nr 24 ,  21 september 2008

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM 
www.jordstralningscentrum.se

 

 Gamla nummer av Slagrutenytt finns  http://slagrutenytt.vingar.se  
Nya nummer läggs dit så fort vi hinner 


 

  
 
 
·   SYMPOSUM OM VATTEN  -UPPFÖLJNING   
· 
  TERAPEUT-UTBILDNING i ALTERNATIV MEDICIN enligt  BIRGITTA KLEMO   Missa inte detta!
·   VI ÖNSKAR HJÄLP MED ATT SPRIDA REKLAM OM OSS- Få gratis inträdesbiljett  
 
·   DE NÄRMASTE  KURSERNA   Vi jobbar med höstprogrammet och här kommer nya delar av det. Ny kurs 11/10.
                                                                
·  
 DE NÄRMASTE  FÖREDRAGEN    Programändring 27/10 p g a sjukdom
 
·   KURS I SPANIEN   Vill du följa med på en härlig vecka?  
·   HJÄLP JORDEN:  SKICKA HEALING  
·   TV-TIPS    
·   HUMOR     
·   T
ÄNKVÄRT 
 
 
 
SYMPOSUM OM VATTEN - UPPFÖLJNING   
 
  Vattensymposiet som vi arrangerade helgen 6-7 september blev mycket lyckat och vi har fått många jätte-tack för det, eftersom det var så intressant.
Inbjudna forskare, producenter, leverantörer och andra berättade om sina erfarenheter om det förändrade vattnet. Vattnets egenskaper belystes från många olika håll, från det mest vetenskapliga till hur man själv kan göra vatten hemma med tankens kraft eller en bön. Vi fick höra om olika forskares försök och iaktagelser av många påvisbara förändrade egenskaper. Vi fick av andra höra allt ifrån om hur skridskobanor får bättre kvalite (genomskinlig hårdare is) och fryser snabbare (ekonomiskt lönsamt) till hur dammar klarnar upp från att vara bruna och förändras till att bli så klara och ha så bra vatten att även sötvattensmusslor börjar växta där (vilket gav EU-bidrag för utbyggnad). Hur man genom att lägga en bergskristall i en vattenkanna kan få fart på tarmen vittnade flera om. Ja, exempel på användningsområden var otaliga.

Den ryska filmen om forskning på vatten och erfarenheter därav 
på 1,5 timmar kom med ytterligare mycket ny information och gav många nya tankar,
t ex berättades det om en präst som lyckades förvandla saltvatten till sötvatten.  
Många har efteråt önskat köpa dvdn själva. Vi skall se vad som går att ordna.
 
För många gav symposiet mersmak och vi får redan ett antal förfrågningar om hur man går vidare.
Detta är allt för intressant för att inte fortsätta med! 

Vi människor består av ca 70 % vatten och när man ändrar strukturen på vatten
(tex med en vattenapparat av något slag eller med tankens kraft ) och sedan konsumerar det så tycks de mest fantastiska saker kunna hända.
Man kan nu teoretiskt förklara hur det kan leda till mycket starka hälsoförbättringar och det är ju just det som rapporterats genom åren. 

Så en uppmaning är att lär er så mycket som möjligt om dessa vatten. Jämför gärna de olika apparaterna med varandra.
De flesta leverantörer rapporterade många gemensamma iakttagelser,
dvs vattnet tycks få likartade förändrade egenskaper oavsett hur man behandlar det.
Frågan är om en del sätt är bättre än andra och ger ytterligare egenskaper.
Svaret på den frågan har vi inte idag och det var heller inte meningen att denna jämförelse skulle ske på symposiet,
vars uppgift var att visa olika egenskaper och framställningssätt.
Rent spontant så tycktes en del sätt att framställa förändrat vatten vara snabbare eller enklare eller billigare.
Men vad det blir för resultatskillnad vet ingen. 
 
Mötesdeltagarna fick rösta på vad de tyckte att det förändrade vattnet skulle kallas
(vi hade ca 15 benämningar på det under helgens föreläsningar)
och det blev en stor majoritet för att kalla det
LEVANDE VATTEN
 
Slutsatser efter symposiet:
Det är lönsamt hälsomässigt för både  för människor, växter och djur samt miljön att forska vidare
och även som privatperson lära sig mer om levande vatten.
Använd det levande vattet i din mat och närmiljö. Det tycks kunna bli stora positiva kvalitetsskillnader att använda det,
t o m i industrin, vilket gör att det även kan bli ekonomiskt lönsamt, vilka många berättade om.
För vår miljö kan det bli mycket intressant att forska vidare,
för att hjälpa sjöar och annat som är behov av mer energi och bättre förutsättningar för annat liv att existera där.
  
 
 
 
  
TERAPEUT-UTBILDNING
i

  ALTERNATIV MEDICIN

enligt 

 BIRGITTA KLEMO

 

7 helger under 7 månader, med uppföljning  
 

 VI är mycket glada och stolta över att kunna erbjuda denna möjlighet till att få lära sig Birgittas metoder att hjälpa människor att bli friska, eftersom Birgitta har så oerhört lång erfarenhet av massor av olika hälsoproblem och även lyckas med så många svåra fall där andra terapeuter "går bet" (även läkare). Blev t ex uppringd av en dam häromdagen som haft ett spädbarn med utslag över hela kroppen i flera månader. Hon sökte flera läkare och fick långa kortisonbehandlingar för detta och sen svampmedel då barnet hade en förfärlig klåda och knappt kunde ha kläder på sig. Birgitta löste fallet med en blick (ringorm) och barnet blev äntligen, efter flera månaders läkarbehandling, bra på tre dagar.

