nr  32

13 december 2009

 JORDSTRÅLNINGSCENTRUM 
www.jordstralningscentrum.se

 Gamla nummer av Slagrutenytt finns på  http://slagrutenytt.vingar.se    

 

 
Hej!

INNEHÅLL

-  LITE AV VARJE  

-  VINTERSOLSTÅNDET 21 DECEMBER
-   MER OM SVININFLUENSAN – det finns inga chips
-  VÅRA NÄRMASTE FÖREDRAG 
-  VÅRA NÄRMASTE KURSER
-  HJÄLP JORDEN
& KLIMAT & MILJÖ
-  RADIO- & TV-TIPS   

-  HUMOR
-  TÄNKVÄRT

cid:image003.gif@01CA1C78.9E04D310

 LITE AV VARJE

KLIMATKONFERENSEN – VAD KAN VI GÖRA?

Köpenhamnsmötet om klimatfrågor hålles 7-18 december.

Världens makthavare är där för att bestämma vilka överenskommelser man skall göra i de olika länderna för att kunna minska de fruktade temperaturhöjningarna på jorden. Det innebär i praktiken att varje land måste göra avkall på sin nuvarande energikonsumtion och försöka delvis ersätta den med annan mer ofarlig konsumtion. Eftersom det inte finns teknik för detta idag så innebär det ett ansvar och troligtvis också kortsiktig ekonomisk förlust för alla som bestämmer sig för att minska växthusgaserna framöver. På konferensen tycks man ha svårt att komma överens.


Experternas varningar blir fler och fler och nya rapporter talar om att tidigare uppsatta hotbilder om klimatets påverkan troligen är för små, dvs man ser nu att vad man tidigare talat om som värsta scenariet är nog det som är troligast att det skall inträffa. Det innebär att neddragningen på växthusgaser måste bli ännu större än de preliminära mål man satt upp. Detta är inte lätt att få alla länder att gå med på. Många länder, som t ex Kina, anser att de inte varit med om att skapa växthusgasernas ökning i någon större grad eftersom de inte haft utvecklad industri tidigare. De vill då komma ikapp utvecklingen och välfärden som I-ländernas invånare haft tillgång till länge.  Det är ju förståeligt.

Det är alltså stora svårigheter att få alla länder att sätta egna kraftfulla neddragningsmål.

Experterna är relativt överens : om vi inte sätter starkare mål så klarar vi inte av jordens klimat och en katastrof på hela jorden är trolig.

 

VAD KAN VI GÖRA?

Vi, inom den alternativa rörelsen, är experter på energier, så naturligtvis arbetar vi med det som vanligt.

Många mail börjar anlända, när jag skriver detta. De säger ungefär samma sak:

Låt oss gå samman över hela jorden och sända positiva energier till konferensen.

 

Alla kan göra på sitt sätt, men det här är vårt förslag, som vi tror är mycket effektivt:

Skicka Ljus och Kärlek till konferensens deltagare.
Det får dem att fatta rätt beslut. De  som påverkas eller domineras av negativa energier blir mindre mäktiga när vi skickar Ljus och Kärlek även till dem.

 

Skicka varje gång du  kommer ihåg det under konferensdagarna fram till 18/12. Det behöver inte ta så lång tid varje gång.

 

Hur gör man?

Många av er vet mycket väl hur man gör och behöver ingen beskrivning och kan också göra det utan någon större förberedelse, men för övriga följer en liten handledning.

 

Är du inte så erfaren så kan det här fungera bra:

Sitt ner och slappna av djupt under några minuter (det är absolut nödvändigt att vara djupt avslappnad om du vill att det skall ge kraftig effekt).Ju djupare du slappnar av, ju större påverkan gör du med dina förmågor.

 

Därefter börjar du, djupt avslappnad, känna hur du älskar hela jorden och dess befolkning.

 

Känn kärlekskänslan i kroppen (viktigt) och tänk och känn att du skickar allt det ljus och den kärlek detta frambringar, till konferensens alla deltagare. Du kanske ser det som ett stort vitt glimrande moln som omsluter deltagarna, så att de badar i och genomsyras av ljusa energier och kärlek. Var de än går så går de i denna dimma av Ljus och Kärlek.
Var sen säker på att detta påverkar dem till ett tillräckligt bra beslut på konferensen. (Tilltron är viktig.Tveka inte. för det funderar som ett suddgummi på det du skickat)
.

