nr  1

11 januari 2010

 JORDSTRÅLNINGSCENTRUM 
www.jordstralningscentrum.se

 Gamla nummer av Slagrutenytt finns på  http://slagrutenytt.vingar.se    

 

 
Hej!

INNEHÅLL

-  LITE AV VARJE  
-  VÅRA NÄRMASTE FÖREDRAG 

-  VÅRA NÄRMASTE KURSER
-  HJÄLP JORDEN
& KLIMAT & MILJÖ
-  RADIO- & TV-TIPS   
-  UPPFÖLJNING FRÅN VÄSTERÅSGÄNGET - SPÖKE
-  HUMOR
-  TÄNKVÄRT

cid:image003.gif@01CA1C78.9E04D310

 

 

LITE AV VARJE

År 2010.  

Så snabbt åren går!

Redan andra decenniet i 2000-talet!

Thomas Jönsson kommer 18 januari och talar om vilka förutsättningar det finns för detta år astrologiskt.
Det är ju turbulenta men intressanta tider vi lever i. Vi närmar oss 2012 och allt fler talar om andligt uppvaknande.
Genom att känna till de astroligiska  förutsättningarna kan vi lättare förstå och acceptera vad som händer, speciellt när det kärvar i världen.
När Thomas var här förra året och berättade om 2009 fick jag själv en hel del aha-upplevelser, dvs förklaringar på en del skeenden jag funderat över. Tänk att det stod i stjärnorna!

2010 låter som ett mycket bra år tycker jag personligen.
Oftast blir det ju vad man själv gör det till, så det är väl kanske bäst att lägga manken till lite extra i dessa turbulenta tider!

Att fokusera på ljus och kärlek låter som ett bra koncept att möta framtiden med.
Det är dock ofta svårt i praktiken då man stöter på både det ena och andra i vardagen som tar ner ens energi och ambitioner.

Att män och kvinnor tänker och uttrycker sig annorlunda vet väl alla. Vem har inte funderat på hur en person av andra könet tycks fungera lite ”konstigt”, dvs inte som jag och andra av mitt kön som alltid gör /tänker ”rätt” (oavsett vilket kön man tillhör). Tack vare detta uppstår ofta många onödiga problem i alla slags relationer.

Att undvika konflikter är dock till stor del en teknik man kan lära sig. Med Klarspråks-tekniker kan man komma ifrån en hel del av detta.
Vi har därför lagt in ett föredrag om Klarspråk 25 januari. En teknik som bl a gör att man kan få sagt vad man vill utan att såra andra och dessutom få dem att förstå vad man menar.

Vi håller på med vårens program fram t o m september och skickar nu  med de första föredragen.
Vi skickar ut resten successivt i Sl@grutnytt och räknar med att vara klara om en dryg vecka, då vi också börjar trycka programbroschyren.

Som vanligt försöker vi göra ett omväxlande program som skall täcka hela det alternativa området, dvs föredragen växlar mycket till innehåll, från det mest vetenskapliga till det mest ”flummiga” (fast det tycker inte vi att det är, utan bara ett uttryck för de som inte känner till detta. Ofta är det dessa delar som ger mest ny kunskap) och allt däremellan!.

Vi fortsätter också med temat om vad som kommer att hända i världen med tanke på år 2012 och alla som säger att vi närmare oss kraftiga medvetandehöjningar.

Vi har bokat många intressanta föredragshållare! Det blir även en del nya kurser.

Vi har dock dragit ner på kursutbudet, då vi ser att många känner av lågkonjunkturen och därför antal kursdeltagare har gått ner, så vi anpassar oss till det. När ekonomin stabiliserats så räknar vi med att kunna erbjuda fler kurser igen.

 

Får du vår skriftliga broschyr fortfarande? Behöver du den?

Du som har det här Nyhetsbrevet Sl@grutenytt kanske inte behöver vår skriftliga broschyr längre? Du får ju löpande information om programmet och kan läsa övrigt på hemsidan www.jordstralningscentrum.se

Vi är tacksamma om du, ifall du inte behöver den tryckta broschyren, i så fall mailar oss och säger det, innan det snart är dags att skicka ut vårprogrammet.
Varje utskickad broschyr kostar runt 11 :-. Det är en stor och ibland onödig kostnad för oss att skicka ut broschyrer med post till alla de tusentals som ändå helst läser via mailen.  Vi vill gärna kunna hålla kostnaderna nere (vem vill inte det?) men också för att vi vill försöka undvika prishöjningar så mycket som möjligt.
Det påverkar också miljön negativt att både trycka upp och skicka saker i onödan.

