2007 nr 29,  23  november

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM 
www.jordstralningscentrum.se


  OBS! Gamla nummer av Slagrutenytt finns  slagrutenytt.vingar.se  
 

Läs hela Jordstrålningscentrums program på hemsidan. Det är mycket att välja på!
Du ser att vi nu har även en ny domän: http://jordstralningscentrum.se
men den gamla
www.jordstralningscentrum.nu finns kvar tills vidare.  
 
Byt gärna ut i "Favoriter" och om du har länkar. 

INNEHÅLL:  

    ·   ÄNDRAT PROGRAM        
 
   
·   DE NÄRMASTE
FÖREDRAGEN  
    
 
  
   ·   DE NÄRMASTE  KURSERNA  
   ·   HJÄLP JORDEN:  SKICKA HEALING ,  fler november-datum    
   
·   TV-TIPS  med bl a repris på Al Gore-filmen "Den obekväma sanningen"  
     
  
·   HUMOR 
  
·   TÄNKVÄRT 
           

ÄNDRAT PROGRAM 
 
FÖREDRAG Måndag 26 november kl. 18:45 
OBS ÄNDRAT FÖREDRAG! 

Föredraget  PROFETIA INFÖR FRAMTIDEN  är tyvärr inställt. 
Carina Hultqvist är sjuk just nu.  
 

 
Vi hoppas vi kan ha det längre fram. 

 

 
Istället Nyinsatt:
FÖREDRAG Måndag 26 november kl. 18:45
OSYNLIGA INTELLIGENSER

 - Eva Svensson & Per-Uno Fransson från Jordstrålningscentrum

Föredrag med tillfälle till frågor om osynliga intelligenser som t ex spöken, änglar, utomjordingar, guider/ledsagare, naturväsen osv. Vi berättar om våra erfarenheter av möten och kort- och långvariga samarbeten med olika sorters osynliga väsen, men även om udda upplevelser t ex hur och varför vi plockade traumaringar på ett spöke.
 
 

    DE NÄRMASTE FÖREDRAGEN 
Lokal för föredrag: Kammakargatan 56, kl 18.45. Inträde: 100:-. 

 

ÖVNINGSKVÄLL - ÅKE PIHLGREN
Måndag 3 december kl. 1845
I kväll skall vi mäta curry- och hartmannlinjer med slagruta/pekare, samt bestämma om de är positiva eller negativa. Vidare känner vi på dubbelkors med cirkellinjer, jordström, kommunikationslinjer, vattenpelare mm. I samband med jordstrålningslinjer känner vi in om det är riktiga eller magiskt utlagda linjer. Vi övar på att känna auror på varandra, känna in vålnader och spöken i den mån de också är där och vill vara med och träna. 

Kvällen är för dem som redan kan gå lite med slagruta eller pekare eftersom vi inte har tid med dessa grundläggande instruktioner denna kväll (som du kan få på de gratis informationskvällar vi arrangerar). Det räcker dock med att du kan få utslag med pekare eller slagruta. Ta med dina egna slagruteverktyg.


HJÄLP JORDEN!
FÖREDRAG Torsdag 6 december kl. 1845     OBS! GRATISKVÄLL
Föreningen Hjälp Jorden har 3 mål för att kunna hjälpa Moder Jord:

1. Hjälp jorden med alternativa metoder!
2. Höj människornas medvetande!
3. Samla den alternativa rörelsen samt visa upp den utåt för allmänheten, hur stor den är!

Vill du hjälpa Moder Jord att läka från miljöförstöringar, som ju också påverkar vårt klimat?
Vi i den nya ideella föreningen Hjälp Jorden vill sammanföra alla som vill.

Ju fler vi är som arbetar ihop, desto starkare blir effekten! Vi använder oss av healing, tankens kraft, geomanti m.m. Vi samarbetar också med naturen genom att hjälpa naturväsen, som idag inte längre klarar av att sköta sin uppgift pga miljöförstöringen.

För att hjälpa Moder Jord vill vi höja mänsklighetens medvetande, bl a genom att visa på att det finns effektiva alternativa metoder för hälsa och välmående och harmoni. Vi vill därför synliggöra Hela den alternativa rörelsen och verksamheten och visa hur stor och spridd den är och vilka möjligheter den ger, så att många fler upptäcker en annan värld och en annan möjlighet att leva.
På kvällen informerar vi om föreningen, diskuterar hur man arbetar gemensamt för att läka jorden och höja mänsklighetens medvetande samt hur vi alla kan stärka och lyfta fram den alternativa rörelsen. Vi gör en gemensam jordläknings-aktivitet där vi börjar med att lära ut hur man kan göra, med bl a distanshealing och tankens kraft. Vi kontrollerar med naturens egna väsen att det är rätt frekvens (= kvalitets-uppföljning), för vanlig healing kan skada.

Kom och lyssna på hur du själv kan hjälpa jorden och själv få hjälp genom gratis marknads-föring som terapeut m.m. Alla klarar av att hjälpa till och gemensamt kan vi göra underverk! Läs vår nystartade hemsida: www.hjalpjorden.se  som kommer att växa och bli stor! 


NÄRA DÖDEN UPPLEVELSER – ANN-KRISTIN NILSSON
FÖREDRAG Måndag 10 december kl. 1845
Ann-Kristin reser runt i Norden och håller föredrag och seanser samt gör psykometri (läser föremål), healing och privata konsultationer. Förmågan har hon sedan födelsen. Den har funnits i fem generationer på både mors och fars sida.

Ann-Kristin berättar under kvällen om saker hon varit med om, men främst om nära döden upplevelser. I samband med en operation var hon själv över på "andra sidan".

Där träffade hon bl a en ljusvarelse som talade om och även visade henne olika världsdimensioner. Händelsen skakade henne djupt, både känslo- och energimässigt, och förändrade hennes liv. Ann-Kristin berättar även om andra vänners nära döden upplevelser. Hon talar också kort om forskningen på området.
Ann-Kristin återkommer med en Utbildning i "Intuitiv utveckling",
under 4 helger 2008. Mer kursinfo på kurs-sidan.  

 
 ÅRETS RESTERANDE KURSER 
 Kurser kräver föranmälan så att vi kan planera på bästa sätt för deltagarna.
 

 

 

 

 

 24-25 nov

 HEALING - är en förmåga som Du och Alla människor har  
 
- PER-UNO och JENNY FRANSSON

 24-25 nov

UPPTÄCK DINA EGNA INRE DELPERSONLIGHETER
- VOICE DIALOGUE - KRISTINA VON REIN och LOTTA BLOMQVIST

30 nov
- 2 dec

NYBÖRJARKURS I SLAGRUTA OCH PENDEL

 1-2 dec

MED TANKENS KRAFT OCH GUIDERNAS HJÄLP - EVA SVENSSON

 8-9 dec 

HÄLSO-LASSE

 

Sedan kan du  på hemsidan kolla in vilka kurser  
som kommer i början av 2008.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------  

HEALING är en förmåga, 
som DU och ALLA människor har

Kurs med Per-Uno och Jenny Fransson

KURSDATUM: Lördag-söndag 24-25 november,  
lördag kl 10-17, söndag 9- 1
6.
 

