Detta blir av nån anledning inte så likt mail-utskicket, både färg o typsnitt ändras osv.
Eftersom så få kollar här lägger vi inte ner tid vi saknar på att göra detta snyggt.

 

 nr  05

25 februari 2010

 JORDSTRÅLNINGSCENTRUM 
www.jordstralningscentrum.se

 Gamla nummer av Slagrutenytt finns på  http://slagrutenytt.vingar.se    

 
 

INNEHÅLL

-  LITE AV VARJE  
-  UPPFÖLJNING  FÖREDRAG och KURSER
-  VÅRA NÄRMASTE FÖREDRAG OCH KURSER

-  HJÄLP JORDEN & KLIMAT & MILJÖ
-  RADIO- & TV-TIPS   
-  HUMOR
-  TÄNKVÄRT

 

LITE AV VARJE

Vill du kunna uppfatta energier? Blir du då nyfiken på slagruta/pekare och pendel, som är några av de enklaste sätten att uppfatta energier?  Med dem kan man mäta det mesta här i livet, fast på energinivå: Var är jordstrålningen, var går elledningen på gården, var går vattenledningen, finns det spöken här och var står de, var är den mest hälsosamma platsen för mig att vistas på? Hur gammalt är det här föremålet? Ja frågorna kan göras hur många som helst. Är du nyfiken så missa då inte måndagens föredrag då Åke Pihlgren visar vad man kan använda dessa instrument till. Han demonstrerar och visar bilder av platser och bostäder han undersökt med avseende på jordstrålning, spöken m.m.
Åke talar med många osynliga väsen med hjälp av sin pekare. 
                                                  

Få svar från det undermedvetna
Våra liv består av perioder av glädje och flyt, men lika självklart av perioder som vi upplever som mycket mer jobbiga. Sånt är livet! Vi anser därför att alla har nytta av att på något sätt få kontakt med sitt undermedvetna för att få tillgång till mer information om sig själva och vad som är möjligt att göra i olika situationer Då kan man bl a lösa problem som dyker upp, innan de blir för stora. Vi rekommenderar därför alla att lära sig någon slags metod för detta.  I dessa turbulenta tider känns det extra viktigt med möjlighet till daglig vägledning, så att man väljer rätt av alla alternativ som finns i livet.

Vi tror att både intresse och talang för olika metoder skiljer sig kraftigt åt hos olika människor. En del tycker om att lägga tarotkort, en del föredrar att ställa frågor och få svar med pendel, en del lär sig att höra röster dvs. kanalisera direkt. En del vill arbeta med mer direkta metoder då man inte är så beroende av sin egen intuition och då kan I Ching vara bra.

Vi och många andra har därför ett antal olika kurser som gör att man kan börja utveckla dessa förmågor.
Du kan också hitta många olika böcker i bokhandeln numera, som behandlar dessa ämnen och lär ut olika tekniker.

Alla har nytta av att lära sig minst en teknik, men gärna flera, för att underlätta i sitt liv. Man kan ju också gå till medium, men det innebär ett begränsat antal frågor just då, så den dagliga vägledningen, som vi ju alla har möjlighet till, saknas då.

Jordstrålningscentrums utbud av detta under våren består av flera kurser:

I Ching 6-7 mars (för de som inte vill jobba så mycket med egen intuition, men få svar ändå)
Grundutbildning till medium. 4 helger med start 27-28 mars. (
Den mest omfattande kursen, dvs. då intuitionen utvecklas mest, på flera olika sätt)
Pendelkurs 13-14  april (här lär man sig att få ja- och nej-svar och välja)
Hjärnans kreativitet är en outnyttjad resurs  17-18 april 
(mer vetenskapligt inriktad)
Slagruta och pendel 28-30 maj
(den här kursen är mest inriktad på att mäta energier, men man lär sig principerna för att få svar på frågor)

  
Vi startar GRUNDUTBILDNING TILL MEDIUM 27-28 mars, den första helgen av fyra. Ann-Kristin Nilsson leder den. Vi har haft samma kurs två år förut. Vi känner flera, som gått kursen, ganska väl, så vi ser att  de som gått alla fyra helgerna verkligen har utvecklats! Roligt när man verkligen kan se att intuitionen  och det medvetna inkännandet av energier ökar på många olika områden. Ann-Kristin jobbar verkligen med intuitionen i sin vardag. Förutom att hon jobbar som medium så kan man se att hon verkligen använder sig av sin intuition för att få mer kunskap och massa olika saker, dvs hon känner in dem och får information från sitt undermedvetna många gånger per dag. Tycker hon är ett typexempel på vilken nytta man har av att  utveckla och arbeta med sin intuition.

UPPFÖLJNING AV FÖREDRAG OCH KURSER

Cecilia Sifontes kanaliserade från änglar under stora delar av sitt föredrag i måndags.
Vi fick ställa frågor och änglarna svarade. Hon berättade också om sitt liv och hur hon länge inte velat ha med änglarna att göra, men efter att ha mist det mesta i sitt liv, stående med två tomma händer och inget mer, så föll hon till föga och började lyssna på änglarna. Därefter har hon arbetat med dem dagligen.
Cecilia var också duktig på att hålla föredrag, så vi tror att många uppskattade kvällen.                             

