nr 28,  9 november 2008  

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM 
www.jordstralningscentrum.se

 

 Gamla nummer av Slagrutenytt finns  http://slagrutenytt.vingar.se  
Nya nummer läggs dit så fort vi hinner 


 

  
INNEHÅLL:   
-   
UPPFÖLJNING:  LILIAN CARLSSON & ANDENS ANATOMI 
-   UPPFÖLJNING:  KRISTINA VON REIN - KANALISERING
-   DE NÄRMASTE FÖREDRAGEN  
-   DE NÄRMASTE KURSERNA     
-   HJÄLP JORDEN SKICKA HEALING 
-   TV-TIPS    
-   HUMOR     
-   TÄNKVÄRT  
 
 
  
UPPFÖLJNING: LILIAN CARLSSON & ANDENS ANATOMI 

Mycket bra föredrag som publiken gillade!
Och efter pausen var det en mycket givande frågestund.  

Vi lovade ha med länk till Lilians hemsida,
OMNIBUS MUNDUS FILOSOFI
där det finns en del av dokumentationen hon hänvisade till under föredraget.

http://omfilosofi.dinstudio.se/  
Där finns de fantastiska bilderna från föreläsningen,
men utan kommentarerna förståss...
Fast de är värda att kolla även för er som bara tror att ni är "lite" intresserade
av detta mycket intressanta och stora ämne.
Lilian återkommer snart med kurs en nedan, där man  får lära sig känna egna förmågor. 
Hör av dig om du vill vara med.
 
Vi rekommenderar kursen! 


 
 

 

ANDENS ANATOMI
Kurs med Lilian Carlsson

DATUM:        Lördag-söndag 29-30 november, lör kl 10-17, sön kl 9-16.
KOSTNAD:   2.150:-. Anmälningsavgift 400:-. Övriga villkor på hemsidan.

På den här kursen får du undervisning på kosmisk nivå av en lärare som är kosmiskt medveten.   
Vi börjar med att repetera grunderna från Lilians föreläsning 3 november.
Vi kommer praktiskt att öva de fyra elementen: Kroppen/jord, känslan/vatten, själen/luft och anden/eld.
Vi kommer att få lära oss att känna Qi och hitta våra egna och de andra deltagarnas vibrationstal som är vår andes personliga kod.  
Vi kommer att få lära oss hur vi höjer vårt medvetande bl. a. genom att blockera ut nyhjärnan.  
Hur man med tanken kan höja energier i kroppen.  
Lilian lär oss slå ut våra blomblad i chakrorna.  
Hur vi kan förändra energiflödet inne i vår kropp.
Med nyfikenhet, lek och fantasi skall vi tänja på gränserna för att kunna upptäcka vem vi egentligen är.  
En multidimensionell varelse i en odelbar enhet. Vi väljer och Lilian guidar.
Lilian är enäggstvilling med solkraft och är kosmisk lärare. Hon arbetar numera som filosof, men har arbetat som allt från undersköterska till allmänläkare. Hon är född med läkande händer och har minnen från tidigare liv och utomjordiska existenser. Haft nära dödenupplevelse.  
Lilian har lett kurser i medvetande-utveckling sedan 20 år och är en väldigt omtyckt lärare med mycket egen hög kosmisk kunskap.

   

  
UPPFÖLJNING:  KRISTINA VON REIN-KANALISERING 
Allt i nedanstående avsnitt copyright Kristina von Rein.  


På Hjälp Jorden-kvällen onsdagen 5 nov ersatte Kristina von Rein Carina Hultqvist som var sjuk.
Kristina berättade mycket intressanta saker:

Hon berättade om sin andliga och mediala utveckling och hur hon kanaliserade boken.
Hon har tidigare för oss berättat ett kapitel ur sin fina bok och 
haft en specialkanalisering till oss.
De båda kommer längre fram här i repris, på begäran av de som var med i onsdags.


Hon läste ett kapitel ur sin bok.
Hon hade varit vänlig nog att kanalisera ett meddelande för oss som var med på Hjälp Jorden-kvällen onsdagen den 5 november 2008:
 

 
Alla människor kanaliserar! 

Jordens framtid ser inte ljus ut om ni människor fortsätter att göra såsom ni alltid brukar göra när något känns obehagligt. Nämligen att blunda för konsekvenser av ert felaktiga tänkande och handlande. Människorna på jorden måste vakna upp till att ta ansvar för det som händer när omedvetenhet får råda.

Att kanalisera är inget onaturligt eller speciellt svårt för er som vaknat upp till era gåvor. Det svåra är att passa in det som händer er i era vardagsliv. Ni är inte självklart lyssnade till på av den stora massan med sovande människor. Och alla ni med gåvor vet inte hur ni ska nå ut. Men det är inte heller allas uppgift att sprida information.

Några av er har kontakten för att stärka er egen inre andliga utveckling. Några av er ska använda de kunskaper ni får kanaliserade i riter, ceremonier, konst och musik. Andra ska använda kanalisering i syfte att ge healing.

Några av er ska få kunskaper som ska förmedlas i vida kretsar, medans andra endast ska verka i det "tysta lilla", men ändå stora sammanhang. Några av er ska använda våra instruktioner för att dras till platser där ni ska aktiveras. Ytterligare några vet inte om att de är verktyg i den kosmiska planen för medvetandehöjning, men lyssnar på sina impulser de tror kommer endast inifrån sig själva. Ty trodde de på att impulserna kom "utifrån" skulle de bli rädda för att bli manipulerade. Men vet om att vi änglar aldrig skulle manipulera er till något ni inte själva hett eftertraktade.

Mer information kommer att komma till människan i dessa dagar med syfte att hon söker sin förfining i både andligheten, men också i sin personlighet.

