2008 nr 10,   18 april

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM 
www.jordstralningscentrum.se

 

 Gamla nummer av Slagrutenytt finns  slagrutenytt.vingar.se  
Nya nummer läggs dit så fort vi hinner 


 


 

 

 
·    HÄLSA -  ELÖVERKÄNSLIGHET 
·   
 DE NÄRMASTE  FÖREDRAGEN  
·    DE NÄRMASTE  KURSERNA   
·     UPPFÖLJNING "Sök  efter den försvunna flickan i Dalarna/Stjärnsund"   
·    VARNING FÖR TANKENS NEGATIVA KRAFT  
·    GRUNDKURS I PENDLING  - STEG 2 
·    TV-TIPS   18-29 april 
·     HUMOR     
·    TÄNKVÄRT 

 
 
 
 
 
HÄLSA -  ELÖVERKÄNSLIGHET 

Elöverkänslighet blir ett allt större och vanligare problem. Något överdrivet uttryckt: eftersom läkare inte kan diagnosticera det så finns inte sjukdomen/problemet. Vetenskapen har alltid haft svårt att verifiera något som inte entydigt beror på en orsak.Forskningen inriktar sig nästan uteslutande på saker som företag kan tjäna pengar på , dvs kan ge ta fram en nu medicin. Detta gäller inte elöverskänslighet. Resonemanget om att det finns elöverkänslighet kan skada tillverkare och försäljare av mobiler, el, elapparater etc och kan vara besvärande för politiker och vetenskapsmän som inte gjort något. Man är då tvungna att erkänna ett stort och mycket kostnadskrävande projekt för att vidta åtgärder för att minska strålningens negativa verkan på många områden. Det saknas forskningspengar till sådana ämnen. 
 
"Summan av belastningar bestämmer vår hälsa!" 
Alltså är det bra att lära sig vad som stärker och stjälper dig hälsomässigt.
Öka sådant som stärker dig!
Undvik och ta bort sådant som stjälper dig! 
S
lagrutefolk vet ju att det ofta är en engångsåtgärd undvika negativ jordstrålning,
genom att flytta sov- och arbetsplats till friare/bättre läge. 
Det är ofta en engångsåtgärd att balansera/störa av sina mobil- och rörliga hemtelefoner.

De flesta av oss är dessutom störda av diverse elfält från trådlösa nätverk, egna och andras mobil- och bärbara hemtelefoner, mobilmaster.
Vi stänger ofta inte av TV annat än att trycka på fjärrkontrollen, vilket medför att den fortfarande stör, även om ej lika långt.


Vi har samlat upp en hel del matnyttiga länkar på
Kolla även närliggande sajter på adante,
speciellt sidorna om amalgam, allergi, bios  och plusminus.
Har ni fler tips om t ex länkar hör mycket gärna av er!  

Enligt vår erfarenhet har elöverkänsliga nästan alltid obalans i någon/några auraskikt som ligger för långt ut och känner in strålningen. Aurorna reagerar negativt på "skräpenergier" vilket syns genom att olika skikt kan ändra storlek och/eller innehåll, dvs färg, konsistens, täthet och liknande. De som ser auror väl menar att de ser annorlunda/fel ut och den som känner auror påstår att de känns sega eller stickiga osv., dvs inte normala.
Denna reaktion får man genom att föra in en avstängd mobiltelefon på armlängds avstånd.
 
På Jotdstrålningscentrum har vi specialicerat oss på att testa alternativa hjälpmedel mot den negativ jstrålningen.
Vi har testat ett flertal produkter på marknaden. Vi har jämfört prestanda och pris. De skiljer åtskilligt. En del är riktigt bra och andra hjälper kanppast.
Oavsett det så brukar tillverkaren skriva att deras avstörare hjälper alla. Så är det aldrig enligt vår numera omfattande erfarenhet.
 Priset kan variera från ett par hunddralappar upp till mer än tio tusen kronor.Många av de europeiska, som vi testat,har varit mycket dyrare, men inte bättre.
 
Vi har därför fastnat för ett par sorter, som vi tycker är riktigt bra och dessutom tillhör de billigaste.
På många elöverkänsliga har vi märkt att BIOS-brickor och/eller PlusMinus-brickor & vatten kan göra mycket stor nytta
Dock har vi inte hittat någon avstörning som alltid hjälper alla
.  Man måste testa individuellt!
 
På föredragskvällar ( kl 18.00-18.30) testar vi gratis den som vill skydda sig mot sin mobiltelefons störande.
Vi använder
muskeltest = kinesiologi och kollar aurareaktioner genom att mäta med pekare

Visste du att:
Avstängda mobiltelefoner stör. Har man otur och lägger den vissa platser kan den störa mer än 150 meter i radie runt om.  
Med en Biosbricka skyddas den från detta.
Mobilmaster stör ca en halvmil i radie. Olika för olika master och det beror även på hur de placerats med avseende på jordstrålningsenergierna. 
De går att störa av med Biosbrickor

Lågenergilampor anses miljövänliga, trots att de pga sitt giftinnehåll måste specialhanteras och samlas in för sig. 
Många  elöverkänsliga får "spader" av tända lågenergilampor redan på ca 8 meters avstånd och nästan
alla reagerar negativt i deras närvaro. 
Byt tillbaka till gamla sortens glödlampor. De är snällast.
osv osv...  

 

 
 
 

 
 
DE NÄRMASTE
  FÖREDRAGEN  
 
 Alla  våra föredrag hålls på Kammakargatan 56 , kl 18.45  -  22.00 .
En del föredrag kan vara så populära så att det blir fullsatt  i lokalen. Vill du garanterat ha en plats, så kom i god tid.  
 
Vi öppnar entré-dörren strax efter kl 18. Inträde 100:- 

 

 


DELFINER OCH MÄNNISKOR - LOTTEN ODH

FÖREDRAG Måndag 21 april kl. 18.45 Lokal: Kammakargatan 56
Lotten Odh (delfinsimmare, journalist, författare, kursledare och arrangör av retreats runt om i världen) delar med sig av sitt äventyrliga liv med delfiner och valar i världens alla hav. Lotten kommer att berätta om vad delfinerna har betytt för henne och hur de påverkat hennes andliga liv, varför så många människor fascineras av dem och varför vilda delfiner väljer att själva hjälpa bl a handikappade och människor som befinner sig i nöd. Lotten pratar också om hur det viktigt det är att orka leva sina drömmar, vare sig det handlar om att simma med delfiner eller något annat. I samband med föredraget signerar och säljer Lotten sin bok "Delfiner & Människor" till specialpris.


 

GRATIS INFORMATIONSKVÄLL OM KINESIOLOGI
Onsdag 23 april kl. 18.45 Lokal: Kammakargatan 56
Eva Svensson, Jordstrålningscentrum, är diplomerad kinesiolog och informerar om kinesiologi = muskeltest. Kinesiologi är en mycket bra komplett behandlingsmetod, som kan användas för behandling av både kropp och själ. Muskeltest används också som kontroll-hjälpmedel för att se att man mätt rätt med slagruta, vilket kommer att visas. 
 Eva demonstrerar hur man med kinesiologi kan diagnosticera olika problem och också behandla, bl a smärta och magproblem eller vad nu kvällens åhörare har för något. 

Här får du en inblick i vad kinesiologi är och kan användas till, t ex hälsan  på många olika sätt , regressioner till tidigare liv, allergitest och test på sjuka djur.  
Eva visar också andra slags metoder hon arbetar med, bl a tankens kraft, borttagning av trauman i auran, borttagning av implantat m.m.  vilka är en mycket kraftfulla metoder för hälsoarbete
 
Se en demonstration som får dig att häpna!

Läs mer om kurs i Mental kinesiologi (4-5 okt) på  hemsidan www.jordstralningscentrum.se under Kurser    
 
På http://kinesiologi.adante.se kan du läsa om Eva Svenssons behandlingar med bl a kinesiologi och  även få generell information .


 

LÄR DIG HUR DU GENOMSKÅDAR LÄKARMEDICINENS MYTER
KLOKA GUBBEN: ULF BRÅNELL

FÖREDRAG
Måndag 28 april kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56
Kloka Gubben: "Vården och de ´förebyggande´ insatserna byggs ut, men allt fler tycks bli sjuka. De konstiga sjukdomarna blir allt fler, men det blir allt svårare att få sin ohälsa diagnosticerad, botad eller ens erkänd. Allt fler kastas ut ur försäkringssystemen i stället för att botas eller tillfriskna.

Åtskilliga börjar ifrågasätta vad som egentligen ligger bakom. Många vill veta mer om "alternativ medicin", när de inte fått hjälp av den konventionella. Men den information de möter i massmedia är oftast ytligt snömos, tillrättalagt av fnysande ´medicinska experter´ - som inte vill se alternativ till sin egen ´expertis´, och som dukar upp de märkligaste historier om alla faror som hotar inom alternativmedicinen."

Kloka Gubben är, som du förstår av texten ovan, en orädd, kunnig och nytänkande person, som under kvällen ger dig nycklar till hur du själv kan bedöma dina symtom, hälsa och behandling.VÅR KROPP – ETT UNIVERSUM - DAN UHRBOM
FÖREDRAG Måndag 5 maj kl. 18
45 Lokal: Kammakargatan 56
Dan Uhrbom studerar ivrigt forskningen på hjärnan och DNA, sätter ihop med kanaliserad information som finns att tillgå, drar ikväll slutsatser och spekulerar!
- Människans kropp är ett universum, ett stjärnkluster med 80 triljoner invånare, där du är ansvarig herre (i det stora som i det lilla).
Vad inkluderar universum? När funktionerna i hjärnans nervceller knyts an till DNA, löser vissa mysterier sakta upp sig. Slutsatsen blir att nervcellerna i hjärnan måste ha fler funktioner än de kända signalsubstansernas "elektriska rörelser".
Vad betyder det att vara Guds avbild om vi alla är ett? Vad skiljer oss från en utomjording? Vilka möjligheter ger detta dig att påverka din egen verklighet och de globala händelserna?


 

Läs hela vårens föredragsprogram på www.jordstralningscentrum.se

 
DE NÄRMASTE  KURSERNA    
Läs mer om respektive kurs på vår hemsida www.jordstralningscentrum.se under Kurser. 


 


 

ÄR DIG UPPFATTA ENERGIER  -  TOMMY BRODD   

KURS  Lördag 19 april    Enstaka plats finns kvar. Ring oss genast, fram till 22.00 ikväll fredag! 08 - 510 110 25! 

