2007 nr 28,  9 november

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM 
www.jordstralningscentrum.se


  OBS! Gamla nummer av Slagrutenytt finns  slagrutenytt.vingar.se  
 

Läs hela Jordstrålningscentrums program på hemsidan. Det är mycket att välja på!
Du ser att vi nu har även en ny domän: http://jordstralningscentrum.se
men den gamla
www.jordstralningscentrum.nu finns kvar tills vidare.  
 
Byt gärna ut i "Favoriter" och om du har länkar. 

 

Nu åker vi, Eva och Per-Uno, till Spanien med kursen "Resa till det Osynliga",
vår kurs- och upplevelsevecka med likasinnade i Spanien/Andalusien/Costa del Sol/Nerja
med heldagsutflykt med egen inhyrd turistbuss till bl a Spanska halvöns UFO-rapporttätaste berg, El Torcal,
där vi hälsar på naturväsen och örnar och skygga bergsgetter, som andra besökare inte brukar se.
Därför är vi inte med på de närmaste föredragen.
Alltså:
På föredragen 10 - 22 november kan vi INTE göra de vanliga personliga testerna av mobiltelefoner.
  
Andra föredragskvällar så testar vi dig gratis kl 18.45-18.30 för att se om du reagerar negativt på din mobil eller ej. Vi använder aura och kinesiologitest för att se om du reagerar eller ej när du har mobilen på dig, vilket så gott som alla gör . Vi testar då fram lämplig avstörning just för dig. Vi börjar med att prova Bios eller Plus&Minus, för de är billiga och bra avstörare. Fungerar inte de för dig så testar vi vidare med andra alternativ
. Någon gång kanske vi inte hittar ett alternativ och då föreslår vi dig att inte använda mobilen, för att du reagerar för starkt. Men oftast hittar vi en lämplig avstörare.

Du vet vet väl att även en avstängd mobiltelefon stör dig?
Med 99% säkerhet stör den personen på armlängds avstånd.
"Råkar" du lägga mobilen på fel plats med avseende på jordstrålning kan den störa 150 meter bort!!
 

Ingen avstörare hjälper alla, man behöver testa om någon av våra svenska billiga varianter kan hjälpa dig.
Och du vet väl att den bärbara DECT-telefonen, som många har hemma och på jobbet, sänder dygnet runt
oavsett om man använder den eller ej. Inte alltför smart konstruktion kanske?  

Uppföljning från vår namninsamling på mässan i Liljeholmshallen:
Vi har haft dragning på dem som vann var sin vattenbok av Emoro Masaru: Budskap från vatten:

Vinnarna blev:

Maria Johansson, Öjeby
och
Trini Fröström (hör av dig med postadressen!)

Grattis!

Vi skickar böckrna med post.

INNEHÅLL:  

   ·   DE NÄRMASTE FÖREDRAGEN         
   ·   ÅRETS RESTERANDE KURSER 
   ·   HJÄLP JORDEN:  SKICKA HEALING ,  fler november-datum    
   
·   TV-TIPS  
     
  
·   HUMOR 
  
·   TÄNKVÄRT 
           

 

  DE NÄRMASTE FÖREDRAGEN 
Lokal för föredrag: Kammakargatan 56, kl 18.45. Inträde: 100:-.

 
JORDENS HELIGA PLATSER – NINA FALKENBERG
FÖREDRAG
Måndag 12 november kl. 1845
Runt jorden finns några speciellt starka energiplatser, vilka forntidens människor kände till. Nina har besökt de flesta av de här mäktiga platserna, t. ex. Egyptens och Mayaindianernas pyramider, Stonehenge och Machu Picchu. Dessa områden är också av speciellt intresse för sådana människor som kan känna och mäta energierna. 
Idag besöks dessa platser av många tusentals personer världen över.
Nina har många fina diabilder från dessa orter och kan berätta på ett intresseväckande sätt. Hon arbetar på Etnografiska museet och har i många år rest ut i världen till dessa platser så ofta hon kan. Nina var bl. a. med i Egypten när 11-11-porten öppnades.

 

VARFÖR ÄR CHAKROR SÅ VIKTIGA? – HENRIK HAMMARGREN
FÖREDRAG
Måndag 19 november kl. 18 45 
Henrik berättar om hur medvetandets icke-fysiska energikanalcentra (chakrorna) bygger upp auran, som är mätbar med slagruta. Henrik informerar om de sju chakrorna, som är mycket olika varandra och tillsammans bildar medvetandet. Chakra-kunnande är praktiskt. Vi känner igen beteendemönster och obalanser/sjukdomar som hör ihop med respektive chakra, hos oss själva eller andra. 

Henrik har sedan många, många år varit ledare för den österländska föreningen Den Gyllene Vagnen i Uppsala, där man har många föredrag och kurser inom de alternativa områdena. Det innebär att Henrik med tiden fått en oerhörd stor och bred kunskap och praktik inom dessa områden, vilket han också förmedlar i form av föredrag och kurser. Chakror är ett av de områden han specialicerat sig på sedan länge, så här finns en gedigen kunskap.

Henrik återkommer lördag - söndag 26-27 januari, med kurs om DE SJU CHAKRORNA, med chakra-yoga och chakrabalansering. Mer kursinformation finns på hemsidan: jordstralningscentrum.se/Kurser
 

AURARENSNING MED PEKARENS HJÄLP – TOMMY WIBERG
FÖREDRAG
Torsdag 22 november kl. 18 45 
Tommy Wiberg berättar om att bakgrunden till de flesta av våra åkommor är känslo-mässiga blockeringar. Sambandet mellan dem och de fysiska/psykiska störningarna belyses och förklaras. Tommy visar och berättar hur han med olika hälsomedel och teknikers hjälp har ett reningsprogram som kan förbättra mångas hälsa. En odramatisk metod presenteras där deltagaren får lära sig att själv ladda ur negativa laddningar som ligger bakom de känslomässiga blockeringarna, varvid dessa kan neutraliseras och bli harmlösa. Detta kan medföra ett radikalt förbättrat stabilt hälsotillstånd t. ex. för elöverkänsliga m.fl. Tommy blev själv av med sin diabetes på 6 veckor. Tommy demonstrerar med pekare hur han mäter de olika organens tillstånd och ev förekomster av virus, parasiter m.m.
Tommys föredrag brukar vara mycket uppskattat!

PROFETIA INFÖR FRAMTIDEN - CARINA HULTQVIST   OBS LÄS NEDAN!
FÖREDRAG
Måndag 26 november kl. 1845

Vi vill redan nu varna för att föredraget eventuellt kan bli inställt eftersom Carina är sjuk och är osäker på om hon hinner bli bra.
Vi lämnar definitivt besked om ifall föredraget kommer att ske eller ej, i slutet av veckan innan. Det sker i det
Sl@grutenytt som då skickas ut.

 
 ÅRETS RESTERANDE KURSER 
 Kurser kräver föranmälan så att vi kan planera på bästa sätt för deltagarna.
 

 

 

 

GRUNDKURS I MAGI – CARINA HULTQVIST  Flyttas till 2008

11.24-11.25

 HEALING - är en förmåga som Du och Alla människor har  
 
- PER-UNO och JENNY FRANSSON

11.24-11.25

UPPTÄCK DINA EGNA INRE DELPERSONLIGHETER
- VOICE DIALOGUE - KRISTINA VON REIN och LOTTA BLOMQVIST

11.30-12.02

NYBÖRJARKURS I SLAGRUTA OCH PENDEL

12.01-12.02

MED TANKENS KRAFT OCH GUIDERNAS HJÄLP - EVA SVENSSON

12.08-12.09

HÄLSO-LASSE

 

 Sedan kan du kolla in vilka kurser som kommer i början av 2008 på hemsidan.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------  

HEALING är en förmåga, 
som DU och ALLA människor har

Kurs med Per-Uno och Jenny Fransson

KURSDATUM: Lördag-söndag 24-25 november,  
lördag kl 10-17, söndag 9- 1
6.
 

