2008 nr 08,   1 april

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM 
www.jordstralningscentrum.se

 

 Gamla nummer av Slagrutenytt finns  slagrutenytt.vingar.se  
Nya nummer läggs dit så fort vi hinner 


 


 

 
·     DE NÄRMASTE  FÖREDRAGEN  
·     DE NÄRMASTE  KURSERNA   
·     TV-TIPS  
·     HUMOR     
·     VACKRA MÅLNINGAR 
·     TÄNKVÄRT 


 
 
DE NÄRMASTE
  FÖREDRAGEN  
 
 Alla Föredrag hålls på Kammakargatan 56 , kl 18.45-22.00 .
En del föredrag kan vara så populära så att det blir fullsatt  i lokalen. Vill du garanterat ha en plats, så kom i god tid.  
 
Vi öppnar entré-dörren strax efter kl 18. Inträde 100:- 

 

 

 

HJÄLP JORDEN!        OBS! GRATISKVÄLL
FÖREDRAG Torsdag 3 april kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56 


Den ideella föreningen Hjälp Jorden arbetar för att hjälpa Moder Jord med alternativa metoder.  


Vill Du hjälpa Moder Jord att läka från miljöförstöringar, som ju också påverkar vårt klimat?  Du och alla andra kan ganska lätt hjälpa till med alternativa metoder!

Ju fler vi är som arbetar ihop, desto starkare blir effekten!
 

Föreningen vill  också sammanföra alla människor som arbetar alternativt.  Vi vill skapa ett riktigt stort Internet-nätverk för att snabbt kunna förmedla alternativa och kompletterande nyheter och samtidigt visa fram den alternativa rörelsens storlek. Få personer förstår att det är så oerhört många som är intresserade av det "alternativa" tänkandet. 

Vi skickar healing  och /eller postitiva tankar till olika  miljöbelastade platser varje onsdag  och söndag 19:30-19:45.  
Vi använder oss bl a av distanshealing, tankens kraft, jordläkning/geomanti.
Vi samarbetar med naturen genom att hjälpa naturväsen som idag säger att de inte längre klarar av att sköta sina uppgifter pga miljöförstöringen.
Målen finns  här nedan och på hemsidan. Alla kan deltaga .En del skickar positiva tankar, och för det behövs ingen förkunskap 
!

Under kvällen informerar föreningen om sin verksamhet och vi diskuterar hur man arbetar tillsammans för att läka jorden. Vi gör en gemensam jordläknings-aktivitet och börjar med att lära ut hur man kan göra, med bl a distanshealing och tankens positiva kraft. 

Annakarin Svedberg inbjuder stockholmare till ett nätverk där man gemensamt kan besöka olika platser som behöver hjälp.  
Hon bjuder också på ett litet bildspel med naturbilden från stockholmstrakten. 
Vi önskar att det bildas sådana nätverk över hela landet.

Tillsammans kan vi göra underverk!


Läs mer på vår hemsida:
www.hjalpjorden.se  . Läs också  målen längre ner i detta nyhetsbrev.  

SEANS – LOTTIE WAHLIN 
FÖREDRAG/SEANS Måndag 7 april kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56 

Syftet med en gruppseans är att få folk att tro på och bevisa att livet fortsätter efter vår död, samt att visa att verkligheten är större än vi vanligen förnimmer. Dessutom visar seansen att våra släktingar och vänner på andra sidan fortfarande finns med oss på något sätt för att ge oss stöd i livet.

Efter introduktionen så brukar ett kortare personligt budskap förmedlas till de deltagare vars döda anförvanter hör av sig. Utifrån våra frågeställningar och tankar samtalar vi sedan kring denna och liknande typer av översinnlig kommunikation och medialitet.
Lottie Wahlin har arbetat med privat- och gruppseanser, meditation och kurser inom mediumskap sedan mitten av 90-talet. Läs mer om Lottie på www.iaku.se  
Kom i tid  för vi kan ta in max 60 personer
!

GRATIS INFORMATIONSKVÄLL  
Onsdag 9 april kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56  
Information för nybörjare om olika s.k. övernaturliga förmågor som vi alla har men inte lärt oss utnyttja, om jordstrålning, slagruta/pekare/pendel och om de osynliga energierna. Kom och lyssna när vi går igenom grunderna! Kan man bli sjuk av jordstrålning? Kan man ta bort currykryss? Vad kan man mer göra med slagruta? Auror och chakror, healing, se på avstånd m.m. Vilka fler outnyttjade förmågor har vi? Massor, se bara program- och kurstexterna! Du får även prova på att gå med slagruta eller pekare och söka efter currylinjer, samt se och även känna hur illa just du reagerar på dem. Tipsa och ta gärna med intresserade vänner.