 

 

 

 Healing kan jag använda för att behandla mig själv eller andra. Den går att använda ensam som hälsobehandling eller i kombination med andra terapiformer. Healing är en enkel, redskapslös metod som använts i tusentals år just för att den fungerar så bra.
Du och alla andra kan redan healing, mer eller mindre, eftersom det är en medfödd gåva.
Under kursen ska vi väcka upp våra förmågor, öka och stärka dem.

Vår styrka/skicklighet att heala påverkas bl. a. av nedanstående faktorer, som vi ska gå igenom under kursen:

¨ KUNSKAP: om människokroppens olika fysiska och andra osynliga delar som energisystemen, meridianerna, aurorna, chakrorna mm. Healingen arbetar med energierna i kroppen och bl a löser den upp blockeringarna. Faran att jobba med t ex cancer.
¨ KONTAKT: med healingguider/-medhjälpare som hjälper oss. Du får lära känna din egen healingguide och får veta hur han/hon ser ut, ev. namnet och hur du tar kontakt med guiden för att tala om vad du vill ha hjälp med.
¨ TEKNIK: att hitta obalanser som behöver fixas, att hitta vad vi ska göra, hur vi ska göra, hur man kan jobba på distans, hur man kan jobba med andra tider - t ex grundorsaker långt bak i tiden, hur man gör uppföljning för att se om det fungerade. Hur ska den som ger eller tar emot healing göra/tänka? Hela dig själv, vänner, djur, växter, naturen osv. Hur skickar man rätt frekvens med avseende på mottagaren?
T ex passar inte alltid reikins "Faders-energi" för att ge healing till naturen, som ofta behöver "Moder Jords"-energi, osv...
Vi tränar praktiskt på att heala med rätt frekvenser m.a.p. de olika behoven till människa, till träd och via naturväsen till naturen. De flesta kommer att skicka olika energier eftersom vi ställer in oss på att sända det som mottagaren behöver. Jenny försöker därför hinna med att se vilka naturväsen som tar emot och vad energin är bra för. Inblandade naturväsen bekräftar under kurspraktiken om var och en av oss gör rätt.
¨ ERFARENHET: som vi kan få genom träning, lyssna/läsa/lära för att ta del av andras erfarenheter…
¨ INTENTION: hur vi ska ställa in oss mentalt för att få bättre resultat… och
¨ FOKUSERING: tankeskärpan och medvetandets inriktning vid healingen….

Per-Uno är själv Reiki Healing Master, men detta blir inte en Reikikurs med initieringar,
den blir bredare och vi går kort igenom stolparna ovan och blandar teori och praktik och tar hjälp av guider och naturväsen, som vi pratar med under kursen. Per-Uno har utvecklat egna mycket verksamma metoder, vilka ger mer precisionsinriktad healing än t ex reiki.

Jenny ser och pratar med osynliga väsen och ser osynliga energier, såsom obalanser i auror och chakror osv. Vi tränar healing med facit, bl a för att vi ska veta att vi kan.  

 -------------------------------------------------------------------------------------  

UPPTÄCK DINA EGNA

INRE DELPERSONLIGHETER

- VOICE DIALOGUE -

Kurs med Kristina von Rein och Lotta Blomqvist

 

 

KURSDATUM:
 

 

Lördag-söndag 24-25 november. Lördag kl. 10 -17, söndag 9-16.

 

 


Kristina och Lotta höll föredrag hos oss i förra veckan om Voice Dialogue. Vi fick då också se demonstrationer av de olika delpersonligheterna i Lotta och Kristina, vilket var verkligt intressant. Bl a så tog de fram Den inre modern, den omtänksamma delen av sig, och båda lät henne agera. Därefter fick vi också se Det inre barnet (ett av många), varav Lottas var en blyg tjej och Kristinas en riktigt yster flicka som gillade att hoppa. Genom att tidigare kännt in dessa delar och låtit de komma ut så kom de snabbt i kontakt med dem och vi kunde få träffa dem! Totalt så består vi av en massa olika delar, som kan vara bra att känna och sen använda vid olika tillfällen när vi har behov av dem. Iblabd jkan vi behöva vara noggranna och ibland ha pondus och ibland vara lekfulla. Vi har alla delar i oss, så det är bara att välja vid behov! Riktigt smart och klart givande att ha tillgång till, t ex när vi blir anklagade av någon annan eller behöver vara tuffa eller kärleksfulla!

Voice Dialogue utvecklades på sjuttiotalet i USA av Dr. Hal Stone, jungiansk analytiker och psykolog, och Dr. Sidra Stone, psykolog. Voice Dialogue är en kraftfull metod som sammansmälter västerländsk psykologi med österländsk filosofi. Metoden är enkel, öppen, tillåtande, kärleksfull, helt accepterande, ibland lekfull och upptäckande.


Voice Dialogue bygger på teorin om att alla människor i sitt inre har ett antal delpersonligheter, där varje del har en egen personlighet och en helt egen aura.
Genom att arbeta med Voice Dialoue kan du så småningom själv välja vilken del av dig du vill tillåta vara framme. Vill du just nu vara modig, glad, mjuk eller...?  De delar som man brukar bekanta sig med först är de delar som lever som mest inom dig, dina s.k. primära delpersonligheter.
Vi kommer att presentera de mest vanliga delpersonligheterna som lever inom de flesta människor, så som t.ex. den inre kontrollanten, den inre pådrivaren, den inre kritikern,

den inre behagaren, de inre sårbara barnen och många fler.
Med hjälp av Voice Dialogue kan man utveckla det medvetna jag:et, som är den som bevittnar alla delpersonligheterna. Med det medvetna jag:et kan man stå kvar i nuet i närvaro, och också i mitten mellan två motstridiga sidor av sig. När ingen delpersonlighet "tar över" kroppen så kan man göra mer medvetna val av hur man vill vara och känna.
Det ger personlig frihet. Det här kommer vi att berätta mer om på kursen.

På kursen kommer vi också att berätta om hur olika delpersonligheter påverkar dina relationer, till dig själv och andra. När du ökar din medvetenhet om vilka delar du identifierar dig med kan du upptäcka vilka delar du använder när du är i en relation. Med ökad medvetenhet kan du lättare välja mellan olika delar, för att t.ex. förändra en relation med en partner där ni tillsammans fastnat i speciella relationsmönster mellan speciella delar, s.k. bindningsmönster. Du kan då t.ex. lättare ta dig ur en konflikt.


Syftet med kursen är att du med hjälp av Voice Dialogues teorier, demonstrationer, sessioner och lekfulla övningar ska bli mer bekant med och erfara många av dina delpersonligheter. Kursen kommer på ett lekfullt sätt att ge många egna inre upplevelser och insikter.
Genom att uppleva Voice Dialogue med andra kan du också erfara andras delar och speciella energimönster, som kan berika ditt liv. Du kommer att få med dig ett sammanfattande kurskompendium vid kursens slut.


Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med din egen utveckling, samt till dig som vill utveckla och berika ditt sätt att arbeta med människor. Det är viktigt att komma ihåg att Voice Dialogue inte är en behandlingsform för ett sjukdomstillstånd.
Kostnad: 2150:-


VÄLKOMMEN ATT UPPLEVA MER AV DIG SJÄLV! 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

NYBÖRJARKURS SLAGRUTA OCH PENDEL 
 

 

KURSDATUM:

TIDER:
 

 

30 nov - 2 dec. 
eller. 22-24 febr.
Fredag kl. 18 45 - 22. Söndag 9-16.  
Inne lördag 10-17 och utfykt under våren 2008, .
 
