Sl@grutenytt

nr 40     2005-11-04
JORDSTRÅLNINGSCENTRUM 
www.jordstralningscentrum.nu

 

 

Hejsan Slagrutevänner!

 

Dags för ett nytt  Sl@grutenytt

 


  

INNEHÅLL:

·        VÅRA NÄRMASTE FÖREDRAG OCH KURSER

·        TIPS OM TV-PROGRAM

·        INMAILAT

·        ROLIG LÄNK OCH INTERNET-BILD


 

 

 

VÅRA NÄRMASTE FÖREDRAG OCH KURSER

 

GRATIS INFORMATIONSKVÄLL
OM KINESIOLOGI

 

Namnet är grekiskt och betyder ”rörelselära” och har alltså inget med Kina att göra. Metoden är spännande, unik och intressant på många sätt därför att man kan fråga kroppen med muskeltest genom att trycka på armen, och få svar på vad som är fel och vad som behövs för att läka problemet.

 

Slagrutefolk använder kinesiologi/muskeltest för att  kunna kontrollera sina slagruteutslag. Med hjälp av kinesiologi kan man med muskeltest testa om en viss person tål jordstrålningen på en bestämd plats, istället för att lita på att man kan hitta platsen med slagruta och att man är så känslig att man hittar allt som den eventuellt superkänsliga personen som bor där reagerar på.
Alla personer är olika känsliga! Alla energier finns i olika styrka!

 


Tisdag 8 november kl. 18 45

GRATIS INFORMATIONSKVÄLL OM KINESIOLOGI
Lokal: Tempel Riddare Orden, Kammakarg. 56

Eva Svensson, Jordstrålningscentrum, är diplomerad kinesiolog och informerar om kinesiologi = muskeltest. Kinesiologi är en mycket bra komplett behandlingsmetod, som kan användas för behandling av både kropp, själ och psyke. Muskeltest används också som kontrollhjälpmedel för att se att man mätt rätt med slagruta, vilket kommer att visas.
Här får du en inblick i vad kinesiologi är och kan användas till. Eva visar också andra slags metoder hon arbetar med, t ex auraseende för att hitta blockeringar och tankens kraft och healing för att ta bort dem. Under kvällen görs också en behandling av en person som ligger på massagebänk.
Kvällen är gratis.

 

Se en demonstration som får dig att häpna! 

 

 


 


 

KURS-START Onsdag 9 november (innehåller 4 onsdagskvällar)

 

UPPTÄCK DINA DOLDA OUTNYTTJADE FÖRMÅGOR
Följ med på en upptäcktsresa och utforska dina många okända förmågor. De kan dessutom övas upp! Få personliga insikter om livet och hälsan!

 

Ibland hör vi talas om mirakler eller någon med s. k. övernaturliga förmågor. Om vi granskar det så ser vi att de flesta människor – även Du! – har en hel del av dessa förmågor. Tyvärr har vi inte fått lära oss att utnyttja dem och de ligger därför väl dolda. Genom att vi berört och berättat om en del av dessa förmågor på våra kurser, har vi fått flera önskemål om att göra en separat kurs, för att gå igenom, berätta om och ibland ge möjlighet att prova dessa spännande saker.

 

På den här kursen får du följa med Eva Svensson på en upptäcktsresa och utforska dina okända förmågor. Vi går igenom och förklarar olika, ofta kallade "övernaturliga" förmågor och provar på en del av dem. Du får lära dig olika tekniker så att du kan öva på de förmågor du önskar förbättra. Kursen ger tips så att du hemma sedan kan fortsätta öva. Vissa saker kommer du att ha lättare för än andra. Det är individuellt. Vi är alla olika.
Du får hemläxor i form av övningsuppgifter på denna kurs, frivilligt, men bra för den som vill träna upp sina förmågor och inte bara få teoretisk bakgrund.


På kursen går vi bl. a. igenom:

Energier, auraseende, se på avstånd, kanalisering, tidigare liv – hitta och uppleva, känna på föremål – berätta vad som hänt, vad är det vi ser – hur ser det ut runt oss egentligen, känna med auran på flera meters avstånd, meditation på alfanivå, spöken och spökrädsla – vad är det, healing, stämma blod – för att få blodflöde att stoppa, tala med djur och andra intelligenser - synliga och osynliga ( t ex spöken, ledsagare, naturväsen, änglar, utomjordingar) - här och på annan plats, se tidigare trauman hos en annan person, intuition.
Vi kommer också att beröra varsel, tankeläsning, spontan förflyttning i tid och rum, spontan tankekommunikation mellan två varelser, mm.

Vad är människan för något egentligen? Ja vi är betydligt mer mångfacetterade än vad de lärde oss i skolan. Vi är alla utrustade med s.k. "övernaturliga" förmågor, men ytterst få använder sig av dem. En del utnyttjas bara omedvetet.

