2007 nr 02, 23 jan

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM 
www.jordstralningscentrum.nu

Gamla nummer finns efter någon vecka på http://slagrutenytt.vingar.se 

 

   

INNEHÅLL:

· DE TRE NÄRMASTE KURSERNA    

· VÅRPROGRAMMET

· LÄNK-TIPS 

· I HÖST ”RESA TILL DET OSYNLIGA” 

· TV-TIPS    

· HUMOR  

· THE WHALE

· TÄNKVÄRT

  

 

DE TRE NÄRMASTE KURSERNA:
 

 
ENERGITERAPI - ANNETTE BLOM
KURS Lördag - söndag 3-4 februari

 

Lär dig grunderna i Energiterapi – en kraftfull healingmetod.

Kursen bygger till stor del på Barbara Brennan’s healingsystem, Brennan Healing Science.
Barbara var anställd hos NASA och arbetade med rymdprojektet  men fick tillbaka sin barndoms fulla auraseende. Hon startade så småningom en nu mycket känd healingskola i USA, där Annette Blom har fått en gedigen utbildning under ett par års tid.
Denna unika metod kombinerar övningar i healingtekniker med psykologiska och andliga processer.
Energiterapi skapar balans på alla plan hos en person – fysiskt, känslomässigt, mentalt, psykiskt och själsligt.
Varför ska du välja just den här kursen? Jo, Barbara Brennans system består av ett helt unikt sätt att jobba med de olika nivåerna i auran. Eftersom hon fick tillbaka sitt fulla auraseende så kunde hon identifiera de olika auralagren och kunde därmed också hitta de lämpligaste helaingmetoderna för respektive auralager eftersom hon såg vad som hände vid behandlingarna.
Du får lära dig hur du kommer i kontakt med respektive nivå och vad den nivån står för.
Chakrorna har en fram- och en baksida och du får lära dig vilken psykologisk funktion som är knuten till varje chakra och sida och tekniker för att heala varje chakra.

På kursen får du dessutom lära dig:
- grunderna i att jobba med healing
- att rena, balansera och ladda en klients chakror och aura
- att öppna dina förmågor: dvs din förmåga att känna, se, höra och uppleva energi hos dig själv och andra
- att läsa av auran
- att läsa av chakrasystemet med pendel
- vilka behov vi har på de olika nivåerna i auran
- chakrornas psykologiska funktioner
- vilket sinne som tillhör vilket chakra
- att förnimma ditt eget och andras energisystem
- att balansera ditt eget och andras energisystem
- att hitta blockeringar och obalanser i auran
- och mycket mer…

På kursen varvas teori med övningar. Varmt välkommen till en kurs som kan förändra ditt liv!

Annette Blom är utexaminerad från Barbara Brennan skolan och arbetar idag i Stockholm som energiterapeut. Vidare håller hon föreläsningar och kurser om vårt energisystem samt om sockerberoende. Dessa kurser berättar vi mer om i kommande vårprogram.

Kursen kostar 2.150:-

 


MAGI I PRAKTIKEN - ROSIE BJÖRKMAN (Jolanda den tredje) 
KURS Lördag - söndag 10-11 februari
Rosie var hos oss under hösten och höll ett uppskattat föredrag om magi. Rosie har arbetat med magi i många år och har butiken Jolanda i Gamla stan där man kan gå in och spå sig i Tarotkort. Hon hyr ett vattentorn som hon har som utställningslokal för magin.
Här på kursen lär Rosie ut hur man verkligen utför magi. Vi arbetar naturligtvis enbart med välgörande magi.
Mer kursinfo på kurs-sidan och nedan.


På kursen går vi från teori till handling, dvs praktiserar magi.
Vi börjar med cirkelbyggande som är den grundläggande undervisningen i häxskolan.

Du får lära dig om de 4 riktningarna, de 4 världarna och de 4 rikena, som finns på Moder Jord, för att förstå samband,
orsak och verkan. Magi är läran om energi och är ett symbolspråk. När vi lär oss att läsa och förstå symboler så lär vi
oss förstå vårt undermedvetna, som främst arbetar med symboler, och kan därmed bli helare och gladare människor.

Vi lär oss lösa upp gamla destruktiva mönster genom att ersätta dem med positiva livsstärkande symboler.
Vi lär oss att genom att använda föremål i den yttre verkligheten, som vi låter spegla känslor och önskningar i den inre
verkligheten, alltså inne i våra egna huvuden och magar, så kan vi förändra hur vi känner och tänker, och på så vis påverka
det som ska bli framtiden i den yttre verkligheten, alltså ”trolla”.

Genom att öppna till våra drömmar, och lära oss om vårt eget inre symbolspråk, så blir vi helare och rikare människor,
med bra kommunikation med, och respekt för vårt undermedvetna och därigenom med/för oss själva. Resultatet blir
ökad självkänsla och därmed ökat allting som är länkat med det. Så vi kommer att ägna oss åt att göra en
drömaktiveringsamulett, för att aktivera det som kallas för den personliga heliga drömmen.
Du får med dig en drömbesvärjelse hem på lördagen för att under lördagsnatten kunna drömma en magisk dröm.

I det arbetet ingår också kristallbalansering, cirkelbyggande och trumresa, där vi bl a hittar vårt kraftdjur, som kan hjälpa
oss att lösa problem och konflikter och även skydda oss
.

Kursen kostar 2.150:-

 

 

LIEMANNEN – EN KURS OM DÖDEN - CARINA HULTQVIST 
KURS Lördag - söndag 10-11 februari.

Det sägs att den enda säkra sanningen är att vi kommer att dö. Är döden slutet, eller?
Carina berättar om gammal och alternativ kunskap om döden och lär dig att förbereda dig för din egen
och andras död och för vad som kommer efter.
Genom kunskap försvinner rädslan för det okända.
Mer kursinfo på kurs-sidan och nedan.


ALLA kommer förr eller senare i kontakt med döden.

Våra gamla föräldrar och andra äldre släktingar dör, bekanta rycks bort genom sjukdomar eller olyckor, och vi
läser dagligen i tidningen om mord, katastrofer och dödliga sjukdomar. Våra husdjur dör, och växterna dör när kylan
kommer på hösten. Någon gång sänder vi en flyktig tanke till vår egen död, men skjuter snabbt bort den igen.

