2007 nr 27,  4 november 

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM 
www.jordstralningscentrum.se


  OBS! Gamla nummer av Slagrutenytt finns  slagrutenytt.vingar.se  
 

Läs hela Jordstrålningscentrums program på hemsidan. Det är mycket att välja på!
Du ser att vi nu har även en ny domän: http://jordstralningscentrum.se,
men den gamla
www.jordstralningscentrum.nu finns kvar tills vidare.
Byt gärna ut i "Favoriter" och om du har länkar.

www.jordstralningscentrum.se

INNEHÅLL:  

   ·   ETT ÅTERBUD PÅ SPANIENKURSEN 10/11-17/11! 
   ·   DE NÄRMASTE
FÖREDRAGEN  OBS EV ÄNDRING I PROGRAMMET
      
 
  
   ·   ÅRETS RESTERANDE KURSER. OBS 2 ÄNDRADE KURSER! 
   ·   HJÄLP JORDEN:  SKICKA HEALING 
   
·   TV-TIPS  
     
  
·   HUMOR 
  
·   TÄNKVÄRT 
   ·   REIKI 
           

 

  ETT ÅTERBUD PÅ SPANIENKURSEN 10/11-17/11! 

En plats finns nu, endast för en kvinna, i dubbelrum.

 

Vi har fått ett sent återbud till vår kurs på Spaniens solkust  som startar nu på lördag.

Kursen har varit fulltecknad sedan i våras så nu yppas en chans för en av alla de som därefter frågat om de kan få följa med!
Eftesom det blev en plats över i ett dubbelrum där det bor en kvinna, så kan endast en kvinnlig deltagare få ta återbudsplatsen.

Skynda dig att kontakta oss! Ring eller maila: 08-510 110 25 eller jc@vingar.se.

 

En underbar vecka med många aktiviteter där vi plockar ut godbitar ur våra övriga kurser i Sverige! Känn, se , påverka energier....  Härliga utflykter, mycket naturväsenkontakter (även med gigantiska väsen). Brukar därför vara sol och värme när vi är där (dock ingen garanti för det!!). Härlig gemenskap.
Vi bor i den pittoreska staden Nerja, som ligger alldeles intill Medelhavet 5 mil öster om Malaga, på Spaniens sydkust.

Kursen har tidigare fått rent översvallande mottagande och rosor av kursdeltagarna.

Läs mer om kursen på vår hemsida: jordstralningescentrum.se under Spanien i vänstra kolumnen. Där finns program och bilder från tidigare kurser. 

 

 

 

DE NÄRMASTE FÖREDRAGEN 
Lokal för föredrag: Kammakargatan 56, kl 18.45. Inträde: 100:-.

 
 

TANKENS KRAFT OCH THE SECRET – EVA SVENSSON
FÖREDRAG
Måndag 5 november kl. 18
45
Tanken är den starkast förmåga människan har. Ytterst få utnyttjar den medvetet och går därmed miste om de möjligheter som finns att skapa livet så som de vill ha det. T ex skulle de flesta vilja ha glädje, framgång och tillräckligt med pengar. Det är ingen omöjlighet att få det med tankens kraft. The Secret, filmen och boken, har gått som en löpeld över jorden senast året. Miljontals människor har börjat förstå vad tankens kraft handlar om och hur man kan utnyttja den själv. Eva Svensson har själv praktiserat det i många år och håller också sedan länge kurser i ämnet. Hon talar även om hur man använder tanken även för sin egen personliga utveckling och för att må bättre fysiskt och psykiskt.

Eva återkommer med kurs i Tankens kraft 1-2 december. Läs infon om kursen längre ner under Kurser.
 

GRATIS INFORMATIONSKVÄLL
Torsdag 8 november kl. 18
45 Lokal: Kammakargatan 56
Information för nybörjare om jordstrålning, slagruta, pekare, pendel och om de osynliga världarna och våra s.k. övernaturliga förmågor. Kom och lyssna när vi går igenom grunderna! Auror och chakror. Kan man bli sjuk av jordstrålning? Kan man ta bort currykryss? Vad kan man mer göra med slagruta? Vilka outnyttjade förmågor har vi? Massor, se bara program- och kurstexterna! Du får även prova på att gå med slagruta eller pekare och söka efter currylinjer, samt se hur illa just du reagerar på dem.
Tipsa och ta gärna med intresserade vänner. Kvällen brukar vara uppskattad!

JORDENS HELIGA PLATSER – NINA FALKENBERG
FÖREDRAG
Måndag 12 november kl. 1845
Runt jorden finns några speciellt starka energiplatser, vilka forntidens människor kände till. Nina har besökt de flesta av de här mäktiga platserna, t. ex. Egyptens och Mayaindianernas pyramider, Stonehenge och Machu Picchu. Dessa områden är också av speciellt intresse för sådana människor som kan känna och mäta energierna. Idag besöks dessa platser av många tusentals personer världen över.
Nina har många fina diabilder från dessa orter och kan berätta på ett intresseväckande sätt. Hon arbetar på Etnografiska museet och har i många år rest ut i världen till dessa platser så ofta hon kan. Nina var bl. a. med i Egypten när 11-11-porten öppnades.

VARFÖR ÄR CHAKROR SÅ VIKTIGA? – HENRIK HAMMARGREN
FÖREDRAG
Måndag 19 november kl. 18
45 
Henrik berättar om hur medvetandets icke-fysiska energikanalcentra (chakrorna) bygger upp auran, som är mätbar med slagruta. Henrik informerar om de sju chakrorna, som är mycket olika varandra och tillsammans bildar medvetandet. Chakra-kunnande är praktiskt. Vi känner igen beteendemönster och obalanser/sjukdomar som hör ihop med respektive chakra, hos oss själva eller andra. 