Fyll på med mer Ljus och Kärlek varje gång du har tid!

 

Så här skrev en som mailade till oss:

 

Detta är kanske mänsklighetens sista chans att göra något och de verkar ju inte hålla målen. Blir det 2-3 grader varamare är det mycket allvarligt och blir det 6 grader är det helt kört. Då blir det en total apokalyps då ca 90 % av Jordens arter utrotas och då kan ju vi människor hälsa hem. Det är därför otroligt viktigt att arbeta med lobbying, aktivism som Greenpeace m.fl.

Men minst lika viktigt är ju att arbeta på det andliga/mentala planet för att hjälpa/heala Jorden. Just i dessa dagar borde ju många skicka healing eller dylikt till Köpenhamn för att hjälpa till att besluten inte blir helt urvattnade. Jag tror det är superviktigt just nu.
 
Ju fler vi är, desto bättre...
 

 

JULFIRANDE- EFTERLYSNING


 
Här har vi fått ytterligare ett mail som vi vill vidarebefordra:
Undrar om ni känner till något trevligt ställe - pensionat, kursgård

eller dyligt - där man kan fira alternativ jul som ensamstående?

Alternativt något ställe i stan (Stockholm).

 

Känner ni till något ställe eller fixar ni något öppet julfirande själva, så hör av er till oss på Jordstrålningscentrum.

Det kan finnas många som vill vara med!

 

cid:image003.gif@01CA1C78.9E04D310

VINTERSOLSTÅNDET 21 DECEMBER

I år känns det extra viktigt att fira vintersolståndet.
Nya energier kommer in och senaste tiden har varit ett antal energipåslag, vilket bl a märkts på att många har haft svårt att sova vissa nätter.

På dessa platser firar man Vintersolståndet runt Stockholm.
Känner du till fler så maila in snabbt så vi kan förmedla dem vidare.
Ju fler som deltar desto bättre.


Vintersolståndsfirande i Gamla Uppsala
21/12 Kl 19.00, Anmälan på tel 018-13 08 58.

 

 Solfest på Uppsa Kulle i Sörmland  vid Vintersolståndet 21/12

Vi börjar kl. 18.00 och håller på till ca kl 19.30
Var med att starta upp och forma en tradition vid Uppsa Kulle, mitt i det böljande vackra Sörmland!

Den mäktiga fornlämningen ligger högt i landskapet, som ett stolt lejon eller en sfinx, och blickar ut över åkrar, skogar och Runnviken där nedanför. Det är en solplats, förstärkt under bronsåldern genom att människorna byggde den väldiga högen med sina branta sidor.
Får vi klart väder kommer vi att se en smal nymåne stiga under vår träff.
Låt oss stärka solkraften i mörkret genom att tända ljus att smycka kullen med. Och låt oss stärka sol- eller Kristuskraften i våra egna hjärtan för att ljuset ska kunna lysa ut över landet omkring.

Samma dag görs en ceremoni vid den vita hästen, en fornlämning i Wiltshire i sydvästra England. Ljus tänds och får hela hästen att lysa. År efter år uppstår de mest underbara sädescirklarna i dess närhet.

Nu är det vår tur att öppna upp och bjuda in till aktivitet vid Uppsa Kulle!

Varmt välkommen
önskar Helle Helborg, Rebecka Vik och föreningen Alda.


Tag med en påse marschaller, varma kläder, något gott och glögg eller annat varmt som vi kan njuta av tillsammans efter ceremonin.

 

Maila för anmälan och vägbeskrivning: helle.hel@telia.com  rebecka@trevarldar.se

Anmäl dig gärna i tid så kan vi samåka/samordna. 

 

Med detta mail vill vi även inspirera till aktiviteter på andra håll.
Det skulle vara fint om det kommer att tändas ljus på flera håll i landet.

Kan du inte komma till Uppsa Kulle så samla gärna ihop en grupp
människor där du bor och gör en ljusceremoni - kanske på en fornlämning.
Hör av dig i så fall  till Helle eller Rebecka så att alla grupper blir medvetna om varandra, vi kan också ge tips.

