2008 nr 09,   9 april

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM 
www.jordstralningscentrum.se

 

 Gamla nummer av Slagrutenytt finns  slagrutenytt.vingar.se  
Nya nummer läggs dit så fort vi hinner 


 


 

 

 
·     VIRUSEXPLOSION PÅ NÄTET  
·      HÄLSA - Säg nej till transfetter!  
·   
  DE NÄRMASTE  FÖREDRAGEN  
·     DE NÄRMASTE  KURSERNA   
·      SÖK efter den försvunna flickan i Dalarna/Stjärnsund 
·     GRUNDKURS I PENDLING
·      TV-TIPS  
·     HUMOR     
·     TÄNKVÄRT 

 
 
 
VIRUSEXPLOSION PÅ NÄTET  

 

Virusexplosion på nätet
Tänk dig för innan du laddar ner insticksprogram till din webbläsare eller på Facebook. Risken finns att du blir en virusspridare.
Virusen ökar nu så snabbt att brandväggar och antivirusprogram inte längre ger ett fullgott skydd.
 
Datasäkerhetsföretaget Symantec konstaterar i sin senaste halvårsrapport att antalet datavirus ökade med 468 procent förra året jämfört med 2006. och företaget pekar på ett antal tydliga trender inom den snabbt växande virusindustrin.
Den första är att virusen i allt större utsträckning sprids via webben, inte som förr genom infekterade e-postbilagor. Och smittkällorna är inte längre obskyra hemsidor med tveksamt utseende och innehåll. Det har blivit allt vanligare att virusspridarna tar sig in på etablerade hemsidor och där placerar några rader elak programkod som kan länka dig som besökare
till en annan sida utan att du märker det eller får dig att direkt ladda ner viruset.

 
Läs  hela artikeln   i dagens VLT :
Klicka in på:
 http://vlt.se/artikelmall.asp?version=749672 

 
 
 
 
HÄLSA - Säg nej till transfetter 
 
 Transfetter är en av de största orsakerna till hjärt- kärlsjukdomar.
Nynäshamns kommun har tagit ett  bra initiativ för att de ska sluta säljas.

Hjälp till med din namnunderskrift!  
 
"Säg ifrån om transfetter!"

 

EU-kampanj startas i Nynäshamn för att minska ohälsosamma transfetter i livsmedel.
 På Världshälsodagen startar uppropet för att EU:s konsumenter ska slippa transfetter i livsmedel.  
 
Namninsamlingen, som ska ge en miljon underskrifter, ska överlämnas till EU-kommissionen.  
 
I täten för uppropet går kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn Ilija Batljan som ställer följande krav: 
 

*Alla livsmedel ska innehålla en deklaration på hur mycket transfett de innehåller.
*Transfett får utgöra maximalt två procent av fettmängden i ett livsmedel.

Läs mer  och skriv under namninsamlingen:
http://www.nynashamn.se/ 


 
 
 

 
 
DE NÄRMASTE
  FÖREDRAGEN  
 

 Alla  våra föredrag hålls på Kammakargatan 56 , kl 18.45  -  22.00 .
En del föredrag kan vara så populära så att det blir fullsatt  i lokalen. Vill du garanterat ha en plats, så kom i god tid.  
 
Vi öppnar entré-dörren strax efter kl 18. Inträde 100:- 

 

 

 GRATIS INFORMATIONSKVÄLL  
 Onsdag 9 april kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56  
 Information för nybörjare om olika s.k. övernaturliga förmågor som vi alla har men inte lärt oss utnyttja, om jordstrålning, slagruta/pekare/pendel och om de osynliga energierna. Kom och lyssna när vi går igenom grunderna! Kan man bli sjuk av jordstrålning? Kan man ta bort currykryss? Vad kan man mer göra med slagruta? Auror och chakror, healing, se på avstånd m.m. Vilka fler outnyttjade förmågor har vi? Massor, se bara program- och kurstexterna! Du får även prova på att gå med slagruta eller pekare och söka efter currylinjer, samt se och även känna hur illa just du reagerar på dem. Tipsa och ta gärna med intresserade vänner.  

ENERGIFLÖDESMÄTNING MED EPC-APPARAT – LUTZ RABE
FÖREDRAG Måndag 14 april kl. 18.45 Lokal: Kammakargatan 56
Lutz Rabe demonstrerar en rysk apparat som arbetar enligt kirlian-principen. Genom att mäta på fingertopparna så beräknar apparaten parametrar som räknar fram bioenergifältet, vilket visas som olikformade auror runt fingrarna man mäter på, och som sedan kan tolkas. 
 
EPC-apparaten är baserad på österländsk filosofi och sedan verifierad mot klassiska kliniska försök. Den har flera funktionsområden, t ex används den för medicinska ändamål, bl a för analys av organens funktion, för att se förändringar vid allergi och benskörhet, förutse cancer, se resultat av en behandling m.m.  
Problemen syns i livsenergin långt före fysiska symtom och kan därför visas av apparaten.
Den kan användas för att testa olika platser för att se de 5 elementens energivärden där, t ex i labyrinter, kyrkor och sädesfältcirklar. På så sätt kan man mäta ut platser med avvikande energier Det är den enda apparat som vi känner till som klarar det!  
Apparaten kan också visa hur vatten påverkas av våra tankar eller annat, samt hur energin ändras i chakrorna, t ex vid meditation. Man kan också testa en idrottsmans framtida förutsättningar.
EPC-apparaten är en av den ryska professorn Korotkovs 12 patent. Läs mer på hemsidan:
www.korotkov.org   
Under kvällen får vi också se en film om blinda ryska barn som lärts upp att se med andra okända förmågor. De kan t.o.m. läsa!

Söndag 11 maj får den som vill, lära sig mer om hur energierna mäts i apparaten samt prova själv.  Vi kommer då att bl a se hur healing påverkar en person, hur en person störs av mobil och vad som händer om man försöker störa av mobilen, samt hur vi påverkas av jordstrålning.  Detta har , så vitt vi vet, aldrig mätts med en apparat förut!  Se text 11 maj  www.jordstralningscentrum.se. Intressant! Kostnad 250:- för hela dagen.   
 

AURARENSNING MED PEKARENS HJÄLP - TOMMY WIBERG
FÖREDRAG Onsdagen 16 april kl. 18.45 Lokal: Kammakargatan 56
Tommy Wiberg berättar om att bakgrunden till de flesta av våra åkommor är
känslomässiga blockeringar. Sambandet mellan dem och de fysiska/psykiska störningarna belyses och förklaras. En odramatisk metod presenteras där deltagaren får lära sig att själv ladda ur negativa laddningar som ligger bakom de känslomässiga blockeringarna, varvid dessa kan neutraliseras och bli harmlösa. Detta kan medföra ett radikalt förbättrat stabilt hälsotillstånd även för elallergiker m.fl. Tommy blev själv av med sin diabetes på 6 veckor. Tommy demonstrerar med pekare hur man mäter de olika organens tillstånd och ev. förekomster av parasiter, virus, gifter m.m. och förklarar hur man kan få bort dem och läka. 
 
Det här föredaraget har vi haft många gånger, för det är verkligen uppskattat. 

DELFINER OCH MÄNNISKOR - LOTTEN ODH
FÖREDRAG Måndag 21 april kl. 18.45 Lokal: Kammakargatan 56
Lotten Odh (delfinsimmare, journalist, författare, kursledare och arrangör av retreats runt om i världen) delar med sig av sitt äventyrliga liv med delfiner och valar i världens alla hav. Lotten kommer att berätta om vad delfinerna har betytt för henne och hur de påverkat hennes andliga liv, varför så många människor fascineras av dem och varför vilda delfiner väljer att själva hjälpa bl a handikappade och människor som befinner sig i nöd. Lotten pratar också om hur det viktigt det är att orka leva sina drömmar, vare sig det handlar om att simma med delfiner eller något annat. I samband med föredraget signerar och säljer Lotten sin bok "Delfiner & Människor" till specialpris.

GRATIS INFORMATIONSKVÄLL OM KINESIOLOGI
Onsdag 23 april kl. 18.45 Lokal: Kammakargatan 56
Eva Svensson, Jordstrålningscentrum, är diplomerad kinesiolog och informerar om kinesiologi = muskeltest. Kinesiologi är en mycket bra komplett behandlingsmetod, som kan användas för behandling av både kropp och själ. Muskeltest används också som kontroll-hjälpmedel för att se att man mätt rätt med slagruta, vilket kommer att visas. 
 Eva demonstrerar hur man med kinesiologi kan diagnosticera olika problem och också behandla, bl a smärta och magproblem eller vad nu kvällens åhörare har för något. 