 

 

 

 Healing kan jag använda för att behandla mig själv eller andra. Den går att använda ensam som hälsobehandling eller i kombination med andra terapiformer. Healing är en enkel, redskapslös metod som använts i tusentals år just för att den fungerar så bra.
Du och alla andra kan redan healing, mer eller mindre, eftersom det är en medfödd gåva.
Under kursen ska vi väcka upp våra förmågor, öka och stärka dem.

Vår styrka/skicklighet att heala påverkas bl. a. av nedanstående faktorer, som vi ska gå igenom under kursen:

¨ KUNSKAP: om människokroppens olika fysiska och andra osynliga delar som energisystemen, meridianerna, aurorna, chakrorna mm. Healingen arbetar med energierna i kroppen och bl a löser den upp blockeringarna. Faran att jobba med t ex cancer.
¨ KONTAKT: med healingguider/-medhjälpare som hjälper oss. Du får lära känna din egen healingguide och får veta hur han/hon ser ut, ev. namnet och hur du tar kontakt med guiden för att tala om vad du vill ha hjälp med.
¨ TEKNIK: att hitta obalanser som behöver fixas, att hitta vad vi ska göra, hur vi ska göra, hur man kan jobba på distans, hur man kan jobba med andra tider - t ex grundorsaker långt bak i tiden, hur man gör uppföljning för att se om det fungerade. Hur ska den som ger eller tar emot healing göra/tänka? Hela dig själv, vänner, djur, växter, naturen osv. Hur skickar man rätt frekvens med avseende på mottagaren?
T ex passar inte alltid reikins "Faders-energi" för att ge healing till naturen, som ofta behöver "Moder Jords"-energi, osv...
Vi tränar praktiskt på att heala med rätt frekvenser m.a.p. de olika behoven till människa, till träd och via naturväsen till naturen. De flesta kommer att skicka olika energier eftersom vi ställer in oss på att sända det som mottagaren behöver. Jenny försöker därför hinna med att se vilka naturväsen som tar emot och vad energin är bra för. Inblandade naturväsen bekräftar under kurspraktiken om var och en av oss gör rätt.
¨ ERFARENHET: som vi kan få genom träning, lyssna/läsa/lära för att ta del av andras erfarenheter…
¨ INTENTION: hur vi ska ställa in oss mentalt för att få bättre resultat… och
¨ FOKUSERING: tankeskärpan och medvetandets inriktning vid healingen….

Per-Uno är själv Reiki Healing Master, men detta blir inte en Reikikurs med initieringar,
den blir bredare och vi går kort igenom stolparna ovan och blandar teori och praktik och tar hjälp av guider och naturväsen, som vi pratar med under kursen. Per-Uno har utvecklat egna mycket verksamma metoder, vilka ger mer precisionsinriktad healing än t ex reiki.

Jenny ser och pratar med osynliga väsen och ser osynliga energier, såsom obalanser i auror och chakror osv. Vi tränar healing med facit, bl a för att vi ska veta att vi kan.  

 -------------------------------------------------------------------------------------  

UPPTÄCK DINA EGNA

INRE DELPERSONLIGHETER

- VOICE DIALOGUE -

Kurs med Kristina von Rein och Lotta Blomqvist

 

 

KURSDATUM:
 

 

Lördag-söndag 24-25 november. Lördag kl. 10 -17, söndag 9-16.

 

 


Kristina och Lotta höll föredrag hos oss i förra veckan om Voice Dialogue. Vi fick då också se demonstrationer av de olika delpersonligheterna i Lotta och Kristina, vilket var verkligt intressant. Bl a så tog de fram Den inre modern, den omtänksamma delen av sig, och båda lät henne agera. Därefter fick vi också se Det inre barnet (ett av många), varav Lottas var en blyg tjej och Kristinas en riktigt yster flicka som gillade att hoppa. Genom att tidigare kännt in dessa delar och låtit de komma ut så kom de snabbt i kontakt med dem och vi kunde få träffa dem! Totalt så består vi av en massa olika delar, som kan vara bra att känna och sen använda vid olika tillfällen när vi har behov av dem. Ibland kan vi behöva vara noggranna och ibland ha pondus och ibland vara lekfulla. Vi har alla delar i oss, så det är bara att välja vid behov! Riktigt smart och klart givande att ha tillgång till, t ex när vi blir anklagade av någon annan eller behöver vara tuffa eller kärleksfulla!

Voice Dialogue utvecklades på sjuttiotalet i USA av Dr. Hal Stone, jungiansk analytiker och psykolog, och Dr. Sidra Stone, psykolog. Voice Dialogue är en kraftfull metod som sammansmälter västerländsk psykologi med österländsk filosofi. Metoden är enkel, öppen, tillåtande, kärleksfull, helt accepterande, ibland lekfull och upptäckande.


Voice Dialogue bygger på teorin om att alla människor i sitt inre har ett antal delpersonligheter, där varje del har en egen personlighet och en helt egen aura.
Genom att arbeta med Voice Dialoue kan du så småningom själv välja vilken del av dig du vill tillåta vara framme. Vill du just nu vara modig, glad, mjuk eller...?  De delar som man brukar bekanta sig med först är de delar som lever som mest inom dig, dina s.k. primära delpersonligheter.
Vi kommer att presentera de mest vanliga delpersonligheterna som lever inom de flesta människor, så som t.ex. den inre kontrollanten, den inre pådrivaren, den inre kritikern,

den inre behagaren, de inre sårbara barnen och många fler.
Med hjälp av Voice Dialogue kan man utveckla det medvetna jag:et, som är den som bevittnar alla delpersonligheterna. Med det medvetna jag:et kan man stå kvar i nuet i närvaro, och också i mitten mellan två motstridiga sidor av sig. När ingen delpersonlighet "tar över" kroppen så kan man göra mer medvetna val av hur man vill vara och känna.
Det ger personlig frihet. Det här kommer vi att berätta mer om på kursen.

På kursen kommer vi också att berätta om hur olika delpersonligheter påverkar dina relationer, till dig själv och andra. När du ökar din medvetenhet om vilka delar du identifierar dig med kan du upptäcka vilka delar du använder när du är i en relation. Med ökad medvetenhet kan du lättare välja mellan olika delar, för att t.ex. förändra en relation med en partner där ni tillsammans fastnat i speciella relationsmönster mellan speciella delar, s.k. bindningsmönster. Du kan då t.ex. lättare ta dig ur en konflikt.


Syftet med kursen är att du med hjälp av Voice Dialogues teorier, demonstrationer, sessioner och lekfulla övningar ska bli mer bekant med och erfara många av dina delpersonligheter. Kursen kommer på ett lekfullt sätt att ge många egna inre upplevelser och insikter.
Genom att uppleva Voice Dialogue med andra kan du också erfara andras delar och speciella energimönster, som kan berika ditt liv. Du kommer att få med dig ett sammanfattande kurskompendium vid kursens slut.


Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med din egen utveckling, samt till dig som vill utveckla och berika ditt sätt att arbeta med människor. Det är viktigt att komma ihåg att Voice Dialogue inte är en behandlingsform för ett sjukdomstillstånd.
Kostnad: 2150:-


VÄLKOMMEN ATT UPPLEVA MER AV DIG SJÄLV! 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

NYBÖRJARKURS SLAGRUTA OCH PENDEL 
 

 

KURSDATUM:

TIDER:
 

 

30 nov - 2 dec. 
eller. 22-24 febr.
Fredag kl. 18 45 - 22. Söndag 9-16.  
Inne lördag 10-17 och utfykt under våren 2008, .
 