I den här kursen ska vi samtala om det mest spännande som finns, nämligen döden.
Vad händer när någon dör? Vi studerar vad olika traditioner har att säga om döden och döendet. Kursen presenterar
b.l a Tibetanska Dödsboken, den Egyptiska Dödsboken samt The New Book of the Death. Vidare presenteras några
olika religiösa uppfattningar om döden och vad den innebär.

Att förbereda sin egen död. Meditationer, praktiska förberedelser.
Helande, ceremonier och ritualer som du kan utföra under någons sista dagar, och som underlättar för den döende.
Dödsprocessens olika steg, medicinskt, esoteriskt, psykologiskt och andligt.
Nära-döden-upplevelser. Sorgeprocessen.
Vad händer efter döden? Finns det ett liv efter detta, eller tar allt slut då vi dör?
Ser alla ljuset i tunneln? Kommer man till himlen direkt? Finns det någon som hjälper till?
Reinkarnation tas givetvis upp i kursen. Återföds vi efter en tid? Vem väljer?
Kan vi samtala med de döda? Var finns de? Tänker de på oss?
När vi verkligen förstått vad som händer i döden, kan vi fascinerade följa dödsprocessen,
och med glädje och tacksamhet ta emot liemannens hjälpande hand, då vi tar steget över till
andra sidan, till den befriade, okroppsliga tillvaron.
Döden är en övergång till en annan dimension, och inget att vara rädd för, tvärtom.
Med denna nya förståelse och insikt kan vi hjälpa våra nära och kära att släppa rädslan och
att släppa taget om den fysiska kroppen med skratt och tårar, i glädje och kärlek.

Kursen kostar 2.150:-

 

 

VÅRPROGRAMMET

 

Vårprogrammet väntas vara klart i sin helhet i slutet av den här veckan.
Då mailar vi omedelbart ut det i Sl@grutenytt.  
Därefter trycks programbladen upp (tar ca två veckor) och det kan sen hämtas på våra föredragskvällar eller på NaturicaApoteket och oftast också på Hälsans Hus på Fjällgatan 23 (de kan ibland ta slut där)
.

Snabba på med anmälan för kurserna om du vill komma med!
När vi skriver detta finns fortfarande platser kvar, men de börjar ta slut på ett par kurser.

 

ENERGITERAPI  -  ANNETTE BLOM  

KURS  Lördag - söndag 3-4 februari

Kursen bygger till stor del på Barbara Brennans healing-system och syftar till att skapa balans på alla plan hos en person: fysiskt, känslomässigt, mentalt, psykiskt och själsligt. 

 

NYINSATT  GRATIS INFORMATIONSKVÄLL 

Måndag 5 februari kl. 1845  Lokal: Kammakargatan 56, Tempel Riddare Orden

Information för nybörjare om jordstrålning, slagruta, pekare, pendel och om de osynliga världarna och våra s.k. övernaturliga förmågor. Kom och lyssna när vi går igenom grunderna! Kan man bli sjuk av jordstrålning? Kan man ta bort currykryss? Vad kan man mer göra med slagruta? Auror och chakror. Vilka outnyttjade förmågor har vi? Massor, se bara program- och kurstexterna! Du får även prova på att gå med slagruta eller pekare och söka efter currylinjer, samt se hur illa just du reagerar på dem. Tipsa och ta gärna med intresserade vänner.

MAGI I PRAKTIKEN  -  ROSIE BJÖRKMAN (Jolanda den tredje) 

KURS  Lördag - söndag 10-11 februari

Magi är läran om energi. Vill du lära dig utföra positiv magi, cirkelbyggande och trumresa m.m.?
Då är detta en kurs för dig!

Mer kursinfo finns längst upp.

 

LIEMANNEN – EN KURS OM DÖDEN  -  CARINA HULTQVIST

KURS  Lördag - söndag 10-11 februari.

Det sägs att den enda säkra sanningen är att vi kommer att dö. Är döden slutet, eller?
Carina berättar om gammal samt alternativ kunskap om döden och lär dig att förbereda för din egen och andras död och för vad som kommer efter
.

Mer kursinfo finns längst upp.


ANDE, ANDAR OCH ANDLIGHET - CARINA HULTQVIST
FÖREDRAG Måndag 12 februari kl. 18 45 Lokal: Tempel Riddare Orden 
I alla möjliga sammanhang talar vi om kropp, själ och ande. Kroppen känner vi till för den kan vi se och ta på, men vad är själen och vad är anden? Var finns alla andar, vad gör de och vilka är dom? Vad är andlighet? Har det med vår andning att göra? Med samhällsandan?
Med den helige ande?

Om du någonsin har frågat dig vem du egentligen är, ska du lyssna till det här föredraget,
eller om du vill lära dig kommunicera med andar, din egen eller andras, eller om du vill lära dig att leva ett andligare liv… Här får du svar på allt du velat veta om andar och mer därtill.

Du kommer att få veta vem du är, hur du kommunicerar med andar, kunna koppla ihop kropp och själ och även kunna snabba på din andliga utveckling. Du kommer att bli förvånad.


NYBÖRJARKURS I SLAGRUTA OCH PENDEL 
KURS Fredag kväll - söndag 16-18 februari

Med vår innehållsrika nybörjarkurs får du ordentliga och roliga grundkunskaper för att själv fortsätta att utforska den osynliga världen.
Mer kursinfo på kurs-sidan.


SEANS med BIRGITTA THOLANDER
OBS!  Kom i tid, dörren stängs 18.50, sedan går det inte att ringa eller knacka på någonstans. 
FÖREDRAG Måndag 19 februari kl. 18 45   Lokal: Tempel Riddare Orden
Syftet med en spiritualistisk gruppseans är att få folk att tro på och bevisa att livet fortsätter efter vår död. Dessutom visar seansen att våra släktingar och vänner på andra sidan finns med oss för att ge oss stöd och råd i livet. Ett kortare personligt budskap förmedlas under kvällen till de deltagare vars döda anförvanter hör av sig, och seansen ramas in av bl a en kortare guidad meditation. Utifrån våra frågeställningar och tankar samtalar vi sedan kring denna och liknande typer av översinnlig kommunikation och medialitet. Birgitta Tholander har arbetat med spiritualistiska privat- och gruppseanser, utvecklingscirklar och kurser inom mediumskap sedan i början av 90-talet.