Alla människor kanaliserar redan så till vida att de tar emot och processar information som når dem som är bortom ord. Så det handlar inte om att en människa inte kanaliserar, ty alla gör det. Det det handlar om är nivåer, vilken typ av information som tas emot och vilken förståelse mottagaren har som utgår från var mottagaren befinner sig: i vilken kropp, i vilken livssituation, med vilken medvetenhet, med vilken vald uppgift, med vilken personlighet/värderingssystem, och med vilket livskontrakt som själen kom ned till jorden med. Och trots att alla dessa förutsättningar kan vara uppfyllda, så har ni en egen fri vilja som kommer att avgöra hur ni använder er av era förmågor.

Barn av vår tid brukar ni säga och ändå har ni framtidens barn redan på er planet. Dessa barn lider mycket då de inte får den intensiva vägledning de behöver för att kunna utveckla sig själva till sina potentialer och till att minnas vilka de är. För dessa barn blir det allt viktigare att stödet kommer redan när de är unga, ty de kommer annars lätt att gå vilse bland alla de krafter som verkar på deras kroppar och sinnen.

Det uppstår en "våldsam" kollision mellan å ena sidan de ideal den penningstarka marknaden vill förmedla för att reducera deras personligheter, och mellan å andra sidan alla de starka impulser som kommer både inifrån och från starka påslag av energier som närmar sig jordens atmosfärer och som tränger igenom.

Ni ska inte vara rädda att vakna upp till att vara de obegränsade människor ni kan vara. Vakna upp till er sanna potential som är så mycket större än den som de flesta av er lever i idag. 

Älska älska älska!  Källa: Kristina von Rein
Hennes hemsida heter
 
 
 
www.helandevision.se 
Hennes fina läsvärda bok heter:
HelAnde Budskap
Välj Moder Jord nu
!

 
 Vill ni köpa hennes bok portofritt på föredragskväll hör av er till oss!
Vi kan även skicka den med post, men då tillkommer porto.
Du kan även beställa boken direkt av Tina och få den signerad!

 

 

GUDINNANS ÅTERKOMST

Kanalisering av Kristina von Rein ur boken:

HelAnde Budskap – Välj Moder Jord nu!

www.helandevision.se

 

 

Många kulturer har prisat GUDINNAN – hon vars sköte är ursprunget till allt.

 

Tänk – oh kvinnor – att ert sköte är ursprunget till allt liv. Det är därför det är viktigt att ni renar ert sköte. Rena det från gifter inom er i form av kemikalier, metaller, förvrängda uppfattningar, kyla (fråndragna energier) och för trånga kläder.

 

Ni måste ta kontakt med ert pulserande ursprung. Er sexualitet är en gåva och er förbindelse med Moder Jords krafter.

 

Detta visste ”de” – att kvinnans sexualitet var djupt grundad i naturen och att kvinnorna därigenom fick kontakt med Gaias medvetande – och det blev ett hot mot den nya kyrkan som skulle prisa endast Fadern.

 

Kvinnor – frånskurna sin djupaste kontakt med Moder Jord tappar sin kraft. De blir endast halva varelser –avskurna från sitt starka ursprung, sitt mysterium att föda fram liv. Avsaknad av denna kraft gör kvinnorna lätt manipulerbara och även till objekt som de varit länge. Först ägodel (när kvinnan inte ägde yttre makt) och nu till sexuella objekt att studera och fortfarande ägas.

 

Allt detta för att männen ska bli fast i att begära – äga kvinnan – så att även männen inte kommer i kontakt med Moder Jords medvetande.

 

Så länge de äger en kvinna frånskuren all makt/kraft så kommer männens fokus ligga i att ha kontroll över kvinnan. Mannens kraft avleds från deras egen kontakt med sina kraftkällor till sin ande genom fokuseringen av sin kraft till att kontrollera kvinnan. Och så kan hela jordens befolkning hållas under kontroll.

 

Kvinnor börja andas, börja känna Gaias puls inom er, i ert blod, i er förbindelse med Gaia genom era kroppar. Känn pulsen vibrera. Var mycket i naturen. 

 

Var vilda, släpp kontrollen och börja bejaka er sinlighet, er kraft, er inre häxa, ert starka väsen. Blunda och föreställ er hur det skulle vara om ni kunde njuta fullt ut med hela er kropp. Känn hur Moder Jord menar att ni ska känna er sexualitet dunka i blodet och ut i kroppen. Ta tillbaka er kraft ni vildmarkens djuriska kvinnor. Känn hur pulsen gör att ni börjar svettas.

 

Börja dansa Extas. Extas så att era kroppar glömmer allt vad ni har inprogrammerat att tro på. Rör er vidare så att kroppen kan börja visa er den uråldriga visdom som finns lagrad inom er. Visdomen att ni är gudomliga, visdomen att ni kan klara allt när ni bejakar er kraft – även när det gäller att övertyga männen om er fullaste kapacitet utan att ni ska krympa och låta er kontrolleras.

 

Börja dansa er vildaste dans och KÄNN ERT UNDERLIV vibrera av liv!

 

Gudinnekrafterna finns överallt i naturen liksom Gudskraften. Det är bara människans påfund att separera skapelsekrafterna i två motpoler och sedan radera ut den viktiga kvinnokraften.

 

Gudinnans återkomst till jorden ÄR viktig. Utan Gudinnan kommer ni människor aldrig att nå en slutgiltig balans mellan det manliga och kvinnliga. 

 

 

GUDARNAS TILLVÄXT

Kanalisering av Kristina von Rein den 12 augusti 2008

www.helandevision.se

 

Gudarna på jorden är lika viktiga på jorden som Gudinnorna.

 

Många människor vill inte tro att de kan besitta så starka skaparkrafter som de gör. Därför skapar ni människor era liv utifrån så mycket omedvetenhet. Ni tror inte att ni skapar, men era sammanlagda tankar blir den verklighet ni lever i, även om ni inte är medvetna om det.

