Sl@grutenytt

nr 62     2006-10-31
JORDSTRÅLNINGSCENTRUM 
www.jordstralningscentrum.nu

 

  

Hejsan!

 INNEHÅLL:

·    LÄR DIG TALA MED DJUR
OCH ALLA OSYNLIGA GUIDER, SPÖKEN, UTOMJORDINGAR, ÄNGLAR OSV

· DE NÄRMASTE FÖREDRAGEN OCH KURSERNA

· DE FLYTTADE FLYTTBLOCKEN, uppföljning av TV4-programmet  

· TV-TIPS  

· HUMOR  

· TÄNKVÄRT

 

 

 

 

LÄR DIG TALA MED DJUR
(OCH DÄRMED ANDRA OSYNLIGA GUIDER, SPÖKEN, UTOMJORDINGAR, ÄNGLAR M.M. EFTERSOM TEKNIKEN ÄR DENSAMMA)
Ni som hört An
gela Orsucci vet att hon är mycket skicklig att tala med djur.

Under hennes helgkurs 17-19 november lär du dig hennes teknik att närma dig, uppmärksamma och känna in olika väsen och därmed bli mycket mer känslig för dessa, så att du kan börja kommunicera med djur men naturligtvis också sen mycket lättare med andra väsen, såsom t ex dina guider och olika naturväsen.
Det finns nå
gra platser kvar på kursen så hör av dig snabbt om du vill vara med.


LÄR DIG TALA MED DJUR

Kurs med Angela Orsucci

KURSDATUM:

Fredag kväll-söndag 17-19 november.

TID:

Fredag 18 45 -22. Lördag 10-17, söndag 9-16.

LOKAL:

Havregatan 4, ingång från gården på baksidan.

KOSTNAD:

2.400:-.

ANMÄLAN:

Snarast:  Ring 08-510 110 25 kl 8-22 eller
om vi ej svarar maila jc@vingar.se

Innehåll:
Vill du lära dig prata med djur?


Välkommen till en spännande kurs i djurkommunikation!
Önskan om att lära sig prata med djur bara ökar och ökar bland människor idag.
De flesta tror sig inte ha denna förmåga men Angelas erfarenhet är att alla har den
och det gäller bara att ta fram barnet i sig och släppa kontrollen över sina egna tankar.

På nybörjarkursen i djurkommunikation får du lära dig tekniken bakom hur man talar med djur,
samt träna på hundar och eventuellt några andra djur.
Genom olika övningar stärker vi vår känslighet
och vi gör även olika meditationer för att komma i kontakt med oss själva.

Praktiska övningar blandas med teoretiska, allt för att öva upp vår förmåga för att nå djuren.
Angela Orsucci arbetar seriöst och professionellt med djur, främst med djurkommunikation,
dvs talar med dem, men arbetar även med deras hälsa med t ex massage, kinesiologi och
chiropraktik och även med att ändra problemhundars uppträdande genom att testa ut
bachdroppar. Hon arbetar också som terapeut för människor sedan 1992. Hon är även
utbildad organisationskonsult. 

 

 

DE  NÄRMASTE FÖREDRAGEN OCH KURSERNA:

  

GRATIS INFORMATIONSKVÄLL
Tisdag 31 oktober kl. 18
45 Lokal: Tempel Riddare Orden
Information för nybörjare om jordstrålning, slagruta, pekare, pendel och om de osynliga världarna och våra s.k. övernaturliga förmågor. Kom och lyssna när vi går igenom grunderna! Kan man bli sjuk av jordstrålning? Kan man ta bort currykryss? Vad kan man mer göra med slagruta? Auror och chakror. Vilka outnyttjade förmågor har vi? Massor, se bara program- och kurstexterna! Du får även prova på att gå med slagruta eller pekare och söka efter currylinjer, samt se hur illa just du reagerar på dem. Denna kväll kommer att hållas av Per-Uno och Jenny Fransson, så vi räknar med en provkarta av vad man kan göra för att ”Synliggöra det Osynliga”. Tipsa och ta gärna med intresserade vänner.

