Sl@grutenytt

nr 61     2006-10-25
JORDSTRÅLNINGSCENTRUM 
www.jordstralningscentrum.nu

 

  

Hejsan!

 INNEHÅLL:

·    DE NÄRMASTE FÖREDRAGEN OCH KURSERNA

· 2 GEOMANTI-TRÄFFAR MED SIMON PETER FULLER
i Sveri
ge, Vårdinge (Gnesta-trakten) och Garpenberg (norr Avesta)

· TV-TIPS  

    · HUMOR  

· NUNNE-TÄVLINGEN ÄR AVGJORD

· TÄNKVÄRT

 

 

 

 

DE  NÄRMASTE FÖREDRAGEN OCH KURSERNA:

  

ÖVNINGSKVÄLL
Måndag 30 oktober kl. 18
45 Lokal: Tempel Riddare Orden
En kväll då vi både kan mäta vanligare saker med våra slagruteverktyg och även kan experimentera med lite svårare saker. Vi hoppas att några som ser energierna och pratar med osynliga väsen kommer. Idag räknar vi med närvaro av Eva Svensson, Per-Uno och Jenny Fransson, Britt-Marie Lundgren och Tore P skulle försöka komma, alla med stor erfarenhet av det ”Osynliga” på olika sätt. Detta är alltså inte avsett för totala nybörjare, du måste kunna få utslag och ni som gått kurser vet att det finns "kul" saker att göra. Däremot är det ju ok att var med och se och lyssna, men vi lägger ingen tid på att visa hur man ska göra för att mäta och se och känna. Så kom utvilade!

 

GRATIS INFORMATIONSKVÄLL
Tisdag 31 oktober kl. 18
45 Lokal: Tempel Riddare Orden
Information för nybörjare om jordstrålning, slagruta, pekare, pendel och om de osynliga världarna och våra s.k. övernaturliga förmågor. Kom och lyssna när vi går igenom grunderna! Kan man bli sjuk av jordstrålning? Kan man ta bort currykryss? Vad kan man mer göra med slagruta? Auror och chakror. Vilka outnyttjade förmågor har vi? Massor, se bara program- och kurstexterna! Du får även prova på att gå med slagruta eller pekare och söka efter currylinjer, samt se hur illa just du reagerar på dem. Denna kväll kommer att hållas av Per-Uno och Jenny Fransson, så vi räknar med en provkarta av vad man kan göra för att ”Synliggöra det Osynliga”. Tipsa och ta gärna med intresserade vänner.

 

BARBARA BRENNAN HEALING SCIENCE - ANNETTE BLOM
FÖREDRAG
Måndag 6 november kl. 18 45 Lokal: Tempel Riddare Orden
Barbara Ann Brennan var forskare på NASA i USA men fick tillbaka sin barndoms fulla auraseende och började arbeta med auran och healing. Hon har författat bl a Hands of Light, en healingens klassiker. Hon har en fantastisk 4-årig healingutbildning i USA och Tyskland där över 1000 elever från hela världen har utexaminerats. Barbara Brennans system består av ett helt unikt sätt att jobba med de olika nivåerna i auran, där varje nivå healas för sig, vilket ger kraftfulla resultat. Varje chakra har en fram- och en baksida och en psykologisk funktion.

Annette Blom har gått utbildningen och arbetar idag som BHS healingterapeut i Stockholm. Hon berättar om vad som utmärker den här healingformen och om sina egna erfarenheter. Kvällen avslutas med en inspelad meditation guidad av Barbara Brennan.
Annette återkommer 3-4/2 med den Barbara Brennan-inspirerade kursen "Ener
giterapi".

HEALING - är en förmåga som Du och Alla människor har
KURS
med PER-UNO och JENNY FRANSSON  Lör - sön 11-12 november
Alla kan lära sig healing – även Du, eftersom det är en medfödd talang som vi kan väcka upp. Man kan hjälpa många, även sig själv, med healing. Per-Uno har arbetat fram egna mycket verksamma tekniker, vilket ger en mer precisionsinriktad healing är t ex reiki. Vi provar att heala med rätt avstämda frekvenser för varje tillfälle, och skickar till människor, träd och naturväsen. Du får veta vem din healing-guide är, hur den ser ut, hur du skapar kontakt med guiden och hur du talar om vad du vill göra, så att du får rätt hjälp.
Per-Unos & Jennys hemsida:  http://healing.vingar.se 
Mer kursinfo på kurs-sidan.