ENERGIFLÖDESMÄTNING MED EPC-APPARAT – LUTZ RABE
FÖREDRAG
Måndag 14 april kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56
Lutz Rabe demonstrerar en rysk apparat som arbetar enligt kirlian-principen. Genom att mäta på fingertopparna så beräknar apparaten parametrar som räknar fram bioenergifältet, vilket visas som olikformade auror runt fingrarna man mäter på, och som sedan kan tolkas. Under kvällen får vi också se en film om blinda ryska barn som lärts att se med andra okända förmågor. De kan t.o.m. läsa!
EPC-apparaten är baserad på österländsk filosofi och sedan verifierad mot klassiska kliniska försök. Den har flera funktionsområden, t ex används den för medicinska ändamål, bl a för analys av organens funktion, för att se förändringar vid allergi och benskörhet, förutse cancer, se resultat av en behandling m.m. Problemen syns i livsenergin långt före fysiska symtom och kan därför visas av apparaten. Den kan användas för att testa olika platser för att se de 5 elementens energivärden där, t ex i labyrinter, kyrkor och sädesfältcirklar. På så sätt kan man mäta ut platser med avvikande energier.
Apparaten kan också visa hur vatten påverkas av våra tankar eller annat, samt hur energin ändras i chakrorna, t ex vid meditation. Man kan också testa en idrottsmans framtida förutsättningar.
EPC-apparaten är en av den ryska professorn Korotkovs 12 patent. Läs mer på hemsidan:
www.korotkov.org  
Söndag 11 maj får den som vill, lära sig mer om hur energierna mäts i apparaten samt prova själv. Se text 11 maj. Intressant!

AURARENSNING MED PEKARENS HJÄLP - TOMMY WIBERG
FÖREDRAG Onsdagen 16 april kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56
Tommy Wiberg berättar om att bakgrunden till de flesta av våra åkommor är
känslomässiga blockeringar. Sambandet mellan dem och de fysiska/psykiska störningarna belyses och förklaras. En odramatisk metod presenteras där deltagaren får lära sig att själv ladda ur negativa laddningar som ligger bakom de känslomässiga blockeringarna, varvid dessa kan neutraliseras och bli harmlösa. Detta kan medföra ett radikalt förbättrat stabilt hälsotillstånd även för elallergiker m.fl. Tommy blev själv av med sin diabetes på 6 veckor. Tommy demonstrerar med pekare hur man mäter de olika organens tillstånd och ev. förekomster av parasiter, virus, gifter m.m. och förklarar hur man kan få bort dem och läka. 

DELFINER OCH MÄNNISKOR - LOTTEN ODH
FÖREDRAG
Måndag 21 april kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56
Lotten Odh (delfinsimmare, journalist, författare, kursledare och arrangör av retreats runt om i världen) delar med sig av sitt äventyrliga liv med delfiner och valar i världens alla hav. Lotten kommer att berätta om vad delfinerna har betytt för henne och hur de påverkat hennes andliga liv, varför så många människor fascineras av dem och varför vilda delfiner väljer att själva hjälpa bl a handikappade och människor som befinner sig i nöd. Lotten pratar också om hur det viktigt det är att orka leva sina drömmar, vare sig det handlar om att simma med delfiner eller något annat. I samband med föredraget signerar och säljer Lotten sin bok "Delfiner & Människor" till specialpris.

GRATIS INFORMATIONSKVÄLL OM KINESIOLOGI
Onsdag 23 april kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56
Eva Svensson, Jordstrålningscentrum, är diplomerad kinesiolog och informerar om kinesiologi = muskeltest. Kinesiologi är en mycket bra komplett behandlingsmetod, som kan användas för behandling av både kropp och själ. Muskeltest används också som kontroll-hjälpmedel för att se att man mätt rätt med slagruta, vilket kommer att visas.

Här får du en inblick i vad kinesiologi är och kan användas till, t ex hälsan, regression, allergitest och test på sjuka djur. Eva visar också andra slags metoder hon arbetar med, bl a tankens kraft. Se en demonstration som får dig att häpna!
Läs mer om kurs i Mental kinesiologi (4-5 okt) på sid 28.
På http://kinesiologi.adante.se
kan du läsa om Eva Svenssons behandlingar med bl a kinesiologi och generell info.

 

 
DE NÄRMASTE  KURSERNA    
Läs mer om respektive kurs på vår hemsida www.jordstralningscentrum.se under Kurser.
 

MED  TANKENS KRAFT OCH GUIDERNAS HJÄLP  -  EVA SVENSSON   
KURS 12-13/4 
Tankens kraft är den starkaste förmågan vi har. Alla kan lära sig utnyttja den bättre (det finns bra enkla tekniker), och därmed uppnå det mesta av vad de vill ha i livet.
  
Skapa resten av ditt liv så som du vill ha det! 

HEALING  - är en förmåga som Du och Alla människor har -  PER-UNO och JENNY FRANSSON  
KURS 12-13/4  Per-Uno och Jenny är specialister på energier och lär ut mycket unik kunskap om healing under kursen, vilket skapar grunden till starka healingresultat..
 
LÄR DIG UPPFATTA ENERGIER  -  TOMMY BRODD 
KURS lördag 19/4 
Vad är det som känns och påverkar dig i rummet? -har någon grälat där, är det en ande, ett spöke, jordstrålning? 
Tommy lälr ut hur du kan lära dig både känna och skilja på olika slags energier.
 
LÄR DIG TA BORT NEGATIVA VARELSER OCH ENERGIER  -  TOMMY BRODD 
KURS  söndag 20/4 
Långt fler än man tror påverkas av något negativt hemma. Hur blir man av med det?
Tommy  är en av de som har arbetat lälngst med att ta bort negativa energier. Han har över 20 års erfarenhet och delar med sig av sina kunskaper
 om spökutdrivning,
negativa väsen och andra besvärande energier. 
 