Här får du en inblick i vad kinesiologi är och kan användas till, t ex hälsan  på många olika sätt , regressioner till tidigare liv, allergitest och test på sjuka djur.  
Eva visar också andra slags metoder hon arbetar med, bl a tankens kraft, borttagning av trauman i auran, borttagning av implantat m.m.  vilka är en mycket kraftfulla metoder för hälsoarbete
 
Se en demonstration som får dig att häpna!

Läs mer om kurs i Mental kinesiologi (4-5 okt) på  hemsidan www.jordstralningscentrum.se under Kurser    
 
På http://kinesiologi.adante.se kan du läsa om Eva Svenssons behandlingar med bl a kinesiologi och  även få generell information .

 

Läs hela vårens föredragsprogram på www.jordstralningscentrum.se

 
DE NÄRMASTE  KURSERNA    
Läs mer om respektive kurs på vår hemsida www.jordstralningscentrum.se under Kurser. 


 

MED TANKENS KRAFT OCH GUIDERNAS HJÄLP  -  EVA SVENSSON 

KURS  Lördag - söndag 12-13 april

Vill du lära dig hur du enkelt kan utnyttja din tankes enorma kraft - din absolut starkaste outnyttjade förmåga - för att uppnå det du vill.  
Hjälp ”ödet” på traven! Skapa t ex bra relationer, god hälsa och ökat välstånd. Den här kursen är till för dig som vill det!  
Eva har hållit kurser i Tankens Kraft i 6 år och har därför gedigen erfarenhet av ämnet.

 

Tankens kraft är den absolut starkaste förmågan en människa har. Har du dessutom
kraftfulla bra guider, som hjälper dig, så kan du uträtta både det som i normalt språkbruk kallas ”underverk” och ”mirakler”. Det är ganska enkelt egentligen, eftersom man bara använder outnyttjade förmågor som vi alla har, samt naturlagar. ”Underverken” är kanske lite mindre i början men med kunskap och övning så blir de större och större. Du kan skapa nästan allt du vill! På kursen får du lära dig hur du gör detta på ett effektivt sätt!
Kursen innehåller både teori och praktik för att du skall få en grundlig kunskap om dessa fenomen. Därmed kan du börja använda dem! Och det är inte särskilt svårt...

Utdrag ur kursen:
Allt består av energi, absolut allt. Tanken kan påverka energin med omedelbar effekt.
Vad kan vi skapa. Finns det begränsningar? Skapar vi våra liv och sjukdomar?
Positiva och negativa tankar. Vanans kraft. Placebons kraft.
Regler och tips om hur man skall tänka för att få det resultat man vill.

Våra guider.
Vilka de är. Varför de hjälper till med våra önskningar. Vad de gör. Begränsningar? Hur vi får ett effektivt samarbete med dem. Hur vi får kraftfulla guider. 
Tekniker och övningar t ex:
Skapa (dra till dig) saker och händelser i den fysiska verkligheten, t ex en ny relation, pengar. Skapa hälsa och harmoni.
Rensa bort negativa energier och ta bort obalanser i auran, kroppen, hus m.m. Ideomotoriska rörelser. Visualiseringar. Skapa grundläggande balans i ditt liv.

Positiva besvärjelser, kanske den starkaste metoden av alla. 

Eva Svensson har arbetat med sina guider och tankens kraft ett par timmar varje dag i mer än 10 års tid. Hon berättar om sina egna upplevelser och erfarenheter och hur hon gång på gång använder tankens kraft i vardagen för att uppnå det hon vill, även det som är omöjligt.
 

 

HEALING  - är en förmåga som Du och Alla människor har  

KURS Lördag - söndag 12-13 april med PER-UNO och JENNY FRANSSON    

Alla kan lära sig healing – även Du, eftersom det är en medfödd talang som vi kan väcka upp. Man kan hjälpa många, även sig själv, med healing. Per-Uno har arbetat fram egna mycket verksamma tekniker, vilket ger en mer precisionsinriktad healing är t ex reiki.  

Vi provar att heala med rätt avstämda frekvenser för varje tillfälle, och skickar till människor, träd och naturväsen. Du får veta vem din healing-guide är, hur den ser ut, hur du skapar kontakt med guiden och hur du talar om vad du vill göra, så att du får rätt hjälp.

 

Healing kan jag använda för att behandla mig själv eller andra. Den går att använda ensam som hälsobehandling eller i kombination med andra terapiformer. Healing är en enkel, redskapslös metod som använts i tusentals år just för att den fungerar så bra.  
 
Du och alla andra kan redan healing, mer eller mindre, eftersom det är en medfödd gåva.
Under kursen ska vi väcka upp våra förmågor, öka och stärka dem.
 
Vår styrka/skicklighet att heala påverkas bl. a. av nedanstående faktorer, som vi ska gå igenom under kursen:  
 

-    KUNSKAP: om människokroppens olika fysiska och andra osynliga delar som energisystemen, meridianerna, aurorna,chakrorna m.m. Healingen arbetar med energierna i kroppen och löser bl a upp blockeringar. Faran att jobba med t ex cancer.

-    KONTAKT: med healingguider/-medhjälpare som hjälper oss. Du får lära känna din egen healingguide och får veta hur han/hon ser ut, ev. namn och hur du tar kontakt med guiden för att tala om vad du vill ha hjälp med

-    TEKNIK: att hitta obalanser som behöver fixas, att hitta vad vi ska göra, hur vi ska göra, hur man kan jobba på distans, hur man kan jobba med andra tider - t ex grundorsaker långt bak i tiden, hur man gör uppföljning för att se om det fungerade. Hur ska den som ger eller tar emot healing göra/tänka? Hela dig själv, vänner, djur, växter, naturen osv. Hur skickar man rätt frekvens med avseende på mottagaren?
T ex passar inte alltid reikins ”Faders-energi” för att ge healing till naturen, som ofta behöver ”Moder Jords”-energi, osv...
Vi tränar praktiskt på att heala med rätt frekvenser m.a.p. de olika behoven till människa, till träd och via naturväsen till naturen. De flesta kommer att skicka olika energier eftersom vi ställer in oss på att sända det som mottagaren behöver. Jenny försöker därför hinna med att se vilka naturväsen som tar emot och vad energin är bra för. Inblandade naturväsen bekräftar under kurspraktiken om var och en av oss gör rätt.

-    ERFARENHET: som vi kan få genom träning, lyssna/läsa/lära för att ta del av andras erfarenheter…

-    INTENTION: hur vi ska ställa in oss mentalt för att få bättre resultat… och

-    FOKUSERING: tankeskärpan och medvetandets inriktning vid healingen….

Per-Uno är själv Reiki Healing Master, men detta blir inte en Reikikurs med initieringar,
den blir bredare och vi går kort igenom stolparna ovan och blandar teori och praktik och tar hjälp av guider och naturväsen, som vi pratar med under kursen.  Jenny ser och pratar med osynliga väsen och ser osynliga energier, såsom obalanser i auror och chakror osv.
Vi tränar, bl a för att vi ska veta att vi kan. Per-Uno har utvecklat egna mycket verksamma metoder, vilka ger mer precisionsinriktad healing än t ex reiki.

 

 

ÄR DIG UPPFATTA ENERGIER  -  TOMMY BRODD   

KURS  Lördag 19 april  

På kursen får du öva dig att känna in olika slags energier, öva på att skilja på goda och dåliga energier. Hur man stänger av sin känslighet för energier. Hur man rensar bort dåliga energier och lägger in nya, välgörande energier. Hur man kan läka ihop sig själv och sina energimässiga sår.  Läs mer om kursen på sidan 24.

Alla påverkas vi av energierna runt oss. De kan vara goda eller dåliga och bestå av t ex  känslor i rummet, andenärvaro, jordstrålning och mycket annat.

Ofta märker vi inte energierna eller förstår inte vad det är som gör att vi känner oss t ex så konstiga eller glada just då.

Ofta förstår vi inte ens hur vanligt det är att omgivningen påverkar oss utan vi tror att det beror på något annat, t ex maten, kroppen eller bara humöret.

Men mycket ofta påverkas vi utifrån.

På kursen får du öva dig på att känna in olika slags energier så att du lär dig vad det är.

Du får öva på att skilja på goda och dåliga energier.

Det är inte bra att känna för mycket för då blir man för påverkad, vilket kan vara ett problem för många. Därför så får du också lära dig hur man stänger av sin känslighet för energier.

Det är också viktigt att kunna rensa bort dåliga energier och lägga in nya välgörande energier.