 

 

Du får en god inblick i vad jordstrålning är och
hur man använder slagruta, pekare och pendel.

Att lära sig gå med slagruta/pekare är bland den bästa och enklaste kunskapen man kan ta till sig. När man lärt sig mäta energier så får man mycket större möjlighet att få överblick över de energier som finns på alla områden, t ex jordstrålning, bra och dåliga platser att vistas på, auran, chakror, ställa frågor om sådant man inte vet (kanalisera), hälsan m.m., m.m.

Kurs innehåll: Slagrutekonstens utveckling genom tiden. Vad kan man använda slagruta och pendel till?
T ex hitta bra plats att sova på, söka vatten, få svar på frågor, kontrollera och förbättra hälsan, leta efter nergrävda kablar, förutsäga jordbävningar, leta efter försvunna saker.
Olika slags energier (curry, hartmann, vatten, leylinje m. fl.).
Hur gör man? Litteratur på svenska. Vilka energier finns vid fornminnen? Våra förfäder tycks ha kunnat mer än vi. Gamla kyrkor och hus byggdes med tanke på jordstrålning. Energilinjer s.k. leylinjer (ibland miltals långa) mellan olika forntida platser. Aurans uppbyggnad och reaktion på jordstrålning. Vilka sjukdomar är kopplade till jordstrålning? Kan man ta bort den farliga
jordstrålningen? Hur påverkas växter och djur? Positiva energier. Sexkantfönster.

Övningar i att leta efter curry- och hartmann-linjer. Söka efter vatten, leylinjer, m.m.
Känna människors aura med handen och med slagruta. Lära sig se auran (de allra flesta brukar klara det). Hitta bästa (mest hälsosamma) platsen för mig att vara på. Pendelövning.
Utflykt på lördagen till en gammal kyrka med de speciella energimönster som finns där. 

Kostnad: 1900:-


 Kom och lyssna på en
GRATIS INFORMATIONSKVÄLL torsdag 7/2. (se programmet).


 

 -------------------------------------------------------------------------------------  


 

MED TANKENS KRAFT
OCH GUIDERNAS HJÄLP

Kurs med Eva Svensson

 

KURSDATUM: 
Lördag-söndag 1-2 december, lördag kl 10-17, söndag kl 9-16. 

 

Tankens kraft är den absolut starkaste förmågan en människa har.  
 
Problemet är bara att hon ofta inte vet om det och därför inte utnyttjar den!


Har man dessutom kraftfulla bra guider, som hjälper en, så kan man uträtta både det som i normalt språkbruk kallas "underverk" och "mirakler". Det är ganska enkelt egentligen, eftersom man bara använder en outnyttjad förmåga som vi alla har, samt olika naturlagar.
"Underverken" är kanske lite mindre i början men med övning så blir de större och större.
Du kan skapa och skaffa det du vill! På den här kursen får du lära dig hur du gör detta på ett effektivt sätt. Eva har haft kurser i Tankens kraft i fem år och har gedigen erfarenhet.
Du behöver inte tro på guider för att vara med. Det fungerar ändå.

Kursen innehåller både teori och praktik för att du skall få en grundlig kunskap om dessa fenomen. Därmed kan du börja använda dem! Och det är inte särskilt svårt...

Utdrag ur kursen:
Allt består av energi, absolut allt.
Tanken kan påverka energin med omedelbar effekt.
Vad kan vi skapa. Finns det begränsningar?
Skapar vi våra liv och sjukdomar? Placebons kraft.
Hur kan vi utnyttja flera naturlagar.
Positiva och negativa tankar. Vanans kraft.
Regler och tips om hur man skall tänka för att få det resultat man vill.
Våra guider.
Vilka är de. Varför hjälper de till med våra önskningar. Vad kan de göra? Begränsningar?
Hur får vi kraftfulla guider. Hur får vi ett effektivt samarbete med dem?

Tekniker och övningar t ex:
Skapa (dra till dig) saker och händelser i den fysiska verkligheten, t ex en ny relation, pengar, välmående, kärlek, harmoni.
Skapa hälsa. Ideomotoriska rörelser.

Rensa bort negativa energier och ta bort obalanser i auran, kroppen, hus m.m.
Visualiseringar.
Positiva besvärjelser, kanske den starkaste metoden av alla.
Minska tyngdkraften.

Eva Svensson har arbetat med sina guider och tankens kraft ett par timmar varje dag i 10 års tid.
Hon har hållit kurser i ämnet i 5 år. Eva berättar om sina egna upplevelser och erfarenheter och hur hon gång på gång använder tankens kraft i vardagen för att uppnå det hon vill, även det som är omöjligt.
Eva håller föredrag om Tankens kraft 5/11.

Välkommen till en helg, som verkligen kan förändra ditt liv!
Kostnad: 2.150:- inkl. stort kompendium.

 


 -------------------------------------------------------------------------------------  

 
UPPTÄCK DINA DOLDA OUTNYTTJADE FÖRMÅGOR  

Kurs med Eva Svensson 

 

OBS!  Nytt datum!  
KURS-START Tisdag 4 december (innehåller 4 tisdagskvällar) 
 
Följ med på en upptäcktsresa och utforska flera av dina okända förmågor.
De kan dessutom övas upp! Få personliga insikter om livet och hälsan! 
 

Datum:        4/12,11/12, 15/1, 22/1, kl 18.45-22 

 
Ibland hör vi talas om mirakler eller någon med s. k. övernaturliga förmågor. Om vi granskar det så ser vi att de flesta människor _ även Du! _ har en hel del av dessa förmågor. Tyvärr har vi inte fått lära oss att utnyttja dem och de ligger därför väl dolda. Genom att vi berört och berättat om en del av dessa förmågor på våra kurser, har vi fått önskemål om att göra en separat kurs, för att gå igenom, berätta om och ibland ge möjlighet att prova dessa spännande saker.

På den här kursen får du följa med på en upptäcktsresa och utforska dina okända förmågor. Vi går igenom och förklarar olika, ofta kallade "övernaturliga" förmågor och provar på en del av dem. Du får lära dig olika tekniker så att du kan öva på de förmågor du önskar
förbättra. Kursen ger tips så att du hemma sedan kan fortsätta öva. Vissa saker kommer du att ha lättare för än andra. Det är individuellt. Vi är alla olika.

Du får hemläxor i form av övningsuppgifter på denna kurs, frivilligt, men bra för den som vill träna upp sina förmågor och inte bara få teoretisk bakgrund.

På kursen går vi bl. a. igenom:

Energier, auraseende, se på avstånd, kanalisering, tidigare liv hitta och uppleva, känna på föremål berätta vad som hänt, vad är det vi ser hur ser det ut runt oss egentligen, känna med auran på flera meters avstånd, meditation på alfanivå, spöken och spökrädsla vad är det, healing, stämma blod  för att få blodflöde att stoppa, tala med djur och andra intelligenser - synliga och osynliga ( t ex spöken, ledsagare, naturväsen, änglar, utomjordingar) - här och på annan plats, se tidigare trauman hos en annan person, intuition, tankens kraft. Vi kommer också att beröra varsel, tankeläsning, spontan förflyttning i tid och rum, spontan tankekommunikation mellan två varelser, mm.

Vad är människan för något egentligen? Ja vi är betydligt mer mångfacetterade än vad de lärde oss i skolan. Vi är alla utrustade med s.k. "övernaturliga" förmågor, men ytterst få använder sig av dem. En del utnyttjas bara omedvetet.
Som en följd av denna kurs har många upptäckt att de har fler "övernaturliga" förmågor än de tidigare anat. Vid övningarna blir deltagarna ofta positivt överraskade av sina förmågor. 
Under kursen har du möjlighet att få låna böcker för att läsa, samt köpa böcker billigt.
Kostnad: 2150:-

 ------------------------------------------------------------------------------------- 

HÄLSO-LASSE

Kurs med Hälso-Lasse

KURSDATUM: 
 
Lördag-söndag 8-9 december. Lördag 10 - 17, söndag 9-16
 

 

Hälso-Lasse var hos oss i oktober och höll ett MYCKET uppskattat föredrag! Han delar glatt med sig av sin enorma kunskap. Dessutom så gör han det med lite humor insprängt ibland.  Så det blev en mycket lyckad kväll! Nu återkommer han med kurs som säkert blir lika lyckad.