 

 

Du får en god inblick i vad jordstrålning är och
hur man använder slagruta, pekare och pendel.

Att lära sig gå med slagruta/pekare är bland den bästa och enklaste kunskapen man kan ta till sig. När man lärt sig mäta energier så får man mycket större möjlighet att få överblick över de energier som finns på alla områden, t ex jordstrålning, bra och dåliga platser att vistas på, auran, chakror, ställa frågor om sådant man inte vet (kanalisera), hälsan m.m., m.m.

Kurs innehåll: Slagrutekonstens utveckling genom tiden. Vad kan man använda slagruta och pendel till?
T ex hitta bra plats att sova på, söka vatten, få svar på frågor, kontrollera och förbättra hälsan, leta efter nergrävda kablar, förutsäga jordbävningar, leta efter försvunna saker.
Olika slags energier (curry, hartmann, vatten, leylinje m. fl.).
Hur gör man? Litteratur på svenska. Vilka energier finns vid fornminnen? Våra förfäder tycks ha kunnat mer än vi. Gamla kyrkor och hus byggdes med tanke på jordstrålning. Energilinjer s.k. leylinjer (ibland miltals långa) mellan olika forntida platser. Aurans uppbyggnad och reaktion på jordstrålning. Vilka sjukdomar är kopplade till jordstrålning? Kan man ta bort den farliga
jordstrålningen? Hur påverkas växter och djur? Positiva energier. Sexkantfönster.

Övningar i att leta efter curry- och hartmann-linjer. Söka efter vatten, leylinjer, m.m.
Känna människors aura med handen och med slagruta. Lära sig se auran (de allra flesta brukar klara det). Hitta bästa (mest hälsosamma) platsen för mig att vara på. Pendelövning.
Utflykt på lördagen till en gammal kyrka med de speciella energimönster som finns där. 
Kostnad: 1900:-


 Kom och lyssna på en
GRATIS INFORMATIONSKVÄLL torsdag 7/2. (se programmet).


 

 -------------------------------------------------------------------------------------  


 

MED TANKENS KRAFT
OCH GUIDERNAS HJÄLP

Kurs med Eva Svensson

 

KURSDATUM: 
Lördag-söndag 1-2 december, lördag kl 10-17, söndag kl 9-16. 

 

Tankens kraft är den absolut starkaste förmågan en människa har.  
 
Problemet är bara att hon ofta inte vet om det och därför inte utnyttjar den!


H
ar man dessutom kraftfulla bra guider, som hjälper en, så kan man uträtta både det som i normalt språkbruk kallas "underverk" och "mirakler". Det är ganska enkelt egentligen, eftersom man bara använder en outnyttjad förmåga som vi alla har, samt olika naturlagar.

"Underverken" är kanske lite mindre i början men med övning så blir de större och större.
Du kan skapa och skaffa det du vill! På den här kursen får du lära dig hur du gör detta på ett effektivt sätt. Eva har haft kurser i Tankens kraft i fem år och har gedigen erfarenhet.
Du behöver inte tro på guider för att vara med. Det fungerar ändå.

Kursen innehåller både teori och praktik för att du skall få en grundlig kunskap om dessa fenomen. Därmed kan du börja använda dem! Och det är inte särskilt svårt...

Utdrag ur kursen:
Allt består av energi, absolut allt.
Tanken kan påverka energin med omedelbar effekt.
Vad kan vi skapa. Finns det begränsningar?
Skapar vi våra liv och sjukdomar? Placebons kraft.
Hur kan vi utnyttja flera naturlagar.
Positiva och negativa tankar. Vanans kraft.
Regler och tips om hur man skall tänka för att få det resultat man vill.
Våra guider.
Vilka är de. Varför hjälper de till med våra önskningar. Vad kan de göra? Begränsningar?
Hur får vi kraftfulla guider. Hur får vi ett effektivt samarbete med dem?

Tekniker och övningar t ex:
Skapa (dra till dig) saker och händelser i den fysiska verkligheten, t ex en ny relation, pengar, välmående, kärlek, harmoni.
Skapa hälsa. Ideomotoriska rörelser.

Rensa bort negativa energier och ta bort obalanser i auran, kroppen, hus m.m.
Visualiseringar.
Positiva besvärjelser, kanske den starkaste metoden av alla.
Minska tyngdkraften.

Eva Svensson har arbetat med sina guider och tankens kraft ett par timmar varje dag i 10 års tid.
Hon har hållit kurser i ämnet i 5 år. Eva berättar om sina egna upplevelser och erfarenheter och hur hon gång på gång använder tankens kraft i vardagen för att uppnå det hon vill, även det som är omöjligt.
Eva håller föredrag om Tankens kraft 5/11.

Välkommen till en helg, som verkligen kan förändra ditt liv!
Kostnad: 2.150:- inkl. stort kompendium.

 


 -------------------------------------------------------------------------------------  

 
UPPTÄCK DINA DOLDA OUTNYTTJADE FÖRMÅGOR  

Kurs med Eva Svensson 

 

OBS!  Nytt datum!  
KURS-START Tisdag 4 december (innehåller 4 tisdagskvällar) 
 
Följ med på en upptäcktsresa och utforska flera av dina okända förmågor.
De kan dessutom övas upp! Få personliga insikter om livet och hälsan! 
 

Datum:        4/12,11/12, 15/1, 22/1, kl 18.45-22 

 
Ibland hör vi talas om mirakler eller någon med s. k. övernaturliga förmågor. Om vi granskar det så ser vi att de flesta människor _ även Du! _ har en hel del av dessa förmågor. Tyvärr har vi inte fått lära oss att utnyttja dem och de ligger därför väl dolda. Genom att vi berört och berättat om en del av dessa förmågor på våra kurser, har vi fått önskemål om att göra en separat kurs, för att gå igenom, berätta om och ibland ge möjlighet att prova dessa spännande saker.

På den här kursen får du följa med på en upptäcktsresa och utforska dina okända förmågor. Vi går igenom och förklarar olika, ofta kallade "övernaturliga" förmågor och provar på en del av dem. Du får lära dig olika tekniker så att du kan öva på de förmågor du önskar
förbättra. Kursen ger tips så att du hemma sedan kan fortsätta öva. Vissa saker kommer du att ha lättare för än andra. Det är individuellt. Vi är alla olika.

Du får hemläxor i form av övningsuppgifter på denna kurs, frivilligt, men bra för den som vill träna upp sina förmågor och inte bara få teoretisk bakgrund.

På kursen går vi bl. a. igenom:

Energier, auraseende, se på avstånd, kanalisering, tidigare liv hitta och uppleva, känna på föremål berätta vad som hänt, vad är det vi ser hur ser det ut runt oss egentligen, känna med auran på flera meters avstånd, meditation på alfanivå, spöken och spökrädsla vad är det, healing, stämma blod  för att få blodflöde att stoppa, tala med djur och andra intelligenser - synliga och osynliga ( t ex spöken, ledsagare, naturväsen, änglar, utomjordingar) - här och på annan plats, se tidigare trauman hos en annan person, intuition, tankens kraft. Vi kommer också att beröra varsel, tankeläsning, spontan förflyttning i tid och rum, spontan tankekommunikation mellan två varelser, mm.