Henrik har sedan många, många år varit ledare för den österländska föreningen Den Gyllene Vagnen i Uppsala, där man har många föredrag och kurser inom de alternativa områdena. Det innebär att Henrik med tiden fått en oerhörd stor och bred kunskap och praktik inom dessa områden, vilket han också förmedlar i form av föredrag och kurser. Chakror är ett av de områden han specialicerat sig på sedan länge, så här finns en gedigen kunskap.

Henrik återkommer lördag - söndag 26-27 januari, med kurs om DE SJU CHAKRORNA, med chakra-yoga och chakrabalansering. Mer kursinformation finns på hemsidan: jordstralningscentrum.se/Kurser
 

AURARENSNING MED PEKARENS HJÄLP – TOMMY WIBERG
FÖREDRAG
Torsdag 22 november kl. 18 45 
Tommy Wiberg berättar om att bakgrunden till de flesta av våra åkommor är känslo-mässiga blockeringar. Sambandet mellan dem och de fysiska/psykiska störningarna belyses och förklaras. Tommy visar och berättar hur han med olika hälsomedel och teknikers hjälp har ett reningsprogram som kan förbättra mångas hälsa. En odramatisk metod presenteras där deltagaren får lära sig att själv ladda ur negativa laddningar som ligger bakom de känslomässiga blockeringarna, varvid dessa kan neutraliseras och bli harmlösa. Detta kan medföra ett radikalt förbättrat stabilt hälsotillstånd t. ex. för elöverkänsliga m.fl. Tommy blev själv av med sin diabetes på 6 veckor. Tommy demonstrerar med pekare hur han mäter de olika organens tillstånd och ev förekomster av virus, parasiter m.m.
Tommys föredrag brukar vara mycket uppskattat!

PROFETIA INFÖR FRAMTIDEN - CARINA HULTQVIST   OBS LÄS NEDAN!
FÖREDRAG
Måndag 26 november kl. 1845

Vi vill redan nu varna för att föredraget eventuellt kan bli inställt eftersom Carina är sjuk och är osäker på om hon hinner bli bra.
Vi lämnar definitivt besked om ifall föredraget kommer att ske eller ej, i slutet av veckan innan. Det sker i det
Sl@grutenytt som då skickas ut.

 
 ÅRETS RESTERANDE KURSER 
 Kurser kräver föranmälan så att vi kan planera på bästa sätt för deltagarna.
 

11.10-11.11

TAROT - MARIE LOUISE CRONSTEDT

 

GRUNDKURS I MAGI – CARINA HULTQVIST  Flyttas till 2008

11.24-11.25

 HEALING - är en förmåga som Du och Alla människor har 2- PER-UNO och JENNY FRANSSON

11.24-11.25

UPPTÄCK DINA EGNA INRE DELPERSONLIGHETER
- VOICE DIALOGUE - KRISTINA VON REIN och LOTTA BLOMQVIST

11.30-12.02

NYBÖRJARKURS I SLAGRUTA OCH PENDEL

12.01-12.02

MED TANKENS KRAFT OCH GUIDERNAS HJÄLP - EVA SVENSSON

12.04 start

UPPTÄCK DINA DOLDA OUTNYTTJADE FÖRMÅGOR     
OBS! Flyttad till detta nya datum!

12.08-12.09

 HÄLSO-LASSE

 

 -------------------------------------------------------------------------------------  

 TAROT

Kurs med Marie-Louise Cronstedt

 

KURSDATUM:
 
Lördag-söndag 10-11 november. Lör 10 - 17, sön 9-16.

 

 

 

 

Att kunna spå med kort är en underbar kunskap!
Att i tid se vad framtiden har med sig är en mycket givande gåva!  Då har man möjlighet att i förväg ta tag i det som inte ser ut att bli så bra, och att ändra det man inte vill vara med om i framtiden!  Det innebär att man kan underlätta livet väsentligt!

Alla kan lära sig Tarot!.

Denna kurs går ut på att ge en inblick i tarot som en esoterisk kunskapsväg. Lisa vill visa dig hur du kan förstå tarotkortens symbolspråk och byggnad så att du själv kan skapa din egen relation till korten, för att kunna använda dem som "nycklar till min egen inre kunskap".

Tarot är en mytologi i bilder! Korten kan liknas vid fönster genom vilka man kan se själens förvandling steg för steg. Tarot är känt som orakel. Ordet orakel betyder ungefär "Gudarna talar". Om man med gudarnas röster menar vår egen innersta kunskap kan man med fördel kalla tarot för aristokraten bland orakel. Lisa tänker sig att tarotkortens logik och mönster är en spegel av människans eget psyke. Tarotkorten som helhet vill hon likna vid en projektion av det kollektiva omedvetna.

Förutom en introduktion i jungiansk psykologi och symbollära kommer du att få en inblick i hur tarot kan visa oss på mönster i våra liv vi ständigt skapar och medverkar i. Du kommer dessutom få erfara hur tarot kan vara ett "mellanområde" i en kommunikation mellan två människor, ett område där kreativitet stimuleras, frågor ställs och insikter görs.

Lisa har en fil kand i psykologi med religionshistoria. Hon har skrivit uppsats vid Junginstitutet, IAP, "Tarot som individuationsprocess i bilder", samt examensarbete i  psykologi om symboltolkning i folksagor. 2002 skrev hon boken "Tarot - levande symboler". Lisa har under många år arbetat aktivt med Tarotkort, dels för spådom men även som verktyg i psykoterapeutiska samtal. Lisa har dessutom hållt ett stort antal kurser och föreläsningar i symboltolkning i Tarot, folksagor samt runmagi. Lisas bok ingår i kursen. 
Kostnad:
2.150:-

 -------------------------------------------------------------------------------------  


 

HEALING är en förmåga, 
som DU och ALLA människor har

Kurs med Per-Uno och Jenny Fransson

KURSDATUM: Lördag-söndag 24-25 november, lördag kl 10-17, söndag 9-16.
 