Tommy lär dig hur man kan ta bort det negativa och hur man kan läka ihop sig själv och sina energimässiga sår. 

 

  

LÄR DIG TA BORT NEGATIVA VARELSER OCH ENERGIER
 - 
TOMMY BRODD
   

KURS  Söndag 20 april  

Tommy Brodd lär ut hur du själv kan hantera besvärande negativa energier och varelser, t ex spöken i ett hus.

Har du sett andeutdrivning på TV? Hur de renar hus och platser?
Tommy Brodd har arbetat i över 20 år med att ur hus ta bort negativa energier och varelser, även kraftfulla sådana. Tommy berättar om sina egna erfarenheter på kursen. Han lär ut hur man tar bort varelser, t ex spöken och negativa energier. Tommy förklarar också hur de negativa jobbar, smyger sig in och bryter ner de goda energierna. 
 
 

Tommy lär på kursen ut hur man kan bli av med både enklare varelser, som frivilligt vill gå vidare, samt även hur man gör med dem som gör motstånd. Tommy tar också upp olika slags efterbehandlingar han gör av personen och/eller platsen så att det negativa inte skall komma tillbaka.   
 

Det krävs inga direkta förkunskaper för att gå kursen, men för att ha fullt utbyte av kursen bör du själv ha kommit lite i kontakt med området innan, t ex själv fått påhälsning av negativa energier eller arbetat lite med att ta bort dem.  

Är du osäker på om kursen är lämplig för dig så ring och diskutera med oss på Jordstrålningscentrum.

   
 

 

SHAMANSK TRUMRESEHELG

 – MARIE PERRUCHON OCH MINGO ETSA JEMPEKAT 

KURS  Lördag - söndag 26-27 april  

 

Upplev en helg fylld av shamanska trumresor !  
Vi gör hela 11 resor, så du hinner uppleva många spännande möten i andra världar, t ex ditt kraftdjur, din sociala mask, trädande och övervärlden.  
Kursen leds av två initierade shamaner, den ena shuarindian från Amazonas.

 

Shamanism är den ursprunliga religionen. Shamanen är en andlig specialist som verkar i många traditionella kulturer. Han/hon är en medlare mellan andrarna och människornas värld, en helare som använder sina hjälpandar för att gå in i trans och hjälpa sina gruppmedlemmar.

Till trummornas rytmiska slag går du i trans, en visuell djupmeditation, och besöker under- och övervärldarna, andarnas riken. Där lär du dig kommunicera med olika anderådgivare och kraftdjur. Under kursens elva trumresor använder vi oss av olika övningar för att få kontakt med olika typer av andar och olika aspekter av dig själv.

Vi berättar också om olika teorier om shamanism och olika shamanska metoder, skillnader och likheter mellan traditionell shamanism och nyshamanism m.m. Vi skänker dig en storslagen och kraftfull upplevelse. Efter din resa hjälper vi dig att tolka ditt äventyr i andevärlden. 

Marie är kulturantropolog och specialist på genus och shamanism, initierad till shaman i Amazonas och erfaren trumresenär. Hon undervisar i shamanism och New Age på universitet. Mingo är shaman och shuarindian från ecuadorianska Amazonas. 
 

 

 Här är en förteckning över våra samtliga kurser i sammandrag. 
Fullständig info om kurserna finns på hemsidan  www.jordstralningscentrum.se  under Kurser.   
Helgkurser kostar normalt 2.150:-, dagskurser 1.150:- . EPC-mätning 11 maj kostar 250:-. Läs mer under respektive kurs på hemsidan.
 
Du kan anmäla dig till våra kurser genom att maila till jc@vingar.se Vi skickar bekräftelse. 
 

 

 

12-13/4

L-S

KURS

MED TANKENS KRAFT OCH GUIDERNAS HJÄLP 
EVA SVENSSON 

12-13/4

L-S

KURS

HEALING  - är en förmåga som Du och Alla människor har
PER-UNO och JENNY FRANSSON  

19/4

KURS

LÄR DIG UPPFATTA ENERGIER  -  TOMMY BRODD 

20/4

KURS

LÄR DIG TA BORT NEGATIVA VARELSER OCH ENERGIER  -  TOMMY BRODD 

26-27/4

L-S

KURS

SHAMANSK TRUMRESEHELG - MARIE PERRUCHON

10/5

KURS

ÖKA DIN INTUITION OCH KÄNSLIGHET  
 
 STEG 1 – TELEPATI   - ANN-KRISTIN NILSSON

11/5

PRAKTIK

HELDAG MED EPC-MÄTNINGAR AV ENERGIFLÖDET - LUTZ RABE  .

16-18/5

F-s

KURS

NYBÖRJARKURS I SLAGRUTA OCH PENDEL

17-18/5

L-S

KURS

MAGI - CARINA HULTQVIST

8/6

UTFLYKT

SLAGRUTE-UTFLYKTS-DAG MED BO ISRAELSSON

14-15/6

L-S

KURS

NATURVÄSEN

28/6

KURS

ÖKA DIN INTUITION OCH KÄNSLIGHET  
  
STEG 2 - PSYKOMETRI  - ANN-KRISTIN NILSSON

 

 

 

HÖSTEN 2008

16/8

KURS

ÖKA DIN INTUITION OCH KÄNSLIGHET  
 
  STEG 3 - Intuitiv tolkning av TAROT- ANN-KRISTIN NILSSON

23/8

KURS

GLÖDVANDRING – Temadag med ANA OLIVEGREN    

30-31/8

L-S

KURS

KABBALA - CARINA HULTQVIST

30-31/8

L-S

KURS

MATLAGNINGS-KURS – STEVEN ACUFF

6-7/9

L-S

SYMP.

SYMPOSIUM OM VATTEN 

12-14/9

L-S

KURS

NYBÖRJARKURS I SLAGRUTA OCH PENDEL

13/9

KURS

ÖKA DIN INTUITION OCH KÄNSLIGHET  
 
 STEG 4 – UPPFÖLJNING    - ANN-KRISTIN NILSSON

20-21/9

L-S

KURS

NATURVÄSEN - FÖRDJUPNINGSKURS

23-28/9

Ti-sö

KURS

UTBILDNING TILL REINKARNATIONSTERAPEUT 
YLVA CRONSTEDT

27-28/9

L-S

KURS

TA BORT TRAUMAN OCH NEGATIVA ENERGIER
 -  EVA SVENSSON

4-5/10

L-S

KURS

MENTAL KINESIOLOGI  - EVA SVENSSON

4-5/10

L-S

KURS

FORTSÄTTNINGSKURS I SLAGRUTA – STEG 2

11-12/10

L-S

KURS

Ut ur kroppen - Astralresor - Torbjörn Sasserman

11-12/10

L-S

KURS

Healing - Per-Uno & Jenny FRANSSON

18-19/10

L-S

KURS

Frigör dina inre gudinnor - Kvinnocirkel med
Kristina von Rein och
Lotta Blomqvist

18/10

KURS

ÖKA DIN INTUITION OCH KÄNSLIGHET   
   
 steg 5   - Ann-kristin Nilsson

osv

 

 

 

11-18/11

 

KURS

”RESA TILL DET OSYNLIGA”  En vecka i Spanien, Nerja

osv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      SÖK efter den försvunna flickan ENGLA i Dalarna/Stjärnsund
 
 

 
Använd vilka metoder du vill, PSI-spår, pendling , fjärrsyn, tal med guider m.m.
 
Skicka svaren till oss på jc@vingar.se 
 Får vi in många likartade svar så vidarebefordrar vi svaren till polisen, annars inte. 
Det vore mycket bra om vi hade några som visar sig kunna få fram samma svar så att vi kan skapa en långvarig kontakt med polisen.
Vissa har hjälpt polisen med riktiga uppgifter förut när polisen inte klarat det själv.
Vi inbjuder nu  in flera att delta för att få ännu säkrare svar.
 Obs! Detta är ingen tävling utan vi önskar naturligtvis bara seriösa svar av de som anser att de troligtvis kan. 

 
 Man behöver en bild eller liknande att utgå ifrån för att få kontakt med den man letar efter.  
 