 

cid:image003.gif@01CA1C78.9E04D310

SVININFLUENSAN

 

Det finns inga chips i vaccinet

Vi har förmedlat många inskickade tips om vad den alternativa vården m.fl. säger om Svininfluensan, eftersom detta inte tas upp av tv och tidningar,
Många konspirationsteorier är i omlopp. Dels att svininfluensan inte är en naturlig sjukdom utan skapad av människor i syfte att kunna sälja vaccin.
Man har då sedan överdrivit rapporteringen om dess farlighet så att en allmän massvaccinering satts igång. Det senare har tydligen hänt förut och även bevisats att det var så, så det är logiskt att det skulle kunna ske igen.

Man har också i konspirationsteorierna sagt att vaccineringen skulle innebär att varje person som vaccinerar sig skulle få ett chip insprutat, ungefär sådana som man ger till hundar med deras registreringsnummer på och som man sen kan scanna av med en maskin. På så sätt vet man exakt vilken hund det är.
Själva är vi inte några fans till konspirationsteorier, då de skapar misstro och oro hos många. Vi tycker att det är bra att det finns en viss misstänksamhet och även kontroll av vad som försiggår, men  dessa konspirationsteorier teorier skapar oro. Det skapas även åtlöje över de som sprider dem, vilket inte är bra för den alternativa rörelsens rykte.

Eftersom det även för en privatperson faktiskt går att kontrollera om vaccinet är chippat eller ej så bestämde vi oss för att göra det.
Vi efterlyste överblivet vaccin i vårt nyhetsbrev, och dessutom ett mikroskop att kunna kontrollera det i.

Vi bad också sköterskor, som deltar i vaccineringen, att berätta för oss om det var  speciella sprutor till vaccinet, åter en sak som hade rapporterats om i konspirationsteorierna. Chippet skulle då vara placerat längst fram i kanylen och patienten skulle därmed få in det i kroppen när han vaccinerades.    

Genom chippet skall myndigheter och andra kunna läsa av var vi befinner oss i varje stund (GPS-funktion), påverka våra tankar, känslor och hälsa (sändare) och  lyssna på våra tankar (mottagare). Chippen skulle vara i storleksordningen ner till 0,2 mm. 

Teorin är intressant i sig. Aldrig har väl så många människor kunnat nås så snabbt och samordnat som vid vaccineringarna!
Tänk att kunna chippa och därmed avläsa och styra större delen av världens befolkning!
Tanken svindlar.. …..

Kanske går det också mot ett sådant samhälle. Tekniken finns där (åtminstone nästan?) enligt uppgifter. Det är vår uppgift som samhällsmedborgare att se till att  utvecklingen inte blir sådan.

Vi har erhållit rapporter från vaccinerande sköterskor.
De har samstämmigt talat om att  man använder de gamla vanliga sprutorna.
Vi har därmed visat att konspirationsteorin, om att sprutorna har ett chip i spetsen, inte stämmer.

Vi har fått till gång till mikroskop och också fått ett par doser överblivet vaccin för att kunna kontrollera om det finns chips i själva vaccinet.
Vaccinet som man sprutar in
, är en blandning från två ampuller som blandas och skakas innan det sugs upp med en spruta för att ges till patienten.
Man blandar en större dos åt gången . Det räcker till 10 doser åt gången. Från den flaskan tar man sedan upp vaccinet (1/10) med sprutan. Det innebär att om vaccinet är chippat så måste det rimligtvis finnas ett större antal chips i vaccinet, så att inte en person får flera och  andra personer inte något alls, när man sen suger upp det med en ny spruta för varje patient.
Vaccinet har vi noggrant undersökt, genom att i mikroskop tittat på så mycket vaccin (som vi torkat på glasplattan), att det  rimligen skulle varit chips i detta, om man skulle kunna vara säker på att alla  10 delarna skulle innehålla chips.

Vi har alltså kunna bevisa att även denna konspirationsteori var felaktig, dvs själva vaccinet innehåller inga chips.

Däremot så står det oemotsagt att själva vaccinet innehåller farliga substanser, som kvicksilver och skavlen.

 
Läs och gör din egen bedömning, innan du tar beslut om du vill vaccinera dig eller ej.
Läs och jämför den alternativa vårdens råd med information om den skolmedicinska och myndigheternas råd och uppfattning på t ex  Vårdgu
iden www.vardguiden.se och i tidningarna och ta sedan beslut om hur just du vill göra.