 

 

Healing kan jag använda för att behandla mig själv eller andra. Den går att använda ensam som hälsobehandling eller i kombination med andra terapiformer. Healing är en enkel, redskapslös metod som använts i tusentals år just för att den fungerar så bra.
Du och alla andra kan redan healing, mer eller mindre, eftersom det är en medfödd gåva.
Under kursen ska vi väcka upp våra förmågor, öka och stärka dem.

Vår styrka/skicklighet att heala påverkas bl. a. av
nedanstående faktorer, som vi ska gå igenom under kursen:

¨ KUNSKAP: om människokroppens olika fysiska och andra osynliga delar som energisystemen, meridianerna, aurorna, chakrorna mm. Healingen arbetar med energierna i kroppen och bl a löser den upp blockeringarna. Faran att jobba med t ex cancer.
¨ KONTAKT: med healingguider/-medhjälpare som hjälper oss. Du får lära känna din egen healingguide och får veta hur han/hon ser ut, ev. namnet och hur du tar kontakt med guiden för att tala om vad du vill ha hjälp med.
¨ TEKNIK: att hitta obalanser som behöver fixas, att hitta vad vi ska göra, hur vi ska göra, hur man kan jobba på distans, hur man kan jobba med andra tider - t ex grundorsaker långt bak i tiden, hur man gör uppföljning för att se om det fungerade. Hur ska den som ger eller tar emot healing göra/tänka? Hela dig själv, vänner, djur, växter, naturen osv. Hur skickar man rätt frekvens med avseende på mottagaren?
T ex passar inte alltid reikins "Faders-energi" för att ge healing till naturen, som ofta behöver "Moder Jords"-energi, osv...
Vi tränar praktiskt på att heala med rätt frekvenser m.a.p. de olika behoven till människa, till träd och via naturväsen till naturen. De flesta kommer att skicka olika energier eftersom vi ställer in oss på att sända det som mottagaren behöver. Jenny försöker därför hinna med att se vilka naturväsen som tar emot och vad energin är bra för. Inblandade naturväsen bekräftar under kurspraktiken om var och en av oss gör rätt.
¨ ERFARENHET: som vi kan få genom träning, lyssna/läsa/lära för att ta del av andras erfarenheter…
¨ INTENTION: hur vi ska ställa in oss mentalt för att få bättre resultat… och
¨ FOKUSERING: tankeskärpan och medvetandets inriktning vid healingen….

Per-Uno är själv Reiki Healing Master, men detta blir inte en Reikikurs med initieringar,
den blir bredare och vi går kort igenom stolparna ovan och blandar teori och praktik och tar hjälp av guider och naturväsen, som vi pratar med under kursen. Per-Uno har utvecklat egna mycket verksamma metoder, vilka ger mer precisionsinriktad healing än t ex reiki.

Jenny ser och pratar med osynliga väsen och ser osynliga energier, såsom obalanser i auror och chakror osv. Vi tränar healing med facit, bl a för att vi ska veta att vi kan.

 -------------------------------------------------------------------------------------  

UPPTÄCK DINA EGNA

INRE DELPERSONLIGHETER

- VOICE DIALOGUE -

Kurs med Kristina von Rein och Lotta Blomqvist

 

 

KURSDATUM:
 

 

Lördag-söndag 24-25 november. Lördag kl. 10_17, söndag 9-16.

 

 


Kristina och Lotta höll föerag hos oss i förra veckan om Voice Dialogue. Vi fick då också se demonstrationer av de olika delpersonligheterna i Lotta och Kristina, vilket var verkligt intressant. Bl a så tog de fram Den inre modern, den omtänksamma delen av sig, och båda lät henne agera. Därefter fick vi också se Det inre barnet (ett av många), varav Lottas var en blyg tjej och Kristinas en riktigt yster flicka som gillade att hoppa. Genom att tidigare kännt in dessa delar och låtit de komma ut så kom de snabbt i kontakt med dem och vi kunde få träffa dem! Totalt så består vi av en massa olika delar, som kan vara bra att känna och sen använda vid olika tillfällen när vi har behov av dem. Iblabd jkan vi behöva vara noggranna och ibland ha pondus och ibland vara lekfulla. Vi har alla delar i oss, så det är bara att välja vid behov! Riktigt smart och klart givande att ha tillgång till, t ex när vi blir anklagade av någon annan eller behöver vara tuffa eller kärleksfulla!

Voice Dialogue utvecklades på sjuttiotalet i USA av Dr. Hal Stone, jungiansk analytiker och psykolog, och Dr. Sidra Stone, psykolog. Voice Dialogue är en kraftfull metod som sammansmälter västerländsk psykologi med österländsk filosofi. Metoden är enkel, öppen, tillåtande, kärleksfull, helt accepterande, ibland lekfull och upptäckande.


Voice Dialogue bygger på teorin om att alla människor i sitt inre har ett antal delpersonligheter, där varje del har en egen personlighet och en helt egen aura.
Genom att arbeta med Voice Dialoue kan du så småningom själv välja vilken del av dig du vill tillåta vara framme. Vill du just nu vara modig, glad, mjuk eller...? (Läs mer i föredraget 29 oktober). De delar som man brukar bekanta sig med först är de delar som lever som mest inom dig, dina s.k. primära delpersonligheter.
Vi kommer att presentera de mest vanliga delpersonligheterna som lever inom de flesta människor, så som t.ex. den inre kontrollanten, den inre pådrivaren, den inre kritikern,

den inre behagaren, de inre sårbara barnen och många fler.
Med hjälp av Voice Dialogue kan man utveckla det medvetna jag:et, som är den som bevittnar alla delpersonligheterna. Med det medvetna jag:et kan man stå kvar i nuet i närvaro, och också i mitten mellan två motstridiga sidor av sig. När ingen delpersonlighet "tar över" kroppen så kan man göra mer medvetna val av hur man vill vara och känna.
Det ger personlig frihet. Det här kommer vi att berätta mer om på kursen.