 
SHAMANSK TRUMRESEHELG - MARIE PERRUCHON  och Mingo Etsa Jempekat 
KURS 26-27/4 
Du får vara med på  hela 11 trumresor under helgen och  hinna uppleva många andra osynliga världar.
Marie har doktorerat i shamnism och är också invigd shaman i en indianstam.  Mingo är indian från sydamerika och shaman.
 

ÖKA DIN INTUITION OCH KÄNSLIGHET   STEG 1 – TELEPATI   - ANN-KRISTIN NILSSON

KURS lördag 10/5 
Vill du öka dina mediala förmågor och få en bra grundutbildning till medium? Eller bar lära dig mer?
Här börjar kursen som går i åtta steg, ungefär en dag i månaden, så att du hinner träna.  
Du kan välja att gå enstaka steg.  
Första steget är Telepati- dvs tankeöverföring. Lär dig att sända och ta emot andras tankar! 
 
HELDAG MED EPC-MÄTNINGAR AV ENERGIFLÖDET - LUTZ RABE
PRAKTIKDAG  söndag 11/5
 
NYBÖRJARKURS I SLAGRUTA OCH PENDEL
KURS 16-18/5
 
MAGI  för nybörjare och avancerade - CARINA HULTQVIST
KURS 17-18/5
 
SLAGRUTE-UTFLYKTS-DAG MED BO ISRAELSSON
UTFLYKT söndag 8/6
 
NATURVÄSEN
KURS 14-15/6
 
ÖKA DIN INTUITION OCH KÄNSLIGHET   STEG 2 - PSYKOMETRI  - ANN-KRISTIN NILSSON
KURS lördag 28/6
 

ÖKA DIN INTUITION OCH KÄNSLIGHET   STEG 3 - Intuitiv tolkning av TAROT- ANN-KRISTIN NILSSON

KURS lördag 16/8
 
GLÖDVANDRING – Temadag med ANA OLIVEGREN    
KURS  23/8 
Utmana dina rädslor och bli friare! 
 
KABBALA - CARINA HULTQVIST
KURS 30-31/8
 
MATLAGNINGS-KURS – STEVEN ACUFF
KURS 30-31/8 
Riktigt hälsosam
 mat.
 
SYMPOSIUM OM VATTEN 
SYMPOSIUM 6-7/9 
 

Fullständig info om kurserna finns på hemsidan  www.jordstralningscentrum.se  under Kurser .   
Du kan anmäla dig till våra kurser genom att maila till jc@vingar.se Vi skickar bekräftelse.

  
 
 
 HJÄLP JORDEN:  SKICKA HEALING 
 De närmaste datumen   
 
 V skickar numera healing  två kvällar per vecka, onsdag och söndag.
På onsdagar skickar vi främst till mer lokala mål i och runt Sverige.
På söndagar kommer vi att koncentrera oss på att skicka till de olika kuster och hav
runt hela jorden som enligt forskarna
är starkast förorenade.
Där kommer även internationella grupper att medverka och skicka healing
och positiva tankar. 
 
 
Läs i tidigare Sl@grutenytt (http://slagrutenytt.vingar.se/e-nytt-2007-32.htm )   hur du själv  kan medverka för att skicka
healing till naturen eller tänka positiva tankar. 
 
På Google-kartan , som finns under varje mål,  kan du välja "satellite" eller "map" (vanlig kartbild) .  
 
Du kan
zooma in eller ut som du önskar.
 
 

 
 
 Onsdag 2 /4 
Mål:   Vättern och Motala.  
Karta Motala 


Söndag 6/4 
Mål:   Östersjöbukten norr om Lettland/Riga. 
Karta Riga 


 
Onsdag 9 /4 
Mål:   Bråviken - Norrköping, Kolmården.  
Karta Norrköping  

 
  
Söndag 
13 /4  
Mål:   Östersjön, mellan Åland och Sverige 
Karta Åland 


 
Onsdag 16 /4  
Mål:   Örebro & Hjälmaren.  
Karta Örebro  


Söndag 20 /4 
Mål:   Östersjön ,  Östra delen av Finska Viken, ung triangeln Finland/Kotka, St.Petersburg, Estland/Narva.  
Karta Kotka 
 

Onsdag 23 /4   
Mål:   Mälaren - Västerås.  
Karta Västerås  


Söndag 27 /4  
Mål:   Östersjön, öster om Öland, söder om Gotland. 
Karta Öland  

 
  
Onsdag
30 /4 
Mål:   Köping och västra Mälaren.  
Karta Köping 

 
  
 
Hoppas att du tycker att vår framtid och Moder Jord är värd att få  
en kvart  eller två i veckan? 
 

Tillsammans gör vi underverk med miljön och klimatet!
 
 
Hjälp Jorden  
 
 
 
 
 

Motivation  för att hjälpa jorden 
Kolla in detta sanslöst vackra bildspel: (ca 3MB)

http://jc.vingar.se/Thesimplelife.pps
 
 
 
TV-TIPS   

 
Tisdag 1 april 
Kunskapskanalen - 20:00 – 20:50 Den verkliga Pocahontas Dokumentär från "Mera vetenskap". Legenden om Pocahontas har berättats tidigare. Det här är den sanna historien. Experter på nordamerikanska indianers kulturer, inleder sökandet vid den historiska landstigningsplatsen Jamestown i Virginia. Med stöd av dagens indianer, tar sig arkeologerna bit för bit fram till hur legenden i själva verket utspelade sig. De överraskas av vad som egentligen hände mellan Smith och Pocahontas.

