nr  14

30 april 2009  

 JORDSTRÅLNINGSCENTRUM 
www.jordstralningscentrum.se

 Gamla nummer av Slagrutenytt finns på  http://slagrutenytt.vingar.se    

 

 

INNEHÅLL


-  NYINSATT KINESIOLOGI- KURS: TEST AV NÄRING

-  MÅDDE DU KONSTIGT I MARS? –Läs här om ev. förklaring
-  VÅRA KOMMANDE FÖRDRAG
. Vi varnar:
Risk för fullsatt nu på måndag. Kom i tid!
-  VÅRA KOMMANDE KURSER
-  HJÄLP JORDEN
TV-TIPS    
-  HUMOR
 
Missa inte deklarationsanvisningarna!

 

 

NYINSATT KINESIOLOGI- KURS: TESTA NÄRING

 

De flesta som kommer till en terapeut har med sig en stor påse med preparat de köpt som att de tror att de är bra för dem.
Det kostar naturligtvis väldigt mycket att köpa så många produkter.

Bättre är att testa vad som kroppen verkligen har behov av och vill ha. Då behöver man  bara köpa och använda de preparaten,
och inte alla de andra som bara kostar pengar eftersom kroppen inte tar upp eller använder dem i någon högre grad.

Som terapeut får du naturligtvis bättre resultat och rykte av dina patienter om du ger verksamma preparat i lagom doser.

 

På begäran har vi satt in en endagskurs om hur man kan testa näring med kinesiologi, dvs. muskeltest.

Kroppen kan med kinesiologins hjälp direkt svara på vad den behöver/vill ha och vad den inte tål.

Med hjälp av kinesiologin kan man testa fram vilken näring/ preparat (t ex vitaminer/mineraler, homeopatmedel, örttillskott och allt möjligt annat) kroppen är i behov av och därmed kommer att må bra av. Man kan också testa vad kroppen inte mår bra av.
 

Det kan också röra sig om olika sorters mat. Är man överkänslig mot den här maten? Behöver kroppen äpplet? Är äpplet av sådan kvalitet (giftfri?) så kroppen vill ha det eller åtminstone inte mår dåligt av det?

Under kursen lär du dig också testa fram doseringen, dvs hur mycket behövs av den här produkten per dag.

Slutligen får du lära dig om det är en lämplig kombination av produkter som du testat fram.
Behövs verkligen alla produkterna och kan kroppen klara av att ta dem ihop eller är en annan kombination bättre. Vilken är den bästa kombinationen. Du får omgående svar.

Som förkunskap till kursen behövs en tvådagars  Grundkurs i kinesiologi. Den ger vi 30-31 maj. Du kan också ha gått den någon annan stans.

 

Om du inte gått någon kinesiologikurs förut så passa på att gå den i maj  om du vill vara med på Testa näring sedan.


Kursen Testa näring kommer att ges lördag 5 september, kl 9.- 17. Kostnad 1.250:-.

 

 

 

MÅDDE DU KONSTIGT I MARS?

Många har tydligen mått dåligt i mars. Läs här om ev. förklaring

Under senare år har det duggat in rapporter bland de elöverkänsliga att både elöverkänsliga och icke elöverkänsliga (barn/vuxna) under samma tidpunkter över hela landet plötsligt blivit mycket sjuka och ”utslagna” eller plötsligt har fått obehagliga symtom - utan förklarbara orsaker.

Under en period om ungefär en vecka innan och en vecka efter den 25 mars 2009, när många över hela landet upplevde att de utsattes för en extremt kraftig strålning dog tre elöverkänsliga personer. Det fanns samtidigt icke elöverkänsliga som blev trötta och orkeslösa. Allt fler enskilda personer över hela landet klagar på symtom som yrsel som kommer och går, illamående, huvudvärk, plötslig orkeslöshet, hjärtklappning och oro under nattetid. Många har oförklarligen förlorat livsglädjen och känner sig allmänt deppiga.