På kursen kommer vi också att berätta om hur olika delpersonligheter påverkar dina relationer, till dig själv och andra. När du ökar din medvetenhet om vilka delar du identifierar dig med kan du upptäcka vilka delar du använder när du är i en relation. Med ökad medvetenhet kan du lättare välja mellan olika delar, för att t.ex. förändra en relation med en partner där ni tillsammans fastnat i speciella relationsmönster mellan speciella delar,

s.k. bindningsmönster. Du kan då t.ex. lättare ta dig ur en konflikt.


Syftet med kursen är att du med hjälp av Voice Dialogues teorier, demonstrationer, sessioner och lekfulla övningar ska bli mer bekant med och erfara många av dina delpersonligheter. Kursen kommer på ett lekfullt sätt att ge många egna inre upplevelser och insikter.
Genom att uppleva Voice Dialogue med andra kan du också erfara andras delar och speciella energimönster, som kan berika ditt liv. Du kommer att få med dig ett sammanfattande kurskompendium vid kursens slut.


Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med din egen utveckling, samt till dig som vill utveckla och berika ditt sätt att arbeta med människor. Det är viktigt att komma ihåg att Voice Dialogue inte är en behandlingsform för ett sjukdomstillstånd.
Kostnad: 2150:-


VÄLKOMMEN ATT UPPLEVA MER AV DIG SJÄLV! 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

NYBÖRJARKURS SLAGRUTA OCH PENDEL 
 

 

KURSDATUM:

TIDER:
 

 

30 nov - 2 dec. 
eller. 22-24 febr.
Fredag kl. 18 45 - 22. Söndag 9-16. 
 
Inne lördag 10-17 och utfykt under våren 2008, .
 
 

 

Du får en god inblick i vad jordstrålning är och
hur man använder slagruta, pekare och pendel.

Att lära sig gå med slagruta/pekare är bland den bästa och enklaste kunskapen man kan ta till sig. När man lärt sig mäta energier så får man mycket större möjlighet att få överblick över de energier som finns på alla områden, t ex jordstrålning, bra och dåliga platser att vistas på, auran, chakror, ställa frågor om sådant man inte vet (kanalisera), hälsan m.m., m.m.

 

Kurs innehåll: Slagrutekonstens utveckling genom tiden. Vad kan man använda slagruta och pendel till?
T ex hitta bra plats att sova på, söka vatten, få svar på frågor, kontrollera och förbättra hälsan, leta efter nergrävda kablar, förutsäga jordbävningar, leta efter försvunna saker.
Olika slags energier (curry, hartmann, vatten, leylinje m. fl.).
Hur gör man? Litteratur på svenska. Vilka energier finns vid fornminnen? Våra förfäder tycks ha kunnat mer än vi. Gamla kyrkor och hus byggdes med tanke på jordstrålning. Energilinjer s.k. leylinjer (ibland miltals långa) mellan olika forntida platser. Aurans uppbyggnad och reaktion på jordstrålning. Vilka sjukdomar är kopplade till jordstrålning? Kan man ta bort den farliga
jordstrålningen? Hur påverkas växter och djur? Positiva energier. Sexkantfönster.

Övningar i att leta efter curry- och hartmann-linjer. Söka efter vatten, leylinjer, m.m.
Känna människors aura med handen och med slagruta. Lära sig se auran (de allra flesta brukar klara det). Hitta bästa (mest hälsosamma) platsen för mig att vara på. Pendelövning.
Utflykt på lördagen till en gammal kyrka med de speciella energimönster som finns där. 
Kostnad: 1900:-


Börja gärna med att komma och lyssna på en
GRATIS INFORMATIONSKVÄLL Torsdag 8/11 eller torsdag 7/2. (se programmet).


 

 -------------------------------------------------------------------------------------  


 

MED TANKENS KRAFT
OCH GUIDERNAS HJÄLP

Kurs med Eva Svensson

KURSDATUM:

 
Lördag-söndag 1-2 december, lördag kl 10-17, söndag kl 9-16.

 

 

Tankens kraft är den absolut starkaste förmågan en människa har. Problemet är bara att hon ofta inte vet om det och därför inte utnyttjar den!
Har man dessutom kraftfulla bra guider, som hjälper en, så kan man uträtta både det som i normalt språkbruk kallas "underverk" och "mirakler". Det är ganska enkelt egentligen, eftersom man bara använder en outnyttjad förmåga som vi alla har, samt olika naturlagar.

"Underverken" är kanske lite mindre i början men med övning så blir de större och större.
Du kan skapa och skaffa det du vill! På den här kursen får du lära dig hur du gör detta på ett effektivt sätt. Eva har haft kurser i Tankens kraft i fem år och har gedigen erfarenhet.
Du behöver inte tro på guider för att vara med. Det fungerar ändå.

Kursen innehåller både teori och praktik för att du skall få en grundlig kunskap om dessa fenomen. Därmed kan du börja använda dem! Och det är inte särskilt svårt...

Utdrag ur kursen:
Allt består av energi, absolut allt.
Tanken kan påverka energin med omedelbar effekt.
Vad kan vi skapa. Finns det begränsningar?
Skapar vi våra liv och sjukdomar? Placebons kraft.
Hur kan vi utnyttja flera naturlagar.
Positiva och negativa tankar. Vanans kraft.
Regler och tips om hur man skall tänka för att få det resultat man vill.
Våra guider.
Vilka är de. Varför hjälper de till med våra önskningar. Vad kan de göra? Begränsningar?
Hur får vi kraftfulla guider. Hur får vi ett effektivt samarbete med dem?