Vad är människan för något egentligen? Ja vi är betydligt mer mångfacetterade än vad de lärde oss i skolan. Vi är alla utrustade med s.k. "övernaturliga" förmågor, men ytterst få använder sig av dem. En del utnyttjas bara omedvetet.
Som en följd av denna kurs har många upptäckt att de har fler "övernaturliga" förmågor än de tidigare anat. Vid övningarna blir deltagarna ofta positivt överraskade av sina förmågor. 
Under kursen har du möjlighet att få låna böcker för att läsa, samt köpa böcker billigt.
Kostnad: 2150:-

 ------------------------------------------------------------------------------------- 

HÄLSO-LASSE

Kurs med Hälso-Lasse

KURSDATUM: 
 
Lördag-söndag 8-9 december. Lördag 10 - 17, söndag 9-16
 

 

Hälso-Lasse var hos oss i oktober och höll ett MYCKET uppskattat föredrag! Han delar glatt med sig av sin enorma kunskap. Dessutom så gör han det med lite humor insprängt ibland.  Så det blev en mycket lyckad kväll! Nu återkommer han med kurs som säkert blir lika lyckad.

Missa inte kursen!!
 

Hälso-Lasse har varit en föregångare på många områden. Han har varit vegan i 40 år, var en av de första alternativodlarna i Sverige, har haft Västsveriges största livsmedelsbutik och varit störst jordgubbsodlare. Hälso-Lasse är en personlighet. Den som träffat honom glömmer honom inte.
Hälso-Lasse (Aristonius Joalin, Lars Solhjärta, Lars Lönnerud) har jobbat som Sveriges mest besökta homeopat i 35 år med ett brett helhetstänkande. Bl a har han behandlat över 11.000 kvicksilverförgiftade. Hälso-Lasse är den enda i Norden som länge använt mycket stora styrkor av D-vitamin till sina patienter, då han redan på 1980-talet insåg att det behövdes. Först i år (2007) har forskarna konstaterat att Lasse haft rätt hela tiden, dvs att

D-vitamin är fettlöslig och inte lagras i levern och därför kan tas i stora doser vilket man tidigare varnat för! Lasse är känd för mycket sådant nytänkande, vilket gjort att han lyckats med ett otal patienter som andra haft svårt att få friska. Kom och lär!

Kursinnehåll:

Nu är det rätt tid för oss att resa oss ur askan och skapa oss ett nytt liv. "Kärlekens källa".
Ta bort dina obalanser och låt din kropp bota sig själv. Det är egentligen få orsaker till människans ohälsa; Bristen på ljus i Norden, cirkulationsstörningar, förgiftningar och hormonstörningar. Metaller i munnen, en stor orsak till olika förgiftningssymtom, bl a trötthet, olust, värk, allergier och massor av andra symtom. Ljusbrist skapar D-vitaminbrist och är orsak till många sjukdomssymtom, t ex urkalkning i skelettet, allergier, tidigt åldrande, cancer, psykiska besvär, magbesvär och massor av annat. Som en följd av orsaker som vi lätt kan åtgärda, angrips vi av fria radikaler som skapar tidigt åldrande.
 

Psykiska problem vi känner oss misslyckade. Man är 40 men känner sig som 90.
Vårda dina relationer till andra, så stärker du din egen energi och andras. Ouppgjorda konflikter kan dra musten ur dig.
 

Vi blir det vi äter. Viss mat innehåller mycket mer antioxidanter. Genom att tillföra hög energi kan man inte bli utbränd. Björksav, en av de bästa hälsodryckerna. Hur olika färger och dofter på bl a blommor påverkar oss på olika sätt. Sängplatsen är en viktig del i ditt liv. Utforma den på rätt sätt så du kan ta till dig det kosmiska flödet och all information som kommer till dig på dina nattliga resor.

Vattumannens tidsålder, som vi är på väg att förankra oss i, ger oss större möjlighet till den frihet vi längtar efter. Nu när tiden går mot den stora reformationen "Jordens examen" finns hur många möjligheter som helst om vi tar vara på de verkliga möjligheterna och kunskaperna och koncentrerar allt som vi byggt upp i olika tidigare liv. Enligt Mayaprincipen går tiden fortare men vi kan lära oss att koncentrera tiden så vi hinner allt vi ska göra. Jorden har många periodiciteter och svängningar och cykler. En är den väderleksperiod som vi upplever nu. Den började 1996 och kulminerar 2011. Det är viktigt att vi jobbar med kärlek till allt och alla. Allt vi sänder ut kommer tillbaka till oss själva.
På kursen berättar Hälso-Lasse mer om alla dessa saker och tar också upp en massa annat.

Kostnad: 2150:-

Läs gärna mer om Hälso-Lasse i vårt program under Föredrag, då han var hos oss och höll föredrag i oktober.

"Summan av belastningar avgör vår hälsa!"

 


 

HJÄLP JORDEN: 
SKICKA HEALING TILLSAMMANS MED ANDRA!
  

 
Såg du att Nobels Fredspris i år går till miljökämpen Al Gore som får dela priset med FN:s miljöorganisation? 

 

Är du bekymrad över klimatförändringar med översvämningar, stormar och smältande isberg? Är du bekymrad över annan miljöförstöring t ex spridning av gifter, algblomning, kalhuggna områden, kärnkraftens inverkan m.m.?
Vill du personligen göra en insats,  en insats där ditt engagemang verkligen betyder något och kan göra en avgörande skillnad? 

Här får du några datum och tider när du själv eller i grupp kan vara med att skicka healing för att Hjälpa Jorden.

Healingaktiviteten har initieras av en grupp i Västerås, som sedan flera år hjälpt till att läka Moder Jord  och som stämmer av med naturväsen,
för att få koll på att energierna hamnar rätt. Det är därför vi koncentrerar oss på ett noga angivet mål varje gång för att energierna ska hamna rätt. Målen är snäva vattenytor, men därifrån sprider sig energierna tiotals mil i alla riktningar...
 
 

Vad ska jag som sänder energi tänka på?
Be att få bli en ren kanal för de bästa energier som platserna behöver i varje enskilt fall. 
 

En kanal betyder att man inte ska ta sin egen kraft utan bara förmedla energi.

Man bör inte bara skicka ren healing utan be om just detta att det är rätt slags energi (dvs frekvens) för platsen ifråga. Enligt vår erfarenhet så tar platsens naturväsen hand om energin och "arbetar" med den på platsen så som de brukar då de arbetar med jorden. Just platser som är förorenade eller förstörda av människor har naturväsena svårt att hitta rätt slags energi till och är ofta då i behov att människors hjälp för att kunna rätta till de obalanserna. 
Att be om rätt energi är alltid viktigt! Det gälller all slags healing, även Reiki, ty Moder Jords hjälpar, naturväsena, kan må dåligt av vissa energier och t om bli skadade.
 
Du som inte kan healing kan hjälpa till med att bara tänka positivt på platsen under tiden, dvs att platsen är underbar och fin.
Vi skickar bara en kvart för att man skall orka koncentrera sig hela tiden.

De närmaste datumen: 
 

 Onsdag 28 november

Vi skickar healingenergier 19:30 - 19:45 för att Hjälpa Jorden:  
 
MÅL:  Vänerns sydspets innan utloppet i Göta Älv.
Området vid Trollhättan - Vänersborg. 
 