Healing kan jag använda för att behandla mig själv eller andra. Den går att använda ensam
som hälsobehandling eller i kombination med andra terapiformer. Healing är en enkel,
redskapslös metod som använts i tusentals år just för att den fungerar så bra.
Du och alla andra kan redan healing, mer eller mindre, eftersom det är en medfödd gåva.
Under kursen ska vi väcka upp våra förmågor, öka och stärka dem.

Vår styrka/skicklighet att heala påverkas bl. a. av nedanstående faktorer, som vi ska gå igenom under kursen:

- KUNSKAP: om människokroppens olika fysiska och andra osynliga delar som energisystemen,
meridianerna, aurorna, chakrorna mm. Healingen arbetar med energierna i
kroppen och bl a löser den upp blockeringarna. Faran att jobba med t ex cancer.

- KONTAKT: med healingguider/-medhjälpare som hjälper oss. Du får lära känna din
egen healingguide och får veta hur han/hon ser ut, ev. namnet och hur du tar kontakt med guiden för att tala om vad du vill ha hjälp med.

- TEKNIK: att hitta obalanser som behöver fixas, att hitta vad vi ska göra, hur vi ska
göra, hur man kan jobba på distans, hur man kan jobba med andra tider - t ex
grundorsaker långt bak i tiden, hur man gör uppföljning för att se om det fungerade.
Hur ska den som ger eller tar emot healing göra/tänka? Hela dig själv, vänner, djur,
växter, naturen osv. Hur skickar man rätt frekvens med avseende på mottagaren?
T ex passar inte alltid reikins ”Faders-energi” för att ge healing till naturen, som ofta
behöver ”Moder Jords”-energi, osv...

Vi tränar praktiskt på att heala med rätt frekvenser m.a.p. de olika behoven till människa,
till träd och via naturväsen till naturen. De flesta kommer att skicka olika energier
eftersom vi ställer in oss på att sända det som mottagaren behöver. Jenny försöker
därför hinna med att se vilka naturväsen som tar emot och vad energin är bra för.
Inblandade naturväsen bekräftar under kurspraktiken om var och en av oss gör rätt.
- ERFARENHET: som vi kan få genom träning, lyssna/läsa/lära för att ta del av andras
erfarenheter…
- INTENTION: hur vi ska ställa in oss mentalt för att få bättre resultat… och

- FOKUSERING: tankeskärpan och medvetandets inriktning vid healingen….

Per-Uno är själv Reiki Healing Master, men detta blir inte en Reikikurs med initieringar,
den blir bredare och vi går kort igenom stolparna ovan och blandar teori och praktik och tar
hjälp av guider och naturväsen, som vi pratar med under kursen. Jenny ser och pratar med
osynliga väsen och ser osynliga energier, såsom obalanser i auror och chakror osv.

Vi tränar, bl a för att vi ska veta att vi kan. Per-Uno har utvecklat egna mycket verksamma
metoder, vilka ger mer precisionsinriktad healing än t ex reiki.

Underverk strider inte mot naturen,
bara mot det vi vet om naturen.

Augustinus

======================================

JORDSTRÅLNING, EL, MOBIL OCH DERAS HÄLSOPÅVERKAN
FÖREDRAG
Måndag 13 november kl. 18 45 Lokal: Tempel Riddare Orden
Eva Svensson berättar om hur vi påverkas. Vi har el i husen, vilket gör att jordstrålningen blir starkare. De flesta har mobiltelefoner som är påslagna hela dagarna. Masternas strålning täcker hela Sverige. Enligt våra undersökningar reagerar de flesta vuxna negativt på vanlig hushållsel och mobiltelefoner, liksom på jordstrålningen. Vi kan må sämre av lågenergilampor, TV, dator och mycket mer. Vi blir naturligtvis sjuka om summan av alla sorters belastningar blir för stor. Eva demonstrerar med slagruta och ger många tips på och råd om hur vi undersöker och minskar de största belastningarna i våra hus och skyddar oss från yttre strålning.