Det finns gott om  bilder på flickan och kartor i
dagstidningarna på nätet, t ex:
http://aftonbladet.se/ 
Här kan du läsa om medium som hjälpt polisen: 
http://expressen.se/ 
Svenska Dagbladet har karta över hennes kända väg och platsen där cykeln hittades: 
http://www.svd.se/ 
Här kan du klicka på "grafik" och se var Engla senast sågs och var cykeln hittades och var hon bor.
http://www.dn.se/
Lokaltidningen DalaDemokraten:  http://www.dalademokraten.se/
Tänk på att olika kort har olika "energi"-mängd av olika kvalitet för att pendla eller göra PSI-spår eller kanalisera efter.
 Här är karta över Stjärnsund/Hedemora/Dalarna. Kartan är lätt att zooma in och ut.
http://maps.google.com/maps?hl=en&tab=wl   
Fler kartvarianter:
www.hitta.se  www.eniro.se (Knappa in Stjärnsund och ev tillägg Hedemora)
OBS! Att hon EJ nödvändigtvis finns inom det området. 
 Var så bred och förutsättningslös som du bara kan. 

 

 

 
 
GRUNDKURS I PENDLING
 
Här  kommer  första delen av en grundkurs i pendling, skriven direkt för Sl@grutenytt. 

Häng med från början om du inte pendlat förut, så har du möjlighet att bli riktigt duktig!
 

Att lära sig pendla är fantastiskt lönsamt.  Kanske en av de bästa saker du kan lära dig!   

Det är som att gratis få tillgång till en avancerad rådgivare dygnet runt!

 

Att pendla är både lätt och svårt. Det är ganska lätt att få pendeln att svara, men betydligt svårare att få svaren rätt. De flesta behöver öva en tid (från veckor till månader) innan det fungerar tillfredställande. 
Men man kan ha roligt medan man övar! Till och med mycket roligt!  Och så lönsamt att sen ha en gratis rådgivare med sig hela tiden! 

 

När man kan pendla så är det en fantastisk förmåga. Tänk att kunna få svar på sådant man inte vet till vardags! Att få kontakt med sitt innersta eller olika guider och få vägledning om olika saker t ex vad som är bra för en och inte. Att alltid ha denna avancerade rådgivning till hands.

Exempel på frågor  man kan ställa med pendeln : Bör jag ta det här jobbet, köpa den här lägenheten, gå på den här kursen, lära känna den här personen? Har jag brist på vitaminer (vilken)? Är den här frukten/maten nyttig för mig att äta? Är den här dålig för mig? Hur är vattnets kvalite? Finns det mycket energi i den här? Har jag problem i kroppen och exakt var? Kommer tåget att vara försenat? När kommer han? Hur många kommer? Är den här lönsam för mig? Behöver jag den här? Var finns hon nu? Vilken väg gick hon? Var finns det guld i det här området? Var går jordstrålningen i det här rummet? Kan jag göra något åt det här?

 

Det finns två saker som avgör om du blir en bra pendlare eller inte.

1)      Du måste vara på lätt meditationsnivå när du penlar. Genom djup avslappning hamnar du där automatiskt. I början kan du behöva sitta några minuter och slappna av ordentligt innan du pendlar. Med tiden går det så fort som på ett andetag.

Genom den djupa avslappningen så får du kontakt med ditt undermedvetna och kan då få tillgång till dina inre oanvända förmågor, dvs genom pendeln få fram svar på sådant du inte vet eller kan på andra sätt.

Se till att du är avslappnad under hela tiden du använder pendeln. Hetsa inte upp dig över svaren. Spring inte omkring snabbt. Då tappar du avslappningen.

 

2)      Det svåraste med att pendla är att låta bli att tänka fram ett visst svar. Istället måste man låta pendeln visa vad som kommer från vårt undermedvetna, som fångat upp svaret, te x som en viss rörelse. Det görs genom att vara helt neutral i tanken och bara lugnt studera vad som händer med pendeln.

Önska eller förvänta dig aldrig ett speciellt svar eller rörelse. Viktigt!

 

För att bli en bra pendlare bör du inte bry dig om att ställa frågor i början utan ägna några veckor åt att bara bli vän med din pendel, dvs lär dig hur den känns och reagerar i olika sammanhang.  Detta är viktigt för att bygga en bra grund. 
 

 Börja med att pendla på allt möjligt. Håll pendeln  nära  rakt över diverse föremål. Vänta bara och se hur pendeln svänger över föremålet.  
 
Förvänta dig att det skall ske. Ha tålamod. Det kan ta ett tag innan du hittar kontakten. Ge inte upp. Alla kan!

 

Önska att du skall se pendelns rörelsemönster (fokusering) och låt den själv agera.  Kom ihåg att inte försöka styra den. 

Den kan svänga på en massa olika sätt, i cirklar, ovaler eller som raka streck. Den kan svänga i höger- eller vänstervarv. Efter en stund kanske den ändrar riktning.

Det är alltid lättast att pendla över saker som har mer energi i sig. Rörelsemönstret blir då större och kanske snabbare.

 

Prova rörelsemönstret över olika saker, t ex:

- olika slags mat, såsom frukter, grönsaker, bröd, kött. (högervarv visar ofta att maten är nyttig för oss).

- olika kroppsdelar. Observera att det kan bli olika håll på vänster och höger sida på kroppen.

-  olika växter. Du kan ofta se konditionen på en växt genom att se hur stor pendelrörelsen är. En halvvissen växt har mindre energi i sig.

- olika symboler, t ex ett kristet kors.

- olika jordstrålningsenergier. Kolla samma energi olika dagar. Antalet varv den svänger, innan den ändrar mönster, kan variera dag för dag på vissa typer av jordstrålningsenergier.

- olika slags material, t ex silver, guld, tyger.  Blir det olika mönster och storlek på rörelserna? 

- olika saker som avger strålning, t ex mobil, lågenergilampa, glödlampa, TV.

 

Börja öva redan nu för om ett par veckor så kommer vi skriva om hur du går vidare för att bli en duktig pendlare.  
Kanske du också så småningom kan hitta försvunna personer och saker.

 

 
 
  HJÄLP JORDEN:  SKICKA HEALING 
 De närmaste datumen   
 
 V skickar numera healing  två kvällar per vecka, onsdag och söndag.
På onsdagar skickar vi främst till mer lokala mål i och runt Sverige. På söndagar kommer vi att koncentrera oss på att skicka till de olika kuster och hav
runt hela jorden som enligt forskarna
är starkast förorenade. Där kommer även internationella grupper att medverka och skicka healing
och positiva tankar. 
 
 
Läs i tidigare Sl@grutenytt ( http://slagrutenytt.vingar.se/e-nytt-2007-32.htm ) hur du själv  kan medverka för att skicka
healing till naturen eller tänka positiva tankar. 
 
På Google-kartan , som finns under varje mål,  kan du välja "satellite" eller "map" (vanlig kartbild) .  
 
Du kan
zooma in eller ut som du önskar.
 
 

 
 

Onsdag 9 /4 

Mål:   Bråviken - Norrköping, Kolmården.  
Karta Norrköping  

 
  
Söndag 
13 /4  
Mål:   Östersjön, mellan Åland och Sverige 
Karta Åland 


 
Onsdag 16 /4  
Mål:   Örebro & Hjälmaren.  
Karta Örebro  


Söndag 20 /4 
Mål:   Östersjön ,  Östra delen av Finska Viken, ung triangeln Finland/Kotka, St.Petersburg, Estland/Narva.  
Karta Kotka 
 

Onsdag 23 /4   
Mål:   Mälaren - Västerås.  
Karta Västerås  


Söndag 27 /4  
Mål:   Östersjön, öster om Öland, söder om Gotland. 
Karta Öland  

 
  
Onsdag
30 /4 
Mål:   Köping och västra Mälaren.  
Karta Köping 

 
  
 
Hoppas att du tycker att vår framtid och Moder Jord är värd att få  
en kvart  eller två i veckan? 
 

Tillsammans gör vi underverk med miljön och klimatet!
 