I Sl@rutenytt via mailen står så mycket mer än i broschyren och det ger även information om ev ändrade, inställda eller nytillkomna föredrag.

Men är det så att du föredrar att läsa i en tryckt broschyr, så står vi naturligtvis gärna till tjänst med att även fortsättningsvis skicka en till dig!

Men v.v meddela oss direkt om du inte vill ha den tryckta broschyren längre, så slipper vi trycka upp så många!

Maila till jc@vingar.se. Och ange namn och adress + din e-mailadress (om du inte skickar från den.)

 


cid:image003.gif@01CA1C78.9E04D310

 

VÅRA NÄRMASTE FÖREDRAG

 

 

ÅR 2010 UR ETT ASTROLOGISKT PERSPEKTIV – THOMAS JÖNSSON 

FÖREDRAG  Måndag 18 januari kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56
Himlakropparnas rörelser och inbördes cykler beskriver symboliskt de medvetande-förändringar och utmaningar som vi genomgår kollektivt. I synnerhet de yttersta planeternas förlopp avspeglar stora förändringar. Detta anger tonen för året.
Thomas Jönsson beskriver dessa processer för år 2010 och hur det påverkar oss inför de närmaste mycket intressanta åren.
Motsvarande föredrag i januari 2009 blev mycket uppskattat!
Thomas är astrolog, författare och terapeut med 25 års erfarenhet.
  

KREATIVT KLARSPRÅK  –  MASKULINT / FEMININT
 – HARRY ÖSTER TÖRNBY
FÖREDRAG
  Måndag 25 januari kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56
Har du någon gång irriterat dig på eller inte förstått någon av det motsatta könet? 
Ja, det har vi väl alla!
Män och kvinnor uttrycker sig på olika sätt.
Hur då?
Hur kan vi lättare förstå varandra?
Hur kan du säga som det är och säga det du vill utan oro för negativa konsekvenser för endera parten?

Kreativt Klarspråk är en teknik för att uttrycka sig så att andra lyssnar, förstår och inte blir sårade samtidigt som man inte förringar sig själv.
Med stöd av Kreativt Klarspråk kan vi utforska olikheterna, glädjas åt dem
och låta dem berika våra liv istället för att bli främlingar för varandra.
 http://spegling.se

I CHING – BOOK OF CHANGES  -  BERTIL JÖNSON
FÖREDRAG
  Måndag 1 februari kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56
Hur skall jag lösa det här problemet? Vad skall jag nu välja i mitt liv?
I Ching kan användas som vägledning, rådgivning, problemlösare och för att fatta viktiga beslut.
I Ching (Book of Changes) är en kinesisk orakel- och visdomsbok och med rötter i en 5000-årig tradition och är källan för bl a Taoismen.
Den är den främsta av de fem klassiska kinesiska skrifterna.
C G Jung studerade och arbetade med boken under mer än 30 år.

Bertil har arbetat med I Ching i 30 år och berättar om hur många av våra viktiga frågor i livet kan besvaras med dess hjälp.
Ikväll får vi en introduktion till hur vi kan använda Wilhelm/Baynes klassiska översättning av I Ching.
Bertil återkommer med kurs i I Ching 6-7 mars.

CHAKRA-SYSTEMET   –  ANNIKA LANGLÉ
FÖREDRAG
  Måndag 8 februari kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56
Annika talar här om det österländska Chakrasystemet.
Genom att medvetet använda och förstå våra chakran/medvetandeplan och arketypiska symboler kan vi nå djupa insikter om både oss själva och världen. Vi kan nå ett inre helande, återerövra vår kraft och nå det mod och den kärlek vi behöver för att leva i harmoni med vår inkarnation.
I vår tid av kriser och strukturomvandlingar kan vi då lättare uppleva möjligheter i utmaningarna.