  Personligen har jag, Eva Svensson, skickat så gott som alla för mig olösliga fall till Birgitta under många år.   
 
K
ursen är därför ett "måste" att delta i för mig personligen, då jag  så länge längtat efter att få tillgång till bra detaljerad kunskap om hur man behandlar sköldkörtel (en mycket vanlig men för de flesta terapeuter svårbehandlad orsak till hälsoproblem), bukspottkörtel och annat svårbehandlat på ett riktigt framgångsrikt sätt. Detta har jag som terapeut under ett antal år sökt någon utbildning i, som har tillräckligt bra undervisning i och erfarenhet av lyckade behandlingar av dessa tillstånd, men jag har inte lyckats hitta det genom åren. Birgitta är specialist på detta och mycket annat svårbehandlat, så personligen så säger jag: Äntligen....!     

 


Birgitta  Klemo har arbetat som terapeut i 42 år och har enorm erfarenhet av lyckade behandlingar av olika hälsoproblem. 
 

Birgitta är numera en av Sveriges erkänt skickligaste terapeuter som arbetar med alternativ medicin.

  

Hon har hjälpt massor med  människor, bl a många kvinnor att bli med barn . Hon är duktig på ögonsjukdomar och mycket annat som anses svårbehandlat och har naturligtvis oerhörd erfarenhet  efter alla dessa år av  alla vanliga problem och sjukdomar, organstörningar och allt annat vi människor kan råka ut för med hälsan.
  
 

 

Birgitta har äntligen bestämt sig för att dela med sig av hela sin kunskap
genom en gedigen utbildning under sju helger.
   
 

 

Birgitta använder kosttillskott, vitaminer/mineraler, homeopatmedel och andra utvalda preparat av hög kvalitet i sina behandlingar.  
 
 
Hon ger i sin undervisning under utbildningen exakta råd för olika sjukdomar och hälsoproblem, d.v.s.  
man får en fullständig och exakt handledning om vilka preparat, doseringar och andra åtgärder som är verksamma vid olika åkommor och sjukdomar,  
vilket är en verklig guldgruva för många terapeuter och andra som vill lära sig mer!  
Birgitta lär också ut olika diagnosmetoder och grundförutsättningar för hälsa.  
 
Under utbildningstiden visar hon upp många praktikfall, vilket är ett ypperligt sätt att lära sig på. 
 
 
Många av kursdeltagarna har då möjlighet att få vara patienter. 
 

  
 Utbildningen är avsedd  
 
både för dig som är nybörjare och är intresserad av alternativ  medicin  och    
 för mer avancerade terapeuter  
 
som vill kunna klara av att göra flera patienter friska, även vid mer komplicerade fall.

 


UTBILDNINGENS LÄNGD:

Utbildningen är uppdelad på 7 helger, en per månad.  
 
Därefter, har de som vill, möjlighet att vara med på två uppföljningshelger, tre respektive sex månader efter sista utbildningshelgen.
 


SE INTERVJU MED BIRGITTA KLEMO PÅ
   
 www.youtube.com     Sök ”Birgitta Klemo”.   
 

 Hemsida:  http://birgittaklemo.jordstralningscentrum.se

 

HELG

DATUM

STUDIEPLAN


1


 

8-9/11
2008

Grunder för hälsa.
Vad övrigt bör man kontrollera, t ex jordstrålning och elstrålning. 
Birgittas diagnosmetoder:
-  ansiktsdiagnostik
-  pendling
   (separat kurs med pendling kommer att hållas för de som vill lära sig mer)
-  diagnos med frekvensmaskin (möjlighet till separat kurs för den som vill lära sig hantera frekvensmaskinen)    
-  intuitionens medverkan  

2


 

13-14/12


 

Organ och organstörningar.
Symtom från olika organ.
Genomgång av vanliga skolmediciner  (för att inte feldosera annat som kan krocka med dessa) .

Immunförsvaret m.m.
Praktikfall.

3


 

10-11/1
2009

Behandlingsmetoder för att avlasta utrensningsorganen (lever, njure, tarm, lymfa)

4

7-8/2

Vitamin- och mineralterapi. Kostråd. Praktikfall

5

7-8/3

Helg 5-7: 
 Specifika sjukdomar, hälsoproblem och deras behandlingar. Sköldkörtel, bukspottkörtel och övriga körtlar.  Mängder av praktikfall.

6

4-5/4

7

9-10/5

Upp-följning 1

29-30/8


 

Tre respektive sex månader efter sista kurstillfället
ger Birgitta två separata uppföljningskurser för de som vill.
Då blir det tillfälle att ta upp nya frågor som uppkommit efter kursen,
samt ytterligare praktikfall.

Upp-följning 2

28-29/11


 

 

DOKUMENTATION:
Birgitta är mycket snabb och exakt i sin undervisning, varför utbildningen kommer att medföra enorma mängder information och exakta behandlingsråd för olika åkommor, men också rikliga tillfällen för frågor som brukar få omgående svar.
Kursen kommer att spelas in och efteråt kommer texten att skrivas ut och ges ut i kompendieform. Kostnad för kompendiet tillkommer med 150:-/helg.

DIPLOM:  Efter varje helg blir det en kortare skrivning för de som önskar bli godkända och få diplom.

KOSTNAD: Avgiften är totalt 16.800:- för sju helgers utbildning.

De som förskottsbetalar hela utbildningen betalar 15.800:- totalt.

Avbetalning kan göras med 2.400:- per helg.
De båda extra uppföljningshelgerna kostar 2.400:- per styck.

 

KURSTIDER: Lördag 10 – 17. Söndag 9 – 16.  Datum framgår av studieplanen ovan. Fika fm och em ingår, ej lunch.