 

BARBARA BRENNAN HEALING SCIENCE - ANNETTE BLOM
FÖREDRAG
Måndag 6 november kl. 18 45 Lokal: Tempel Riddare Orden
Barbara Ann Brennan var forskare på NASA i USA men fick tillbaka sin barndoms fulla auraseende och började arbeta med auran och healing. Hon har författat bl a Hands of Light, en healingens klassiker. Hon har en fantastisk 4-årig healingutbildning i USA och Tyskland där över 1000 elever från hela världen har utexaminerats. Barbara Brennans system består av ett helt unikt sätt att jobba med de olika nivåerna i auran, där varje nivå healas för sig, vilket ger kraftfulla resultat. Varje chakra har en fram- och en baksida och en psykologisk funktion.

Annette Blom har gått utbildningen och arbetar idag som BHS healingterapeut i Stockholm. Hon berättar om vad som utmärker den här healingformen och om sina egna erfarenheter. Kvällen avslutas med en inspelad meditation guidad av Barbara Brennan.
Annette återkommer 3-4/2 med den Barbara Brennan-inspirerade kursen "Ener
giterapi".

HEALING - är en förmåga som Du och Alla människor har
KURS
med PER-UNO och JENNY FRANSSON  Lör - sön 11-12 november
Alla kan lära sig healing – även Du, eftersom det är en medfödd talang som vi kan väcka upp. Man kan hjälpa många, även sig själv, med healing. Per-Uno har arbetat fram egna mycket verksamma tekniker, vilket ger en mer precisionsinriktad healing är t ex reiki. Vi provar att heala med rätt avstämda frekvenser för varje tillfälle, och skickar till människor, träd och naturväsen. Du får veta vem din healing-guide är, hur den ser ut, hur du skapar kontakt med guiden och hur du talar om vad du vill göra, så att du får rätt hjälp. Per-Unos & Jennys hemsida:  http://healin
g.vingar.se 
Mer kursinfo på kurs-sidan.

Healing kan jag använda för att behandla mig själv eller andra. Den går att använda ensam
som hälsobehandling eller i kombination med andra terapiformer. Healing är en enkel,
redskapslös metod som använts i tusentals år just för att den fungerar så bra.
Du och alla andra kan redan healing, mer eller mindre, eftersom det är en medfödd gåva.
Under kursen ska vi väcka upp våra förmågor, öka och stärka dem.

Vår styrka/skicklighet att heala påverkas bl. a. av nedanstående faktorer, som vi ska gå igenom under kursen:

- KUNSKAP: om människokroppens olika fysiska och andra osynliga delar som energisystemen,
meridianerna, aurorna, chakrorna mm. Healingen arbetar med energierna i
kroppen och bl a löser den upp blockeringarna. Faran att jobba med t ex cancer.

- KONTAKT: med healingguider/-medhjälpare som hjälper oss. Du får lära känna din
egen healingguide och får veta hur han/hon ser ut, ev. namnet och hur du tar kontakt med guiden för att tala om vad du vill ha hjälp med.

- TEKNIK: att hitta obalanser som behöver fixas, att hitta vad vi ska göra, hur vi ska
göra, hur man kan jobba på distans, hur man kan jobba med andra tider - t ex
grundorsaker långt bak i tiden, hur man gör uppföljning för att se om det fungerade.
Hur ska den som ger eller tar emot healing göra/tänka? Hela dig själv, vänner, djur,
växter, naturen osv. Hur skickar man rätt frekvens med avseende på mottagaren?
T ex passar inte alltid reikins ”Faders-energi” för att ge healing till naturen, som ofta
behöver ”Moder Jords”-energi, osv...

Vi tränar praktiskt på att heala med rätt frekvenser m.a.p. de olika behoven till människa,
till träd och via naturväsen till naturen. De flesta kommer att skicka olika energier
eftersom vi ställer in oss på att sända det som mottagaren behöver. Jenny försöker
därför hinna med att se vilka naturväsen som tar emot och vad energin är bra för.
Inblandade naturväsen bekräftar under kurspraktiken om var och en av oss gör rätt.
- ERFARENHET: som vi kan få genom träning, lyssna/läsa/lära för att ta del av andras
erfarenheter…
- INTENTION: hur vi ska ställa in oss mentalt för att få bättre resultat… och

- FOKUSERING: tankeskärpan och medvetandets inriktning vid healingen….

Per-Uno är själv Reiki Healing Master, men detta blir inte en Reikikurs med initieringar,
den blir bredare och vi går kort igenom stolparna ovan och blandar teori och praktik och tar
hjälp av guider och naturväsen, som vi pratar med under kursen. Jenny ser och pratar med
osynliga väsen och ser osynliga energier, såsom obalanser i auror och chakror osv.