GRATIS INFORMATIONSKVÄLL OM KINESIOLOGI
Tisdag 14 november kl. 18
45 Lokal: Tempel Riddare Orden
Eva Svensson, Jordstrålningscentrum, är diplomerad kinesiolog och informerar om kinesiologi = muskeltest. Kinesiologi är en mycket bra komplett behandlingsmetod, som kan användas för behandling av både kropp och själ. Muskeltest används också som kontroll-hjälpmedel för att se att man mätt rätt med slagruta, vilket kommer att visas. Här får du en inblick i vad kinesiologi är och kan användas till. Eva visar också andra slags metoder hon arbetar med, bl a tankens kraft. Se en demonstration som får dig att häpna!
Läs mer om Grundkurs i kinesiolo
gi (24-25/2 2007)
Mer kursinfo på kurs-sidan.
kinesiologi-sidan kan du läsa om Eva Svenssons behandling med bl a kinesiologi.

UPPTÄCK DINA DOLDA OUTNYTTJADE FÖRMÅGOR
KURS-START
Onsdag 15 november (innehåller 4 onsdagskvällar)
Följ med på en upptäcktsresa och utforska dina okända förmågor.
De kan dessutom övas upp! Få personliga insikter om livet och hälsan!
Mer kursinfo på kurs-sidan.

Ibland hör vi talas om mirakler eller någon med s. k. övernaturliga förmågor. Om vi granskar
det så ser vi att de flesta människor – även Du! – har en hel del av dessa förmågor. Tyvärr
har vi inte fått lära oss att utnyttja dem och de ligger därför väl dolda. Genom att vi berört
och berättat om en del av dessa förmågor på våra kurser, har vi fått flera önskemål om att
göra en separat kurs, för att gå igenom, berätta om och ibland ge möjlighet att prova dessa
spännande saker.

På den här kursen får du följa med på en upptäcktsresa och utforska dina okända förmågor.
Vi går igenom och förklarar olika, ofta kallade ”övernaturliga” förmågor och provar på en
del av dem. Du får lära dig olika tekniker så att du kan öva på de förmågor du önskar
förbättra. Kursen ger tips så att du hemma sedan kan fortsätta öva. Vissa saker kommer du
att ha lättare för än andra. Det är individuellt. Vi är alla olika.
Du får hemläxor i form av övningsuppgifter på denna kurs, frivilligt, men bra för den som
vill träna upp sina förmågor och inte bara få teoretisk bakgrund.

På kursen går vi bl. a. igenom:

Energier, auraseende, se på avstånd, kanalisering, tidigare liv
– hitta och uppleva, känna på föremål
– berätta vad som hänt, vad är det vi ser
– hur ser det ut runt oss egentligen,
känna med auran på flera meters avstånd,
meditation på alfanivå,
spöken och spökrädsla – vad är det,
healing, stämma blod – för att få blodflöde att stoppa, tala med djur och andra
intelligenser - synliga och osynliga ( t ex spöken, ledsagare, naturväsen, änglar, utomjordingar)
- här och på annan plats, se tidigare trauman hos en annan person, intuition.

Vi kommer också att beröra varsel, tankeläsning, spontan förflyttning i tid och rum,
spontan tankekommunikation mellan två varelser, mm.

Vad är människan för något egentligen? Ja vi är betydligt mer mångfacetterade än vad de
lärde oss i skolan. Vi är alla utrustade med s.k. ”övernaturliga” förmågor, men ytterst få
använder sig av dem. En del utnyttjas bara omedvetet.

Som en följd av denna kurs har många upptäckt att de har fler ”övernaturliga” förmågor än
de tidigare anat. Vid övningarna blir deltagarna ofta positivt överraskade av sina förmågor.