Annika Langlé har mer än 30 års erfarenhet av esoteriskt arbete och den subtila människan och är därför en av de mest erfarna på detta område i Sverige.
Hon har skrivit böcker och gjort dvds om Chakrasystemet, talsymbolik, numerologi och healing.

GRATIS INFORMATIONSKVÄLL 

Onsdag 11 februari kl. 1845  Lokal: Kammakargatan 56 (vägbeskrivning sista sidan)

Information för nybörjare om våra s.k. övernaturliga förmågor, som ofta kan tränas upp.  Kom och lyssna när vi går igenom grunderna!

Vi berättar och demonstrerar om auror och chakror, kanalisering, att gå med slagruta/pekare, pendling, att se auran, att känna energier, att påverka energier och därmed påverka hälsan (fysiskt och psykiskt), samt om mycket, mycket mer.
Du får även prova på att gå med slagruta eller pekare och söka efter currylinjer och currykors, samt se hur illa just du reagerar på dem...
Tipsa och ta gärna med intresserade vänner till denna gratiskväll.

 

UNIVERSELL MEDVETENHET  - anpassning till den nya världsordningen  -  MARINA MUNK
FÖREDRAG
  Måndag 15 februari kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56

Marina Munk återkommer till oss och undervisar vidare om de väntande tiderna.
Det går inte att exakt tala om vad kvällen innehåller eftersom Marinas guider, som hon lyssnar till hela tiden,  inte talar om det i förväg.


Marina Munk är en klärvoajant internationellt känd ljusabetare som arbetar bokstavligen i hela världen.
Hon arbetar med både människor och platser runtom på jorden på mycket hög andlig nivå.

Hennes uppgift sedan lång tid är bl a att uppväcka människors högre medvetandekanaler.

Samtidigt utgår hon från vardagens behov. Bl a har hon en längre tid arbetat med ett eget regnskogsprojekt i Amazonas djungler. Marina har ett mycket tätt samarbete med sina guider och kanaliserar det mesta i sina föredrag och kurser.

Det har skrivits flera böcker med/om Marina Munk, t. ex. Glädjens tid och Det stora uppdraget, där jordens och människans utveckling är i centrum. Böckernas energi har enligt många läsare förändrat deras liv och att bara hålla i en bok kan ge utvecklande energi.

Marina återkommer med en endagskurs i Universell medvetenhet söndag 26 september kl 10-17. Pris: 1.000:-.

ÄNGLAR  -  CECILIA SIFONTES
FÖREDRAG
  Måndag 22 februari kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56

Cecilia håller föredrag i många länder om bl a änglar och ljuskroppen.

Hon har skrivit boken ”Hur man blir en ängel, en bok som innehåller både humor och djup visdom.

Läs mer på www.lightflow.se

 

Hur man blir en ÄNGELVAD FÅR VI FRAM MED SLAGRUTA, PEKARE OCH PENDEL  –  ÅKE PIHLGREN
FÖREDRAG
  Måndag 1 mars kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56
Åke är en av Sveriges duktigaste slagrutemän och visar under kvällen vad mycket man kan använda denna kunskap till.
Åke återkommer i maj  med en 4 helger lång kurs i ”Rensa bort dåliga energier i bostäder”. Läs mer på vår hemsida (förra årets tider ligger där, men innehållet är detsamma).

 

FÖREDRAG  Måndag 8 mars kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56

Föredraget är inte klart ännu. Vi återkommer.

 

THE CREATOR SPEAKS   -  MICHELLE PHILLIPS     OBS! Engelska
FÖREDRAG  Måndag 15 mars kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56

Michelle är en internationellt känd talare, lärare och författare.  Hon är amerikanska och har i många år arbetat med healing och intuitiv vägledning på hög nivå.  Michelle föddes medveten om sina gåvor och har alltid haft kontakt med Källan. Hon började med medvetet spirituellt arbete i början av 70-talet efter att ha healat sin sons allvarliga njursjukdom.

Michelle delar med sig av den visdom hon fått genom Skaparens meddelande till henne angående 2012-öppningen och angående vad vi nu kollektivt går igenom, hur karma och frusna känslor påverkar jordförändringarna, om upplysningens Gyllene tid, om healing av det feminina vilket aktiverar vår DNA-kod och väcker oss, och om att vi blir medskapare till ”Himmelriket på jorden” för alla livsformer. Enligt Michelle inger Skaparens meddelande hopp.
Michelle är amerikanska och har i många år arbetat med mycket höga energier.