 
Hjälp Jorden  
 
 
 
TV-TIPS   
 

Onsdag  9  april  

Discovery Civilisation - 09:00 – 09:55 Den ultimata guiden: pyramider. Upptäck den fascinerande vetenskapen om pyramider. Vi berättar de sanna historierna om dessa otroliga byggnader och om människorna som byggde dem med enkla verktyg av trä och sten. [36028441]

Discovery Civilisation - 09:55 – 10:50 Ett sjätte sinne Möt människor ur verkliga livet som använt sitt sjätte sinne och hör forskare som börjar förstå vårt omedvetnas kraft. [76826828]

Discovery Civilisation - 10:50 – 11:45 Ökenmumier i Peru En utgrävning av den första begravningsplatsen någonsin som inte plundrats hör till Chiribaya, ett peruanskt folk som blomstrade 950–1350 f Kr. [26003064]

TV4+ - 14:10 – 14:40 Mannen som talar med andar [Repris] Amerikansk ockult serie från 2002. [5351441]

National Geographic - 14:00 – 15:00 Är det sant? Da Vinci-koden. Finns Da Vinci-koden på riktigt? Eller är den resultatet av spekulationer och förvrängda forskningsresultat?. Utforska Dan Browns anklagelser och möt andra konspirationsteoretiker som tror att Jesus ättlingar fortfarande lever. [7670809]

Discovery Civilisation - 14:05 – 15:00 Ökenmumier i Peru. [15173064]

Discovery Civilisation - 15:00 – 15:55 Den ultimata guiden: pyramider. [67360625]

Discovery Civilisation - 15:55 – 16:50 Ett sjätte sinne. [76937847]

Discovery Civilisation - 16:50 – 17:45 Ökenmumier i Peru. [97518915]

Discovery Civilisation - 20:05 – 21:00 Ökenmumier i Peru. [55460248]

Discovery Science - 20:10 – 21:00 Farliga uppdrag: rymdfärder. Programmet gör en ingående granskning av farorna med rymdfärder med anledning av rymdfärjan Columbias explosion i februari 2003. [28491267]

Discovery Science - 21:00 – 21:50 Destination mars. Berättelsen om sex personer som valts ut att genomföra den största upptäcktsresan under detta århundrade – den första rymdfärden till Mars. Del 2. [20539354]

Discovery Civilisation - 21:00 – 21:55 Den ultimata guiden: pyramider. [16924828]

Kunskapskanalen - 22:00 – 23:00 Vad är en människa? Samtalsserie. Denna vecka pratar Fredrik Lindström med hjärnforskaren Martin Ingvar. Hur rationella är våra känslor?. Har minnet av rektorsexpeditionen i första skolan en speciell plats i hjärnan? Varför har vi så svårt att bli lyckliga?. Del 8 av 8.

Discovery Civilisation - 21:55 – 22:50 Ett sjätte sinne. [78024151]

Discovery Civilisation - 22:50 – 23:45 Ökenmumier i Peru. [39979977]

National Geographic - 01:00 – 02:00 Jorden i fokus. Livets födelse. Naturen och livet runt omkring oss kan tyckas självklara. Men hur började allt en gång? Vad var det som satte igång utvecklingen?. Upptäck hur livet en gång tog form. [4621010]  

Torsdag 10

Discovery Science - 09:00 – 09:50 Destination mars. Berättelsen om sex personer som valts ut att genomföra den största upptäcktsresan under detta århundrade – den första rymdfärden till Mars. Del 2. [13005403]

Discovery Civilisation - 09:00 – 09:55 Kleopatras mystiska död. Kleopatras liv är fyllt av oförklarliga händelser men en mer gåtfull händelse är hennes alltför tidiga död. Nu tar en profilerare upp hennes påstådda självmord till granskning. [36922213]

Discovery Civilisation - 09:55 – 10:50 Jakten på ismannens mördare. Ismannen Ötzi, en 5.000 år gammal mumie från stenåldern, är ett av världens största arkeologiska fynd. [76713300]

TV4+ - 14:10 – 14:40 Mannen som talar med andar [Repris] Amerikansk ockult serie från 2002. [5255213]

National Geographic - 14:00 – 15:00 Är det sant? Bermudatriangeln. I Bermudatriangeln verkar båtar och flygplan försvinna spårlöst. En hängiven grupp tror att de kan ha hittat orsaken. Är det sant? undersöker bevisen. [7567381]

Discovery Science - 14:10 – 15:00 Farliga uppdrag: rymdfärder. [60732519]

Discovery Civilisation - 15:00 – 15:55 Kleopatras mystiska död. [67264497]

Discovery Science - 15:00 – 15:50 Destination Mars. Del 2. [10556861]

Discovery Civilisation - 15:55 – 16:50 Jakten på ismannens mördare. [76904519]

Kunskapskanalen - 19:00 – 20:00 Vad är en människa? [Repris]. Del 8 av 8.

Kunskapskanalen - 20:00 – 20:30 Vetenskap - Antikens upptäckter Vetenskapsserie. Mekaniska underverk. Myntautomater för välsignat vatten, automatiska dörrar styrda av eld och omen-maskiner som berättade om personers framtid. Avancerade mekaniska apparater fanns redan för 2 000 år sedan. Vi besöker också Tekniska museet där vi får veta mer om den svenska mekanikens fader, Christopher Polhem. Del 7 av 8.

Kunskapskanalen - 20:30 – 21:00 Vetenskap - Antikens upptäckter Vetenskapsserie. Avancerad ingenjörskonst. Krigsmaskiner och automatiska teaterföreställningar. Faktum är att de gamla grekerna konstruerade fantastiska mekaniska apparater. Var hade tekniken befunnit sig i dag om inte så mycket av deras kunskaper hade fallit i glömska?. Del 8 av 8.

Discovery Science - 21:00 – 21:30 Världens märkligaste UFO-berättelser. Närkontakter av tredje graden. Missa inte "Världens märkligaste UFO-berättelser", en djupdykning in i det övernaturligas värld… vad kan dölja sig där, månntro?. Del 2. [20433126]

Discovery Civilisation - 21:00 – 21:55 Kleopatras mystiska död. [16811300]

Discovery Civilisation - 21:55 – 22:50 Jakten på ismannens mördare. [78928923]

Viasat History - 22:00 – 23:00 Historier från stenåldern Australisk dokumentärserie från 2003. För 11 000 år sedan. Över hela Mellanösterns "bördiga halvmåne" börjar de första bönderna tämja getter och får. Nu har de tillräckligt med föda för att kunna utveckla livskraftiga och kreativa byar. De gör sina första krukor och tillverkar vävstolar för att göra tyg. Drivkraften att vilja organisera får människorna att lära sig bygga trappor, portar och tvåvåningshus. De utvecklar en organiserad religion baserad på gamar och skallar täckta av gips. När träet tar slut, överger de sina byar. Vi denna tidpunkt har resande från Mellanöstern tagit säd och boskap med sig till Europa. I jägar-samlarkulturen anpassas jordbruket till en kallare miljö, man lär sig använda plogar och den nya livsformen breder ut sig med stormsteg över kontinenten. Folk bygger byar och fantastiska fält med upprättstående stenar. Stenåldern har blivit avancerad. [4974346]

Fredag 11

Discovery Science - 09:00 – 09:50 Världens märkligaste UFO-berättelser. Byggdes pyramiderna av utomjordingar?. En grupp människor påstår att de flesta av världens gigantiska monument byggdes eller planerades i ett avlägset förflutet av utomjordingar. Del 5. [13909275]

Discovery Civilisation - 09:55 – 10:50 Sanningen om månlandningarna. Det här programmet avslöjar konspirationsteorierna om månlandningarna. Med juridisk bevisning visar vi att mänsklighetens största ansträngning är fakta och inte fiktion. [76780072]

Viasat Explorer - 10:00 – 11:00 Evolutionens baksida. Nya zeeländsk dokumentär från 2003. Människan har i alla tider fascinerats mutanter, såsom siamesiska tvillingar, albinos och tvåhuvade ormar. I den här dokumentären tittar vi närmare på sådana här variationer och försöker att förstå varför de sker. Kan det vara så att de faktiskt är en naturlig del av evolutionens gång?. Producerat år 2003. [62975782]

Viasat History - 14:00 – 15:00 Historier från stenåldern Australisk dokumentärserie från 2003. [7370985]

National Geographic - 14:00 – 15:00 Är det sant? Atlantis. På trehundratalet före Kristus beskrev Platon ett utopiskt samhälle kallat Atlantis som försvann spårlöst. Ända sedan dess har många sökt efter denna försvunna civilisation, men finns den verkligen?. [7534053]

TV4+ - 14:10 – 14:40 Mannen som talar med andar [Repris] Amerikansk ockult serie från 2002. [5222985]

Discovery Science - 15:00 – 15:50 Världens märkligaste UFO-berättelser. Del 5. [10450633]

Discovery Civilisation - 15:55 – 16:50 Sanningen om månlandningarna. [76891091]

Viasat History - 16:00 – 17:00 Bermudatriangeln - under ytan. Brittisk dokumentär från 2004. Bermudatriangeln är ett stort mysterium och svaret finns någonstans mellan Bermuda, Puerto Rico och Miami. Hundratals båtar och flygplan har försvunnit spårlöst. I de flesta fall finns enkla förklaringar som den mänskliga faktorn eller dåligt väder. Men det finns några som inte kan förklaras. Det vimlar av teorier om orsakerna till dessa, från främmande väsen till stora gasutsläpp och enorma vågor. Programmet avslöjar att båtar och flygplan är utsatta för naturliga faror i Bermudatriangeln men den egentliga faran är ofta lika märklig som den vildaste teori. Producerat år 2004. [2693362]

Viasat History - 18:00 – 19:00 Arns rike Svensk dokumentärserie från 2004. Säsong 1. Producerat år 2004. [2680898]

Viasat Explorer - 16:00 – 17:00 Evolutionens baksida. Producerat år 2003. [86486850]

Kunskapskanalen - 20:00 – 21:00 Vad är en människa? [Repris]. Del 8 av 8.