 

 

VÅRA NÄRMASTE FÖREDRAG OCH KURSER

 

Alla föredrag är på Kammakargatan 56 klockan 18 45 - 22 00. . Föredragen kostar 100:-. Fika  20:- för de som vill. 
Kurslokalerna varierar, men är oftast centralt i Stockholm.
Ändringar och tillägg i programmet meddelas på hemsidan och i vårt Nyhetsbrev.


VAD FÅR VI FRAM MED SLAGRUTA, PEKARE OCH PENDEL?
 – ÅKE PIHLGREN
FÖREDRAG
  Måndag 1 mars kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56
Åke är en av Sveriges duktigaste slagrutemän och visar under kvällen hur man kan använda denna kunskap.
Slagruta, pekare och pendel kan användas till en mängd olika saker. Det första de flesta lär sig är att känna in curry- och hartmannlinjer samt vattenådror. När man lärt sig detta kommer man snart till insikt att man kan använda slagruteverktygen till mycket annat. Till och med yrkesmän använder dem. Grävmaskinister använder pekare för att lokalisera elkablar och vattenledningsrör så att de inte gräver av dessa. Elverksfolk använder dem för att sätta ut kablar i marken.
I Tyskland använder terapeuter och läkare en ny typ av slagruta som går under beteckningen H3-antenn för att ställa diagnoser.

Själv använder Åke oftast pekare när han ”pendlar” på ritningar och kartor och för att söka negativa fält, jordstrålningslinjer, pelare m.m. samt söka spöken, ljusa och mörka andar och auror.

Slagruta, pekare och pendel används också som kommunikationsverktyg för att visa svar på ja- och nej-frågor.

Vidare kan man känna in implantat och andar, som hoppat in i människor, samt skadlig strålning i våra kroppar.

Åke berättar, visar bilder och demonstrerar under föredraget. 
Åke återkommer med en 4 helger lång kurs i ”Rensa bort dåliga energier i bostäder”.
Mer kursinfo finns på hemsidan
www.jordstralningscentrum.se under fliken ”Kurser” till vänster.


INTRODUKTION TILL I CHING – BERTIL  JÖNSON
KURS
  Lördag - söndag 6-7 mars
I Ching, den 3.000 år gamla kinesiska orakel- och visdoms-boken, kan användas som ett redskap för självkännedom och personlig utveckling, för att lösa problem och för att få vägledning. Bertil har arbetat med den i 30 år.

Efter kursen skall deltagarna kunna arbeta med I Ching på egen hand.
Deltagarna förutsätts därför vara väl förtrogna med det engelska språket.
Mer kursinfo finns på hemsidan www.jordstralningscentrum.se under fliken ”Kurser” till vänster.

HUR LÖSER HJÄRNAN PROBLEM ? – REZA YAZDANI
FÖREDRAG
  Måndag 8 mars kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56
Hjärnan har obegränsad potential för inlärning och lagring av kunskaper och erfarenheter. I hjärnan finns hundra miljarder nervceller som var och en fungerar som datorer med ständig kommunikation med andra nerver.
Hjärnan är otroligt kreativ och kan använda sig av sin intelligens, sitt minne och erfarenhet för planering.
Hjärnan kan tänka disciplinerat, syntetiskt och kreativt.
Kännedom om olika sorters tänkande kan hjälpa oss när vi vill lösa egna problem.
Det är t. ex. väsentligt att formulera ett mål och en inriktning för sitt problem och inte vara rädd för misstag.

I samband med föreläsningen gör vi en resa in i hjärnans universum och besöker olika centrum för minne, intelligens, kunskap, erfarenhet, kreativitet och våra problemområden.
Vi undersöker hur dessa centrum samverkar med varandra när vi ska lösa speciella problem.
Vidare kommer ett träningsprogram att introduceras som kan användas för att öka vår kreativitet. 
Reza återkommer17-18 april och håller kursen ”Hjärnans kreativitet är en outnyttjad resurs för att lösa problem”.
Mer kursinfo finns på hemsidan www.jordstralningscentrum.se under fliken ”Kurser” till vänster.


MEDITATIONSKVÄLL – Håkan Johansson  Fredag 12 mars kl. 1845

Vill du meditera i en mindre grupp en fredagskväll i månaden? Föranmälan. 
Mer kursinfo finns på hemsidan www.jordstralningscentrum.se under fliken ”Kurser” till vänster.

PENDELKURS – EVA SVENSSON
KURS
 Lördag - söndag 13-14 mars

Vill du kunna få fram svar på olika frågor, t ex är det lämpligt för mig att söka det här nya jobbet?
Är den här maten bra? Vilket tillskott bör jag välja, dvs vad är kroppen i behov av just nu?
Genom pendeln får du fram svar från ditt eget undermedvetna (från känslor, minnen, kreativitet, intuition) som ofta vet svaren.
Om du vill så kan du också använda pendeln till att kontakta osynliga väsen och kommunicera med dem.

Detta är kursen för dig som vill kunna bli en duktig pendlare. Många övningar.
Kursmaterialet innehåller pendelscheman för att man snabbt ska kunna välja mellan många olika alternativ. 
Mer kursinfo finns på hemsidan www.jordstralningscentrum.se under fliken ”Kurser” till vänster.

THE CREATOR SPEAKS – MICHELLE PHILLIPS     OBS! Engelska.
FÖREDRAG  Måndag 15 mars kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56

Michelle är en internationellt känd talare, lärare och författare.  Hon är amerikanska och har i många år arbetat med healing och intuitiv vägledning på hög nivå. Michelle föddes medveten om sina gåvor och har alltid haft kontakt med Källan. Hon började med medvetet spirituellt arbete i början av 70-talet efter att ha healat sin sons allvarliga njursjukdom.


