2007 nr 03, 30 jan

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM 
www.jordstralningscentrum.nu

Gamla nummer finns efter någon vecka på http://slagrutenytt.vingar.se 


 

   

INNEHÅLL:

· GRATIS-INFORMATION OM VÅRA FÖRMÅGOR
PÅ MÅNDAG. TIPSA VÄNNER!  

    · TIDER FÖR ÅRETS MÅNFASER

· LÄNK-TIPS   

· TÄNKVÄRT

  

 

GRATIS-INFORMATION
OM VÅRA ÖVERNATURLIGA FÖRMÅGOR
PÅ MÅNDAG!
 

NYINSATT!  
PASSA PÅ ATT TIPSA VÄNNER OCH BEKANTA!

Eller gör som flera andra, ta med dem och gå dit!

GRATIS INFORMATIONSKVÄLL  
Måndag 5 februari kl. 1845 

Lokal: Kammakargatan 56,
(vägbeskrivning på vår hemsida, i Stockholmarnas telefonkatalog och: Kolla länktipset nedan)

Information för nybörjare om jordstrålning, slagruta, pekare, pendel
och om de osynliga världarna och våra s.k. övernaturliga förmågor.
Kom och lyssna när vi går igenom grunderna!
Kan man bli sjuk av jordstrålning?
Kan man ta bort currykryss?
Vad kan man mer göra med slagruta?
Auror och chakror.
Vilka outnyttjade förmågor har vi? Massor, se bara program- och kurstexterna!
Du får även prova på att gå med slagruta eller pekare och söka efter currylinjer,
samt se hur illa just
du reagerar på dem.
Tipsa och ta gärna med intresserade vänner!

 

 

 

TIDER FÖR ÅRETS MÅNFASER
Detta finns alltid på vår hemsida!

 

Minnestips för att veta om månen är i växande eller ej:
NYmånen KOMMer.
Efter någon dag ser den ut som ett
KOMMa-tecken.

 När man mäter många slags jordstrålningslinjer kan man upptäcka att de försvinner eller breddas ca 1,5 timme när månen påverkar oss som mest. Så passa på att mäta linjerna ett par timmar före fullmånen och se vad som händer. Fortsätt hel tidn och se när linjerna går tillbaka igen efter någon timme.

 Många har svårt att sova en fullmåne-natt så vi påverkas själva tack vare månens dragningskraft
som ju också påverkar ebb och flod.

Även pendlingsförmågan kan påverkas runt fullmåne, en del säger att den blir bättre,  en del säger sämre.

 

2007
Tidsformat  ÅÅÅÅ-MM-DD  TT:MM

NYMÅNE 

FULLMÅNE   

SVENSK TID

GMT

SVENSK TID

GMT

 

 

2007-01-03  14:57

2007-01-03  13:57

2007-01-19  05:01

2007-01-19  04:01

2007-02-02  06:45

2007-02-02  05:45

2007-02-17  17:14

2007-02-17  16:14

2007-03-04  00:17

2007-03-03  23:17

2007-03-19  03:43

2007-03-19  02:43

2007-04-02  19:15

2007-04-02  17:15

2007-04-17  13:36

2007-04-17  11:36

2007-05-02  12:09

2007-05-02  10:09

2007-05-16  21:27

2007-05-16  19:27

2007-06-01  03:04

2007-06-01  01:04

2007-06-15  05:13

2007-06-15  03:13

2007-06-30 15:49

2007-06-30 13:49

2007-07-14  14:04

2007-07-14  12:04

2007-07-30  02:48

2007-07-30  00:48

2007-08-13  01:03

2007-08-12  23:03

2007-08-28  12:35

2007-08-28  10:35

2007-09-11  14:44

2007-09-11  12:44

2007-09-26  21:45

2007-09-26  19:45

2007-10-11  07:01

2007-10-11  05:01

2007-10-26  06:52

2007-10-26  04:52

2007-11-10  00:03

2007-11-09  23:03

2007-11-24  15:30

2007-11-24  14:30

2007-12-09  18:40

2007-12-09  17:40

2007-12-24  02:16

2007-12-24  01:16

 

 

Du kan använda dessa full- resp. nymåne-tider för att

t ex mäta jordstrålning och söka förändringar av bredd~styrka hos 
Curry-, Chakra- och Hartmann-näten, sprickzon, vattenåder, pelare etc.
En del chakranät flyttar sig visst ibland? Kolla!