På kursen får du öva dig att känna in olika slags energier, öva på att skilja på goda och dåliga energier. Hur man stänger av sin känslighet för energier. Hur man rensar bort dåliga energier och lägger in nya, välgörande energier. Hur man kan läka ihop sig själv och sina energimässiga sår.  Läs mer om kursen på sidan 24.

Alla påverkas vi av energierna runt oss. De kan vara goda eller dåliga och bestå av t ex  känslor i rummet, andenärvaro, jordstrålning och mycket annat.

Ofta märker vi inte energierna eller förstår inte vad det är som gör att vi känner oss t ex så konstiga eller glada just då.

Ofta förstår vi inte ens hur vanligt det är att omgivningen påverkar oss utan vi tror att det beror på något annat, t ex maten, kroppen eller bara humöret.

Men mycket ofta påverkas vi utifrån.

På kursen får du öva dig på att känna in olika slags energier så att du lär dig vad det är.

Du får öva på att skilja på goda och dåliga energier.

Det är inte bra att känna för mycket för då blir man för påverkad, vilket kan vara ett problem för många. Därför så får du också lära dig hur man stänger av sin känslighet för energier.

Det är också viktigt att kunna rensa bort dåliga energier och lägga in nya välgörande energier.

Tommy lär dig hur man kan ta bort det negativa och hur man kan läka ihop sig själv och sina energimässiga sår. 


 

 

  

LÄR DIG TA BORT NEGATIVA VARELSER OCH ENERGIER
 - 
TOMMY BRODD
   

KURS  Söndag 20 april      Enstaka plats finns kvar. Ring oss genast, fram till 22.00 ikväll fredag! 08 - 510 110 25! 

Tommy Brodd lär ut hur du själv kan hantera besvärande negativa energier och varelser, t ex spöken i ett hus.

Har du sett andeutdrivning på TV? Hur de renar hus och platser?
Tommy Brodd har arbetat i över 20 år med att ur hus ta bort negativa energier och varelser, även kraftfulla sådana. Tommy berättar om sina egna erfarenheter på kursen. Han lär ut hur man tar bort varelser, t ex spöken och negativa energier. Tommy förklarar också hur de negativa jobbar, smyger sig in och bryter ner de goda energierna.
 
 
 

Tommy lär på kursen ut hur man kan bli av med både enklare varelser, som frivilligt vill gå vidare, samt även hur man gör med dem som gör motstånd. Tommy tar också upp olika slags efterbehandlingar han gör av personen och/eller platsen så att det negativa inte skall komma tillbaka.   
 

Det krävs inga direkta förkunskaper för att gå kursen, men för att ha fullt utbyte av kursen bör du själv ha kommit lite i kontakt med området innan, t ex själv fått påhälsning av negativa energier eller arbetat lite med att ta bort dem.  

Är du osäker på om kursen är lämplig för dig så ring och diskutera med oss på Jordstrålningscentrum.

Pris: 1.150:-
 

 


 

SHAMANSK TRUMRESEHELG

 – MARIE PERRUCHON OCH MINGO ETSA JEMPEKAT 

KURS  Lördag - söndag 26-27 april  

 

Upplev en helg fylld av shamanska trumresor !  
Vi gör hela 11 resor, så du hinner uppleva många spännande möten i andra världar, t ex ditt kraftdjur, din sociala mask, trädande och övervärlden.  
Kursen leds av två initierade shamaner, den ena shuarindian från Amazonas.

 

Shamanism är den ursprunliga religionen. Shamanen är en andlig specialist som verkar i många traditionella kulturer. Han/hon är en medlare mellan andrarna och människornas värld, en helare som använder sina hjälpandar för att gå in i trans och hjälpa sina gruppmedlemmar.

Till trummornas rytmiska slag går du i trans, en visuell djupmeditation, och besöker under- och övervärldarna, andarnas riken. Där lär du dig kommunicera med olika anderådgivare och kraftdjur. Under kursens elva trumresor använder vi oss av olika övningar för att få kontakt med olika typer av andar och olika aspekter av dig själv.

Vi berättar också om olika teorier om shamanism och olika shamanska metoder, skillnader och likheter mellan traditionell shamanism och nyshamanism m.m. Vi skänker dig en storslagen och kraftfull upplevelse. Efter din resa hjälper vi dig att tolka ditt äventyr i andevärlden. 

Marie är kulturantropolog och specialist på genus och shamanism, initierad till shaman i Amazonas och erfaren trumresenär. Hon undervisar i shamanism och New Age på universitet. Mingo är shaman och shuarindian från ecuadorianska Amazonas.  Pris: 2150:-


ÖKA DIN INTUITION OCH KÄNSLIGHET
 Grundutbildning i medialitet med Ann-Kristin Nilsson

KURSDATUM:
KOSTNAD:
8 lördagar enl. spec. nedan, kl 9.30 - 17.
1.150:-/steg. Går att gå enstaka steg.
Uppföljning fredagen före nästa kurssteg kl 19-ca 21. 
 
200:-/fredagskväll.
Anm.avgift 400:-/steg eller 1200:- för alla.
Övriga villkor på hemsidan och i gratisprogrammet. 
 
Öva på att öka din intuition och känslighet under ledning av ett proffs. Även grundutbildning för blivande medier.

Ann-Kristin är 5:e generationen som är medial i familjen, så för henne är detta naturligt sedan barnsben och hon har stor erfarenhet och kunskap om dessa områden, som hon också arbetar inom, bl a som synskt medium och lärare.

Kursen består av 8 separata steg, ca ett per månad, vilket ger dig gott om tid att öva på de olika delarna däremellan så att din skicklighet successivt ökar.

Tillsammans är de 8 olika stegen en komplett grundutbildning för de som vill gå vidare och kanske börja arbeta inom detta område.
Det går även att anmäla sig till enstaka steg/dagar.

Varje helg har olika teman som vi fokuserar på med teori och främst olika övningar.

STEG DATUM INNEHÅLL
   1     10/5   Telepati hur man skickar och tar emot energier (meddelanden)
   2     28/6   Psykometri att ta på föremål och kunna känna vad de berättar
   3     16/8   Intuitiv tolkning av Tarot-kort
   4     13/9   Repetition och uppföljning av steg 1 - 3
   5   18/10   Upplev energier på kraftplatser
   6     8/11   Upplev energier på kraftplatser
   7   13/12   Självkännedom
   8     24/1   Allt vävs ihop

På fredagskvällarna före nästa kursdag, kl 19 ca 21, träffas de som vill och då går vi igenom hur det har gått sedan förra kursdagen, hur det går med din personliga utveckling och tar upp frågor så att var och en får den uppföljning som behövs.

Begränsat antal deltagare på kursen, så att du hinner få personlig vägledning och uppföljning av Ann-Kristin. Du får också möjlighet att kontakta henne för vägledning mellan kurstillfällena. Du får lämpliga övningar att träna på hemma mellan kurserna, allt för att du skall komma så långt som möjligt med att
 utveckla din intuition och energikänslighet. 

Ann-Kristin erbjuder privata konsultationer kring:
arbete, ekonomi, hälsa, relationer, tidigare liv, nutid och framtid, 
lossa egna blockeringar för att gå vidare, privata seanser.
Kostnad 600:-/tim (du får kassettband). Tel:
Ann-Kristin letar också efter borttappade saker och försvunna djur, kostnad 200:-.


 


EPC-MÄTNINGAR AV ENERGIFLÖDET – LUTZ RABE
PRAKTIKDAG
Söndag 11 maj kl. 9-17

 
Äntligen en mänskligt gjord apparat som klarar av att mäta de energier vi håller på med!.

Dagen är en utökning av föredraget 14 april men du behöver inte ha varit med på föredraget.

Lutz Rabe demonstrerar en rysk apparat som arbetar enligt kirlian-principen. Genom att mäta på fingertopparna så beräknar apparaten parametrar som räknar fram bioenergifältet, vilket visas som olikformade auror runt fingrarna man mäter på, och som sedan kan tolkas.  
EPC-apparaten är baserad på österländsk filosofi och sedan verifierad mot klassiska kliniska försök. Den har flera funktionsområden, t ex används den för medicinska ändamål, bl a för analys av organens funktion, för att se förändringar vid allergi och benskörhet, förutse cancer, se resultat av en behandling m.m.  
Problemen syns i livsenergin långt före fysiska symtom och kan därför visas av apparaten. Den kan användas för att testa olika platser för att se de 5 elementens energivärden där, t ex i labyrinter, kyrkor och sädesfältcirklar. På så sätt kan man mäta ut platser med avvikande energier.  Det är den enda apparat som vi känner till som klarar det!  
Apparaten kan också visa hur vatten påverkas av våra tankar eller annat, samt hur energin ändras i chakrorna, t ex vid meditation. Man kan också testa en idrottsmans framtida förutsättningar.
EPC-apparaten är en av den ryska professorn Korotkovs 12 patent. Läs mer på hemsidan:
www.korotkov.org   
Under föredragskvällen 14 april fick vi också se en film om blinda ryska barn som lärts upp att se med andra okända förmågor. De kan t.o.m. läsa! 
 
Den 11 maj får vi se en 45 min mycket längre, väldigt intressant version av denna film!
 

11 maj börjar med att Lutz Rabe förklarar EPC-apparatens funktioner, programvaror och hur olika parametrar tas fram från mätningen. Därefter får några personer (föranmälan!) testa sig i apparaten och få hälsoanalys av Lutz, vilket tar ca 20 minuter vardera. Mätningarnas resultat, som bl a visas som en aura runt fingrarna eller personen, visas samtidigt på storbild så att alla kan lära sig förstå och sedan kan ställa frågor. Vi testar bl a en person före och efter healing och låter apparaten visa hur det påverkar livsflödet, dvs energin. Mycket intressant! 
OBS! Föranmälan till denna praktikdag. Kostnad: 250:-. Försöksperson betalar ytterligare 300:-.
Anmäl dig genom att ringa 08-510 110 25 eller maila jc@vingar.se 
 

Äntligen en mänskligt gjord apparat som mäter lite av det vi håller på med.
Vi fick testa apparaten en dag genom att provmäta Eva. Sedan fick hon hålla i en icke avstörd mobiltelefon vid en ny mätning. 

Som steg tre satte vi en BIOS-bricka på mobiltelefonen. Då muskeltestar man starkt och auran reagerar positivt. Och EPC-apparaten mätte att Evas kraftfält ökade!
Detta har , så vitt vi vet, aldrig mätts med en apparat förut!
  
Detta experiment ska vi göra om söndagen den 11 maj under praktikdagen. Då mäter vi också  hur healing påverkar en person samt hur vi påverkas av jordstrålning. 