Fler alternativa länkar som visat sig bra: 

Soul Travel Magazine med adress www.soultravel.se har en hel del bra skrivet om svininfluensan och läkemedelsbolagen.

Läs om biverkningar m.m. på: http://www.aktionforsverige.se  

 

 Om inget speciellt märkligt inträffar så avslutar vi nu vår långa rapportering om svininfluensan.

 

cid:image003.gif@01CA1C78.9E04D310

 VÅRA NÄRMASTE FÖREDRAG

Endast en punkt återstår under året


MEDITATION - Carina Hultqvist

Fredag 18 december  kl.18.45  OBS! Föranmälan
Carina är expert på meditationer.
Hon har själv t ex varje dag under flera år medvetet och systematiskt besökt olika slags osynliga världar
för att undersöka dem och tala med olika väsen där.
Ingen förkunskap är nödvändig. Du kan också vara van men vill få mer inspiration, vilket det ofta blir i en större grupp.
Pris 90:- per kväll.

Föranmälan jc@adante.se eller 08-510 110 25. Vid anmälan får du adressen.

Detta är Carinas sista besök hos oss på ett tag. Hon kommer att ta ledigt under vårterminen men återkommer nästa höst.

 

Om du är intresserad av att meditera i grupp är du ändå välkommen till

Jordstrålningscentrum på fredagskvällar en gång per månad under våren 2010.

 

Vi kommer att ha olika erfarna meditationsledare varje gång under våren, för att du skall få möjlighet att prova på olika saker.
Vi återkommer med närmare detaljer i vårens program.

 

Starten på år 2010:

ÅR 2010 UR ETT ASTROLOGISKT PERSPEKTIV  -  THOMAS JÖNSSON
Måndag 18 januari  kl.18.45   Lokal: Kammakargatan 56
Thomas Jönsson kommer tillbaka och redogör för det kommande årets förutsättningar och förändringar,
vilket var ett mycket uppskattat föredrag 2009.
Hemsida:  http://www.astrofool.com/

 

VÄLKOMMEN!

 

cid:234473301@24012009-0687

 

VÅRA NÄRMASTE KURSER


Vi återkommer med nya kurser i vårprogrammet, som är under bearbetning.

Genom Sl@grutenytt får du  snabbast information om vad som kommer.
Därefter läggs det ut på hemsidan.
Slutligen skickar vi ut den skriftliga broschyren med vårprogrammet (när den är färdigtryckt) till de som ej har e-mail och därför önskat det.

 

cid:image003.gif@01CA1C78.9E04D310

HJÄLP JORDEN & KLIMAT & MILJÖ
 SKICKA HEALING
 

 

Vi  skickar healing till olika ställen på jorden två kvällar per vecka, onsdag och söndag. 
Tiden är alltid 19:30 - 19:45.
Om det inte passar dig så går det att skicka mellan kl 18 och 20. 

På onsdagar skickar vi främst till mer lokala mål i Norden. På söndagar till andra mål i hela världen.
Där kommer även internationella grupper att medverka och skicka healing och positiva tankar.   

Hoppas att du tycker att vår framtid och Moder Jord
är värd att få en kvart eller två i veckan
.


Tillsammans gör vi underverk med miljön och klimatet! 

 Kartor på målen dit vi skickar finns på:
http://maps.google.com/maps?hl=en&tab=wl 
http://eniro.se 
http://hitta.se

 

OBS! SMS-påminnelse i SMS-Slagrutenytt, se nedan. 50:- räcker ca 1 år.

Här nedan finns mål:

     
     
     
     
     
     
     

091216

ONS

N/ Kristiansand

091220

SÖN

Peru/ Lima (norra Peru)

091223

ONS

DK/ Lolland och vattnen runt ön

091227

SÖN

Mexico/ Mexico City

091230

ONS

S/Vadstena, Ödeshög, Mjölby, Motala

 

 Målområdet är:
nämnda orter och ungefär det kartan visar runt om.  
S = Sverige, N = Norge, DK = Danmark, FIN = Finland  
På kartan kan du kryss-klicka bort den obligatoriska vita "lappen",
du kan växla mellan kartbild som passar dig, vanlig kartbild, satellitfoto eller natur/grund-karta.
Du kan zooma dig ut och in. Skicka ungefär till det beskrivna målet och kartbilden. 
 