Det finns säkert många felkällor vi kan råka ut för,
några nedan.

Innan du kollar ev. avvikelser vid full- och nymåne-tider,
bör du på samma plats ha dokumenterat de dygnsavvikelser en del anser sig ha uppmätt.
Annars kanske du bara mäter dygnsavvikelsen om dess maxvärde sammanfaller med ev måneffekt viss tid.

Kolla och gör statistik, som du kan dela med dig av!

Försök lära dig en mätteknik, som ger så exakt mått som möjligt.

Ett sätt är att lägga t. ex. ett måttband tvärs över en Currylinje, 
sedan kollar du grovt var du uppfattar kanten.
För att få exakt mätning för du sedan t. ex. en pennspets längs måttbandet med vänsterhanden så långsamt att pendel, pendelspröt, pekare eller testfjäder i högerhanden hinner ge utslag när du koncentrerat frågar efter kanten.

När du håller på att testa fortsätt att mäta "vad du kommer på" och gör stickprov på olika linjer du känner hemma, där du antagligen mäter eftersom du behöver vara där ofta vid olika tider under dygnet. 
Försök gärna kolla linjernas riktning och plus/minus.

Försök mäta styrkan och ev avvikelser.
Ju känsligare man är desto bredare uppfattar man antagligen linjen.
Sover någon oroligare när du mäter starka/breda linjer?

Känt misstag: 
Om du mäter med stora tidsluckor och plötsligt inte hittar en linje kan det bero på t. ex. två saker: 

1. Antingen att den blivit så svag att du med din känslighet inte uppfattar linjen alls.

2. Den andra möjligheten är att du frågar efter var linjen börjar någonstans och att de tillfälligt vuxit i varandra.

Thord Neumüller skriver i sin bok "På resa med pekare - mer om jordstrålning" bland många intressanta iakttagelser över hela världen bl. a. om vad han sett o månfasernas effekt och om iakttagelser om myror vid månens fasväxling.

Börjar du med dylika mätningar ökar din känslighet snart och du upptäcker kanske nya svaga linjer mellan de "gamla" . Osv…

Har du fler idéer, tveka inte att tipsa oss så vi kan föra det vidare.
Ovanstående är från vår hemsida.
 

 

 

 

LÄNK-TIPS
 
När du behöver karta, resvägsbeskrivning, flygfoto etc:
Knappa in t ex telefonnummer eller namn eller  adress och använd:

www.eniro.se

www.hitta.se  

Kolla gärna in hur du kan jobba med de båda sidorna,
så du vet vad som finns och hur man kan göra den gången då du vill ha snabba svar.

  

 

 

 KUL / TÄNKVÄRT
  
Onödvändig julkunskap, bättre sent än aldrig…

 

Denna Julstatistik hade  
Statistiska Centralbyråns medarbetare
roat sig med att ta fram inför Julen 2004

3 män och 1 kvinna heter GOD

16 män heter JUL

144 kvinnor och 406 män heter JESUS

De 3 vise männen -

221 män heter CASPER

51 män MELCHIOR

11 BALTHASAR

1 kvinna heter GRÖT

1 kvinna heter SOCKER

1 Kvinna heter ÖNSKAN (med tanke på mandeln i gröten)

2243 män heter KALLE

137 kvinnor heter ANKA

25 kvinnor heter MUSSE

20 personer har efternamnet PIGG

892 personer har efternamnet LÅNG

6 har efternamnet BEN

1 kvinna heter PIFF

1 kvinna heter PUFF

1 man heter KNATTE

1 man heter TJATTE

1 man heter FNATTE

dessa 3 sist nämnda  män är trillingar och bor i Småland

  


Nu jobbar vi för fullt med vårprogrammet, bara lite återstår innan vi kan skriva klart och få iväg det till tryckeriet och sedan få in det på hemsidan. Genom Sl@grutenytt får du det först av alla.

hälsar

Eva Svensson och Per-Uno Fransson

Jordstrålningscentrum

  

   

Jag vill till
Jordstrålningscentrums hemsida
Adante (hälso-sajten)
ett annat nummer av Slagrutenytt

nästa Slagrutenytts
indexsida
föregående