En av dem som dog var 53 år, och bodde utanför Sveg. De två andra bodde ännu högre upp mot Östersund.  53-åringen ringde den 23 mars till en vän och kved "jag är så dålig" och la på luren. På tisdagen den 25 dog hon. Hon hade kollapsat på hallgolvet då hon ringde efter traxi för att få hjälp. Hon bodde på landet, och man åkte till henne för att hon var oredig när hon talade i telefonen. Då låg hon medvetslös. Ambulanshelikopter tillkallades men hon avled innan hon fick medicinsk hjälp. En annan hade legat och sovit på morgonen i sängen när maken var ute med hunden. När han kom in låg hon död. Oförklarligt många personer blev mycket dåliga utan begriplig anledning under den här perioden. Folk har känt sig dåliga periodvis utan anledning, men de som är elöverkänsliga kunde relatera sina besvär och symtom till mycket stark elektromagnetisk strålning.
Vi som är i ”branschen” diskuterar om det kan vara 4G som testas. Det kan även vara militära övningar. NATO skall ha stor flygövning i Luleå och Sveriges regering har lånat ut halva Sverige för denna militära övning. Se medskickade länkar till Försvaret och till fredsaktivisternas hemsida Ofog.

HAARP är ett sändarsystem som nyttjar lägre frekvenser (ej mikrovågor) som USA och NATO använder för diverse tester och experiment som inte alltid har med det militära att göra. Vad som är orsaken till denna höga allmänna strålning över nästan hela Sverige skulle man kunna kontrollera med rätt mätinstrument om man har tillgång till dem, meni vill uppmärksamma att det finns folk även personer som inte är elöverkänsliga som registrerar omotiverad och oförklarlig ohälsa och konstiga symtom.

Det finns också perioder då friska människor avlidit utan förklarlig anledning då många elöverkänsliga blivit sjuka av väldigt stark elektromagnetisk strålning. Det har framkommit att väldigt många människor för något år sedan, bl a en 7-åring, plötsligt avlidit oförklarligt i tätorten Järvsö. I Smedjebacken, har flera unga personer dött och i Ludvika är dödstalet högre en genomsnittet i Sverige.

Det är vad som just nu är känt, men dödstalet kan även ha ökat på andra orter också. I Rapport, för ett antal månader sedan, avslöjades det att man i Ludvika-trakten testar elektroniska vapen.

Fakta 1

I Dalademokraten kan man bl.a. läsa om terrorism med elektrovågor där projektet som är internationellt går ut på att kartlägga och forska på hur väl ett kraftnät och dess olika driftcentraler kan stå emot attacker med elektromagnetiska vågor, samt vilka skyddsmetoder som finns mot elektromagnetisk terrorism.  Detta projekt görs tillsammans med Uppsala Universitet, samt ett holländskt och litauiskt forskarcentra. Man säger i artikeln att ”Med militära elektromagnetiska vapen så kan det handla om en kraft som är flera miljarder gånger starkare än impulserna från en mobiltelefon” Man poängterar att med hjälp av information på Internet kan vem som helst komma över och konstruera elektromagnetiska vapen och att  vid Göteborgskravallerna för några år sedan använde demonstranter elektromagnetiska impulser för att slå ut polisens radiosystem. De kunde sedan också skicka ut felaktiga meddelanden till polisen.

http://www.dalademokraten.se/Templates/pages/news.aspx?id=27622&epslanguage=sv

Fakta 2:

Nato Response Force kommer den 8-16 juni hålla sin största flygövning 2009 i Norrland. Sammanlagt 60 flygplan och 1 000 soldater från 15 länder kommer med F21 i Luleå som bas öva krig under en vecka. Det brittiska hangarfartyget Ark Royal, som för övrigt deltog i det folkrättsvidriga anfallet på Irak 2003, kommer med ytterligare 1 000 soldater delta med stationering i Bottenviken utanför Luleå. Nato är världens största krigsmaskin och kärnvapenklubb. Nato för imperialistiska krig världen över för att säkra USA:s kontroll av världens råvaror och marknader. Ofog tycker inte det är okej att Sverige hyr ut i princip halva landet för att Nato ska bli bättre på att kriga. Så 8-16 juni samlas vi i Luleå och visar vårt motstånd tillsammans!

http://www.ofog.org/nyheter/loyal-error-natos-krigsmaskineri-leker-krig-i-norrland-sommaren-2009

Vad ska vi göra?

Vi går ut med denna information och vill att folk kontakter personer på listan nedan via telefon eller via e-post om ni känner er konstigt sjuka som ni inte kan förklara orsaken till, se symtomlistan. Genom denna dokumentation hoppas vi kunna se om det finns ett samband mellan att friska blir sjuka samtidigt som elöverkänsliga känner av ökad strålning i vår livsmiljö. Vi vill även ha in rapporter på om folk plötsligt avlider. Vi har gjort en enkät som skall fyllas i och vi hoppas att vi skall få svar på om det finns en gemensam nämnare som påverkar allmänheten. Det sker ju mycket i det tysta och bakom ryggen på folket idag. Smyganslutnigen till NATO är bara en av flera politiska beslut som inte kommer allmänheten till kännedom.