GRUNDKURS I KINESIOLOGI
KURS Lördag - söndag 24-25 februari.

Genom muskeltestning lär du dig att testa fram exakt var det finns problem i kroppen
och vilken behandling kroppen själv föredrar för att kunna läka! I kursen ingår olika behandlingstekniker för att rätta till problem hos både kroppen och känslorna.

Läs mer om Kinesiologi
Mer kursinfo på kurs-sidan.
Läs om kinesiologi-behandling på
kinesiologi-sidan.


SOCKERBEROENDE
"Lite socker är väl inte så farligt?" - ANNETTE BLOM 
FÖREDRAG Måndag 26 februari kl. 18
45 Lokal: Tempel Riddare Orden 
Har du någon gång funderat på om du äter för mycket socker och snabba kolhydrater? Känner du dig trött, har du svårt att koncentrera dig, vill du gå ner i vikt? Vill du göra förändringar i din kost för att må bättre och få mer energi?

Annette Blom jobbar som energiterapeut i Stockholm och jobbar mycket med mat- och sockerberoende personer. Hon berättar intressant om hur kosten påverkar dig. Många är sockerberoende utan att veta om det och har obehagliga fysiska och psykiska symtom endast tack vare en felaktig kost. Du får lära dig på ett enkelt och spännande sätt hur du förändrar kosten genom att utesluta snabba kolhydrater. Du behöver inte vara sockerberoende eller överviktig för att få behållning av föreläsningen – råden och tipsen den här kvällen är sådana som alla har glädje och nytta av.
Annette återkommer 17-18 mars med kursen "Bli fri från ditt sockerberoende".
Mer kursinfo i vårens kommande programhäfte.
 

PENDEL-KURS
KURS Lördag - söndag 3-4 mars

Vill du kunna ställa frågor till dina guider eller till ditt undermedvetna? Vill du veta vad du ska välja i olika situationer. Kursen tar upp allt från grunderna till automatskrift och kartpendlig. Många pendelscheman ingår för att snabba upp svaren.  

Mer kursinfo i vårens kommande programhäfte.

 

 

På hemsidan finns hela programmet i detalj t.o.m. februari 2007. Så läs mer där.

 Inträde till föredragen: 100:-. Ingen förhandsanmälan till föredrag men till kurser.

 

 

                                  Titta även på de kompletta föredragen och mer info om kurserna på www.jordstralningscentrum.nu

Resten av vårens program kommer, som sagt, att skickas i Sl@grutenytt i slutet av veckan.

 

 

 

 

LÄNK-TIPS
 
Från vår undersida “Sacred Geometry”
(Klickbart från vänsterspalten en bit ner):

Sacred Geometry Home Page by Bruce Rawles
Illustrerad, många spännande bilder på begrepp, 
som Arne Groth & Janne Röstlund använt sig av i sina föredrag:

www.intent.com/sg 
Länkar: 
www.intent.com/bruce/links.html 

 
 

I HÖST KOMMER ”RESA TILL DET OSYNLIGA” ÅTER !
 
En härlig KURS-VECKA  10-17 november
”RESA TILL DET OSYNLIGA” - Spaniens solkust

En del ville ha lång framförhållning, tyckte det var i senaste laget m.a.p. semesterplanering osv att få veta om detta samma termin.
Så nu vet ni! Detta går jättebra att kombinera med att man stannar kvar någon vecka extra. Det går att fixa boende till hyfsat pris så här utanför högsäsongen, så vill man bo kvar i samma område där vi har kursen kan arrangören Carina på Lotus kanske tipsa er. Det går bussar efter kusten mellan Nerja och Malaga, det går att hyra bil osv.
Kolla bilder från tidigare resor så ser ni exempel på resemål med övernattning någon dag eller två: Granada med Alhambra (som ofta kräver förbokning för inträde som sker på bokade tider i de mest intressanta delarna). Sierra Nevadas sydsluttning. Man kan åka bil ner till Gibralatar. Till Cordoba, Sevilla och åka runt i bergen. Lägger ni extravecka efter kurs-veckan så kan vi visa var vi åkt. Denna tid är suverän eftersom det är förhållandevis lite turister och icke-svettig temperatur, så man kan åka, finnas till, bara vara, gå utan att ”smälla av”. Sedan är denna del av kusten runt Nerja väldigt mycket turistfriare än delen Malaga – Gibraltar. Det finns dock nattklubbar och disco, men man får leta lite mer.  

Kursen har varje gång fått lysande recensioner av deltagarna. Vi får ofta uppleva fantastiska saker, t ex visade 42 örnar upp sig för oss vid ett tillfälle, gigantiska naturväsen är närvarande och vi har fått hjälp av och hjälpt osynliga väktare och naturväsen!
I höst så gör vi om resan. Mitt i det värsta höstrusket i Sverige åker vi på en händelserik vecka till Spaniens vackra sydkust för att synliggöra det osynliga med olika metoder: Mät, känn, se, kommunicera, muskeltesta, uppleva och påverka. Härliga utflykter till bl. a.
en fantastisk jättestor grotta med världens största kända stalaktiter och heldags-utflykt med egen buss till ett märkligt berg. Vi tar godbitar ur våra andra kurser och lägger in här. Kursen handlar om aura, chakra, hälsa, ledsagare, naturväsen, jordstrålning, personlig utveckling m.m. Anmäl ditt intresse i tid. Flyget kan bli mycket billigare för den som beställer tidigt. Läs mycket mer (bl a bilder) på vår hemsida.


 


TV-TIPS 

TV-TIPS om sådant som brukar intressera olika slags energiintresserade personer såsom t ex slagrutefolk, häxor, alternativare etc och kanske några pärlor utanför… Jordstrålningsprogram är sällsynta i TV, men det finns annat om osynliga energier som andar, spöken, medier, övernaturligt, hälsoprogram, natur, miljö, … Tipsa oss om program, helst någon vecka innan de kommer…

OBS! Kontrollera att tiderna fortfarande stämmer (de flyttas ofta). Lita inte helt på Show-view-koderna, de skrivs tidigt och programmen ändras alltför ofta… Speciellt vilken dag "natt-repriserna" går, ibland verkar de i tablån höra till dagen före... Har vi missat bra program, hör av dig. Synd att man inte har tillgång till alla kanalerna.    

