Detta blir av nån anledning inte alltid så likt mail-utskicket, både färg o typsnitt ändras osv.
Eftersom så få kollar här lägger vi inte ner tid vi saknar på att göra detta snyggt.
En del roliga bilder lyckas vi inte heller föra över hit...
Glöm inte att anmäla er till kurser ni  vill vara med på i god tid,
nu har vi haft flera fullbokade i rad...
Glöm inte att kolla TV-tipsen och tipsa vänner om Slagrutenytt.

Varje vecka hör vi många nya som önskar att de känt till detta tidigare...

nr 20

21oktober 2011

 

 JORDSTRÅLNINGSCENTRUM 
www.jordstralningscentrum.se

 

 Gamla nummer av Slagrutenytt finns på  http://slagrutenytt.vingar.se   

 

Vill du läsa om och ev. köpa våra produkter så kan du göra det genom hemsidan och beställa via mail. 

 

  

 

 Gamla nummer av Slagrutenytt finns på  http://slagrutenytt.vingar.se   

 

Vill du läsa om och ev. köpa våra produkter så kan du göra det genom hemsidan och beställa via mail. 


 

INNEHÅLL:

-  LITE AV VARJE   - bl a 28/10   
-  HÖSTENS PROGRAM hela höstens program bifogas.
-  HJÄLP JORDEN  
-  TV-TIPS   
-  HUMOR   
-  TÄNKVÄRT
  

  

LITE AV VARJE

28/10

Responsen på vad vi skrev i föregående nyhetsbrev blev stor. Många tyckte det var bra att vi gick ut med att man skall vara försiktig med datum och inte förvänta sig att det händer något speciellt eller förskräckligt den 28/10. Någon påpekade att Calleman skriver på engelska och att hans tankar därmed finns i flera  länder, dvs han inte bara är känd i Sverige.
Själv tycker jag att jag inte riktigt klart fick fram att inte heller Calleman tror på ”jordens undergång” på något speciellt datum, utan tror på en långsam övergång till en ny period. Det kan vara viktigt att påpeka eftersom han nämner datumet 28/10 2011.


HÖSTENS POGRAM

Vi skickar nu ut  programmet för hela hösten.


Här följer en del kommentarer om programmet. Hela programmet kan du läsa längre ner under PROGRAM.


Eftersom ämnet ”2012”är så aktuellt och intressant så har vi lagt in ett par föredrag till under hösten med det temat.

Channie West kommer tillbaka 5/12.
Hon är alltid lika populär och kommer att fortsätta att berätta om vad som kommer att hända med mänskligheten och jorden.

Kalevi Riikonen kommer 28/11. Han är mycket efterfrågad och omtyckt i Finland och förmedlar den undervisning som han fått från  Universum.  
Hans föregående föredrag hos oss hölls på en, som jag tycker, lite för enkel nivå, så den här gången så har han lovat att gå in med högre undervisning och även kanalisera.

Kommande måndags föredrag (24/10) är intressant. Vi är ju alla olika. Man kan dock delas in i olika personlighetstyper.
Det kan vara bra att veta vilken typ man själv är. Det kan förklara varför vi trivs med vissa personer medan andra kan vara svårt att ens dra jämt med.  
Cicci Lyckow Bäckman berättar om de lika typerna under kvällen.
Vi får också göra en test under kvällens paus för att se vilken typ vi själva är.

31/10 handlar det om Änglar. Branka Okeijn har specialiserat sig på änglar, är utbildad änglaterapeut och kommer bl a att berätta om 
hur de kommunicerar med oss och hur de kan hjälpa dig att skifta din energi.  