 

MAGI FÖR NYBÖRJARE
OCH AVANCERADE MAGIKER
Kurs med Carina Hultqvist

KURSDATUM: 17-18 maj
KOSTNAD: 2.150:-

Så här skriver Carina: Om jag själv fick gå en kurs i magi i vår så skulle jag vilja lära mig mer om hur man kallar till sig andar och änglar, vilka magiska tekniker som är bäst för att skapa lycka och framgång och hur man förvandlar ett vanligt rum till ett magiskt tempel. Också hur man bygger upp osynliga men kraftfulla energier, skaffar väktare m.m. Det vore spännande att veta mer om talismaner, amuletter och beskyddande magiska ritualer och om hur man använder magiska redskap effektivt. Jag skulle vilja kunna det som de klassiska trollkarlarna, t ex Merlin, kunde och gjorde. Därför har jag gjort en kurs med detta innehåll, där jag också kanaliserar Merlin för att vi ska få ta del av hans kunskaper.
Vill du också vara med i den magiska cirkeln?

Carina är initierad magiker och utbildad vid "Servants of the Light", som är Europas bästa skola för magiker. Hennes lärare, Dolores Ashcroft-Nowicki, Paddy Slade och Herbie Brennan är Europas bästa magiker, vilket garanterar en hög kvalitet på kursens innehåll.
Efter 28 års studier, praktik och undervisning i magi har Carina en gedigen erfarenhet, som hon gärna delar med sig av.

Välkommen till en Magisk Helg!  Kostnad 2150:-


 

NYBÖRJARKURS
SLAGRUTA OCH PENDEL

 

KURSDATUM:
(2 alternativ finns) KOSTNAD:

 

Fre kväll+lör+sön 16-18 maj eller 12-14 september.
Fre kl. 18 45 _ 22. Uflykt lör kl 11 - ca 16. Sön 9-16.
1.900:-, inklusive kurskompendium (29 sid), pekare, slagruta, pendel. Anmälningsavgift 400:-.
Övriga villkor på hemsidan och i gratisprogrammet.  
Alla har möjlighet att lära sig uppfatta, mäta, känna och kanske även se "osynliga energier". De utgör en del av den immateriella verkligheten, som ofta påverkar oss starkt.
Vi tycker att det enklaste och bästa sättet att mäta energier är med slagruta och pekare.
De flesta lär sig snabbt. Övning förbättrar successivt förmågan. Det är nog också det snabbaste och enklaste sättet att få överblick över energier, var de börjar, var de slutar, hur de ser ut, m.m. Man kan därför använda slagruta/pekare till att mäta alla slags energier, t ex jordstrålning, auror, hälsoproblem, osynliga väsen och energimönster av olika slag och för att det är så roligt att gå med slagruta och upptäcka nya saker!

Med pendelns hjälp kan man ställa alla frågor som kan besvaras med ja eller nej, leta efter saker, skriva meddelanden från "andra sidan" m.m. Detta kan vara bra för att t ex spå, kanalisera, fråga hur det var förr, få reda på saker man inte vet, t ex "är det här äpplet nyttigt för mig". Det innebär att man alltid får tillgång till mer kunskap än "normalt".

För att öva slagruta/pekare mäter vi främst på olika slags jordstrålning och auror. En dag åker vi till en fornminnesplats för att mäta på alla speciella energier där (de utnyttjade dessa energier förr i tiden). Vi lär oss att undvika att vistas för länge på negativ jordstrålning och ser vilka sjukdomar som förknippas med det. Vi lär oss om olika slags jordstrålning, positiv och negativ (t ex curry, hartmann, vattenåder, leylines), och att hitta bästa platsen för mig.
Du får lära dig känna auran med händerna och även tekniken att se auran (de flesta kan).

Välkommen till en helg i energiernas värld!

Börja gärna med att lyssna på GRATIS INFORMATIONSKVÄLL Ons 9/4, 27/8.

 

 


 

Här är en förteckning över våra samtliga kurser i sammandrag. 
Fullständig info om kurserna finns på hemsidan  www.jordstralningscentrum.se  under Kurser.   
 
PRISER PÅ KURSER
Helgkurser kostar normalt 2.150:-, dagskurser 1.150:- . EPC-mätning 11 maj kostar 250:-. Läs mer under respektive kurs på hemsidan.  

ANMÄLAN
Du kan anmäla dig till våra kurser genom att maila till jc@vingar.se Vi skickar bekräftelse.  
Anmälningsavgift sätts in på pg 410 89 43-4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/4

KURS

LÄR DIG UPPFATTA ENERGIER  -  TOMMY BRODD 

20/4

KURS

LÄR DIG TA BORT NEGATIVA VARELSER OCH ENERGIER  -  TOMMY BRODD 

26-27/4

L-S

KURS

SHAMANSK TRUMRESEHELG - MARIE PERRUCHON

10/5

KURS

ÖKA DIN INTUITION OCH KÄNSLIGHET  
 
 STEG 1 – TELEPATI   - ANN-KRISTIN NILSSON

11/5

PRAKTIK

HELDAG MED EPC-MÄTNINGAR AV ENERGIFLÖDET - LUTZ RABE  .

16-18/5

F-s

KURS

NYBÖRJARKURS I SLAGRUTA OCH PENDEL

17-18/5

L-S

KURS

MAGI - CARINA HULTQVIST

8/6

UTFLYKT

SLAGRUTE-UTFLYKTS-DAG MED BO ISRAELSSON

14-15/6

L-S

KURS

NATURVÄSEN

28/6

KURS

ÖKA DIN INTUITION OCH KÄNSLIGHET  
  
STEG 2 - PSYKOMETRI  - ANN-KRISTIN NILSSON

 

 

 

HÖSTEN 2008

16/8

KURS

ÖKA DIN INTUITION OCH KÄNSLIGHET  
 
  STEG 3 - Intuitiv tolkning av TAROT- ANN-KRISTIN NILSSON

23/8

KURS

GLÖDVANDRING – Temadag med ANA OLIVEGREN    

30-31/8

L-S

KURS

KABBALA - CARINA HULTQVIST

30-31/8

L-S

KURS

MATLAGNINGS-KURS – STEVEN ACUFF

6-7/9

L-S

SYMP.

SYMPOSIUM OM VATTEN 

12-14/9

L-S

KURS

NYBÖRJARKURS I SLAGRUTA OCH PENDEL

13/9

KURS

ÖKA DIN INTUITION OCH KÄNSLIGHET  
 
 STEG 4 – UPPFÖLJNING    - ANN-KRISTIN NILSSON

20-21/9

L-S

KURS

NATURVÄSEN - FÖRDJUPNINGSKURS

23-28/9

Ti-sö

KURS

UTBILDNING TILL REINKARNATIONSTERAPEUT 
YLVA CRONSTEDT

27-28/9

L-S

KURS

TA BORT TRAUMAN OCH NEGATIVA ENERGIER
 -  EVA SVENSSON

4-5/10

L-S

KURS

MENTAL KINESIOLOGI  - EVA SVENSSON

4-5/10

L-S

KURS

FORTSÄTTNINGSKURS I SLAGRUTA – STEG 2

11-12/10

L-S

KURS

Ut ur kroppen - Astralresor - Torbjörn Sasserman

11-12/10

L-S

KURS

Healing - Per-Uno & Jenny FRANSSON

18-19/10

L-S

KURS

Frigör dina inre gudinnor - Kvinnocirkel med
Kristina von Rein och
Lotta Blomqvist

18/10

KURS

ÖKA DIN INTUITION OCH KÄNSLIGHET   
   
 steg 5   - Ann-kristin Nilsson

osv

 

 

 

11-18/11

 

KURS

”RESA TILL DET OSYNLIGA”  En vecka i Spanien, Nerja

osv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      UPPFÖLJNING
"
SÖK efter den försvunna flickan ENGLA i Dalarna/Stjärnsund"
  
 
Vi brukar få flera svar när vi ber om hjälp att hitta någon som är försvunnen.  
Den här gången blev det dock bara en som skickade in svar märkligt nog.
Vi vet dock att andra pendlade eller sökte på andra sätt men sen inte skickade in det till oss.
Vitsen med att sammanställa resultaten på ett ställe är, att om flera som får samma resultat så styrker det påståendet gentemot polis och andra. Som det framgår av artikeln ovan om alla skeptiker om jordstrålning och annat så behöver vi samarbeta för att visa att vi kan få samma resultat.
  
 
Det svar vi fick stämde dock och mailet kom innan platsen blev känd.
Tyvärr så hade hon som svarade inte tillgång till en förstorad karta av området, men beskrivningen av platsen är rätt.
D
en personen sa sig få rätt i kanske 50% av fallen. Bra!

Är det flera som brukar få rätt lika ofta hör mycket gärna av er. Ibland ringer folk som säger att de är så duktiga på att pendla att de nästan alltid har rätt.
Då kan vi lägga upp ett mottagar-register att använda när det dyker upp liknande undringar framöver.  
 
Vi skickar med svar på var Engla hittades ifall du nu pendlat men inte skickat in. Närmsta ort är Hedesunda.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1134293.svd?service=graphic  
 
 
 
 VARNING FÖR TANKENS NEGATIVA KRAFT   
 
Som hjälp för Engla, så fick vi flera kedjebrevs-mail och mass-sms om att tända ljus för henne 14 april kl 21.
Det är ett bra sätt att hjälpa henne med det lilla vi människor förmår och dessutom lugna energierna på platsen.
Det blir väldigt starkt när många deltar. Ett bra initiativ!
 
En risk när någon dör snabbt under "fel" stressande former är att man kanske inte kommer vidare utan riskerar att fastna som ett spöke (vilket är vanligt vid hastiga obehagliga dödsfall). Oftast sticker "själen" iväg på ett medvetet sätt i samband med begravningen. Det är viktigt att man för en medveten positiv dubbelriktad dialog med "spöken", tvång brukar göra att de, precis som du själv, upplever det som ett mycket fult påhopp.  
 
Vi vill dock uppmärksamma på en annan del i det hela, en del som ofta är förbisedd. 
 
Marko Pogacniks böcker framgår det att naturväsen är ledsna över hur mycket negativa tankar som samlas på olika områden.
Tankar som kommer från människor som besöker 
gamla krigsskådeplatser, koncentrationsplatser och dylikt och då tänker på allt elälnde som hänt där. 
Även när man sitter hemma och tänker på en hemsk händelse som skett på en viss plats, så påverkas platsen negativt av dessa tankar. 
Det förstör energierna i berörda orter och i stora områden runt om. 
 
 

Vi misstänkte att många som tänkte på Engla och Stjärnsund kanske inte bara skickade positiva energier utan att de även tänkte negativa tankar om händelsen. 
Det är mänskligt och därmed vanligt att vi ägnar oss åt negativa tankar, dvs tänker på obehagliga saker. Men försök att låta bli det!