Tekniker och övningar t ex:
Skapa (dra till dig) saker och händelser i den fysiska verkligheten, t ex en ny relation, pengar, välmående, kärlek, harmoni.
Skapa hälsa. Ideomotoriska rörelser.

Rensa bort negativa energier och ta bort obalanser i auran, kroppen, hus m.m.
Visualiseringar.
Positiva besvärjelser, kanske den starkaste metoden av alla.
Minska tyngdkraften.

Eva Svensson har arbetat med sina guider och tankens kraft ett par timmar varje dag i 10 års tid.
Hon har hållit kurser i ämnet i 5 år. Eva berättar om sina egna upplevelser och erfarenheter och hur hon gång på gång använder tankens kraft i vardagen för att uppnå det hon vill, även det som är omöjligt.
Eva håller föredrag om Tankens kraft 5/11.

Välkommen till en helg, som verkligen kan förändra ditt liv!
Kostnad: 2.150:- inkl. stort kompendium.

 


 -------------------------------------------------------------------------------------  

 
UPPTÄCK DINA DOLDA OUTNYTTJADE FÖRMÅGOR  

Kurs med Eva Svensson 

 

OBS!  Nytt datum!  
KURS-START Tisdag 4 december (innehåller 4 tisdagskvällar) 
 
Följ med på en upptäcktsresa och utforska flera av dina okända förmågor.
De kan dessutom övas upp! Få personliga insikter om livet och hälsan! 
 

Datum:        4/12,11/12, 15/1, 22/1, kl 18.45-22  
Ibland hör vi talas om mirakler eller någon med s. k. övernaturliga förmågor. Om vi granskar det så ser vi att de flesta människor _ även Du! _ har en hel del av dessa förmågor. Tyvärr har vi inte fått lära oss att utnyttja dem och de ligger därför väl dolda. Genom att vi berört och berättat om en del av dessa förmågor på våra kurser, har vi fått önskemål om att göra en separat kurs, för att gå igenom, berätta om och ibland ge möjlighet att prova dessa spännande saker.

På den här kursen får du följa med på en upptäcktsresa och utforska dina okända förmågor. Vi går igenom och förklarar olika, ofta kallade "övernaturliga" förmågor och provar på en del av dem. Du får lära dig olika tekniker så att du kan öva på de förmågor du önskar
förbättra. Kursen ger tips så att du hemma sedan kan fortsätta öva. Vissa saker kommer du att ha lättare för än andra. Det är individuellt. Vi är alla olika.

Du får hemläxor i form av övningsuppgifter på denna kurs, frivilligt, men bra för den som vill träna upp sina förmågor och inte bara få teoretisk bakgrund.

På kursen går vi bl. a. igenom:

Energier, auraseende, se på avstånd, kanalisering, tidigare liv _ hitta och uppleva, känna på föremål _ berätta vad som hänt, vad är det vi ser _ hur ser det ut runt oss egentligen, känna med auran på flera meters avstånd, meditation på alfanivå, spöken och spökrädsla _ vad är det, healing, stämma blod _ för att få blodflöde att stoppa, tala med djur och andra intelligenser - synliga och osynliga ( t ex spöken, ledsagare, naturväsen, änglar, utomjordingar) - här och på annan plats, se tidigare trauman hos en annan person, intuition, tankens kraft. Vi kommer också att beröra varsel, tankeläsning, spontan förflyttning i tid och rum, spontan tankekommunikation mellan två varelser, mm.

Vad är människan för något egentligen? Ja vi är betydligt mer mångfacetterade än vad de lärde oss i skolan. Vi är alla utrustade med s.k. "övernaturliga" förmågor, men ytterst få använder sig av dem. En del utnyttjas bara omedvetet.
Som en följd av denna kurs har många upptäckt att de har fler "övernaturliga" förmågor än de tidigare anat. Vid övningarna blir deltagarna ofta positivt överraskade av sina förmågor. 
Under kursen har du möjlighet att få låna böcker för att läsa, samt köpa böcker billigt.
Kostnad: 2150:-

 ------------------------------------------------------------------------------------- 

HÄLSO-LASSE

Kurs med Hälso-Lasse

KURSDATUM: 
 
Lördag-söndag 8-9 december. Lördag 10 - 17, söndag 9-16
 

 

 

Hälso-Lasse var hos oss i oktober och höll ett MYCKET uppskattat föredrag! Han delar glatt med sig av sin enorma kunskap. Dessutom så gör han det med lite humor insprängt ibland.  Så det blev en mycket lyckad kväll! Nu återkommer han med kurs som säkert blir lika lyckad.

Missa inte kursen!!
 

Hälso-Lasse har varit en föregångare på många områden. Han har varit vegan i 40 år, var en av de första alternativodlarna i Sverige, har haft Västsveriges största livsmedelsbutik och varit störst jordgubbsodlare. Hälso-Lasse är en personlighet. Den som träffat honom glömmer honom inte.
Hälso-Lasse (Aristonius Joalin, Lars Solhjärta, Lars Lönnerud) har jobbat som Sveriges mest besökta homeopat i 35 år med ett brett helhetstänkande. Bl a har han behandlat över 11.000 kvicksilverförgiftade. Hälso-Lasse är den enda i Norden som länge använt mycket stora styrkor av D-vitamin till sina patienter, då han redan på 1980-talet insåg att det behövdes. Först i år (2007) har forskarna konstaterat att Lasse haft rätt hela tiden, dvs att

D-vitamin är fettlöslig och inte lagras i levern och därför kan tas i stora doser vilket man tidigare varnat för! Lasse är känd för mycket sådant nytänkande, vilket gjort att han lyckats med ett otal patienter som andra haft svårt att få friska. Kom och lär!