7/11 kommer Duddu Sturzenbecker och talar om Silvametoden. Hon är den som har störst erfarenhet av Silvametoden  i Sverige. Jag (Eva Svensson) gick själv på en jättebra kurs med henne och åkte samma år
(1994) med henne till USA i tre veckor på kurs och konferens med Jose Silva, metodens grundare. Det var en otrolig upplevelse att få höra om alla dessa, som jag då tyckte, ”underverk” som man kunde åstadkomma med Silvametoden. Idag betraktar jag dem inte längre som underverk, utan tekniker som man kan lära sig, och använder metoden flitigt.
Duddu har hållit kurser i Silvametoden i flera länder i Sydamerika och i Sverige i över 20 år, så här har vi ett riktigt proffs.
Läs själv, under PROGRAM nedan, hur hon mirakulöst blev frisk av Silvametoden.
Inte konstigt att hon vidareutbildat sig i metoden och använt den i alla år, efter en sådan otrolig upplevelse.

14/11
Alla har vi tråkiga och obehagliga minnen och traumer.  De har ofta en förmåga att förmörka vår tillvaro mer eller mindre. De gör att vi kan bli arga, ledsna, irriterade, hämndlystna t om för småsaker. Vi kanske blir mer misstänksamma med åren genom dåliga erfarenheter, känner oss dåligt bemötta eller  något annat negativt. Var och en har sin egen historia, så vi  reagerar alla olika på samma faktiska situation. Det är våra Skuggor som spelar oss spratt.
Men skuggorna kan vi göra oss av med så att de  inte styr våra liv eller får oss att må mer eller mindre dåligt, gång på gång!
Henrik Hammargren förklarar under kvällen hur vi kan lära oss ha en bra relation till vår Skugga så att de tappar sitt grepp om oss, så vi kan/vågar leva kärleksfullt och i fred med/för alla och hitta våra egna inre guldskatter.

21/11 kommer Mic Mc Mullen och talar om Örtmedicin, främst för immunförsvaret och tarmsystemet..
Mic är en av Sveriges mest kända personer på området. Han är också mycket känd utomlands och har en egen serie med örtmediciner som han säljer,
och har också gett ut en mycket bra bok i ämnet.
Underbart att vi oftast kan behandla oss själva med örter istället för med läkemedel.
Lär dig själv under kvällen från en av Sveriges främsta experter på örtmedicin.


Läs mer detaljerad info om programpunkterna under PROGRAM nedan.

       

                                            
cid:image003.gif@01CAD0E2.74963DB0

  
PROGRAM -  FÖREDRAG OCH KURSER

AHA, DU TÄNKER SÅ  –  introduktion av våra nio personlighetstyper
– Cicci Lyckow Bäckman

FÖREDRAG Måndag 24 oktober kl 18:45 Kammakargatan 56. Inträde 130:- 
Vet du varför du uppfattar världen som du gör, varför du prioriterar som du gör ... och varför alla andra inte gör likadant?
Enneagrammet beskriver nio olika personlighetstyper, deras bakomliggande drivkraft och olika sätt att betrakta världen.
Genom att upptäcka vår egen personlighetstyp kan vi utvecklas, växa och förhålla oss till andra på ett mer balanserat sätt.
Genom att lära oss känna igen andras typtillhörighet kan vi und
anröja många av de små och stora problem som kan uppstå i kontakten människor emellan.

Läs mer om enneagrammet på www.enneagrammet.se


Under introduktionsföredraget går vi igenom:
• Presentation av enneagrammet som system
• De nio typerna och uppdelningen i instinkt, känsla och tanke
• Ett enkelt personlighetstest
• Gruppövning för att hitta vår egen typ.
Under pausen gör vi en gruppövning om personlighetstyper.
Kompendier om 70 sidor A4 finns att köpa under kvällen för den som vill (170 kr)

MÄSSA Lördag+söndag 29-30 oktober kl 10 - 18 i Solnahallen
Denna helg är vi på HARMONI-expo
Sveriges största alternativmässa för Kropp och Själ