Discovery Civilisation - 21:00 – 21:55 De framstående faraonerna. Del 2. [16111352]

Discovery Civilisation - 00:40 – 01:35 Roms mumier. [31333444]

Onsdag 2 april 
Discovery Civilisation - 09:00 – 09:55 De framstående faraonerna. Tutankhamon Del 1. [96602899]

Viasat History - 09:00 – 10:00 Vem skrev bibeln. Producerat år 2004. [4414764]

Discovery Science - 09:55 – 10:45 Förståelse: asteroider & kometer Om tillfällen då livsfarliga stenblock missat jorden med en hårsmån. Vi följer även med på det historiska uppdrag då ett rymdskepp för första gången ska landa på en enorm asteroid. [21413986]

Discovery Civilisation - 09:55 – 10:50 Olösta gåtor. Roswell. Tre rapporter om oidentifierade flygande objekt i slutet av 1940-talet sände vågor av skräck över hela Amerika. Vi ser närmare på vad som hände med vittnet. Del 17. [49168493]

Viasat History - 10:00 – 10:30 Mumiernas mysterium. Del 3 av 6. Producerat år 2007. [1013702]

National Geographic - 13:00 – 14:00 Rymdmysterier: Kometer med jorden som måltavla. Genom historien har kometer varit både fruktade och dyrkade. De är isjättar med förmåga att förstöra allt liv på jorden. Nu studeras de i ett försök att avgöra hur universum utvecklats. [7644219]

TV4+ - 14:10 – 14:40 Mannen som talar med andar [Repris] Amerikansk ockult serie från 2002. [8020306]

Discovery Civilisation - 15:00 – 15:55 De framstående faraonerna. Tutankhamon. Del 1. [11015162]

Discovery Science - 15:55 – 16:45 Förståelse: asteroider & kometer. [66717752

Discovery Civilisation - 15:55 – 16:50 Olösta gåtor Roswell. Del 17. [92344832]

Viasat Explorer - 17:00 – 18:10 Exorcisten: en sann historia Producerat år 2004. [85928238]

TV4+ - 20:00 – 21:00 Mannen som talar med hundar Del 9 av 35. [9063899]

TV4 Fakta - 20:05 – 21:05 Arns rike [Repris] Del 4 av 5. [45980035]

TV4+ - 21:00 – 21:30 Mannen som talar med hundar Del 23 av 26. [4704141]

Discovery Civilisation - 21:00 – 21:55 De framstående faraonerna. Tutankhamon. Del 1. [57620054]

National Geographic - 21:30 – 22:30 Sanningen om Bibeln Mysteriet med Dödahavsrullarna. År 1947 snubblade en herde över en av de största arkeologiska fynden någonsin – Dödahavsrullarna – i judeeiska öknen. Men vilka hemligheter döljer de om judendomen och kristendomen?. [4270801]

Discovery Science - 21:50 – 22:40 Planet med temperament. Del 8. [34830615]

Discovery Civilisation - 21:55 – 22:50 Olösta gåtor. Roswell. Del 17. [94243257]

Kunskapskanalen - 00:00 – 00:30 Vetenskap - Antikens upptäckter [Repris] Vetenskapsserie. Läkekonst före sin tid. Redan på romartiden kunde läkarna utföra en mängd kirurgiska ingrepp. De använde instrument som var identiska med dem som dagens kirurger använder. Var man kanske lika väl omhändertagen av en läkare då som nu?. Del 3 av 8.

Kunskapskanalen - 00:30 (01:00) Vetenskap – Antikens upptäckter [Repris] Vetenskapsserie. Tidig energi. På många sätt levde antikens människor väldigt likt oss. De använde sig av vattenkraft, solenergi och kanske till och med elektricitet. Kanske är våra moderna bekvämligheter inte alls så moderna?. Del 4 av 8.

National Geographic - 01:00 – 02:00 Sanningen om Bibeln [4921062]  
 
Torsdag 3 april 
 
Discovery Science - 09:00 – 09:50 Destination Mars Berättelsen om sex människor som valts ut till århundradets största upptäcktsresa – den första rymdfärden till Mars. Del 1. [13276999]

Discovery Civilisation - 09:00 – 09:55 Mumiedetektiverna Mordet på faraonen. År 1167 f.Kr. mördades faraonen i sitt harem. Mordkomplotten leddes av haremsdamerna och några äldre hovmän. Följ rättegången och se vilka hemligheter som döljer sig bakom brottet. Del 3. [36266609]

TV4+ - 14:10 – 14:40 Mannen som talar med andar. [Repris]. [5599609]

Discovery Science - 15:00 – 15:50 Destination Mars. Del 1. [10727357]

Discovery Civilisation - 15:00 – 15:55 Mumiedetektiverna Del 3. [67591593]

National Geographic - 15:00 – 16:00 Sanningen om Bibeln Mysteriet med Dödahavsrullarna. [1563883]

Kunskapskanalen - 19:00 – 20:00 Vad är en människa? [Repris] Del 7 av 8.

