Sl@grutenytt

nr 39     2005-10-12
JORDSTRÅLNINGSCENTRUM 
www.jordstralningscentrum.nu

 

Hejsan Slagrutevänner!

 Dags för ett nytt  Sl@grutenytt

 


INNEHÅLL:

·        VÅRA NÄRMASTE FÖREDRAG OCH KURSER

·        SLAGRUTEFÖRBUNDETS MÖTE I UMEÅ

·        KINESIOLOGI - MUSKELTEST

·        ROLIG LÄNK OCH ZOOOOM -VIDGA DINA VYER


 

 

 

VÅRA NÄRMASTE FÖREDRAG OCH KURSER


FÖREDRAG  Måndag 17 oktober på Kammakarg.56  kl. 18 45 

 

PENDEL SOM VERKTYG VID HOMEOPATISK KONSULTATION

Ingrid Karlströms lärde sig att använda pendel under den period hon var elöverkänslig. Sedan 10 år arbetar hon som homeopat och zonterapeut. Idag arbetar hon även med kost och andra naturläkemedel. Hon använder pendel som stöd i sina ordinationer. Genom pendlingen får hon extra kunskap om patienternas hälsoprofil. Ingrid delar under kvällen med sig av sina erfarenheter från pendlingen och ger även många bra hälsotips.

 

Ingrid Karlströms återkommer med kursen PENDEL OCH HÄLSA lördag - söndag 26-27 november. Där lär du dig pendla på hälsan för att kunna läka diverse problem. Även många andra hälsotips. Läs mer om kursen på vår hemsida www.jordstralningscentrum.nu

 

 

KURS  Lördag-söndag 22-23 oktober.
SKAPA SJÄLV RESTEN AV DITT LIV - SÅ SOM DU VILL HA DET!
Är det verkligen möjligt? Ja absolut - till allra största delen.

Innehåll bla: Hur vill jag egentligen ha mitt liv. Vad skapar problem för mig. Mina dominerande och undertryckta deljag. Personlig utveckling. Auror och chakror. Vad är en människa egentligen. Summan av belastningar avgör hur jag mår. Vad kropp och själ behöver för att må bra. Min livsväg. Hur hittar jag den och hur skall jag få ett så bra liv som möjligt, utan för stora problem och besvärligheter. Vad kan jagbehöva ändra på i mitt nuvarande liv för att uppnå harmoni och balans (var och en ser själv på sitt eget liv). Helikopterövningen. Tankens kraft kan rätt utnyttjad ”försätta berg”. Intuitionen. Tidigare liv och karma. Ge livet en chans- skapa grundförutsättningar för lycka och harmoni. Omprogrammering. Försök inte. Visualisering och affirmationer. Känslor, sjukdom, olyckor. Lös upp trauman med tankens kraft. Livets energilagar.


Eva Svensson, Jordstrålningscentrum, lär ut hur du själv till stora delar kan hjälpa till och skapa det liv du vill ha framöver. Med medvetenhet och diverse tekniker så går det!
Läs mer om kursen på hemsidan underKurser.

 

 

GRATIS INFORMATIONSKVÄLL  

Måndag 24 oktober kl. 18 45 Lokal: Tempel Riddare Orden, Kammakarg. 56
Information för nybörjare om jordstrålning, slagruta, pekare, pendel och om de osynliga världarna och våra s.k. övernaturliga förmågor. Kom och lyssna när vi går igenom grunderna! Kan man bli sjuk av jordstrålning? Kan man ta bort currykryss? Vad kan man mer göra med slagruta? Auror och chakror. Vilka outnyttjade förmågor har vi? Massor, se bara program- och kurstexterna! Du får även prova på att gå med slagruta eller pekare och söka efter currylinjer, samt både känna och se hur du reagerar på dem. Tipsa och ta gärna med intresserade vänner.   

 

Ulla Norberg höll ett uppskattat föredrag om Feng Shui hos oss för ett par veckor sedan. Hon återkommer med:

 

FENG SHUI I HEMMET  -  GRUNDKURS Lördag-söndag 5-6 november


Ulla lär ut hur vi med Feng Shui genom möblering, färger m.m. i olika rum själva kan skapa harmoni i hemmet och därigenom öka förutsättningarna för hälsa, rikedom, goda relationer, karriär m.m. Allt enligt uråldrig kinesisk kunskap. Du får under kursen jobba med din egen lägenhet för att se hur de olika rummen skall användas och inredas så att chi-kraften flyter optimalt och därmed bringar dig välgång på olika sätt.