 

==================================================

NYBÖRJARKURS I SLAGRUTA OCH PENDEL
KURS
Fredag kväll - söndag 17-19 november
Med vår innehållsrika nybörjarkurs får du ordentliga och roliga grundkunskaper för att själv fortsätta att utforska den osynliga världen. Mer kursinfo på kurs-sidan.

LÄR DIG TALA MED DJUR - ANGELA ORSUCCI
KURS
Fredag kväll - söndag 17-19 november
Angela arbetar seriöst och professionellt med djurkommunikation.
På kursen lär hon ut tekniken hur man gör. Genom olika övningar ökar deltagarnas känslighet.
Enligt Angelas erfarenhet har alla förmåga att tala med djur! Under helgen övar vi på hundar.
Mer kursinfo på kurs-sidan.

Vill du lära dig prata med djur?

Välkommen till en spännande kurs i djurkommunikation!
Önskan om att lära si
g prata med djur bara ökar och ökar bland människor idag. De flesta
tror sig inte ha denna förmåga men Angelas erfarenhet är att alla har den och det gäller bara
att ta fram barnet i sig och släppa kontrollen över sina egna tankar.

På nybörjarkursen i djurkommunikation får du lära dig tekniken bakom hur man talar med
djur, samt träna på hundar och eventuellt några andra djur. Genom olika övningar stärker vi
vår känslighet och vi gör även olika meditationer för att komma i kontakt med oss själva.

Praktiska övningar blandas med teoretiska, allt för att öva upp vår förmåga för att nå djuren.
Angela Orsucci arbetar seriöst och professionellt med djur, främst med djurkommunikation,
dvs talar med dem, men arbetar även med deras hälsa med t ex massage, kinesiologi och
chiropraktik och även med att ändra problemhundars uppträdande genom att testa ut
bachdroppar. Hon arbetar också som terapeut för människor sedan 1992. Hon är även
utbildad organisationskonsult


===========================================

MAGI - ROSIE BJÖRKMAN [Jolanda den tredje]
FÖREDRAG
Måndag 20 november kl. 18 45 Lokal: Tempel Riddare Orden
De senaste tjugo åren har Rosie aktivt ägnat sig åt att forska i olika urinvånares trossystem jorden runt, s.k. andlig arkeologi. För att förstå sammanhang krävs i den typen av forskning ett ständigt experimenterande med olika ritualer och ceremonier som alla urinvånare ägnar sig åt på olika sätt. Olika ursprungsbefolkningar jorden runt har många gemensamma nämnare, som t ex reinkarnation och det heliga medicinhjulet. Istället för att kalla sig för shaman, kallar Rosie sig själv för häxa, för shamanism och häxkonst är i själva verket i princip samma sak. Rosie kommer under kvällen att tala om magi, vilket hon själv jobbar mycket med.
Rosie återkommer med kursen "Ma
gi i praktiken" 10-11/2 2007, Mer kursinfo på kurs-sidan.

 


 

På hemsidan finns hela programmet to m februari 2007. Så läs mer där.

Här följer en komplett lista på kurserna:

 

 

 

 

 

11-12 nov

lö-sö

Kurs

 HEALING - är en förmåga som Du och Alla människor har  Per-Uno & Jenny

15 nov

on

Kurs

 UPPTÄCK DINA DOLDA OUTNYTTJADE FÖRMÅGOR  -  KURS-START . 4 onsd.kvällar

17-19 nov

fr-sö

Kurs

 NYBÖRJARKURS I SLAGRUTA OCH PENDEL  

17-19 nov

fr-sö

Kurs

 LÄR DIG TALA MED DJUR - ANGELA ORSUCCI

25-26 nov

lö-sö

Kurs

 AUROR OCH CHAKROR - mät, känn, se, rena och balansera dem - EVA SVENSSON  

2-3 dec

lö-sö

Kurs

 MED TANKENS KRAFT OCH GUIDERNAS HJÄLP - EVA SVENSSON  

9-10 dec

lö-sö

Kurs

 DEN ESOTERISKA TRADITIONEN - CARINA HULTQVIST 

2-7 jan

ti-sö

Kurs

 UTBILDNING TILL REINKARNATIONSTERAPEUT - YLVA CRONSTEDT

3-4 feb

lö-sö

Kurs

 ENERGITERAPI - ANNETTE BLOM

10-11 feb

lö-sö

Kurs

 MAGI I PRAKTIKEN - ROSIE BJÖRKMAN (Jolanda den tredje) 