 

ANMÄLAN: Görs till Jordstrålningscentrum
via telefon 08 – 510 110 25 (säkrast kl 08-10) eller via mail:
jc@vingar.se 
Ange separat om du också anmäler dig till uppföljningshelgerna. 
 


 

VI ÖNSKAR HJÄLP MED ATT SPRIDA REKLAM OM OSS- Få gratis inträdesbiljett  

Det var inte många som svarade på detta i förra utskicket, så vi skickar om det för att få mera tips!
 
-   Vi behöver tips om kalendarier och andra ställen på Internet och andra platser där vi kan informera om oss, våra föredrag
    och kurser, gärna billliga eller gratis platser, eftersom vi värnar om att hålla  kvar våra låga inträdes- och kursavgifter.
 
Den första som tipsar oss om en plats som vi börjar använda får en Gratis Inträdesbiljett till valfritt föredrag under hösten. Värde 100:- 
 
 
 
-   Vi behöver hjälp att sprida  tryckta  program, affischer, reklamblad osv till lämpliga platser, främst i Stor-Stockholmsområdet.
    Platser där folk som kan vara intresserade av det  vi har att erbjuda inom det
alternativa, hälsa, osynliga väsen, etc.
    Det kan vara i affärer, föreningar, hos terapeuter osv.  
 
Vill du som är terapeut ha våra broschyrer i ditt väntrum? 
 
Ring eller maila oss om du har möjlighet att förmedla program så kan vi diskutera  ersättning.                                                             
 
 
  
 

 DE NÄRMASTE  KURSERNA     
OBS! Nyinsatt kurs 11/10 med Carina Hultqvist 
 
 
Läs mer om respektive kurs på vår hemsida www.jordstralningscentrum.se under fliken Kurser i vänsterkolumnen .  
Du anmäler dig genom att maila till jc@vingar.se  eller ringa 08-510 110 25 kl 08-10 eller sätta in anmälningsavgift på plusgirot. 

 

 

UTBILDNING TILL REINKARNATIONSTERAPEUT  -  YLVA CRONSTEDT
KURS  Tisdag - söndag 23-28 september, 6 dagar

Det är få anmälda till denna kurs så var och en har chans att få mycket tid av läraren! Vill du vara med och bli terapeut?

När man går tillbaks i tiden genom regression till tidigare händelser, till barndomen eller till tidigare liv, kan man minnas exakt vad som hände. Det är spännande, utvecklande och många gånger hälsosamt. En hel del av Ylvas klienter har också senare funnit konkreta bevis på att de levt tidigare på just det viset de beskrivit under en regression.

Ylva Cronstedt har arbetat med regressioner i 20 år och har utarbetat en metod, som nu har blivit spridd, för att komma åt grundorsakerna till olika negativa känslor, till sjukdomar och fobier, som har sitt ursprung i tidigare negativa händelser, vilka vi kanske inte ens kommer ihåg eller är medvetna om idag. Dagens problem kan då botas eller lindras!
Med milda metoder kan man med regressioner också avsevärt lindra skador från barndomen i nuvarande liv. Vi letar också efter att finna styrkan, livsglädjen och en mening med tillvaron.

Utbilda dig till reinkarnationsterapeut - det är en kort och effektiv utbildning där du får tillfälle att verkligen både lära känna dig själv och lära dig hjälpa andra människor. Att vara reinkarnationsterapeut är både roligt och spännande. Det roligaste är att man gör så många människor glada. Den ena klienten är inte den andra lik och det blir aldrig tråkigt.
Kurserna är på bara sex dagar, men det är effektiva sex dagar. Vi hinner lära oss många olika tekniker och det är max sex deltagare per kurs.
Kursdeltagarna tränar dels på varandra, dels på flera utomstående försökspersoner. Att ta emot sin första klient efter kursen blir då inte någon ny eller ovan situation. 
Pris: 6.750:-TA BORT TRAUMAN OCH NEGATIVA KÄNSLOR - EVA SVENSSON

KURS
  Lördag - söndag 27-28 september 
Flyttad till våren 2009OKTOBERS KURSER 

FORTSÄTTNINGSKURS I SLAGRUTA
KURS
  Fredag kväll - söndag 3-5 oktober
Vi fördjupar vår kunskap och skicklighet med slagruta och pekare. Vi lär oss bl.a. söka jordstrålning utan verktyg på 4 olika sätt, PSI-spåret för att leta efter försvunna föremål, mäta styrkan på linjer, mer muskeltest, använda pendelspröt, hitta och fixa ryggproblem med pekarens hjälp och tillverkar avstörare.
Pris: 2150:-   
Mer kursinfo finns på vår hemsida.

 

MENTAL KINESIOLOGI  -  EVA SVENSSON
KURS
  Lördag - söndag 4-5 oktober 

Att använda Mental kinesiologi är mycket praktiskt. Man kan ställa frågor om allt möjligt och få svar genom att trycka på en arm och se om den är stark eller svag
(stark = ja).  Svaren kommer från det undermedvetna eller från andra som man vill ska svara för tillfället, såsom guider, naturväsen m.m.
 

Det är roligt och spännande!
Kinesiologin används också till mycket mer.

Exempel ur kursinnehållet:
Mentala frågor: Kontakta och samtala med den klokaste delen av dig - ditt undermedvetna. Ställ frågor och få fram precisa ja- eller nej-svar genom muskeltest.
Ställ frågor om nuvarande problem och fråga vad ditt undermedvetna (som har mycket mer kunskap) anser, vad du kan göra åt det.