Vi tränar, bl a för att vi ska veta att vi kan. Per-Uno har utvecklat egna mycket verksamma
metoder, vilka ger mer precisionsinriktad healing än t ex reiki.

 

Underverk strider inte mot naturen,
bara mot det vi vet om naturen.

Augustinus

======================================

JORDSTRÅLNING, EL, MOBIL OCH DERAS HÄLSOPÅVERKAN
FÖREDRAG
Måndag 13 november kl. 18 45 Lokal: Tempel Riddare Orden
Eva Svensson berättar om hur vi påverkas. Vi har el i husen, vilket gör att jordstrålningen blir starkare. De flesta har mobiltelefoner som är påslagna hela dagarna. Masternas strålning täcker hela Sverige. Enligt våra undersökningar reagerar de flesta vuxna negativt på vanlig hushållsel och mobiltelefoner, liksom på jordstrålningen. Vi kan må sämre av lågenergilampor, TV, dator och mycket mer. Vi blir naturligtvis sjuka om summan av alla sorters belastningar blir för stor. Eva demonstrerar med slagruta och ger många tips på och råd om hur vi undersöker och minskar de största belastningarna i våra hus och skyddar oss från yttre strålning.

GRATIS INFORMATIONSKVÄLL OM KINESIOLOGI
Tisdag 14 november kl. 18
45 Lokal: Tempel Riddare Orden
Eva Svensson, Jordstrålningscentrum, är diplomerad kinesiolog och informerar om kinesiologi = muskeltest. Kinesiologi är en mycket bra komplett behandlingsmetod, som kan användas för behandling av både kropp och själ. Muskeltest används också som kontroll-hjälpmedel för att se att man mätt rätt med slagruta, vilket kommer att visas. Här får du en inblick i vad kinesiologi är och kan användas till. Eva visar också andra slags metoder hon arbetar med, bl a tankens kraft. Se en demonstration som får dig att häpna!
Läs mer om Grundkurs i kinesiolo
gi (24-25/2 2007)
Mer kursinfo på kurs-sidan.
kinesiologi-sidan kan du läsa om Eva Svenssons behandling med bl a kinesiologi.

UPPTÄCK DINA DOLDA OUTNYTTJADE FÖRMÅGOR
KURS-START
Onsdag 15 november (innehåller 4 onsdagskvällar)
Följ med på en upptäcktsresa och utforska dina okända förmågor.
De kan dessutom övas upp! Få personliga insikter om livet och hälsan!
Mer kursinfo på kurs-sidan.

Ibland hör vi talas om mirakler eller någon med s. k. övernaturliga förmågor. Om vi granskar
det så ser vi att de flesta människor – även Du! – har en hel del av dessa förmågor. Tyvärr
har vi inte fått lära oss att utnyttja dem och de ligger därför väl dolda. Genom att vi berört
och berättat om en del av dessa förmågor på våra kurser, har vi fått flera önskemål om att
göra en separat kurs, för att gå igenom, berätta om och ibland ge möjlighet att prova dessa
spännande saker.

På den här kursen får du följa med på en upptäcktsresa och utforska dina okända förmågor.
Vi går igenom och förklarar olika, ofta kallade ”övernaturliga” förmågor och provar på en
del av dem. Du får lära dig olika tekniker så att du kan öva på de förmågor du önskar
förbättra. Kursen ger tips så att du hemma sedan kan fortsätta öva. Vissa saker kommer du
att ha lättare för än andra. Det är individuellt. Vi är alla olika.
Du får hemläxor i form av övningsuppgifter på denna kurs, frivilligt, men bra för den som
vill träna upp sina förmågor och inte bara få teoretisk bakgrund.

På kursen går vi bl. a. igenom:

Energier, auraseende, se på avstånd, kanalisering, tidigare liv
– hitta och uppleva, känna på föremål
– berätta vad som hänt, vad är det vi ser
– hur ser det ut runt oss egentligen,
känna med auran på flera meters avstånd,
meditation på alfanivå,
spöken och spökrädsla – vad är det,
healing, stämma blod – för att få blodflöde att stoppa, tala med djur och andra
intelligenser - synliga och osynliga ( t ex spöken, ledsagare, naturväsen, änglar, utomjordingar)
- här och på annan plats, se tidigare trauman hos en annan person, intuition.