Hon har skrivit boken ”The Creator speaks - Why we are here - 2012 ascension portal” och kommer att tala om vad Skaparen har sagt till henne om vad som skall komma att hända i världen framöver.

www.soulsawakening.com och www.creatorspeaks.com

Energivågen har gjort ett tvåsidigt reportage om henne  år 2004. Läs det på svenska på:

http://soulsawakening.net/wp-content/themes/soulawakening/documents/swe_article.pdf

http://soulsawakening.net/wp-content/themes/soulawakening/documents/swe_article2.pdf

Föredraget är på engelska.

 

 

Fortsättning följer senare, eftersom vi håller på att arbeta med programmet.

Glöm inte att skriva in

datum för möten

i din almanacka !

 

VÄLKOMMEN!OBS! Ingen föranmälan till föredrag,
men ibland kan det vara många som kommer och i värsta fall kan det bli fullt, så kom i tid till populära föredrag.
Inträde 100:-. Fika 15:- om du vill ha (kaffe/te, smörgås).

 

cid:234473301@24012009-0687

 

VÅRA NÄRMASTE KURSER

 

Flera kurser kommer att successivt läggas ut på hemsidan då vårens program inte är helt klart ännu


CHANNIE WEST -  NET 4-6, NET 7-9 SAMT NET 10  -  NEW EARTH TEACHER

3 KURSER  

datum ej fastställda men görs i slutet av januari


Channie kommer att undervisa i resterande 3 delar av NET (del 4-6, 7-9 samt 10).
Kursdelarna 1-3, 4-6, 7-9 och 10 är fristående så du kan gå dem i vilken ordning som helst.
Efter kursen så kan du själv undervisa i ämnet.

Channie förmedlar insikter och förståelse av den Nya Jorden. Hur man kan jobba med den Nya Jordens energi härifrån. Hur man kan se den Nya Jorden. Hur man kan se och stödja Moder Jord i hennes utvecklingsprocess. Hur man aktiverar hjärnan och de nya chakrorna. Hur man jobbar med mineraler för att aktivera portar på jorden. Gruppinitiering görs.
Kursen är mer praktiskt inriktad än föredragen och ger medverkan i förloppet så att du därmed blir mer delaktig.  Många sidor skrivet kursmaterial ingår.


INTRODUKTION TILL I CHING  -  BERTIL  JÖNSON

KURS  Lördag - söndag 6-7 mars

I Ching, den 3.000 år gamla kinesisk orakel- och visdoms-boken, kan användas som ett redskap för självkännedom och personlig utveckling, för att lösa problem och för att få vägledning.
Bertil har arbetat med den  i 30 år.

Kursen består av en introduktion, där vi lär känna Orakeltextens struktur och speciella språk,
hur man formulerar en fråga och hur man använder rölleke-stjälkarna.
 Därefter inbjuds deltagarna att själva, under överinseende, formulera och ställa sina egna frågor till Oraklet.
Några av svaren kommer sedan att diskuteras i detalj i gruppen. Detta blir en hjälp till frågaren att förstå svaret och samtidigt ett värdefull sätt för hela gruppen att bli bekant med Orakeltextens speciella språk.
Efter kursen skall deltagarna kunna arbeta med I Ching på egen hand.
Deltagarna förutsätts därför vara väl förtrogna med det engelska språket.
Arbetsmaterial:  Boken  The I Ching or Book of Changes (740 sid). Var och en behöver en egen bok för att sen använda hemma.