Discovery Science - 21:00 – 21:50 Världens märkligaste UFO-berättelser Sanningen om Roswell. 1947 kraschade ett utomjordiskt rymdskepp på en bondgård utanför Roswell i New Mexico. Regeringen påstod att det rörde sig om en flygande ballong… men var detta sanningen?. Del 1. [20760222]

Discovery Civilisation - 21:00 – 21:55 Mumiedetektiverna. Del 3. [16155796]

Kunskapskanalen - 21:50 – 22:00 Jorden Vetenskapsserie. Berggrunden och kontinenterna. För miljoner år sedan satt alla kontinenter ihop, Sydamerika och Afrika låg "vägg i vägg". Kontinenterna rör sig fortfarande och landmassornas historia går att läsa i vår egen berggrund. Geologen Malin Ringdahl, som har stenar och vulkaner som sitt största intresse, förklarar hur alltihop gått till. Del 1 av 4.

Viasat History - 22:00 – 23:00 Historier från stenåldern Australisk dokumentärserie från 2003. För 15 000 år sedan. Våra förfäder träder fram från förödelsen efter den senaste istiden som jägare och samlare beväpnade med stenknivar och yxor. I Mellanöstern finns det en unik kombination av klimat och växter, som gör att folk kan bygga hyddor och börja bosätta sig. De är nära att gå under efter en torrperiod som varar i 1500 år, men hittar varaktiga vattenkällor där de slår sig ned i grupper. De kommer på hur man planterar växter och uppfinner jordbruket. Det är en stenåldersrevolution. Men i Europa kan människorna fortfarande bara jaga och samla ihop byten eftersom kontinenten alltmer täcks av växande skogar. Producerat år 2003. [7322262]

Kunskapskanalen - 23:00 – 23.50 Den verkliga Pocahontas [Repris]   

Fredag 4 april 
Discovery Science - 09:00 – 09:50 Världens märkligaste UFO-berättelser Sanningen om Roswell. Del 1. [13163471]

Discovery Civilisation - 09:55 – 10:50 Olösta gåtor. Vem mördade Tutankhamon?. Två detektiver från en amerikansk mordrotel tror sig att löst gåtan med Tutankhamons alltför tidiga död. De återvänder till brottsplatsen för att lösa fallet. Del 21. [76951568]

Viasat History - 12:00 – 13:00 Vapen, bakterier och stål Amerikansk dokumentär från 2004. Ut ur Eden. Ett samhälles möjlighet till utveckling bestäms inte av ras, tro, tid eller erfarenhet, utan av tillgången till husdjur och odlade plantor. Hur kunde jordbruk leda till uppfinningar och teknologi och varför ledde dessa till att Eurasien erövrade världen?. Säsong 1. Producerat år 2004. [7521617]

Viasat History - 14:00 – 15:00 Historier från stenåldern För 15 000 år sedan. Producerat år 2003. [7534181]

TV4+ - 14:10 – 14:40 Mannen som talar med andar [Repris] Producerat år 2002. [5486181]

Discovery Science - 15:00 – 15:50 Världens märkligaste UFO-berättelser, Sanningen om Roswell. Del 1. [10794029]

Discovery Civilisation - 15:55 – 16:50 Olösta gåtor. Vem mördade Tutankhamon? Del 21. [76135487]

Viasat History - 18:00 – 19:00 Arns rike. Säsong 1. Producerat år 2004. [2844094]

Kunskapskanalen - 20:00 – 21:00 Vad är en människa? [Repris]. Del 7 av 8.

Discovery Civilisation - 21:55 – 22.50 Olösta gåtor. Vem mördade Tutankhamon? Del 21. [78159891]

Lördag 5 april 
Viasat History - 10:00 – 11:00 Arns rike Säsong 1. Producerat år 2004. [7630704]

TV4 Fakta - 11:05 (11:55) Vädrets makter slår tillbaka [Repris] Vad händer om världens klimat dramatiskt förändras inom några år, och är det för sent att förhindra en global katastrof?. De senaste decenniernas oförutsägbara väder med starka orkaner, tornados och värmeböljor varnar forskarna om att klimatet står inför en drastisk förändring. Det har inträffat tidigare i mindre skala, men kan en ny och plötslig förändring av miljön hota människans överlevnad?. Producerat år 2006. [89229501]

TV4+ - 14:10 – 14:45 Min hund styr mitt liv [Repris]. Del 5 av 6. Producerat år 2005. [4352853]

TV8 - 15:00 – 16:00 Sömngångare på vift Brittisk dokumentär från 2006. Sömnproblem är någonting som drabbar två tredjedelar av befolkningen. Här träffar vi 34-årige James som lider av extrema sömnproblem: han har hoppat ut genom fönster, arresterats för att ha gått naken på gatan och hamnat i slagsmål. Inte helt överraskande har detta lett till stora problem i hans vardag. TV-profilen Jon Desborough sover under en vecka i samma rum som James för att ta reda på vad i hans hjärna och kropp som utlöser de nattliga eskapaderna. Sömnläkare från London och Edinburgh undersöker James och Jon under en vecka med hjälp av elektroder, hälsosam kost och beteendevetenskapliga studier. Man försöker till och med använda hypnos för att omprogrammera James hjärna och få honom att sluta gå i sömnen. Producerat år 2006. Medverkande: Jon Desborough. [1256495]

 