10-11 feb

lö-sö

Kurs

 LIEMANNEN – EN KURS OM DÖDEN - CARINA HULTQVIST 

16-18 feb

fr-sö

Kurs

 NYBÖRJARKURS I SLAGRUTA OCH PENDEL 

24-25 feb

lö-sö

Kurs

 GRUNDKURS I KINESIOLOGI

3-4 mars

lö-sö

Kurs

 PENDEL-kurs

 

                                  Titta även på de kompletta föredragen och mer info om kurserna på www.jordstralningscentrum.nu

 

 

 

GEOMANTI MED SIMON PETER FULLER

2 träffar:

 i
Garpenber
g (Dalarna norr om Avesta)  lördag 28 oktober

respektive
Vårdin
ge (nära Gnesta)  söndag 29 oktober

 

 

ABOUT WHOLISTIC WORLD VISION. . We are an international association creating a network dedicated to broadcasting holistic information and spiritual truth in these challenging times of transition. We are privileged to work in partnership with those in the 'realms of Spirit' dedicated to guiding humanity into the higher dimensional awareness that is now beginning to manifest here on Earth. Our spirit partners have also inspired us to perform a series of power site Simon Peter Fulleractivations around the world.

SIMON PETER FULLER - author, speaker, lightworker and geomancer. Peter was trained as a lawyer and then worked for British Airways as a senior executive responsible for planning and operating their international holiday programmes. After a powerful spiritual awakening in Australia in 1985, he was drawn to live near Avebury, to dedicate himself to the raising of consciousness across the planet. Since then he has led many special interest tours worldwide and is well qualified to arrange transformational journeys that not only pamper the body, but also nurture the soul! The second edition of his challenging book, 'Rising out of Chaos' describing his own awakening, the work of Wholistic World Vision, and his extensive travels to major power sites was first published in 1994 and is now on sale throughout the English speaking world.

 

Mer info på www.

 

 

wholisticworldvision.org

 
***************************************

Inbjudan Garpenberg

 

Till en Endags Workshop med den internationellt kände och verksamme författaren, talaren, ljusarbetaren och geomanten Simon Peter Fuller från Wholistic World Vision i England.

 

Ur programmet kan nämnas ”To Believe or to Know, That is the Question”

Simon Peter berättar om vad som sker bakom kulisserna på det globala planet och gör oss uppmärksamma på hur vi faktiskt har en inneboende förmåga att urskilja sanningar ur bruset av information.

Han berättar även om ett brett spektrum av möjligheter för oss själva att nå vårt eget uppvaknande, tillsammans med andra delar av en mänsklighet på väg till självupplysning och kristusmedvetande. Guidade meditationer o övningar.

 

Mitt på dagen håller vi en World Healing Meditation med utomhuscermonier för kontakt med naturen och planeten. Därefter lunch på Garpenberg Herrgård , pris 80 kr.

 

Under eftermiddagen behandlas den fascinerande globala kraftplats- och energilinjeaktiveringen utförd av Wholistic World Vision. De hyperintressanta sädescirklarna i södra England visas och beskrivs.

Tid för frågor och svar

 

Workshopen hålls på engelska och priset är endast 450 kronor inkl fika.
Vi möts på Garpenbergs Herrgård .
Lördagen den 28 oktober 2006 kl 10:00 – 17:00.
 

OBS! Begränsat antal platser.

 

Info och anmälan till Regina på E-mail aquajorinda@bredband.net eller 0225-20622, 073-7810336

 

Kärlek och ljus

 

Regina Siuvatti


***************************************

 Jordläkning genom det öppna hjärtats energi.
Workshop med Simon Peter Fuller i Vårdinge by

 
Kom och lyssna till och arbeta med Simon Peter Fuller, författare och ljusarbetare från England.