 

 

Hjälp Jorden är en ny ideell organisation som vill hjälpa till att läka Moder Jord med alternativa metoder.  
Organisationen är i ett uppbyggnadsskede. 

Verksamheten i Hjälp Jorden kommer att bestå av flera olika delar för att nå den effekt man vill ha, dvs hjälpa Moder Jord.

Vill du ha Hjälp Jordens gratis Nyhetsbrev framöver när det startas? 
Skicka då din mailadress till 
nyhetsbrev@hjalpjorden.se  och skriv Nyhetsbrev. 

Gemensamt kan vi se till att  vända på utvecklingen!  

LITE UPPFÖLJNING: 

Några av
Hjälp Jordens medlemmar  i Västerås har kollat vad som hänt vid tidigare healing-/energi-/ljus-sändningar, bl a till Kaliningrad tidigare i år. 
Det har hänt mycket positivt av dessa aktiviteter, men själva arbetet med att sända energi kan nog hela tiden förbättras, främst genom att samla på sig erfarenheter och därmed komma med bättre information om hur man skall gå till väga. Vissa problem fanns t ex med att få energierna ned i vattnet, då de hade en tendens att stanna kvar på vattenytan. Med några personer som hjälper till med att rätta till det som inte fungerade perfekt de första gångerna så blev resultatet ialla fall mycket bra. Vi tänker därför alltid ha med erfarna personer som övervakar varje healingtillfälle och hjälper till lite där det behövs. Allas energier ihop gör att efftekten blir riktigt stark och bra.

     

Onsdag 10 oktober klockan 19:30 - 19:45
Mål: Stockholm: utanför Slussen vid Gamla stan och fram till Birka - och Viking-terminalen som ligger längs stranden öster om Slussen.

Vår erfarenhet  från denna gång blev att området kanske var för snävt, i alla fall verkade de flesta känna till området så bra och valde att skicka sin energi max 10-15 ut från Slussen mot Birkabåtens kajplats. Vidare hade energierna svårt att nå djupare än någon meter ner i vattnet. Men vi tror att vi lyckades få till det.


Onsdag 17 oktober klockan 19:30 - 19:45 
Mål: 
Östersjön utanför Kaliningrad, tänk 2 mil ut i Östersjön ....
Målet  var satt för att Kaliningrad har oerhört lite rening av sitt vatten, som därmed förs orenat ut i Östersjön.

Nu var vi med innan och förberedde naturväsena och de vattenområden vi skulle skicka till och en del jobbade hårt på att få ner energierna ända till botten på bästa sätt och det var många naturväsen av olika sorter som jobbade och tog emot. Vi tror att vi lärde oss hur vi skulle göra för att energierna skulle nå ner djupt. 
 

Onsdag 31 oktober klockan 19:30 - 19:45
Mål: Öresund mellan Helsingborg och Helsingör...

Målområdets naturväsen kontaktades flera timmar i förväg och en lade ut önskade energier redan i förväg, "vattenbollar" i vattnet spritt över området och ""purpurbollar/stortrollsbollar" vid stränder och på botten här och där från Malmö - Köpenhamn efter stränderna upp till Kullen resp Skagen. Mer vid annat tillfälle om dessa specialdesignade energier, som består av frekvenser naturväsen önskar till resp område. Naturväsen på plats tackade för vårt arbete.

Efter att ha skickat gemensamt:
 Vi upplevde att energin som lade sig på ytan kunde sjunka ner i vattnet efter att ha utsatt den för  "fasskiftning", som gjorde att den
finfördelades och kunde lättare tränga ner i vattnet.
- Några i vår grupp tyckte det var ovanligt svårt denna gång.
- En spred energin utefter vattnet en bra bit norr och söder om Öresund.
 
Tips:
- Ge till marken under havsbotten som också behöver energi, förutom
botten och vattnet ovanför.

Onsdag 7 november klockan 19:30 - 19:45

Mål: Östersjön, Finska viken 2 mil söder om Helsingfors... 

Den som förberedde tog kontakt med naturväsen vid lunchtid och placerade ut bollar i Finska Viken från Leningrad till Hangö och Tallin.
Bollar placerades ut inte bara på och i vattnet utan även vid stränder och på botten på flera platser. 
En del andra Moder Jord-vänliga energier som naturväsena på plats ville ha placerades ut och spreds inför kvällens healingsänding från många håll.
Efter att ha skickat gemensamt:
Liksom förra gången märkte en del att när man fick igång flödet djupt under ytan långt under botten med tillräckligt bra energier, kom det stora rena bubblor eller enorma jättebollar från botten av Moder Jord-energi.

Gemensamt gör vi alla tillsammans Underverk!

Så alla ni som skickat:

     fortsätt att hjälpa till!

Antingen med healingkraft eller genom att sända goda kärleksfulla tankar till platsen.
Gör det med kärlek och intensitet och ni gör underverk, var och en!
 

Se vilka tider som gäller för nästa mål och sätt dig gärna då och hjälp till. Naturen tackar!                         

Även ni som inte känner er helt säkra!  
Tillsammans blir det storverk!
 

 

 
 

 

TV-TIPS  
 

TV-tipsen handlar om  är sådant som brukar intressera energiintresserade personer så som t ex  slagrutefolk,
alternativare, de som vill utveckla sig som människor m. fl. och kanske några pärlor utanför... 

Det finns så mycket som handlar om osynliga energier som andar, spöken,
medier, övernaturligt, hälsoprogram, natur, miljö, …  

Tipsa oss gärna om andra program, helst någon vecka innan de kommer…

OBS! Kontrollera att tiderna fortfarande stämmer (de flyttas ofta). Lita inte helt på Show-view-koderna, de
skrivs tidigt och programmen ändras alltför ofta… Speciellt ofta ändras vilken da
g "natt-repriserna" går,
ibland verkar de i tablån höra till dagen före... Har vi missat bra program, hör av di
g.   

För att själv hitta TV-program kan du söka på olika ord i www.dagenstv.com

 

 

 

Fredag 23 november
TV4+
16:20 (16:50)
Mannen som talar med andar
Amerikansk ockult serie från 2002. James van Praagh hjälper sina gäster att få kontakt med döda släktingar och vänner inför en studiopublik. Repris från 6/5. [2656323]

Discovery Science
17:35 (18:00)
Bortom allt
Del 7. "Bortom allt" är serien som utforskar den mänskliga erfarenhetens yttersta gränser, naturens konstigheter och en del mycket underlig forskning. [36576656]

TV4+
21:00 (21:30)
Medier söker bevis
Brittisk dokumentärserie från 2007. Del 3 av 13. James och hans äldre bror David gick på puben tillsammans. De lämnade stället samtidigt men James kom aldrig hem. David hävdade att han inte har några minnen efter klockan 13.00, och vittnen bekräftar att bröderna drack rejält. Efter mycket sökande fann polisen en kropp, och till synes hade offret dött genom självmord. Offret identifierades dock som David. Ska teamet av experter med paranormala förmågor, efter flera år, lyckas lösa det ännu olösta mysteriet? Även senare i dag. [1078656]

Discovery Science
23:10 
Bortom allt
Del 8. I detta åttonde avsnitt gör vi en resa runt jorden för att bevittna övernaturliga aktiviteter och träffa människor som försöker förklara dem. [71524507]