SVT2 - 16:50 – 17:50 Recept på ett långt liv [Repris] Vetenskapens värld. På den japanska ön Okinawa lever människorna längre än någon annanstans i världen. Av en miljon invånare är 900 över hundra år, och de håller sig friska ända in i döden. Även på en annan ö, Sardinien, finns det flera släkter som blir onaturligt gamla. I det lilla samhället Loma Linda utanför Los Angeles lever invånarna fem-tio år längre än det amerikanska genomsnittet. I skotska Glasgow däremot finns det områden där medellivslängden för män bara är 57 år, vilken är den lägsta i hela Europa. Forskarna är i dag intresserade av vad det är för slags faktorer som får oss att åldras. Helt klart är att både genetiskt arv och livsstil spelar roll. Gäst är neurologen Miia Kivipelto som verkar vid Aging Research Center, Karolinska institutet. Del 10 av 10. Medverkande: Miia Kivipelto, Programledare: Mia-Marie Hammarlin. [9382785]

Viasat History - 18:00 – 19:00 Den huvudlösa romaren Brittisk dokumentär från 2006. 30 huvudlösa romerska kroppar hittas i en massgrav bara tre mil från Hadrianus mur i England. Något liknande fynd har aldrig tidigare gjorts i det romerska riket. Mysteriet förvärras av att man hittar afrikansk keramik i graven. En massaker? En massgrav för afrikanska hjälptrupper?. En avrättning av fångar? Efter ett års vetenskaplig detaljerad undersökning av kropparna uppdagas en häpnadsväckande sanning. Patrick Ottaway från York Archaeological Trust hade åtagit sig att avlägsna de begravda kropparna innan platsen undersöktes, men från det ögonblick hans arkeologgrupp hittade den första kroppen visste de att det var något underligt med skeletten. När kropparna begravdes hade deras huvuden avlägsnats och placerats i en del mycket underliga lägen mellan knäna, på bröstet eller nere vid fötterna. I en dubbelgrav hade huvudena till två kroppar bytt plats. I en del fall hade huvudena satts tillbaka i rätt läge ovanpå axlarna. Vad betydde allt detta och varför hade man tagit bort huvudena från kropparna? [2811766]

Kunskapskanalen - 19:00 – 19:50 Den verkliga Pocahontas [Repris]

Viasat History - 23:00 – 00:00 Hövdingarna Kanadensisk dramadokumentärserie från 2002. Rättegången mot Poundmaker. Under två dagar i augusti 1885 satt creefolkets ledare Poundmaker fjättrad i en rättssal. Han var anklagad för att ha deltagit i ett uppror mot drottning Victorias kanadensiska regering. Tjänstemännen vid departementet för indianfrågor såg creeledaren som en agitator och antog att creeindianerna sympatiserade med den fransk-kanadensiske upprorsledaren Louis Riel. I sällskap med Poundmakers ättlingar får vi följa med på en resa från den store ledarens första levnadsår på slätterna till 1885 års rättegång. I dokumentären undersöker man på nytt creeindianernas medverkan i händelserna den där ödesdigra våren. [6271178]

Söndag 6 april 
Discovery Civilisation - 09:55 – 10:50 Konspirationsarkivet Roswell – en helt vanlig amerikansk stad som berättar en enastående historia om utomjordingar och regeringskonspirationer. Undersök bevisen bakom den mystiska kraschlandningen. Del 1. [76988612]

Viasat History - 10:00 – 11:00 Den huvudlösa romaren. Producerat år 2006. [1935916]

Discovery Civilisation - 10:50 – 11.45 Mystiska färder Chicago Field Museum. Upptäck hemligheterna på det naturhistoriska museet Chicago Field Museum, med allt från antikens Egypten till dinosaurien Sue. Del 1. [26172148]

TV4+ - 11:15 – 11:55 Mannen som talar med hundar [Repris] Del 23 av 26. Producerat år 2005. [82399506]

TV4+ - 11:55 – 12:55 Mannen som talar med hundar [Repris]. Del 9 av 35. [50761761]

TV6 - 12:25 – 13:00 Close encounters with Keith Den irländska magikern Keith Barry håller på att bli riktigt stor och berömd.. Säsong 1. Del 6 av 10. Producerat år 2003. [72583761]

Discovery Civilisation - 14:05 – 15:00 Mystiska färder. Del 1. [15242148]

Viasat History - 15:00 – 16:00 Hövdingarna. Rättegången mot Poundmaker. Producerat år 2002. [2897186]

Discovery Civilisation - 15:55 – 16:50 Konspirationsarkivet Roswell – en helt vanlig amerikansk stad som berättar en enastående historia om utomjordingar och regeringskonspirationer. Del 1. [76099631]

Discovery Civilisation - 16:50 – 17:45 Mystiska färder Chicago Field Museum. Del 1. [97687099]

Viasat History - 17:00 – 18:00 Helena från Troja Bettany Hughes ger sig ut på en resa över östra Medelhavet för att söka efter sanningen om Helena från Troja och avslöja sanningen bakom myten. Berättelsen om Helena och hennes kärlek till Paris som kulminerade i den blodiga och katastrofala konflikten i det trojanska kriget har berättats och återberättats i århundraden. Producerat år 2005. [2877322]

National Geographic - 17:00 – 18:00 Sanningen om Bibeln Israels förlorade kungar. [1481235]

Viasat History - 18:00 – 18:30 Mumiernas mysterium Brittisk dokumentärserie från 2007. Vi beger oss till Atacamaöknen i norra Chile där världens äldsta mumier finns. Chinchorrofolket, som levde i området, började balsamera sina döda redan för 8 000 år sedan, hela 2 000 år innan de första egyptiska mumierna. Många av de döda är bebisar eller till och med foster. Varför lade Chinchorrofolket ned så stor möda på att förhindra att deras barn och närstående förruttnade? Här söker vi svaret på den frågan. Del 4 av 6. [4311761]