Missa inte kursen!!
 

Hälso-Lasse har varit en föregångare på många områden. Han har varit vegan i 40 år, var en av de första alternativodlarna i Sverige, har haft Västsveriges största livsmedelsbutik och varit störst jordgubbsodlare. Hälso-Lasse är en personlighet. Den som träffat honom glömmer honom inte.
Hälso-Lasse (Aristonius Joalin, Lars Solhjärta, Lars Lönnerud) har jobbat som Sveriges mest besökta homeopat i 35 år med ett brett helhetstänkande. Bl a har han behandlat över 11.000 kvicksilverförgiftade. Hälso-Lasse är den enda i Norden som länge använt mycket stora styrkor av D-vitamin till sina patienter, då han redan på 1980-talet insåg att det behövdes. Först i år (2007) har forskarna konstaterat att Lasse haft rätt hela tiden, dvs att

D-vitamin är fettlöslig och inte lagras i levern och därför kan tas i stora doser vilket man tidigare varnat för! Lasse är känd för mycket sådant nytänkande, vilket gjort att han lyckats med ett otal patienter som andra haft svårt att få friska. Kom och lär!

Kursinnehåll:

Nu är det rätt tid för oss att resa oss ur askan och skapa oss ett nytt liv. "Kärlekens källa".
Ta bort dina obalanser och låt din kropp bota sig själv. Det är egentligen få orsaker till människans ohälsa; Bristen på ljus i Norden, cirkulationsstörningar, förgiftningar och hormonstörningar. Metaller i munnen, en stor orsak till olika förgiftningssymtom, bl a trötthet, olust, värk, allergier och massor av andra symtom. Ljusbrist skapar D-vitaminbrist och är orsak till många sjukdomssymtom, t ex urkalkning i skelettet, allergier, tidigt åldrande, cancer, psykiska besvär, magbesvär och massor av annat. Som en följd av orsaker som vi lätt kan åtgärda, angrips vi av fria radikaler som skapar tidigt åldrande.
 

Psykiska problem vi känner oss misslyckade. Man är 40 men känner sig som 90.
Vårda dina relationer till andra, så stärker du din egen energi och andras. Ouppgjorda konflikter kan dra musten ur dig.
 

Vi blir det vi äter. Viss mat innehåller mycket mer antioxidanter. Genom att tillföra hög energi kan man inte bli utbränd. Björksav, en av de bästa hälsodryckerna. Hur olika färger och dofter på bl a blommor påverkar oss på olika sätt. Sängplatsen är en viktig del i ditt liv. Utforma den på rätt sätt så du kan ta till dig det kosmiska flödet och all information som kommer till dig på dina nattliga resor.

Vattumannens tidsålder, som vi är på väg att förankra oss i, ger oss större möjlighet till den frihet vi längtar efter. Nu när tiden går mot den stora reformationen "Jordens examen" finns hur många möjligheter som helst om vi tar vara på de verkliga möjligheterna och kunskaperna och koncentrerar allt som vi byggt upp i olika tidigare liv. Enligt Mayaprincipen går tiden fortare men vi kan lära oss att koncentrera tiden så vi hinner allt vi ska göra. Jorden har många periodiciteter och svängningar och cykler. En är den väderleksperiod som vi upplever nu. Den började 1996 och kulminerar 2011. Det är viktigt att vi jobbar med kärlek till allt och alla. Allt vi sänder ut kommer tillbaka till oss själva.
På kursen berättar Hälso-Lasse mer om alla dessa saker och tar också upp en massa annat.

Kostnad: 2150:-

Läs gärna mer om Hälso-Lasse i vårt program under Föredrag, då han var hos oss och höll föredrag i oktober.

"Summan av belastningar avgör vår hälsa!"

 


 

HJÄLP JORDEN: 
SKICKA HEALING TILLSAMMANS MED ANDRA!
  

 
Såg du att Nobels Fredspris i år går till miljökämpen Al Gore som får dela priset med FN:s miljöorganisation? 

 

Är du bekymrad över klimatförändringar med översvämningar, stormar och smältande isberg? Är du bekymrad över annan miljöförstöring t ex spridning av gifter, algblomning, kalhuggna områden, kärnkraftens inverkan m.m.?
Vill du personligen göra en insats,  en insats där ditt engagemang verkligen betyder något och kan göra en avgörande skillnad? 

Här får du några datum och tider när du själv eller i grupp kan vara med att skicka healing för att Hjälpa Jorden.

Healingaktiviteten har initieras av en grupp i Västerås, som sedan flera år hjälpt till att läka Moder Jord  och som stämmer av med naturväsen,
för att få koll på att energierna hamnar rätt. Det är därför vi koncentrerar oss på ett noga angivet mål varje gång för att energierna ska hamna rätt. Målen är snäva vattenytor, men därifrån sprider sig energierna tiotals mil i alla riktningar...
 
 

Vad ska jag som sänder energi tänka på?
Be att få bli en ren kanal för de bästa energier som platserna behöver i varje enskilt fall. 
 

En kanal betyder att man inte ska ta sin egen kraft utan bara förmedla energi.

Man bör inte bara skicka ren healing utan be om just detta att det är rätt slags energi (dvs frekvens) för platsen ifråga. Enligt vår erfarenhet så tar platsens naturväsen hand om energin och "arbetar" med den på platsen så som de brukar då de arbetar med jorden. Just platser som är förorenade eller förstörda av människor har naturväsena svårt att hitta rätt slags energi till och är ofta då i behov att människors hjälp för att kunna rätta till de obalanserna. 
Att be om rätt energi är alltid viktigt! Det gälller all slags healing, även Reiki, ty Moder Jords hjälpar, naturväsena, kan må dåligt av vissa energier och t om bli skadade.
 
Du som inte kan healing kan hjälpa till med att bara tänka positivt på platsen under tiden, dvs att platsen är underbar och fin.
Vi skickar bara en kvart för att man skall orka koncentrera sig hela tiden.

De närmaste datumen: 
 

 Onsdag 14 november
 

Vi skickar healingenergier 19:30 - 19:45 för att Hjälpa Jorden:
 
 
 
MÅL:  Mälaren / Stockholm / Riddarfjärden -  mellan Stadshuset  och Söder.
  

Onsdag 21 november

  Vi skickar healingenergier 19:30 - 19:45 för att Hjälpa Jorden:  
 
MÅL:  Laholmsbukten, Laholm, Halmstad, Båstad...


Onsdag 28 november

Vi skickar healingenergier 19:30 - 19:45 för att Hjälpa Jorden:  
 
MÅL:  Vänerns sydspets innan utloppet i Göta Älv.
Området vid Trollhättan - Vänersborg. 
 


 

 

Hjälp Jorden är en ny ideell organisation som vill hjälpa till att läka Moder Jord med alternativa metoder.  
Organisationen är i ett uppbyggnadsskede. 

Verksamheten i Hjälp Jorden kommer att bestå av flera olika delar för att nå den effekt man vill ha, dvs hjälpa Moder Jord.

Vill du ha Hjälp Jordens gratis Nyhetsbrev framöver när det startas? 
Skicka då din mailadress till 
nyhetsbrev@hjalpjorden.se  och skriv Nyhetsbrev. 

Gemensamt kan vi se till att  vända på utvecklingen!  