 

Gudinnans återkomst till jorden är viktig. Men hon ska ej stå ensam. Den feminina kraften är förbunden med den maskulina. Den split ni upplever idag i era liv mellan det ni kallar manligt och de ni kallar kvinnligt kommer från den maktfördelning som bestämdes för tusentals år sedan.

 

Men nu ska kvinnorna visa vägen till förbundenhet. En förbundenhet som utgår ifrån deras starka skaparkraft, och denna kraft kan många gånger hota männen i deras fack där de placerat sig. De kommer att tro att de tappar makt och kontroll när de släpper fram kvinnans kraft, men de ska vara förvissade om att de bara har allt att vinna på att bejaka kvinnor i kraft.

 

Lätt kan de känna sig underlägsna, utmanövrerade, överflödiga, men så är ej fallet.

 

Kvinnan behöver mannen, liksom mannen behöver kvinnan. Guden ska ej stå själv, så ej heller Gudinnan.

 

Det är den gudomliga föreningen som ska föra människan åter in i paradiset. Paradiset lever inom varje människa, men för paradiset på jorden behöver ni även manifestera paradiset i era relationer mellan man och kvinna.

 

Ni ska ej ge upp även om ni män inte tror er kunna möta en kvinna i kraft. Ni behöver ej känna att ni behöver överträffa henne för att duga. Ni duger mångfalt mer om ni kan ta emot en kvinna och hennes kraft, ty detta fordrar att ni långt mer har sökt i ert inre och funnit er egen styrka.

 

Er egen styrka, som är oberoende av att ni har kunnat mäta den mot något/någon annan för att övertyga er om den. Nej denna styrka, er egen kraft, ska inte mätas utan upplevas och njutas. Denna kraft är en kraft ni alla bör söka inom er själva män! Er egen skapandekraft! Utan den kan Gudinnan ej verka i fulländning, ty hon behöver bli mottagen.

 

Många kvinnor i era rika länder undrar: var finns de män som ej mäter mod i att mäta sig, utan mod att vara i närvaro.

 

De nya gudarna är de män som vill se djupt in i sina kvinnors själ för att där se sig själva. De nya gudarna är inte ute efter att härska utan efter att få sig själva återspeglade i kärleken i en kvinnas ögon.

 

Dessa ”nya” män får inte vara rädda för att beröras både till kropp och själ.

 

Vildkvinnan hungrar efter att få bli mött och ärad, inte av en man som förgriper sig på henne, utan av en man som ylar och gör det tillsammans med henne, för att förstärka hennes röst i förbindelse med moder jord.

 

Ack så vackert livet kan vara! 

 


 

 

  DE  NÄRMASTE FÖREDRAGEN      

JORDSTRÅLNING I TEORI OCH PRAKTIK 
 
 
– ÅKE PIHLGREN och HANS GIERTZ  
FÖREDRAG Måndag 10 november kl. 18.45 Lokal: Kammakargatan 56 Många tror att det enbart är currylinjer och vattenådror som påverkar oss människor negativt i vårt boende och placering av sängar. Det finns betydligt mer som är negativt i hemmen. Dubbelkors, vattenpelare, negativa energier, spöken, andar, gråsvarta väsen, sexkantfönster m.m, m.m. Åke Pihlgren redovisar bostäder som han har "sanerat".

Hans Giertz redogör för sin forskning på jordstrålning och de teorier han kommit fram till om vad jordstrålning är och hur den uppstår.


MEDITATIONSTEKNIKER –
CARINA HULTQVIST
FÖREDRAG Torsdag 13 november kl. 18.45 Lokal: Kammakargatan 56
Vill du sänka sitt blodtryck, minska sitt sömnbehov, bli lugn, harmonisk, få kontakt med ditt inre, samt prestera bättre fysiskt och intellektuellt? Meditation kan vara svaret!
Carina presenterar under kvällen olika meditationstekniker, både vanliga och andra: meditation med enbart mantra, med enbart objekt, med mantra och objekt, utan mantra och utan objekt. Inom den här gruppen finner vi välkända tekniker, som TM, zen och djupmeditation. Carina berättar om några andra mycket användbara tekniker, som atlantisk meditation, kabbalistisk meditation samt bild-meditation. Atlantisk meditation kommer också att beskrivas mer ingående som kurs i mars 2009.  
Mer info om Carina Hultqvist på http://carinahultqvist.jordstralningscentrum.se     

MEDITATIONSKVÄLL
Kom och meditera med oss i grupp på fredagskvällar en gång i månaden!  Du behöver inga förkunskaper. 
Carina Hultqvist leder meditationerna. Nästa gång är fredagen 14 november. Kostand 90:- per gång.
Anmälan via mail eller telefon 08-510 110 25.

SLUMPEN ÄR INGEN TILLFÄLLIGHET – JAN CEDERKVIST 
FÖREDRAG Måndag 17 november kl. 18.45 Lokal: Kammakargatan 56 
Troligen har du upplevt något liknande detta: Du kommer plötsligt att tänka på en person du inte haft kontakt med på länge. Du bestämmer dig för att slå en signal, men i samma ögonblick som du sträcker dig efter telefonen ringer den. Det är just den personen du tänkte ringa. 

Var det bara en blind slump, en statistisk knorr, eller finns det ett djupare mönster bakom?

Exemplet är en enklare form av det som Carl Jung kallade "synkronicitet" som betyder meningsfull slump. Det finns många exempel på mycket mer spektakulära synkroniciteter som har löst ett problem, räddat en svår situation, rentav förändrat ett liv. 

Vi är en del av ett större sammanhang som vi idag kan börja ana konturerna av.