Vid Hjälp Jordens energisändningar söndags- och onsdagkvällar till olika mål, så är vi  varje gång inne och rensar bort felaktiga energier tillsammans med naturväsen.  
I Stjärnsund  var det också negativt "tankeskräp" i måndags efter alla människors upprörda tankar på platsen och ännu  mer blev det på natten sedan många tänt ljus och tänkt på vad som hänt där. På dagen var det flera stora änglar, som jobbade i området med att "transformera" energierna så gott de kunde och på kvällen hjälpte även vi till med den bit vi kan. Vi har sedan tidigare kontakt med områdets stortroll och har gett honom de energibollar som Hjälp Jorden har som ett av sina redskap för att återställa en plats. Men det behövs mycket jobb, så vi är tacksamma om fler deltar 
 

SENS MORAL:
  
 

 Var medveten om TANKENS KRAFT!
Var noga med vad du tänker ,  eftersom det påverkar inte bara dig utan även målet för dina tankar,  vare sig det är en person och/eller plats.
Enligt många slår  dessutom utsända negativa tankar och utförda handlingar förr eller senare tillbaks på den som som sänt tankarna eller gjort något. 
 
 Du blir vad du äter!
Du blir vad du tänker!
Tänk på vad du tänker!
Tänk på vad du BER om! 
 
På Jennys och Per-Unos kurser/workshops hos Jordstrålningscentrum så visar vi hur en tyst tanke direkt påverkar folk många meter bort.
Har du gått vår kurs i "Tankens kraft"  så vet  du hur du kan använda dig positivt av kunskap om Tanskens Kraft

 
 Tanken har en starkare skapande kraft än de flesta ens anar!  

 

 
 
GRUNDKURS I PENDLING  - STEG 2  
 
Här  kommer  andra delen av en grundkurs i pendling, skriven direkt för Sl@grutenytt.  

 Första delen fanns i föregående nummer.
 Att lära sig pendla är fantastiskt lönsamt.  Kanske en av de bästa saker du kan lära dig!    
 
Det är som att gratis få tillgång till en avancerad rådgivare dygnet runt! 

 Hur ska en pendel se ut?
Grunden är att det är en tyngd i ett snöre som är tillräckligt mjukt/lätt/följsam för att pendelns tyng ska ge önskade pendelrörelser.
Det finns mängder av olika sorters pendlar med olika storlek, material, tyngd, utförande osv osv.
Utseendeet har ingen beydelse om man bara vill pendla fram ja- och nej-svar. Det går då bra även med ett ahlsband eller en spik i ett snöre.
Vill du ha mer precisa svar, t ex om du vill söka efter något på en karta, så behöver man ställa andra krav på pendeln. För kartpendling behöver den ha en spets för att man se exakt var den pekar. Man vill också ha den likformad runtom så att jämvikten ligger i mitten på pendeln.
Vid svårare mer andliga frågor tycker många om att arbeta med kristallpendlar, som är lite känsligare av sig.
Det viktigast är att du trivs med just din pendel. Det är viktigare än utseendet. Så välj den som du gillar bäst.

Ett långt snöre i pendeln ger stora tydliga pendelrörelser, men ett kort snöre ger snabbare svar tack vare sina mindre rörelser.
 
Pendelspröt
Iställer för en vanlig pendel så kan men använda
ett s k pendelspröt. Den är som en pendel men har ett halvstyvt skaft vilket gör att man till och med kan springa omkring med den i skogen. Den är dessutom mycket snabb.
Mer om den och dess historia i ett senare mail.

Energier i pendlar då? Kan man låna ut sin pendel? 
Olika material har olika lätt att "suga i sig" energier från person och plats.
En bergkristall eller annat kristallmaterial kan suga in god eller dålig energi på några sekunder.
De som varit med på Jennys och Per-Unos workshop/kurser har fått demonstrerat hur man kan förstöra en kristalls energi på
några sekunder och även laga den lika fort. 
Är man en duktig pendlare så kanske man därför väljer att inte låna ut sina känsligaste pendlar.
Pendlar i metall brukar inte vara så känsliga och är därför bättre nybörjarpendlar. Även trä går bra.
 
Rengöring av pendeln
  En pendel som används blir energismutsig. Den behöver då rengöras. Beroende på material och användningsområde behöver man göra det olika ofta.
Kristaller behöver rengöras efter varje användning!
Man kan lägga pendeln i saltvatten ett dygn, i solsken ett dygn eller vid svåra fall gräva ned den i jorden en vecka. Många spolar pendeln i vatten eller lägger den i månsken, men det funger inte alltid. Ett enkelt sätt äratt lägga pendeln, liksom smycken, glasögon osv på en purpurplatta direkt efter man har använt den. Då är den klar vid nästa tillfälle eller morgonen därpå.
Läs mer om detta  på http://purpurplatta.adante.se
 En bra uppföljningsmetod för att se om en kristall är tillräckligt "ren" är att testa med kinesiologi = muskeltest.
 
Hur man håller pendeln. 
Det spelar inte så stor roll hur du håller i pendelsnöret. Det viktiga är att pendel kan svänga lika fritt åt alla håll och därmed ge helt runda rörelser.
Det brukar man uppnå genom att hålla snöret mellan tummen och pekfingret. En del tycker om att även ha långfingret där.

 

 

 

 
 
  HJÄLP JORDEN:  SKICKA HEALING 
 De närmaste datumen   
 
 V skickar numera healing  två kvällar per vecka, onsdag och söndag.
På onsdagar skickar vi främst till mer lokala mål i Norden. På söndagar andra mål i hela världen.
Där kommer även internationella grupper att medverka och skicka healing och positiva tankar. 
 
 
Läs i tidigare Sl@grutenytt (http://slagrutenytt.vingar.se/e-nytt-2007-32.htm )
hur du själv  kan medverka för att skicka
healing till naturen eller tänka positiva tankar. 
 
På Google-kart-länken, som finns vid varje mål, kan du välja "satellite" eller "map" (vanlig kartbild) .  
 
Du kan
zooma in eller ut som du önskar.
 
 

 
 
 


Söndag 20 april 
Mål:   Östersjön ,  Östra delen av Finska Viken, ung triangeln Finland/Kotka, St.Petersburg, Estland/Narva.  
Karta Kotka 

Onsdag 23 april   
Mål:   Mälaren - Västerås. Karta Västerås  

Söndag 27 april  
Mål:   Östersjön, öster om Öland, söder om Gotland. 
  Karta Öland  

Onsdag
30 april 
Mål:   Köping och västra Mälaren
 Karta Köping 

Söndag 4 maj
Kina / Peking & Tianjin och vattnet åt O, SO  Karta-Kina-Peking 

Onsdag 7 maj
Gävle och Bottenhavet österut  Karta-Sve-Gävle  

Söndag 11 maj
Två sopkontinenter på drift dödar haven (Svenska Dagbladet)
Idag är målet kartans vänstra sopberg, öster om Japan.
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_846969.svd 


Onsdag 14 maj
Finland / Jakobstad och Bottenhavet västerut  Karta-Finl-Jakobstad

Söndag 18 maj
Två sopkontinenter på drift dödar haven (Svenska Dagbladet)
Idag är målet kartans högra sopberg, norr om Hawaii.
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_846969.svd


Onsdag 21 maj
Sverige / Kalix och Bottenhavet norr om Luleå-Uleåborg(Oulu)  Karta-Sve-Kalix 

Söndag 25 maj
Tibet / Lhasa  Karta Tibet-Lhasa 

Onsdag 28 maj
Halmstad och Kattegatt Västerut  Karta-Sve-Halmstad  


 

Hoppas att du tycker att vår framtid och Moder Jord
är värd att få 
en kvart eller två i veckan? 
 

Tillsammans gör vi underverk med miljön och klimatet!
 
 
Hjälp Jorden  
 
 
 
   TV-TIPS    
18-29 april
. Tack vännen P för hjälp med detta!

 Fredag 18

Discovery Science - 09:00 – 09:50 Världens märkligaste UFO-berättelser. Den stora UFO-sammansvärjningen. Del 3. [13745079]

SVT1 - 10:00 – 10:30 Anaconda [Repris] Zombies. [5789]

Discovery Civilisation - 10:50 – 11:45 Obduktion av en mumie En förlorad drottning?/Mumieön. Mumieobducenterna är specialister som granskar ben, hud och tyg för att kunna framställa profiler av människor som levde för länge sedan. Del 1. [26703012]

Viasat History - 11:00 – 12:00 Herodes bakom myten Brittisk dokumentär från 2006. [7125437]

Viasat Explorer - 11:00 – 12:00 Stormjägarna. Producerat år 2007. [22910925]

Viasat History - 14:00 – 15:00 Historier från stenåldern Australisk dokumentärserie från 2003. [7116789]

Discovery Science - 15:00 – 15:50 Världens märkligaste UFO-berättelser Den stora UFO-sammansvärjningen. Del 3. [10296437]

Discovery Civilisation - 14:05 – 15:00 Faraos hämnd - Egyptens förlorade skatter I mer än 200 år har Nilendalen plundrats på sina skatter. Vi följer arkeologen Hawass i hans försök att återfinna några av Egyptens mest ikoniska skatter. [15873012

TV4+ - 14:10 – 14:40 Mannen som talar med andar [Repris] Amerikansk ockult serie från 2002. [5068789]

National Geographic - 15:00 – 16:00 Jorden i fokus Solsystemets födelse. Utred händelserna som ledde till att vårt solsystem bildades. Bland annat jättelika kollisioner, planeter som migrerar genom rymden och ett regn av asteroider. [1032963]

Discovery Civilisation - 16:50 – 17:45 Obduktion av en mumie. Del 1. [97218963]

Viasat History - 18:00 – 19:00 Arns rike. Säsong 1. Producerat år 2004. [2419302]

Kunskapskanalen - 20:00 – 21:00 Klorofyll [Repris] Miljömagasin. Palmolja? Del 10 av 17.