Vi kommer också att beröra varsel, tankeläsning, spontan förflyttning i tid och rum,
spontan tankekommunikation mellan två varelser, mm.

Vad är människan för något egentligen? Ja vi är betydligt mer mångfacetterade än vad de
lärde oss i skolan. Vi är alla utrustade med s.k. ”övernaturliga” förmågor, men ytterst få
använder sig av dem. En del utnyttjas bara omedvetet.

Som en följd av denna kurs har många upptäckt att de har fler ”övernaturliga” förmågor än
de tidigare anat. Vid övningarna blir deltagarna ofta positivt överraskade av sina förmågor.

 

==================================================

NYBÖRJARKURS I SLAGRUTA OCH PENDEL
KURS
Fredag kväll - söndag 17-19 november
Med vår innehållsrika nybörjarkurs får du ordentliga och roliga grundkunskaper för att själv fortsätta att utforska den osynliga världen. Mer kursinfo på kurs-sidan.

LÄR DIG TALA MED DJUR - ANGELA ORSUCCI
KURS
Fredag kväll - söndag 17-19 november
Angela arbetar seriöst och professionellt med djurkommunikation.
På kursen lär hon ut tekniken hur man gör. Genom olika övningar ökar deltagarnas känslighet.
Enligt Angelas erfarenhet har alla förmåga att tala med djur! Under helgen övar vi på hundar.
Mer kursinfo hö
gst upp i detta nyhetsmail.  


===========================================

MAGI - ROSIE BJÖRKMAN [Jolanda den tredje]
FÖREDRAG
Måndag 20 november kl. 18 45 Lokal: Tempel Riddare Orden
De senaste tjugo åren har Rosie aktivt ägnat sig åt att forska i olika urinvånares trossystem jorden runt, s.k. andlig arkeologi. För att förstå sammanhang krävs i den typen av forskning ett ständigt experimenterande med olika ritualer och ceremonier som alla urinvånare ägnar sig åt på olika sätt. Olika ursprungsbefolkningar jorden runt har många gemensamma nämnare, som t ex reinkarnation och det heliga medicinhjulet. Istället för att kalla sig för shaman, kallar Rosie sig själv för häxa, för shamanism och häxkonst är i själva verket i princip samma sak. Rosie kommer under kvällen att tala om magi, vilket hon själv jobbar mycket med.
Rosie återkommer med kursen "Ma
gi i praktiken" 10-11/2 2007, Mer kursinfo på kurs-sidan.

 


 

På hemsidan finns hela programmet to m februari 2007. Så läs mer där.

Här följer en komplett lista på de kvarvarande kurserna:

 

 

 

 

 

11-12 nov

lö-sö

Kurs

 HEALING - är en förmåga som Du och Alla människor har 
Per-Uno &
Jenny Fransson

15 nov

on

Kurs

 UPPTÄCK DINA DOLDA OUTNYTTJADE FÖRMÅGOR  -  KURS-START .
4 onsd.kvällar

17-19 nov

fr-sö

Kurs

 NYBÖRJARKURS I SLAGRUTA OCH PENDEL  

17-19 nov

fr-sö

Kurs

 LÄR DIG TALA MED DJUR - ANGELA ORSUCCI

25-26 nov

lö-sö

Kurs

 AUROR OCH CHAKROR - mät, känn, se, rena och balansera dem -
EVA SVENSSON  

2-3 dec

lö-sö

Kurs

 MED TANKENS KRAFT OCH GUIDERNAS HJÄLP - EVA SVENSSON  

9-10 dec

lö-sö

Kurs

 DEN ESOTERISKA TRADITIONEN - CARINA HULTQVIST 

2-7 jan

ti-sö

Kurs

 UTBILDNING TILL REINKARNATIONSTERAPEUT - YLVA CRONSTEDT

3-4 feb

lö-sö

Kurs

 ENERGITERAPI - ANNETTE BLOM

10-11 feb

lö-sö

Kurs

 MAGI I PRAKTIKEN - ROSIE BJÖRKMAN (Jolanda den tredje) 

10-11 feb

lö-sö

Kurs

 LIEMANNEN – EN KURS OM DÖDEN - CARINA HULTQVIST 

16-18 feb

fr-sö

Kurs

 NYBÖRJARKURS I SLAGRUTA OCH PENDEL 

24-25 feb

lö-sö

Kurs

 GRUNDKURS I KINESIOLOGI

3-4 mars

lö-sö

Kurs

 PENDEL-kurs

 

                                  Titta även på de kompletta föredragen och mer info om kurserna på www.jordstralningscentrum.nu

 

 

 

FLYTTADE FLYTTBLOCK

Vi tipsade i ett tidigare nyhetsbrev om TV4-programmet med Bo Westling.
 