HJÄRNANS FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MINNETS MÖJLIGHETER  REZA YAZDANI
 
FÖREDRAG Måndag 24 november kl. 18.45 Lokal: Kammakargatan 56
Hjärnan är gjord för inlärning. Den styr bl a vår identitet, initiativförmågor, intelligens och minne. Yazdi talar om tankeprocessen, hjärnans förmåga i olika åldrar och hur stress och sjukdomar påverkar den. Vad kan vi göra åt det? Hur kan vi utnyttja den bättre?Reza återkommer 31/1-1/2 med kursen "Förbättra dina hjärnfunktioner och ditt minne" Kursen är en bra investering i ett behagligare och lyckligare liv nu, och för att leva bättre på ålderdomen! Mer kursinfo finns på  hemsidan.  


 
JOHN OF GOD -
ANITA EKBERG  

 FÖREDRAG Måndag 1 december kl. 18.45 Lokal: Kammakargatan 56 
 John of God är en av nutidens mest kraftfulla transmediala (en ande går in) helare.
Han arbetar på Casa de Dom Inácio i Brasilien, en av världens främsta spiritistiska kliniker med medicinsk inriktning. Forskarna kallar det som sker på kliniken för mirakel och läkares världsbild förändras. John of God utför bl a operationer med bara händerna.

Föredragshållare är Anita Ekberg som har besökt kliniken ett flertal gånger och fått ovärderlig hjälp i sin healingprocess både med fysiska problem och i sitt arbete som healer och andlig lärare. Anita arrangerar resor till kliniken för behövande från Sverige.

Du kommer även att ha möjlighet att köpa boken om John of God "Vad är healing och hur kan det fungera" till specialpris, plus kristaller och stenar från kliniken.


GRATIS INFORMATIONSKVÄLL OM KINESIOLOGI
 
Torsdag 4 december kl. 18.45 Lokal: Kammakargatan 56  

Eva Svensson, Jordstrålningscentrum, är diplomerad kinesiolog och informerar om kinesiologi = muskeltest. Kinesiologi är en mycket bra komplett behandlingsmetod, som kan användas för behandling av både kropp och psyke. Muskeltest används också som kontroll-hjälpmedel för att se att man mätt rätt med slagruta, vilket kommer att visas.

Här får du en inblick i vad kinesiologi är och kan användas till, t ex hälsan, regression, allergitest och test på sjuka djur. Eva visar också andra slags metoder hon arbetar med, bl a tankens kraft. Se en demonstration som får dig att häpna! Läs mer om Kinesiologi-kurser på  hemsidan 
 

 KANALISERING – CARINA HULTQVIST  
FÖREDRAG Måndag 8 december kl. 18.45 Lokal: Kammakargatan 56
 
Kanalisering förutsätter egentligen bara att man lyssnar på den lilla inre rösten i sitt eget huvud och upprepar högt vad den säger. Det är allt. Nästan alla kan lära sig att kanalisera någon eller något. De flesta anses ha andliga, osynliga guider som medhjälpare, och dessa är i regel mer än villiga att komma till tals.

I det här föredraget beskriver Carina grundligt hur det går till att kanalisera olika typer av andar eller energier. Vi får också veta vem eller vad man inte bör kanalisera och varför.
För den som vill gå Carinas kanaliseringskurs  21-22 februari -09, är det här föredraget en utmärkt introduktion.
  Mer kursinfo finns på  hemsidan.   

 
JULFEST
 
Måndag 15 december kl. 18.45 Lokal: Kammakargatan 56 
Vi avslutar traditionsenligt året med en festkväll, så att vi kan hinna umgås lite mer. Vi har den i form av ett knytkalas. Ta med dig lite mat och ställ fram, och smaka själv på vad andra tagit med. Kaffe, dricka, te och porslin samt tipstävling fixar vi. Berätta gärna något roligt med anknytning till våra ämnesområden. Främst så hinner vi umgås! Välkomna!


 
 


 

 DE NÄRMASTE KURSERNA      

MERKABAN – DIN BEVINGADE LJUSKROPP – CARINA HULTQVIST  
KURS Lördag – söndag 15-16 november 
 
 
Merkaban handlar i grunden om uppstigning – att möta sitt eget gudomliga Jag öga mot öga. Få personer har upplevt detta, men alla har förutsättningarna. Allt som behövs är de tre t-na: teknik, träning, tålamod. Detta är vad kursen handlar om.
Vi övar de nödvändiga andnings- och visualiseringsteknikerna. Vi lär oss sambanden mellan ljud, form, tanke och vibration, och tränar oss i att vibrera ljud, inte bara i strupen utan också i huvudet och hjärtat. När vi lyckats med våra andnings- och visualiseringsövningar så går vi vidare och förankrar syn- och hörselintryck i hjärtat. Därefter är det dags för lite teori.
Vi lär oss något om Pythagoras och hans lära. Hur ska man bäst leva för att lyckas stiga upp i den kosmiska farkosten som kallas Merkaban, och möta sin själ – det gudomliga Jaget.
Carina talar också om vad som skrivits i ämnet: den judiska traditionen, Indiens mytiska farkoster (vimanorna), Elie himmelsfärd, Jesu och Muhammeds upptagningar till himlen m.m.
Kursen är en utmärkt startpunkt för den som verkligen på allvar vill satsa på en uppstigning till högre dimensioner.
 

Nu måste vi alla höja vårt medvetande enligt åtskilliga profetior. Så detta är en välkommen kurs.
 När vi genom att möta vårt gudomliga jag inser vilka vi egentligen är, så försvinner många av våra rädslor som annars lätt kan triggas igång i dessa oroliga tider, som enligt profetiorna nu har börjat och som kanske accelererar fram till 2011. Ingen vet något,  men profetiorna är många och dystra. Genom att höja sitt medvetande så störs man inte så mycket av problemen utan kan både acceptera och förstå mer och även hjälpa till. 