Michelle delar med sig av den visdom hon fått genom Skaparens meddelande till henne angående 2012-öppningen och angående vad vi nu kollektivt går igenom, hur karma och frusna känslor påverkar jordförändringarna, om upplysningens Gyllene tid, om healing av det feminina vilket aktiverar vår DNA-kod och väcker oss, och om att vi blir medskapare till ”Himmelriket på jorden” för alla livsformer. Enligt Michelle inger Skaparens meddelande hopp.

Michelle har skrivit boken ”The Creator speaks - Why we are here - 2012 ascension portal”.

Hennes hemsidor: 
www.soulsawakening.com och www.creatorspeaks.com

Energivågen har gjort ett tvåsidigt reportage om henne år 2004. Läs det på svenska på:

http://soulsawakening.net/wp-content/themes/soulawakening/documents/swe_article.pdf

http://soulsawakening.net/wp-content/themes/soulawakening/documents/swe_article2.pdf

Föredraget är på engelska.

 

INFEKTIONER, INFLAMMATIONER OCH IMMUNFÖRSVARET
 – THOMAS TULLHOLM
FÖREDRAG
  Måndag 22 mars kl. 1845  Lokal: Kammakargatan 56

Varifrån kommer alla dessa virus och bakterier som kan leda till infektioner och inflammationer och som sänker vårt immunförsvar? Vad kan vi själva göra för att slippa detta återkommande gissel?

Thomas Tullholm, naturläkare och medicinskteknisk utvecklare, kommer och berättar om Konsten att hålla sig frisk – länge!

Fästingar som bär på TBE och borrelia är ett annat gissel som många drabbas av, med svåra och långvariga följder. Thomas har nu forskat på fästingar i syfte att få fram något som håller dem borta från oss. Han berättar om sin forskning och om den frekvensapparat som de tagit fram. Den är snart färdig för produktion. Var och en som bär en sådan på sig kommer fästingarna därmed att uppfatta som ointressant eller rent av obehaglig.

 

GRUNDUTBILDNING TILL MEDIUM – ANN-KRISTIN NILSSON

KURS  Lördag-söndag 27-28 mars,
den första av 4 helger för en medium-utbildning under 2010.
Att utbilda sig till medium innebär att man övar upp sin förmåga att ta emot olika slags signaler från den osynliga världen, t ex att höra meddelanden och känna och identifiera närvaro av osynliga personer/väsen.

Ann-Kristin håller i vår Mediumutbildning och är femte generationen i en medial familj. Hon arbetar som medium och åker runt i Norden och håller föredrag och kurser i medialitet, intuition, psykometri, intuitiv målning och örtmedicin.
På kursen får du öva upp dina intuitiva förmågor som du behöver som medium, t ex telepati,  psykometri, intuitiv tolkning av tarot, att uppfatta osynlig närvaro  och känna in andar och avlidna. Även självkännedom ingår.
Kursen består av 4 steg med en månads mellanrum
- så du har gott om tid att öva för att successivt öka din skicklighet.
På fredagskvällarna före nästa kursdag träffas de som vill för personlig uppföljning
och då går vi igenom hur det har gått sedan förra kursdagen, hur det går med din personliga utveckling och tar upp frågor så att du och var och en får den uppföljning som behövs.
Begränsat antal deltagare på kursen, så att du hinner få personlig vägledning och uppföljning av Ann-Kristin. Du har också möjlighet att kontakta henne för vägledning mellan kurstillfällena. Du får lämpliga övningar att träna på hemma mellan kurserna, allt för att du skall komma så långt som möjligt i din utveckling till medium.
De fyra kurshelgerna hålls med lagom mellanrum så du skall hinna träna hemma.
Mer kursinfo finns på hemsidan www.jordstralningscentrum.se under fliken ”Kurser” till vänster.

 

LANDSKAPETS GUDINNOR – REBECKA VIK

FÖREDRAG  Måndag 29 mars kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56
Gudinnorna är övergripande väsen som präglar landskapet. Vita gudinnan tar emot himlens nåd och visdom som hon sedan ödmjukt ger vidare till naturens väsen och de människor som är mottagliga. Röda gudinnan står för ymnig fruktbarhet, födelse, näring och tillväxt. Svarta gudinnan sätter stopp: hon står för döden, avslutningen, nedbrytningen och därigenom början på det nya. Rebecka berättar om sina möten med gudinnorna och även om hur man kan finna deras verkan i livets faser, i relationer och olika projekt.
Vill du komma med ut i gudinnetrakter och känna på deras starka energier?
Då är du välkommen på kurs den 8-9 maj!
www.geomanti.se

Mer kursinfo finns på hemsidan www.jordstralningscentrum.se under fliken ”Kurser” till vänster.