Flera ”nya intresserade” som inte hört Bosse Westlin
g berätta om detta på föredrag hos Jordstrålningscentrum tyckte TV-programmet var mycket intressant och vill veta mer. När han kommer hit nästa gång får ni reda på det i Slagrutenytt.

Bo har skrivit en mycket intressant bok med bilder och kartor där man ser mönstren mellan många av de flyttade flytt-blocken och man undrar verkligen vad geologerna menar (att flyttblocken placerats av ren slump) när man ser att de står i milslånga raka rader. Man ser inte nästa sten pga skog och berg men ändå är linjerna raka och ännu mer förvånande är att de står inbördes så att avståndsförhållandet mellan dem är gyllene snittets.
De tvärsäkra
geologerna och arkeologerna, som inte ser detta som fornminnen, säger att det är inlandsisen som placerat dem. Då måste man verkligen beundra inlandsisens matematiska kunnighet. För att säga att stenarna kring Tranås och sjön Sommen hamnat där av en slump verkar lite väl otroligt när man ser deras inbördes sammanhang?
Tror man nu inte att
geologer och arkeologer alltid har rätt (liksom många slagrutemän av erfarenhet inte gör) så blir istället den fråga som kommer: våra förfäder var ju ganska otekniska enligt historikerna så de kunde väl inte flytta sådana enorma stenar? Och vilka instrument hade dom för att lägga dem så exakt både på raka linjer och med gyllene snittets matematisk precision.
got att fundera på?

 

Bo har under ett antal år undersökt 1000-tals stora flyttblock och kommit fram till att många av dem har flyttats medvetet av forntidsmänniskor, vilket bl. a jordstrålningslinjer mellan stenarna samt fantastiska matematiska samband visar.

Skaffa gärna denna inspirerande bok och ut i naturen i dina hemtrakter och under semester-, svamp- eller bärutflykter håll ögonen öppna och leta "hönor" eller "upp-pallade stenar". Skicka gärna in information om det du hittar, en skiss på stenen, vilken sort (enligt boken) och var den finns, hur man kommer dit, så exakt longitud/latitud som möjligt. Hittar du några linjer genom stenen? Kunde du följa linjen och hitta andra stenar, markeringar, fornminnen? GPS-mätare är bra att ha med sig. Vi förmedlar resultat till Bosse.

 

Pris 180:-.
Maila eller rin
g oss om du vill ha ett ex.
Verkligen en av de mest intressanta böckerna som finns om oförståeliga saker i vårt avlånga land.
 

 
 

 


TV-TIPS 

 

TV-TIPS om sådant som brukar intressera olika slags energiintresserade personer såsom t ex slagrutefolk, häxor, alternativare etc och kanske några pärlor utanför…


OBS! Att du kollar att tiderna fortfarande stämmer (de flyttas ofta). Har vi missat bra program, hör av dig.


ONSDAG 1 november

TV4+ 20:00
Det okända (21:00)
Svensk ockultserie från 2006. Del 5 av 12. När Anette Gustafson från Göteborg ligger och halvslumrar i soffan känner hon plötsligt hur någon lyfter upp henne. Någon hon inte kan se. Ingen i familjen lämnas oberörd av de underliga fenomenen i hemmet. Alla märker av den objudne gästen som både sätter igång stereon på högsta volym och lämnar handavtryck på spegeln. Till slut får familjen nog och kontaktar Det okända. Kan mediet Lena Ranehag hjälpa dem? Programledare: Caroline Giertz. Även 4/11. [8957710]


TV4+ 21:00
Hemsökta hus (21:30)
Brittisk ockultserie från 2004. Del 16 av 18. Klostret Michelam uppfördes år 1229 av Gilbert d'Aquila. År 1959 skänktes det till Sussex arkeologiska sällskap och renoveringar som påbörjats fullföljdes av sällskapet. Den paranormala aktivitet som rapporterats innefattar en tjänsteflicka som vandrar i korridorerna, en munk som skymtats följd av rökelsedoft, en ung flicka klädd i trasor och konstiga ljus som kommer från prästens håla. När mediet Derek Ancorah inspekterar stället ser han att en dörr öppnas och stängs av sig självt och han får kontakt med spöket efter en ung flicka som är rädd för någon. Teamet ser skymten av den nedre halvan av en man, konstiga ljus och skratt. Även 4/11. [1230505]