Deltagarna förutsätts ha lyssnat på seminarieledarens föredrag om I Ching 1 febr (eller tidigare). Se ovan. Man kan få köpa ett inspelat föredrag vid behov.
Tid: 6-7 mars. Lördag 10-17, söndag 9-16. Pris. 2.150:-

PENDLING – EVA SVENSSON
KURS
  Lördag - söndag 13-14 mars

Vill du kunna få fram svar på olika frågor, t ex är det lämpligt för mig att söka det här nya jobbet? Är den här maten bra? Vilket tillskott bör jag välja, dvs vad är kroppen i behov av just nu?
Genom pendeln får du fram svar från ditt undermedvetna. Du kan också kontakta osynliga väsen. Här är kursen för dig som vill kunna bli en duktig pendlare. Många övningar. Kursmaterialet innehåller pendelscheman för att man snabbt ska kunna välja mellan många olika alternativ. 
Lördag 10-17, söndag 9-16. Pris: 2.150:-

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Läs om övriga villkor under  
respektive kurs på hemsidan  www.jordstralningscentrum.se (inte klart för våren ännu)
.

PRISER PÅ KURSER
Helgkurser kostar normalt 2.150:- och dagskurser kostar 1.150:-, men det kan variera (se respektive kurs).

ANMÄLAN

Du kan anmäla dig till våra kurser genom att maila till jc@vingar.se, ringa 08-510 110 25 ( säkrast kl 08-10) eller sätta in anmälningsavgiften på plusgirot.   
Skriv namn och adress. Vi skickar bekräftelse.

Anmälningsavgift sätts in på pg 410 89 43-4  Läs mer på hemsidan om anmälning, avbokningsregler m.m.

 

cid:234473301@24012009-0687

HJÄLP JORDEN & KLIMAT & MILJÖ
 SKICKA HEALING
 

 

Vi  skickar healing till olika ställen på jorden två kvällar per vecka, onsdag och söndag. 
Tiden är alltid 19:30 - 19:45.
Om det inte passar dig så går det att skicka mellan kl 18 och 20. 

På onsdagar skickar vi främst till mer lokala mål i Norden. På söndagar till andra mål i hela världen.
Där kommer även internationella grupper att medverka och skicka healing och positiva tankar.   

Hoppas att du tycker att vår framtid och Moder Jord
är värd att få en kvart eller två i veckan
.


Tillsammans gör vi underverk med miljön och klimatet! 

 Kartor på målen dit vi skickar finns på:
http://maps.google.com/maps?hl=en&tab=wl 
http://eniro.se 
http://hitta.se

 

OBS! Vi har SMS-påminnelse för de som önskar. 50:- räcker ca 1 år.

Här nedan finns mål:

2010

DATUM

DAG

MÅL             
tid gärna 19:30 - 19:45
annars när det passar dig mellan 18 - 20.

     
     

100110

SÖN

Belgien/ Bryssel

100113

ONS

N/ Florö Nordfjord

100117

SÖN

USA/ New Orleans

100120

ONS

DK/ Fyn o vattnen söder och Kiel o vattnen norr

100124

SÖN

Pakistan/ Karachi

100127

ONS

Färöarna/ öarna söder om Thorshavn

100131

SÖN

Marocko/ Tanger

 

 Målområdet är:
nämnda orter och ungefär det kartan visar runt om.  
S = Sverige, N = Norge, DK = Danmark, FIN = Finland  
På kartan kan du kryss-klicka bort den obligatoriska vita "lappen",
du kan växla mellan kartbild som passar dig, vanlig kartbild, satellitfoto eller natur/grund-karta.
Du kan zooma dig ut och in. Skicka ungefär till det beskrivna målet och kartbilden. 
 
Hemsidan 
http://hjalpjorden.se
mål och lite teknik finns på
http://slagrutenytt.vingar.se/HJ-aktiviteter.htm     

 

cid:234473301@24012009-0687


RADIO- & TV-TIPS  

Aktuella TV-tips om sådant som kan intressera personer med intressen
inom det alternativa området finns här:

 http://tv.jordstralningscentrum.se/tv-2010-01.htm 

Ett litet utdrag av spännande exempel på program:

TISDAG 12 jan
Discovery Science - 11:10

Bortom allt

I detta åttonde avsnitt gör vi en resa runt jorden för att bevittna övernaturliga aktiviteter och träffa människor som försöker förklara dem. Del 8. [15380589]


TV4 Fakta - 01:05

Andar, finns dom? [Repris]

Amerikansk dokumentärserie från 2008. Om spöken och andar. Spökletaren Zak Bagans och hans två medhjälpare jagar spöken på några av världens mest onda platser. De besöker gamla slakthus och mentalsjukhus samtidigt som de lär sig mer om gamla spökjakter på områdena. På varje ny plats stannar de även över natten, för att finnas på plats när spökena är som mest aktiva. 15/12. Del 7 av 8. [21864787]