 Lär dig ställ a  frågor om vad som är lämpligt att göra för dig framöver, t ex om du ska det det nya jobbet, bostaden etc.
  Ställ frågor om relationer , utbildning, framtid. Ställ frågor om tidigare liv eller barndom.
Arbeta bort stress, så att problem inte längre uppfattas som problem längre utan som ganska ok . Kan göras på alla problem!  
Test med indikatormuskel. Mycket praktiskt att arbeta med vid hälsobehandlingar och frågor av alla slag. Du behöver bara lära dig en muskel  för att kunna göra dessa tester med mental kinesiologi !

Egenvårdsprogram för fysiska och psykiska problem.
Mer kursinfo finns på vår hemsida.
Pris: 2150:-  Läs om Evas behandlingar på hemsidan under fliken Kinesiologi

 

AMULETTER OCH TALISMANER  -  CARINA HULTQVIST          NYINSATT 
 
ENDAGS
KURS  Lördag 11 oktober
 

Talismaner finns i de flesta kulturer och har en mångtusenårig historia. En talisman är sprängfylld med personliga symboler och gjord för en viss person och ett visst tillfälle. Den är fylld av kraft och personlig laddning. Man bär den om halsen eller lägger den under huvudkudden tills den har fullgjort sitt uppdrag.
En rätt tillverkad talisman kan åstadkomma underverk.
 Du tillverkar en ny varje gång du verkligen vill att något skall ske. Ett underbart hjälpmedel!
Talismaner kan göras i tyg, papp, trä, metall eller annat material. Den kan dessutom exempelvis vara målad, etsad eller snidad.

Under kursen får du lära dig att göra din egen talisman: formge, fylla med information, konsekrera, ladda, använda och förvara. Den hjälp talismanen kan ge dig är värd betydligt mer än du kan föreställa dig, så fundera redan nu på vad du vill ha hjälp med!

Under kursen diskuterar vi också amuletter för skydd och lycka, samt vilken amulett som passar för var och en vid olika tillfällen. En amulett kan man få eller köpa, men en talisman är något helt annat, och man måste tillverka den själv.
Pris: 1150:-   

 

UT UR KROPPEN - ASTRALRESOR  -  TORBJÖRN SASSERSSON 
 

KURS  Lördag - söndag 11-12 oktober
Kan människans Medvet-Ande lämna den fysiska kroppen? Är människans själ mobil och flyttbar bortom själens boning, det som vi kallar kropp? Svaret är ja.
Vi fokuserar på enkla metoder som möjliggör utomkroppsligt resande (UKU) s k utomsinnlig kommunikation. Grunden är djupavslappning utan att somna. Målet är att vi öppnar upp för utökad inre medvetenhet och personlig kontakt med inre guider. Vi försöker resa till andra platser med våra energikroppar.  
 
 
Hela helgen kommer att ha mycket helande effekter på både kropp och psyke tack vare djupavslappningen. Vi delar med oss av våra upplevelser. Teoretiska inslag finns med i form av korta föredrag under helgen.  

Vi använder musik- och instruktions-CD:s av hög kvalitet med inslag av självhypnos .  
Vi 
kommer att använda Monroe institutets så kallade hemisync-teknik. Det innebär att man lyssnar med hörlurar på behagliga ljud som synkronicerar hjärnhalvorna. Tekniken har utvecklats sedan 60-talet och används både för utomkroppliga upplevelser och fjärrsyn. Medtag egna hörlurar. Helst inte hörsnäckor. Om du inte har hörlurar fungerar det ändå eftersom metoden även omfattar djupavslappning och instruktioner
.
Språket är engelska.  

Hjärnhalvesynkronicering betyder att hjärnhalvormas aktivitet blir lika. Synkroniseringen förhindrar att den ena hjärnhalvan somnar vilket är vanligt vid sömn. Vid sömn brukar högra hjärnhalvan ta över och den vänstra (logiska, rationella) somna. Om vänster hjärnhalva somnar kan inte medvetenhet om drömstadiet och högre former av medvetandetillstånd uppstå eftersom ingen intellektuell reflektion görs av vad som händer.  Medvetenhet uppstår inte och psyket blir dysfuntkionellt.

Ett fullt funktionellt psyke behöver en ha bägge hjärnhalvorna i synkronictet. Ett fullt fungerande psyke kräver alltså ha en funktionell hjärna.

Monroe-institutet har sedan 60-talet forskat på hur olika ljud och ljudkombinationer kan hjälpa hjärnan att bli funktionell och därmed utvecklas medvetandet hos den som använder metoden. Andra som kommit långt efter monroe-institutet har på senare år försökt kopiera deras teknologi tex holosync och i viss mån braint entrainment, megabrain etc.

Monroe-institutet  samarbetar med t ex parapsykologiinstitutet IONS (Institute of Noetic Science, ordförande Edgar Mitchell från NASA) och CIA och andra organisationer genom att främst utbilda dessa. På Monroe-institutet  kan man gå kurser i remote viewing. IONS kör Monroe-institutets kurser. CIA skickar sin personal till Monroe-institutet etcetera.

Remote viewing, OBE (UKU) och medvetandeutveckling är allt nära besläktat. 

 En del instruktioner är på engelska . Vi går igenom de ord som används för de med bristande engelskakunskaper. Torbjörn kommer även att guida under djupavslappning på svenska.  
 
 
Helgen inleds med att formulera ett personligt mål och intention, som du sätter upp för helgen som helhet. Målet kan handla om att du vill få kontakt med din inre guide, "den andra sidan", en specifik plats och/eller att du vill få inre ledning i hur ditt liv ska utvecklas på bästa sätt med helgen som startpunkt.

