Sl@grutenytt

nr 63     2006-11-06
JORDSTRÅLNINGSCENTRUM 
www.jordstralningscentrum.nu

 

  Hejsan!

 INNEHÅLL:
 

 ·    UPPTÄCK DINA DOLDA OUTNYTTJADE FÖRMÅGOR

· DE NÄRMASTE FÖREDRAGEN OCH KURSERNA

· BOK-TIPS

· TV-TIPS  

· HUMOR  

· ELSTRÅLNING 

· TÄNKVÄRT

 

 

UPPTÄCK DINA DOLDA OUTNYTTJADE FÖRMÅGOR

Vi får en del frågor om denna kurs,
som vi haft varje termin de senaste åren eftersom det
det är en av våra mest populära kurser.
Vad händer där?


Kursens på
går 4 onsdagskvällar med start onsdagen den 15 november.
Kursen är en
”guidad upptäcktsresa” där du lär dig om och delvis själv utforskar dina okända förmågor, t ex se auran, se på avstånd (fjärrsyn), känna energier, mäta dem och påverka energier på olika sätt, samt kanalisera (prata med tex  dina guider för att få goda råd genom dem, eller hur man kommunicerar med ett djur), upplev själv ett av dina tidigare liv, hör om hur tid och plats kan flytta på sig (kanske du själv upplevt det men inte förstått vad som hänt), hur man gör för att stämma blod (få blodet att sluta rinna ur ett sår), öka din intuition (så att du vet vad som är rätt för dig vid olika tillfällen, samt befinner dig på rätt plats vid rätt tillfälle i livet) m.m.

   
Mån
ga av Dina outnyttjade så kallade övernaturliga förmågor kan övas upp och du får tips om hur du gör!
Du får personliga insikter om livet och hälsan!

 

Många upptäcker under kursen att de har förmågor de inte visste om! Det blir en spännande upptäcksfärd i det okända.

Inga förkunskaper behövs!

 

Kursen är uppdelad på 4 gånger för att du under kursens gång skall hinna med och öva hemma om du vill. Det innebär att man under kursens gång hinner lära sig mycket mer än på en helgkurs. Du får frivilliga hemuppgifter, som hjälper dig att komma vidare till nästa avsnitt. Många rapporterar stora framgångar under kursen.

 

På den här kursen finns alltid ett par specialerbjudande som inte finns på några andra kurser:

- Under kursen har du möjlighet att fritt låna många intressanta böcker ur Jordstrålningscentrums stora arkiv för att läsa hemma i veckorna.

- Du får möjlighet att köpa många böcker till Jordstrålningscentrums inköpspriser, dvs. med absolut maximal rabatt.

 

Kursen:

Tid:    Onsdag 15/11,22/11, 29/11, 6/12 kl 18.45-ca 22

Plats:  Ringvägen 76, Stockholm (nära Skanstull)

Kostnad: 2.150:-

 

Utdrag ur programmets text:

Ibland hör vi talas om mirakler eller någon med s. k. övernaturliga förmågor.
Om vi granskar det så ser vi att de flesta människor – även Du! – har en hel del av dessa förmågor.
Tyvärr har vi inte fått lära oss att utnyttja dem och de ligger därför väl dolda.
Genom att vi berört och berättat om en del av dessa förmågor på våra kurser, har vi fått flera önskemål om att
göra en separat kurs, för att gå igenom, berätta om och ibland ge möjlighet att prova dessa spännande saker.

På den här kursen får du följa med på en upptäcktsresa och utforska dina okända förmågor.
Vi går igenom och förklarar olika, ofta kallade ”övernaturliga” förmågor och provar på en del av dem.
Du får lära dig olika tekniker så att du kan öva på de förmågor du önskar förbättra.
Kursen ger tips så att du hemma sedan kan fortsätta öva.
Vissa saker kommer du att ha lättare för än andra. Det är individuellt. Vi är alla olika.
Du får hemläxor i form av övningsuppgifter på denna kurs, frivilligt, men bra för den som
vill träna upp sina förmågor och inte bara få teoretisk bakgrund.

På kursen går vi bl. a. igenom:


Energier, auraseende, se på avstånd, kanalisering, tidigare liv
– hitta och uppleva, känna på föremål
– berätta vad som hänt, vad är det vi ser
– hur ser det ut runt oss egentligen,
känna med auran på flera meters avstånd,
meditation på alfanivå,
spöken och spökrädsla – vad är det,
healing, stämma blod – för att få blodflöde att stoppa, tala med djur och andra
intelligenser - synliga och osynliga ( t ex spöken, ledsagare, naturväsen, änglar, utomjordingar)
- här och på annan plats, se tidigare trauman hos en annan person, intuition.