Vi skulle då få statistik som vi kan gå vidare med. Uppgifterna ska sedan samlas centralt för att sammanställas. Vi har ett antal personer som ställer upp, men det är bra om det är fler.

Tala om eller skriv ner dessa uppgifter vid kontakt:

 

·         elöverkänslig/icke elöverkänslig

·         han/hon

·         ålder

·         var/ort

·         när symtomen började

·         när symtomen slutade

·         symtom:

fysiska:

- huvudvärk

- yrsel

- illamående/magproblem

-smärta/värk

- kramper

- påverkan på nervsystem

-tinnitus/hörselfenomen

- annat

mentala:

- koncentrationssvårigheter

- sömnsvårigheter

- oro/ångest

- överaktivitet

- extrem trötthet

- annat

 

Kontaktpersoner:

Berit 0671 21126

Solveig 0486 31103/ solveigsilverin@hotmail.com

Ingrid 040 400306

Anita 0270 36420

 APROPÅ detta så kom ett mail ------

XXX  XXXX läste de mail han erhållit från Er båda.

Det gjorde mig outsägligt lessen att höra vad som drabbat våra

medsystrar. Jag och en av mina personliga assistenter har också

upplevt en kraftig försämring av mikrovågsmiljön där jag bor, i

Bodbyn. Vi trodde att det rörde sig om radarstrålning på grund

av att de symtom som vi fick påminde om den radarstrålning som

jag utsattes för i min förra bostad vid Stöcksjön 8 km söder om

Umeå.

Jag hade då kontakt med Joakim Carlström, Försvarsmaktens
Telekommunikationscentral (FMTC), Örebro. Han bekräftade

och till och med varskodde mig vid något tillfälle när radar-

enheterna skulle samköras. Det sker framför allt vid militära

övningar och de senaste åren har det infallit under mar & april.

Radarstrålningen vid Stöcksjön höll faktiskt på att ta livet av mig.

Jag drabbades av en tiaattack och en ventrombose, binjurarna

slogs ut och njurfunktionen var mycket dålig. Jag fick brännskador

och blåsor i ansiktet, och svåra kaskadkräkningar. Ögonen skadades

också. Kort sagt var det helvetiskt smärtsamt. Både min läkare och
Försvarshögkvarterets läkare var inkopplade och i kontakt med

varandra.

 

Försvarsmakten har radarenheter placerade över hela landet och när

enheterna samkörs och om man är tillräckligt nära då är man som

el-skadad i direkt livsfara.

 

Mig veterligen är det få som har ifrågasatt radarsändningarna jag

gjorde det under ett år men det hjälpte föga. Troligtvis rör det sig nu

inte om radar utan som ni båda säger om 4G provsändningar.

Vi kunde i förrgår konstatera att strålningen genererades från en

mobilmast ca 3 km bort. Tele2 har en sändare där.

 

Till sist tack för att ni orkar engagera er, jag har själv varit för sjuk

för att orka det senaste året.

 

Många vänliga hälsningar

 

Margareta XXXXXXXX

 

 

 

VÅRA KOMMANDE FÖREDRAG

Channie West har åkt världen runt och hållit föredrag och kurser på mycket hög andlig nivå och är utbildad sen barnsben av utomjordingar, berättar nu på måndagmer om vart vi och jorden är på väg i den nya tiden. Channie har en hel grupp människor runt sig som är mycket intresserade av hennes kunskap, så det är risk för att det blir fullsatt i lokalen när hon nu åter ger ett av sina ganska sällsynta föredrag.

Risk för fullsatt i lokalen nu på måndag, så kom i god tid.

CHANNIE WEST  -  DEN NYA JORDEN  -  MER DETALJERAD INFORMATION

FÖREDRAG  Måndag 4 maj kl. 1845   Lokal: Kammakarg 56
Channie berättade vid sitt föredrag 2 mars om Moder Jords utveckling och den Nya Jorden. Nu berättar hon vidare och pratar om framtiden när vi lever på den Nya Jorden och berättar bl a om: Vad arbetar vi med, hur ser dagen och tiden ut, mat, relationer, barn, hur länge stannar vi där.

Channie återkommer med föredrag 28/9 samt med kurs 6/9.