Simnon Peter har i många år lett grupper av människor till kraftfulla och heliga platser på jorden. Genom att människor gemensamt arbetar med det öppna hjärtats ljus, svarar Jorden och ömsesidig läkning kan bli möjlig.
Genom praktiska övningar och ledda meditationer blir vi delaktiga i Jordens omvandling.

En heldags workshop i Vårdinge by, 29 oktober 2006, kl 11 – 18.
Kostnad: 400 kr.
Medtag matsäck och lämpliga kläder, vi är delvis utomhus.
Workshopen hålls på engelska.

 

Arr. GEOMANTICA
För info och anmälan: Cecilie Raeder 073-806 66 98
cecilie.raeder@telia.com

  

 

För mer information om Simon Peter Fuller:

www.wholisticworldvision.org


Färdbeskrivning till Vårdinge by:
Kommunalt: Pendeltåg till Gnesta därifrån buss 551 till Vårdinge folkhögskola.


Bil: E4 avfart Vagnhärad. Följ vägen mot Gnesta, ca 8 km avfart hö. Vårdinge by.

 

***************************************
 

 


 


TV-TIPS 

 

TV-TIPS om sådant som brukar intressera olika slags energiintresserade personer såsom t ex slagrutefolk, häxor, alternativare etc och kanske några pärlor utanför…


OBS! Att du kollar att tiderna fortfarande stämmer (de flyttas ofta). Har vi missat bra program, hör av dig.


 


Kolla massor av hälso-länkar på
http://adante.vingar.se

Bläddra gärna igenom i förebyggande syfte så du vet vad som finns den dagen du behöver informationen. Svenska och engelskt. Traditionellt och alternativt.
Undersidorna har rubriker som t ex förebyggande, amalgam, elöverkänslighet, allergi, mobiltelefon, recept …

 

 

MÄSSA

 

 

MÄSSA: Sveriges största ALTERNATIVMÄSSA: INRE HARMONI
Lördag - söndag 28-29 oktober kl. 10 00 – 18 00.
Mässa för kropp och själ i Liljeholmshallen, Mejerivägen 4. T-banestation Liljeholmen.
Många utställare och besökare från hela landet. Även Jordstrålningscentrum är med och gör som vanligt
roliga demonstrationer, t ex stå och känn och bli testad hur du reagerar på ett currykors och testa gratis "plattor",
som minskar den negativa påverkan från din mobil. 

www.harmoniexpo.com 

 

  

 

NUNNE-TÄVLINGEN ÄR AVGJORD

Vad gör nunnan?

 

Av någon (märklig?) anledning så tror de flesta, av de inskickade bidragen av döma, att nunnan ägnar sig åt porr!

 

Här är några inskickade förslag på vad hon gör.

 

Nunnan surfar på Internet.
Oj, oj , har hon upptäckt porr?

 

Kolla tjejer, nu fungerar webkameran vi satte in i Abbotens dusch!

 

Och här kommer den vi tycker är fyndigast i det avseendet och som därmed får ett pris i form av en kristallpendel:

 

Om jag håller ner vänsterklicken och roterar med musen så händer något intressant med Abbotens!  Amen.

 

Här kommer ett par med andra teman:

 

Nunnan fattar med iver musen för att på klostrets pc kolla vad Sl@grutenytt har att bjuda på i senaste upplagan

(Den var kanske lite väl smörig?)

 

Med tanke på nunnans intensiva iver så utser vi följande till den andra vinnaren av en kristallpendel:

Nunnan Säger: "Nu jävlar satt den i Krysset!" 

Vi skickar pendlarna och säger Grattis till pristagarna!


HUMOR 


Lite ditt och datt som utfyllnad om det knepiga i livets mysterier, typ   ;-)

 

Åke: "Usch va bensinen har blivit dyr."

Bo: "Ja, men de drabbar inte mej, för jag tankar alltid för 300:-."