För karta, program, etc: 
www.harmoniexpo.com


TALA MED DINA ÄNGLAR OCH SKAPA ETT FLÖDE I DITT LIV! – Branka Okeijn

FÖREDRAG Måndag 31 oktober kl 18:45  Kammakargatan 56  Inträde 130:-
De flesta människor kommer någon gång i kontakt med sin längtan efter något som är större och mer totalt än det lilla jaget. I dessa tider då energierna kring jorden skiftar mycket snabbt samlas fler och fler Änglar omkring oss för att hjälpa oss med vår personliga andliga utveckling. Vi kan inte längre blunda för de medvetandeförändringar vi alla behöver göra. Lär dig mer om Änglar, hur de kommunicerar med oss och hur de kan hjälpa dig att skifta din energi. Branka berättar om Änglar, hur de tar kontakt, vad de kan hjälpa oss med och hur det kan se ut när de förmedlar viktig information till oss.
Branka Okeijn är clairvoyant Angel Therapist® och medium, certifierad av den välkända Doreen Virtue, PhD. Efter en livskris förändrades kursen för Brankas liv och vid sidan av sitt arbete ledarskaps- och team utvecklare började hon jobba med Änglar och deras energier för att inspirera andra att förverkliga det som just de har kommit hit för att göra. Branka tar emot klienter för privat rådgivning och förmedlar information från änglar, guider och själar som passerat över. Hon är flitigt anlitad om föreläsare och håller workshops för dem som vill upptäcka och utveckla sina egna andliga förmågor.

 

SILVAMETODEN -Duddu Sturzenbecker
FÖREDRAG
 Måndag 7 november kl 18:45  Kammakargatan 56  Inträde 130:-

Vad är det som gör att vissa människor, oberoende av bakgrund, verkar lyckas och trivas med allt dom gör? Svaret är, att de kan lösa problem och fatta rätt beslut i stora och små frågar och handla effektivt. Varje uppgift upplevs som en inspirerande utmaning!
Förhöjd livskvalitet är Silvametodens målsättning. Att veta, känna och kunna välja det bästa för just oss i olika lägen. Då undviker vi utbrändhet och "överhettning".
Forskning har visat att genomsnittsmänniskan bara använder 2-3 % av sina mentala resurser. Föreställ dig hur ditt eget liv skulle se ut om du bara ökade din kapacitet med några få procentenheter!
Silvametoden används idag framgångsrikt av miljoner människor i mer än hundra länder och på över 30 språk.

Genom kontakt med sitt inre så kan man få information som annars inte är åtkomlig. Silva metoden lär ut hur man t ex har en egen verkstad där man kan fixa det mesta, t ex hälsan och andra problem. oavsett dimension och tidpunkt. Man arbetar mycket medvetet och använder diverse olika tekniker för att få fram lösningar. Man arbetar på meditationsnivå, men  till skillnad från vanlig meditation arbetar man fram lösningar istället för att bara slappna av.

Duddu Sturzenbecker, som är svenska, har 20 års erfarenhet som föreläsare inom Silvametoden i Amerika, Venezuela, Colombia, Dominikanska Republiken och Sverige. Hon är utbildad bland annat av Silvametodens skapare själv: José Silva.

Genom en olycka fick hon en allvarlig hjärnskada, blev 90% invalidförklarad och blev inte bättre.
Efter sex år kom hon i kontakt med Silvametoden och efter endast två månaders tillämpning "fungerade hon normalt"!
Då beslöt hon att dela med sig av sina nyvunna erfarenheter och efter flera års studier av Silvametoden i Nord-, Syd- och Mellanamerika och Europa blev detta verklighet.
Mottot är: "Det finns inga andra gränser än dem vi själva skapar."