 

ÄNGLAR, ÄNGLAVINGAR  OCH SILVERFLAMMAN -  PER-UNO FRANSSON

FÖREDRAG  Måndag 11 maj kl. 1845   Lokal: Kammakarg 56

Per-Uno berättar om änglar, men främst om olika aspekter av ”ängla”-vingar, som han själv använder till mycket och med stor framgång.
Vi får mycket intressant information om klärvoajanta iakttagelser,
mätningar av vingar och vingeffekter med bl. a. ultraljudsradar,
om hans örn-guides kraftfulla vingar, vad man kan använda vingar till;
för att rensa rum och miltals stora ytor, för att använda vid healing,
för att kramas med och bli som en korv i bröd av kärlek, omsvept av kärleksfulla helande vingar.

Per-Uno anser det troligt att alla människor har vingar, fast mer eller mindre låsta.
Det gäller ”bara” att hitta dem och veckla ut dem i lagom takt.
Per-Uno demonstrerar sina vingar och brukar få besök av en stor ängel som vill demonstrera sin närvaro så att vi känner av den.

Det har kommit ner många olika "förberedande" energier de senaste 10-15 åren. Via en stor ängel har det i veckan kommit en ny energi "Silverflamman" som hjälper oss inför "Den nya tiden": Per-Uno berättar om hur man kan använda Silverflamman för att bl a rena chakrorna och därmed även aurorna. För att man inte ska må dåligt av denna energi krävs att man renat chakrorna och uppnått tillräckligt ren/hög frekvens.
Något man kan göra genom bl a andligt positivt arbete typ Hjälp Jorden-arbete. Så för den som är intresserad finns det mål och möjligheter att jobba mot.

 

 

MINA MÖTEN MED UTOMJORDINGAR  -  CARINA HULTQVIST

FÖREDRAG  Måndag 18 maj kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56 (se sista sidan)

I det här föredraget berättar Carina rätt upp och ner om sina möten med utomjordingar, möten som började då hon var sex år, och vad dessa möten har inneburit för henne, dels kunskapsmässigt, dels socialt och psykiskt. Alla utomjordingar är inte av det vänliga slaget, och många har ett helt annat mål beträffande jordens framtid än vad vi själva har. Du behöver naturligtvis inte tro ett ord av vad Carina berättar, men i en del av fallen har andra upplevt exakt liknande varelser och erfarenheter, vilket har dokumenterats på ett vetenskapligt korrekt sätt, t ex under kontrollerade former av fjärrsyn, och då är det ju lite svårt att avfärda det hela som bara fantasier…

 


LYSSNA PÅ ENERGILJUD OCH HITTA DIN PERSONLIGA ENERGIPUNKT

 -  SOLVEIG LØVHAUG

FÖREDRAG  Måndag 25 maj kl. 1845  

Solveig har utvecklat en förmåga att känna in olika sakers frekvenser och översätta det till ljud. Hon kommer att ta olika föremåls ljud (”sjunga” ljudet) och berätta lite om det.  Solveig vill också lära ut hur man gör till de som kommer. Ta gärna med dig något som du önskar att Solveig skall ta ljudet på.

Solveig berättar också om den Personliga energipunkt som finns i varje Hartmann-ruta och som är en personlig healingpunkt. Alla får stå och känna på sin Personliga punkt och själv registrera vad som sker. Solveig lär ut hur man hittar den så att man, oavsett var man befinner sig, kan få healing från jorden. Solveig har ofta synts i norska vecko- och dagstidningar och i radio och TV, senast i ”Norges herligste” där hon visade naturväsen, jordstrålning och energiljud. Solveig talar norska. www.sisofa.com

 


SKADLIGA STRÅLANDE MASTER

- WALTER HEBBEL OCH OLE KVAMSDAL

UTFLYKT  till Tullinge.  Måndag 1 juni kl. 1800  

Walle och Ole berättar om telemaster, mobilmaster och kraftiga negativa linjer från dem.  Linjerna kan vara sjukdomsframkallande om man får in dem i huset och de är ofta obehagliga att vistas i, vilket kan ge bl a sömnproblem. Vi går runt och mäter linjer med pekare, diskuterar och får information om hur man kan störa av dem, dvs neutralisera det obehagliga. Vi går sedan inomhus, fikar (ta med själv) och diskuterar. 

Föranmälan till 08-510 110 25, hemsidans blankett eller jc@vingar.se. Pris 100:-

 


UTFLYKT MED ÖVERNATTNING

Söndag - måndag 7-8 juni. Vi träffas söndag kl. 17. 