Vi kommer också att beröra varsel, tankeläsning, spontan förflyttning i tid och rum,
spontan tankekommunikation mellan två varelser, mm.


Vad är människan för något egentligen?
Ja vi är betydligt mer mångfacetterade än vad de lärde oss i skolan.
Vi är alla utrustade med s.k. ”övernaturliga” förmågor, men ytterst få använder sig av dem. En del utnyttjas bara omedvetet.

Som en följd av denna kurs har många upptäckt att de har fler ”övernaturliga” förmågor än de tidigare anat.
Vid övningarna blir deltagarna ofta positivt överraskade av sina förmågor.

 

Det finns platser kvar på kursen så hör av dig snabbt om du vill vara med!

 

 

 

DE NÄRMASTE FÖREDRAGEN OCH KURSERNA:

  

HEALING - är en förmåga som Du och Alla människor har
KURS
med PER-UNO och JENNY FRANSSON  Lör - sön 11-12 november
FULLBOKAT ÄVEN DENNA GÅNG

 
======================================

JORDSTRÅLNING, EL, MOBIL OCH DERAS HÄLSOPÅVERKAN
FÖREDRAG
Måndag 13 november kl. 18 45 Lokal: Tempel Riddare Orden
Har du inte full koll på detta så kom och lyssna. Det är vikti
gt för hälsan och värre än man i allmänhet tror!
Eva Svensson berättar om hur vi påverkas. Vi har el i husen, vilket gör att jordstrålningen blir starkare. De flesta har mobiltelefoner som är påslagna hela dagarna. Masternas strålning täcker hela Sverige. Enligt våra undersökningar reagerar de flesta vuxna negativt på vanlig hushållsel och mobiltelefoner, liksom på jordstrålningen, vilket ökar belastningen på kroppen. När summan av belastningarna blir för stor så orkar inte kroppen längre, utan vi blir sjuka. Det är därför viktigt att hålla ner de största och mest utbredda belastningarna.

Vi kan må sämre av lågenergilampor, TV, dator och mycket mer.
Eva demonstrerar med slagruta och ger många tips på om hur vi undersöker och ganska lätt kan minska de största belastningarna i våra hus och skydda oss från yttre strålning och därmed långsiktigt påverka hälsan.
 
I sönda
gs höll Jordstrålningssällskapet i Stockholm (JiS) på utomhus hela dagen att tillsammans med Jenny och Per-Uno Fransson mäta hur långt man påverkas av en AVSTÄNGD MOBILTELEFON när Jenny placerade den på speciellt utvalda platser. Ganska sanslöst otroligt för de flesta. Och vi kollade sätt att skydda sig. Vi redogör kort för våra erfarenheter från denna lilla test kring mobiltelefoner.

 

GRATIS INFORMATIONSKVÄLL OM KINESIOLOGI
Tisdag 14 november kl. 18
45 Lokal: Tempel Riddare Orden
Eva Svensson, Jordstrålningscentrum, är diplomerad kinesiolog och informerar om kinesiologi = muskeltest. Kinesiologi är en mycket bra komplett behandlingsmetod, som kan användas för behandling av både kropp och själ. Muskeltest används också som kontroll-hjälpmedel för att se att man mätt rätt med slagruta, vilket kommer att visas. Här får du en inblick i vad kinesiologi är och kan användas till. Eva visar också andra slags metoder hon arbetar med, bl a tankens kraft. Se en demonstration som får dig att häpna!
Läs mer om Grundkurs i kinesiolo
gi (24-25/2 2007)
Mer kursinfo på kurs-sidan.
kinesiologi-sidan kan du läsa om Eva Svenssons behandling med bl a kinesiologi.

 

UPPTÄCK DINA DOLDA OUTNYTTJADE FÖRMÅGOR
KURS-START
Onsdag 15 november (innehåller 4 onsdagskvällar)
Följ med på en upptäcktsresa och utforska dina okända förmågor.
De kan dessutom övas upp! Få personliga insikter om livet och hälsan!
Mer kursinfo här ovanför

 

NYBÖRJARKURS I SLAGRUTA OCH PENDEL
KURS
Fredag kväll - söndag 17-19 november
Med vår innehållsrika nybörjarkurs får du ordentliga och roliga grundkunskaper för att själv fortsätta att utforska den osynliga världen.