LITE UPPFÖLJNING: 

Några av
Hjälp Jordens medlemmar  i Västerås har kollat vad som hänt vid tidigare healing-/energi-/ljus-sändningar, bl a till Kaliningrad tidigare i år. 
Det har hänt mycket positivt av dessa aktiviteter, men själva arbetet med att sända energi kan nog hela tiden förbättras, främst genom att samla på sig erfarenheter och därmed komma med bättre information om hur man skall gå till väga. Vissa problem fanns t ex med att få energierna ned i vattnet, då de hade en tendens att stanna kvar på vattenytan. Med några personer som hjälper till med att rätta till det som inte fungerade perfekt de första gångerna så blev resultatet ialla fall mycket bra. Vi tänker därför alltid ha med erfarna personer som övervakar varje healingtillfälle och hjälper till lite där det behövs. Allas energier ihop gör att efftekten blir riktigt stark och bra.

     

Onsdag 10 oktober klockan 19:30 - 19:45
Mål: Stockholm: utanför Slussen vid Gamla stan och fram till Birka - och Viking-terminalen som ligger längs stranden öster om Slussen.

Vår erfarenhet  från denna gång blev att området kanske var för snävt, i alla fall verkade de flesta känna till området så bra och valde att skicka sin energi max 10-15 ut från Slussen mot Birkabåtens kajplats. Vidare hade energierna svårt att nå djupare än någon meter ner i vattnet. Men vi tror att vi lyckades få till det.


Onsdag 17 oktober klockan 19:30 - 19:45 
Mål: 
Östersjön utanför Kaliningrad, tänk 2 mil ut i Östersjön ....
Målet  var satt för att Kaliningrad har oerhört lite rening av sitt vatten, som därmed förs orenat ut i Östersjön.

Nu var vi med innan och förberedde naturväsena och de vattenområden vi skulle skicka till och en del jobbade hårt på att få ner energierna ända till botten på bästa sätt och det var många naturväsen av olika sorter som jobbade och tog emot. Vi tror att vi lärde oss hur vi skulle göra för att energierna skulle nå ner djupt. 
 

Onsdag 31 oktober klockan 19:30 - 19:45
Mål: Öresund mellan Helsingborg och Helsingör...

Målområdets naturväsen kontaktades flera timmar i förväg och en lade ut önskade energier redan i förväg, "vattenbollar" i vattnet spritt över området och ""purpurbollar/stortrollsbollar" vid stränder och på botten här och där från Malmö - Köpenhamn efter stränderna upp till Kullen resp Skagen. Mer vid annat tillfälle om dessa specialdesignade energier, som består av frekvenser naturväsen önskar till resp område. Naturväsen på plats tackade för vårt arbete.

Efter att ha skickat gemensamt:
 Vi upplevde att energin som lade sig på ytan kunde sjunka ner i vattnet efter att ha utsatt den för  "fasskiftning", som gjorde att den
finfördelades och kunde lättare tränga ner i vattnet.
- Några i vår grupp tyckte det var ovanligt svårt denna gång.
- En spred energin utefter vattnet en bra bit norr och söder om Öresund.
 
Tips:
- Ge till marken under havsbotten som också behöver energi, förutom
botten och vattnet ovanför.

Onsdag 7 november klockan 19:30 - 19:45

Mål: Östersjön, Finska viken 2 mil söder om Helsingfors... 

Den som förberedde tog kontakt med naturväsen vid lunchtid och placerade ut bollar i Finska Viken från Leningrad till Hangö och Tallin.
Bollar placerades ut inte bara på och i vattnet utan även vid stränder och på botten på flera platser. 
En del andra Moder Jord-vänliga energier som naturväsena på plats ville ha placerades ut och spreds inför kvällens healingsänding från många håll.
Efter att ha skickat gemensamt:
Liksom förra gången märkte en del att när man fick igång flödet djupt under ytan långt under botten med tillräckligt bra energier, kom det stora rena bubblor eller enorma jättebollar från botten av Moder Jord-energi.

Gemensamt gör vi alla tillsammans Underverk!

Så alla ni som skickat:

     fortsätt att hjälpa till!

Antingen med healingkraft eller genom att sända goda kärleksfulla tankar till platsen.
Gör det med kärlek och intensitet och ni gör underverk, var och en!
 

Se vilka tider som gäller för nästa mål och sätt dig gärna då och hjälp till. Naturen tackar!                         

Även ni som inte känner er helt säkra!  
Tillsammans blir det storverk!
 

 

 
 

 

TV-TIPS  
 

TV-tipsen handlar om  är sådant som brukar intressera energiintresserade personer så som t ex  slagrutefolk,
alternativare, de som vill utveckla sig som människor m. fl. och kanske några pärlor utanför... 

Det finns så mycket som handlar om osynliga energier som andar, spöken,
medier, övernaturligt, hälsoprogram, natur, miljö, …  

Tipsa oss gärna om andra program, helst någon vecka innan de kommer…

OBS! Kontrollera att tiderna fortfarande stämmer (de flyttas ofta). Lita inte helt på Show-view-koderna, de
skrivs tidigt och programmen ändras alltför ofta… Speciellt ofta ändras vilken da
g "natt-repriserna" går,
ibland verkar de i tablån höra till dagen före... Har vi missat bra program, hör av di
g.   

För att själv hitta TV-program kan du söka på olika ord i www.dagenstv.com

 

Lördag 10 november 

TV5
14:05
 (15:05)

EKG
Svensk hälsoserie från 2007. Del 2 av 8. Artisten Ayesha gästar studion och pratar med Ann och läkaren Ingemar Sköld om ADHD och andra bokstavssyndrom. Repris från 5/11. [6894720]

TV2
16:55 
(17:55)
Dokument inifrån: Klimaträddarna
Dokumentär. De har tagit sig an den största utmaningen, att hitta en lösning på klimatfrågan. Tusentals politiker och experter försöker komma på hur man ska få världen att avstå från olja, kol och gas. Pär Fjällström granskar möjligheterna i den globala jakten på koldioxiden. Text-tv 299. Repris från 4/11. Även i SVT24 senare i dag. [8497229]


TV4+
18:00 
(18:55)
Akademien för Det okända
Svenskt ockult magasin från 2007. Del 7 av 12. Utmaningarna på skolan Akademien för Det okända fortsätter. De flesta arbetande medier får förr eller senare ett samtal från någon vars närstående försvunnit. De sex eleverna får en försmak av vad som väntar dem när de ska försöka lokalisera en försvunnen person. Repris från 7/11. [7755652]

 

Söndag 11 november

TV2
15:10 (15:40)

Vetenskapsmagasinet
Del 4 av 10. Jakten på Higgs partikel. I CERN, utanför Genève, färdigställs den största partikelacceleratorn som någonsin byggts. Där hoppas fysiker kunna genomföra experiment med universums allra minsta partiklar. Nu öppnas möjligheten att kunna påvisa Higgs partikel. Programledare: Rasmus Åkerblom. Bredbild. Text-tv 299. Repris från 6/11. Även 12/11. [8250633]

TV400
16:05 
Ghost Whisperer
Amerikansk dramaserie från 2005-06. Del 17 av 22. Melinda stöter på anden till en arg ung pojke vars beteende riskerar både hans mammas och hans barnvakts liv. I rollerna: Jennifer Love Hewitt, David Conrad, Aisha Tyler. Repris från 8/11. [2273985]

TV400
16:55 
Ghost Whisperer
Amerikansk dramaserie från 2005-06. Del 18 av 22. När en cirkus kommer till stan hjälper Melinda ett hämndlystet spöke, som anklagar sin bror för att ligga bakom hans död, att ta reda på vad som egentligen hände då han dog. I rollerna: Jennifer Love Hewitt, David Conrad, Aisha Tyler. Repris från 8/11. [6492850]
 

Måndag 12 november

TV5
20:00 (21:00)