 

 

GRATIS INFORMATIONSKVÄLL OM KINESIOLOGI - MUSKELTEST
Tisdag 8 november kl. 18 45

Lokal: Tempel Riddare Orden, Kammakarg. 56

Eva Svensson, Jordstrålningscentrum, är diplomerad kinesiolog och informerar om kinesiologi = muskeltest. Kinesiologi är en mycket bra komplett behandlingsmetod, som kan användas för behandling av både kropp, själ och psyke. Muskeltest används också som kontrollhjälpmedel för att se att man mätt rätt med slagruta, vilket kommer att visas.
Här får du en inblick i vad kinesiologi är och kan användas till. Eva visar också andra slags metoder hon arbetar med. Se en demonstration som får dig att häpna! 

 

 

 

KURS-START Onsdag 9 november (innehåller 4 onsdagskvällar)

 

UPPTÄCK DINA DOLDA OUTNYTTJADE FÖRMÅGOR
Följ med på en upptäcktsresa och utforska dina många okända förmågor. De kan dessutom övas upp! Få personliga insikter om livet och hälsan! Mer kursinfo finns på hemsidan under kurser.

 

 

KURS  Lördag - söndag 12-13 november

 

PLUS och MINUS-BALANSERING ENLIGT BERTIL PETTERSSONS METOD

Hans Sjöström och Kurt Davidsson lär ut hur man kan balansera kroppen och miljön, med hjälp av slagruta och pendel. Bertil har under åren hjälpt tusentals människor till bättra hälsa. Här får du lära dig hans metod.

 

KURS  Lördag-söndag 12-13 november

HEALING med Per-Uno Fransson

Alla kan lära sig healing – även Du, eftersom det är en medfödd talang som vi kan väcka upp. Man kan hjälpa många, även sig själv, med healing.

Per-Uno arbetar med healing på olika sätt. På människor, djur och själva naturen. Han lär ut sina erfarenheter. Obs det är inte en Reiki-kurs utan den går längre, tack vare Per-Unos breda erfarenheter. Så även du som gått grunderna i Reiki kan ha nytta av den, men det behövs inga förkunskaper.

Läs mer om kursen på hemsidan www.jordstralningscentrum.nu under Kurser

 

 


SLAGRUTEFÖRBUNDETS MÖTE I UMEÅ

 

Fredag -söndag 4-6 november.
Svenska Slagruteförbundet har möte i Umeå. Ett härligt tillfälle att få lära känna slagrutemän från hela Sverige! Övningar, utflykter och föredrag, bl a med den kända samekvinnan och författaren Laila Spik. Ami, som arrangerar mötet och hennes syster Lilian brukar var mycket uppskattade personer på möten, för deras livsglädje och livskunskap och deras olika förmågor, som de brukar dela med sig av.

Läs mer på www.slagruta.org
Anmälan och frågor till Anne-Marie Carlsson tel 0707-128304.


 


  Det kommer alltid massor av returer.
En orsak ar förstås att Slagrutenytt kommer ut så sällan att ni inte tänker på att tala om ändrad e-postadress etc. Men det händer ju inte så mycket, kom igen med tips!
Kolla att din epostboxen inte är full. Vi får tillbaks ca hundra mail varje gång vi skickar ut något. Många har skrivit otydligt, missat punkter, blanka, glömt suffix (.se etc) m.m.
 De som har t ex vanliga gratis-Hotmail måste använda det regelbundet, varje månad (?),  för att adressen ska gälla. Sedan finns väldigt begränsat utrymme, ibland bara 2 MB.
Just nu får du gratis 300 MB på www.spray.se mail du kan läsa från vilken dator som helst.
Maila in epost-adressen till oss, tillsammans med namn och gärna postadress så vi vet vems den är.
  


KINESIOLOGI

Kinesiologibehandlingar kan utföras på många olika sätt. Olika terapeuter lägger in sina egna kunskaper på andra områden och använder dem i behandlingen. Därför arbetar alltid kinesiologer olika.