Torbjörn Sassersson är redaktör för Soul Travel Magazine. Han har setts en del i TV, t ex har han demonstrerat UKU/fjärrsyn i TV4-serien: "Det Okända". .
Pris: 2150:-   

 
 

UPPLEV ENERGIER PÅ KRAFTPLATSER - ANN-KRISTIN NILSSON 
ENDAGSKURS  Lördag 18 oktober  
kursserien  Intuitiv utveckling fortsätter vi med att utveckla olika intuitiva förmågor (det går bra att vara med på enstaka delar)

De
n här dagen utvecklar vi förmågan att  uppfatta och uppleva energier och närvaro av osynliga väsen och avlidna personer  på  olika platser. Känn även av platsens energier.

Följ med till platser där det hänt någon tragedi tidigare så att det spökar där nu!  
Lär dig att själv uppfatta att det är något/någon där.
 
  (garanterat ofarligt)

I nästa kursdel (lördag 8/11) ) så lär du dig hur du kan ta kontakt och kommunicera med dessa väsen/andar och även hjälpa spöken vidare till en bättre tillvaro så att platsen blir spökfri. (Spöken är mycket vanligare förekommande än de flesta tror)
Pris: 1.150:-  

 

FRIGÖR DINA INRE GUDINNOR – KRISTINA VON REIN och LOTTA BLOMQVIST
KURS
  Lördag-Söndag 18-19 oktober  
Gudinnans, dvs det kvinnligas, återkomst till jorden är högaktuell och viktig. Det är hon som för med sig vördnaden för naturen, naturen inom oss människor och vördnaden för Moder Jord. Utan Gudinnan kommer människor aldrig att nå en slutgiltig balans mellan det manliga och kvinnliga. Många kulturer har prisat Gudinnan hon vars sköte är ursprunget till allt. Om vi till fullo förstod kvinnans kraft skulle vi vörda kvinnan, dvs oss själva, såsom det gjordes i de gamla tiderna. Gudinnan inom dig väntar på att bli mottagen och accepterad av dig själv.

Inom varje kvinna lever en eller flera Gudinnor, ibland en hel Gudinna och ibland delar av henne. Kunskap om de inre Gudinnorna ger kvinnor möjlighet att förstå sig själva och sina relationer till män, andra kvinnor, föräldrar och barn. Kunskap om dessa Gudinnekrafter ger också insikt om vad det är som fungerar som drivkraft eller som hinder. Det går också att kalla in bestämda Gudinnekrafter för att få uppleva nya sidor inom sig, som man kan behöva.

Denna kurs är en introduktion till Gudinnans/Gudinnornas värld. Vi erbjuder ett smörgåsbord med Gudinneberättelser, änglakanaliseringar, information om gudinnearketyper, guidade meditationer, dans, ceremonier, samtal i cirkel och andra övningar som för oss djupare in i det gudomligt mystiska inom oss.

Det händer något magiskt när kvinnor möts i en cirkel och delar med sig av sina erfarenheter. Vi befruktar varandra när vi delar våra energier och visar vår gudomlighet. Kursen går ut på att lära känna sig själv och andra på ett djupare plan. Vi ger mycket tid och utrymme för ett aktivt deltagande. Alla deltar på eget ansvar.
Pris: 2150:-   Mer kursinfo finns på vår hemsida.
                                                                   
VÄLKOMMEN ATT UPPLEVA 
                                                        DINA INRE GUDINNOR OCH MER AV DIG SJÄLV!


HEALING  - är en förmåga som Du och Alla människor har
KURS Lördag - söndag 25-26 okt med PER-UNO och JENNY FRANSSON  
Alla kan lära sig healing – även Du, eftersom det är en medfödd talang som vi kan väcka upp.
Man kan hjälpa många, även sig själv, med healing.
Per-Uno har arbetat fram egna mycket verksamma tekniker, vilket ger en mer precisionsinriktad healing är t ex reiki.
Vi provar att heala med rätt avstämda frekvenser för varje tillfälle, och skickar till människor, träd och naturväsen. Du får veta vem din healing-guide är, hur den ser ut, hur du skapar kontakt med guiden och hur du talar om vad du vill göra, så att du får rätt hjälp.

Pris: 2150:-  
Mer kursinfo finns på vår hemsida.
.

AUROR OCH CHAKROR - mät, känn, se, rena och balansera dem
KURS
Lördag - söndag 25-26 oktober  med EVA SVENSSON
Kroppen är bara en begränsad del av människan. Vi är större än så!
I våra yttre osynliga kroppar (auror) finns känslor, tankar och s.k. övernaturliga förmågor. Vi kan t. ex. ta en sådan aura och förflytta oss mentalt till andra platser och se vad som händer där (fjärrsyn) eller påverka andra (distanshealing). Lär dig mer om auror och chakror på kursen. Lär dig rena och balansera dem och därmed snabbt påverka hälsan, både kroppen och psyket!
Pris: 2150:-    Mer kursinfo finns  på vår hemsida.

 

 


 

 

PRISER PÅ KURSER
Helgkurser kostar normalt 2.150:-, dagskurser 1.150:- , men det kan variera. Läs mer under respektive kurs på hemsidan.  

TIDER
Normalt lördag 10-17, söndag 9-16, men det kan variera. Se under respektive kurs på hemsidan.

ANMÄLAN
Du kan anmäla dig till våra kurser genom att maila till jc@vingar.se, ringa 08-510 110 25 (kl 08-10) eller sätta in anmälningsavgiften 400:-.  Skriv namn och adress  och mailadress Vi skickar bekräftelse.  (Till föredragen behövs ingen föranmälan)
Anmälningsavgift sätts in på pg 410 89 43-4 
 
 
Fullständiga villlkor, t ex avbokningsregler, finns på hemsidan. 
 