 

Kunskapskanalen 20:55

Trimma hjärnan med Vetenskapsmagasinet (21:30)
"Mera vetenskap" uppmärksammar att "Vetenskapsmagasinet" ikväll sänder sitt 250:e program genom att sända en favorit ur programserien - programmet om att trimma hjärnan. Drömmer du om att ditt barn ska bli konsertpianist? Då är det bra att börja träna tidigt. Nu kan svenska forskare visa att det finns klar skillnad på hjärnan hos yrkesmusiker som börjat träna i barndomen och ickemusiker, framförallt i den del som styr fingrarnas väg över tangenten. Dessutom om hur man tränar upp sitt arbetsminne och ett reportage om ampakiner, en kandidat till framtida läkemedel, som gör att hjärnan håller längre. Text-tv 793.


 

SVT2 21:30

Vetenskapsmagasinet (22:00)
Aktuell vetenskap och ny teknik. Del 3 av 10. Elektrisk healing, rosenterapi eller akupunktur mot smärta - vad fungerar och vad är bluff? Den alternativa medicinen vinner mark inom våra landsting, trots att det ofta saknas vetenskapliga bevis på att metoderna fungerar. "Vetenskapsmagasinet" har gjort en kartläggning av de mest populära alternativmedicinska behandlingarna som finansieras med våra skattepengar, i län efter län. Akupunktur har i dag blivit en självklar del av den offentliga sjukvården. Dessutom provas alternativ vård inom den privata sektorn. Programledare: Rasmus Åkerblom. Bredbild. Text-tv 299. Även 2/11 och 5/11. [3130]

 

TORSDAG 2 november

SVT2 15:50

Vetenskapsmagasinet (16:20)
Aktuell vetenskap och ny teknik. Del 3 av 10. Elektrisk healing, rosenterapi eller akupunktur mot smärta - vad är det egentligen som fungerar och vad är bluff? Den alternativa medicinen vinner mark inom våra svenska landsting. "Vetenskapsmagasinet" har kartlagt de mest populära alternativmedicinska behandlingarna som finansieras med våra skattepengar, i län efter län. Bredbild. Text-tv 299. Repris från 1/11. Även 5/11. [6056734]

 

National Geographic 14:00, även 20:00
Jorden i fokus (15:00)
Jordens inre. Tusentals mil under jordens yta alstrar smält sten ett magnetiskt hölje som skyddar oss från farlig strålning. Men höljet kan vara på väg att tunnas ut, vilket skulle leda till dramatiska förändringar för magnetpolerna. [1829821]

 

TV3 18:25

Du är vad du äter (18:55)
Brittisk realityserie från 2004. Del 1 av 8. Om uttrycket ?du är vad du äter" verkligen är sant så borde väl godisgrisen Yvonne Grant vara söt som en sockertopp, eller? Enligt näringsfysiologen Gillian McKeith är det inte fullt så enkelt. Hon hävdar att Yvonnes osunda kostvanor leder till humörsvängningar, nedstämdhet och dåligt minne. [302482]

 

TV4 21:00

Medium (21:55)
Amerikansk dramaserie från 2005-06. Del 18 av 22. Efter att ha drömt om att en ung flicka ramlat ner för en klippa upptäcker Allison att det hon inte ser är mer skrämmande än det hon ser. När samma flicka hittas strypt oroar sig Allison för att hennes krafter inte fungerar som de ska. I rollerna: Patricia Arquette, Jake Weber, Miguel Sandoval. [867260]

 

TV4+ 22:00, även 0:55

Medium (22:55)
Amerikansk kriminalserie från 2005. Del 10 av 22. En kvinna tror att hennes hem är hemsökt. När hon återfinns död kallas Allison in för att hjälpa till med utredningen. I rollerna: Patricia Arquette, Jake Weber, Miguel Sandoval. Även i natt. [4174227]

 

Kunskapskanalen 22:00

Livet och hälsan (22:30)
Lev väl! I det sista avsnittet vill vi visa några goda exempel där människor med hjälp av goda idéer och engagemang har lyckats lägga om sina dåliga mönster mot bättre livsstil och hälsa. Text-tv 793. Även 3/11.