Det okända  Paul McKenna förändrar ditt liv   Osaliga andar   Psychic challenge Miracle workers  Du är vad du äter   Oddasat   Mannen som talar med hundar  Supernatural  Övernaturliga fenomen   Vetenskap - Antikens upptäckter Recept för överlevnad  spöke Millenium  TV4+  Kunskapskanalen


 
TISDAG 23 januari
TV2 17:30
Varje mån-fre, svensk-textat och ofta intressanta nyheter för den som är det minsta intresserad av samisk kultur.
Oddasat
(17:45)    
Samiskspråkiga nyheter. [69491] 


Disvovery Science 23:00
Egyptens dolda historia
(21:55)  Har sett något program i denna serie. Bra!
Vad gjorde egyptierna när de inte byggde pyramider, och exakt vad handlar hieroglyfer om? Monty Python-veteranen Terry Jones reder ut det antika Egypten. [84492810]


TV4 Fakta 23:30  
En ny serie som börjat, detta är sista reprisen. Många fobier går att minska eller plocka bort helt med kinesiologiteknik, som vi har kan…
Medicinskt fokus: Fobier (00:00)
Amerikansk dokumentärserie från 2005. Del 1 av 13. Om höjdrädsla. Repris från 21/1.

ONSDAG 24 januari
TV1 17:00

Aurora hunting - norrskensjakt     Spännande med norrsken för oss ”sydlänningar”, som inte får njuta av det så ofta…
Finländsk dokumentär från 2004. Till finska Lappland kommer varje år mer än 10 000 japanska turister, med drömmen och förhoppningen att få se norrsken. Många av dem står på skidor och åker hundsläde för första gången. Yukie Obara och Kumi Sato är två av de guider som hjälper till att göra verklighet av drömmen. Repris från 2005. [8057]1

Kunskapskanalen 18:30
Hälsotips från stenåldern
Kroppen. Vår kropp är konstruerad för att leva som på stenåldern. Men idag dör vi av livsstilssjukdomar som inte minst beror på vårt stillasittande. Hur kan vi bruka våra kroppar bättre? En biolog, en läkare och rektorn vid norska Idrottshögskolan har fått i uppdrag att komma med ett konkret förslag. Del 1 av 4.Text-tv 854. Repris från 23/1. Textat.

TV4+ 20:00
Psychic challenge
Brittisk underhållning från 2006. Del 6 av 7. Endast fyra medier återstår i tävlingen. Utmaningarna den här gången handlar om att komma i kontakt med djurvärlden, gå tillbaka i tiden, samt beskriva en nutida personlighet utan att öppna ögonen. Programledare: Trisha Goddard. Även 27/1. [6089366]

TV4+ 21:00
Osaliga andar
Kanadensisk ockultserie från 2006. Del 1 av 13. På ön Wolfe finns ett gammalt hus som varit i katolska kyrkans ägo under många år. Huset är omgivet av tre kyrkogårdar och de som äger huset i dag har behållit korset på taket. Huset är fyllt av ljud, och mardrömmar, från nunnor, djur och den forne prästen. Ett av spökena slits mellan två världar. De två medierna Christine Hamlett och Jackie Dennison använder vigvatten, radband och ett träkors för att hjälpa hans plågade själ att finna ro. Programledare: Christine Hamlett, Jackie Dennison. Repris från 2006. [7829417]


Discovery Science 21:00
Pyramidernas hemligheter
(21:55)
Med datorteknikens hjälp återskapas pyramiderna, som länge varit förstörda, till sin forna glans. Vi undersöker de arkitektoniska kunskaperna som krävts för att bygga dem. [35137322]

Discovery Channel 23:00
Övernaturliga fenomen
Del 8. Mellan vår synliga värld och de saker vi fruktar finns det dörrar och när de öppnas blir mardrömmar verklighet. Detta är de sanna berättelserna om de oskyldiga och det otänkbara. [59030873]

TORSDAG 25 januari
TV3 20:00
Du är vad du äter
(20:55)
Svenskt livsstilsprogram från 2006. Målet: att få flås på landets soffpotatisar. Tillvägagångssättet: motivation, inspiration - och lite skrämselpropaganda. TV3:s livsstilsprogram "Du är vad du äter" har varit en succé sedan starten 2005. I vår är programmet tillbaka med en fjärde säsong. Som vanligt är det kostexperten Anna Skipper som guidar deltagarna till ett friskare liv. Till sin hjälp har hon läkaren Anders Kjellberg, som hjälper de medverkande att komma till viktiga - men ofta otäcka - insikter om deras hälsa. Även 26/1. [503372]


Kunskapskanalen 21:30
Vetenskap - Antikens upptäckter
Tidig energi. På många sätt levde antikens människor väldigt likt oss. De använde sig av vattenkraft, solenergi och kanske till och med elektricitet. Kanske är våra moderna bekvämligheter inte alls så moderna? Del 2 av 6. Även 26/1. Text-tv 793.

TV4+ 22:00
Medium
Amerikansk kriminalserie från 2006. Del 20 av 22. Kathleen Walsh vänder sig till Scanlon för att få beskydd från en förföljare. Samtidigt drömmer Allison om en kvinna som blir förföljd och inser att det är Kathleen hon drömmer om. Men Allison och Kathleen upptäcker att det är omöjligt att bevisa att det är sant. Joe jobbar dygnet runt för att visa att han kan hålla samma tempo som sina yngre medarbetare och oroar sig för att han blivit förlegad. Gästskådespelare: Molly Ringwald. I rollerna: Patricia Arquette, Jake Weber, Miguel Sandoval. Även i natt. [4687125]


Kunskapskanalen 22:00
Recept för överlevnad
(23:00)
Bakterierna slår tillbaka. Vi följer den moderna medicinens utvecklingen från det första medlet mot syfilis till upptäckten av penicillinet och annan antibiotika. Men samtidigt har bakterier som är resistenta mot antibiotika blivit ett allt större hot. Lyckas vi få fram nya mediciner tillräckligt snabbt för att kunna ersätta de gamla? Även 26/1. Textat.