Söndagskvällen är en speciell kväll. Det är fullmåne strax efter kl 20.
Så kvällen har förutsättningar att bli magisk!

Vi åker till Rösaring. Där gör vi en ceremoni, en trumresa i eldens sken och umgås.

Den som vill tar med sig tält och sover över till måndagen (naturcamping).

Vi hinner också studera labyrinten och en del andra energier som det finns gott om på detta forntida ceremoniområde.  Ta själv med allt du behöver i mat- och sovväg.

Föranmälan till 08-510 110 25, hemsidans blankett eller jc@vingar.se. Pris 100:-

 


VÅR ANDLIGA NATUR   -  CARINA HULTQVIST

UTFLYKT på Djurgården.  Torsdag 11 juni kl. 1845

Vi gör en utflykt tillsammans i den ljusa försommarkvällen. Under vår vandring stannar vi på utvalda platser där vi samtalar om och med naturen. Vi prövar på att tala med träd, med djur, med devor och kanske troll. Vi lär oss att kommunicera med stenar och med de fyra elementen. Finns här något vi kan äta eller något som har medicinska egenskaper? Behöver något omkring oss healing eller annan hjälp?
Vi samtalar också om människans påverkan på landskapet. Vi avslutar med en kort solnedgångsritual innan var och en går hem till sitt. Tag med fika.

Föranmälan till 08-510 110 25, hemsidans blankett eller jc@vingar.se. Pris 100:-

Läs mer om Carinas aktiviteter:  http://carinahultqvist.jordstralningscentrum.se

 

 

OBS! Ingen föranmälan till föredrag,
men ibland kan det vara många som kommer och i värsta fall kan det bli fullt, så kom i tid till populära föredrag.
Inträde 100:-. Fika 15:- om du vill ha (kaffe/te, smörgås).

Fortsättningen på programmet (augusti – 31 oktober) kan du läsa om på vår hemsida:
 
http://kul.adante.se/jc09vt.pdf 

 VÅRA KOMMANDE KURSER

 

MEDITATIONSKVÄLL  -  CARINA HULTQVIST

Fredag 15 maj. Föranmälan. 90:-

 

 

REGRESSION   -  CARINA HULTQVIST

KURS Lördag - söndag 16-17 maj 

I regression går man tillbaka till barndomen eller till ett annat liv, antingen det ligger bakåt i tiden, framåt, eller i en parallell tillvaro.
I denna kurs lär vi oss hur man gör det på ett tryggt sätt, antingen på egen hand eller tillsammans med någon annan.

Kan med fördel kombineras med kursen  13-14 juni.

Ta gärna med inspelningsapparat och spela in dina regressioner.

Läs mer om Carinas aktiviteter:  http://carinahultqvist.jordstralningscentrum.se

 

 

GRUNDKURS I KINESIOLOGI

KURS  Lördag - söndag 30-31 maj.

Genom muskeltestning lär du dig att testa fram exakt var det finns problem i kroppen och vilken behandling kroppen själv föredrar för att kunna läka. Det är effektivt!

I kursen ingår också olika behandlingstekniker för att rätta till problem hos både kroppen och känslorna. 

 

MEDITATIONSKVÄLL  med  CARINA HULTQVIST

Fredag 12 juni kl. 1845. Föranmälan. 90:-

 

 

NATURVÄSEN  -  EVA SVENSSON, PER-UNO FRANSSON

KURS  Lördag - söndag 13-14 juni

En kurs där vi lär oss om olika slags osynliga intelligenser och Eva och Per-Uno berättar om sina erfarenheter av och samarbete med framför allt naturväsen i olika former, både jättestora och pyttesmå. Andra dagen går vi ut i naturen till en plats där ett områdesansvarigt naturväsen kontaktats i förväg. Där träffar vi många slags varelser och känner på deras aura. Många på kursen brukar kunna börja en enkel kommunikation. Du kan nog få med dig en naturväsen-följeslagare hem, ifall du önskar det.

 

 

DINA TIDIGARE LIV  -  CARINA HULTQVIST

KURS Lördag - söndag 13-14 juni 

Den här kursen är avsedd för de som vet att de levt tidigare liv, och vill veta mer samt för

de som inte har en aning, men vill veta.

Varje kursdeltagare kommer att få testa om de kan minnas några av sina tidigare liv, och får träning i hur de ska gå tillväga för att minnas ett eller flera liv som haft stor betydelse för dem.