Discovery Civilisation - 21:55 – 22:50 Sanningen om månlandningarna. [78995695]

Viasat History - 00:00 – 01:00 Bermudatriangeln - under ytan. Producerat år 2004. [2679314]

Lördag 12

Discovery Civilisation - 09:00 – 09:55. Möt två robotar, "Lunokhods", som reste till månen på 1970-talet. De var Sovjetunionens största tekniska framsteg och förblev en hemlighet i 20 år. [36966657]

Viasat History - 10:00 – 11:00 Arns rike. Säsong 1. Producerat år 2004. [9238788]

TV4 Fakta - 11:00 (12:05) En hotad planet? [Repris] Brittisk dokumentär från 2006. Olika larmrapporter om den globala uppvärmningen syns i media varje dag. Trots detta är det fortfarande kontroversiellt att diskutera den globala uppvärmningen. Flera forskare anser att den förändring som skett de senaste 150 åren kan liknas vid istiden, andra säger att forskningen inte är trovärdig och att ingen med bestämdhet kan säga hur klimatförändringarna kommer att påverka vår jord. Paul Rose, som ägnat de senaste tio åren åt forskningsexpeditioner, hävdar att det kommer att få förödande konsekvenser för jorden om temperaturen bara stiger någon grad under nästa århundrade. [63104522]

TV4+ - 14:10 – 14:40 Min hund styr mitt liv [Repris]. Del 6 av 6. Producerat år 2005. [5299657]

Discovery Civilisation - 15:00 – 15:55 Pansarvagn på månen. [67291541]

Viasat History - 17:00 – 18:00 Zhao Ling: Kejsarens grav och dess hemligheter. Tysk dokumentär från 2006. Tang-dynastin utgör något av ett undantag i de kinesiska historieböckerna. I dag vördas kejsare Taizong som en klok ledare som ledde Kina in i en gyllene tidsålder. Under hans styre uppfann nämligen kineserna papperet, boktryckarkonsten, krutet och kompassen – hundratals år innan européerna gjorde det. För första gången i historien tillämpade de styrande i Kina inte en isoleringspolitik utan uppmuntrade istället ett världsomfattande utbyte av varor, kultur och idéer. Efter sin död år 649 begravdes kejsar Taizong i ett storslaget mausoleum i Zhao Ling-bergen. Efter Tang-dynastins fall förstördes den yttre strukturen, och i dag vet ingen var ingången till mausoleet finns. Kinesiska och europeiska forskare arbetar här tillsammans för att försöka lösa ett av de sista arkeologiska mysterierna. [2646454]

Viasat History - 18:00 – 19:00 UFO under det kalla kriget. Tysk dokumentär från 2005. UFO:n, eller flygande tefat, påstås föra med sig utomjordingar ute efter att dominera världen. De flesta fenomen av detta slag kan vanligtvis förklaras, men några av de mer svårförklarade fallen ger en fascinerande insyn i militärens och underrättelsetjänstens hemlighetsfulla åtgärder. Här undersöks sambandet mellan observationer av UFO:n i USA och Sovjetunionen, hur de båda supermakterna spelade på rädslan att domineras av den andra och hur irrationella farhågor spreds mellan länderna i det kalla krigets explosiva klimat.[2640270]

Discovery Civilisation - 21:00 – 21:55 Pansarvagn på månen. [16855744]

Kunskapskanalen - 21:00 – 22:00 Klorofyll. Miljömagasin. Palmolja är en allt vanligare ingrediens i många vanliga varor. Det efterfrågas också som alternativ till fossil olja i kampen mot klimatförändringen. Men när palmoljan odlas, skövlas regnskog. Nu höjs röster för en certifiering av palmolja som produceras mer miljövänligt. Men fungerar verkligen en märkning? Och hur kan en vanlig konsument veta om en vara innehåller palmolja?. Del 10 av 17.

Viasat History - 23:00 – 00:00 Hövdingarna. Kanadensisk dramadokumentärserie från 2002. Joseph Brants två världar. Joseph Brant föddes 1742 i det som i dag kallas Mohawk Valley och ligger i staten New York. Av sina föräldrar fick han det traditionella mohawknamnet Thayendanegea. Hans namn detyder "två pinnar som bundits samman för att bli starkare", vilket skulle visa sig bli en slående symbol för Brants främsta ambitioner: att vara fredsmäklare mellan indianer och britter och att släcka sin egen törst efter makt, erkännande och status. Detta är historien om en man som än i dag väcker debatt, i synnerhet bland sina ättlingar indianerna. [2374562]

Viasat History - 01:00 – 02:00 Zhao Ling: Kejsarens grav och dess hemligheter. Producerat år 2006. [2802874]  
 

 Söndag 13 

Viasat History  - 09:00 – 10:00 Zhao Ling: Kejsarens grav och dess hemligheter. Producerat år 2006. [6682464]

Viasat Explorer - 10:00 – 11:00 Antibiotics: kill or cure? Dokumentär från 2004. Västvärlden står inför ett nytt skrämmande hot i form av "Sjukhus-sjukan", som i England står för dubbelt så många dödsfall som trafikolyckorna. Donal MacIntyre går undercover för att avslöja hur hygien och patientvård varierar från land till land. Med hjälp att dolda kameror avslöjar han hur rena eller smutsiga sjukhusen egentligen är. Domumentären avslöjar situationen i sin helhet, samt visar hur de dödliga sjukdomarna kan bekämpas. [62846226]

Viasat History - 10:00 – 11:00 UFO under det kalla kriget UFO:n, eller flygande tefat, påstås föra med sig utomjordingar ute efter att dominera världen. De flesta fenomen av detta slag kan vanligtvis förklaras, men några av de mer svårförklarade fallen ger en fascinerande insyn i militärens och underrättelsetjänstens hemlighetsfulla åtgärder. Här undersöks sambandet mellan observationer av UFO:n i USA och Sovjetunionen, hur de båda supermakterna spelade på rädslan att domineras av den andra och hur irrationella farhågor spreds mellan länderna i det kalla krigets explosiva klimat. Producerat år 2005. [2082400]

Discovery Civilisation - 10:50 – 11:45 Mystiska färder. Nazcalinjerna. Mer än 300 jättelika och mystiska figurer finns avtecknade i sanden i den peruanska Nazcaöknen. Är dessa kvarlämningar från en bortglömd konstform skapade av besökare från rymden?. Del 3. [26838752]

TV4+ - 11:20 – 11:55 Mannen som talar med hundar [Repris] Del 24 av 26. Producerat år 2005. [98924077]

TV4+ - 11:55 – 12:55 Mannen som talar med hundar [Repris] Del 10 av 35. Producerat år 2007. [50434665]

TV6 - 12:25 – 12:50 Close encounters with Keith Barry. Den irländska magikern Keith Barry håller på att bli riktigt stor och berömd. Han tar oss med in i en förtrollad värld där han blandar trolleritricks med illusioner. I denna serie förvirrar, förvånar och förundrar han oss ständigt. Han är både ute på gator och torg och hälsar på hemma hos kändisar. Alla är lika tagna av Keith Barry. Säsong 1. Del 8 av 10. Producerat år 2003. [52368752]

Discovery Civilisation - 14:05 – 15:00 Mystiska färder. Nazcalinjerna. Del 3. [15908752]

 

Viasat History - 15:00 – 16:00 Hövdingarna Joseph Brants två världar. Producerat år 2002. [2626690]

Viasat Explorer - 16:00 – 17:00 Antibiotics: kill or cure? Producerat år 2004. [86357394]

Discovery Civilisation - 16:50 – 17:45 Mystiska färder. Nazcalinjerna. Del 3. [97416503]

Viasat History - 17:00 – 18:00 Helena från Troja. Berättelsen om Helena och hennes kärlek till Paris som kulminerade i den blodiga och katastrofala konflikten i det trojanska kriget har berättats och återberättats i århundraden. Producerat år 2005. [2540226]