FREDAG 26 januari
National Geographic 12:00 
Hihi…
Galna vetenskapsmän
Avsnitt 15. Har du någon gång velat gå på vatten? Galna vetenskapsmän visar de perfekta skorna för detta. Dessutom testar teamet påståendet att ankor inte skapar något eko när de kvackar. [1999862]

National Geographic 12:30   OK, jag kan kolla antenngrejen, men vill inte göra´t. Har nog inte kanalen numera…
Galna vetenskapsmän
Avsnitt 5. Förläng din bilantenn med hjälp av huvudet, få reda på om ögonen kan hoppa ur om du nyser för kraftigt och träffa ankor som kvackar med brytning. [7134607]

 

LÖRDAG 27 januari
TV4+ 06:45
Det okända
Svensk ockultserie från 2004. Del 5 av 10. Programledare: Malin Berghagen. Repris från 2006. [36574350]   

Den här killen är mycket bra, vår svenska djur-talar-specialist Angela Orsucci,
som haft både föredrag och kurs hos oss, gillar programmet.
Du har väl kollat in Angelas fina hemsida?
www.awoc.nu
TV4+ 13:00   
Mannen som talar med hundar
Amerikansk dokumentärserie från 2005. Del 7 av 18. Den här gången försöker hundpsykologen Cesar Millan hjälpa ägarna till 2-årige Duke, som brukar starta stora hundslagsmål, och 8 månader gamla Lulu, som tror att hon är hundparkens drottning. Dessutom behöver Sparky tränas så att han kan hjälpa sin matte när hon får panikattacker. Repris från 22/1. [8566602]

TV4+ 17:35    
Osaliga andar
Kanadensisk ockultserie från 2006. Del 1 av 13. På ön Wolfe finns ett gammalt hus som varit i katolska kyrkans ägo under många år. Huset är omgivet av tre kyrkogårdar och de som äger huset i dag har behållit korset på taket. Huset är fyllt av ljud, och mardrömmar, från nunnor, djur och den forne prästen. Ett av spökena slits mellan två världar. De två medierna Christine Hamlett och Jackie Dennison använder vigvatten, radband och ett träkors för att hjälpa hans plågade själ att finna ro. Programledare: Christine Hamlett, Jackie Dennison. Repris från 26/1. [7027379]

TV4+ 18:05    
Psychic challenge
Brittisk underhållning från 2006. Del 6 av 7. Endast fyra medier återstår i tävlingen. Utmaningarna den här gången handlar om att komma i kontakt med djurvärlden, gå tillbaka i tiden, samt beskriva en nutida personlighet utan att öppna ögonen. Trisha Goddard. Repris från 24/1. [33140973]

Discovery Science 20:10
Med kritiska ögon (21:00)   
Häpp! Den kanalen har vi inte. Sädesfältcirklar! Pyramider! Megaliter!
Har du kollat in Jordstrålningscentrums nya sajt om sädesfältcirklar?
http://cropcircles.vingar.se  Länkar till sajter med helt underbara bilder. Med tanke på att det enligt vissa är studenter och liknande som gjort rubbet så är det inte dåligt vad de kan få till på typ en kvart. Men cirkeln i höst i Barkarby var enligt oss bluff.
www.jordstralningscentrum.nu finns numera på egna undersidor även en om Pyramider och en om Megaliter, klicka dig fram i vänsterspalten! Har du tips om länkar bättre än dem vi har, tipsa oss! Programmet kommer i repris flera gånger.  
Gåtfulla underverk. Vi gräver i de arkeologiska arkiven på jakt efter ledtrådar till Stonehenges och Cheopspyramidens ursprung. Vi tittar även närmare på det märkliga fenomenet med sädescirklar. [10997331]
 
SÖNDAG 28 januari
TV4+ 06:40
Det okända
Svensk ockultserie från 2004. Del 6 av 10. 20-årige Tommy Steiner bor med sina två bröder och sin mamma Liselott i en lägenhet i Avesta. Saker och ting försvinner från sin normala plats. Liselott har sett en skepnad i form av ett barn i lägenheten, och en natt upplevde Tommy att något vällde ut ur väggen i hans sovrum. Det engelska mediet Terry Evans ska försöka få bort det som plågar familjen. Programledare: Malin Berghagen. Repris från 2006. [87492374]


TV3 12:50
Top dog
(13:40)
Svensk realityserie från 2006. Del 7 av 12. Hur tänker hundar egentligen och hur kommunicerar de? Hundägarna i Top dog pratar på helt olika sätt med sina hundar. Håkan och Majken kommunicerar mest med ögonkontakt medan Mona pratar bebisspråk i falsett med Isabella. Denna vecka ska vi ta reda på hur intelligenta våra Top dog-ekipage egentligen är. Hundinstruktören och juryordföranden Lotta Lejdström Hansson har tagit fram några aktivitetsspel som sätter fart på hundarnas små hjärnor. Hur i all världen ska de bete sig för att hitta det åtråvärda godiset? Det tar olika lång tid för hundarna att klura ut lösningen på tankenötterna, men det är lätt att inse att de alla är mycket godissugna. På en bana med fem grenar testas hur aktivt tänkande hundarna är. Sofia Wistam åker till Los Angeles och träffar Kyra Sundance som tillsammans med sin hund Chalcy, har blivit superkändisar. Chalcy är en av världens smartaste hundar och visar några av sina fantastiska stunttricks. [3666138]


Discovery Civilisation 13:35
Spökjägarna
(14:05)   Sån´t här med att kyrkoböcker bekräftar något medierna sagt beror enligt kverulanterna på att allt är bluff och båg.
Vålnadsskolan. Under en seans fick man kontakt med en avliden. Oförklarliga händelser i byn kunde klaras upp. Uppgifterna bekräftades av kyrkoböckerna. [90226867]


Discovery Civilisation 15:00
Pyramider, mumier och gravar (15:55)
De finns överallt! Egypten har inte monopol på pyramider - de finns överallt. Pyramider dyker upp på de mest förvånande ställen: på ön Java, i den peruanska öknen, i Kina och t.o.m. i Irak. [55654022]


TV1 16:55
Keith on the road (17:25)
The mysteries. Keith Foster på resa i engelsktalande länder. Några mörka hemligheter undersöks: Loch Ness-monstret i Skottland, voodoo i New Orleans och porten till helvetet i Nya Zeeland. Svensktextat. Även 30/1. [6433577]