Det är bra, men inte nödvändigt, om du tidigare gått i Regression.

Du får gärna får ta med inspelningsapparat och spela in dina regressioner.


Läs mer om Carinas aktiviteter:  http://carinahultqvist.jordstralningscentrum.se

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PRISER PÅ KURSER
Helgkurser kostar normalt 2.150:- och dagskurser kostar 1.150:-, men det kan variera. Läs mer om kurserna och övriga villkor under  
respektive kurs på hemsidan  www.jordstralningscentrum.se
.

ANMÄLAN

Du kan anmäla dig till våra kurser genom att maila till jc@vingar.se, ringa 08-510 110 25 ( säkrast kl 08-10) eller sätta in anmälningsavgiften på plusgirot.   
Skriv namn och adress. Vi skickar bekräftelse.

Anmälningsavgift sätts in på pg 410 89 43-4  Läs mer på hemsidan om avbokningsregler m.m.

 


HJÄLP JORDEN: SKICKA HEALING 

 

Vi  skickar healing till olika ställen på jorden två kvällar per vecka, onsdag och söndag. 
Tiden är alltid 19:30 - 19:45.
Om det inte passar dig så går det att skicka mellan kl 18 och 20. 

På onsdagar skickar vi främst till mer lokala mål i Norden. På söndagar till andra mål i hela världen.
Där kommer även internationella grupper att medverka och skicka healing och positiva tankar.   

Hoppas att du tycker att vår framtid och Moder Jord
är värd att få en kvart eller två i veckan 

Tillsammans gör vi underverk med miljön och klimatet! 

 Kartor finns på:
http://maps.google.com/maps?hl=en&tab=wl 
http://eniro.se 
http://hitta.se
 
Målområdet är:
nämnda orter och ungefär det kartan visar runt om.  
S = Sverige, N = Norge, DK = Danmark, FIN = Finland  
På kartan kan du kryss-klicka bort den obligatoriska vita "lappen",
du kan växla mellan kartbild som passar dig, vanlig kartbild, satellitfoto eller natur/grund-karta.
Du kan zooma dig ut och in. Skicka ungefär till det beskrivna målet och kartbilden. 
 
Hemsidan 
http://hjalpjorden.se är under uppdatering och ändring pga webhotellkonkurs.
men mål och lite teknik finns på
http://slagrutenytt.vingar.se/HJ-aktiviteter.htm     

Här nedan finns mål:

     

090503

SÖN

USA/ Arizona/ Phoenix

090506

ONS

S/ Skellefteå Boliden gruvor o Bottenviken

090510

SÖN

Kina/ Xining öst

090513

ONS

FIN/ Kajaani/Ule träsk

090517

SÖN

N/ Svinesund-Halden

090520

ONS

DK/ Roskilde

090524

SÖN

Cuba/ Havana

090527

ONS

S/ Gamleby-Vimmerby- Västervik

090531

SÖN

Schweiz/ Zürich

090603

ONS

DK/Grönland/ Thule (norra delen)

090607

SÖN

USA/ Colorado/ Denver

090610

ONS

DK/Färöarna/ Torshavn

090614

SÖN

Ecuador/ Quito

090617

ONS

DK/ Mön och vattnen runt

090621

SÖN

Etiopien/ Addis Abeba

090624

ONS

S/ Borås, Ulricehamn

090628

SÖN

Sierra Leone

 

 


TV-TIPS
 

 Här finns tips, som vi letat fram, om  intressanta program  
 för alla med Alternativa intressen.  

För att spara utrymme lägger vi tipsen på:
http://tv.jordstralningscentrum.se/tv-2009-14.htm

  HUMOR
Angel 2

Naturligtvis måste vi följa med i tiden, vara uppdaterade  och ha med lite deklarationstips så här sista dagarna före deklarationen.

Klicka på bifogad fil om anvisningar för deklaration av Hustruförmån som skall göras i årets deklaration,
om du vill ha dig ett gott skratt (eller grymta av ilska).
http://kul.adante.se/Hustru-0914.pdf

 

Du har väl inte missat avdragsvarianten som p.g.a. tvetydig lagskrivning kan ge slagrute-folk skattelättnad?
http://kul.adante.se/Skatt-0914.pps

 

Som motvikt till deklarationstips om Hustruförmånen så får vi väl skicka med följande bruksanvisning

En rekommendation från Svenska Brukskarlsklubben!