Mer kursinfo på http://carinahultqvist.jordstralningscentrum.se

 
KURS i MENTAL KINESIOLOGI 
KURS Lördag – söndag 22-23 november

Mental kinesiologi är roligt att arbeta med. Du kan t ex ställa muntliga frågor till kroppen och själen och få svar från det undermedvetna genom muskeltest.
Därför kan du få fram svar från delar av dig som annars är svåra att nå.
Kinesiologin används också till mycket mer. Inga förkunskaper behövs.
Exempel ur kursinnehållet:
Mentala frågor: Kontakta och samtala med den klokaste delen av dig - ditt undermedvetna.
Ställ frågor och få fram ja- och nejsvar genom muskeltest.
Ställ frågor om vad du vill, t ex om nuvarande problem och fråga vad ditt undermedvetna (som har mycket mer kunskap) anser du behöver göra åt det.
Ställ frågor om tidigare liv du levt och vad som hände då.
Låt kroppen, som har minnen därifrån, få svara.
Gör hälsobehandlingar.
Egenvårdsprogram. 
 

VILKA GUIDER ÄR MED DIG M.M.    
KURS Lördag – söndag 29-30 november

 
En helg med spännande ”prova på”-aktiviteter. Ej kurs utan workshop, så bra om du vet vad det handlar om, och t ex har gått kurser hos oss. Chans att prova nya spännande saker och att få facit, bl a:

Deltagarnas guider. Jenny ser på och berättar lite om varje deltagares guide (för de som vill).
    De andra lyssnar under tiden, vilket brukar vara spännande. Mer prat om guider.

Polaritetshealing. 6 personer ger en polaritetshealing till en person under 3 minuter.
Vi spelar olika sorters musik: chakramusik o annan musik och se hur auror o chakror reagerar.
    Mår vi bra av all slags musik? Eller beror det på individen? Vi provar oss fram!

Healing med stenar. Jenny demonstrerar på en frivillig. Fast stenar är av samma sort och ser likadana ut kan de ha helt olika verkan på oss. Exakt placering kan göra stor skillnad.
Alla får en av Jenny utvald sten, som passar till just den personen.
Hälsa på naturväsen som vi bjuder in till lokalen och som några kursdeltagare ofta har som sällskap.
   Per-Uno arbetar med många olika slags naturväsen för att heala jorden m.m.

Traumaringar av olika sorter, känn in och ta bort hos någon.
Levitation. Jenny-special, om hur man kan uppleva sig lättare på speciella platser. Ta med liggunderlag så du kan ligga och slappna av, alla brukar sticka iväg med minst en aura.

Per-Uno är van slagruteman, healer av både människor och natur och har mycket erfarenhet från många områden inom den osynliga världen.
Jenny har många välutvecklade förmågor, bl a ser hon och kommunicerar med osynliga väsen, vilket ger henne spännande information.

Läs mer om denna kurs på hemsidan.
 

ANDENS ANATOMI – LILIAN CARLSSON  
KURS Lördag – söndag 29-30 november
 
 

Undervisning på kosmisk nivå.
Vi börjar med att repetera grunderna från Lilians föreläsning 3 november.
Vi kommer praktiskt att öva de fyra elementen: Kroppen/jord, känslan/vatten, själen/luft och anden/eld.
Vi kommer att få lära oss att känna Qi och hitta våra egna och de andra deltagarnas vibrationstal som är vår andes personliga kod. Vi kommer att få lära oss hur vi höjer vårt medvetande bl. a. genom att blockera ut nyhjärnan. Hur man med tanken kan höja energier i kroppen. Lilian lär oss slå ut våra blomblad i chakrorna. Hur vi kan förändra energiflödet inne i vår kropp.
Med nyfikenhet, lek och fantasi skall vi tänja på gränserna för att kunna upptäcka vem vi egentligen är. En multidimensionell varelse i en odelbar enhet. Vi väljer och Lilian guidar.
Lilian är enäggstvilling med solkraft och är kosmisk lärare. Hon arbetar numera som filosof, men har arbetat som allt från undersköterska till allmänläkare. Hon är född med läkande händer och har minnen från tidigare liv och utomjordiska existenser. Haft nära dödenupplevelse. Lilian har lett kurser i medvetande-utveckling sedan 20 år och är en väldigt omtyckt lärare med mycket egen hög kosmisk kunskap.

Vi rekommenderar kursen varmt för de som vill utveckla sitt medvetande!  
Mer kursinfo finns på vår hemsida  och i början av detta mail. 

 


HÄLSO-LASSE
  
KURS Lördag - söndag 6-7 december 
  
Hälso-Lasse har varit en föregångare på många områden. Han har varit vegan i 40 år, var en av de första alternativodlarna i Sverige, har haft Västsveriges största livsmedelsbutik och varit störst jordgubbsodlare.
Hälso-Lasse är en personlighet. Den som träffat honom glömmer honom inte.
Hälso-Lasse (Aristonius Joalin, Lars Solhjärta, Lars Lönnerud) har jobbat som Sveriges mest besökta homeopat i 35 år med ett brett helhetstänkande. Bl a har han behandlat över 11.000 kvicksilverförgiftade. Hälso-Lasse är den enda i Norden som länge använt mycket stora styrkor av D-vitamin till sina patienter, då han redan på 1980-talet insåg att det behövdes. Först i år (2007) har forskarna konstaterat att Lasse haft rätt hela tiden, dvs att
D-vitamin är fettlöslig och inte lagras i levern och därför kan tas i stora doser vilket man tidigare varnat för! Lasse är känd för mycket sådant nytänkande, vilket gjort att han lyckats med ett otal patienter som andra haft svårt att få friska. Kom och lär!