Discovery Science - 20:10 – 21:00 Den sensuella människokroppen Den manliga och kvinnliga kroppen. Programmet undersöker hur och varför män är annorlunda än kvinnor. Varför är kvinnors hjärnor jämförelsevis större än mäns?. Svaren både roar och förvånar. Del 3. [28191215]

Discovery Civilisation - 20:05 – 21:00 Faraos hämnd - Egyptens förlorade skatter. [55160296]

Viasat History - 23:00 – 00:00 Islamisk historia i Europa Brittisk dokumentär från 2005. Rageh Omaar reser runt i Europa och avslöjar vår tacksamhetsskuld mot Islam för dess viktiga bidrag till renässansen. Här avslöjas den överraskande, glömda historien om Europas islamiska förflutna. Från de medeltida Cordobaborna på den Iberiska halvön, som skapade vägar och gatubelysning hundratals år före någon annan, till tolvhundratalets muslimske filosof Averroes, som på egen hand lyckades dra igång renässanstänkandet – 300 år innan det officiellt började. [6323614]

Lördag 19

TV4 Fakta - 09:00 – 09:30 Odjurens tid Brittisk dokumentärserie från 2001. Reprisstart: Odjurens tid. Efter dinosauriernas 160 miljoner år på jorden kom de för oss mer bekanta däggdjuren, våra förfäder. Från början var däggdjuren små, men de skulle komma att bli betydligt större och anpassa sig till klimat och miljö. Del 1 av 6. [15542513]

TV4 Fakta - 09:30 – 10:00 Odjurens tid Brittisk dokumentärserie från 2001. Det har gått 13 miljoner år och jorden har erövrats av däggdjur. De är stora, vilda och har till och med tagit över haven. Del 2 av 6. [15545600]

Viasat History - 10:00 – 11:00 Arns rike Svensk dokumentärserie från 2004. Säsong 1. [5331172]

Discovery Science - 14:10 – 15:00 Den sensuella människokroppen Den manliga och kvinnliga kroppen. Del 3. [60432567]

National Geographic - 15:00 – 16:00 Domedagsvulkanen En vulkan på den grekiska ön Santorini fick ett utbrott för 3 600 år sedan. Det gav upphov till jättelika flodvågor och lade omvärlden i mörker. Lär dig allt om ett av historiens mäktigaste utbrott. [1009635]

Viasat History - 15:00 – 16:00 Islamisk historia i Europa Brittisk dokumentär från 2005. [2495722]

16:00 – 17:00 Spökskeppet - Zhengs storslagna resor Brittisk dokumentär från 2005. Mellan 1405 och 1433 ledde den muslimska amiralen Zheng He från Kina sju seglingar över haven och besökte över 30 länder. De samlade rikedom och kunskap från Indokina till Afrika där Mingimperiet styrde. Dessa resor var några av de största havsexpeditionerna som gjorts på den tiden men Zheng He och hans mannar glömdes bort efter de sju resorna. [2406838]

National Geographic - 17:00 – 18:00 Våldsam planet En skrämmande studie av en planet som för varje år upplever fler och fler katastrofer. Bland annat ett besök i området som 2004 drabbades av tsunamin i Asien samt en inblick i hotet mot Istanbul. [1916971]

Viasat History - 17:00 – 18:00 Gladiatorernas kyrkogård Brittisk dokumentär från 2007. Gladiatorerna har alltid betraktats som antikens legendariska hjältar. Våra kunskaper har dock nästan uteslutande baserats på gissningar – fram till i dag. På 1990-talet gjordes nämligen ett oväntat fynd av en forskargrupp som letade efter forna dagars pilgrimsrutt mellan Artemistemplet och den turkiska staden Ephesus. De upptäckte en massgrav. De flesta liken såg ut att ha gått en våldsam död till mötes. Här får vi en exklusiv inblick i tidernas största arkeologiska forskningsprojekt om gladiatorerna. Vi får se hur de levde, slogs och dog. Producerat år 2007. [2482258]

National Geographic - 18:00 – 19:00 Dolda katastrofer . Jättevågen. En 12 meter hög vattenvall drar fram i staten Washington och förändrar landskapet för all framtid. Men varifrån kom vattnet?. Forskare försöker lösa en 12 000 år gammal gåta. [1090987]

Kunskapskanalen - 19:00 – 20:00 Domens dag [Repris] Dokumentär från "Mera vetenskap". Del 1 av 2.

National Geographic - 19:00 – 20:00 Jorden i fokus Supervulkaner. Vad skulle hända om jättevulkanen i Yellowstone, USA, fick ett utbrott? Skulle det föregås av en varning?. Steg för steg visar forskare vilka konsekvenser det skulle leda till. [1514161]

Discovery Civilisation - 22:50 – 23:45 Övernaturliga fenomen. Skräcken på Lake Club. En familj köper en gammal bondgård där de snart känner sig iakttagna. När barnen attackeras av osynliga väsen ställer sig familjen frågan vilka andra som bor där. Del 1. [39573797]

Söndag 20

Viasat History - 09:00 – 10:00 Gladiatorernas kyrkogård. Brittisk dokumentär från 2007. [8280448

Viasat Explorer - 10:00 – 11:00 Sömngångare på vift Brittisk dokumentär från 2006. Sömnproblem är någonting som drabbar två tredjedelar av befolkningen. Här träffar vi 34-årige James som lider av extrema sömnproblem: han har hoppat ut genom fönster, arresterats för att ha gått naken på gatan och hamnat i slagsmål. Inte helt överraskande har detta lett till stora problem i hans vardag. TV-profilen Jon Desborough sover under en vecka i samma rum som James för att ta reda på vad i hans hjärna och kropp som utlöser de nattliga eskapaderna. Sömnläkare från London och Edinburgh undersöker James och Jon under en vecka med hjälp av elektroder, hälsosam kost och beteendevetenskapliga studier. Man försöker till och med använda hypnos för att omprogrammera James hjärna och få honom att sluta gå i sömnen. [62675730]

TV4+ - 11:25 – 11:55 Mannen som talar med hundar [Repris] Am. dokumentär från 2005. Del 25 av 26. [1478827]

TV4+ - 11:55 – 13:00 Mannen som talar med hundar [Repris] Am. dokumentär från 2007. Del 11 av 35. [61976204]

Viasat History - 16:00 – 17:00 Marindetektiverna. Australisk dokumentärserie från 2005. Marindetektiverna befinner sig utanför Turkiets kust. Där söker de efter ett grekiskt skeppsvrak vars historiska värde kan jämföras med faraonen Tutankhamuns gravkammare. Säsong 2. Del 3 av 3. [2393310]

Viasat Explorer - 16:00 – 17:00 Sömngångare på vift. Brittisk dokumentär från 2006. [86193198]

Viasat History - 17:00 – 18:00 Den förlorade staden Brittisk dokumentär från 2007. Vi följer med till centrala Egypten där en grupp arkeologer gjort ett minst sagt intressant fynd. De har hittat en urgammal begravningsplats där hela tusen personer från den forntida huvudstaden Akhetaton, i dag känd som El-Amarna eller Tell el-Amarna, vilar. Detta ökensamhälle grundades av en av landets mest temperamentsfulla faraoner Akhenaton som regerade på 1300-talet f Kr. Akhenaton är bland annat är känd för att han gifte sig med den legendariskt vackra Nefertiti. Den egyptiske kungen övergav den gamla huvudstaden Thebe för att istället etablera Akhetaton som landets viktigaste ort. Akhetaton existerade dock bara i en generation innan den övergavs och förvisades till historieböckerna. Här får vi höra den dramatiska historien om denna förlorade stads färgstarke grundare samtidigt som vi får insikt i Akhetatons uppgång och fall. [2379730]

National Geographic - 20:00 – 21:00 Palaus förlorade stam. [1414117]

Discovery Civilisation - 21:00 – 22:50 Nostradamus är ett känt namn men vi vet nästan inte något om honom. Det förändras nu när Discovery ger oss den definitiva berättelsen om en av historiens märkligaste personer. [63280469]

Viasat History - 23:00 – 00:00 Dödsmolnet. År 1783 inträffade det största kända vulkanutbrottet i historien. Ett jättelikt moln med giftiga gaser som sträckte sig nästan två kilometer sprutade upp i atmosfären ovanför Island och dödade omedelbart en fjärdedel av öns befolkning. Detta dödsmoln som spreds med vinden orsakade enorm förödelse där det drog fram. Miljoner människor dog över hela Europa och ända bort i Japan. Denna bortglömda katastrof kvävde först sina offer, förgiftade deras skördar och orsakade långvariga hungerkatastrofer. Producerat år 2006. [3221858]

TV4+ - 00:00 – 01:00 Akademien för Det okända [Repris] Del 9 av 9. [5824063]

Viasat History - 00:00 – 01:00 Marindetektiverna. Säsong 2. Del 3 av 3. Producerat år 2005. [1326222]

TV4+ - 01:00 – 01:25 Mannen som talar med andar. Amerikansk ockult serie från 2002. [18946063]

Viasat History - 01:00 – 02:00 Den förlorade staden Brittisk dokumentär från 2007. [2535150]

TV4+ - 01:25 – 01:55 Mannen som talar med andar [Repris] [30569537]

Måndag 21

Viasat History - 09:00 – 10:00 Den förlorade staden Brittisk dokumentär från 2007. [6080060]

TV4 Fakta - 09:55 – 11:00 Mumiens återkomst [Repris] Amerikansk dokumentär från 2007. Egyptiska gravar har plundrats i århundraden. Nu görs försök att återföra de mumifierade kroppar som förts ut ur landet för att begrava dem i Egypten en gång för alla. Med hjälp av arkeologer och experter från ledande museer söker man upp bortförda skatter och mumier för att försöka föra tillbaka den till sin rättmätiga plats. [63034957]

National Geographic - 14:00 – 15:00 Är det sant? Turinsvepningen. Turinsvepningen har vördats i århundraden och dyrkats av tusentals människor, men är den skapelsen av en klyftig förfalskare från 1300-talet?. Forskare undersöker denna mystiska artefakts ursprung. [7201773]

TV4+ - 14:10 – 14:40 Mannen som talar med andar [Repris] Amerikansk ockult serie från 2002. [5999605]

National Geographic - 15:00 – 16:00 Jorden i fokus Hubble – det främsta teleskopet. Hubble-teleskopet kan se till galaxens avlägsna hörn. Det är en av de viktigaste vetenskapsinstrumenten som någonsin byggts, men kan det avslöja universums hemligheter? [1970179]

National Geographic - 21:30 – 22.30 Domedagsvulkanen En vulkan på den grekiska ön Santorini fick ett utbrott för 3 600 år sedan. Det gav upphov till jättelika flodvågor och lade omvärlden i mörker. Lär dig allt om ett av historiens mäktigaste utbrott. [9080501]

 

National Geographic - 22:30 – 23:30 Bibelns gåtor. Domedagen. Är domedagen nära? Miljoner amerikaner tror det, även forskare och kongressledamöter. Med den senaste tekniken granskar vi Bibelns apokalyps. [1080781]

National Geographic - 01:00 – 02:00 Domedagsvulkanen. [4332174]