 
 DE NÄRMASTE
  FÖREDRAGEN     

 
 Alla  våra Föredrag hålls på Kammakargatan 56 , kl 18.45  -  22.00 .
En del föredrag kan vara så populära så att det blir fullsatt  i lokalen. 
Vill du garanterat ha en plats, så kom i god tid.  
 Vi öppnar entré-dörren strax efter kl 18.
 Inträde 100:- .
Fika, inkl. smörgås, finns för 15:-.
 


 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
  
VI FIRAR HÖSTDAGJÄMNINGEN


UTFLYKT  Måndag 22 september kl. 1800, utomhus i Bagarmossen.
Naturligtvis är vi ute i naturen denna kväll! Med en ceremoni stämmer vi oss i samklang med naturens krafter på denna sedan forntiden heliga dag, för att fira höstdagjämningen och därmed inträdandet i hösten. Vi reser in i sprickan mellan världarna, mellan ljusets och mörkrets tid.
Vi gör det enligt forntida seder, genom blot (matoffer till makterna), trumresa och ceremoniell dans vid elden. SkallePer leder ceremonin.
Vi träffas vid grillen på torget vid T-banestation Bagarmossen kl 18:00 och har sedan ca 20 minuter att gå (ganska lätt väg). Ta med rikligt med varma kläder och lämpliga skor för skogspromenad, gärna ficklampa, samt något att sitta/ligga på. Vi avslutar med att fika runt elden (var och en tar med eget fika). Utflykten kostar 100:-. Välkommen till en magisk minnesvärd kväll!


 
LEV I ÖVERFLÖD!  – ANETTE PALMMAN
FÖREDRAG  Måndag 29 september kl. 1845    Lokal: Kammakargatan 56
Lär känna och bli medveten om de universella energilagarna.
Hur påverkar de ditt liv, i det stora och i det lilla. Med större medvetenhet om dessa lagar får du större tillgång till din livsenergi och kan skapa ett mer harmoniskt och balanserat liv – precis det som DU vill ha!
Föredraget bygger på Maria Malomis ME-koncept – allt är energi. (ME står för Mother Earth the Energy of Love). Energi finns och kommer alltid att finnas men dess form är föränderlig, med andra ord, den går att omvandla, och vi kan lära oss hur…för att dra största möjliga nytta av den.


OKTOBER 


 

VÅRA GUIDER  – EVA SVENSSON, JENNY och PER-UNO FRANSSON
FÖREDRAG
  måndag 6 oktober kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56
Alla människor har osynliga guider. Guiderna är våra hjälpare i livet. De ger oss bl a skydd, inspiration och tyst undervisning. Genom ökad kunskap om dem kan vi få ännu bättre hjälp. Eva och Per-Uno från Jordstrålningscentrum berättar om sina mångåriga erfarenheter av guider av olika slag, samt samarbetet med dessa. Jenny, som ser osynliga väsen i detalj och lätt talar med dem, berättar om någon av åhörarnas guider. 

I Healingkursen med Per-Uno och Jenny får alla lära känna minst en av sina healingguider.
I kursen/Workshop B  får var och en veta mer om en av sina guider. 
Mer kursinfo om dessa finns eller kommer på hemsidan.


 
MERKABAN  –
CARINA HULTQVIST
FÖREDRAG  Måndag 13 oktober kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56

Vad är egentligen Merkaban?

De allra flesta har ingen aning, och har aldrig hört talas om Merkaban. Det är lite synd, för Merkaban visar oss vad vi är, vad vi har förutsättningar att utvecklas till, och hur detta går till…

 

Många som har läst kapitlen om Merkaban i Drunvalo Melchizedeks bok har fått uppfattningen att Merkaban består av ett antal energifält som skall visualiseras och roteras på ett visst sätt, samtidigt som man andas enligt instruktionerna.

Andra, som studerat den judiska merkabah-litteraturen, menar att det handlar om en farkost av något slag, en sådan som profeten Elia for upp till himlen med.

Båda har rätt, men beskriver bara begränsade delar av vd Merkaban egentligen är.

Carina kommer under föredraget att beskriva hur man kan uppnå ett tillstånd där man upplever allt som har med Merkaban att göra: andning, bön, expansion av energifältet, kontakten med det högre jaget, rening av kropp, känsla och tanke, visualisering av farkosten samt upplevelsen av den egna, personliga gudomlighetens ansikte och en hel del annat, som till exempel den mystiska föreningen av manligt och kvinnligt, föreningen av gudomligt och mänskligt, hur detta går till och vilket resultatet blir…

 

I den efterföljande kursen 15-16 november praktiseras allt detta av kursdeltagarna utifrån vars och ens förmåga.

Mer info om Carinas föredrag och kurser finns  på vår hemsida och på http://carinahultqvist.jordstralningscentrum.se 
 


TIBETANSK VISDOM – Soenam Jamyanling

FÖREDRAG Må 20 oktober kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56
Hur man kan transformera problem och lidande till ett bättre liv och lycka.
Soenam är buddist och har utvecklat en stor visdom som kan hjälpa många. Han förmedlar sin kunskap ödmjukt, med humor och värme. Kanske läste du artikeln om honom i Hälsa 2006? Passa på och lyssna på föredraget då han väldigt sällan ger sådana, men nu gör ett undantag. Soenam är grundare av och ordförande i Svensk-Tibetanska Skol- och Kulturföreningen, som hjälper bl a Kina, Indien och Nepal genom att bygga skolor, bibliotek, sjukhus m.m. Obs! Föredraget är på engelska.
www.tibet-school.org


 
AURARENSNING MED PEKARENS HJÄLP –
TOMMY WIBERG
FÖREDRAG  Torsdag 23 oktober kl. 18 45    Lokal: Kammakargatan 56
Tommy Wiberg berättar om att bakgrunden till de flesta av våra åkommor är känslo-mässiga blockeringar. Sambandet mellan dem och de fysiska/psykiska störningarna belyses och förklaras. Tommy visar och berättar hur han med olika hälsomedel och teknikers hjälp har ett reningsprogram som kan förbättra mångas hälsa. En odramatisk metod presenteras där deltagaren får lära sig att själv ladda ur negativa laddningar som ligger bakom de känslomässiga blockeringarna, varvid dessa kan neutraliseras och bli harmlösa. Detta kan medföra ett radikalt förbättrat stabilt hälsotillstånd t. ex. för elöverkänsliga m.fl. Tommy blev själv av med sin diabetes på 6 veckor. Tommy demonstrerar med pekare hur han mäter de olika organens tillstånd och ev förekomster av virus, parasiter m.m.