EKG
Svensk hälsoserie från 2007. Del 3 av 8. Hasse Aro är gäst i studion när Ann Söderlund och läkaren Ingemar Sköld bland annat pratar om sömnproblem. Text-tv 199. Även 17/11. [660541]

Discovery Channel

02:00 (03:00)
Övernaturliga fenomen
Mörkret kommer. När en familj flyttar in i ett townhouse får de veta att den tragiska tonårsflickan som bodde där tidigare begick självmord. Nu tror familjen att hon återvänt. [98195503]

 

Tisdag 13 november
Kunskapskanalen
20:50 
Sydpolen idag
Den långa forskningsresan till Antarktis startar idag. Just nu är forskarna på väg till den svenska stationen Wasa, i Antarktis. Redan tidigare år har de tagit isprover på den tre km tjocka inlandsisen, hela vägen ner till botten. Längst ner är isen över en miljon år gammal. Genom att ta prover kan man se vilken sammansättning atmosfären och nederbörden hade på den tiden och hur den varierat fram till idag. Nu behöver forskarna en referens. De behöver veta om atmosfärsförhållandena varierar uppe på själva ytan på kontinenten. Därför gör de nu en 300 mil lång bandvagnsexpedition. Det är lika långt som från Sveriges sydspets i Skåne, upp till Treriksröset och tillbaka igen. De tar prover med jämna mellanrum för att se om atmosfärens sammansättning varierar beroende på var på inlandsisen man befinner sig. Även senare i dag, 15/11. Textat 793. Bredbild.

TV1 
21:30 (22:00)

Toppform
Livsstilsserie. Del 1 av 10. Ett steg vidare. Programledaren Blossom Tainton Lindquist och nya kocken Rune Kalf-Hansen tar sig an fem gamla deltagare från "Toppforms" tidigare säsonger. Per, Ida, Tobbe, Izla och Catarina ska komma vidare, träna mer och hårdare än tidigare och lära sig ekologisk matlagning. Dessutom ska de träna sig att bli miljömedvetna och göra förändringar i vardagen som bidrar till att förbättra jordens hälsa. Även i SVT24 15/11, SVT1 15/11, SVT1 17/11 och SVT24 17/11. Bredbild. Text-tv 199. [226]

TV2
00:35 (01:20)
Supernatural
Amerikansk thrillerserie från 2006. Två bröders konfrontationer med det övernaturliga. Del 1 av 22. In my time of dying. Efter att en demon kraschat in i familjen Winchesters bil och lämnat dem för döda, tar de överlevande sig till sjukhus. En av familjemedlemmarna jagas av döden medan en annan kanske måste offra sitt eget liv för att rädda de andra. I rollerna: Jensen Ackles, Jared Padalecki, Jeffrey Dean Morgan. Repris från SVT24 tidigare i dag. [2083820]

Discovery Channel

02:00 (03:00)
Övernaturliga fenomen

Del 7. När ett gift par öppnar en nattklubb i ett nerlagt slakteri får de reda på att två mördare begravt ett kvinnohuvud i källaren. [98099375]

 

Onsdag 14 november
TV4+
20:00 (21:00)
Akademien för det okända
Svenskt ockult magasin från 2007. Del 8 av 9. Kan eleverna få kontakt med avlidna vänner och släktingar till artisten Camilla Henemark, eller till författarna Lisa Fabre och Lina Forss? Och vad är det egentligen som hemsöker stensalen på Häringe Slott om nätterna? Gästlärare är Vendela Cederholm och Anders Åkesson. Även 17/11. [2766004]

TV4+
21:00 
Osaliga andar
Kanadensisk ockult serie från 2007. Del 3 av 12. En normalt sett trygg man har nattlampor i alla husets rum. Det är något han försöker undvika och medierna Jackie och Christine måste komma underfund med vad det är. De får kontakt med två andar i huset, varav den ena verkar ha svårt att gå vidare. [1378608]

Discovery Channel

02:00 (03:00)
Övernaturliga fenomen
Del 8. Mellan vår synliga värld och de saker vi fruktar finns det dörrar och när de öppnas blir mardrömmar verklighet. Detta är de sanna berättelserna om de oskyldiga och det otänkbara. [98066047]

 

Torsdag 15 november

TV400
20:00 (20:55)

Ghost Whisperer
Amerikansk dramaserie från 2005-06. Del 19 av 22. Melinda hjälper ett spöke som dödades på 70-talet att skipa rättvisa så att denne kan gå vidare till andra sidan. Mannen som var afroamerikan dödades under ett bråk med en vit kollega som aldrig blev åtalad trots att det fanns bevis. I rollerna: Jennifer Love Hewitt, David Conrad, Aisha Tyler. Även 18/11. [595196]

Discovery Channel

02:00 (03:00)
Övernaturliga fenomen

Del 9. "Övernaturliga fenomen" är en rysansvärd serie i sex delar som tar upp hemska och sanna paranormala händelser återberättade av människor som varit med om otäckheter i verkligheten. [98033719]

 

Fredag 16 november

Kunskapskanalen
19:00 
Cornelis
Dokumentär. En tolvårig pojke flyttar från Holland till Sverige med sina föräldrar. Ett liv senare har han sjungit Bellman som ingen annan, Taube bättre än Taube själv och skrivit egna visor som älskas av hela svenska folket. Cornelis - riksbusen som blev genial poet. Repris från 10/11. Textat 793.

Kunskapskanalen
21:00 
Stora Zimbabwe: Politik och arkeologi
Samtal. Då europeiska upptäcksresande i slutet av 1800-talet stötte på stora, imponerande stenruiner i Rhodesia var de övertygade om att det var spåren efter en gammal framstående civilisation, uppbyggd av vita för tusentals år sedan. Snart kunde dock respekterade arkeologer slå fast att det var den svarta urbefolkningen som uppfört byggnaderna, en sanning som den brittiska kolonialmakten i Rhodesia inte gärna ville kännas vid. Det var först då de svarta kunde ta makten genom de första fria valen 1980 som sanningen kunde offentliggöras. Som ett bevis på ruinernas betydelse i urbefolkningens historia fick Rhodesia sitt namn efter platsen - Zimbabwe. Marika Griehsel möter arkeologen Paul Sinclair för ett samtal om vad som händer när arkeologins och politikens vägar korsas. Programledare: Marika Griehsel. Repris från 15/11. Även i 19/11. Textat 793. Bredbild.

Kunskapskanalen
00:00 (01:00)

Spelplats världen
Utrikesmagasin. Den israeliska lobbyn. Är israelerna förföljda och förtryckta eller är de politiskt starka och oerhört inflytelserika? Denna eviga fråga upprör alltid lika mycket. När de amerikanska forskarna Walt och Mearsheimer skrev en artikel där de beskrev de Israelvänliga gruppernas enorma inflytande över amerikansk utrikespolitik, så rasade kritikerna. Artikeln ligger till grund för kvällens dokumentär. - Israel är det enda demokratiska landet i Mellanöstern, omgivet av diktaturer. Det är klart att vi måste stödja dem, replikerar en upprörd Siewert Öholm, dokumenterad Israelvän. - Men att kritisera Israels politik får inte alltid leda till att man betraktas som antisemit, menar journalisten och debattören Rasmus Fleischer. Han har studerat historiens konspirationsteorier och räknas som en av landets mest inflytelserika IT-debattörer. Programledare: Chris Forsne. Repris från i dag. Även i 18/11. Bredbild.