Tisdag 22

National Geographic - 12:00 – 13:00 Jorden i fokus Den stora kölden. Jordens hav kan utlösa perioder av intensiv kyla som orsakar massutrotningar och globala katastrofer. Nya rön pekar på att den globala uppvärmningen skulle kunna orsaka en omfattande köld. [7298209]

TV4+ - 14:10 –14:40 Mannen som talar med andar [Repris] Amerikansk ockult serie från 2002. [5966377]

TV8 - 15:00 – 16:00 Exorcisten: en sann historia. Kanadensisk dokumentär från 2004. År 1949 förklaras en 14-årig pojke vara besatt av djävulen. De onda makterna drevs ut i en katolsk ceremoni. Detta är den enda exorcismen i amerikansk historia som godkännts av den katolska kyrkan, och den enda där läkare och psykiater har närvarat. Trettio år senare, då ett sjukhus i St. Louis ska rivas, hittas en dagbok tillhörande jesuitprästen Raymond J Bishop. Dagboken innehåller skrämmande vittnesmål från en exorcism han utfört med hjälp av en läkare. Genom att dramatisera händelserna som ägde rum på sjukhuset, undersöker dokumentären hur pojken hamnade där. Samtida experter, jesuitprästen som utförde exorcismen kastar ljus över händelsen. [1769919]

National Geographic - 15:00 – 16:30 Märkliga dagar på jorden Farlig temperatur. Dammoln samlas över Atlanten, beståndet av ren minskar och arter tvingas ut mot havet för sin överlevnad. Forskarna tror att samtliga av dessa fristående fenomen kan förknippas med klimatförändringar. [6229844]

Viasat Explorer - 17:00 – 18:10 Anatomy of an earthquake Amerikansk dokumentär från 2007. Mer betong och färre förstärkningsbalkar betyder mer flexibla och bättre byggnader som klarar av att stå emot jordbävningar. Men är städer som Los Angeles, Tokyo och Istanbul verkligen beredda på nästa stora skalv? Vad skulle hända om de drabbades av en jordbävning så stor att den utplånade hela L.A?. Ultramodern datorteknologi tilåter oss att simulera vad som skulle hända om staden drabbades av ett skalv på 7.7 på richterskalan. Forskare förutspår att jordskalvet kan leda till enorma skador, både på byggnader och på invånarna själva. [48096377]

Kunskapskanalen - 20:00 – 21:00 Domens dag Dokumentär från "Mera vetenskap". Del 2 av 2.

Viasat History - 22:00 – 23:00 Zheng He: En modern toppchef Singaporiansk dokumentär från 2006. Amiral Zheng He var en fascinerande man. Under 28 år på 1400-talet ledde han sina ungefär 28 000 besättningsmän och 300 skepp på sju resor över Indiska oceanen, från Kina och så långt som till Afrika. Dessa bedrifter ägde alltså rum för 600 år sedan, långt före den europeiske utforskaren Christopher Columbus, och genomfördes utan vare sig avancerad teknik eller moderna managementteorier. Hur kunde Zheng He segla så framgångsrikt utan sjökort? Var hans resor en tidig form av globalisering? Kan dagens vd:ar identifiera sig med Zheng He med avseende på ledaregenskaper och befälsstil? Hur navigerar dessa toppchefer med sina team mot en gemensam destination? Denna dokumentär undersöker vad 1400-talsamiralen Zheng He hade gemensamt med moderna vd:ar, när det gäller att leda grupper om hundratals eller tusentals människor över okända vatten. [9021290]

National Geographic - 23:30 – 00:30 Sex grader kan förändra världen. Upptäck vad som kan hända om världstemperaturen stiger. Detta program skildrar liknande händelser i jordens tidigare historia, vetenskapen om varför de händelserna inträffade och vad vi kan göra. [9985957]

Onsdag 23

TV4 Fakta - 09:55 – 11:00 När jordbävningen slår till [Repris] Amerikansk dokumentär från 2007. I Los Angeles har man i decennier fruktat en jordbävning kraftig nog att ödelägga staden. Med modern datorteknologi har forskare tagit fram potentiella scenarier vid en mycket kraftig jordbävning. Under arbetet upptäcker de också att de största riskerna för ett jätteskalv kanske finns att söka på andra platser än man hittills gjort. [63998101]

Viasat Explorer - 11:00 – 12:00 Anatomy of an earthquake Amerikansk dokumentär från 2007. [22712385]

National Geographic - 13:00 – 14:00 Kinas mystiska mumier [7161101]

TV4+ - 14:10 – 14:40 Mannen som talar med andar [Repris] Amerikansk ockult serie från 2002. [5860149]

National Geographic - 14:00 – 15:00 Bibelns gåtor. Tempelherreorden – Guds soldater. Tempelherreorden kallas av vissa för "de sanna skaparna av Da Vinci-koden", då de påstås ha tillgång till Graal. Vi reder ut vad som är fakta och myt för att avslöja sanningen om dessa krigare. [7172217]

Viasat History - 14:00 – 15:00 Zheng He: En modern toppchef Singaporiansk dokumentär från 2006. [7918149]

National Geographic - 15:00 – 16:00 Jorden i fokus. Den stora kölden. [1834323]

Viasat History - 16:00 – 16:30 Stora vetenskapsmän Brittisk dokumentärserie från 2004. Aristoteles - vetenskapens fader. Aristoteles, som var elev vid Platons akademi, utmanade allmänt vedertagna – och felaktiga – uppfattningar om världen. Allan Chapman beger sig från föreläsningssalen i Oxford till Greklands soliga stränder för att berätta om den man som upptäckte de fyra elementen jord, luft, vatten och eld. Aristoteles var den förste att framföra idén om att det finns en logisk förklaring till allt. [2497323]

Discovery Science - 20:10 – 21:00 Återfärden till Hubble Programmet följer de sju rymdfärjeastronauter som förra året gav sig ut på det riskfyllda uppdraget att fånga in och reparera rymdteleskopet Hubble. [28993675]

Discovery Science - 21:00 – 21:50 Destination Mars Berättelsen om sex personer som valts ut att göra den största upptäcktsresan under detta århundrade – den första rymdfärden till Mars. Del 4. [20031762]

National Geographic - 21:30 – 22:30 Rymdmysterier. Safari i rymden. Genom att undersöka organismer som klarar jordens mest dödliga omgivningar kan forskare på SETI-projektet precisera var utomjordingar kan hålla till. [2634025]

National Geographic - 22:30 – 23:30 Gigantiska byggen I jordens inre. Gör ett besök på världens största anläggning för geotermisk kraft, där forskarna försöker utveckla möjligheten att använda geotermisk kraft över hela världen. [4634205]

Viasat History - 00:00 – 00:30 Stora vetenskapsmän. Aristoteles - vetenskapens fader. Producerat år 2004. [4737705]

 

National Geographic - 01:00 – 02:00 Rymdmysterier Safari i rymden. [4203618]

Torsdag 24

Discovery Science - 09:00 – 09:50 Destination Mars Berättelsen om sex personer som valts ut att göra den största upptäcktsresan under detta århundrade – den första rymdfärden till Mars. Del 4. [13507811]

TV4 Fakta - 09:55 – 11:00 Jesu hemliga liv [Repris] Amerikansk dokumentär från 2000. [63965873]

Discovery Cicilsation - 12:40 – 13:35 Vesuvius: vulkanens vrede Ny forskning, dramatiska rekonstruktioner och datorgenererade bilder avslöjar mysteriet kring det här hemska utbrottet. [66052182]

TV4+ - 14:10 – 14:40 Mannen som talar med andar [Repris] Amerikansk ockult serie från 2002. [5820521]

National Geographic - 14:00 – 15:00 Bibelns gåtor Jesus och hans rivaler. Det fanns inte bara en Messias. Precis som Jesus hävdade de andra att de kunde bota de sjuka, få de döda att återuppstå och kallade sig "Guds son". Varför är de bortglömda i dag?. [7149989]

Discovery Science - 14:10 – 15:00 Återfärden till Hubble Programmet följer de sju rymdfärjeastronauter som förra året gav sig ut på det riskfyllda uppdraget att fånga in och reparera rymdteleskopet Hubble. [60234927]

Discovery Science - 15:00 – 15:50 Destination Mars. Del 4. [10065569]

National Geographic - 15:00 – 16:00 Jorden i fokus Månmysterier i fokus. Utforska månens kraft och dess påverkan på jordelivet. Med allt från att ha omformat världen och gett upphov till tid och tidvatten till påverkan på evolutionen. [1801095]

SVT2 - 15:55 – 16:55 Dokument inifrån: Det stora tågbeslutet Repris]. Klimatfrågan har fått svenska folket att åka tåg som aldrig förr. Men om många fler gör det, brakar systemet samman. Bollen ligger nu hos politikerna. Vill man använda järnvägssatsningar som en del av klimatpolitiken och satsa de gigantiska belopp som i så fall krävs? [8420521]

Discovery Cicilsation - 18:40 – 19:35 Vesuvius: vulkanens vrede. [98123298]

Discovery Science - 21:00 – 21:50 Världens märkligaste UFO-berättelser Har utomjordingar invaderat Skottland?. Skottland har länge förknippats med mystiska och paranormala aktiviteter. Fler UFO:s har rapporterats i Skottland än någon annanstans i världen i förhållande till dess storlek. Del 4. [20008434]

Viasat History - 22:00 – 23:00 Kungen av Stonehenge Brittisk dokumentär från 2003. För mer än 4 000 år sedan begravdes en man i en bronsåldersgrav en halvmil från det berömda stenmonumentet Stonehenge. Här försöker man fastställa mannens identiteten. Upptäckten av graven väckte stort internationellt intresse eftersom starka belägg pekade mot att mannen kom från det europeiska fastlandet. Med stor sannolikhet levde mannen när Stonehenge byggdes. Han är den förste bosättaren från det europeiska fastlandet som hittills med säkerhet identifierats på de brittiska öarna och arkeologerna tror att detta kan vara ett av de viktigaste förhistoriska fynden på senare tid eftersom graven innehöll mängder av värdefulla historiska artefakter, bl a det äldsta guld som hittats i brittisk jord. [2675714]

Kunskapskanalen - 23:00 – 00:00 Domens dag [Repris] Dokumentär från "Mera vetenskap. Del 2 av 2.