Som en följd av denna kurs har många upptäckt att de har fler "övernaturliga" förmågor än de tidigare anat. Vid övningarna blir deltagarna ofta positivt överraskade av sina förmågor.

 

Underverk strider inte mot naturen,
bara mot det vi vet om naturen.

Augustinus

 


 

KURS  Lördag - söndag 12-13 november

 

PLUS och MINUS-BALANSERING
ENLIGT BERTIL PETTERSSONS METOD

Hans Sjöström och Kurt Davidsson lär ut hur man kan balansera kroppen och miljön, med hjälp av slagruta och pendel. Bertil har under åren hjälpt många tusen människor till bättra hälsa. Här får du lära dig hans metod.

 

Mål: Se till att du är "2-polig" i "2-polig" miljö.

 Bertil har genom åren bedrivit en omfattande kurativ verksamhet för att hjälpa människor med problem, som den allmänna sjukvården inte lyckats lösa. Han har behandlat tusentals personer och funnit att de flesta sjukdomar uppkommer p.g.a. brist på ett eller flera grundämnen i kroppen. Detta förorsakar obalans i energierna mellan höger och vänster hjärnhalva, vilket i sin tur skapar signalfel. Bertil har arbetat fram en egen metod för att balansera upp detta. Man använder pendel för att testa i vilken hjärnhalva obalansen finns, vilka kroppsorgan som inte fungerar tillfredsställande, vilka grundämnen som saknas i kroppen och var preparaten ska placeras på kroppen. Läkningen brukar då börja omgående. Ett av otaliga exempel: Efter ett av Bertils senaste besök hos oss så kunde en 9-årig CP-skadad pojke för första gången i sitt liv lyfta armen rakt upp och även räta ut den, och detta skedde direkt efter balanseringen. Vi har också sett andra som fått bättre syn direkt efter.

Enligt Bertil bör man arbeta mycket med energibalansen i kroppen och därför testa och balansera också många andra saker som skapar obalans, t. ex. glasögon, hörapparater, rullstolar, elapparater, mobiltelefoner, smycken mm.

 

Lördag steg 1: KROPPSBALANSERING

Vi får lära oss och öva på hur de här testerna går till för att vi själva ska bli "2-poliga" = plus och minus-balanserade. Test av homeopatiska preparat som behövs för balansering av vänster och höger hjärnhalva. Kontroll av egen och andras 2-polighet. Balansering av glasögon. Samtliga deltagare kommer att vara i plus-minus-balans vid kursens slut.


Söndag steg 2: MILJÖBALANSERING

Vi behöver "2-polig" miljö kring oss: I allt raskare takt ger oss tekniken varje dag mer exponering av strålningsfält, t ex elektriska. Därför behöver vi skydda oss och åtgärda de källor som ger upphov till obalans. Denna dag ägnas åt att lära dig grunderna i att
balansera miljöer inomhus, med både teori och praktisk balansering.

Mer om Plus-Minus på vår hemsida.

 


 

 

KURS  Lördag-söndag 12-13 november


Kursen blir uppskjuten till senare datum pga sjukdom.

HEALING med Per-Uno Fransson

Alla kan lära sig healing – även Du, eftersom det är en medfödd talang som vi kan väcka upp. Man kan hjälpa många, även sig själv, med healing.

Per-Uno arbetar med healing på olika sätt. På människor, djur och själva naturen. Han lär ut sina erfarenheter. Obs det är inte en Reiki-kurs utan den går längre, tack vare Per-Unos breda erfarenheter. Så även du som gått grunderna i Reiki kan ha nytta av den, men det behövs inga förkunskaper.

Läs mer om kursen på hemsidan www.jordstralningscentrum.nu under Kurser

 

 

 


 

KURS Lördag - söndag 19-20 november

KURS MED GEIR – NYA SÄTT ATT ANVÄNDA SLAGRUTAN

Geir Wollmann lär oss att arbeta med slagrutan för hälsan och för att skapa harmoni.

 

Geir Wollman är norrman, same och slagruteman. Geir lärde sig som barn att gå med slagruta genom att söka efter krut i dolda minor, för att använda det till egna ”bomber”! Han blev därigenom mycket duktig med slagrutan. Han har senare bl a hjälpt ett bolag leta efter guldfyndigheter genom att pendla efter det på karta och därmed hittat en mycket värdefull åder som nu ska brytas.

Geir var den som startade Norges motsvarighet till Svenska Slagruteförbundet.

 

Under kurshelgen delar han med sig av sina mångsidiga kunskaper. Vi använder slagruta/pekare som hjälp under kursen.