 

FREDAG 3 november

SVT2 9:30

Kvinnor och hälsa - 1,6 miljonerklubben (15:00)
Seminarium på Oscarsteatern i Stockholm. Det behandlar bland annat alzheimers, bröstcancer och hälsosam mat. Dessutom uppmärksammas Osteoporosdagen. I Sverige är 1,6 miljoner kvinnor över 45 år. 1,6 miljonerklubben jobbar för att införa det kvinnliga perspektivet i medicinsk forskning och läkarutbildning. Reporter: Karin Andersson. [47730154]

 

Kunskapskanalen 22:00
Antarktis (22:15)
Ozonhålet växer. Jordens skyddande ozonskikt tunnas ut och släpper igenom alltmer av den ultravioletta strålningen som orsakar hudcancer. Orsaken är tidigare stora utsläpp av freongas runt om i världen. Människor på södra halvklotet, särskilt i Australien, är utsatta. Här tvingas barnen tidigt lära sig handskas med solens farliga strålar. Text-tv 793. Även 6/11.


 

LÖRDAG 4 november

TV4+ 17:40

Hemsökta hus (18:10)
Brittisk ockultserie från 2004. Del 16 av 18. Klostret Michelam uppfördes år 1229 av Gilbert d'Aquila. År 1959 skänktes det till Sussex arkeologiska sällskap och renoveringar som påbörjats fullföljdes av sällskapet. Den paranormala aktivitet som rapporterats innefattar en tjänsteflicka som vandrar i korridorerna, en munk som skymtats följd av rökelsedoft, en ung flicka klädd i trasor och konstiga ljus som kommer från prästens håla. När mediet Derek Ancorah inspekterar stället ser han att en dörr öppnas och stängs av sig självt och han får kontakt med spöket efter en ung flicka som är rädd för någon. Teamet ser skymten av den nedre halvan av en man, konstiga ljus och skratt. Programledare: Yvette Fielding. Repris från 1/11. [4303365]

 

TV4+ 18:10

Det okända (19:05)
Svensk ockultserie från 2006. Del 5 av 12. När Anette Gustafson från Göteborg ligger och halvslumrar i soffan känner hon plötsligt hur någon lyfter upp henne. Någon hon inte kan se. Ingen i familjen lämnas oberörd av de underliga fenomenen i hemmet. Alla märker av den objudne gästen som både sätter igång stereon på högsta volym och lämnar handavtryck på spegeln. Till slut får familjen nog och kontaktar Det okända. Kan mediet Lena Ranehag hjälpa dem? Programledare: Caroline Giertz. Repris från 1/11. [70507636]

 

SÖNDAG 5 november

SVT2 12:00

Vetenskapsmagasinet (12:30)
Aktuell vetenskap och ny teknik. Del 3 av 10. Den alternativa medicinen vinner mark inom våra svenska landsting. "Vetenskapsmagasinet" har kartlagt de mest populära alternativmedicinska behandlingarna som finansieras med skattepengar, i län efter län. Bredbild. Text-tv 299. Repris från 1/11. [6259] 

MÅNDAG 6 november

TV3 18:25
Du är vad du äter
(18:55)
Brittisk realityserie från 2004. Gillian möter en överviktig familj som konsumerar hela 52 kilo salt om året! [240070]


 

 

TISDAG 7 november
TV3 18:25

Du är vad du äter (18:55)
Brittisk realityserie från 2004. Del 3 av 8. Joanne Rusbridge är bara 30 år, men trots sin ringa ålder så kan hon inte spela fotboll med sina barn. Hennes övervikt gör att hon helt enkelt inte orkar springa eller dribbla. Gillian tror dock att hon kan förvandla Joanne till en riktig målskytt! [785216]


 

ONSDAG 8 november

TV3 18:25
Du är vad du äter
(18:55)
Brittisk realityserie från 2004. Del 4 av 8. Carl och Michelle har fyra barn och som många familjer tvingas de vända på slantarna för att få ekonomin att gå ihop. Trots det spenderar de över 1000 kronor i veckan på snabbmat! Gillian invänder så klart mot detta ohälsosamma slöseri. [117934]


 