---

Det finns tre stadier i en mans liv:

    1.) Han tror på tomten.

    2.) Han tror inte på tomten.

    3.) Han får vara tomten.

---

Doktorn: "Har ni haft det förut?"

Patienten: "Ja."

Doktorn: "Då har ni fått det igen."

---

Hm... måste börja banta. Enligt vikttabellen är jag 4 meter lång.

---

Framgången är en stege som man inte kan klättra uppför med händerna i byxfickorna.

---

Gammal kärlek -- rostar aldrig.

Gammal bil -- rostar alltid.

---

Att driva företag är som att cykla -- antingen kör man på för fullt framåt, eller också ramlar man omkull.

---

- Nej, men är du fortfarande hemma? Jag trodde du skulle resa utomlands?

- Det trodde jag också, men det blev bara dagsböter.

---

Stora idéer behöver inte bara vingar utan även landningsställ.

---

En chef är en person som behöver andra.

---

 

 

TÄNKVÄRT

Först en debattartikel om mobiltelefoners strålning
 

Johansson O, "Ge inte folkhälsan en prislapp",
Helsingborgs Dagblad, 2006-10-24
Introtext:
I dagsläget vet jag inte om strålningen försämrat vårt immunförsvar eller vad som står på. Däremot är det solklart att något allvarligt håller på att hända, skriver Olle Johansson, docent i neurovetenskap vid Karolinska institutet, Stockholm. Sant oberoende forskningsprojekt måste genast igångsättas för att säkerställa folkhälsan! Dessa projekt och forskargrupper måste vara helt fria från alla former av kommersiella intressen, folkhälsan kan inte ges en prislapp!
http://hd.se/opinion/2006/10/24/ge-inte-folkhaelsan-en-prislapp/


Översättning till svenska av ett tidigare utskick några tagit del av:
Hej igen!

 

Flera personer har efterfrågat en översättning till svenska av det senaste utskicket. Så här är den:

Rajkovic V, Matavulj M, Johansson O, "Light and electron microscopic study of the thyroid gland in rats exposed to power-frequency electromagnetic fields", J Exp Biol 2006; 209: 3322-3328

Detta arbete är fortsättningen på det mycket fruktbara samarbetet mellan Department of Biology, Faculty of Sciences, Novi Sad, Serbia and Montenegro, och min egen forskargrupp vid Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige.

Denna publikation går tillbaka till de tidiga observationer som hudläkaren Björn Lagerholm, Karolinska Sjukhuset, Stockholm, gjorde i sitt unika material från huden hos personer med bildskärmsskada. Han kunde både se stora ökningar av antalet mastceller (jämfört med friska kontrollpersoner) samt skador i form av blåsor ("vakuoler") i överhudens basala cellager. En motsvarande ökning av mastceller i huden hos friska kontrollpersoner som suttit framför vanliga TV-apparater och databildskärmar kunde senare även demonstreras [Johansson O, Gangi S, Liang Y, Yoshimura K, Jing C, Liu P-Y, "Cutaneous mast cells are altered in normal healthy volunteers sitting in front of ordinary TVs/PCs - results from open-field provocation experiments", J Cutan Pathol 2001; 28: 513-519]. Som påpekats i ett av mina tidigare utskick, så har min egen arbetshypotes sedan dess varit att elöverkänslighet är en form av strålskada, eftersom de observerade förändringarna till mycket stor grad överensstämmer med dem man ser i vävnad som skadats av UV-ljus eller joniserande strålning [jfr. Gangi S, Johansson O, "Skin changes in "screen dermatitis" versus classical UV- and ionizing irradiation-related damage--similarities and differences. Two neuroscientists' speculative review", Exp Dermatol 1997; 6: 283-291 resp. Gangi S, Johansson O, "A theoretical model based upon mast cells and histamine to explain the recently proclaimed sensitivity to electric and/or magnetic fields in humans", Med Hypotheses 2000; 54: 663-671].