Brukskarlar:
Ursprung
Den tama mannen har funnits som sällskap och bruksman till kvinnor så långt tillbaka i tiden som vi kan minnas.
Användningsområdena har givetvis växlat, allt från jakt och jordbruk till dagens rena sällskaps- och avelskarlar.


När du bestämt dig för att skaffa karl vill vi ge dig lite tips och råd för att förenkla din vardag med mannen.

Det första du behöver tänka på är om du verkligen har tid med en karl. En karl är ingenting man lättvindligt kan lämna bort till vänner och bekanta. Ännu finns inga godkända pensionat i Sverige. Lyckligtvis är karlar idag accepterade i de flesta offentliga miljöer. Det är dock ej tillrådigt att ta med karlar överallt. Exempelvis boutiquer brukar framkalla nervositet och i vissa fall aggressioner. Det är inte ovanligt att man ser oroliga och gnällande karlar väntandes vid kassan.

Även om du anser dig ha tid över till både en och två och kanske tre karlar vill vi inte rekommendera mer än en. Ofta visar de oro och till och med svartsjuka om 'matte' bryr sig för mycket om andra karlar!

Kostnader
Det är givetvis något som man bör tänka på innan man skaffar karl. Att ha karl är inte billigt. En karl äter mycket och behöver kläder, bil, mm. En duktig arbetskarl kan ofta själv tjäna ihop till sitt uppehälle. Har man en skicklig jägarkarl kan han bidra till hushållet med bland annat älgkött. På höstarna kan man till och med se hur karlar beger sig ut i flock för att jaga älg. Se till så att just din karl har tillstånd, d v s licens, för detta annars bör man inte låta dem löpa omkring hur som helst i skog och mark. Om din karl saknar det rätta intresset för jakt kan du kanske istället träna honom till att bli en skicklig bär- och svampplockare.

Allmän skötsel
För att din karl ska få leva ett långt, friskt och lyckligt liv behöver han god mat, frisk luft, daglig motion och någon eller några aktiviteter som inspirerar honom. Tänk även på att hålla din karl vacker. Östgötarasen är vanligen renlig av sig och sköter det mesta själv till exempel ansning av skägg och naglar. Avancerad tandvård och trimning av huvudhår bör man överlåta till en fackman.

OBS! All kupering är strängt förbjudet i Sverige, sådant kan till och med medföra rättsliga följder i vissa fall!

Raser
Det finns ett stort antal olika karlraser. Vid resor till sydligare länder slås man av hur många lösdrivande karlar som finns på gator och stränder. Och visst är det lätt att glömma allt förnuft när man ser in i ett par bedjande, sammetsbruna ögon... men tänk på att dessa karlar oftast helt saknar uppfostran och dessutom kan vara smittbärare av allehanda sjukdomar då vaccinationer är ovanliga i dessa länder. Dessutom är det ofta problem med att få införseltillstånd till Sverige för sådana karlar. Vi vill därför rekommendera att du väljer en av våra erkända svenska raser.

Vi väljer att här presentera Skånerasen.
Vad som kännetecknar Skånerasen är främst ett lugnt psyke, relativt lättuppfostrade men de behåller ändå sin lekfullhet högt upp i åldrarna. Alla färger och kroppsbyggnader är godkända.

En könsmogen karl tycker om att visa upp sig med sina artfränder på dansställen. Det är där som parningslekarna inleds. I jakten på en ägarinna kan till och med vilda slagsmål utbryta. Vi avråder dock från att välja någon av de riktiga 'stridstupparna', de kan bli svåra att få någon riktig pli på. De kan i vissa fall morra och anfalla sin ägarinna! Då måste man omedelbart säga ifrån och visa vem som bestämmer. Det ger honom en trygghet att veta sin plats. Även den lugnaste karl kan ibland brusa upp och försöka ta kommandot. Det gäller då att vänligt men bestämt tillrättavisa honom. Om det inte räcker så måste list tillämpas. Du bör i ett tidigt stadium bestämma om du vill ha en inne- eller en utekarl. Väljer du en innekarl så bör du tänka på att motion är otroligt viktigt. En innekarl kan annars bli passiv och hemfalla åt öldrickande framför tipsextra. Det är inte svårt att lära en karl enklare små sysslor såsom att gå och handla eller att dra en barnvagn runt kvarteret. Glöm inte heller att ge rikligt med beröm. Karlar sporras då och utför villigt sina små tjänster. Godbitar användes med fördel för att belöna önskvärt beteende.