Discovery Channel

02:00 (03:00)
Övernaturliga fenomen

Del 10. "Övernaturliga fenomen" är en rysansvärd serie i sex delar som tar upp hemska och sanna paranormala händelser återberättade av människor som varit med om otäckheter i verkligheten. [98920291]

 

Lördag 17 november

TV5
12:05
 (13:05)
EKG
Svensk hälsoserie från 2007. Del 3 av 8. Hasse Aro är gäst i studion när Ann Söderlund och läkaren Ingemar Sköld bland annat pratar om sömnproblem. Repris från måndag. [9794678]


TV4+
18:00
 (18:55)
Akademien för det okända
Svenskt ockult magasin från 2007. Del 8 av 12. Under ett halvår får sex personer utbildning inom det mediala men frågan är om det går att utbilda ett medium på bara sex månader. Under några intensiva dagar väljs tio personer ut som därefter får genomgå en serie tester där de bedöms av en jury bestående av de tre medierna Vendela Cederholm, Jörgen Gustafsson och Elisabeth Lannge samt programledaren Caroline Giertz. Men bara sex av eleverna får chansen att stanna kvar och den av dem som klarar sig bäst får därefter medverka i Det okända. Repris från 14/11. [7591456]

Kunskapskanalen

20:00 
Vetenskap - människan avslöjad
Psykologiserie. Övertygelsens psykologi. Reklambyråerna använder allt mer extrema metoder. Hur påverkas vi av olika reklamkampanjer? Och hur fungerar egentligen hypnos och grupptryck? Psykologen John Marsden utreder och undersöker. Text-tv 825. Även 18/11. Textat 793. Bredbild.

Kunskapskanalen
20:30 
Vetenskapslandet

Vetenskapsmagasin. Spännande och aktuell forskning från landets universitet och högskolor. Även 18/11. Textat 793.

Kunskapskanalen
21:00 
Klorofyll
Miljömagasin. Havet och fisket. Till följd av för hårt fiske är många arter utrotningshotade. Anna Snäll släpper ut småfläckig rödhaj i havet och listar de mest hotade fiskarterna i Sverige. Dessutom visas två dokumentärer om hur viktigt fisket är för många människor i fattiga länder och vad som görs för att anpassa EU:s fiskeflotta till de fiskbestånd som finns kvar. Även 19/11, 21/11. Textat 793.

Kunskapskanalen
22:00 
"Utan tvivel är man inte klok" - Tage Danielsson
Dokumentär från 1995. Tage Danielsson var en folkkär revyförfattare och skådespelare. Han skrev även böcker, regisserade filmer och blev med tiden en betydande samhällskritiker och humanist. Ville Carlström har porträtterat Tage Danielsson och visar att hans tankar och infall i högsta grad lever vidare. Även 23/11. Textat 793.

Kunskapskanalen

23:00 
Hållbart
Miljöserie. Vem plockar ditt kaffe? Vad innebär det att en produkt är rättvisemärkt? I en amerikansk dokumentär visas exempel på hur märkta produkter kan gynna social rättvisa och ekologisk hållbarhet. Repris från 13/11. Textat 793.


 

Söndag 18 november

TV400
16:10 
Ghost Whisperer
Amerikansk dramaserie från 2005-06. Del 19 av 22. Melinda hjälper ett spöke som dödades på 70-talet att skipa rättvisa så att denne kan gå vidare till andra sidan. Mannen som var afroamerikan dödades under ett bråk med en vit kollega som aldrig blev åtalad trots att det fanns bevis. I rollerna: Jennifer Love Hewitt, David Conrad, Aisha Tyler. Repris från 15/11. [2001760]

TV400
17:00 (17:55)

Ghost Whisperer
Amerikansk dramaserie från 2005-06. Del 20 av 22. När Melinda råkar ut för en olycka och slår i huvudet upptäcker hon att hon inte längre kan få kontakt med de döda som behöver hjälp. Melinda måste hantera möjligheten att hon för alltid förlorat sin gåva samtidigt som hon försöker hjälpa en ung flicka vars pojkvän nyligen dött. I rollerna: Jennifer Love Hewitt, David Conrad, Aisha Tyler. Repris från 15/11. [289708]

Kunskapskanalen

21:00 
Världen
Dokumentärserie. Altiplanos förbannelse. I Bolivia, ett av Sydamerikas fattigaste länder, styrs många industrier av multinationella företag. Ett exempel är en hel by som flyttades av ett företag för att invånarna skulle jobba i deras silvergruva. Gruvan öppnades dock aldrig. Gäst: Charlotta Widmark från Latinamerikanska institutet. Programledare: Marika Griehsel. Även 19/11. Textat 793.

Kunskapskanalen


 

22:00 
Brittiska imperiet och islam
Brittisk dokumentärserie. En lång rad konflikter har under flera hundra år präglat relationen mellan Storbritannien och den muslimska världen. Här berättas om tre olika historiska skeenden, som påverkat, och fortfarande påverkar, de inblandade länderna. Del 3 av 3. Palestina. I kväll följer vi den ständigt aktuella konflikten i Mellanöstern tillbaka till perioden för första världskriget då engelsmännen härskade över området. I ett kortsiktigt spel om lojaliteter utlovade britterna då eget styre till både judar och muslimer, ett spel som fått ödesdigra konsekvenser. Även 19/11. Bredbild.

TV4+
23:50 
(00:20)
Hemsökta hus
Brittisk ockult serie från 2004. Del 12 av 18. Redan från starten på 1100-talet har värdshuset Treasure Holt förknippats med ondska, som häxkraft, mord, rån och människoffer. Värdshuset sköttes en tid av en ond man och hans hustru, de sades ha fått en munk till att stjäla från sitt kloster åt dem. Mediet Derek guidas runt i huset av anden efter Simon, den stjälande munken. Derek ser också ett spöke tillhörande den så kallade krinolinerdamen, och en annan ande, farbror Percy, kommunicerar med teamet genom Derek. Teamet fattar varandras händer för att få kontakt med andevärlden, de känner sig kalla men när de kontrollerar temperaturen har den gått upp. Repris från 20/7. [7190654]

Kunskapskanalen
00:30 
(01:00)
Jag minns att jag en gång tyckte det var vackert...
Dokumentär. Om Frödings sjukdomsdikt. Gustav Fröding vistades i perioder på olika vårdhem och mentalsjukhus för att söka hjälp för sin alkoholism och sina mentala störningar. Under en längre period, 1896 till 1905, var han intagen på Ulleråkers sjukhus där han också skrev. Fröding omgavs av närstående personer som hans syster Cecilia Fröding, väninna Ida Bäckman, vännen och målaren Richard Berg och sjuksköterskan Signe Trotzig. Vännernas minnen och Frödings texter blandas i denna poetiska dokumentär. Repris från 14/11. Textat 793.
 

Måndag 19 november

TV5
20:00 
EKG
Svensk hälsoserie från 2007. Del 4 av 8. Poeten Marcus Birro gästar EKG-studion och pratar alkohol med programledaren Ann Söderlund. Text-tv 199. Även 24/11. [446567]

Discovery Channel

02:00 (03:00)
Övernaturliga fenomen
Del 11. "Övernaturliga fenomen" är en rysansvärd serie i sex delar som tar upp hemska och sanna paranormala händelser återberättade av människor som varit med om otäckheter i verkligheten. [98868407] 

 

Tisdag 20 november

Kunskapskanalen
20:00 
Punglejonet
Dokumentär. På Nullarborslätten i Australien klämmer sig några paleontologer ner genom ett knappt axelbrett hål i marken. Längre ned utvidgar sig hålet till en vidunderlig grotta. På botten ligger skelettet av ett fabeldjur, punglejonet. Även senare i dag, 22/11. Textat 793. Bredbild.