 

MAGNETTERAPIER  –  JOHNNY GRIMSTÅHL                 ÄNDRAT PROGRAM p g a sjukdom
FÖREDRAG   Måndag 27 oktober kl. 18 45    Lokal: Kammakargatan 56
Johnny arbetar sedan många år i Las Palmas med kinesiologi och andra terapier. Han är grundare till träningsklubbentklubben Swings (SATS), har skrivit mycket i träningstidningar och har svart bälte i karate.

Johnny berättar om hur man kan lysa in preparat, mediciner och annat med en magnet och ficklampa istället för att äta pillren. Det ger många fördelar, bl a från biverknings- och kostnadssynpunkt.
Han talar också om bioenergimedicin, där han får fantastiska
resultat med magneter som
bl a tar död på virus och parasiter i kroppen. Han har t ex fått bort halvsidig ansiktsförlamning, grön starr och andra kroniska sjukdomar med denna metod.  http://www.grimstahl.com


 
GRATIS INFORMATIONSKVÄLL
 
Onsdag 29 oktober kl. 1845    Lokal: Kammakargatan 56  (vägbeskrivning sid 36 i gratisprogrammet)
Information för nybörjare om olika s.k. övernaturliga förmågor, som vi alla har, men inte lärt oss utnyttja, om jordstrålning, om slagruta/pekare/pendel och om de osynliga världarna.
Kom och lyssna när vi går igenom grunderna! Kan man ta bort currykryss och annan jordstrålnings som kan göra människor sjuka? Vad kan man mer göra med slagruta? Auror och chakror, healing, se på avstånd, tankens kraft m.m.
Vilka fler outnyttjade förmågor har vi? Massor, se bara program- och kurstexterna!

Du får även prova på att gå med slagruta/ pekare för att söka efter currylinjer, samt se och även känna hur illa just du reagerar på dem.
Tipsa och ta gärna med intresserade vänner.


 

 
 KURS I SPANIEN  
 

 
SPANIEN - Resa till det Osynliga - Spaniens solkust  
 

 I höst åker vi åter till Spanien:   En härlig KURS-VECKA 11-18 november  

 Kursen har varje gång fått underbara recensioner av deltagarna. 
 
  
 
Vi får ofta uppleva fantastiska saker, t ex visade 42 örnar upp sig för oss vid ett tillfälle,  
 
gigantiska naturväsen är närvarand
e och vi har fått hjälp av och hjälpt osynliga väktare och naturväsen!  


I höst så gör vi om resan.  

 Mitt i det värsta höstrusket i Sverige så åker vi på en händelserik vecka till Spaniens vackra sydkust för att synliggöra det osynliga med olika metoder: 
 Vi ägnar dagarna till det osynliga: Mäta med pekare, känna energier med händer och kroppen, se aura, kommunicera med osynliga, muskeltesta  varandra, uppleva och   påverka
 energier, och mycket mer !
   
 
Vi gör h
ärliga utflykter till bl. a. en  av Europas största grottor, en fantastisk jättestor, underbart vacker katedralliknande grotta med 
 
 
världens största kända stalaktiter där vi också tittar på naturväsen
 
 
samt en heldags-utflykt med egen buss till ett oerhört märkligt bergsmassiv
  som liknar Gotlands raukar i tusental   
 
och där alla får ha personlig närkontakt med  små naturväsen. 
 
 
Vi tar godbitar ur våra andra kurser och lägger in här.  
 
Kursen handlar om aura, chakra, 
 hälsa, ledsagare, naturväsen, jordstrålning  och en hel del personlig utveckling m.m. 
 

 Vi håller till i Nerja, ca 8 mil öster om Malaga på Spaniens sydliga solkust, en lugn liten mysig stad utan turist-stress, speciellt den här tiden på året.
Då  brukar temperaturen vara vänlig för oss nordbor, lagom så man kan gå omkring och trivas och njuta utan att svettas
,
även nere vid havet där vi har en del av undervisningen. Bakom oss har vi de kullriga vackra bergen.


M
ånga deltatgare tar några dagar eller någon vecka extradå man kan bussturer härifrån eller hyra bil.
Förra året åkte folk till Gibraltar, Granada  eller Alhambra (dagsbusstur) och till Spaniens vackraste by .   
 
.  
 
 

Kostnad 7.100 för kurs och logi. Flyg tillkommer.   
 
Anmäl ditt intresse snarast!
Flyget kan bli mycket billigare för den som beställer tidigt.  

Anmälan till arrangören Lotus, tel. 08 – 615 26 20
eller Jordstrålningscentrum 
 

Läs mycket mer (bl a  härliga bilder) på vår hemsida  
 
www.jordstralningscentrum.se  
under den egna rubriken i vänsterkolumnen Resa till det okända .  

 
 

 
  HJÄLP JORDEN:  SKICKA HEALING 
 
V skickar healing  två kvällar per vecka, onsdag och söndag.
På onsdagar skickar vi främst till mer lokala mål i Norden. På söndagar till andra mål i hela världen.
Där kommer även internationella grupper att medverka och skicka healing och positiva tankar. 
  