Att gå med slagruta och mäta energier är nog en av de bästa (och roligaste) saker man kan lära sig ifall man är intresserad av energier och det osynliga. När man lärt sig pekare/slagruta så har man lättare att gå vidare på och även få utbyte av de flesta andra kurser! Att mäta energier är grunden för att gå vidare! Då kan du själv avgöra hur det ser ut och står till!

Mer kursinfo på kurs-sidan.

 

LÄR DIG TALA MED DJUR - ANGELA ORSUCCI
KURS
Fredag kväll - söndag 17-19 november
Angela arbetar seriöst och professionellt med djurkommunikation och djurs hälsa. Hon är mycket kunnig på området. Hon åker runt och håller kurser och föredrag, både i Sverige och utomlands. Hon arbetar mycket med sällskapsdjur (de vanligaste är ju hund och katt) men även en hel del med hästar, där ägarna t ex vill veta varför de inte gör sitt bästa på travbanan. Angela har dock pratat med många andra djur, även vilda. Enligt Angela så ljuger aldrig ett djur, vilket innebär att många gånger får man reda på mycket intressanta saker, t ex var djuret har ont, eller varför det beter sig på ett visst sätt (vilket vi inte alltid uppskattar). På kursen får du lära dig hur man gör. Du får själv öva på hundar under helgen.

 

Genom olika övningar under kursen så ökar deltagarnas känslighet att ta emot signaler från omgivningen. Det kan utnyttjas så att man senare även får lättare att uppfatta guider och andra osynliga väsen (t ex naturväsen) och deras budskap.

 
Enli
gt Angelas erfarenhet har ALLA förmåga att tala med djur. Män har faktiskt lättare för det än kvinnor! (de fokuserar mer på en sak åt gången), men alla kan!  

 


MAGI - ROSIE BJÖRKMAN [Jolanda den tredje]
FÖREDRAG
Måndag 20 november kl. 18 45 Lokal: Tempel Riddare Orden
De senaste tjugo åren har Rosie aktivt ägnat sig åt att forska i olika urinvånares trossystem jorden runt, s.k. andlig arkeologi. För att förstå sammanhang krävs i den typen av forskning ett ständigt experimenterande med olika ritualer och ceremonier som alla urinvånare ägnar sig åt på olika sätt. Olika ursprungsbefolkningar jorden runt har många gemensamma nämnare, som t ex reinkarnation och det heliga medicinhjulet. Istället för att kalla sig för shaman, kallar Rosie sig själv för häxa, för shamanism och häxkonst är i själva verket i princip samma sak. Rosie kommer under kvällen att tala om magi, vilket hon själv jobbar mycket med.
Rosie återkommer med kursen "Ma
gi i praktiken" 10-11/2 2007, Mer kursinfo på kurs-sidan.

 

 På hemsidan finns hela programmet t o m februari 2007. Så läs mer där.

Här följer en komplett lista på de kvarvarande kurserna:

 

 

 

 

15 nov

on

Kurs

 UPPTÄCK DINA DOLDA OUTNYTTJADE FÖRMÅGOR  -  KURS-START .
4 onsd.kvällar

17-19 nov

fr-sö

Kurs

 NYBÖRJARKURS I SLAGRUTA OCH PENDEL  

17-19 nov

fr-sö

Kurs

 LÄR DIG TALA MED DJUR - ANGELA ORSUCCI

25-26 nov

lö-sö

Kurs

 AUROR OCH CHAKROR - mät, känn, se, rena och balansera dem -
EVA SVENSSON  

2-3 dec

lö-sö

Kurs

 MED TANKENS KRAFT OCH GUIDERNAS HJÄLP - EVA SVENSSON  

9-10 dec

lö-sö

Kurs

 DEN ESOTERISKA TRADITIONEN - CARINA HULTQVIST 

2-7 jan

ti-sö

Kurs

 UTBILDNING TILL REINKARNATIONSTERAPEUT - YLVA CRONSTEDT

3-4 feb

lö-sö

Kurs

 ENERGITERAPI - ANNETTE BLOM

10-11 feb

lö-sö

Kurs

 MAGI I PRAKTIKEN - ROSIE BJÖRKMAN (Jolanda den tredje) 

10-11 feb

lö-sö

Kurs

 LIEMANNEN – EN KURS OM DÖDEN - CARINA HULTQVIST 

16-18 feb

fr-sö

Kurs

 NYBÖRJARKURS I SLAGRUTA OCH PENDEL 

24-25 feb

lö-sö

Kurs

 GRUNDKURS I KINESIOLOGI

3-4 mars

lö-sö

Kurs

 PENDEL-kurs

 

                                  Titta även på de kompletta föredragen och mer info om kurserna på www.jordstralningscentrum.nu

 

 

 

BOK-TIPSBoken
Berättelsen om Bertil,
av Leif-Börje Frid
Virvlat vatten
 - Positiv påverkan på livsprocessen.