 

Lördag 24 november
TV1
11:25 (11:55)
Toppform
Hälsoserie. Del 2 av 10. Gänget i "Toppform" ska komma vidare i sin träning och specialisera sig för att kunna bli riktigt bra på en sport. Catarina får sin första tennislektion. Per tycker det är svårt att hitta ekologiska grönsaker. Programledare: Blossom Tainton Lindquist. Bredbild. Text-tv 199. Repris från 20/11. Även i SVT24 senare i dag och SVT24 25/11. [3327521]

Kanal 5
14:00 (15:00)
EKG
Svensk hälsoserie från 2007. Del 4 av 8. Poeten Marcus Birro gästar EKG-studion och pratar alkohol med programledaren Ann Söderlund. Repris från 24/11. [302724]

TV4+
18:00 (18:55)
Akademien för det okända
Svenskt ockult magasin från 2007. Del 9 av 12. Under ett halvår får sex personer utbildning inom det mediala men frågan är om det går att utbilda ett medium på bara sex månader. Under några intensiva dagar väljs tio personer ut som därefter får genomgå en serie tester där de bedöms av en jury bestående av de tre medierna Vendela Cederholm, Jörgen Gustafsson och Elisabeth Lannge samt programledaren Caroline Giertz. Men bara sex av eleverna får chansen att stanna kvar och den av dem som klarar sig bäst får därefter medverka i Det okända. Repris från 21/11. [7320960]

Kunskapskanalen
20:00 
Vetenskap - människan avslöjad
Psykologiserie. Storstadens psykologi. Hur påverkas vi mentalt av storstaden? Stressituationer där kan jämföras med att befinna sig mitt i ett upplopp. Psykologen John Marsden har granskat storstadens psykologi och vilken effekt den har på oss. Text-tv 825. Även 25/11. Textat 793. Bredbild.

Kunskapskanalen

21:00 (22:00)
Klorofyll
Miljömagasin. Miljöbilar för bättre klimat? Biltrafiken är en stor orsak till att klimatet blir varmare. Gör man en insats om man väljer en miljöbil? Och vad är egentligen en miljöbil? Anna Snäll tar reda på om det är lönt att byta bil för att minska klimatförändringarna, eller om det är helt andra saker som måste göras. Dessutom visas dokumentären "Fåglar i fara", om en sjöfågelkoloni som håller på att förintas pga att någonting i havet förändrats. Programledare: Anna Snäll. Textat 793.


Kunskapskanalen
22:00 
Statusstress - ständigt jämföra sig
Dokumentärserie. Del 1 av 3. Ett av de vanligaste problemen i den moderna människans liv är att vi jämför oss med andra - duger jag verkligen som jag är? Engelsmannen Alain de Botton behandlar problemet utifrån egna erfarenheter och vad filosofer, konstnärer, författare, företagsledare och andra viktiga människor i världshistorien har tänkt och tyckt om statusstress. Gunilla Kindstrand möter framtidsforskaren Bi Puranen i ett samtal som för in Alain de Bottons frågor i det svenska 2000-talet. Programledare: Gunilla Kindstrand. Även 30/11.

TV3
22:30 (23:00)
Sanningen bakom
Svensk underhållningsprogram från 2007. Vad händer om man ger Felix Herngren fria händer och ett eget tv-program? Jo, man får äntligen veta sanningen om svenska kändisar som hittills levt i en lögn. I höst rätar Felix Herngren ut frågetecknen kring några av våra mest folkkära kändisar. Med en videokamera och ett obevekligt patos ger han sig ut på jakt efter sanningen. Det finns så mycket som är egendomligt kring våra svenska celebriteter. Hur kan Charlotte Perrelli alltid vara så glad? Vad har Björn och Benny för hållhake på Tommy Körberg? Vad har Frank Andersson i sin tur för hållhake på kändissverige? [236057]

Kunskapskanalen
23:00 
Klorofyll om rovdjur
Miljömagasin. Järven - ökänd och okänd. Järven är känd för att vara glupsk och grym, men den finske filmaren Antti Leinonen har sett flera andra sidor. Under ett år har han följt en järvfamilj i den finska skogen. Den svenske järvforskaren Jens Persson berättar om djurets situation i Sverige och resten av världen. Programledare: Anna Snäll. Repris från 20/11. Textat 793.

 

Söndag 25 november
Viasat History
10:00 (11:00)
Myter och hjältar
Brittisk dokumentärserie från 2005. Del 2. Shangri-La. Michael följer fotspåren bakåt i tiden för att kunna avslöja sanningen bakom legenden om Shangri-La. Han tar sig genom maoistkontrollerat område i västra Nepal och vidare in i Tibet och når den förlorade stadens fantastiska ruiner. Han tror att detta är den verkliga inspirationen bakom myten. [9299019]

TV400
16:25 (17:15)
Ghost whisperer
Amerikansk dramaserie från 2005-06. Del 21 av 22. En pilots och en flygvärdinnas andar försöker få kontakt med Melinda som har svårt att tolka deras avsikter. Men när hon äntligen lyckas förstå vad de vill leder det till hennes största utmaning hittills. I rollerna: Jennifer Love Hewitt, David Conrad, Aisha Tyler. Repris från 22/11. [2835729]

TV400
17:15 (18:10)
Ghost whisperer
Amerikansk dramaserie från 2005-06. Del 22 av 22. Melinda kämpar med sin svåraste utmaning hittills efter flygplanskraschen när hon försöker övertyga hundratals förvirrade och döda passagerare att gå över till andra sidan. I rollerna: Jennifer Love Hewitt, David Conrad, Aisha Tyler. Repris från 22/11. [928090]

TCM
21:00 (22:55)
Poltergeist
(Poltergeist) Amerikansk skräckfilm från 1982 med Craig T Nelson (sv), JoBeth Williams, Beatrice Straight. Regi: Tobe Hooper. En skräckinjagande och tekniskt suverän modern spökhistoria. Steve och Diane Freeling verkar ha allt - ett lyckligt äktenskap, perfekta barn och ett vackert hem. Men, utan deras vetskap, befinner sig huset på en f.d. kyrkogård och onda andar invaderar huset och kidnappar parets femåriga dotter genom TV:n. Filmen har samma regissör som "The Texas Chainsaw Massacre". Producenten är Steven Spielberg. [95593670]

Kunskapskanalen
21:00 
Världen
Dokumentärserie. Bossen i byn. Möt chefen för en tibetansk flyktingby i Indien. Trots sin ofta tunga uppgift älskar han sitt jobb och lägger ner mycket tid och energi på att förmedla sin regerings och Dalai Lamas budskap till byns invånare. Gäst: Tashi Wangyal, flykting från Tibet. Programledare: Marika Griehsel. Även 26/11. Textat 793.