Fredag 25

Discovery Science - 09:00 – 09:50 Världens märkligaste UFO-berättelser Har utomjordingar invaderat Skottland? Del 4. [13574583]

Viasat History - 14:00 – 15:00 Kungen av Stonehenge Brittisk dokumentär från 2003. [7945293]

Discovery Cicilsation - 14:05 – 15:00 Hemligheterna i Konungarnas dal Följ Dr Kent Weeks när han kartlägger denna otroliga dal, full av gravkammare. Följ med när han upptäcker de faraoner som finns begravda här och hur gravarna byggdes. [15619816]

TV4+ - 14:10 – 14:40 Mannen som talar med andar [Repris] Amerikansk ockult serie från 2002. [5897293]

National Geographic - 14:00 – 16:00 Bibelns gåtor Domedagen. Är domedagen nära? Miljoner amerikaner tror det, även forskare och kongressledamöter. Med den senaste tekniken granskar vi Bibelns apokalyps. [5210767]

Discovery Science - 15:00 – 15:50 Världens märkligaste UFO-berättelser Har utomjordingar invaderat Skottland? Del 4. [10025941]

Viasat History - 16:00 – 17:00 Hissa segel Japansk dokumentärserie från 2002. De stora sjöfararna. Om de första sjömännen i världen som gav sig ut på djupt vatten. Det var austronesier och polynesier som hade erövrat planetens största ocean när andra knappt vågat lämna land ur sikte. Austronesiernas historia börjar i Sydostasien för över 5 000 år sedan när de påbörjade sin östliga resa över Stilla havet mot vinden och strömmarna. Säsong 1. Producerat år 2002. [2268670]

Viasat Explorer - 17:00 – 18:10 Norad: Amerikas hemliga fästning Amerikansk dokumentär från 2005. Omringad av 600 meter granit, med en 5 km lång tunnel, gömd bakom 3 dörrar, 25 ton vardera. Och begravd djupt ner i Cheyennebergen, ligger Amerikas topphemliga fästning, Norad. Den kan stå emot en kärnkraftsexplosion och den kan hitta, spåra och identifiera vilket föremål som helst, både innanför och utanför vår planets atmosfär. Norad är Amerikas bästa försvar mot luftstridsattacker. Den här gripande dokumentären berättar en fantastisk historia om Norads uppbyggnad och historia från 1966 till idag. Med speciella rättigheter att besöka fästningen och med hjälp av arkiverat bildmaterial, får vi en fantastisk inblick i denna fästning. [48927293]

Viasat History - 18:00 – 19:00 Arns rike Säsong 1. Producerat år 2004. [2255106]

Discovery Civilisation - 20:05 – 21:00 Hemligheterna i Konungarnas dal. [55826800]

National Geographic - 20:30 – 21:30 Jorden i fokus Räddad av solen…?. Forskare avslöjar hur solen styr vårt klimat. Kan solen bli nyckeln till att rädda jorden från den globala uppvärmningen?. Dessutom undersöker vi om solvindar kan vara viktigare än vi insett. [6634485]

Viasat History - 23:00 – 00:00 Islamisk historia i Europa Producerat år 2005. [2275318]

Viasat History - 00:00 – 01:00 Hissa segel Japansk dokumentärserie från 2002. De stora sjöfararna. [5324882]

Lördag 26

TV4 Fakta - 09:00 – 09:25 Odjurens tid Brittisk dokumentärserie från 2001. Indricothere är ett däggdjur som till storleken kan mäta sig med dinosaurierna. Det är en värld som befolkas av de stora, de onda och de fula. Del 3 av 6. [54247336]

Tv4 Fakta - 09:25 – 10:00 Odjurens tid Brittisk dokumentärserie från 2001. Om hur människan utvecklades i Afrika för tre miljoner år sedan. Australopithecus kallas apan som är människans förfader 200 000 generationer tillbaka. De levde i grupper med tydlig social struktur. De åt en varierande kost och var de enda djur som parade sig ansikte mot ansikte. Dessutom kunde de använda enkla redskap med sina smidiga händer. Del 4 av 6. [87219688]

Viasat History - 10:00 – 11:00 Arns rike Säsong 1. Producerat år 2004. [2983256]

TV8 - 10:00 – 11:00 Insiderns guide till... [Repris] Brittisk dokumentärserie från 2001. Stonehenge, det otroliga cirkelformade monumentet på Salisbury Plains i England, är en av världens största gåtor. I det här programmet gräver vi i det förflutna och försöker avslöja sannigen bakom Stonehenge. Säsong 2. Del 2 av 12. [8211404]

Viasat Explorer - 11:00 – 12:00 Norad: Amerikas hemliga fästning Amerikansk dokumentär från 2005. [22643201]

TV6 - 12:25 – 12:50 Close encounters with Keith Barry [Repris] Brittisk realityserie från 2004. Den irländska magikern Keith Barry håller på att bli riktigt stor och berömd. Han tar oss med in i en förtrollad värld där han blandar trolleritricks med illusioner. I denna serie förvirrar, förvånar och förundrar han oss ständigt. Han är både ute på gator och torg och hälsar på hemma hos kändisar. Alla är lika tagna av Keith Barry. Säsong 2. Del 1 av 10. Producerat år 2004. [52973688]

Discovery Science - 14:10 – 15:00 Förståelse: evolutionen Varifrån kommer människan? Varför är vi mänskliga? Varför ställer vi frågan varför? Vi försöker besvara några av mänsklighetens viktigaste frågor. [60198171]

Viasat History - 15:00 – 16:00 Islamisk historia i Europa. Producerat år 2005. [2168626]

Kanal 9 - 15:20 – 16:20 Extrema fenomen Brittisk vetenskapsserie från 2006. Teknologi på romarnas tid. Här får vi veta sanningen bakom många av vår tids mest populära och kontroversiella vetenskapliga frågor. Vetenskapliga utredningar, ledande forskare, rekonstruktioner och specialeffekter ger tittaren tydliga och sanningsenliga svar. Del 3 av 6.

Viasat History - 16:00 – 17:00 Spökskeppet - Zhengs storslagna resor Brittisk dokumentär från 2005. [2162442]

SVT2 - 16:20 – 17:20 Dokument inifrån: Det stora tågbeslutet [Repris]. Producent: Joakim Lindhé. [168775]

Viasat History - 17:00 – 18:00 Boudicas skatter Brittisk dokumentär från 2005. Berättelsen om Boudica, Englands första rebelldrottning. Här visas den arkeologiska upptäckten av hennes huvudlägerplats fylld med guld- och silverskatter. Denna upptäckt ger även detaljerad information om den tidens komplicerade politiska, militära och religiösa maktstrukturer. [2148862]

Kunskapskanalen - 19:00 – 20:00 Domens dag [Repris] Dokumentär från "Mera vetenskap". Del 2 av 2.

TV6 - 21:00 – 23:10 Mars attacks! Amerikansk komedi från 1996. Allt är frid och fröjd, tills USA:s president plötsligt får kontakt med planeten mars och ordnar ett möte mellan människorna och utomjordingarna. Allt går inte enligt planerna, när det visar sig att marsmänniskorna har andra avsikter med sitt besök på jorden. Beväpnade till tänderna och med ironiska leenden på läpparna invaderar de jorden – bara för skojs skull. En fartylld actionkomedi där många av Hollywoods kända ansikten passerar revy. Bland annat dyker sångaren Tom Jones upp mitt i kampen för jordens överlevnad. Producerat år 1996. Regissör: Tim Burton, Skådespelare: Jack Nicholson, Glenn Close, Pierce Brosnan, Danny DeVito, Sarah Jessica Parker, Michael J. Fox, Tom Jones, Natalie Portman. [66519794]

Discovery Civilisation - 22:50 – 23:45 Övernaturliga fenomen i Summerwind. Ginger flyttar in på en herrgård trots varningar att det spökar där. En övernaturlig närvaro driver dock hennes man till vanvettets gräns. Del 2. [39302201]

Viasat History - 00:00 – 01:00 Spökskeppet - Zhengs storslagna resor Brittisk dokumentär från 2005. [9629094]

Viasat History - 01:00 – 02:00 Boudicas skatter Brittisk dokumentär från 2005.[2304282]

Söndag 27

Viasat History - 09:00 – 10:00 Boudicas skatter Brittisk dokumentär från 2005. [4383832]

Discovery Civilisation - 09:00 – 10:50 Egyptens försvunna drottning Den här unika dokumentären använder sig av de senaste rättsmedicinska teknikerna för att försöka fastställa mumien Hatshepsuts rätta identitet. [77712195]

Viasat History - 10:00 – 11:00 Änglar Brittisk dokumentär från 2006. Bilden av en ängel känner man direkt igen. Vi har för vana att se denna bibelfigur med vita vingar och gloria över huvudet och har goda skäl för detta. Men alla änglar är inte änglalika. Änglar skyddar, ger råd, dömer, översätter, sjunger, botar och underhåller. Men de lagar även mat. Vi får reda på varför änglar spelar en så central roll i många kulturer och hur de genomsyrar det dagliga livet. [6288468]

TV4+ - 11:20 – 11:50 Mannen som talar med hundar [Repris]. Del 26 av 26. Producerat år 2005. [1208060]

TV4+ - 11:50 – 12:55 Mannen som talar med hundar [Repris]. Del 12 av 35. Producerat år 2007. [88683331]

TV6 - 12:25 – 12:50 Close encounters with Keith Barry Brittisk serie från 2004. Säsong 2. Del 2 av 10. [52933060]

National Geography - 15:00 – 16:00 Jorden i fokus Grand Canyons mysterier. Trots att Grand Canyon varit föremål för otaliga studier rymmer den fortfarande många geologiska frågor. Träffa några av experterna som försöker lösa mysteriet med detta naturliga underverk. [1732911]

Discovery Civilisation - 15:00 – 16:50 Egyptens försvunna drottning. [14673447]

Viasat History - 17:00 – 18:00 Kejsarens eviga arméer Brittisk dokumentär från 2002. Två kejsare – två terrakottaarméer – det moderna Kinas historia, allt begravt i otroliga gravar. Med hjälp av kejsarna Qins och Jings terrakottaarméer, som betraktas som världens åttonde underverk, kan vi nu avslöja den kinesiska historien under 2 000 år. Dessa fascinerande gravar fortsätter att öka vår förståelse för vad Kina är i dag och var dess ursprung kommer från. Här visas filmsekvenser från en modern kinesisk begravning, där man fortfarande gör papperskopior av den dödes tillhörigheter som sedan bränns – pappers-TV, bilar och pengar följer med till graven. [2115534]