MÅNDAG 29 januari
Discovery Civilisation 13:35
Spökjägarna
(14:05)
Romerska legionärer. Regelbundet kommer rapporter om romerska legionärer som marscherar genom källarna i Treasure House i York. Kan förklaringen finnas i staden Yorks arkiv från romartiden? [90120639]


TV2 18:50
Fråga doktorn
(19:00)   Tankens kraft!
Hälsomagasin. Del 3 av 16. Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Den pensionerade hjärnkirurgen Nisse Simonson menar att vi äter fel samt motionerar och sover för lite. Dessutom så ska vi akta oss för att säga att vi inte duger, eftersom hjärnan inte kan skilja på inbillade och verkliga hot. Han är övertygad om att tanken försätter berg och avgör vår hälsa. Husdoktorn Gunilla Hasselgren svarar på tittarnas frågor. Programledare: Suzanne Axell. Text-tv 299. Även 30/1 och 3/2. [5010287]


TV4+ 20:00
Mannen som talar med hundar
Amerikansk dokumentärserie från 2005. Del 8 av 18. Miniatyrpinschern Chip bits svårt och skäller oavbrutet. Denises tre hundar skapar kaos i hemmet och den 10 månader gamla bassethanen Leo lyder aldrig. Hundpsykologen gör vad han kan för att hjälpa hundarna och deras ägare. Även 4/2. [6881726]

 

TV1 22:00
Supernatural (22:45)
Amerikansk dramaserie från 2005. Två bröders konfrontationer med det övernaturliga. Del 10 av 22. Asylum. Bröderna undersöker ett nedlagt mentalsjukhus där det skett flera ouppklarade mord. Det finns något ont på platsen, som får grepp om Sam och får honom att hota sin bror. I rollerna: Jensen Ackles, Jared Padalecki, Brooke Nevin. Bredbild. [47726]

Discovery HD 22:00
Ishotellet (23:00)
Tänk dig ett hotell bestående av tusentals ton snö och is och som varje vinter byggs upp på nytt - detta är ishotellet i den lilla byn Jukkasjärvi i norra Lappland i Sverige.

TISDAG 30 januari
Discovery Civilisation 13:35
Spökjägarna
(14:05)
Mysteriet på George Inn. Hemsökta ölsjapp hör inte till ovanligheterna, men vad beror dessa hemsökelser på, och vad är det som ger upphov till dem? [90180011]


Travel  18:00                   
Påskön! Sedan man läste Heyerdahl och Kontiki mm är det lindrigt sagt spännande!  
Great Historic Sites
(19:00)
The Ancient World.
Everywhere you go in the world, you'll find monuments to a different age. Each civilization has left its mark, from the architecture of the New World Mayans to the mysterious statues on Easter Island. [84093108]


Kunskapskanalen 20:00   
Hmm, det här känns väl igen av t ex alternativare som får veta av att de fantiserar om konspirationsteorier, etc…
Rädslans klimat i Amerika
Granskande reportage av BBC:s Panoramaredaktion från 2006. I USA är lobbyn för olja och fossila bränslen stark. Den är faktiskt så stark att den sitter vid makten, med president George W Bush i täten. För att skydda sina egna intressen har Bush-administrationen skrämt forskare, förvanskat rapporter och försett media med falska uppgifter. Allt i en uttänkt strategi att skapa tvivel omkring det föreliggande klimathotet.

Kunskapskanalen 20:40   
Lobbyisterna mot miljön
Det pågår en ojämn kamp mellan Moder jord och industrins vinstintresse. Industrin betalar oerhörda summor för att påverka media och lagstiftare med sitt budskap, medan miljöorganisationerna försöker sätta emot. En stark kemikalielobby både i USA och Europa samarbetade för att omintetgöra EU:s nya kemikalielagstiftning, REACH. Mera naturs Lena Malmström träffar Inger Schörling, tidigare EU-parlamentariker. Textat 793.ONSDAG 31 januari
Discovery Civilisation 13:35
Spökjägarna
(14:05)
Osynlig intelligens. En av de mest kända historierna om poltergeist i Storbritannien undersöks. [90157783]


Kunskapskanalen 19:31  
Jaså, kan det var så?   
Kickar för hjärnan
Köldknäpp Vad utsätter vi våra kroppar för under den kalla årstiden? Det är inte kylan som är den största faran utan hur vi beter oss inomhus. Under vintern grasserar förkylningar men vi går också på firmafester, ofta åtföljda av åtskilliga mängder alkohol. Av drinkarna blir vi fulla, men också feta - och det beror inte bara på spriten! Textat 793.

TV4+ 20:05
Psychic challenge
Brittisk underhållning från 2006. Del 7 av 7. Den här veckans test är hemliga, men en sak är säker, finalisterna står inför sina tuffaste utmaningar hittills. Programledare: Trisha Goddard. Även 3/2. [5274290]

TV4+ 21:00
Osaliga andar
Brittisk ockultserie från 2006. Del 2 av 13. I ett vackert viktorianskt hus bor fler än bara de mänskliga invånarna. Många har sett den grå ladyns ande högst upp i trappan, och i källaren finns en hatfull kraft som medierna måste vägleda in i ljuset. I husets musikrum spelas ofta pianot av en äldre musiklärare - som är 146 år. Jackie och Christine konfronterar spökena i källaren, men missbedömer deras styrka. Det hela kulminerar i en oväntad vändning. Programledare: Jackie Dennison, Christine Hamlett. Repris från 2006. [3922801]


Kunskapskanalen 21:00    
Jojo, när de kommer in på den osynliga världen blir detta ännu större…och det pågår utan folks medvetande.   
Övervakning
I vår digitaliserade vardag är det enklare än någonsin att övervaka den enskilde medborgaren. Via system som det beryktade Echelon vill amerikanska underrättelsetjänster se vem som pratar med vem och säger vad. Hemma i Sverige arbetar nu Försvarets radioanstalt för att kunna sjösätta ett liknande system. Hur kommer det påverka vår integritet? Textat 793. Bredbild.
 