TORSDAG 9 november

TV3 18:25

Du är vad du äter (18:55)
Brittisk realityserie från 2004. Del 5 av 8. Dean och Nikki Mills är nygifta och nykära. Det finns dock ett moln på deras sjunde himmel - båda är överviktiga och otränade. [669460]

 

TV4 21:00

Medium (21:55)
Amerikansk dramaserie från 2005-06. Del 19 av 22. Allison har oroande drömmar om Scanlon och får reda på hans mörka förflutna. Tre flickor hittas mördade och bevisen pekar på att en polis ligger bakom dåden. Ariel är fortfarande osäker på om hon har den gåva som hennes mor har. I rollerna: Patricia Arquette, Jake Weber, Miguel Sandoval. [140286]


 

TV4+ 22:00, även 0:55

Medium (22:55)
Amerikansk kriminalserie från 2005. Del 11 av 22. Joe börjar oroa sig för sina döttrars välbefinnande när Allison bokstavligen inte kan få en psykotisk mördare ur sitt huvud. Mannen använder sig av unga kvinnor som mänskliga målardukar. I rollerna: Patricia Arquette, Jake Weber, Miguel Sandoval. Även i natt. [4903731]


 

FREDAG 10 november


 

LÖRDAG 11 november


 

SÖNDAG 12 november

National Geographic 15:00

Är det sant? (16:00)
Cirkelfenomen. Är cirkelfenomenet svårtydda signaler från yttre rymden eller en bluff av stora proportioner? En kosmisk debatt med anhängare, vetenskapsmän och de som själva gjort cirklar i sädesfält. [9967015]
Kolla massor av hälso-länkar på
http://adante.vingar.se

Bläddra gärna igenom i förebyggande syfte så du vet vad som finns den dagen du behöver informationen. Svenska och engelskt. Traditionellt och alternativt.
Undersidorna har rubriker som t ex förebyggande, amalgam, elöverkänslighet, allergi, mobiltelefon, recept …

 

 

 

 


HUMOR 


Det finns faktiskt blonda killar också!

 


Så kan det
gå........

En dag var Sven ute och gick och såg sin kompis Olle komma åkande i en splitterny cab....
Olle stannade vid Sven och visade upp ett stort smil, mycket nöjd med sin nya bil!
 "Olle, vart har du fått bilen ifrån?" frågade Sven.
 "Lena gav den till mig."
 "Gav hon den till dig? Jag visste att hon gillade dig, men det här är ju löjligt.........!"

"Så här var det", sa Olle. Vi var ute och åkte längs kustvägen mitt ute i ingenstans. Helt plötsligt kör Lena in på en liten skogsväg, stannar och kliver ur bilen. Sen kastade hon av sig alla kläderna och sa: "Olle! Kom och ta det du vill ha!"
"Så jag tog bilen och åkte iväg!"

"Du är smart du, sa Sven, kläderna hade ju aldrig passat dig!".


 

 

 

 

TÄNKVÄRT

Vi hade i förra numret en debattartikel om mobiltelefoners strålning
och ojoj så många som kom och ville testa sin mobiltelefon på mässan under helgen. Det visar ju sig att så gott som alla reagerar negativt på sin mobil. Vi minskar denna negativa påverkan med olika avstörare, de bästa som vi valt ut på markanden. Inget märke fungerar för alla personer så vi kollade om främst BIOS- eller PlusMinus-brickan passade (de med bästa resultat i förhållande till priset bland alla vi testat på marknaden).
Vi testade genom kinesiologi = muskeltest och aurareaktioner.Som avslutning
låter vi åter Tage Danielsson tala
 

"Ett äpple om dagen
är bra för magen.
En tanke per vecka
är bra att kläcka
för huvet
du vet."

- ur Tanke från roten 1976

 

Hur många tänker inte tusentals tankar om dagen?

Nej, slappna av och lev istället i varje stund.  Livet är för kort för att vi ska ha tid att stå bredvid och titta på,

istället för att själv leva i varje ögonblick.

LEV och NJUT av Livet!

Det finns alltid något bra i ALLA situationer, även i de som vi från början kan uppfatta som svåra.

 Med övning blir du specialist på att hitta dem ideligen!


Ha det bäst

önskar

 

Eva Svensson och Per-Uno Fransson

Jordstrålningscentrum

 

 

Jag vill till
Jordstrålningscentrums hemsida
Adante (hälso-sajten)
ett annat nummer av Slagrutenytt

nästa Slagrutenytts
indexsida
föregående