Viasat History - 18:00 – 19:00 Opus Dei och Da Vinci-koden Brittisk dokumentär från 2005. Opus Dei, som framställs som bovarna i romanen "Da Vinci-koden" är i verkligheten en mäktig och kontroversiell katolsk organisation. Journalisten och ex-munken Mark Dowd reder ut den gängse föreställningen genom att undersöka kritiken och själva Opus Dei inifrån för att skilja på fantasi och verklighet. Marks resa börjar vid Opus Deis oerhört påkostade huvudkontor i New York – en nyckelplats för Dan Browns roman. Här gör han en snabb granskning av organisationens inflytande över hela världen genom deras utbildningsmässiga och humanitära projekt. I Storbritannien talar en "numerariemedlem" i organisationen, Eileen, om sitt liv och sin hängivenhet för Opus Dei. Bl a visar hon Mark den kontroversiella "cilice" som används vid kroppslig späkning. Opus Dei har snabbt utnyttjat framgången med "Da Vinci-koden" för att rätta till eventuella missförstånd och som potentiell rekryteringsmöjlighet. Vid London School of Economics träffar Mark ledaren för Opus Dei, Jack Valero och hans kollegor så att de kan ge sin version av saken. Anklagelser om manipulering och skumma rekryteringsmetoder undersöks genom ODAN, en amerikansk familjeorganisation som samlar in material som är mycket kritiskt mot Opus Dei. [2119350]

Discovery Civilisation - 21:00 – 22:50 Egyptens försvunna drottning. [63019973]

SVT1 - 22:40 – 23:10 Resan till Mars UR. Den röda planeten. Kommer vi någonsin att kunna resa till Mars?. Både Nasa och Ryssland arbetar med olika typer av scenarier för hur vi ska kunna lyckas. Det finns dock många problem med en så lång rymdfärd. Hur undviker man till exempel kosmisk strålning och tekniska fel och hur påverkas människokroppen av en flera år lång rymdfärd?. Del 1 av 6. [4837027]

TV4+ - 23:05 – 00:05 Hemsökta hus Brittisk ockult serie från 2004. I Här försöker man avslöja mysterier och ta reda på sanningen om paranormala aktiviteter från några av Storbritanniens mest kända hemsökta platser. Yvette Fielding tillbringar tillsammans med mediet Derek Acorah och ett filmteam 24 timmar i några av Storbritanniens mest kända hemsökta byggnader. Varje avsnitt ger en inblick i historien kring byggnaderna förväntningar och rädslor. Genom att använda sig av sin förmåga att kontakta andevärlden lyckas mediet Derek ofta bringa klarhet i vad som händer. Del 1 av 26. [2141350]

TV4+ - 00:05 – 00:35 Hemsökta hus [Repris]. Del 1 av 26. Producerat år 2004. [8757935]

TV4+ - 00:35 – 01:05 Hemsökta hus [Repris]. Del 4 av 26. Producerat år 2004. [30380022]

National Geographic - 01:00 – 02:00 Domedagsvulkanen. Santorini. [4101206]

Viasat History - 01:00 – 02:00 Kejsarens eviga arméer Brittisk dokumentär från 2002. [2371954]

TV4+ - 01:05 – 01.30 Mannen som talar med andar [Repris] Amerikansk ockult serie från 2002. [12236428]

TV4+ - 01:30 – 01:55 Mannen som talar med andar [Repris] Amerikansk ockult serie från 2002. [23213206]

Måndag 28

Viasat History - 09:00 – 10:00 Kejsarens eviga arméer Brittisk dokumentär från 2002.[8688044]

Viasat History - 10:00 – 11:00 Opus Dei och Da Vinci-koden Brittisk dokumentär från 2005. [4088080]

TV4+ - 14:10 – 14:40 Mannen som talar med andar [Repris] Amerikansk ockult serie från 2002. [5735409]

National Geographic - 15:00 – 16:00 Jorden i fokus Närkontakt. Är vi den enda intelligenta livsformen i universum?. Utforska fakta gällande teorin om att det finns intelligent liv där ute, som förr eller senare kommer att ta kontakt med oss. [1709683]

TV4+ - 20:00 – 21:00 Mannen som talar med hundar Amerikansk dokumentärserie från 2007. I det här specialavsnittet gör Cesar nedslag i olika fall från de senaste fyra åren och reflekterar över förändringarna som skett hos de utvalda familjerna. Del 13 av 35. Producerat år 2007. Medverkande: Cesar Millan. [3740288]

TV4+ - 21:00 – 21:30 Mannen som talar med hundar [Repris]. Del 1 av 26. Producerat år 2005. [9180428]

National Geographic - 21:30 – 22:30 Palaus förlorade stam Upptäckten av en samling mystiska ben i en grotta på ön Palau i Stilla havet gör att vi nu får lära oss nya fakta om jordens ursprung och utveckling. [1688585]

National Geographic - 22:30 – 23:30 Kinas mystiska mumier Mumier från en försvunnen värld har upptäckts i Tarim-sänkan i Kina där de varit begravda i 4 000 år. Vilka är de och var kommer de ifrån?. Svaren kanske tvingar oss att skriva om historien. [3688765]

National Geographic - 01:00 –02:00 Palaus förlorade stam. [4005078]

Tisdag 29

 

TV4+ - 14:10 – 14:40 Mannen som talar med andar [Repris] Amerikansk ockult serie från 2002. [5622981]

 

National Geographic - 14:00 – 15:00 Historiska konspirationer Roswell-incidenten. Efter att rester av ett underligt objekt hittades på en ranch i New Mexico 1947 spreds rykten om UFO:n som en löpeld. Trots förnekanden tror många fortfarande att amerikanska myndigheter döljer något. [7941349]

National Geographic - 15:00 – 16:00 Jorden i fokus Vulkanvarningar i fokus. Många av jordens vulkaner anses ännu vara oförutsägbara och dödar 800 människor årligen och hotar ytterligare 500 miljoner. Vulkanologer samlar viktiga data i ett försök att förutsäga utbrotten. [1603455]

Viasat History - 19:00 – 20:00 Newton - den mörke kättaren Brittisk dokumentär från 2003. Här avslöjas en mycket annorlunda bild av Isaac Newton. En mycket mer fascinerande och komplicerad man än den pudrade, perukförsedda puritanen i historieböckerna. De upptäckter som avslöjas i denna dokumentär utgör pusselbitarna till en dramatisk och tragisk berättelse om Newtons mörka genialitet. Den berömde sir Isaac Newton ägnade bara en liten del av sitt liv åt att studera vetenskap. Återstoden ägnade han åt den antika alkemikonsten, kätteri samt profetior och böner om världens undergång. Producerat år 2003. [3142875]

Kunskapskanalen - 20:00 –20:50 Nilens delta Dokumentär från "Mera vetenskap". På en liten triangel på jordytan lever 40 miljoner människor. Den likbenta triangeln, med en sida på 25 mil, ligger mindre än två meter ovanför havsytan. Det är Nilens delta – hela Egyptens kornbod. Och den håller på att fördärvas. Motsägelsefullt nog håller Aswandammen på att torka ut och försalta det. Slammet, som Nilen för med sig, nådde tidigare ända ut i deltat och täppte till det som havet och vågorna fortlöpande "gnagde hål på". Nu fastnar slammet i dammens alla tusentals bevattningskanaler.

National Geographic - 00:30 – 01:00 De största ögonblicken Här har vi samlat de mest dramatiska händelserna ur National Geographics filmarkiv. Del 1. [2488542]

 

   HUMOR   
    Var det någon som klarade av förra Slagrutenytts fråga med den "Röda billiga Ferrarin"?  
Stockholmare vi träffat bara flinar och skakar på huvudet.

Ingen lantis som törs erkänna hur smart han/hon är?
Att ni klarat både detta och dagisbuss-problemet  som vi hade tidigare?
   För det måste väl finnas någon? Inte vi i alla fall ! 

 
 

-En dam blev stoppad av polisen för att hon hade kört för fort i en tätort.
När hon öppnar rutan säger polismannen: - Jag sa´ till mig själv minst 70.
- Äh, det är bara den här gamla hatten, som gör att jag ser så gammal ut.

-En amerikan och en göteborgare samspråkar:
- I Amerika har vi ubåtar, som kan vara i undervattensläge i tre veckor, skröt amerikanen.
- Det va´ la´ inget, sa göteborgaren. Här i Göteborg har vi ett fotbollslag som varit under isen i ett helt år.

-En kvinna på ett ålderdomshem tänkte att hon skulle chocka de övriga på "hemmet".
Så en dag gick hon naken i korridoren. Två män såg henne, men inte så värst bra, eftersom deras syn börjar bli lite dålig.
De sa`: - Vem var det där?
- Vet inte.
- Vad hade hon på sig?
- Inte vet jag, men vad det än var så behövdes det strykas.

- Varför står du och blundar framför spegeln?
- Jag vill veta hur jag ser ut när jag sover.

- I dag trillade jag ner från en fem meter hög stege.
- Gjorde du dig inte illa då?
- Nej, jag föll från första pinnen

 


Nää, detta är inte humor, det är HJÄRTA! 
 
Läs först denna härliga historia och titta  sedan på videon. Underbart....
Helt sanslöst, speciellt för en djurälskare som de flesta väl är?

Denna kvinna råkade hitta ett lejon  som var så skadat att det var på väg att dö.
Hon lyckades ta med lejonet och hjälpa det.
När lejonet börjat återhämta sig lyckades hon få ett Zoo att ta hand om lejonet,
 
så att det skulle få ett hem där lejonet kunde klara sig och överleva.  
 
Denna video filmades när kvinnan efter lång tid besökte Zoo för att se hur lejonet återhämtade sig.
Kolla lejonets reaktion när han märker vem det är som står utanför staketet sex år senare!
Fantastiskt!

Nu har du förutsättningarna för att se på videon.
Sitt ner annars smälter du och rinner ner på golvet!

http://jordstralningscentrum.se/AmazingHug.wmv 
(nästan 2 MB lång, tar lite tid att ladda ner, men bara 39 sekunder att se! 
Sätt gärna på ljudet så får ni höra TV-s nyhetsuppläsares snack.)

 

 

TÄNKVÄRT  

Pengar ger viss lycka men efter en tid ger det bara mer pengar.  
 
Neil Simon

Vi måste lyckas till varja pris- även om det innebär att vara en död miljonär vi femtio.
George Eliot
 
Glöm aldrig att det bara är döda fiskar som simmar med strömmen.
Malcom Muggeridge
 
 

 

Ha det bäst och njuuuut av solen och värmen!

 Eva Svensson och 
Per-Uno Fransson  
 
Jordstrålningscentrum
 

e-mail: jc@vingar.se

tel: 08-510 110 25   (säkrast må-fre kl 08-10) 

www.jordstralningscentrum.se

 Tipsa gärna fler personer om Sl@grutenytt,
så de också  får  en chans att hitta och börja utforska de osynliga världarna!
Varför inte vidarebefordra detta till lämpliga vänner och bekanta 

  

 

Jag vill till
Jordstrålningscentrums hemsida
Adante (hälso-sajten)
ett annat nummer av Slagrutenytt

nästa Slagrutenytts
indexsida
föregående