Discovery Channel 23:00
Övernaturliga fenomen
Del 9. "Övernaturliga fenomen" är en rysansvärd serie i sex delar som tar upp hemska och sanna paranormala händelser återberättade av människor som varit med om otäckheter i verkligheten. [59876677]


TORSDAG 1 februari
Kunskapskanalen 19:31     
Lever döda språk?
Ola Wikander är en fascinerande ung man. Som 11-åring lärde han sig latin och nu, som 24-åring talar han ett femtontal döda språk och har gjort succé som författare och översättare bland annat av ugaritiska, men varför? Är inte språk något som måste användas, som måste talas? Peter Gärdenfors är filosof och kognitionsforskare. Han har bland annat sysslat med frågan om huruvida vi kan få maskiner att tala och tänka. Peter möter Ola i sitt märkliga arbetsrum på Lunds universitet. Ett gnistrande samtal om språk och vad det är bra för. Textat 793.

TV3 20:00
Du är vad du äter
(20:55)
Svenskt livsstilsprogram från 2006. Målet: att få flås på landets soffpotatisar. Tillvägagångssättet: motivation, inspiration - och lite skrämselpropaganda. Som vanligt är det kostexperten Anna Skipper som guidar deltagarna till ett friskare liv. Till sin hjälp har hon läkaren Anders Kjellberg, som hjälper de medverkande att komma till viktiga - men ofta otäcka - insikter om deras hälsa. Även 2/2. [795975]


Discovery Civilisation 21:00
Den ultimata guiden
(21:55)
Pyramider. Upptäck den fascinerande vetenskapen om pyramider. Vi berättar de sanna historierna om dessa otroliga byggnader och om människorna som byggde dem med enkla verktyg av trä och sten. [88195197]


Kunskapskanalen 21:30    
Vetenskap - Antikens upptäckter
Läkekonst före sin tid. Redan på romartiden kunde läkarna utföra en mängd kirurgiska ingrepp. De använde instrument som var identiska med de som dagens kirurger använder. Var man kanske lika väl omhändertagen av en läkare då som i vår tid? Del 3 av 6. Även 2/2. Text-tv 793.

Kunskapskanalen 22:00    
Recept för överlevnad
(23:00)
Medicin åt alla? I dag kan vi förebygga, behandla och bota många av de allra dödligaste sjukdomar som mänskligheten känner till. Ändå dör årligen miljoner människor när den moderna medicinens och folkhälsans landvinningar inte når fram till dem. Vi följer initiativrika hälsokampanjer och karismatiska ledare som mot alla odds övervinner hindren och lyckas nå ut med medicin till miljontals behövande. Del 3 av 6. Även 2/2. Textat.


TV4+ 22:00
Medium
Amerikansk kriminalserie från 2006. Del 21 av 22. Allison undersöker en läkares död när dödens ängel uppenbarar sig för henne. Allison blir rädd och när dödens ängel fortsätter att söka upp henne i hennes drömmar börjar hon misstänka att hennes tid på jorden snart är över. Joe försöker övertyga Allison att hon inte kan leva med rädslan för att dö men Allison vägrar lyssna. I rollerna: Patricia Arquette, Jake Weber, Miguel Sandoval. Även i natt. [8485401]


FREDAG 2 januari
Discovery Civilisation 13:35

Spökjägarna
(14:05)
Tidvågor. Finns det något sådant? Lever vi i olika tidsdimensioner? Kan dessa tidsdimensioner överlappa varandra? Vissa människor påstår att de har upplevt det. [87194555]

Kunskapskanalen 21:30    
Den nordiske mannen
Våld. Hänger manlighet och våld ihop? Den indiske antropologen Arun Sharma möter några nordiska män som har använt sig av våld på olika sätt. En som en väg till självrespekt, en annan som utlopp för sina känslor och en tredje för nöjes skull. Del 5 av 5. Även 5/2. Text-tv 793.

LÖRDAG 3 januari
TV4+ 06:45
Det okända
Svensk ockultserie från 2004. Del 8 av 10. Pia Öz-Eklund bor med man och tre barn i Hallonbergen. Där är det någon eller något som öppnar skåpdörrar, slänger riskorn, välter krukor och fotografier, och brottar ner Pia på golvet. Fler nätter än hon kan minnas har hon i panik sprungit ut med barnen. Mediet Terry Evans ska försöka ta reda på vad som huserar hemma hos dem. Programledare: Malin Berghagen. Repris från 2006. [18477406]

Kunskapskanalen 21:01  Något som snuddar med jordstrålning & vattensökande, brännande aktuell fråga…    
Medelhavet under stress
Finsk dokumentärserie. Det blir allt torrare i länderna runt Medelhavet, och vattenbristen ökar för varje dag. Kampen om färskvattnet står mellan lokalbefolkningen, jordbrukarna och turisterna. Vattnet behövs till odlingar och överlevnad för många, medan turisterna vill ha gröna golfbanor och tillgång till dusch på stranden. Repris från 23/1. Textat 793.


Kunskapskanalen 21:30    
Aktuellt! Och vi som medvetet och aktivt med dubbelriktad kommunikation jobbar med naturväsen mer än anar att människornas beteende negativt påverkar nivåer vi inte ens anar… De tycker att människorna sågar av grenen vi sitter på. De undrar varför ingen bryr sig utan vi är dumma nog att i för hög grad lita på religioner, skola, massmedia, vetenskap och industri som är partiska och/eller har nollkoll.
Vi måste prata väder
Katastrofstormar, smältande glaciärer, förhöjda havsnivåer och virus som sprider sig. De senaste hundra åren har masskonsumtionen av fossila bränslen, särskilt i Amerika, bidragit till den globala uppvärmningen. Men även om USA:s president vägrar ta ansvar för klimatet finns några ljuspunkter. Vi besöker pizzerian som återanvänder värmen från ugnarna och levererar pizzor med elbil. Vi får också träffa långtradarchauffören som kör på vegetabiliska oljor. Repris från 23/1.

Kunskapskanalen 22:20    
Från miljömonster till miljöbil (23:00)
När klimatet förändras så oroväckande snabbt, vad gör man då av sin ångest? Vad kan vi göra själva? Mera naturs Lena Malmström tar sig an en amerikansk van, ett riktigt miljömonster, som släpper ut minst sex gånger så mycket avgaser som en vanlig familjebil, i förhoppningen om att kunna förvandla den till en miljöbil. Repris från 23/1. Textat 793.