Kursinnehåll: 
Nu är det rätt tid för oss att resa oss ur askan och skapa oss ett nytt liv. "Kärlekens källa".
Ta bort dina obalanser och låt din kropp bota sig själv. Det är egentligen få orsaker till människans ohälsa; Bristen på ljus i Norden, cirkulationsstörningar, förgiftningar och hormonstörningar. Metaller i munnen, en stor orsak till olika förgiftningssymtom, bl a trötthet, olust, värk, allergier och massor av andra symtom. Ljusbrist skapar D-vitaminbrist och är orsak till många sjukdomssymtom, t ex urkalkning i skelettet, allergier, tidigt åldrande, cancer, psykiska besvär, magbesvär och massor av annat. Som en följd av orsaker som vi lätt kan åtgärda, angrips vi av fria radikaler som skapar tidigt åldrande.

Psykiska problem – vi känner oss misslyckade. Man är 40 men känner sig som 90.
Vårda dina relationer till andra, så stärker du din egen energi och andras. Ouppgjorda konflikter kan dra musten ur dig.

Vi blir det vi äter. Viss mat innehåller mycket mer antioxidanter. Genom att tillföra hög energi kan man inte bli utbränd. Björksav, en av de bästa hälsodryckerna. Hur olika färger och dofter på bl a blommor påverkar oss på olika sätt. Sängplatsen är en viktig del i ditt liv. Utforma den på rätt sätt så du kan ta till dig det kosmiska flödet och all information som kommer till dig på dina nattliga resor.

Vattumannens tidsålder, som vi är på väg att förankra oss i, ger oss större möjlighet till den frihet vi längtar efter. Nu när tiden går mot den stora reformationen "Jordens examen" finns hur många möjligheter som helst om vi tar vara på de verkliga möjligheterna och kunskaperna och koncentrerar allt som vi byggt upp i olika tidigare liv. Enligt Mayaprincipen går tiden fortare men vi kan lära oss att koncentrera tiden så vi hinner allt vi ska göra. Jorden har många periodiciteter och svängningar och cykler. En är den väderleksperiod som vi upplever nu. Den började 1996 och kulminerar 2011. Det är viktigt att vi jobbar med kärlek till allt och alla. Allt vi sänder ut kommer tillbaka till oss själva.
På kursen berättar Hälso-Lasse mer om alla dessa saker och tar också upp en massa annat.

Förra årets kurs med Lasse blev mycket omtyckt! 

Mer kursinfo finns på hemsidan.   


TIDSRESOR – CARINA HULTQVIST  
KURS Söndag 7 december
  

Den här kursen är ett riktigt äventyr! Carina tar oss ut på jakt efter det förgångna och framtiden!
Det finns många mysterier som väntar på sin lösning. Dog Jesus verkligen på korset?
Har Atlantis funnits på riktigt och i så fall när? Har du levt i det gamla Egypten?
Varför dog dinosaurierna ut, och fanns det människor på den tiden? Saker man har hittat djupt nere i urberget och som är miljontals år gamla, varifrån kommer de? Har det funnits en civilisation på mars? Vad händer i framtiden? Du har säkert många fler frågor.  En del kan vi söka svaret på under kursen. 
Vi kommer att träna och tillämpa några olika tekniker för att finna ut vilken som passar var och en av oss bäst. Regression, fjärrsyn, psykometri, slagruta, pendel, hypnos, astralresor och atlantisk meditation är de huvudsakliga metoder vi kan använda oss av. Vi hinner kanske inte fullt så mycket på en dag, men finns det intresse, kan det bli fler kurstillfällen, så att vi kan utforska mer. Inga förkunskaper behövs.

Mer info på http://carinahultqvist.jordstralningscentrum.se


SJÄLVKÄNNEDOM - ANN-KRISTIN NILSSON   OBS! KURSEN flyttad till Lördag 3 januari  
KURS Lördag 3 januari

Steg 7 i kursserien i intuitiv utveckling (det går bra att vara med på enstaka delar).
Den här helgen är temat självkännedom.
Mer kursinfo finns på hemsidans kurs-sida och sid 25 i gratisprogrammet
 

 
 
PRISER PÅ KURSER
Helgkurser kostar normalt 2.150:-, dagskurser 1.150:- , men det kan variera. Läs mer under respektive kurs på hemsidan.  

ANMÄLAN
Du kan anmäla dig till våra kurser genom att maila till jc@vingar.se, ringa 08-510 110 25 (kl 08-10) eller sätta in anmälningsavgiften.   
Skriv namn och adress. 
Vi skickar bekräftelse.
  
Anmälningsavgift sätts in på pg 410 89 43-4 . läs mer på hemsidan.  
 
 
 
 

 

  HJÄLP JORDEN:  SKICKA HEALING 
 
V skickar healing  två kvällar per vecka, onsdag och söndag. 
Tiden är alltid 19:30 - 19:45.
Om det inte passar dig kör mellan kl 18 och 20.
 
På onsdagar skickar vi främst till mer lokala mål i Norden. På söndagar till andra mål i hela världen.
Där kommer även internationella grupper att medverka och skicka healing och positiva tankar.  
Tips för att skicka och målområden med kartlänk finns på http://slagrutenytt.vingar.se/HJ-aktiviteter.htm  
  

 
 
Hoppas att du tycker att vår framtid och Moder Jord
är värd att få en kvart eller två i veckan 
 

Tillsammans gör vi underverk med miljön och klimatet!
 
 

Kartor finns på:
http://maps.google.com/maps?hl=en&tab=wl 
http://eniro.se 
http://hitta.se
 
Målområdet är:
nämnda orter och ungefär det kartan visar runt om.  
S = Sverige, N = Norge, DK = Danmark, FIN = Finland  
På kartan kan du k
ryss-klicka bort den obligatoriska vita "lappen",
du kan växla mellan kartbild som passar dig, vanlig kartbild, satellitfoto eller natur/grund-karta.
Du kan zooma dig ut och in. Skicka ungefär till det beskrivna målet och kartbilden.
 