 

TORSDAG 14 jan
TV4 Fakta - 01:00

Det stora grå [Repris]

Svensk dokumentär från 2009. I Europa är det många människor som tror på övernaturliga och paranormala fenomen. Många tv-kanaler sänder okritiska program om andar, hemsökta hus och andra mystiska fenomen. Men finns det verkligen någon anledning till att tro att fenomen existerar?. För att försöka finna något slags svar beger sig två män ut på en resa runt i Sverige. De utsätter medium för tester, möter udda personligheter och gör vetenskapliga telepatiska experiment. 20/11. Del 1 av 2. [47839405]


FREDAG 15 jan
TV4 Fakta - 01:05

Det stora grå [Repris]

Svensk dokumentär från 2009. I Europa är det många människor som tror på övernaturliga och paranormala fenomen. Många tv-kanaler sänder okritiska program om andar, hemsökta hus och andra mystiska fenomen. Men finns det verkligen någon anledning till att tro att fenomen existerar?. För att försöka finna något slags svar beger sig två män ut på en resa runt i Sverige. De utsätter medium för tester, möter udda personligheter och gör vetenskapliga telepatiska experiment. 27/11. Del 2 av 2. [21795603]

 

SÖNDAG 17 jan
National Geographic - 13:00

Är det sant?

Spöken. Från fantombilder som fångats på bild till märkliga ljusklot. Vetenskapsmän som söker i människohjärnan och paranormala detektiver som synar de mest övertygande bevisen för andebesök följs. [3684611]

 

cid:image003.gif@01CA1C78.9E04D310


UPPFÖLJNING FRÅN VÄSTERÅSGÄNGET / SPÖKE

På begäran kommer vi då och då berätta lite erfarenheter från Västerås-gänget,
där Per-Uno och Jenny är med tillsammans med mediala och healingkunniga personer
i ett gäng som känner varandra sedan flera år och ”kanske liv”… hihi…
Lite intressant är ju att ena personen talar om utseendet på en person,
som bara den andra känner igen.
Sådana detaljer minskar chansen för fria fantasier & hjärnspöken.
En kritiskt VOF-(?)-kille sa att även om vi har 10.000 sådana här berättelser,
där den ena verifierar vad den andra säger/ser,
så är det ändå bara ovetenskapligt flum och påhitt eftersom man inte vet varför
och det inte är upprepningsbart så vem som helst kan göra det.
Har ni fler berättelser om den osynliga världen med ”lite bevis” så skicka in!


Jag och en vän är på väg i bil i Västmanland. 
Jag berättar om min oro för att min son kanske inte har kommit över till andra sidan därför att han omkom i en olycka och dog inom två sekunder. Han kanske inte  är klar över att han är död eller han kanske vill ta hand om sina barn.


En liten stund innan vi kommer till en plats några mil från Fagersta, 
uppfattar min vän en vilsen själ och när han beskriver hans utseende
och frågar om min son ser ut så, säger jag nej,
men här hängde sig en kille för inte så länge sen, en kille som jag kände.

Min vän tar kontakt med honom och frågar om vi ska hjälpa honom vidare till andra sidan och det vill han. 

Först frågar min vän guiderna om han får ta bort en tung traumaring på killen och det får han.
Därefter ber han honom att gå tillbaka till dödsögonblicket
och säger till honom att han ska gå mot tunneln där ljuset kommer ifrån
och se om han känner igen någon eller några.
Då kan han själv ta ett beslut om det verkar riktigt att gå den vägen.

När killen gör det får han syn på några han känner igen, några av hans morbröder.
Han går in i ljuset och fram till dem och de tar emot honom i sina famnar.

Vi ber honom att se efter sin mamma och sina barn och säger ”Hej då!” till killen.

Det känns väldigt skönt att vi kunde hjälpa honom
och lite magiskt att allting bara föll sig på ett så naturligt sätt.

B

(I nästa nummer fortsättning på denna berättelse)

 

 

cid:image003.gif@01CA1C78.9E04D310 

HUMOR

Vi vidarebefordrar ett färgglatt  mail vi fått:

Hej!

