Sl@grutenytt

nr 59     2006-10-01
JORDSTRÅLNINGSCENTRUM 
www.jordstralningscentrum.nu

 

 Hejsan!

 BRÅTTOM!  
Vi har just fått information om
att det just nu har bestämts att det blir
SLAGRUTA I TV!
I morgon bitti måndagen den 2 oktober
klockan 05.50 TV4 Nyhetsmorgon
kommer ett reportage om upp-pallade stenar eller flyttade flyttblock
naturligtvis med Bo Westling.
Hoppas du tittar på mailen ikväll!

  


  

 

HÖSTENS  NÄRMASTE FÖREDRAG OCH KURSER:

 

PROGRAM: hösten 2006

 

AURARENSNING MED PEKARENS HJÄLP

med TOMMY WIBERG

FÖREDRAG Måndag 2 oktober kl. 18 45 Lokal: Tempel Riddare Orden

Tommy Wiberg berättar om att bakgrunden till de flesta av våra åkommor är känslomässiga blockeringar. Sambandet mellan dem och de fysiska/psykiska störningarna belyses och förklaras. En odramatisk metod presenteras där deltagaren får lära sig att själv ladda ur negativa laddningar, som ligger bakom de känslomässiga blockeringarna, varvid dessa kan neutraliseras och bli harmlösa. Detta kan medföra ett radikalt förbättrat stabilt hälsotillstånd

t. ex. för elallergiker m.fl. Tommy blev själv av med sin diabetes på 6 veckor. Tommy demonstrerar med pekare hur man mäter de olika organens tillstånd, parasiter, virus m.m.

Recept och rikligt med material om hur man rensar kroppen delas ut under kvällen.

 

GRATIS INFORMATIONSKVÄLL OM KINESIOLOGI

Torsdag 5 oktober kl. 18 45 Lokal: Tempel Riddare Orden, Kammakarg. 56

Eva Svensson, Jordstrålningscentrum, är diplomerad kinesiolog och informerar om kinesiologi = muskeltest. Kinesiologi är en mycket bra komplett behandlingsmetod, som kan användas för behandling av både kropp och själ. Muskeltest används också som kontrollhjälpmedel för att se att man mätt rätt med slagruta, vilket kommer att visas.

Här får du en inblick i vad kinesiologi är och kan användas till. Eva visar också andra slags metoder hon arbetar med, bl a tankens kraft.

Se en demonstration som får dig att häpna!

Läs om våra kinesiologikurser:

Mental Kinesiologi (2-3 sept)  och Grundkurs (24-25/2 2007).

 

På hemsidan finns programmet to m februari 2007. Så läs mer där.

Titta även på de kompletta kurserna på www.jordstralningscentrum.nu.

 

Ha det bäst

önskar

 Eva Svensson och Per-Uno Fransson

Jordstrålningscentrum

 

Jag vill till
Jordstrålningscentrums hemsida
Adante (hälso-sajten)
ett annat nummer av Slagrutenytt

nästa Slagrutenytts
indexsida
föregående