Kursinnehåll:

Nu är det rätt tid för oss att resa oss ur askan och skapa oss ett nytt liv. "Kärlekens källa".
Ta bort dina obalanser och låt din kropp bota sig själv. Det är egentligen få orsaker till människans ohälsa; Bristen på ljus i Norden, cirkulationsstörningar, förgiftningar och hormonstörningar. Metaller i munnen, en stor orsak till olika förgiftningssymtom, bl a trötthet, olust, värk, allergier och massor av andra symtom. Ljusbrist skapar D-vitaminbrist och är orsak till många sjukdomssymtom, t ex urkalkning i skelettet, allergier, tidigt åldrande, cancer, psykiska besvär, magbesvär och massor av annat. Som en följd av orsaker som vi lätt kan åtgärda, angrips vi av fria radikaler som skapar tidigt åldrande.
 

Psykiska problem vi känner oss misslyckade. Man är 40 men känner sig som 90.
Vårda dina relationer till andra, så stärker du din egen energi och andras. Ouppgjorda konflikter kan dra musten ur dig.
 

Vi blir det vi äter. Viss mat innehåller mycket mer antioxidanter. Genom att tillföra hög energi kan man inte bli utbränd. Björksav, en av de bästa hälsodryckerna. Hur olika färger och dofter på bl a blommor påverkar oss på olika sätt. Sängplatsen är en viktig del i ditt liv. Utforma den på rätt sätt så du kan ta till dig det kosmiska flödet och all information som kommer till dig på dina nattliga resor.

 

Vattumannens tidsålder, som vi är på väg att förankra oss i, ger oss större möjlighet till den frihet vi längtar efter. Nu när tiden går mot den stora reformationen "Jordens examen" finns hur många möjligheter som helst om vi tar vara på de verkliga möjligheterna och kunskaperna och koncentrerar allt som vi byggt upp i olika tidigare liv. Enligt Mayaprincipen går tiden fortare men vi kan lära oss att koncentrera tiden så vi hinner allt vi ska göra. Jorden har många periodiciteter och svängningar och cykler. En är den väderleksperiod som vi upplever nu. Den började 1996 och kulminerar 2011. Det är viktigt att vi jobbar med kärlek till allt och alla. Allt vi sänder ut kommer tillbaka till oss själva.
På kursen berättar Hälso-Lasse mer om alla dessa saker och tar också upp en massa annat.
Kostnad: 2150:-

Läs gärna mer om Hälso-Lasse i vårt program under Föredrag, då han var hos oss och höll föredrag i oktober.

"Summan av belastningar avgör vår hälsa!"

 


 

HJÄLP JORDEN: 
SKICKA HEALING TILLSAMMANS MED ANDRA!
  

 
Såg du att Nobels Fredspris i år går till miljökämpen Al Gore som får dela priset med FN:s miljöorganisation? 

 

Är du bekymrad över klimatförändringar med översvämningar, stormar och smältande isberg? Är du bekymrad över annan miljöförstöring t ex spridning av gifter, algblomning, kalhuggna områden, kärnkraftens inverkan m.m.?
Vill du personligen göra en insats,  en insats där ditt engagemang verkligen betyder något och kan göra en avgörande skillnad? 

Här får du några datum och tider när du själv eller i grupp kan vara med att skicka healing för att Hjälpa Jorden.

Healingaktiviteten har initieras av en grupp i Västerås, som sedan flera år hjälpt till att läka Moder Jord  och som stämmer av med naturväsen,
för att få koll på att energierna hamnar rätt. Det är därför vi koncentrerar oss på ett noga angivet mål varje gång för att energierna ska hamna rätt. Målen är snäva vattenytor, men därifrån sprider sig energierna tiotals mil i alla riktningar...
 
 

Vad ska jag som sänder energi tänka på?
Be att få bli en ren kanal för de bästa energier som platserna behöver i varje enskilt fall. 
 

En kanal betyder att man inte ska ta sin egen kraft utan bara förmedla energi.

Man bör inte bara skicka ren healing utan be om just detta att det är rätt slags energi (dvs frekvens) för platsen ifråga. Enligt vår erfarenhet så tar platsens naturväsen hand om energin och "arbetar" med den på platsen så som de brukar då de arbetar med jorden. Just platser som är förorenade eller förstörda av människor har naturväsena svårt att hitta rätt slags energi till och är ofta då i behov att människors hjälp för att kunna rätta till de obalanserna. 
Att be om rätt energi är alltid viktigt! Det gälller all slags healing, även Reiki, ty Moder Jords hjälpar, naturväsena, kan må dåligt av vissa energier och t om bli skadade.
 
Du som inte kan healing kan hjälpa till med att bara tänka positivt på platsen under tiden, dvs att platsen är underbar och fin.
Vi skickar bara en kvart för att man skall orka koncentrera sig hela tiden.

Det närmaste datumet: 
 

Onsdag 7 november klockan 19:30 - 19:45
Mål: Östersjön, Finska viken 2 mil söder om Helsingfors...

Hjälp Jorden är en ny ideell organisation som vill hjälpa till att läka Moder Jord med alternativa metoder. Organisatione är i ett uppbyggnadsskede. 


Verksamheten i Hjälp Jorden kommer att bestå av flera olika delar för att nå den effekt man vill ha, dvs hjälpa Moder Jord.

Vill du ha Hjälp Jordens gratis Nyhetsbrev framöver när det startas? 
Skicka då din mailadress till 
nyhetsbrev@hjalpjorden.se  och skriv Nyhetsbrev. 

Gemensamt kan vi se till att  vända på utvecklingen!  