Ett stort tack till alla som har
skickat mig cirkulerande e-mails under året...

Jag måste sända ett speciellt tack till den som skickade mailet ang urin i klistret på kuverten, ber nu alltid någon annan slicka mina brev.


Jag har numera inga sparade pengar eftersom jag gav allt till en sjuk flicka (Penny Brown) som var nära att dö på ett sjukhus för 1 387 258:e gången.


Inte har det kommit några pengar från Nigera banken som ville dela 7 miljoner dollar med mig för att jag låtsades att vara en bortkommen släkting till en kund som dött.


Jag behöver inte längre oroa mig för min själ eftersom jag har 363 214 änglar som ser efter mig och ett helgon som garanterat mig lycka.

Jag har också under året lärt mig att mina böner bara får svar om jag sänder mailet vidare till 7 av mina vänner inom 5 minuter


Jag dricker inte Coca Cola längre eftersom jag kan rengöra toaletten med det.


Jag kan inte längre gå till ett varuhus eftersom någon kan droga mig med parfymprover och sedan råna mig.


Jag kan inte längre svara i telefonen eftersom någon kan be mig slå ett nummer som gör att jag får en telefonräkning för samtal från Jamaica, Uganda, Singapore eller Uzbekistan ..


Ett speciellt Tack till dig som skickade mailet om den afrikanska spindeln, nu kan jag inte använda någon annan toalett förutom min egen, eftersom spindeln kan sitta under toalettringen och biter den mig i rumpan dör jag direkt.

OCH du tack för dina goda råd...


Jag kan inte ens plocka upp en 20:a som jag tappar på parkeringsplatsen,
eftersom att det antagligen finns en sexförbrytare i buskarna som väntar på att jag ska böja mig framåt...


Å du...


OM du inte sänder detta e-mail till minst 144 000 personer inom de närmsta 70 minuterna
kommer en skata med smittsam diare att landa på ditt huvud och du blir aldrig frisk igen...

Jag vet att det låter otroligt men det har faktiskt hänt en grannes,
före detta grannes, exflickväns mammas andra mans kusins frisör…


By the way...
en sydamerikansk forskare har efter långa studier upptäckt
att människor med låg IQ
som har oregelbundet sex
alltid läser mail med handen på musen...

Å du försök inte att skylla ifrån dig...
det är för sent..!
J

 
 

cid:image003.gif@01CA1C78.9E04D310

TÄNKVÄRT

 

Funderingar inför det nya året

Kanske dags att börja göra något åt detta nu, så det är klart till nästa nyår?

Det går genom tiden en säregen fläkt,
en sjukdom som allmänt benämnes jäkt.

Och bannlyst är stunden av ro och frid.
Man hör bara ständigt: Jag har inte tid.

Du äger kanhända en sjuklig vän,
det sista besöket var länge sen.

Du säger en ursäkt, blir öm och blid,
men tröstar dig med: Jag har inte tid.

Kanske har du en mor som är gammal nu,
vars enda ljuspunkt i livet är du.

Att glömma henne, är du på glid?
Ditt samvete kväves med: Jag har inte tid.

Så lever du i stora drag,
hur skall jag hinna allt idag?

Jäktet förvandlat ditt liv till en strid.
Din slogan har blivit: jag har inte tid.

Men när du har levat ditt antal år.
När döden på tröskeln väntande står.

När man dig kallar från livets id,
skall du då svara: Jag har inte tid.

 

 cid:234473301@24012009-0687

Ha det gott

önskar

Eva Svensson och Per-Uno Fransson  
Jordstrålningscentrum

e-mail:  jc@adante.se
 
tel: 08 - 510 110 25    
 
www.jordstralningscentrum.se


Tipsa gärna fler personer om Sl@grutenytt,
så de också får en chans att hitta och börja utforska de osynliga världarna!

Varför inte vidarebefordra detta till lämpliga vänner och bekanta ?

 

cid:image003.gif@01CA1C78.9E04D310 

 

Jag vill till
Jordstrålningscentrums hemsida
Adante (hälso-sajten)
ett annat nummer av Slagrutenytt

nästa Slagrutenytts
indexsida
föregående