Viasat History - 18:00 – 18:30 Mumiernas mysterium. Under en utgrävning upptäcker man en rad mänskliga skelett som arrangerats i mönster av en dödskalle med korslagda benknotor under. Utgrävningen gjordes i en 1800-talsgrav i den amerikanska delstaten Connecticut och liknande fynd har gjorts i utkanten av Tjeckiens huvudstad Prag. Kan de mystiska benformationerna ha något att göra med gammal skrock och vidskepelse? Enligt arkeologerna kan de vara länkade till tron på vampyrer. Del 5 av 6. Producerat år 2007. [4084665]

TV4 Fakta - 20:10 – 20:45 Tv - ditt barns sämsta vän? Tv och datorspel sägs ofta för att fördumma barn och göra dem lata. Här undersöks bland annat sambanden mellan tv-tittande och datorspelande och barns resultat i skolan. Producerat år 2007. [10782042]

National Geographic - 20:00 – 21:00 Jorden i fokus Livets födelse. Naturen och livet runt omkring oss kan tyckas självklara. Men hur började allt en gång? Vad var det som satte igång utvecklingen?. Upptäck hur livet en gång tog form. [1678313]

Discovery Civilisation - 20:05 – 21:00 Mystiska färder Nazcalinjerna. Del 3. [55295936]

Discovery Civilisation - 22:50 – 23:45 Mystiska färder Nazcalinjerna. Del 3. [39704665]

TV4+ - 00:05 – 01:00 Akademien för Det okända [Repris] Del 8 av 9. Producerat år 2007. [55941608]

TV4+ - 01:00 – 01:30 Mannen som talar med andar [Repris] Producerat år 2002. [8806733]

TV4+ - 01:30 – 02:00 Mannen som talar med andar [Repris]. Producerat år 2002. [8809820]

Måndag 14

Viasat History - 09:00 – 10:00 Helena från Troja. Producerat år 2005. [7191936

Discovery Civilisation - 09:55 – 10:50 Atlantis i Anderna Följ med Jim Allen på en resa till Andernas höga höjder där han tror sig ha funnit den mytomspunna staden Atlantis. [76628288]

Viasat History - 10:00 – 10:30 Mumiernas mysterium. Del 5 av 6. Producerat år 2007. [8501017]

TV4+ - 14:10 – 14:40 Mannen som talar med andar [Repris] Amerikansk ockult serie från 2002. [5153801]

National Geographic - 15:00 – 16:00 Jorden i fokus Grand Canyons mysterier. Trots att Grand Canyon varit föremål för otaliga studier rymmer den fortfarande många geologiska frågor. Träffa några av experterna som försöker lösa mysteriet med detta naturliga underverk. [1134375]

Discovery Civilisation - 15:55 – 16:50 Atlantis i Anderna. [76739207]

Viasat History - 17:00 – 18:00 Berättelser om slott och kungar Japansk dokumentärserie från 2006–07. Drottningholms slott – Den ödesdigra maskeradbalen. Drottning Lovisa Ulrika renoverade Drottningholms slott på 1700-talet. Det kostade mycket pengar men skulle visa att Sverige var en europeisk stormakt. [2517998]

National Geographic - 18:00 – 19:00 När bina tystnar Forskare hävdar att vi kan stå inför en global katastrof, då upp till 80 procent av bina i USA har försvunnit. Lär dig varför de försvinner. [1125627]

Kunskapskanalen - 19:00 – 20:00 Klorofyll [Repris] Miljömagasin. Palmolja. Del 10 av 17.

TV4+ - 20:00 – 21:00 Mannen som talar med hundar Del 11 av 35. Producerat år 2007. [9544220]

TV4+ - 21:00 – 21:30 Mannen som talar med hundar Del 25 av 26. Producerat år 2005. [9508820]

National Geographic - 21:30 – 22:30 Sanningen om Bibeln. [3987117]

Discovery Civilisation - 21:55 – 22:50 Atlantis i Anderna. [78826511]

SVT1 - 22:00 – 23:00 Fördärvet Dokumentär. Under en helg i maj 2004 fördärvades 22 meter forskning. Den forskning som lade grunden till det svenska damp-begreppet. I kvällens dokumentär visar Kicki Hultin och Tina Thunander nya, ytterst märkliga fakta, som ställer diagnosen damp/adhd i nytt ljus. Medverkande: Kicki Hultin, Tina Thunander. [92530

National Geographic - 22:30 – 23:30 Palaus förlorade stam Upptäckten av en samling mystiska ben i en grotta på ön Palau i Stilla havet gör att vi nu får lära oss fakta om jordens ursprung och utveckling. [5987397]

National Geographic - 23:30 – 00:30 Jorden i fokus Stonehenge är Englands mest gåtfulla monument. Vem byggde det och varför?. Primitiv teknologi och sinnrikhet kan ha gjort det möjligt att transportera stenarna långväga ifrån. [3082761]

Discovery Civilisation - 00:40 – 01:35 Colosseum - dödens arena Följ med tillbaka till det antika Rom, där gladiatorer slogs för sina liv för att tillfredsställa kejsarnas och den blodtörstiga publikens nycker. [31931080]

Tisdag 15

Discovery Civilisation - 09:00 – 09:55 Pyramider, mumier och gravar De finns överallt!. Egypten har inte monopol på pyramider – de finns överallt. Pyramider dyker upp på de mest förvånande ställen: på ön Java, i den peruanska öknen, i Kina och t.o.m. i Irak. Del 1. [36897573]

Viasat History - 09:00 – 10:00 Berättelser om slott och kungar Japansk dokumentärserie från 2006–07. Drottningholms slott – Den ödesdigra maskeradbalen. [4282888]

TV4 Fakta - 09:55 – 10:25 Den plundrade skatten [Repris] Amerikansk dokumentär från 2000. I den antika staden Angkor i Kambodja finns magnifika statyer, monument och tempel av historiskt värde. Med verktyg som såg och mejsel hackar tjuvar loss huvudena på 800 år gamla Buddhastatyer och låter sedan dessa distribueras till andra länder via den svarta marknaden. Många av de ovärderliga artefakterna har hamnat på museum i till exempel Thailand och USA och polisen har ett tufft jobb med att försöka stoppa den illegala smugglingen. [14734573]

Discovery Civilisation - 09:55 – 10:50 Den lysande dödskallens grotta Här vill man avslöja hemligheterna bakom en uråldrig begravningsplats i Honduras, där människoben och offergåvor hittats i en grotta. [76688660]

SVT1 - 11:00 (11:30) Den geniala babyn [Repris] Utbildningsprogram. Allt är möjligt. Ett barn föds med en enorm potential och stora möjligheter. Ny forskning visar att en babys hjärna utvecklas på ett sätt man tidigare inte vetat om. Vi möter japanske Aoi och hans föräldrar som är med i ett forskningsprojekt. Del 1 av 2. Medverkande: Aoi. [9641]

TV4+ - 14:10 – 14:40 Mannen som talar med andar [Repris] Amerikansk ockult serie från 2002. [5120573]

Discovery Civilisation - 15:00 – 15:55 Pyramider, mumier och gravar Del 1. [67139757]

Discovery Civilisation - 15:55 – 16: 50 Den lysande dödskallens grotta. [76706979]

National Geographic - 19:00 – 20:00 Palaus förlorade stam. [1616573]

Discovery Civilisation - 21:00 – 21:55 Pyramider, mumier och gravar. Del 1. [16786660]

Discovery Civilisation - 21:55 – 22:50 Den lysande dödskallens grotta. [78893283]

Onsdag 16

Discovery Civilisation - 09:00 – 09:55 Pyramider, mumier och gravar Pyramidbyggare. Upptäck de mänskliga historierna bakom pyramiderna och utforska bl a Imhotep i Egypten och de sällan visade Falkgallerierna. Del 2. [36864245]

Viasat Explorer - 10:00 – 10:30 Lavans land Amerikansk dokumentär från 2002. Jorden ändrar sig hela tiden. Vår planets inre består av smält berggrund som ibland väller upp till jordskorpan tills den spricker och den glödheta massan, så kallad lava, rinner ut på markytan. Vissa delar av världen har massor av sådana här öppningar, eller vulkaner som de förstås också kallas, och i den här dokumentären besöker vi just ett sådant område. Tillsammans med fotografen Carsten Peter beger vi oss till Kamchatka, en naturregion i östra Ryssland som huserar inte mindre än 240 vulkaner, varav 29 fortfarande är aktiva. Vi besöker bl a det eldsprutande berget Mutnovskaya och får med egna ögon se vilka enorma ekologiska förändringar ett vulkanutbrott för med sig. [46360968]