 

Utdrag ur kursen:

 

- Du får lära dig en slags "feng shui" men med slagruta, dvs lära dig hitta bästa placeringen för föremål i hemmet, vilket helt kan förändra energin i ett rum. Geir berättar exempel på hur t ex affärsägare ökat sin försäljning kraftigt efter sådana omplaceringar av föremål så att de framträder i sin bästa energi och folk också äntligen kommer in och trivs i lokalen.

 

- Du får lära dig söka de 3 personliga laddningscirklarna. Energierna i dessa cirklar är personliga, så vad som är bra för en kan vara dåligt för andra. Man kan leta fram sina tre cirklar i ett rum, ett hus, ett land, en världsdel etc. Det man finner är alltid de 3 bästa energierna - i det aktuella området - just för dig.
Första cirkeln är en slags initieringscirkel där du lär känna de unika krafter vi är i färd med att ta i bruk. Cirkel nummer två handlar om lindring av fysisk och psykisk smärta och att göra sig själv helare. Den sista cirkeln går direkt på meditation och kommunikation, dvs en dialog som kan gå både inåt och utåt, gärna samtidigt. Här kan du uppleva att skillnaden mellan tid och rum försvinner. Vi undersöker också hur auran uppför sig allt eftersom vi flyttar oss från första till sista cirkeln.

 

- Vi mäter hjälpare (guider) med slagruta. I vilken del av auran befinner den sig och varför. Vi ser vilken kunskap och nytta vi kan få av det.

 

- Vi undersöker hur auran ser ut. Vi titta på den manliga respektive kvinnliga delen.

 

- Vi ser på dess dåtids- och framtidsdelar och på vad som kan förbättras och om är det meningen att det skall göras något, och varför.

 

- Vi söker livslinjer som går in till människor. Var går de, är dina aktiva, varför, vad händer om man aktiverar dem, vad kan då få möjlighet att komma till uttryck.

 

- M.m.

 

 

 


 

KURS Lördag - söndag 26-27 november
PENDEL OCH HÄLSA - MED INGRID KARLSTRÖMS

Ingrid lär ut hur vi kan använda pendel för att arbeta med hälsan, både till egenvård och för terapeuter.
Många hälsotips fås under kursen.

 

Kursen lämpar sig för människor som vill ha ett verktyg som stöd i sin egenvård.
Kursen kan vara intressant även för deltagare och terapeuter som arbetar med muskeltest eller apparater.
Du kommer att få lära dig hur man kan testa mat och naturläkemedel med hjälp av pendel. Stor vikt läggs vid att hitta blockeringar. Vi kommer att följa dagens obalanser tillbaka i tiden för att se hur obalanserna kan ha uppstått. Trauman, chocker, sorg och tidigare ohälsa kan fortfarande belasta oss fysiskt och psyskiskt. Här kan pendeln ge viktiga indikationer.

Att arbeta med pendel som verktyg kan även hjälpa oss till enklare frågeställningar och
lösningar. Som terapeut eller i egenvård ställs vi ofta inför frågan vad skall jag börja med, när jag vill lösa ett hälsoproblem. Här kan pendeln visa oss olika alternativ som vi inte tänkt på.

Du kommer på kursen att få öva dig praktiskt att testa vanliga livsmedel, kryddor, örter och homeopatmedel. Vi kommer också att gå igenom viktiga homeopatiska principer. Du får lära dig en teknik för att se vad kroppen föredrar för medel i valsituationer av preparat. Du får också lära dig en del reflexologiska iaktagelser, som t ex tecken i örat för att se vilka områden i kroppen som är belastade, samt färgskiftningar, som kan tyda på dålig syresättning, som vi sedan kan behandla. Du lär dig iaktta depåbildning av slaggprodukter i vävnader och hur vi kan komma tillrätta med dem. Vi går även igenom etiskt förhållningssätt till att testa med pendel.

Ingrid Karlströms arbetar sedan 10 år som homeopat och zonterapeut. Hon använder
pendeln som stöd i sina ordinationer.


 

TIPS OM TV-PROGRAM

 

Söndag 6 november

TV 4 kl 13.25  Andarnas makt. Säsongsavslutning

TV 3 kl 21.00  Sjätte sinnet. Film med bl a Bruce Willis

TV 1 kl 22.45  Vetenskap: Materiens mysterier. Einsteins sista gåta.                            Gravitationsvågor, den svagaste strålning som finns.   (Hmm…?)