TV1
21:30 
(22:00)
Toppform
Livsstilsserie. Del 2 av 10. Gänget i "Toppform" ska komma vidare i sin träning och specialisera sig för att kunna bli riktigt bra på en sport. Catarina får sin första tennislektion, medan Izla har svårt att bestämma sig för vad hon ska satsa på. Ida och Tobbe går till en ekofrisör. Per tycker det är svårt att hitta ekologiska grönsaker så "Toppforms" kock Rune tar med honom till en odlare som levererar lådor med säsongens grönsaker hem till folk. Programledare: Blossom Tainton Lindquist. Bredbild. Text-tv 199. Även i SVT1 22/11, SVT1 24/11, SVT24 24/11 och SVT24 25/11. [310]

TV2
21:30 
(22:00)
Vetenskapsmagasinet
Del 6 av 10. Vad är du mest rädd för? Döden, skulle Ingmar Bergman ha svarat. Och kanske är det svaret som gäller för hela svenska folket. För vi har blivit proffs på att skydda oss med bilbälten, cykelhjälmar och brandvarnare. Vi vet vad vi kan stoppa i oss och vad vi ska låta bli. Vi röker allt mindre och äter våra grönsaker. Men är det svenska säkerhetstänkandet irrationellt? För vilka risker missar vi när vi lever efter löpsedlarnas larmrapporter? Dessutom om hur rädd man ska vara för dammråttor, björnar och om varför rasismen är ointelligent. Programledare: Rasmus Åkerblom. Bredbild. Text-tv 299. Även i SVT24 23/11, SVT24 24/11, SVT2 25/11 och SVT2 26/11. [9643]

Kunskapskanalen
22:00 
Klorofyll om rovdjur
Miljömagasin. Järven - ökänd och okänd. Järven är känd för att vara glupsk och grym, men den finske filmaren Antti Leinonen har sett flera andra sidor. Under ett år har han följt en järvfamilj i den finska skogen. Den svenske järvforskaren Jens Persson berättar om djurets situation i Sverige och resten av världen. Programledare: Anna Snäll. Även 21/11, 24/11. Textat 793.

Discovery Channel

02:00 (03:00)
Övernaturliga fenomen
Del 12. "Övernaturliga fenomen" är en rysansvärd serie i sex delar som tar upp hemska och sanna paranormala händelser återberättade av människor som varit med om otäckheter i verkligheten. [98835179]

 

Onsdag 21 november

 
TV4+
 
20:00
 
Akademien för det okända
Svenskt ockult magasin från 2007. Del 9 av 9. I dag ska det avgöras vem av de sex eleverna som ska få arbeta med Det okända i framtiden. Eleverna får göra om samma tester som de gjorde på castingen, och ståuppkomikern Jacob Ökvist vet inte riktigt vad han ska tro. Medverkar gör dessutom barnprogramledaren Malin Gramer och gästlärarna Vendela Cederholm och Anders Åkesson. Även 24/11. [2502808]

Kunskapskanalen
22:30 
Nobelpristagare: Doris Lessing
Dokumentär från 2005. Om nobelpristagaren Doris Lessing. 2007 års nobelpristagare fick motiveringen "den kvinnliga erfarenhetens epiker, som med skepsis, hetta och visionär kraft har tagit en splittrad civilisation till granskning". Hon föddes 1919 i Persien och växte upp i Sydrhodesia, nuvarande Zimbabwe, och bor i London sedan 1949 där hon gav ut sin första roman. Doris Lessing lokaliserar spänningar och problemområden i vår västerländska civilisation. Även 22/11, 25/11. Textat 793.

 

 

Torsdag 22 november

TV400

20:00 (20:55)
Ghost whisperer
Amerikansk dramaserie från 2005-06. Del 21 av 22. En pilots och en flygvärdinnas andar försöker få kontakt med Melinda som har svårt att tolka deras avsikter. Men när hon äntligen lyckas förstå vad de vill leder det till hennes största utmaning hittills. I rollerna: Jennifer Love Hewitt, David Conrad, Aisha Tyler. Även 25/11. [355174]

Kunskapskanalen
20:30 
Hur gör Rolf Lassgård?
Samtal. Vad händer med en skådespelares röst, andning och fötter när rollfiguren tar över? Hur gör en skådespelare för att få oss att se någonting som egentligen inte finns? Gunilla Kindstrand möter en förvandlingens mästare, Rolf Lassgård, som berättar om sitt arbete som skådespelare. Repris från 16/11. Bredbild.

TV400
20:55 
Ghost whisperer
Amerikansk dramaserie från 2005-06. Del 22 av 22. Melinda kämpar med sin svåraste utmaning hittills efter flygplanskraschen när hon försöker övertyga hundratals förvirrade och döda passagerare att gå över till andra sidan. I rollerna: Jennifer Love Hewitt, David Conrad, Aisha Tyler. Även 25/11. [5301358] 

     HUMOR   
 

 


HUR 17 BAR DOM SIG ÅT EGENTLIGEN? 

 

 DU, SNART KOMMER DET ATT GÖRA ONT! 

 


 

Bulldog säljes. Äter det mesta och tycker mycket om barn.

En länstol som i många år tillhört en revisor med stoppning i sitsen och överdrag på ryggen säljes på grund av dödsfall.

Fallskärm. Använd endast en gång, aldrig öppnad, liten fläck.

Barnbarn + sittvagn 375 kr.

Frysbox, 2 år, i nyskick, lagom till 2-3 personer.

Gul nackad papegoja till salu.

Äldre dam eller herrcykel köpes billigt.

Klocka upphittad, återfås mot beskrivning av Kurt.

Promenadkäpp borttappad av herre med silverknopp i ändan.

Person som kan ta hand om hästar som inte röker eller dricker.

Lägenhet med utsikt över grönområde och parkettgolv.

Fin trea med balkong utan insikt.

Liten stuga i Sälenfjällen med bastu på 65 kvadratmeter.

På mitt konditori serveras lemonad, tillverkad av undertecknad själv, som är korkad och stämplad

Välkomna till Anton Carlsson - rökt laxhandlare från Blekinge

WorkOut - vi bygger kroppar som håller livet ut.

Hos oss bor du billigare än du betalar för.

Björks bussresor - ett alternativ till en trevlig semester.

Dagens ros till de två män och den kvinna som hjälpte mig till sjukhuset efter att ha brutit min fot.

Är du myndig? Är du svensk medborgare? Är du intresserad av det Svenska Försvaret? Är du fullt frisk?

  

TÄNKVÄRT 

 
 

Vad du tillbringat år med att bygga  
 
kan någon kanske förstöra över en dag;  
 
Bygg ändå! 
 

Om du finner Kärlek & sinnesfrid  
 
kan andra bli avundsjuka;  
 
Var lycklig ändå! 
 

Ge Världen det bästa du har, 
 
det är kanske  aldrig tillräckligt;  
 
Ge ändå Världen det bästa du har! 
 

Du förstår, när du kommer till den slutliga räkenskapen
så är det mellan dig & Gud;  
 
Det var aldrig mellan dig & de andra!
 
 
Moder Teresa 
 

Och så missar du väl inte
Lördag 17 november

Kunskapskanalen 22:00 
"Utan tvivel är man inte klok" - Tage Danielsson
Dokumentär från 1995. Tage Danielsson var en folkkär revyförfattare och skådespelare.
Han skrev även böcker, regisserade filmer och blev med tiden en betydande samhällskritiker och humanist.
Ville Carlström har porträtterat Tage Danielsson och visar att hans tankar och infall i högsta grad lever vidare. Även 23/11. Textat 793.
  Eva Svensson och Per-Uno Fransson  
 
Jordstrålningscentrum
 

e-mail: jc@vingar.se

tel: 08-510 110 25   (säkrast må-fre kl 08-10) 

www.jordstralningscentrum.se

 Tipsa gärna fler personer om Sl@grutenytt,
så de också 
 får  en chans att hitta de osynliga världarna!
Varför inte vidarebefordra detta till lämpliga vänner och bekanta 

 

Jag vill till
Jordstrålningscentrums hemsida
Adante (hälso-sajten)
ett annat nummer av Slagrutenytt

nästa Slagrutenytts
indexsida
föregående