LITE UPPFÖLJNING: 

Några av
Hjälp Jordens medlemmar har kollat vad som hänt vid tidigare healing-/energi-/ljus-sändningar, bl a till Kaliningrad tidigare i år. 
Det har hänt mycket positivt av dessa aktiviteter, men själva arbetet med att sända energi kan nog hela tiden förbättras, främst genom att samla på sig erfarenheter och därmed komma med bättre information om hur man skall gå till väga. Vissa problem fanns t ex med att få energierna ned i vattnet, då de hade en tendens att stanna kvar på vattenytan. Med några personer som hjälper till med att rätta till det som inte fungerade perfekt de första gångerna så blev resultatet ialla fall mycket bra. Vi tänker därför alltid ha med erfarna personer som övervakar varje healingtillfälle och hjälper till lite där det behövs. Allas energier ihop gör att efftekten blir riktigt stark och bra så fortsätt att skicka! Även ni som inte känner er helt säkra! Tillsammans blir det storverk! 


Onsdag 10 oktober klockan 19:30 - 19:45
Mål: Stockholm: utanför Slussen vid Gamla stan och fram till Birka - och Viking-terminalen som ligger längs stranden öster om Slussen.

Vår erfarenhet blev att området kanske var för snävt, i alla fall verkade de flesta känna till området så bra och valde att skicka sin energi max 10-15 ut från Slussen mot Birkabåtens kajplats. Vidare hade energierna svårt att nå djupare än någon meter ner i vattnet. Men vi tror att vi lyckades få till det.


Onsdag 17 oktober klockan 19:30 - 19:45 
Mål: 
Östersjön utanför Kaliningrad, tänk 2 mil ut i Östersjön ....
Målet är satt för att Kaliningrad har oerhört lite rening av sitt vatten, som därmed förs orenat ut i Östersjön.

Nu var vi med innan och förberedde naturväsena och de vattenområden vi skulle skicka till och en del jobbade hårt på att få ner energierna ända till botten på bästa sätt och det var många naturväsen av olika sorter som jobbade och tog emot. Vi tror att vi lärde oss hur vi skulle göra för att energierna skulle nå ner djupt.

 


 

 

 
 

 

TV-TIPS  
 

TV-tipsen handlar om  är sådant som brukar intressera energiintresserade personer så som t ex  slagrutefolk,
alternativare, de som vill utveckla sig som människor m. fl. och kanske några pärlor utanför... 

Det finns så mycket som handlar om osynliga energier som andar, spöken,
medier, övernaturligt, hälsoprogram, natur, miljö, …  

Tipsa oss gärna om andra program, helst någon vecka innan de kommer…

OBS! Kontrollera att tiderna fortfarande stämmer (de flyttas ofta). Lita inte helt på Show-view-koderna, de
skrivs tidigt och programmen ändras alltför ofta… Speciellt ofta ändras vilken da
g "natt-repriserna" går,
ibland verkar de i tablån höra till dagen före... Har vi missat bra program, hör av di
g.   

För att själv hitta TV-program kan du söka på olika ord i www.dagenstv.com

 

 

 

 

 

Söndag 4 november

TV2
20:00 
(21:00)

Dokument inifrån: Klimaträddarna
Dokumentär. De har tagit sig an den största utmaningen, att hitta en lösning på klimatfrågan. Tusentals politiker och experter försöker komma på hur man ska få världen att avstå från olja, kol och gas. Måste välfärden offras? Bryr sig någon i Kina och USA? Vem ska egentligen betala? Pär Fjällström granskar möjligheterna i den globala jakten på koldioxiden. Text-tv 299. Även 8/11 och 10/11. [8549]
  

 

Måndag 5 november

National Geographic
18:00 
(19:00)

Jorden i fokus
Jordens inre. Tusentals mil under jordens yta alstrar smält sten ett magnetiskt hölje som skyddar oss från farlig strålning. Men höljet kan vara på väg att tunnas ut, vilket skulle leda till dramatiska förändringar för magnetpolerna. [7771150]

TV4+
20:00 
(21:00)
Mannen som talar med hundar
Amerikansk dokumentärserie från 2006. Del 11 av 21. Bulldoggen Tullulah hoppar mycket och vill ha mattes hela uppmärksamhet. Minischnauzern Tori snurrar runt tvångsmässigt i cirklar, vilket stressar familjens andra två hundar så mycket att de går till attack. Blandrashunden Howie togs gravt misskött om hand av polisen. Han hade kopplet så hårt runt halsen att det hade växt fast i skinnet. Nu har han blivit aggressiv mot okända människor. Hundpsykologen Cesar Millan kallas in för att försöka få ordning på hundarnas problematiska beteenden. [2066056]
 
Kanal 5
20:00 
(21:00)
EKG
Svensk hälsoserie från 2007. Del 2 av 8. Artisten Ayesha gästar studion och pratar med Ann och läkaren Ingemar Sköld om ADHD och andra bokstavssyndrom. Text-tv 199. Även 10/11. [800563]

 

Discovery Channel
02:00
 (03:00)
Övernaturliga fenomen
Skräcken på Lake Club. En familj köper en gammal bondgård där de snart känner sig iakttagna. När barnen attackeras av osynliga väsen ställer sig familjen frågan vilka andra som bor där. [98366099]

 

Tisdag 6 november

TV4
00:00
 (00:55)
Millennium
Amerikansk thrillerserie från 1997. Del 2 av 22. Frank och Emma försöker lösa ett mysterium med en äldre kvinna som har övernaturliga krafter. I rollerna: Lance Henriksen, Megan Gallagher, Brittany Tiplady. Repris från 2003. [874823]

 

Onsdag 7 november

TV4+

20:00 (21:00)
Akademien för det okända

Svenskt ockult magasin från 2007. Del 7 av 12. Utmaningarna på skolan Akademien för det okända fortsätter. De flesta arbetande medier får förr eller senare ett samtal från någon vars närstående försvunnit. De sex eleverna får en försmak av vad som väntar dem när de ska försöka lokalisera en försvunnen person. Även 10/11. [2920200]  