UTBILDNING TILL REINKARNATIONSTERAPEUT – YLVA CRONSTEDT

KURS  Onsdag 31 mars - måndag 5 april   (påskvecka så du inte behöver använda så många semesterdagar)

När man går tillbaka i tiden genom regression till tidigare händelser, till barndomen eller till tidigare liv, kan man minnas exakt vad som hände. Det är spännande, utvecklande och många gånger hälsosamt. En hel del av Ylvas klienter har också senare funnit konkreta bevis på att de levt tidigare på just det viset de beskrivit under en regression.
Ylva Cronstedt har arbetat med regressioner i över 20 år. Hon har utarbetat en regressionsmetod, som nu har blivit spridd och hjälper klienterna att komma åt grundorsakerna till olika negativa känslor, sjukdomar och fobier som de har. Dessa har sitt ursprung i tidigare
negativa händelser, som vi kanske inte ens kommer ihåg eller är medvetna om idag.
Dagens problem kan då botas eller lindras!
Med milda metoder kan man med regressioner också avsevärt lindra skador från barndomen i nuvarande liv. Vi letar också efter att finna styrkan, livsglädjen och en mening med tillvaron för klienten.

Utbilda dig till reinkarnationsterapeut - det är en kort och effektiv utbildning där du får tillfälle att verkligen både lära känna dig själv genom egna givande regressioner till tidigare liv och barndomen, och lära dig hjälpa andra människor. Att vara reinkarnationsterapeut är både roligt och spännande. Det roligaste är att man gör så många människor glada.
Den ena klienten är inte den andra lik och det blir aldrig tråkigt.
Kurserna är på bara sex dagar, men det är effektiva sex dagar.
Vi hinner lära oss många olika tekniker och det är max sex deltagare per kurs.
Kursdeltagarna tränar dels på varandra, dels på flera utomstående försökspersoner.
Att ta emot sin första klient efter kursen blir då inte någon ny eller ovan situation
Mer kursinfo finns på hemsidan www.jordstralningscentrum.se under fliken ”Kurser” till vänster.

 

ÖVNINGSKVÄLL  Måndag 5 april kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56

Vi ägnar kvällen åt att hantera slagruta, pekare, pendel.
Du kan vara nybörjare eller van, eftersom vi arbetar i två skilda grupper.
Som nybörjare får du både teori och prova på att gå med slagruta/pekare.

Som mer van får du testa att mäta upp och störa av jordstrålning genom att arbeta enbart på en kartbild av rummet. Vi mäter också fram auran på olika föremål som vi har bild på.                    


LÄR DIG SE AURAN – EVA SVENSSON och JENNY FRANSSON

KURS  Söndag 11 april

Att lära sig se auran klarar de flesta. Grunderna lär man sig snabbt.
För att bli duktig och se färger och detaljer behövs en hel del övning.
På kursen hjälper vi dig att komma igång och går igenom olika slags lämpliga övningar att fortsätta med.
Eva Svensson håller i undervisningen under dagen och Jenny Fransson, som har ett fantastiskt auraseende kvar sedan barndomen, assisterar genom att tala om vad hon ser.
Mer kursinfo finns på hemsidan www.jordstralningscentrum.se
under fliken ”Kurser” till vänster.


NLP - ett praktiskt verktyg för var och en – JAN-ÅKE BJÖRCK

FÖREDRAG  Måndag 12 april kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56

Jan-Åke Björck kommer för att ge dig en god inblick i vad NLP (Neuro Linguistic Programming) står för, vad det är och hur det fungerar.

NLP ger dig nyckeln till ditt och andras undermedvetna och på detta sätt får du en ”instruktionsmanual” för hur du hanterar dina egna känslor, hur du kan förändra dina egna och andras beteendemönster och hur du kan eliminera rädslor och skapa bättre relationer med andra människor och mycket, mycket mera…

Föredragshållaren, Jan-Åke Björck undervisar och coachar inom området mental träning, kommunikation och förhandling där han också använder NLP som ett instrument i sina utbildningar.

Jan-Åke kommer tillbaka helgen 5-6/6 och håller kursen ”The Power of Mind – att använda sinnets kraft”.

Mer kursinfo finns på hemsidan www.jordstralningscentrum.se under fliken ”Kurser” till vänster.


MEDITATIONSKVÄLL Fredag 16 april kl. 1845

Vill du meditera i en mindre grupp en fredagskväll i månaden? Föranmälan. 

HJÄRNANS KREATIVITET ÄR EN OUTNYTTJAD RESURS FÖR ATT LÖSA PROBLEM
REZA YAZDANI 

KURS  Lördag - söndag 17-18 april   Lokal: Kammakargatan 56
Hjärnan är det mest komplicerade organ som finns i universum. Den består av 100  miljarder nervceller. Varje nervcell kan ha upp till 15.000 slumpvisa kontakter och synapser med andra nervceller. Våra kunskaper, minne, intelligens, kreativitet, vår glädje och lycka och även våra problem är enligt vetenskapen ingenting annat än nervförbindelser i hjärnan. Vi kan använda vår potential och kreativitet för att påverka och förändra de nerv-förbindelser som har orsakat problem. För att kunna göra detta behöver vi tänka på ett nytt och kreativt sätt. Under kursen kommer Reza att diskutera vilka principer och metoder som kan användas för att lösa upp våra problem och istället göra dem till nytta och nöje för oss , hur man håller hjärnan kreativ och ung samt olika metoder, träningsprogram och strategier för att öka sin kreativitet och därmed  också problemlösningsförmåga

Det vore önskvärt att deltagarna funderar på ett aktuellt problem i förväg. 

Mer kursinfo finns på hemsidan www.jordstralningscentrum.se under fliken ”Kurser” till vänster.