 
 
   TV-TIPS  

 
 Här finns tips, som vi letat fram, om  intressanta program för alla med Alternativa intressen.

TV-tipsen finns att läsa på :   http://tv.jordstralningscentrum.se   
 
Här är bara några få urval:

 

Tis 11 nov
TV2 - 
15:35 
Annas eviga     (om klimatet!)
Samhällsprogram. Havsnivån stiger när isen smälter. Saltvatten förstör skördar för miljoner människor. Den globala uppvärmningen är inte någon tillfällighet, någon parentes i tiden. Den kommer ha förödande effekter på allt levande. Hur kan Gud tillåta detta?. Eller är det i själva verket en del i Guds plan? Anna Lindman Barsk bjuder in gäster som aldrig annars skulle dela middagsbord, människor som har diametralt skilda åsikter i livsavgörande frågor. I programmet medverkar Andreas Malm, författare, Stefan Edman, biolog, och Holger Nilsson, predikant. Del 3 av 8. Medverkande: Anna Lindman Barsk, Andreas Malm, Stefan Edman, Holger Nilsson. [1146625] 
 

TV4 Fakta - 21:05
Medium löser mord

Irländsk dokumentärserie från 2008. Kriminalpoliser tar hjälp av medium för att lösa svåra brottsfall genom en kombination av högteknologiskt detektivarbete och övernaturliga förmågor. Varje avsnitt visar ett fall ur två olika synvinklar, kriminalpolisens och mediets. Del 9 av 15. [23282879]

TV4 Fakta - 21:35
Medium löser mord

Irländsk dokumentärserie från 2008. Kriminalpoliser tar hjälp av medium för att lösa svåra brottsfall genom en kombination av högteknologiskt detektivarbete och övernaturliga förmågor. Varje avsnitt visar ett fall ur två olika synvinklar, kriminalpolisens och mediets. Del 10 av 15. [55819922]  

Tors 13 nov
 

National Geographic -18:00
Stonehenges hemliga kod
Den brittiske arkeologen Mike Parker Pearson och hans grupp hittar nya bevis som stöder en ny teori om Stonehenge. [8689868]   

 
Viasat History - 22:00
Påsköns försvunna gudar
Brittisk dokumentär från 2000. En träfigur med ett groteskt huvud fastsatt på en mycket utsträckt och tunn pinnliknande kropp. När David Attenborough fick syn på denna märkvärdiga träfigur på en auktion förstod han att den var mycket betydelsefullare än vad auktionsförrättarna ansåg. Han köpte den och försökte ta reda på mer om den. I jakten på mer information reste han över hela världen, från Ryssland till Australien och från England till Påskön, där sanningen slutligen uppenbarade sig. Från att vara upptäcksresande och observatör av djur- och växtliv har David i denna dokumentär påtagit sig rollen som detektiv med uppgift att spåra en liten träfigur med en unik historia. Producerat år 2000. [3672481]   

Fre 14 nov
 
Viasat History - 18:00
Änglar
Brittisk dokumentär från 2006. Bilden av en ängel känner man direkt igen. Vi har för vana att se denna bibelfigur med vita vingar och gloria över huvudet och har goda skäl för detta. Men alla änglar är inte änglalika. Änglar skyddar, ger råd, dömer, översätter, sjunger, botar och underhåller. Men de lagar även mat. Vi får reda på varför änglar spelar en så central roll i många kulturer och hur de genomsyrar det dagliga livet. Producerat år 2006. [5226443]  

TV2 -  23:25 
Annas eviga
     (om klimatet!)
Samhällsprogram. Havsnivån stiger när isen smälter. Saltvatten förstör skördar för miljoner människor. Den globala uppvärmningen är inte någon tillfällighet, någon parentes i tiden. Den kommer ha förödande effekter på allt levande. Hur kan Gud tillåta detta?. Eller är det i själva verket en del i Guds plan? Anna Lindman Barsk bjuder in gäster som aldrig annars skulle dela middagsbord, människor som har diametralt skilda åsikter i livsavgörande frågor. I programmet medverkar Andreas Malm, författare, Stefan Edman, biolog, och Holger Nilsson, predikant. Del 3 av 8. Medverkande: Anna Lindman Barsk, Andreas Malm, Stefan Edman, Holger Nilsson. [2102897]
 

HUMOR    


Hittat av vännen A som e från västkusten:


 Vill du lära dig tebosska ? 
Svenska = Götebosska
Samarbetsvillig = Go gôbbe
Utåtriktad = Tjôtig
Socialt kompetent = Käck
Expansiv = Bré
Seriös = Änna téti
Dynamisk = Brôtig
Resultatinriktad = Åpen
Självgående = Knô sig
Lyhörd = Go gôbbe
Kreativ = Go i hôvvet
Ansvarskännande = Tjallebôtta
Entusiasmerande = Go gôbbe
Strategisk = Gôrfiffi
Handlingskraftig = Tôff
Serviceminded = Bôdig
Säljande = Tyken tjomme
Framgångsrik = Måcklig
Representativ = Riggad
Stresstålig = Stôddi
Tända eld = Lunta
Springa = Kubba/Lubba
Kommunicera = Tjôta
Föra liv = Brôta
Ta plats = Knô
Flytta = Flô
Till exempel = Änna/Änna dåva
Väl = La
Person = Tjomme/Fomme/Jeppe/Gôbbe

 
Exempel på meningar:

 
"Kan ni vara vänlig att bereda plats, till exempel genom att flytta
dig en aning?" = "Ô dô, flô däj, änna!!"  

 
"Har du verkligen tänkt igenom det där?" = "É du go elle?"  
 
  
Å så lite reklam, som "Fabbo P" har hittat.
Vi har väl sagt någon gång vad naturväsen tycker:
Att vi människor har viss tendens att ha övertro på massmedia, försäljare, kyrka och politiker?
 