Hemsidan 
http://hjalpjorden.se
mål och lite teknik finns på
http://slagrutenytt.vingar.se/HJ-aktiviteter.htm     

 

cid:234473301@24012009-0687


RADIO- & TV-TIPS  

Aktuella TV-tips om sådant som kan intressera personer med intressen
inom det alternativa området finns här:

 http://tv.jordstralningscentrum.se/tv-2009-32.htm 

 

 

cid:image003.gif@01CA1C78.9E04D310 

HUMOR

 

Dansklubben "Tjo och Tjim" premierar dom
som går ofta med ett billigare pris,
 dom får Tangorabatt!

 

JULKLAPPS-PROBLEM?

Frun i huset var missnöjd över sin bil och beklagade sig för sin man! 
 
' Köp en överraskning åt mig i julklapp!
När jag sätter foten på plattan ska den accelerera från 0-100 på mindre än 4 sek ',
bad hon. 
 
' Helst en ljusblå! ' 

Fylld av förväntan närmade sig julafton och se här vad den 
omtänksamme maken köpte till henne. (Han lär vara död nu...)
 
 
â
 
 
 
â
 
 
 
â
 
 
 
â
 
 
 
â
 
 
 
â

enytt-2009-32-present.jpg

cid:image003.gif@01CA1C78.9E04D310

TÄNKVÄRT

Vi fick ett  Neurologitest per mail.
Vidarebefordrar det för en kort stunds test. Det är både på skoj och allvar.
Faktum är att om du klarar testen så har du inte utvecklad Alzheimer
!

http://kul.adante.se/neurologi-test.pdf

 

Här kommer en historia om vådan av att avbryta när andra pratar!

Lilla Max lekte på skolgården när han fick se sin pappas bil åka in på en skogsväg intill.

 

Nyfiken sprang han efter och fram till den parkerade bilen där han såg pappan kyssa moster Maria och hur dom klädde av varandra.

 Han stannade kvar och tittade nyfiket på vad som hände.

 

Efter skolan rusade Max hem och sa till mamma: -Mamma mamma! Idag såg jag pappas bil åka in på en skogsväg vid skolan.

 Jag sprang efter och såg pappa i bilen med moster Maria! Dom kramades och pussades och sen tog pappa av mosters blus och hon tog av honom hans byxor och....

 

Mamman avbröt Max, log stort och sa:

 -Vet du - den här historien är så intressant så jag tycker att du ska vänta tills middagen med att berätta den så att pappa också får höra alltihop!

 

Vid middagen berättade så Max: Idag såg jag pappas bil åka in på en skogsväg vid skolan.

 Jag sprang efter och såg pappa i bilen med moster Maria! Dom kramades och pussades och sen tog pappa av mosters blus och hon tog av honom hans byxor och - Max gjorde en paus där mamman tidigare hade avbrutit honom och tittade på sin mamma... -Hon log, nickade och bad honom fortsätta.

 

Max fortsatte: -Sen gjorde dom samma sak som mamma brukade göra med farbror Peter när pappa jobbade i Tyskland!

 

Sensmoralen:
Ibland ska man lyssna klart på vad som sägs, utan att avbryta..

 

_____________________________________________________________

Ta det lugnt inför JULEN, som närmar sig!

PU hade en jobbarkompis som kom och klagade en morgon för jul:
Det blir allt svårare att komma ut genom dörren på morgnarna!
Vadå undrade jobbarkompisarna:
Det har väl inte snöat inatt i alla fall?
Nää, men Julen står för dörren!
;-)

Luta dig tillbaks i datastolen.
Sätt på högtalarna så du hör musiken
och njuuuut av bildspelet.
Förutsättning att du gillar Van Goghs målningar.

http://kul.adante.se/VanGogh.pps

 

 cid:234473301@24012009-0687

Ha det gott

önskar

Eva Svensson och Per-Uno Fransson  
Jordstrålningscentrum

e-mail:  jc@adante.se
 
tel: 08 - 510 110 25    
 
www.jordstralningscentrum.se


Tipsa gärna fler personer om Sl@grutenytt,
så de också får en chans att hitta och börja utforska de osynliga världarna!


 

cid:image003.gif@01CA1C78.9E04D310 

 

Jag vill till
Jordstrålningscentrums hemsida
Adante (hälso-sajten)
ett annat nummer av Slagrutenytt

nästa Slagrutenytts
indexsida
föregående