 

 

LÄR KÄNNA DIN SKUGGA – FÖR SJÄLVINSIKT OCH ÖKAD KREATIVITET OCH KRAFT – Henrik Hammargren
FÖREDRAG Måndag 14 november kl 18:45  Kammakargatan 56  Inträde 130:-
C.G Jung myntade begreppet Skuggan för de förbjudna och hemliga känslor som finns i allas undermedvetande. Arbete med Skuggan gör det möjligt att förändra sina beteenden så det blir lättare att styra sitt liv, så man slipper känna sig arg, ledsen, besviken, hämndlysten m.m.
Medvetenhet om nya sidor hos sig själv ger ökad självkännedom och hjälper oss acceptera oss själva på ett mer djupgående sätt, vilket kan neutralisera negativa känslor som förgiftar våra nära relationer och kan skapa mer äkta närhet.
I mörkret, bakom alla drakar och odjur, finns vår guldskatt som de vaktar. Den kan vi få fram!  Då kan vi hitta den kreativitet och kraft, som finns i vår egen källare.


ÖRTMEDICIN  FÖR IMMUNFÖRSVAR OCH MATSMÄLTNING -  Mic Mc Mullen

FÖREDRAG Måndag 21 november kl 18:45  Kammakargatan 56  Inträde 130:-

Mic är utbildad i örtmedicin i Australien, är doktorand på Westminster University i London och forskar om örters effekt på autonoma nervsystemet, blodcirkulation, hjärtfunktion och matsmältning. Han är en internationellt erkänd expert inom örtmedicin och finns med i den Akademiska referensboken "Who's Who in Medicine and Healthcare", "Who's Who in Science and Technology" and "Who's Who in America", "Who's Who in the World", "Leading Scientists of the World 2008" och "Leading Educators of the World 2008".

Mic har över 20 års erfarenhet av heltidsarbete inom naturmedicin på sin praktik. Han är författare till klassiska örtboken Naturens Läkande Kraft och har en egen serie av örtmedicin som han säljer.

Ikväll kommer han främst att prata om örter för immunförsvaret (behövs så här års) och för matsmältningen.

UNIVERSELL UNDERVISNING FRÅN KOSMOS – Kalevi Riikonen
FÖREDRAG Måndag 28 november kl 18:45  Kammakargatan 56  Inträde 130:-
Kalevi är mycket populär i Finland och återkommer nu till oss.
Den här gången ger han en mer avancerad undervisning och kommer också att kanalisera.
Han kommer även att tala om stjärnportaler.
Hans första bok har nu översatts till svenska och finns att köpa under kvällen.

Föredraget översätts till svenska.


SKIFTET TILL NYA JORDEN -  Channie West
FÖREDRAG Måndag 5 december kl 18:45  Kammakargatan 56  Inträde 130:-
Channie återkommer äntligen till oss!
Hon fortsätter undervisningen om den tid som närmar sig.Mycket har förändrats sen sist p g a människorna inte riktigt gjort det man tänkt.
Hon berättar om skiftet till den Nya Jorden. Vad innebär 2012. Vad säger andra (utomjordingar och änglar etc.).
Channie kommer också att tala om hur man hittar sitt inre ljus, sin kraft, sig själv och vem man verkligen är och
hur man kan använda det i vardagen.
Channies föredrag är mycket populära, så kom i tid.


ANMÄLAN OCH BETALNING

Föredrag är det ingen föranmälan på, utan det är bara att komma till Kammakargatan 56.
Föredragen börjar 18.45 och slutar normalt 22.00. Kom i tid till populära föredrag, för det kan bli fullt!
Kostnad 130:- + ev fika 20:-.


 

 

 

                                                     VÄLKOMMEN!

cid:image003.gif@01CAD0E2.74963DB0

 

HJÄLP JORDEN - KLIMAT - MILJÖ SKICKA HEALING 


 
Vi  skickar healing till olika ställen på jorden två kvällar per vecka, onsdag och söndag.

Tiden är alltid 19:30 - 19:45.
Om det inte passar dig så går det att skicka mellan kl 18 och 20.

På onsdagar skickar vi främst till mer lokala mål i Norden. På söndagar till andra mål i hela världen.
Där kommer även internationella grupper att medverka och skicka healing och positiva tankar.   