TV4+
21:00 
Osaliga andar
Kanadensisk ockult serie från 2007. Del 2 av 12. Barnen i en familj har sett en man klädd i krigsuniform marschera fram och tillbaka i korridoren på övervåningen. Människor som passerar förbi har noterat en figur som sitter i ett fönster och tittar ut, och man har även sett skuggor röra sig i huset. Medierna Jackie och Christine hjälper den spökande soldaten över till andra sidan så att familjen åter kan få lugn och ro. [1532804]

 

Discovery channel
02:00
 (03:00)
Övernaturliga fenomen
Huset från helvetet. En familj får reda på att deras hus är en hållplats mellan liv och död. De börjar undra varför den tidigare ägaren spikade igen fönstren. [98220243]

 

Torsdag 8 november

Discovery Channel
02:00
 (03:00)
Övernaturliga fenomen
Hemsökt hus. Romie känner sig dragen till det övergivna hus som kommer att bli hennes framtida hem... men när hon ser skuggan av en ande dra genom sin hall blir hon överväldigad av skräck. [98297915]

 

 

Fredag 9 november

 

Discovery channel
02:00
 (03:00)
Övernaturliga fenomen
Ekon från graven. När dörrarna mellan den synliga världen och de saker vi fruktar öppnas blir våra mardrömmar verklighet. Detta är de sanna berättelserna om det oskyldiga och det ofattbara. [98264687]

 

Lördag 10 november

TV2
16:55 
(17:55)

Dokument inifrån: Klimaträddarna
Dokumentär. De har tagit sig an den största utmaningen, att hitta en lösning på klimatfrågan. Tusentals politiker och experter försöker komma på hur man ska få världen att avstå från olja, kol och gas. Pär Fjällström granskar möjligheterna i den globala jakten på koldioxiden. Text-tv 299. Repris från 4/11. Även i SVT24 senare i dag. [8497229
]  

 

 

Söndag 11 november

Axess
22:00 
Expedition Henderson
Dokumentär. En forskningsresa till en öde ö. Den nu pågående klimatförändringen är en krusning på ytan jämfört med de stora växlingar mellan värmetider och istider som jorden går igenom. Men varför blir det istid och när kommer nästa? Hundratusentals år gamla koraller på en öde ö i Stilla havet kan bidra till svaret på frågan.


 

 


 

     HUMOR   
 

 


McBURNT -

 

  NÄÄ - JAG HÅLLER MIG HELLRE

 
  

 


TÄNKVÄRT

Historien om Grodungarna...
 
Livets lektion

nr 1

 

  

Det var en gång ett gäng med grodungar,...

 

… som skulle arrangera en springtävling.

Målet var att nå toppen av ett högt torn.

Många människor hade samlats för att följa loppet och heja på utövarna...

 

Så gick då starten...

 

 

Ärligt talat:

Ingen i publiken trodde att grodungarna skulle klara att nå upp till toppen på tornet.

Man hörde bara uttalanden som:

"Åh, så krävande!!!

De kommer säkert ALDRIG att kunna nå fram."

eller:

"Inte en chans att lyckas, tornet är alldeles för högt!" 

Grodungarna började att avbryta, en efter en…

... Förutom en, som raskt klättrade allt högre…

Folkmängden fortsatte att ropa:

"Det är allt för krävande!!! Ingen kommer att klara det!" 

Allt fler grodungar blev trötta och gav upp...

...Men en bara fortsatte allt högre opp...

HAN ville abslout inte ge upp!

  

Till slut hade alla andra gett upp klättringen, undantaget den ena grodan som efter stor insats nådde toppen som den enda!

Nu ville naturligtvis de andra utövarna veta hur han egentligen klarade detta! 

En utövare frågade grodan hur han hade klarat att utföra en sådan prestation och nått målet. 

Då visade det sig att...

Vinnaren var DÖV!!!!


 

Och lärdomen av denna berättelsen är:

Lyssna aldrig på folk som har en tendens att alltid vara

negativa och pessimister...

…för de tar från Dig Dina vackraste drömmar och önskningar, som du bär i ditt hjärta!

 

 

Tänk alltid över ordens kraft,

för allt du hör och läser påverkar Dina handlingar!

 

Därför:

 

 

 

 

Var ALLTID… 


POSITIV!Och framför allt:

Var rent ut sagt DÖV, när nån säger till Dig
att DU inte kan fullfölja Dina drömmar!

  

Tänk alltid:

Även DU kan klara det!REIKI

Inskickat till oss:

Hej!

Reiki har gått igenom som förebyggande och rehabiliterande friskvård  både behandlingar och kurser.
Det vill säga att du kan använda din friskvårdspeng till att gå behandlingar eller kurser.
Detta är ett beslut som skattemyndigheten har skickat mig efter att jag gjorde en förfrågan. 
Detta är ju fantastiskt roligt. Läs på min hemsida mer om ni är nyfikna.

Kram Christina
www.helandehander.se

Förenade Reikiförbundet i Sverige
www.reikiforbundet.se

 

 Eva Svensson och Per-Uno Fransson  
 
Jordstrålningscentrum
 

e-mail: jc@vingar.se

tel: 08-510 110 25   (säkrast må-fre kl 08-10) 

www.jordstralningscentrum.se

 Tipsa gärna fler personer om Sl@grutenytt,
så de också 
 får  en chans att hitta de osynliga världarna!
Varför inte vidarebefordra detta till lämpliga vänner och bekanta 


 

 Eva Svensson och Per-Uno Fransson

Jordstrålningscentrum 

e-mail: jc@vingar.se

tel: 08-510 110 25  

www.jordstralningscentrum.se

 Tipsa gärna fler personer om Sl@grutenytt,
så de har en chans att hitta de osynliga världarna!
Varför inte vidarebefordra detta till lämpliga vänner?
 

 

Jag vill till
Jordstrålningscentrums hemsida
Adante (hälso-sajten)
ett annat nummer av Slagrutenytt

nästa Slagrutenytts
indexsida
föregående