 

DE 5 ELEMENTEN – THOMAS JÖNSSON

FÖREDRAG  Måndag 19 april kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56

Enligt den klassiska elementläran från antiken, är hela universum uppbyggt av olika element. Detta synsätt har fått ny kraft genom det moderna tänkandet, mycket tack vare Jung. De fem elementen Jord, Luft, Eld, Vatten och Eter kan vara värdefulla verktyg till våra inre resor och har intima samband till såväl Shamanism, Tarotkort och Astrologi, vilket gör att man kan ha stor nytta och nöje av att förstå elementen. Elementläran kan ses som den felande länken mellan filosofi, psykologi, naturen och andlighet. Kvällen avslutas med upplevelseövning och meditation.  www.astrofool.com

 

VAD GÖR NUTIDENS HÄXOR  –  ROSIE BJÖRKMAN

FÖREDRAG  Måndag 26 april kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56

Rikshäxan Rosie Björkman berättar om hur det är att vara häxa idag och varför hon har valt det. Vilka sorters häxor finns idag och vad sysslar de med. Hur utbredd är häxkonsten egentligen? Gör en häxa onda eller goda saker och vem riktar det sig mot. Kan man själv lära sig att dra nytta av den ädla häxkonsten?

ALTERNATIVMÄSSA:  HARMONI-EXPO

Lördag och söndag 1-2 maj, kl. 10 00 - 18 00.    

Sveriges största mässa för kropp och själ i Solnahallen i Solna med många utställare från hela landet. Jordstrålningscentrum är med och gör som vanligt roliga demonstrationer.
Du kan t ex stå och känna på ett currykors och gratis testa ”plattor” som minskar negativ påverkan från jordstrålning. Prova om någon ”platta” hjälper dig mot strålningen från din mobiltelefon, vilket är individuellt.
Info om mässan och föredrag m.m. hittar du på:
www.harmoniexpo.com

 
UFO – JÛRI LINA

FÖREDRAG  Måndag  3 maj kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56

UFO-forskaren och författaren Jüri Lina berättar om allt gåtfullare UFO-fall från hela världen, ty UFO-gåtan fördjupas. Han visar sällsynta videoinspelningar och presenterar några förklaringsförsök. Han återberättar ryska forskningsresultat och analyserar makthavarnas gåtfulla beteende när det gäller UFO-forskningsfrågor. Han redogör för nazisternas tefatsprojekt och avslöjar vad som hände med de tyska flygfarkoster som blev färdiga. Dessutom berättar han om sina egna fantastiska UFO-upplevelser.  http://jyrilina.com/


GRATIS INFORMATIONSKVÄLL 

Onsdag 5 maj  kl. 1845  Lokal: Kammakargatan 56
Information för nybörjare om våra s.k. övernaturliga förmågor, som ofta kan tränas upp.  Kom och lyssna när vi går igenom grunderna!

Vi berättar och demonstrerar om auror och chakror, kanalisering, pendling, att se auran,
att känna energier, att påverka energier på olika sätt och därmed påverka hälsan (fysiskt och psykiskt), samt om mycket, mycket mer.
Du får även prova på att gå med slagruta eller pekare och söka efter currylinjer och currykors, samt känna och se hur illa just du reagerar på dem.
Tipsa och ta gärna med intresserade vänner till denna gratiskväll.

MEDITATIONSKVÄLL Fredag 7 maj  kl. 1845

Vill du meditera i en mindre grupp en fredagskväll i månaden? Föranmälan. 

 

RENSA BORT DÅLIGA ENERGIER I BOSTÄDER 
UTBILDNING
4 helger med ÅKE PIHLGREN  Start: Lördag - söndag 8-9 maj

Vill du bli riktigt duktig på att mäta många energier med slagruta/pekare och dessutom lära dig hur du kan rensa bort det negativa. Det kan gälla jordstrålning, andar, spöken, negativa väsen m.m. Då är detta rätt kurs för dig eftersom den är Sveriges mest avancerade utbildning på området. Åke är en av Sveriges absolut duktigaste slagrutemän med mycket stor erfarenhet av att rensa bostäder och ta bort negativa påhopp.
Lyssna gärna på Åkes föredrag den 1 mars.

Mer kursinfo finns på hemsidan www.jordstralningscentrum.se under fliken ”Kurser” till vänster.

 

GUDINNEPLATSER REBECKA VIK

KURS  Lördag - söndag 8-9 maj
Kom med på två härliga dagar i det fria för att söka fördjupad kontakt med landskapets gudinnor. Vi är på Lovön nära Drottningholms slott och på andra sidan vattnet på Kärsön. Tillsammans utforskar vi platser där den vita jungfrugudinnan, den röda fruktbarhetsgudinnan och omvandlingens svarta gudinna framträder. Övningar, meditationer och inte minst de starka energierna hjälper oss att öppna våra inre sinnen.

Mer kursinfo finns på hemsidan www.jordstralningscentrum.se under fliken ”Kurser” till vänster.

 

FREKVENSMEDICIN, LIVSFÖRING OCH HÄLSOPROFETEN

ARE WAERLAND – SIGYN WAERLAND
FÖREDRAG
  Måndag 10 maj kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56

Sigyn, som arbetat med sin frekvens apparat QXCI i drygt 7 år, berättar om och demonstrerar hur man med frekvens-/kvant-/energimedicin kan hitta tillbaka till bättre hälsa. Varje organ och ämne har en sund frekvens. QXCI-SCIO skickar in rätt välmående/hälso- frekvens till ett problem för att kroppen själv skall kunna reglera till optimal hälsa.

Sigyn, som arbetat med hälsa i över 35 år, berättar även om sin far Are Waerland, föregångsman, författare och hälsoprofet på 30-, 40-, 50-talet.