 

Måndag 7 november

TV 4 Plus kl 18.05. Det okända

TV 4 kl 01.45.         Andarnas makt

 

Tisdag 8 november

TV 1 kl 19.00 Ofattbara händelser

 

Onsdag 9 november

TV 4 Plus Kl 20.00. Det okända

Animal planet kl 21.30 Övernaturligt

 

 


 

INMAILAT

 

Följande har vår flitige vän Perttan sänt oss:

 

I Alf Henrikssons högst personliga och intressanta -- men icke desto mindre helt korrekta -- lärda verk, A till Ö, En Uppslagsbok, ger han i en mening under uppslagsordet Vadstena upplysningar som kan vara av intresse för oss slagrutevänner. I ett stycke som handlar om när hertig Carl (sedemera Carl IX) år 1595 kom till Vadstena kloster, berättar Alf H hur hertigen 

 

    "- - - trädde in i klostret vid skenet av facklor och bloss, åtföljd av ett antal världsliga herrar samt av ärkebiskop Abraham Angermannus. Nunnorna som nigande tog emot sällskapet hälsades med en förmaning att bekänna sig till den rena evangeliska läran; i så fall skulle de få vara kvar i klostret. De svarade att de var beredda att lida för sin tro. Ärkebiskopen förebrådde dem då att de motstod evangeli ljus och brukade stoppa vax och ull i öronen för att slippa höra lutherska predikanter. Därpå tog hertig Carl själv till orda och frågade nunnorna var de hade klostrets dyrbarheter. De försökte svänga sig, men detta lyckades inte; det kom fram att klostrets kvarvarande dyrgripar hade skickats till Visingsö, där katoliken Erik Brahe residerade- - -  

    Hertigen skickade vidare efter de på Visingsö deponerade sakerna och anställde samtidigt en razzia efter dolda skatter i klostret, där Krister Claesson Horn till den ändan gick med slagruta och slog hål i väggarna här och var utan ringaste lön för mödan."

 

    Tänka sig? Man använde tydligen slagruta även till att leta efter skatter på den tiden. Uppenbarligen bör detta redskap ha varit helt accepterat innan upplysnings-tidens mörker svepte in över landet några århundraden senare och förvisade detta utomförtäffliga instrument till kuriosakabinett, avdelningen för löjliga folkseder och bruk.  

    Hade Herr Krister bara gått på Jordstrålningscentrums kurser i slagruteri och lärt sig en smula om PSI-spåret hade han kanske lyckats. Hm... månne att det fortfarande kan finnas gömda dyrbarheter där som bara väntar på en durkdriven, fingerknäppande slagrutegängare? ;-)

 

Vår kommentar: En fingerknäppande slagrutegängare är en person som lärt sig att söka jordstrålning m.m. utan att längre behöva använda slagruta eller pekare eller annat instrument utan bara använder fingrarna när han letar. Praktisk metod, som vi lär ut på fortsåttnings-kursen i slagruta. Praktisk genom att fingrarna kan man ju inte glömma hemma utan de har man ju alltid med sig. Dessutom är det ett diskret sätt att gå med slagruta. Ingen ser vad man sysslar med. Man kan t om ha handen i byxfickan om man vill. Det kan vara praktiskt att fingertesta om man t e x vill kontrollera om frukten i fruktdisken är OK att äta eller om den är för besprutad så man inte mår bra av den (vilket inte är helt ovanligt). Alla känner inte för att stå med en synlig slagruta eller pendel och testa frukterna.

 


 


  Det kommer alltid massor av returer.
En orsak är förstås att Slagrutenytt kommer ut så sällan att ni inte tänker på att tala om ändrad e-postadress etc. Men det händer ju inte så mycket, kom igen med tips!
Kolla att din epostboxen inte är full. Vi får tillbaks ca hundra mail varje gång vi skickar ut något. Många har skrivit otydligt, missat punkter, blanka, glömt suffix (.se etc) m.m.
 De som har t ex vanliga gratis-Hotmail måste använda det regelbundet, varje månad (?), för att adressen ska gälla. Gratis-Hotmail har begränsat utrymme, bara 2 MB.
Just nu får du gratis e-postadress på 300 MB på www.spray.se . Du kan läsa från vilken dator som helst.


Vill någon vän få Slagrutenytt så maila in epost-adressen till oss, tillsammans med namn och gärna postadress så vi vet vems den är.
  


ROLIG LÄNK  OCH INTERNET-BILD

 

 

Genom Kjelle har vi fått följande underbara länk:


Bra att veta om ni skulle gå vilse i skogen....

http://www.falukuriren.se/artikel.asp?id=513278

 

 


 

Brukar du chatta?

Då kan följande vara tänkvärt!

Akta ditt karma!

 

 

 

 

 

 


Slagrutenytt innehåller nyheter om vad som händer inom det område,
som intresserar bl a slagrutefolk, dvs energier eller sådant,
som går att mäta med slagruta.


Vad gör vi med t ex slagrutan?
Jo, vi SYNLIGGÖR DET OSYNLIGA!


Kom gärna med era tips!

 Maila till jordstralningscentrum@spray.se 


 

Må Så Gott!

 

önskar

 

Eva Svensson och Per-Uno Fransson

 

 

mailadress: jordstralningscentrum@spray.se   


 

 

Jag vill till nästa nummer.
Slagrutenytt nr 41