 

Måndag 26 november
TV4+
16:20 (16:50)
Mannen som talar med andar
Amerikansk ockult serie från 2002. James van Praagh hjälper sina gäster att få kontakt med döda släktingar och vänner inför en studiopublik. Repris från 6/5. [2594539]

TV4+
20:00 (21:00)
Mannen som talar med hundar
Amerikansk dokumentärserie från 2006. Del 14 av 21. Rottweilern Titan är oberäknelig och aggressiv mot främlingar som vill klappa honom. Yorkshireterriern Candy är bortskämd och har börjat attackera 12-åriga Gianna. Valpen Bella vill så gärna leka med katten FoFo och har irriterat katten så mycket att hon nu har blivit ängslig och dragit sig undan. [2304268]

Kanal 5
20:00 (21:00)
EKG
Svensk hälsoserie från 2007. Del 5 av 8. Programledaren och stilgurun Peter Siepen besöker Ann Söderlund i EKGs studio och pratar om att bli äldre. Text-tv 199. Även 1/12. [119065]

Discovery Science
23:10 
Bortom allt
Del 9. Vi hör den märkliga historien om Don Johnson som lider av en märklig öronåkomma som får honom att känna att han ständigt lever i ett tyngdlöst tillstånd. [71455423]

 

Tisdag 27 november
Kunskapskanalen
20:00 
Expedition Linné
Dokumentär. - Förändring! Det är det som ska rädda världen, säger världens forskare och politiker. Och de som ska göra det är den unga generationen, de födda på 1980- och 90-talen. Tre ungdomar ger sig ut på en expedition i Linnés anda. De söker upp platser på alla våra kontinenter, som Linnélärjungarna besökte för flera hundra år sedan. Under resans gång inser ungdomarna att det de själva gör är viktigt i ett större sammanhang. De möter världens främsta forskare och miljökämpar. Textat 793. Bredbild. Även senare i dag, 29/11.

TV2
21:30 (22:00)
Vetenskapsmagasinet
Del 7 av 10. Ved på banan. Det är dags för det stora miljöbilsracet. "Vetenskapsmagasinet" låter i kväll fem olika miljöbilar tävla på racerbanan i Mantorp för att avgöra vilket miljöbränsle som är det bästa. Etanol, el, biogas, biodiesel eller kanske gengas? Vilket är det bästa miljöbränslet för dig och vår jord? I kväll kommer fem specialbilar med fem olika bränslen att undersökas före det stora racet. Ju miljövänligare man driver fram sin bil desto mer handikapp får förarna innan starten. Och vad som händer sedan vet ingen. Kommer gengasbilen att tappa vedpinnar på banan? Räcker strömmen i den lilla elbilen till alla varv? Följ racet för att se hur du kan köra bil - effektivt och klimatvänligt. Programledare: Rasmus Åkerblom. Även i SVT24 30/11, SVT2 1/12, SVT24 1/12 och SVT2 3/12. Bredbild. Text-tv
299. [2911]

TV1
21:30 (22:00)
Toppform
Hälsoserie. Del 3 av 10. Ida har valt att träna boxning och får möta proffsboxaren Åsa Sandell. Tobbe tror att han ska börja träna mountainbike, men vad är det egentligen för cykel han ska upp på? Catarinas bilkörning gör henne till en riktig miljöbov, men med ecodriving lyckas hon minska sin bensinförbrukning rejält. "Toppforms" kock, Rune Kalf-Hansen, tar med Izla på en shoppingtur i mataffären och letar efter ekologisk mat. Programledare: Blossom Tainton Lindquist. Bredbild. Text-tv 199. Även i SVT24 29/11, SVT1 29/11, SVT24 1/12 och SVT1 2/12. [466]


Discovery Science
23:10 
Bortom allt
Del 10. Om kvinnan som tror att hennes leverdonator även gav henne sitt minne. Nu är hon galen i kickboxning, jordnötsgodis och rap...för att inte tala om att hon minns donatorns död. [71422195]

TV4
00:00 (00:50)
Millennium
Amerikansk thrillerserie från 1997.
Del 5 av 22. Före detta FBI-agenten Frank Black har en övernaturlig förmåga att sätta sig in i mördares och galningars psyken. I rollerna: Lance Henriksen, Megan Gallagher, Brittany Tiplady. Repris från 2003. [231916]


TV2
01:00 (01:45)
Supernatural
Amerikansk thrillerserie från 2006. Två bröders konfrontationer med det övernaturliga. Del 3 av 22. Bloodlust. Sam och Dean råkar ut för en vampyrjägare vars besatthet kan få dem alla dödade. I rollerna: Jensen Ackles, Jared Padalecki, Samantha Ferris. Repris från SVT24 tidigare i dag. Bredbild. [4299577]

Discovery Channel
02:00 (03:00)
Övernaturliga fenomen
Fruktans hus. Steven LaChance och hans familj flyttar in i ett gammalt hus men flyr när de får veta att det är hemsökt. Steven återvänder dock för att varna de nya ägarna för de farliga andarna. [98664683]

 

Onsdag 28 november
TV4+
20:00 (21:00)
Det okända
Svenskt ockult magasin från 2007. Del 1 av 3. Det finns människor som känner att deras hem är hemsökta av andar och spöken, medan andra vittnar om märkliga fenomen och oförklarliga händelser. Programledare: Caroline Giertz. Även 1/12. [2331312]


Discovery Channel
02:00 (03:00)
Övernaturliga fenomen
Vinden. Efter att ha sett foton är Selena Warner övertygad om att hon och sonen inte är ensamma i huset. Hon identifierar en ande som bor där men inte den ondskefulla närvaron på vinden. [98568455]

 

Torsdag 29 november

Kunskapskanalen
 

19:30 
Nobelpristagare: Kenzaburo Oe
Porträtt. Årets nobelpristagare i litteratur, Kenzaburo Oe, föddes på ön Shikoku i sydvästra Japan och tillbringade barndomsåren i en isolerad skogsby. Upplevelsen av naturens hemliga krafter, öns speciella historia och kultur och folkets berättartraditioner speglas på Oes speciella sätt i hela hans författarskap. Repris från 28/11. Även 2/12. Textat 793.

Kunskapskanalen
20:00 (22:00)
Tema: Att byta gud
Aldrig har så många konverterat, d v s bytt religion. Förr skedde övergångarna med tvång, arméerna tvingade de besegrade att tillbe den rätte guden. Nuförtiden sker det med någorlunda fria val. Men vad får unga västerländska kvinnor och män att konvertera till islam? Och vad får unga muslimska kvinnor och män att bli kristna? Repris från 23/11. Textat 793.
20:02 
Vägen till paradiset
Holländsk dokumentär. Det är kärleken som fått Astrid, Inge och Rabia att ta det stora steget och gå över till Islam. Inte främst kärleken till Allah utan till muslimska män. Att konvertera har blivit självklart men i den här dokumentären berättar de öppet om vad övergången fört med sig. Alla frågor från föräldrar och vänner, allt avståndstagande och all oro och ängslan. De är tre vanliga moderna kvinnor som tagit ett steg omgivningen inte var beredd på. Repris från 23/11. Bredbild.