National Geographic - 20:00 21:00 Jorden i fokus På havets botten. Vad vet vi egentligen om havsbotten? Den skulle kunna bota sjukdomar och ge energi åt hela jorden. Dyk ner i djupet och upptäck hur havsbotten ser ut – och hur vi förstör den. [1912709]

Discovery Civilisation - 20:05 – 21:00 Mystiska färder Chicago Field Museum. Del 1. [55522032]

Discovery Civilisation - 21:55 – 22.50 Konspirationsarkivet Roswell – en helt vanlig amerikansk stad som berättar en enastående historia om utomjordingar och regeringskonspirationer. Del 1. [78193235]

Kunskapskanalen - 22:50 – 23:00 Jorden [Repris] Vetenskapsserie. Berggrunden och kontinenterna. För miljoner år sedan satt alla kontinenter ihop, Sydamerika och Afrika låg "vägg i vägg". Kontinenterna rör sig fortfarande och landmassornas historia går att läsa i vår egen berggrund. Geologen Malin Ringdahl, som har stenar och vulkaner som sitt största intresse, förklarar hur alltihop gått till. Del 1 av 4.

Discovery Civilisation - 22:50 – 23:45 Mystiska färder Salems häxor. Lär känna den amerikanska staden Salems skrämmande historia då 'Mystiska färder' tittar närmare på händelserna år 1692. Dessa fyllde invånarna med vidskepelse och intolerans. Del 10. [39031761]

Viasat History - 23:00 – 00:00 Extrem olja Brittisk dokumentärserie från 2004. Oljeförbannelsen. Upptäckten av olja firas ofta som en enkelbiljett till rikedom och ekonomisk tillväxt. Men i en del utvecklingsländer har detta fått en motsatt effekt. Oljan blir mer av en undergång än en välsignelse för de fattigaste invånarna. Här visas två kontraster: I Ecuador har oljans giftiga miljöpåverkan lett till processer om internationella bolags trovärdighet och i Västafrika har dagens oljebolag anammat nya etiska och politiska sätt att göra affärer. I Angola skapar oljeindustrin välstånd och utvecklingsprojekt så att en del av den potentiella vinsten på 200 miljarder dollar når fram och ger välstånd till lokalbefolkningen. Säsong 1. [4071790]

TV4+ - 00:05 – 01:05 Akademien för Det okända [Repris]. Del 7 av 9. Producerat år 2007. [2645668]

TV4+ - 01:05 – 01:30 Mannen som talar med andar [Repris] Producerat år 2002. [12998216]

Viasat History - 01:00 – 02:00 Helena från Troja. [2960842]

TV4+ - 01:30 – 02:00 Mannen som talar med andar [Repris] Producerat år 2002. [8143216]

Måndag 7 april 
Viasat History - 09:00 – 10:00 Helena från Troja. Producerat år 2005. [8389692]

Viasat History - 10:00 – 10:30 Mumiernas mysterium Del 4 av 6. Producerat år 2007. [8789543]

TV4 Fakta - 09:55 – 11:00 Mysteriet med Perus massgravar [Repris] John Verano tillhör eliten av antropologer. Genom att undersöka ben så kan han avslöja de dödas hemligheter och lösa mordmysterier. Verano har samarbetat med både FBI och lokala poliser och nu är det dags för honom att sätta sin kunskap på prov när ett mysterium i den peruanska öknen kräver hans expertis. Producerat år 2000. [63469649]

Viasat Explorer - 10:30 – 11:00 När katastrofer slår till. Amerikansk dokumentärserie från 2003. Varför exploderade rymdfärjan Columbia?. Säsong 1. Del 6 av 6. [46678939]

TV4+ - 14:10 – 14:40 Mannen som talar med andar [Repris] 3. Producerat år 2002. [5324397]

Viasat History - 15:00 – 16:00 Extrem olja. Säsong 1. Producerat år 2004. [2864858]

Discovery Channel - 15:00 – 16:00 Imponerande byggen Den internationella rymdstationen. Serien som profilerar världens största byggprojekt. Den internationella rymdstationen är ett globalt projekt som kommer att kosta miljarder och ta många år att bygga. Del 2. [83927649]

Viasat Explorer - 16:30 – 17:00 När katastrofer slår till. Varför exploderade rymdfärjan Columbia?. Säsong 1. Del 6 av 6. [25316991]

Viasat Explorer - 17:00 – 18:10 Jakten på Adam. Var kommer vi ifrån? Kan det vara så att vi alla härstammar från Adam? Och om han fanns, vem var han, var levde han och hur såg han ut?. Spencer Wells på National Geographic försöker ta reda på om en "Adam", en förfader till mänskligheten, verkligen har existerat. Genom avancerad DNA-teknologi tar han oss med på en resa genom människans genetiska förflutna och reder ut människans komplicerade släktträd. Producerat år 2004. [48454397

TV4+ - 20:00 – 21:00 Mannen som talar med hundar. Del 10 av 35. Producerat år 2007. [8497736]

TV4 Fakta - 20:05 – 21:05 Arns rike [Repris] Svensk dokumentärserie från 2004. Under 1200-talet växer staten Sverige upp. Byggherren var Birger Jarl, en handfast politiker som grundlade Stockholm. Här försöker Jan Guillou förklara vem denne man och landsfader egentligen var och historikern Dick Harrisson berättar om den miljö som unge Birger växte upp och verkade i. Del 5 av 5. [79022533]

TV4+ - 21:00 – 21:30 Mannen som talar med hundar Del 24 av 26. Producerat år 2005. [9842216]

National Geographic - 21:30 – 22:30 Sanningen om Bibeln: Kain och Abel [1389133]

National Geographic - 01:00 – 02:00 Sanningen om Bibeln: Kain och Abel [4767866]   HUMOR
 
  
 

 

   

 Never Trust an Old Lady

 

An old lady gets pulled over for speeding... 
 