Uppfostran
Även om du vet att din karl är lydig och snäll och inte skulle göra en fluga förnär så bör du inte låta honom i glädje hoppa emot främmande människor. Någon som ej är van vid karlar kan till och med bli rädd. En annan viktig uppfostringspunkt är att lära honom att tiga på kommando samt att hålla sig intill dig så att han inte ställer till förtret för andra. Mycket vanligt är en tendens att springa efter andra karlars bilar och ett sådant beteende är oacceptabelt och bör kvävas i sin linda!

Avel
Även om du idag inte är intresserad av avel så är inte snöpning något vi vill rekommendera. Det kan komma en dag när du ångrar dig och då blir du tyvärr tvungen att byta ut din gamla trotjänare mot en ny. Om du tänkt använda din karl i avelssyfte bör du först kolla stamtavlor men även tänka på att påssjuka kan försämra avelsmöjligheterna. Ett byte kan komma i åtanke. För övrigt brukar karlarna visa sig villiga till avel något som bekräftas från BB-håll. Om du inte vill lämna din karl hemma vid förlossningen så går det bra att ta med honom till BB. Personalen där har utbildning och är vana att handskas med nervösa karlar. En positiv reaktion är att många karlar uppvisar en högre mognadsgrad efter den första avkomman även om motsatt reaktion i sällsynta fall kan förekomma. Vidare avel bör inte bedrivas på karlar som inte visar intresse för sin avkomma, inte vill kännas vid sin avkomma eller till och med är aggressiv mot avkomman. Sådana karlar är inte ens lämpliga som sällskapskarlar och du bör snarast göra dig av med honom hur söta de än må vara.
Eventuella framtida ägarinnor till en sådan karl bör varnas för att han har sådana defekter innan de tar hem honom.

Kost
En karl kan äta i stort sett vad som helst även om de tycks föredra den kost de är uppfödda på (det sk 'mammas-köttbullar-syndromet'). Rådgör därför gärna med uppfödarna om vad karlens kost varit baserad på under uppväxten. Låt inte mannen rumstera fritt i kylskåp och skafferi och fall inte för bedjande blickar vid kaffebordet. Det är direkt olämpligt att låta honom tigga vid bordet. Vissa karlar visar ibland tendenser att vilja hjälpa till att tillreda sina egna måltider. Detta bör uppmuntras! Maltdrycker uppskattas ofta av karlar men låt det inte bli till någon vana. Ett par burkar per månad under sträng uppsikt är dock inget att oroa sig för.

Sjukdomar
Karlar kan ofta uppvisa diverse små sjukdomssymtom. Ta dock dessa med en nypa salt. En kvinna kan vanligtvis fortsätta att utföra sina dagliga sysslor trots sjukdom men detta tycks vara svårare för en man. Han sjukskriver sig gärna i rent förebyggande syfte. Detta inträffar oftast vid helg- och skiftarbete. Många karlar har tendenser till färgblindhet. Du bör därför hjälpa honom med påklädningen. Karlar med orange tröja och rosa byxor har faktiskt påträffats.

Sammanfattning
Vi hoppas att du får mycket glädje av din nya karl under många år. Som komplettering till våra små tips kan du gärna läsa andra, mer utförliga fackböcker i ämnet karlavård. Vi kan rekommendera 'Allt en kvinna bör veta om män'. Du kan givetvis också vända dig till närmaste klinik.

Svenska Brukskarlsklubben


Och en upplyftande video efter allt deklarationselände:

http://kul.adante.se/You_are_always_on_my_mind.pps  


Och månadens populäraste video i Europa,
bara att sätta på ljudet och klicka:

http://www.youtube.com/watch?v=wnmbJzH93NU 

Och innan du stoppar mat i munnen och stänger av ljudet:
http://www.youtube.com/watch?v=YV6zfB9QfVQ&NR=1Ha en skön fortsättning!  
önskar 

Eva Svensson och Per-Uno Fransson  
Jordstrålningscentrum

e-mail:  jc@adante.se
 
tel: 08-510 110 25    
 
www.jordstralningscentrum.se
Tipsa gärna fler personer om Sl@grutenytt,
så de också får en chans att hitta och börja utforska de osynliga världarna!
Varför inte vidarebefordra detta till lämpliga vänner och bekanta ?

 


 

Jag vill till
Jordstrålningscentrums hemsida
Adante (hälso-sajten)
ett annat nummer av Slagrutenytt

nästa Slagrutenytts
indexsida
föregående