Eva Svensson skrev i förra Sl@grutenytt om mjölkintolerans och berättade där att nästan alla sjukdomar och kroppsliga problem (utom skador och sånt förståss) börjar med dåliga tarmar. De flesta vet inte ens om att de har dåliga tarmar, för de har blivit vana vid dem och upplever inget direkt konstigt. Med kinesiologi kan man snabbt konstatera om de är bra. Olika organ representeras i kinesiologin av olika muskler på kroppen. Benens lårmuskler visar hur tarmarna mår. Om man inte är stark och orkar hålla emot när kinesiologen trycker hårt på dem så vet man erfarenhetsmässigt att det också är problem med tunntarmen. Det behöver inte alltid ha gått så långt att läkarna kan konstatera felet när de tittar på den genom t ex gastroskopi, utan genom kinesiologin visar sig problemen mycket tidigare. Därför kommer ofta patienter som mår dåligt, men har varit hos läkare, som inte hittat något fel, utan alla värden är normala. Hittar man ändå felet med muskeltest (kinesiologi) så har man goda chanser att också göra något åt det. Om kinesiologi brukar man säga att det botar kanske inte allt men man kan dock påverka det mesta en hel del. Har för övrigt aldrig hört talas om en metod som botar allt. Då skulle vi nog alla arbeta med den.

 

Med kinesiologin kan man arbeta med allehanda fysiska problem (tex smärta, blod, muskler, överkänslighet, näring och allehanda sjukdomar. Terapeuten behöver inte kunna alla sjukdomar utan i kinesiologin så TESTAR man med muskeltest fram vad kroppen reagerar på, dvs vad kroppen själv uppfattar som problem. Sen frågar man (genom muskeltest) vad kroppen vill ha för behandling för det och ser det genom att presentera olika alternativ och se vad kroppen väljer. Det kan te x vara akupressur, sakro-kraniellbehandling, massage, reflexpunktbehandling för lymfa eller blod, näring (tex vitaminer och mineraler) eller något annat som terapeuten kan, dvs det varierar.

 

Inom kinesiologin arbetar man också mycket med psyket. Det finns ett antal metoder att påverka det psykiska välbefinnandet, te x ESR-metoden.

 

ESR-metoden (emotional stress release)

Håll löst på ”hornen” i pannan, dvs på de två platser i pannan där hornen skulle sitta om man hade haft det. Dessa platser är ofta i form av två mer eller mindre synliga upphöjningar en bit rakt ovanför ögonen. Genom att löst hålla stilla på dem medan man gång på gång tänker igenom det som stressar en, så minskar stressen. Det kan vara gamla händelser eller något man är nervös över att man ska göra, t ex hålla föredrag framför en publik. Gå igenom problemet noggrant flera gånger tankemässigt, samtidigt som du håller löst och stilla på de två knölarna. Sitt så ca 10 min. Sen har stressen normalt minskat rejält. En enkel men väl fungerande metod.

 