Hoppas att du tycker att vår framtid och Moder Jord
är värd att få en kvart eller två i veckan
.


Tillsammans gör vi underverk med miljön och klimatet!

 Kartor på målen dit vi skickar finns på:
http://maps.google.com/maps?hl=en&tab=wl 
http://eniro.se 
http://hitta.se

Här nedan finns mål:

 

 

DATUM

DAG

MÅL              tid gärna 19:30 - 19:45
annars när det passar dig mellan 18 - 20.

     

111023

SÖN

Italien/ Padua & Verona

111026

ONS

S/ Köping, Arboga o västra Mälaren

111030

SÖN

USA/ Norfolk Richmond

 

 

 

 

 

Senare mål hittar du vid månadsskiftet på http://jordstralningscentrum.se 
Målområdet är:
nämnda orter och ungefär det kartan visar runt om.  
S = Sverige, N = Norge, DK = Danmark, FIN = Finland  
På kartan kan du kryss-klicka bort den obligatoriska vita "lappen",
du kan växla mellan kartbild som passar dig, vanlig kartbild, satellitfoto eller natur/grund-karta.
Du kan zooma dig ut och in. Skicka ungefär till det beskrivna målet och kartbilden. 
 
Hemsidan 
http://hjalpjorden.vingar.se/
Klickbara mål-kartlänkar och lite teknik finns på
http://slagrutenytt.vingar.se/HJ-aktiviteter.htm     

 

cid:234473301@24012009-0687


TV-TIPS  

Nu är det verkligen full fart på intressanta TV-program för oss som gillar ”alternativa” program,
om t ex energier, hälsa, UFOs, gammal historia sett med nya ögon osv osv…
:
 
http://tv.jordstralningscentrum.se/tv-2011-20.htm

 

cid:234473301@24012009-0687

HUMOR

Det ultimata frieriet:
Den här snubben får alla andra frierier att blekna i jämförelse…
;-)
http://video.se.msn.com/watch/video/det-ultimata-frieriet/1jj6i072u

 

En uppsats av en mellanstadieelev

Nyttan med Kon

Kon är ett husdjur...
Men den finns också utanför huset.
Och den lever ofta på landet, men den kommer också in till staden, men bara när den skall dö.
Men det bestämmer den inte själv.

Kon har sju sidor...
Den översta sidan
- Den nedersta sidan
- Den främre sidan
- Den bakre sidan
- Den ena sidan
- Den andra sidan
- Och den invändiga sidan.

På den främsta sidan sitter huvudet...
Och det är för att hornen skall ha något att sitta fast på.
Hornen är av horn och dom är bara till prydnad.
Dom kan inte röra på sig, men det kan öronen.
Dom sitter på sidan av hornen.
Kon har två hål framme i huvudet. Dom kallas ko-ögon.
Kons mun kalles mule. Det är nog för att den säger mu.

På den bakersta sidan sitter svansen...
Den använder den för att jaga bort flugor med,
så att dom inte ramlar ned i mjölken och drunknar.

På den översta sidan
- Och den ena sidan
- Och den andra sidan, är det bara hår...
Det heter ko-hår och har alltid samma färg som kon.
Färgen på kon heter kulör.

Den nedersta sidan är den viktigaste för där hänger mjölken.
Och när mjölkerskan öppnar kranarna så rinner mjölken ut.
När det åskar så blir mjölken sur... men hur den blir det har jag inte lärt mig ännu.
Kon har fyra ben... Dom heter ko-ben.
Dom kan också användas till att dra ut spikar med.
Kon äter inte så mycket, men när den gör det äter den alltid två gånger.
Dom feta korna ger helmjölk.
När kon är dålig i magen ger den ost. I osten är det hål.
Men hur den gör hålen har jag inte heller lärt mig ännu.