SVT1 - 13:05 (13:35) Mitt i naturen [Repris] Naturmagasin. Martin Emtenäs ger sig ner i en gammal brunn i skånska Brantevik, för att försöka hitta en 150 år gammal ål som sägs finnas där. I just den här brunnen i Brantevik släpptes en ål ner 1859, och under årens lopp har man med jämna mellanrum tagit upp och tittat på den. Men är det verkligen samma ål som funnits här sedan 1800-talet? Och finns den i så fall fortfarande kvar? Martin Emtenäs får hjälp av Håkan Wickström, ålexpert på Fiskeriverket, och de två gör allt som går för att locka fram den mytomspunna ålen. Del 2 av 16. [633719]

National Geographic - 14:00 – 115:00 Är det sant? Liv på Mars. Mars – den fjärde stenen från solen – har länge fascinerat människan, men finns det livsformer som rör sig på dess röda yta? Är det sant? undersöker. [7336413]

TV4+ - 14:10 – 14:40 Mannen som talar med andar [Repris] Amerikansk ockult serie från 2002. [5197245]

Discovery Civilisation - 15:00 – 15:55 Pyramider, mumier och gravar. Del 2. [67106429]

Viasat Explorer - 16:00 – 16:30 Lavans land. Producerat år 2002. [35802177]

Viasat Explorer - 17:00 – 18:10 Hembränt Amerikansk dokumentär från 2005. I århundraden har människor försökt att på egen hand fullända konsten att tillverka hembränd alkohol. Ingredienserna består av frukt, spannmål, jäst och socker. Resultatet är en kraftfull vätska med etanol och alkohol. Vad många inte vet om hembränningsindustrin är att den gav upphov till en av USA:s mest populära bilsporter: NASCAR. I den här dokumentären avslöjas hur bilarna och tekniken utvecklades av hembrännare från sydstaterna. Hembränningen har dock en baksida, och vi tittar även närmare på de förödande konsekvenser som hembränt ibland får. Producenter tillsätter blekmedel, formaldehyd och färgförtunnare för att göra spriten starkare. Här får vi veta vad som händer med hjärnan när den utsätts för 100-procentig etanol, och väger resultatet mot priset som konsumenter betalar: blindhet. [48227245]

National Geographic - 19:00 – 20:00 Kinas mystiska mumier Mumier från en försvunnen värld har upptäckts i Tarim-sänkan i Kina där de varit begravda i 4 000 år. Vilka är de och var kommer de ifrån?. Svaren kanske tvingar oss att skriva om historien. [1683245]

Discovery Science - 20:10 – 21:00 Förståelse: asteroider & kometer Om tillfällen då livsfarliga stenblock missat jorden med en hårsmån. Vi följer även med på det historiska uppdrag då ett rymdskepp för första gången ska landa på en enorm asteroid. [28157871]

Discovery Science - 21:00 – 21:50 Destination Mars Berättelsen om sex personer som valts ut att göra den största upptäcktsresan under detta århundrade – den första rymdfärden till Mars. Del 3. [20375158]

Discovery Civilisation - 21:00 – 21:55 Pyramider, mumier och gravar. Del 2. [16753332]

SVT2 - 21:30 – 22:00 Anaconda UR. Ungdomsmagasin. Zombies. Människoätande zombies har blivit favoritmonster i filmer och dataspel. Vill man själv klä ut sig till en levande död kan man följa med på en så kallad zombiewalk. Voodoo-experten Anne Lescot berättar om zombiens mytiska ursprung på Haiti och filmrecensenten Orvar Säfström tipsar om de bästa zombiefilmerna. Men hur gör man för att bäst skydda sig mot en zombieattack?. Del 1 av 7. [6516]

National Geographic - 21:30 – 22:30 Rymdmysterier: Kometer med jorden som måltavla. Genom historien har kometer varit både fruktade och dyrkade. De är isjättar med förmåga att förstöra allt liv på jorden. Nu studeras de i ett försök att avgöra hur universum utvecklats. [3917111]

Viasat History - 01:00 – 02:00 Vårt dagliga bröd: mat för överlevnad Österrikisk dokumentär från 2005. Bröd är ett viktigt livsmedel med mycket lång tradition och ett enormt symbolvärde. Här dokumenteras brödets och spannmålens kulturella och ekonomiska historia och vi får följa med på en färd genom tid och rum. Vi besöker många fascinerande platser, däribland Arabländerna, Amerika, Nordafrika och Europa. På resan får vi ta del av olika länders myter, legender och sedvänjor om detta grundläggande födoämne. [2637562]

   HUMOR   
   Underbara bilder på mest djur, tar lite tid  att ladda ner men det är det värt va? (ca 1½ MB.)
http://jordstralningscentrum.se/Pozitiv.pps 
  
Den har vi fått från humoristiska natur- och naturväsenälskande countrymusikvänner.
Kolla country på kanske Nordens största countryhemsida
 
http://country.vingar.se  

   

Fiskande på Loch Ness
 
En ateist tillbringade en stilla dag med att fiska, när hans båt plötsligt anfölls av Loch Ness-odjuret. I ett svep slängde monstret honom och båten högt upp i luften. Sedan öppnade det gapet för att svälja båda.
 
När mannen seglade hals över huvud genom luften, ropade han: "Oh min Gud! Hjälp mig!"
 
Ögonblickligen frös den våldsamma attacken, och medan ateisten hängde mitt i luften, hördes en dånande röst från molnen: "Jag har för mig att du inte tror på Mig!"
 
"Come on Gud, nu får Du ge Dig", vädjade mannen. "För två minuter sen trodde jag inte på Loch Ness-odjuret heller!" 


 

 
Vi får in många roliga historier med "groll" mellan män och kvinnor. De är kanske inte så upplyftande , men ofta väldigt roliga, så här kommer några. 

 
Sagt av en kvinna till en annan:
"Jag blir galen på Lasse. Han glömmer bort att diska, orkar inte städa och lagar äcklig mat. Så jag får göra allt!  
 
Han är kanske hjärnskadad på något sätt?"
svar: "Knappast. Den killen är tok-smart."
*
CHOKLAD ÄR EN GRÖNSAK
Choklad utvinns ur en bönor från kakaobusken.
Bönor är en grönsak.
Socker utvinns ur sockerbetor.
Båda tillhör kategorin grönsaker.
Alltså är choklad en grönsak.
Chokladkakor innehåller också mjölk, alltså är chokladkakor bra för hälsan.
Russin, körsbär och jordgubbar doppade i choklad, räknas till frukter, alltså ät så mycket du har lust.
Choklad är bra mot stress.
TÄNK EFTER:
"STRESSED"- läs det omvänt och det blir!DESSERTS".
*
Vad har moln och män gemensamt?
-När de dunstar blir det en bra dag.
*
När det handlar om att läsa i en kvinnas ögon är de flesta män analfabeter.
*
Framgångsrik är den man som tjänar mer pengar än hans hustru kan göra av med.  
 
Framgångsrik är kvinnan som lyckas hitta denna man.
*
Varför en man gifter sig är svårt att säga, varför en kvinna gifter sig överstiger helt enkelt mänsklig tankeförmåga.
*
Jag tycker inte att sex är en bra anledning att gifta sig.  
 
Jag menar, om man behöver lite mjölk, varför köpa hela kon?
*
Flygvärdinnan i planets högtalare:
-Tyvärr har vi bara 40 middagar med oss, men vi är 100 passagerare ombord. De som är villiga att avstå sin mat till någon annan erbjuder vi  
 
gratis drinkar under hela resan.
En timme senare återkommer flygvärdinnan i högtalaren.
- Om det är någon som vill ändra sig så har vi 39 middagar kvar.

 

Gör vårkänslorna att du vill imponera med en röd Ferrari?
Det behöver inte bli så jämrans stort hål som man tror i plånboken !

Fundera lite på hur man bär sig åt  för att göra det billigt och klicka sedan på svaret.
Vänta lite och tänk igen när du sett första bildtexten... 

http://jordstralningscentrum.se/Ferrari.pps  

TÄNKVÄRT  

En tjuv tror att alla stjäl
E.W. Howe

 
Du kanske blir besviken om du misslyckas men du är förlorad om du inte försöker.
Beverly Sills


 Eva Svensson och 
Per-Uno Fransson  
 
Jordstrålningscentrum
 

e-mail: jc@vingar.se

tel: 08-510 110 25   (säkrast må-fre kl 08-10) 

www.jordstralningscentrum.se

 Tipsa gärna fler personer om Sl@grutenytt,
så de också  får  en chans att hitta och börja utforska de osynliga världarna!
Varför inte vidarebefordra detta till lämpliga vänner och bekanta 

  

 

Jag vill till
Jordstrålningscentrums hemsida
Adante (hälso-sajten)
ett annat nummer av Slagrutenytt

nästa Slagrutenytts
indexsida
föregående