SVENSKA SLAGRUTEFÖRBUNDET  Torsdag - söndag 13-16 maj.
Årsmöte i Flämslätt (mellan Skara och Skövde) i Västergötland.
Ett härligt tillfälle att få lära känna slagrutemän från hela Sverige!
4 dagar fyllda av olika slags föredrag, kurser, utflykter och trevlig samvaro med likasinnade. Läs mer på hemsidan
www.slagruta.org

LEMURIEN OCH MU – JENS TELLEFSEN

FÖREDRAG  Måndag 17 maj kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56

Lemurien betecknar historiskt sett ett numera försvunnet land, som en gång skulle ha funnits i Indiska Oceanen.

Mu skall ha varit en numera sjunken kontinent av jätteproportion, som skulle ha existerat där Stilla Havet finns idag. Många av 1800/1900 talets ockultister skrev hela verk med kartor och geofysiska detaljer om detta fantastiska land, samt dess undergång och som skulle ha bebotts av jättar och fabeldjur, t ex  Madame Blavatsky ch siaren Edgar Cayce.

Under föredraget kommer Jens Tellefsen att relatera dessa idéer och jämföra med vad vi vet om dessa hav och oceaner idag!

 

MAT SOM MEDICIN – RIMA AKBARIAN

DET SOM VI ÄTER ÄR VÅR MEDICIN OCH VÅR MEDICIN ÄR VÅR MAT
FÖREDRAG
  Måndag 24 maj kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56

Rima-Ripsik Akbarian är född i Persien, men utbildad i Sverige inom många olika alternativmedicinska områden. Rimas arbete bygger på grundprincipen att "vi själva skapar våra liv". Idag kan man se att mat är information som kommunicerar med våra gener. Det som vi väljer att äta kan vara antingen inflammationsframkallande eller inflammationshämmande. Hur ska man äta och leva för att gynna ett friskt liv i en förgiftad värld?
Ett föredrag som blandar gamla persiska och nyare västerländska kunskaper.
Du får enkla tips för att maximera näringsupptaget.


NYBÖRJARKURS I SLAGRUTA OCH PENDEL

KURS  Fredag kväll - söndag 28-30 maj

Med vår innehållsrika nybörjarkurs får du gedigna och roliga grundkunskaper för att själv kunna fortsätta utforska den otroligt spännande osynliga världen med slagruta/pekare och pendel.
Mer kursinfo finns på hemsidan www.jordstralningscentrum.se under fliken ”Kurser” till vänster.


LÅT INTUITIONEN GUIDA DIG – HELA DIG SJÄLV – HANS THÖRN

FÖREDRAG  Måndag 31 maj kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56

Hans Thörn har skrivit bestsellern ”Hel – själslig självläkning för ett liv i balans  av en coach.
Under föreläsningens gång kommer du bland annat att lära dig:
-  Att förstå hur Hel-metoden kan hjälpa dig att självläka.
-  Hur du hittar dina negativa präglingar som styr ditt liv
-  Hur du omvandlar den negativa energin i präglingen till en läkande kraft
-  Att utveckla din intuition så att du kan leva det liv du vill
-  Förstå din koppling till Gud (inte i religiös bemärkelse) och den universella själen

www.helmetoden.se


MEDITATIONSKVÄLL
Fredag 4 juni kl. 1845

Vill du meditera i en mindre grupp en fredagskväll i månaden? Föranmälan. 

THE POWER OF MIND – ATT ANVÄNDA SINNETS KRAFT
 - JAN-ÅKE BJÖRCK

KURS  Lördag - söndag 5-6 juni.

The Power of Mind är en metod i mental träning som ger dig hälsa, lycka och framgång. 

Du får helt enkelt en bruksanvisning till hur du på bästa sätt kan använda ditt eget hjärta och din egen hjärna för att fungera som du önskar. Du kan även använda ”Power of the Mind” till att få bort hämmande saker, såsom rökning, fobier, övervikt, relationsproblem, obeslutsamhet och trötthet. Dessutom kommer du att få förbättrad minnesteknik, inlärningsförmåga, koncentration, entusiasm, vitalitet och driftighet.

I kursen lär du dig att programmera dig själv. I denna kurs fokuserar vi på stresshantering, relationer, pengaflöde och målsättning inom dessa områden.

Mer kursinfo finns på hemsidan www.jordstralningscentrum.se under fliken ”Kurser” till vänster.

 

HJÄLP TILL DEN NYA MÄNNISKANS FÖDELSE

 – ULLA ANDEREN och GARY KENDALL          OBS! Svenska och engelska

FÖREDRAG  Måndag 7 juni kl. 1845  Lokal: Kammakargatan 56

Ulla och Gary berättar om att deras guider nu säger att ankomsten av den Nya Jorden är säker. Den har låsts och sker nu automatiskt, men människornas specifika utveckling ligger fortfarande i våra händer.

Ulla och Gary reser runt jorden och återaktiverat ljusplatser under ledning av de Uppstigna Mästarna.

Giza, Titicaca-sjön, Bali, Cape Town, Mount Kilimanjaro, Sri Lanka och flera andra  platser har kontaktats i ett världsomspännande nät, medan gamla förbindelser till andra stjärnsystem har öppnats och rensats.
Föredraget hålls på både svenska och engelska.

 

GRUNDKURS I KINESIOLOGI

KURS  Lördag - söndag 12-13 juni.