Många lider av gamla händelser från detta eller tidigare liv. Man förstår dock inte alltid att det är en gammal händelse som ligger bakom dagens besvär, som kan yttra sig som att man känner ilska/sorg/övergivenhetskänslor m.m. i olika situationer. Det kan då hjälpa att föra tillbaka klienten till det tillfälle då traumat uppkom. Det kan göras med regressioner på olika sätt. Själv arbetar jag (Eva Svensson) med en förenklad och därmed snabb variant av regression, där man går tillbaka till ursprungshändelsen. Har man ett återkommande problem här i livet, tex att bli övergiven gång på gång, abonnera på olyckshändelser, eller ha något annat negativt som upprepar sig  så har jag märkt att ursprungshändelsen ofta ligger i ett tidigare liv. Man kan då gå dit och se vad som skett. Ofta så möter man då ett litet barn i det inre, som blivit känslomässigt sårat på något sätt och därför reagerar varje gång när likartade situationer händer i det här livet! Den nuvarande vuxne personen känner då det lilla barnets känslor och REAGERAR som det lilla barnet men tror att det är han/hon själv som reagerar. ”Jag kan inte förstå att jag blir så arg/ledsen/ obehaglig till mods för den här saken, som andra inte alls tycks reagera så mycket på”. Det är en vanlig kommentar. Eller: ”Jag blir så arg/ledsen/…/… när någon säger/gör så här/det här händer. Jag kan egentligen inte förstå varför, men jag reagerar så. Det är ett bekymmer för mig”. Det är typiska situationer som kommer antingen från det här livet, oftast en barndomshändelse, eller kommer från tidigare liv. Genom att ta kontakt med det oftast lilla barnet och fråga vad det behöver för att må bra så kan man sedan slippa känna dessa negativa känslor i olika situationer. Metoden fungerar mycket bra. Den går djupt i nervsystemet så det händer verkligen en hel del under behandlingen, dvs man kan slippa det jobbiga framöver efter en del övningar hemma då man får jobba med sitt lilla inre barn och trösta det på olika sätt. Här påverkas hela nervsystemet av behandlingen inte bara den intellektuella tanken. Därför upplever många det som en metod med fantastiska resultat.  Som en patient sade igår. ”Numera när jag känner att den där känslan kommer krypande (kan för olika personer vara rädsla/ilska etc) så tar jag genast upp mitt inre barn i famnen och tröstar det och säger till det att den här situationen tar jag, dvs vuxna jag, hand om. Då lugnar det lilla barnet omedelbart ner sig och jag (vuxna jag) känner att jag genast blir helt lugn igen! Det fungerar hur bra som helst numera. Jag lider aldrig av den där besvärliga känslan mer.”

Ett annat sätt att arbeta med psyket är att ta bort traumaringar ur auran, en slagrutemetod som kommer från Arne Groth. Det kan man göra med slagruta, healing eller mentalt. Reaktionen på gamla traumatiska händelser kan därmed minska eller försvinna helt. I somras såg vi att även stark hundrädsla gick att helt ta bort på 10 minuter med denna metod.

Att jag själv startade med kinesiologi berodde på att jag ville lära mig EN metod som kunde användas till de flesta problem, och så är det verkligen med kinesiologi!

 

Kom gärna på en gratis informationskväll om kinesiologi. Se en demonstration som får dig att häpna! Nästa kväll är tisdag 8 november kl 18.45. Se under föredrag och kurser ovan.

Du är också välkommen att boka en behandling av Eva Svensson. Kostnad 650:- för en timme. Ring på tel 08-510 110 25. Säkrast kl. 8 – 10 på förmiddagen.


 


 ROLIG LÄNK och ZOOOOOM- VIDGA DINA VYER


Den här gången skickar vi med en rolig länk. Den kommer från Spray och visar roliga barn och djur! Lyssna på papegojan och hundarna, se på de gulliga men lite klumpiga katterna, kolla in barnen!

http://crazy.spray.se/s.asp?id=27338314-dcac-4515-9043-e015d484b0df

 

 

 

Från Kjelle har vi erhållit följande zoooom, som vi gärna delar med oss av.

Vidga dina vyer!!

 

           


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HUMAN BEINGS ARE SUCH SMALL CREATURES, AREN'T THEY?

SO DON'T BE TOO  WORRIED ABOUT EVERYTHING,

TREASURE EVERY MOMENT, DO WHAT YOU WISH TO DO.....

BROADEN  YOUR VIEW, BROADEN  YOUR MIND,

DON'T WORRY TOO MUCH  ABOUT THINGS THAT ARE BOTHERING YOU,

DO TREASURE  YOUR LOVED ONES, LIVE SAFELY AND PEACEFULLY,

ALWAYS BE HAPPY TO WELCOME THE COMING OF THE NEW DAY.......
 ENJOY  THE SUNSHINE ...

ALWAYS LOOK AT THE BRIGHTER SIDE OF THINGS.....

 


Sl@grutenytt innehåller nyheter om vad som händer inom det område,
som intresserar bl a slagrutefolk, dvs energier eller sådant,
som går att mäta med slagruta.
Vad gör vi med t ex slagrutan?
Jo, vi SYNLIGGÖR DET OSYNLIGA!
Kom gärna med tips!

 Maila till jordstralningscentrum@spray.se 


 

Må Så Gott!

 

önskar

 

Eva Svensson och Per-Uno Fransson

 

 

mailadress:  jordstralningscentrum@spray.se

 

Jag vill till nästa nummer.
Slagrutenytt nr 40