 
 
Hoppas att du tycker att vår framtid och Moder Jord
är värd att få en kvart eller två i veckan 
 

Tillsammans gör vi underverk med miljön och klimatet!
 
 
Hjälp Jorden har problem med datorer och har tyvärr inte kunnat  
uppdatera hemsidan:  h
ttp://hjalpjorden.se. Därför lägger vi ut hela septembers program här.     

Kartor finns på:
http://maps.google.com/maps?hl=en&tab=wl 
http://eniro.se 
http://hitta.se
 
Målområdet är:
nämnda orter och ungefär det kartan visar runt om.
 
 
Vi arbetar vidare på Österjön som är i stort behov av hjälp:

Söndag 21 september
Östersjön mellan Gotland och Lettland
Kartlänk

 

Onsdag 24 september
Östersjön öster om Valdemarsvik, Västervik, Oskarshamn till Gotland.
Kartlänk
 

Söndag 28 september

Östersjön, Finska Viken mellan Helsingfors och St Petersburg
Kartlänk


 

 
 
   TV-TIPS  

 
  
 Här finns tips, som vi letat fram, om Intressanta program för alla med Alternativa intressen.
 

TV-tipsen finns att läsa på
 :   http://tv.jordstralningscentrum.se   
 
  

    HUMOR 
 

 

Eftersom vi presenterar nya kurser för hösten och en som bara är för kvinnor så tycker vi att för jämlikhetens skull så
gör vi också reklam för kurser som endast är för män  :o) 


Folkhögskolan fristående kurser för män  ger under hösten 2008 följande kurser: 

Kurs 1

Hur man fyller på ispåsar
Kursen går igenom varje arbetsmoment med diabilder.


Kurs 2

WC-papper. Är det sant att toalettpappret växer ifrån pappershållaren?
Diskussionsgrupp


Kurs 3

Är det möjligt att lyfta upp toalettringen innan urinering?
Och hur lägga ner den igen efter urinering?
Mycket praktiska övningar


Kurs 4

Efter middagen: Flyger de smutsiga tallrikarna själva till diskhon? 
VI ser lösningar och exempel, på videoband.


Kurs 5

Lär dig att hitta saker, börja med att ställa de på de rätta platserna
istället för att gapa och vända hela lägenheten upp och ner.
Öppet forum


Kurs 6

Att ge blommor till din älskade är inte skadligt för din hälsa
Bilder och ljudband


Kurs 7

Våga fråga efter vägen när du inte hittar
Berättelser ur verkliga livet.


Kurs 8

Är det genetiskt möjligt att hålla tyst när frun kör bilen?
Körsimulator


Kurs 9

Lär dig skillnaden på fru och mamma
Rollspel


Kurs 10

Hur man lär sig att älska shopping?
Andningsteknik, meditation samt mental träning.  

 

 

En sann rolig historia:
På 1890talet stod följande att läsa i tidningen Times:
 
VÄRLDENS STÖRSTA ÅSNEUTSTÄLLNING PÅ TRAFALGAR SQUARE I MORGON!
 
Dagen efter kom 30 000 nyfikna personer till torget, alla tittade sig omkring men ingen kunde hitta åsnorna.
Men när de började tänka efter, kände de plötsligt att öronen började växa, alla tittade på varandra och upptäckte att de inte blivit lurade:
Det var 1a april!
 

 

TÄNKVÄRT 
 

Tänk dig att du är en av ett fåtal utvalda som ska välja en världsledare, en president som ska styra över vår jords alla länder och frambringa fred och välmående bland såväl människor som djur.

Du har 3 kandidater att välja mellan, men först vill vi att du svarar på

följande fråga...

Om du kände en kvinna som var gravid och hade 8 barn redan, varav 3 utav dom är döva, 2 är blinda, 1 är efterbliven och kvinnan själv har syfilis....

Skulle du rekommendera henne en abort ??? 

 

Så vidare till kandidaterna:

Kandidat 1. 
Han samarbetar med mutade politiker, konsulterar astrologer och har 2 älskarinnor vid sidan om.
 
Dessutom kedjeröker han och dricker ett tiotal glas Martini varje dag.

Kandidat 2: 
Han har fått sparken från 2 arbetsplatser, sover alltid till klockan 12 på dagen, rökte opium under sin ungdomstid på universitetet och dricker 1 hel flaska whiskey varje dag.

Kandidat 3: 
Han har fått hjälteutmärkelser av sitt land, är vegetarian, röker inte, dricker inte och har inga skandaler bakom sig.

VILKEN AV DESSA 3 SKULLE DU VÄLJA ???

(Svara innan du fortsätter att läsa )

 

 

 Scrolla ner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidat nr 1 heter: Franklin D Roosevelt

Kandidat nr 2 heter: Winston Churchill

Kandidat nr 3 heter: Adolf Hitler

Man ska således inte döma folk efter deras vanor....... 

 

 

Jo… en sak till !! Angående aborten, svarade du ja?

 

 .... då har du just dödat Beethoven !!  

 


Eva Svensson och Per-Uno Fransson 
 
Jordstrålningscentrum
 

e-mail: jc@vingar.se

tel: 08-510 110 25    
 
www.jordstralningscentrum.se

 Tipsa gärna fler personer om Sl@grutenytt,
så de också  får  en chans att hitta och börja utforska de osynliga världarna!
Varför inte vidarebefordra detta till lämpliga vänner och bekanta 

 

Jag vill till
Jordstrålningscentrums hemsida
Adante (hälso-sajten)
ett annat nummer av Slagrutenytt

nästa Slagrutenytts
indexsida
föregående