Vi har också kurser i Mental Kinesiologi samt Näringstest med kinesiologi (16-17/10).

Mer kursinfo finns på hemsidan www.jordstralningscentrum.se under fliken ”Kurser” till vänster.

 

GÖR DIN EGEN ÖRTMEDICIN  –  ANN-KRISTIN NILSSON 

KURS I ORSA  Lördag - söndag 10-11 juli

Vi planerar en örthelg i Orsa under sommaren.

Mer kursinfo finns på hemsidan www.jordstralningscentrum.se under fliken ”Kurser” till vänster.

 

En längre version av programmet kan du läsa på hemsidan www.jordstralningscentrum.se.

 

 

Här kommer vårens kurser i sammandrag:

Läs hela innehållet på hemsidan  under fliken ”Kurser” till vänster

Mars
6-7/3              I CHING  -  Bertil Jönsson 
13-14/3          PENDEL-kurs  -  Eva Svensson   Få platser kvar

27-28/3          MEDIUM-utbildning (del 1 av 4 helger)  -  Ann-Kristin Nilsson 

31/3 - 5/4       REINKARNATIONSTERAPEUT-utbildning ( 6 dagar) - Ylva Cronstedt 

April             
11/4               LÄR DIG SE AURAN  -  Eva Svensson och Jenny Fransson 

17-18/4          HJÄRNANS KREATIVITET ÄR EN OUTNYTTJAD RESURS  -  Reza Yazdani 

Maj
8-9/5              RENSA BORT DÅLIGA ENERGIER I BOSTÄDER (Del1 av 4 helger) - Åke Pihlgren  

8-9/5              GUDINNEPLATSER  -  Rebecka Vik 
28-30/5          NYBÖRJARKURS I SLAGRUTA OCH PENDEL 

Juni              
5-6/6              The POWER of MIND, att använda sinnets kraft -  Jan-Åke Björck 

12-13/6          GRUNDKURS I KINESIOLOGI -  Eva Svensson    Få platser kvar

Juli               
10-11/7         GÖR DIN EGEN ÖRTMEDICIN (Kurs i Orsa) – Ann- Kristin Nilsson

.

.

.

.

Oktober         KURSSTART FÖR UTBILDNING I ALTERNATIV MEDICIN enligt BIRGITTA KLEMO ( 7 helger)

 

 

VÄLKOMMEN!OBS! Ingen föranmälan till föredrag,
men ibland kan det vara många som kommer och i värsta fall kan det bli fullt, så kom i tid till populära föredrag.
Inträde
100:-. Fika 20:- om du vill ha (kaffe/te och bred smörgås själv).

 Läs mer om kurserna och övriga villkor under  
respektive kurs på hemsidan 
www.jordstralningscentrum.se

PRISER PÅ KURSER
Helgkurser kostar normalt 2.150:- och dagskurser kostar 1.150:-, men det kan variera (se respektive kurs på hemsidan).

ANMÄLAN TILL KURS

Du kan anmäla dig till våra kurser genom att maila till jc@vingar.se, ringa 08-510 110 25 ( säkrast kl 08-10) eller sätta in anmälningsavgiften på plusgirot.   
Skriv namn och adress. Vi skickar bekräftelse.

Anmälningsavgift sätts in på pg 410 89 43-4  
Läs mer på hemsidan om anmälning, avbokningsregler m.m. under fliken ”Kurser” till vänster.HJÄLP JORDEN & KLIMAT & MILJÖ
 SKICKA HEALING
 

 

Vi  skickar healing till olika ställen på jorden två kvällar per vecka, onsdag och söndag. 
Tiden är alltid 19:30 - 19:45.
Om det inte passar dig så går det att skicka mellan kl 18 och 20. 

På onsdagar skickar vi främst till mer lokala mål i Norden. På söndagar till andra mål i hela världen.
Där kommer även internationella grupper att medverka och skicka healing och positiva tankar.   

Hoppas att du tycker att vår framtid och Moder Jord
är värd att få en kvart eller två i veckan
.


Tillsammans gör vi underverk med miljön och klimatet! 

 Kartor på målen dit vi skickar finns på:
http://maps.google.com/maps?hl=en&tab=wl 
http://eniro.se 
http://hitta.se

 

OBS! SMS-påminnelse i SMS-Slagrutenytt, se nedan. 50:- räcker ca 1 år.

Här nedan finns mål:

2010

DATUM

DAG

MÅL              tid gärna 19:30 - 19:45 annars när det passar dig mellan 18 - 20.

 

 

   Nedan sjöar och floder,
   viktiga uppdrag vi fått för att vattnet är viktigt och dessa påverkar hela jorden,
   inte minst beroende på platsen...
   Vi har också fått veta att det är allt viktigare att vi tänker på vi äter
   och att vi dricker tillräckligt av rätt sort.
   Bäst är VATTEN av bra kvalitet som inte dränerar dig på energi.
   Kommunalt vatten är nästan alltid energilöst,
   ge det energi genom t ex PlusMinus-virvlare, BIOS-bricka, healing etc...