Intressant  bok om Bertil Pettersson, som genom åren hjälpt ca 50.000 ”medmänniskor”.
 
150:-.

 

 Uppfinnaren Bertil Pettersson har fått fram Plus & Minus-
produkter för att både människa och miljö ska vara
”2-poligt” balanserade!

Många människor, även elöver-känsliga
och andra allergiker,
har rapporterat massor av positiva resultat av Plus & Minus:
De säger sig MÅ BÄTTRE när de själva och miljön är Plus & Minus-balanserad.  De mår bättre av energiberikat vatten med ökad syre-sättning och förstärkt tvåpolighet!
Läs mycket mer på vår hemsida!

 

Det finns flera olika Plus & Minus-produkter
för att minska strålningskänslighet,
t ex:

Platta för mobiltelefonen,
som minskar strålningskänsligheten. Läggs innanför batteriluckan.   180:-

 
Självhäftande starkare
Allround-platta  195:-.

Medaljong,
ett smycke som passar både tjejer och killar, som t ex kan bäras i strålningsbelastade miljöer och rapporteras ge balanserande, vitaliserande effekt på kroppens funktioner. 25 mm  1.350:-


Minimedaljong
att ha i nyckelknippan 14 mm   700:-


Livrem som inte stör kroppen,
textilmaterial och hårdplastspänne,
helt utan metall
120 cm 100:-,
140 cm 120:-.


NYHET
Extra stark MAXIPLATTA
A:  för lägenhet, proppskåp, personbil, ...      600:-
B:  för villa, buss, mobilmast, ...                    1200:-
C:  för kontor, fastighet, flygplan, ...              1800:-

 

Vattenvirvlaren ger vattnet ny energi.
Finns för de flesta köks-/duschkranar.
Pris: 1.950:-  (alla priser är inkl. moms)
Om du behöver finns övergångsnipplar för ut- och invändig gängning.
Duschvirvlare  1.950:-.
Resevirvlare 1.350:- passar även för öl, vin, whisky, som då ofta får ”mjukare” bättre smak!
Villaägaren kan använda en virvlare, som passar ingående kallvattenledning för att få ”2-poligt” i alla tappställen: kök, badkar, dusch, utevatten för växter osv. Till nya villor oftast rördimension
¾” (invändig gänga 23 mm), annars
1” (invändig gänga 30 mm).
Kostar 2.150:- resp. 2.525:-.
Installeras av rörmokare efter ev vattenmätare.

 

 


TV-TIPS 

 

TV-TIPS om sådant som brukar intressera olika slags energiintresserade personer såsom t ex slagrutefolk, häxor, alternativare etc och kanske några pärlor utanför…


OBS! Att du kollar att tiderna fortfarande stämmer (de flyttas ofta). Har vi missat bra program, hör av dig.Kolla massor av hälso-länkar på
http://adante.vingar.se

Bläddra gärna igenom i förebyggande syfte så du vet vad som finns den dagen du behöver informationen. Svenska och engelskt. Traditionellt och alternativt.
Undersidorna har rubriker som t ex förebyggande, amalgam, elöverkänslighet, allergi, mobiltelefon, recept …

 