En mycket aggressiv kritik från vissa 'opponenter' har varit att sådana förändringar av mastceller hos människor med bildskärmsskada/elöverkänslighet (eller hos friska kontrollpersoner!) absolut inte kan bero på effekterna av elektromagnetiska fält (EMFs) och/eller luftburna kemikalier, utan måste bero på psykologiska eller psykiatriska personlighetsstörningar, kognitiv felfunktion, eller liknande. Detsamma skulle även gälla direkta cellskador.

I detta nya arbete undersöktes därför påverkan av extremt lågfrekventa (50

Hz) elektromagnetiska fält (ELF-EMF) på sköldkörteln med hjälp av ljus- och elektronmikroskopi. Två månader gamla hanråttor exponerades för elektromagnetiska fält (100-300 µT, 54-160 V/m) i 4 timmar/dag, under 5 dagar/vecka i en hel månad.

Efter denna tid kunde man i den exponerade gruppen se ett överskott av s.k. mikrofolliklar, alltså mycket små blåsor, med ett reducerat innehåll av s.k. kolloid (vilket är lagringsformen för sköldkörtelns två hormon, trijodothyronin [T3] och thyroxin [T4]). Även mer utspända blodkapillärer sågs i den mellanliggande (=interfollikulära) vävnaden. Med hjälp av en speciell bestämningsmetod, design-baserad stereologi, kunde vi påvisa en statistiskt signifikant ökning av volymstätheten hos det follikulära epitelet (alltså hos de celler som sitter runt om de kolloidfyllda blåsorna), hos den mellanliggande vävnaden samt hos blodkapillärerna. Vi kunde även påvisa en ökning i sköldkörtelns aktivitet, med hjälp av "the thyroid activation index", jämfört med den icke exponerade kontrollgruppen. Kolloidens egen volymstätheten minskade dock signifikant.

Elektronmikroskopisk undersökning av sköldkörtelns follikulära celler hos den exponerade gruppen avslöjade att dessa celler ofta innehöll många små kolloidfyllda droppar ("droplets") i en och samma cell tillsammans med enstaka stora droppar. Förändringar kunde även ses inuti cellerna hos deras lysosomer, det granulära endoplasmatiska retiklet och cellkärnan jämfört med kontrollgruppen.

Allt detta sammantaget ger vid handen att de kraftfrekventa elektromagnetiska fälten har en stimulerande effekt på sköldkörteln. Denna effekt kunde ses både på ljus- och elektronmikroskopisk nivå.

Obs! Vänligen notera att de erhållna resultaten i denna kontrollerade djurmodell inte kan förklaras av psykologiska eller psykiatriska teorier, utan måste anses bero enbart på EMF-exponeringen.

Mvh

vännen Olle J.

(Olle Johansson, assoc. prof.
The Experimental Dermatology Unit
Department of Neuroscience

Karolinska Institute
171 77 Stockholm
Sweden)


sedan som avslutning en årstidsaktuell liten dikt av Tage Danielsson
 

Här står nu en höstdag


Här står nu en höstdag förtrollande skön
och pockar på uppmärksamhet.
Och här sitter jag med mitt klank om miljön,
en ständigt förbannad poet
med surmulen uppsyn och träsmak i röven.
Jag tror jag går ut bland de gyllene löven.

Här lyser en höstsol förtrollande gul.
En vind smeker varligt min stuss.
Som ekorren samlar på nötter till jul
jag fyller mitt visthus med plus.
Man skriver om minus. Men sällan förklarar
man tydligt och klart vad det är man försvarar.

Här står nu en ek så förtrollande stark
och ökar mitt gladkapital.
Nu sipprar det fram ur min vresiga mark
en källa, kristallklar och sval.
Jag tillönskar Sverige all lycka och medgång.
Sen blir jag väl arg, efter soldjävelns nedgång.


Ha det bäst

önskar

 

Eva Svensson och Per-Uno Fransson

Jordstrålningscentrum

 

 

Jag vill till
Jordstrålningscentrums hemsida
Adante (hälso-sajten)
ett annat nummer av Slagrutenytt

nästa Slagrutenytts
indexsida
föregående