     

100228

SÖN

USA/ Niglaktak Lake, Alaska

 

 

 

100303

ONS

DK/Ringköbing fjord

100307

SÖN

Afrika/ Victoriasjön

100310

ONS

S/ Oxsjön, Västernorrland/Härjedalen (nära Vemdalen)

100314

SÖN

Ryssland/ Kolymskoye, en flod i östra Ryssland

100317

ONS

S/ Tingstädeträsk, Gotland

100321

SÖN

Kanada/ Lac la Martre, mellersta Kanada

100325

ONS

S/ Tåkern Östergötland

100328

SÖN

England/ Cow Green Reservoir, mellersta England

100331

ONS

N/ Limingen

 

 

 

 

 Målområdet är:
nämnda orter och ungefär det kartan visar runt om.  
S = Sverige, N = Norge, DK = Danmark, FIN = Finland  
På kartan kan du kryss-klicka bort den obligatoriska vita "lappen",
du kan växla mellan kartbild som passar dig, vanlig kartbild, satellitfoto eller natur/grund-karta.
Du kan zooma dig ut och in. Skicka ungefär till det beskrivna målet och kartbilden. 
 
Hemsidan 
http://hjalpjorden.se
mål och lite teknik finns på
http://slagrutenytt.vingar.se/HJ-aktiviteter.htm     

 


RADIO- & TV-TIPS  

Aktuella TV-tips om sådant som kan intressera personer med intressen
inom det alternativa området finns här:

 http://tv.jordstralningscentrum.se/tv-2010-05.htm 

 

HUMOR

 

 

Hur man får polisen att komma när man behöver dem

Björn från Höör i Skåne var på väg att gå och lägga sig när hans fru

sa att han hade glömt att släcka ljuset i garaget.

Garaget låg i anslutning till huset och Björn hade precis öppnat

bakdörren för att gå och släcka när han upptäckte att där var folk i

garaget som höll på att plocka till sig av hans grejor.

Han ringde polisen och frågade om dom kunde skicka en polisbil.

Polisen sa nej. Polisen svarade att alla bilarna var upptagna och rådde

honom till att låsa alla dörrar så skulle de skicka en bil så fort det

blev någon ledig

OK, sa Björn, la på telefonen och räknade till trettio. Sen ringde han

polisen igen. ”Hej, jag ringde nyss om att jag hade tjuvar i mitt

garage. Ni behöver inte komma för jag har skjutit dom.”

Sen la han på.

Inom några minuter var 6 polisbilar, en helikopter, en brandbil och

två ambulanser på plats.

Dom tog tjuvarna på bar gärning.

En av poliserna gick bort till Björn och sa: ”Jag tyckte du sa att du

hade skjutit dom...?”

Björn sa: "- och jag tyckte du sa att du inte hade några lediga bilar…"

 

En vinterhistoria

När en lastbilschaffis stannar för rött glider en liten Nissan Micra
upp jämsides. Ur Micran hoppar en blondin, som springer runt till
lastbilens förardörr och knackar på.

Lastbilschaffisen vevar ned rutan och blondinen säger:
 - Hej, jag heter Linda och din last håller på att läcka ut!

Lastbilschaffisen struntar fullständigt i blondinen, men när han
stannar vid nästa rödljus glider Micran upp jämsides igen.
Blondinen hoppar ur, springer runt och knackar på förardörren.

Lastbilschaffisen vevar ned fönstret och blondinen utbrister igen:
- Hej, jag heter Linda och din last håller på att läcka ut!

Lastbilschaffisen skakar på huvudet och fortsätter nedför gatan.

Vid det tredje rödljus-stoppet händer samma sak igen... Andfådd hoppar
blondinen ur Micran, springer runt och knackar på fönstret på förardörren.

Lastbilschaffisen vevar ned fönstret och blondinen säger på nytt:
- Hej, jag heter Linda och jag sa att din last håller på att läcka ut!

När det blir grönt drar lastbilschaffisen på och hinner fram till
nästa rödljus i god tid innan Micran.

Den här gången hoppar lastbilschaffisen ur och skyndar iväg att möta Micran.
Han knackar på fönstret till förardörren och när blondinen vevar ned rutan säger han:
 - Hej, jag heter Bosse, det är mitten av februari och jag kör saltbilen....

 

TÄNKVÄRT

 

"Dubbelmoral är bra att ha, förlorar man den ena så har man den andra kvar."
Okänd

 
"Den kloke lär av andras misstag, dåren av sina egna."
Engelskt ordspråk


"De som inte behagar oss bedrar oss sällan."
Drottning Kristina 

 

 

Ha det gott och gå ut och lyssna på det begynnande
 försiktiga fågelkvittret som visar på kommande sköna sommartider

önskar

Eva Svensson och Per-Uno Fransson  
Jordstrålningscentrum

e-mail:  jc@adante.se
 
tel: 08 - 510 110 25    
 
www.jordstralningscentrum.se


Tipsa gärna fler personer om Sl@grutenytt,
så de också får en chans att hitta och börja utforska de osynliga världarna!

Varför inte vidarebefordra detta till lämpliga vänner och bekanta ?

 

 

Ha det gott i vårsolen som så försiktigt tittar fram
önskar

Eva Svensson och Per-Uno Fransson  
Jordstrålningscentrum

e-mail:  jc@adante.se
 
tel: 08 - 510 110 25    
 
www.jordstralningscentrum.se


Tipsa gärna fler personer om Sl@grutenytt,
så de också får en chans att hitta och börja utforska de osynliga världarna!

Varför inte vidarebefordra detta till lämpliga vänner och bekanta ?

 

 

 

Jag vill till
Jordstrålningscentrums hemsida
Adante (hälso-sajten)
ett annat nummer av Slagrutenytt

nästa Slagrutenytts
indexsida
föregående