SÖNDAG 4 januari
TV4+ 06:35
Det okända
Svensk ockultserie från 2004. Del 9 av 10. Programledare: Malin Berghagen. Repris från 2006. [26175520]

Kunskapskanalen 20:45  Jojo, ett exempel på vår kurs ”Med guidernas hjälp och Tankens kraft”     
Samtal med
Rädd att bli sjuk? Oron för allt som kan göra oss sjuka gör oss sjuka. Karin Johannisson om "hälsismen" - besattheten vid triviala hot mot hälsan. Även 10/2. Text-tv 793.

 


 

HUMOR

Apropå vår kurs om döden:

- Ska du gå på Karlssons begravning?
- Nej, varför ska jag det. Han kommer ju inte på min.

 Och så en gammal vaktmästarn-vits:

Inne på restaurangen: "Vaktmästarn, den här fisken smakar inte alls lika bra som den ni serverade mig för fjorton dagar sen!"
"Underligt...det är ju samma fisk."

"Varför sitter du här," frågade besökaren en fånge.
"Därför att det inte finns någon fri konkurrens i det här landet."
"Vad menar du?"
"Jag tryckte samma slags sedlar som myntverket, men det fick jag inte."

"Jag tror jag måste gå hem, innan jag blir alldeles för berusad", sa Åke.
"Men Åke, du är ju redan hemma."

"Den här biffen vägrar jag att äta. Får jag tala med hovmästaren!"
"Det är ingen idé. Han vill heller inte ha den."

"Min man gick ut för att köpa tidningen igår. Han kom aldrig tillbaka..."
"Var inte ledsen för det! Du kan få låna min!"

"Jag träffade henne i går, hon var underbar!"
"Friade du?"
"Naturligtvis, och jag sade att jag kunde gå till världens ände för henne."
"Vad svarade hon?"
"Hon tyckte att jag kunde starta genast."

 

Ja, även gamla ”banala” vitsar kan man ju faktiskt dra på smilbanden åt!
Genast fylls vi av oxyticin, dvs lugn- och ro-hormoner,
och så vips så mår vi bättre känslomässigt, och då börjar även kroppen må bättre!
Det är faktiskt forskat på och belagt att även om vi bara fysiskt drar upp munnen i ett leende, utan att vara glada, så mår vi bättre, dvs må-bra hormonerna kommer igång. Det beror naturligtvis på att vi i alla år alltid associerat ett eget leende med något roligt. Så när vi medvetet ler så spelar kroppen upp sitt gamla program igen och tror att det är något roligt som sker, och sprutar ut må-bra hormoner! Så varför inte utnyttja det för att må bra?

Prova nu med en gång så får du själv se.
Sitt leende en liten stund och slappna bara av i tankarna, och så vips så helt plötsligt så kommer hormonerna igång och humöret börjar sprudla lite.
Kan du inte första gången så öva dig lite, det kommer snart att fungera.


Så kom ihåg att le ofta med munnen, även utan orsak!

/Eva

 

 

 TÄNKVÄRT
 

Tipset om hjärtattacker
i förra numret hjälper naturligtvis inte alla,
men det kan det hjälpa i lindrigare fall så det är ju bra att kunna

och det verkar ju ganska ofarligt.

 

För att samla sina tankar
behöver man ha minst två.

Innan jag gifte mig hade jag sex olika teorier om barnuppfostran.
Nu har jag sex barn och inga teorier.
Johan Wilmot

Den gamla teorin var:
”Gift dig med en äldre man, de är mer mogna”.
Men den nya teorin är:
”Män mognar inte. Gift dig med en yngre. ”
Rita Rudner

Du har väl läst boken : Män är från Mars och kvinnor från Venus. Den har nu ett tiotal år på nacken men är väl värd att läsa för den som inte gjort det. Där förklaras väsentliga skillnader i mäns och kvinnors tänkande, vilka kan vara bra att känna till för att därmed kunna minska konflikter. Men å andra sidan skulle vi inte ha så många roliga historier om dessa konflikter och skillnader inte fanns!
 

 
THE WHALE

Vi behöver alla höra om små kärleksfulla handlingar.
Varje dag utför många människor handlingar som för kärleken framåt på planeten.
Den här historian handlar om människor som riskerar sina liv för att rädda en val
och hur valen visar sin tacksamhet.

Kärleken mellan djur och människa är speciell och vacker.

Varma hälsningar

Barbro Bronsberg

 

The Whale


If you read the front page story of the SF Chronicle, you would have read about a female humpback whale who had become entangled in a spider web of crab traps and lines.
 She was weighted down by hundreds of pounds of traps that caused her to struggle to stay afloat. She also had hundreds of yards of line rope wrapped around her body, her tail, her torso, a line tugging in her mouth.

A fisherman spotted her just east of the Farralone Islands (outside the Golden Gate) and radioed an environmental group for help.

Within a few hours, the rescue team arrived and determined that she was so bad off, the only way to save her was to dive in and untangle her...

 

  

A very dangerous proposition

 

 One slap of the tail could kill a rescuer.

 

 


They worked for hours with curved knives and eventually freed her.

When she was free, the divers say she swam in what seemed like joyous circles. She then came back to each and every diver, one at a time, and nudged them, pushed gently around-she thanked them. Some said it was the most incredibly beautiful experience of their lives.

The guy who cut the rope out of her mouth says her eye was following him the whole time, and he will never be the same.
May you, and all those you love be so blessed and fortunate to be surrounded by people who will help you get untangled from the things that are binding you. And, may you always know the joy of giving and receiving gratitude.

 

Insänt av vännen 

Barbro Bronsberg
www.bronsberg.se En hemsida om stress och utbrändhet.

 

 


Nu har det kommit snö i Stockholm,
eftersom det började med nollgradigt och snö fastnade det på träden,
så är det otroligt vackert just nu.
Nu får det gärna vara någon minusgrad fram till Vasaloppet,
då blir det mycket ljusare och vackrare ute.

Eva Svensson och Per-Uno Fransson

Jordstrålningscentrum

  

 

 

Jag vill till
Jordstrålningscentrums hemsida
Adante (hälso-sajten)
ett annat nummer av Slagrutenytt

nästa Slagrutenytts
indexsida
föregående