Kon har gott luktsinne...
Vi kan känna lukten av den på långt håll.
Kons valpar heter kalvar.
Kalvens pappa heter tjur, och det gör kons man också.
Tjuren ger inte mjölk och är därför inte ett däggdjur.

Den som kommer och hämtar kon när den blir gammal heter ko-fångare.
Den sitter ofta framme på bilar.
Så blir kon slaktad, man häller mjölken i tetror som vi kan köpa i affären.
Kons fyra ben skickas till snickaren. Det kallas återanvändning.

Som man kan se är kon ett nyttigt djur.
Och därför gillar jag kon väldigt mycket.

Lärarens kommentar:
Jag har aldrig läst något liknande.

 

Fader?
A father put his 3 year old daughter to bed, told her a story and listened to her prayers which ended by saying: "God bless Mommy, God bless Daddy, God bless Grandma and good-bye Grandpa."

The father asked, 'Why did you say good-bye Grandpa?

The little girl said, "I don't know daddy, it just seemed like the thing to do." The next day grandpa died. The father thought it was a strange coincidence.

A few months later the father put the girl to bed and listened to her prayers which went like this: "God bless Mommy, God Bless Daddy and good-bye Grandma."

The next day the grandmother died.

"Holy smokes" thought the father, "this kid is in contact with the other side."

Several weeks later when the girl was going to bed the dad heard her say:

"God bless Mommy and good-bye Daddy."

He practically went into shock. He couldn't sleep all night and got up at the crack of dawn to go to his office.
He was nervous as a cat all day, had lunch and watched the clock. He figured if he could get by until midnight he would be okay.
He felt safe in the office, so instead of going home at the end of the day he stayed there, drinking coffee,
looking at his watch and jumping at every sound. Finally, midnight arrived, he breathed a sigh of relief and went home.

When he got home his wife said "I've never seen you work so late. What's the matter?"

He said "I don't want to talk about it, I've just spent the worst day of my life."

She said, "You think you had a bad day, you'll never believe what happened to me.
This morning my golf couch dropped dead in the middle of my lesson!"
 

 

 

cid:234473301@24012009-0687

TÄNKVÄRT

Att lära sig av livet


Att misslyckas betyder inte att jag är misslyckad.
Det betyder att jag inte har lyckats ännu.

Att misslyckas betyder inte att jag inte har utfört någonting.
Det betyder att jag har lärt mig någonting.

Att misslyckas betyder inte att jag har varit en dåre.
Det betyder att jag har tillräckligt med tro att försöka.

Att misslyckas betyder inte jag har skämt ut mig.
Det betyder att jag har vågat försöka.

Att misslyckas betyder inte att jag inte har gjort det.
Det betyder att jag har gjort något på ett annorlunda sätt.

Att misslyckas betyder inte att jag är underlägsen.
Det betyder att jag inte är helt perfekt.

Att misslyckas betyder inte jag har slösat med mitt liv.
Det betyder att jag har en anledning att börja om från början.

Att misslyckas betyder inte att jag borde ge upp.
Det betyder att jag bör försöka ännu mer.

Att misslyckas betyder inte att jag aldrig kommer att klara det.
Det betyder att jag behöver mer övning.

Att misslyckas betyder inte att du har svikit mig.
Det betyder att du måste ha en bättre ide´. 

Författare okänd


 

 Eva Svensson och Per-Uno Fransson  
Jordstrålningscentrum

e-mail:  jc@adante.se 
 
tel: 08 - 510 110 25    
 
www.jordstralningscentrum.se


Tipsa gärna fler personer om vårt Nyhetsbrev,
så de också får en chans att hitta och börja utforska de osynliga världarna!

Varför inte vidarebefordra detta till lämpliga vänner och bekanta ?

 


 

 

Jag vill till
Jordstrålningscentrums hemsida
Adante  (hälso-sajten)
ett annat nummer av Slagrutenytt

nästa Slagrutenytts
indexsida
föregående