 

 

 

 TÄNKVÄRT  

Vännen A har ögonen på skaft:
 
 
Fyra lektioner i organisationsstrategi

En man går in i duschen samtidigt som hans hustru kommer ut därifrån.
I samma stund ringer det på dörren och hustrun går och öppnar iklädd endast en handduk.  
I dörren står grannen.
Han erbjuder henne 10 000 kronor om hon låter handduken falla till golvet...
Utan att tveka släpper hon handduken till golvet medan grannen njuter av utsikten.  
Han tar upp 10 000 från fickan, ger henne och går därifrån.  
Kvinnan tar återigen på sig handduken och går tillbaka till badrummet för att föna håret.
'Vem var det som ringde på dörren?' undrar mannen.
'Det var grannen mitt emot' svarade hustrun.
Mannen tittade på sin hustru och frågade  
'Kom han för att lämna tillbaka de 10 000 kronorna jag lånade ut till honom igår?'.

Slutsats:  
Delge dina medarbetare finansiell information.  
 


2.  
En präst kommer körande i sin bil på landsbygden
och får syn på en nunna som står och väntar på bussen.
Han stannar bilen och erbjuder henne skjuts till
närmsta stad. Den unga nunnan tackar honom, lägger
väskorna i baksätet och sätter sig på passagerarsätet
bredvid prästen. Hennes nunnedräkt hasar upp när hon
kliver på och blottar hennes ena knä. Prästen kan inte
lägga band på sig utan lägger sin hand på hennes knä.
Nunnan tittar på honom och utbrister  
'Fader, kom ihåg psalm 129'.
Han drar snabbt till sig handen och beklagar det
inträffade, men hans ögon kan inte låta bli att kasta
blickar på den unga nunnan. En stund senare glider
handen återigen från växelspaken till nunnans knä.
'Fader, kom ihåg psalm 129' påminner nunnan honom
återigen. Han ursäktar sig en gång till och tar bort
handen. De kommer fram och nunnan kastar en menande
blick på prästen samtidigt som hon tackar honom för
skjutsen. Prästen fortsätter hem och där skyndar han
sig till psalmboken för att läsa psalm 129.

Där står det att läsa  
'Fortsätt att prova dig framåt, det är enda vägen till salighet'.

Slutsats:  
Håll dig uppdaterad i ämnen som rör arbetet,
annars kan du missa många möjligheter.

3.  
En smålänning åker till landet på några dagars semester.  
Där köper han en tjur för 1000 kronor av en bonde.  
Han övertalas att hämta tjuren dagen därpå.
Nästa morgon kommer smålänningen för att hämta tjuren,
men upptäcker att den har dött under natten.

Han kräver pengarna tillbaka men bonden har redan spenderat pengarna han fått för tjuren.  
Då beslutar smålänningen sig för att ta med sig den döda tjuren hem till stan, till bondens stora förvåning.  
Efter en månad träffas de igen och bonden kan inte hålla sig utan frågar vad smålänningen gjort med den döda
tjuren. Då säger smålänningen:
'Jag startade ett lotteri med tjuren som högsta vinst,
sålde 500 lotter för 20 kronor styck och tjänade 8980 kronor!'.

'Men tjuren var ju död, är det ingen som har klagat?'
undrar bonden förvånat.

'Visst, men bara vinnaren, och han fick sina 20 kronor tillbaka'  
svarade smålänningen.

Slutsats:  
Man kan alltid vända ett nederlag till framgång.

4.  
En ung kille kommer in på apoteket och ber apotekaren om en kondom.  
Han tycker det är lite pinsamt och känner att han vill förklara sitt köp för
mannen i kassan.  
'Min flickvän har äntligen bjudit hem mig på middag och jag är säker på att om allt går bra
kommer jag att tillbringa natten med henne.'  
Innan han betalar ångrar han sig och frågar efter en kondom till.
Han förklarar  
'Min flickväns syster flörtar med mig ibland, jag är säker på att hon gillar mig,  
kanske har jag tur även med henne i kväll'.  
Han tar upp plånboken men betalar för tre kondomer samtidigt som
han förklarar för receptarien  
 
'Min flickväns mamma är relativt ung och snygg, jag tror att hon tycker om mig
och jag kan faktiskt ha möjlighet med henne OCKSÅ'.

Kvällen kommer och alla sitter samlade runt middagsbordet  
och det första som händer är att dom ber en bordsbön.  
Efter bönen tar alla upp besticken utom den unge killen som fortsätter att be.  
Efter några långa minuter knuffar flickvännen på honom och säger
'Jag visste inte att du var religiös'.

Då svarar killen  
'Och jag visste inte att din pappa är apotekare...'

Slutsats:  
Prata inte om dina strategiska planer med främlingar, hela organisationen kan kollapsa. 
 

 Nu börjar den mörkaste årstiden, innan det blir snö som lyser upp här i Mälardalen. 
Då kan man passa på att sitta inne och hinna läsa böcker eller se på intressanta TV-program.
Kolla våra TV-tips så hittar ni kanske mer än ni hinner med.
Vi hörde av Ann-Kristin Nilsson,
som var här och hade mycket intressant kurs med bl a spök-prat under helgen,
 att det var snö på sina håll i Dalarna när hon åkte hit i fredags. 
 

Eva Svensson och Per-Uno Fransson  
Jordstrålningscentrum
 

e-mail:  jc@adante.se
 
tel: 08-510 110 25
    
 
www.jordstralningscentrum.se

 Tipsa gärna fler personer om Sl@grutenytt,
så de också  får  en chans att hitta och börja utforska de osynliga världarna!
Varför inte vidarebefordra detta till lämpliga vänner och bekanta 

 

 

Jag vill till
Jordstrålningscentrums hemsida
Adante (hälso-sajten)
ett annat nummer av Slagrutenytt

nästa Slagrutenytts
indexsida
föregående