Old Lady: Is there a problem, Officer? 
 
Officer: Ma'am, you were speeding. 
 
Old Lady: Oh, I see. 
 
Officer: Can I see your license please? 
 
Old Lady: I'd give it to you but I don't have one. 
 
Officer: Don't have one? 
 
Old Lady: Lost it, 4 years ago for drunk driving. 
 
Officer: I see ... Can I see your vehicle registration papers, please? 
 
Old Lady: I can't do that. 
 
Officer: Why not? 
 
Old Lady: I stole this car. 
 
Officer: Stole it? 
 
Old Lady: Yes, and I killed and hacked up the owner. 
 
Officer: You what? 
 
Old Lady: His body parts are in plastic bags in the trunk if you want to see. 
 
The Officer looks at the woman and slowly backs away to his car and calls for back up. 
 
Within minutes 5 police cars circle the car. 
 
A senior officer slowly approaches the car, clasping his
half drawn gun.
 
 
Officer 2: Ma'am, could you step out of your vehicle please! 
 
The woman steps out of her vehicle. 
 
Old Lady: Is there a problem sir? 
 
Officer 2: One of my officers told me that you have stolen this car and murdered the owner. 
 
Old Lady: Murdered the owner? 
 
Officer 2: Yes, could you please open the trunk of your car, please. 
 
The woman opens the trunk, revealing nothing but an empty trunk. 
 
Officer 2: Is this your car, ma'am? 
 
Old Lady: Yes, here are the registration papers. 
 
The officer is quite stunned. 
 
Officer 2: One of my officers claims that you do not have a driving license. 
 
The woman digs into her handbag and pulls out a clutch purse and hands it to the officer. 
 
The officer examines the license. He looks quite puzzled. 
 
Officer 2: Thank you ma'am, one of my officers told me you didn't have a license, that you stole this car, and that you murdered and hacked up the owner.Old Lady: Bet the lying bastard told you I was speeding, too.

   

- Ska du gå på Karlssons begravning? - Nej, varför ska jag det. Han kommer ju inte på min.
 
- Värst vad du ser blåslagen ut? - Jag har skaffat mig en ny bumerang och har ett helsike med att slänga bort den gamla!
 
 - Mannen säger till sin fru: - Var är mina golfstrumpor? - Du har väl inga golfstrumpor. - Jo, de där med 18 hål i.
 
 - En resenär med nattåget till Malmö bad konduktören att bli väckt i Alvesta och påpekade att han var mycket svårväckt. Senare står han rasande på Malmö station och skäller ut konduktören för hans slarv. Denne tröstas av en kollega som säger: - Fasligt vad den karln var rasande! - Ja, svarade konduktören, men det var ingenting mot den jag satte av i Alvesta.
 
 - En man var hos läkaren och frågar: - Vad är det med Er då? - Jag har börjat få så dåligt minne. - Hur länge har Ni haft dessa problem? - Vilka problem?
 
 - Ena mamman till den andra: - Han är ju så söt, den lille, men jag tycker inte han liknar sin far. - Då skulle du höra hans vrål när man tar flaskan från honom!
 
 - En cowboy sitter och spelar kort med sin häst: - Men varför tuggar du på korten, säger han irriterat till hästen. Hästen svarar: - Men det är ju klöver!
 
- Kan du tänka dej att ibland snarkar jag så högt att jag väcker mig själv. - Har du provat med att gå in och lägga dej i ett annat rum
 
- Vet du varför norrmännen har med sig en bildörr i öknen? - Nej. - Så att de kan veva ner en ruta om det skulle bli för varmt.
 
- Hovmästar´n kan jag få beställa grönsakssoppa, köttfärs och krusbärskompott? - Har min herre redan sett matsedeln? - Nej, men bordsduken.

 


Im
pråv yår änglisj!
(Förbättra din engelska? Annars kan det gå illa!) 
http://jc.vingar.se/berlitz-engelska.mpg
 

 

VACKRA MÅLNINGAR

 Här är en länk för dig som vill se vackra målningar, bl a Isis och Paradisfågel.  

 http://iasos.com/artists/erial/


 

TÄNKVÄRT 

Ju längre ursäkt, desto mindre sanning är det i den.

Robert Half 

  

 Eva Svensson och  Per-Uno Fransson  
 
Jordstrålningscentrum
 

e-mail: jc@vingar.se

tel: 08-510 110 25   (säkrast må-fre kl 08-10) 

www.jordstralningscentrum.se

 Tipsa gärna fler personer om Sl@grutenytt,
så de också  får  en chans att hitta och börja utforska de osynliga världarna!
Varför inte vidarebefordra detta till lämpliga vänner och bekanta 

 

Jag vill till
Jordstrålningscentrums hemsida
Adante (hälso-sajten)
ett annat nummer av Slagrutenytt

nästa Slagrutenytts
indexsida
föregående