HUMOR 


För dum för dator

Verklig situation som supporten hos WordPerfect har råkat ut för:
"Ridge Hall, supportassistent, vad kan jag hjälpa till med"
"Hej... Jag har problem med WordPerfect."
"Vad för slags problem?"
"Jo, jag satt här och skrev då alla ord plötsligt försvann."
"Försvann?"
"Ja, de försvann?"
"Hmm. Så hur ser din skärm ut just nu?"
"Den är tom."
"Tom?"
"Det står inget på den, och den vill inte visa det jag skriver."
"Är du fortfarande inne i WordPerfect eller kom du ut i DOS?"
"Hur ser jag det?"
"Kan du se DOSprompten?"
"Vad är det för något?"
"Glöm det. Kan du se muspekaren på skärmen?"
"Nej, det finns ingen pekare. Som jag sa, den vill inte visa något som jag skriver."
"Har din monitor en lampa som visar att monitorn är på?"
"Vad är en monitor?"
"Det är den saken med skärm och som ser ut som en liten TV. Har den en liten lampa som lyser, och därigenom visar att monitorn är på?"
"Jag vet inte."
"Ok, kolla baktill på monitorn och se om du kan hitta strömsladden. Kan du se den?"
"Ja, jag tror det."
"Bra, följ den sladden och se om den sitter i stickuttaget i väggen. Gör den det?"
"Ja, det gör den."
"Bra, när du var baktill på skärmen, såg du om det satt två kablar i monitorn, eller bara en?"
"Nej."
"Kolla det, det ska finnas två kablar som ska sitta inpluggade där."
"Det gör det."
"Ok, följ den andra sladden och säg mig om den sitter fast i bak på datorn."
"Jag når inte."
"Nähä, uhm, kan du se om den sitter i då?"
"Nej."
"Inte ens om du sätter knäet på skrivbordet och lutar dig över för att se?"
"Nej, alltså... Jag kan inte se bara för att det är mörkt."
"Mörkt?"
"Ja, lamporna är släckta, och det enda ljuset jag har kommer från fönstret."
"Jamen, kan du inte tända lamporna då?"
"Nej, jag kan inte."
"Inte? Varför då?"
"För att strömmen har gått."
"Har strö... Har strömmen gått? Aha! Ok, jag tror vi har hittat problemet nu. Har du fortfarande kvar lådorna som datorn kom i?"
"Öh ja, jag har dem i garderoben."
"Bra, hämta dem, och packa sedan ner din dator med monitor och allt precis som du köpte den. Ta sedan med lådorna till butiken som du köpte datorn hos."
"Jaså? Är det så illa?"
"Ja, jag är rädd för det."
"Tja.. Ok, antar jag. Vad ska jag säga till dem?"
"Säg att du är för dum för att ha en dator."

 

Halloween-hundar:
Varför biter hundar folk?
 Ulf Brånell tror att detta kan vara en anledning, hihi…

http://www.klokast.se   
 
 
 

 


ELSTRÅLNING 


Mail med tips:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
FOLKETS VILJA: Eftersom de etablerade politiska partierna inte vill se och förstå eller ännu mindre göra något åt sambandet mellan den trådlösa tekniken och den ökande ohälsan, så har vi sett oss tvingade att bilda ett nytt parti. Läs mer här www.folketsvilja.se

(Det är helt klart ett parti man kan rösta på om man är rädd om sin egen och alla andras ’’strålande’’ hälsa.)

 

www.rtk.se finns allmän information om elektromagnetiska fält och RTKs produkter som ger en sund elmiljö för människor och störningsfria datorer och maskiner.

 

Stockholmsföreningen för ekologisk teknik www.ekoteknik.org har bl.a. föreläsningar på ABF-huset, Sveavägen 41. Se program för hösten 2006.

 

Till sist VÅGBRYTAREN, riksföreningen mot hälsovådlig elektromagnetisk strålning www.vagbrytaren.org

Den lokala föreningen Vågbrytaren Stockholm är flitigt uppdaterad www.vagbrytarenstockholm.se

Med vänliga hälsningar

Carina

Vi kan också rekommendera att läsa:
http://adante.vingar.se under rubrikerna
Mobiltelefon
Elöverkänslighet
Allergi
Amalgam
osv…
och kom och lyssna på föredraget vi har måndagen den 13 november.

 

 

 

TÄNKVÄRT

Som avslutning njuter vi ännu en gång av Tage Danielsson:
(Nu finns ju många av hans pärlor i pocket och har varit på rea så håll ögonen öppna!)


Livet är kort

BB

GB TV

IQ AB Ba BC C TV

FF LP EP UKV LSD

SSU RFSU TV

vpl OP

SKF LO ABF TV

SKF PR TCO DN TV

SKF VD SAF SvD TV

ATP KDS TV

GB TV

TV

TV

STOP

Ha en bästhöst

önskar

Eva Svensson och Per-Uno Fransson

Jordstrålningscentrum

 

Jag vill till
Jordstrålningscentrums hemsida
Adante (hälso-sajten)
ett annat nummer av Slagrutenytt

nästa Slagrutenytts
indexsida
föregående