Discovery Channel
02:00 (03:00)
Övernaturliga fenomen
Dold terror. Mikes och Lisas förhållande har gått i kras på grund av Lisas förändrade personlighet. Mike är säker på att det beror på ett spöke efter att ha sett en ande röra sig över sängen. [98535127]

 

Fredag 30 november

Viasat History
 

16:00 (17:00)
Spökskeppet - Zhengs Storslagna Resor
Brittisk dokumentär från 2005. Mellan 1405 och 1433 ledde den muslimska Amiralen Zheng He från Kina, sju seglingar över haven och besökte över 30 länder, bland annat Sri Lanka, Indien, Indonesien, Malaysia, Vietnam, Kenya och Tanzania. De samlade rikedom och kunskap från Indokina till Afrika där Kinas Mingimperium styrde. Dessa resor var några av de största havsexpeditionerna som gjorts på den tiden men Zheng He och hans mannar på Skattskeppet glömdes bort av Kina och världen efter de sju resorna. I sexhundra år låg det i glömska. [1900547]

Viasat History
18:00 (19:00)
UFO under det kalla kriget
Tysk dokumentär från 2005. UFOn, eller flygande tefat, påstås föra med sig utomjordingar ute efter att dominera världen. De flesta fenomen av detta slag kan vanligtvis förklaras, men några av de mer svårförklarade fallen ger en fascinerande insyn i militärens och underrättelsetjänstens hemlighetsfulla åtgärder. I filmen undersöks sambandet mellan observationer av UFO i USA och Sovjetunionen, hur de båda supermakterna spelade på rädslan att domineras av den andra och hur irrationella farhågor spreds mellan länderna i det kalla krigets redan explosiva klimat. [1913011]

Discovery Channel
02:00 (03:00)
Övernaturliga fenomen
Frisläppt ande. Randy Irvin var besatt av att kontakta de döda. Men efter att ha uttalat en besvärjelse från en bok om häxkonst släpper han lös en ond ande. Kan helaren Nora Rainer hjälpa honom? [55311555]

 

Lördag 1 december 

Söndag 2 december

TV400
16:10 (17:00)
Ghost whisperer
Amerikansk dramaserie från 2005-06. Del 1 av 22. Melinda oroar sig över att "Wide Brim" hindrar Andrea att gå över till andra sidan. Hon vänder sig till professor Rick Payne, som är expert på det ockulta, för att få hjälp att identifiera "Wide Brim" med hopp om att kunna vinna slaget om sin väns öde. I rollerna: Jennifer Love Hewitt, Jay Mohr, David Conrad. Repris från 29/11. [1696005]

TV400
17:00 (17:55)
Ghost whisperer
Amerikansk dramaserie från 2005-06. Del 2 av 22. Melinda jagas av anden till en ung man som vill att hon ska besöka hans fru, Donna, för att gottgöra henne. I rollerna: Jennifer Love Hewitt, Jay Mohr, David Conrad. Repris från 29/11. [787598]

TV4 Fakta
 
20:00 (22:00)
En obekväm sanning       
Om du inte sett den, missa ej denna repris!
Amerikansk dokumentär från 2006. Miljöförstöringen hotar världen och om det som majoriteten av världens klimatforskare hävdar är riktigt har mänskligheten inte lång tid på sig att förhindra den katastrof som väntar. Jorden står inför en klimatförändring som inom en snar framtid kan innebära väderomsvängningar med översvämningar, torka, stormar och epidemier som följd. Ett förlopp som jordens befolkning själva orsakat. Dokumentären handlar om den amerikanske före detta vicepresidenten Al Gores beslut att göra något åt saken. Här presenteras fakta om vår planets sargade tillstånd. Filmen slår hål på den mytbildning och missuppfattning som omger begreppet "global uppvärmning".

 

Måndag 3 december

TV4+
16:20 (16:50)
Mannen som talar med andar
Amerikansk ockult serie från 2002. James van Praagh hjälper sina gäster att få kontakt med döda släktingar och vänner inför en studiopublik. Repris från 13/5. [5736116]

TV4+
20:00 (21:00)
Mannen som talar med hundar
Amerikansk dokumentärserie från 2006. Del 15 av 21. Debbie spelar softboll och vill ta med sig sin hund Joe, en australian shepherd, på matcherna, vilket hittills varit är komplett omöjligt. Han skäller, sliter sig och rusar ut på planen. Tim och Laura har stor vana vid hundar men Penny, en beagleblandning, skäller på alla och skapar oro hos parets fyra andra hundar. Mastiffen Promise, en stor hund på 40 kilo, måste regelbundet åka bil till veterinären, något hon avskyr. Dessutom bråkar hon med sin matte Pammela och en annan hund i familjen. Kan Cesar ställa allt till rätta hos hundarna och deras människor? [6531574]

Kanal 5
20:00 
EKG
Svensk hälsoserie från 2007. Del 6 av 8. Veckorevyns Ebba von Sydow hälsar på i EKG-studion. Programledaren Ann Söderlund undersöker mysteriet hicka och besöker en farbror som inte kan sluta hicka. Text-tv 199. Även 8/12. [929048]

 

Tisdag 4 december

Kunskapskanalen
20:50 
Överlevnadsstrategi
Reportage. Lena Liljeborg träffar överlevnadsinstruktören Magdalena Skiöld. Vi anpassar oss lätt till skiftande förhållanden. Men det är i vardagen, inte på den välföreberedda vildmarksvandringen, som man råkar illa ut. Även senare i dag, 6/12. Textat 793. Bredbild.

TV1
21:30 (22:00)
Toppform
Hälsoserie. Del 4 av 10. Blossom är missnöjd med deltagarna och tycker att de satsar för dåligt. För att få igång dem överraskar hon med ett riktigt tufft träningspass i army fitness följt av en två timmar lång vandring. Tobbe blir oerhört provocerad och börjar allt mer fundera över om han verkligen ska vara kvar i "Toppform". Det drar ihop sig till ett dramatiskt avgörande. Programledare: Blossom Tainton Lindquist. Bredbild. Text-tv 199. Även i SVT24 6/12, SVT1 6/12 och SVT24 8/12. [346]

 

Onsdag 5 december

TV4+
20:00 
Det okända
Svenskt ockult magasin från 2007. Del 2 av 3. Beatrice Renner var en av alla dem som sökte till programmet Akademien för Det okända. Hon hoppades få lära sig hantera de två andar som förföljer henne från bostad till bostad. Hon blev inte en av de tio utvalda eleverna och valde då i stället att be om hjälp. Mediet Anders Åkesson försöker ta reda på vilka det är som hemsöker Beatrice och få dem att lämna henne ifred. Programledare: Caroline Giertz. Även 8/12. [6402018]

 

 
 

     HUMOR   
 

 


Nedrans pissväder.
Det känns som om jag glömt något?
 


 

 UNDRAR VAD SOM HÄNT HÄR?
HAR DU NÅGOT KUL FÖRSLAG?


  

  

TÄNKVÄRT 

 
 

Jämlikhet!!

   

 

 Eva Svensson och Per-Uno Fransson  
 
Jordstrålningscentrum
 

e-mail: jc@vingar.se

tel: 08-510 110 25   (säkrast må-fre kl 08-10) 

www.jordstralningscentrum.se

 Tipsa gärna fler personer om Sl@grutenytt,
så de också 
 får  en chans att hitta de osynliga världarna!
Varför inte vidarebefordra detta till lämpliga vänner och bekanta 


 

 Eva Svensson och Per-Uno Fransson

Jordstrålningscentrum 

e-mail: jc@vingar.se

tel: 08-510 110 25  

www.jordstralningscentrum.se

 Tipsa gärna fler personer om Sl@grutenytt,
så de har en chans att hitta de osynliga världarna!
Varför inte vidarebefordra detta till lämpliga vänner?
 

 

Jag vill till
Jordstrålningscentrums hemsida
Adante (hälso-sajten)
ett annat nummer av Slagrutenytt

nästa Slagrutenytts
indexsida
föregående