nr 22,  26  augusti 2008 

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM 
www.jordstralningscentrum.se

 

 Gamla nummer av Slagrutenytt finns  slagrutenytt.vingar.se  
Nya nummer läggs dit så fort vi hinner 


 

  
 
  
·   SYMPOSUM OM VATTEN  
Missa inte detta.
·   VI ÖNSKAR HJÄLP MED ATT SPRIDA REKLAM OM OSS- Få gratis inträdesbiljett
·   DATAHJÄLP TILL OSS 
·  
 DE NÄRMASTE  KURSERNA  Vi jobbar med höstprogrammet, här kommer nya delar av det.  
                                                       Nyinsatt kurs 11/10 med Carina Hultqvist 

·   DE NÄRMASTE  FÖREDRAGEN   2  Nyinsatt föredrag: torsdag 4/9 och måndag 8/9, samt oktober 
·   TERAPEUT-UTBILDNING i ALTERNATIV MEDICIN enligt  BIRGITTA KLEMO  En unik kunskapskälla!
· 
  KURS I SPANIEN   
·   HJÄLP JORDEN:  SKICKA HEALING  
·   TV-TIPS    
·   HUMOR     
·   T
ÄNKVÄRT 
 
  

    SYMPOSUM OM VATTEN 
Många anmäler sig nu till symposiet, så passa på innan det blir fullt
Vattnets många märkliga egenskaper!

Flera personer har upptäckt att de kan förändra vattnets kvalitet och egenskaper med olika metoder, som ger positiva effekter för hälsa, natur och industri.
Kommunalt vatten kanske är "rent" men energimässigt dött och inte levande.
Många känner idag till japanen Masaru Emoto som fotograferar iskristaller, vars utseende beror på vad de utsatts för, t ex positiva eller negativa tankar eller ord.
Andra personer, som Schauberger och Bertil Pettersson, virvlar vattnet för att få fram det energiberikade hälsosamma vattnet.


De flesta av dessa personer i Sverige har arbetat relativt ensamma för att hitta sitt sätt att förändra vattnet och har med tiden fått många erfarenheter av vad som händer när man använder detta förändrade vatten.
Vattnet kan bl a användas till framgångsrika hälsobehandlingar, balansera miljöer, smutsiga sjöar får klart vatten, inom växtodlingen för större skördar och högre näringsinnehåll och på många ställen inom industrin där det förbättrar produktion och ekonomi.


Syftet med symposiehelgen är att låta ett antal av dessa uppfinnare, användare, forskare och andra som är intresserade av förändrat vatten få träffas och utbyta erfarenhet, till fromma för framtida resultat.
 

 

 
 
Hjärtligt Välkommen till ett 
 SYMPOSIUM OM VATTEN 
 Lördag-söndag 6-7 september
 
 

PROGRAM:
Symposiet lördag:
 
Uppfinnare, leverantörer, forskare och användare av förändrat vatten presenterar sina
metoder

och produkter för att framställa förändrat vatten och berättar om de egenskaper och användningsområden de funnit.

 

Klaus Volkamer, doktor i fysisk kemi i Tyskland, arbetar som fri forskare av subtil materia, författare och konsult. Han talar (2 tim) om att han experimentellt bevisat existensen av en än så länge vetenskapligt okänd form av subtil materia med quantized fältliknande struktur och verklig massa och energi-innehåll. (För er som har svårt att förstå ”facksnacket” här, så kan vi säga att det är en förklaring av ”osynliga energier”, som aura m.m.). Dessa experimentella bevis tillåter utformning av en ny förändrad fysik inom vetenskapen, vilken kan utökas med subtil materia.

Egenskaperna hos den nya formen av materia diskuteras, speciellt med avseende på fysiska och biologiska effekter i samband med vatten. Synsättet tillåter en hittills saknad förståelse för homeopatiska egenskaper hos vatten, såväl som en förändring av vattnets klusterstruktur. Denna kunskap påverkar vårt sätt att förstå och förhålla oss till vattnets egenskaper.

 

Gruppen Flowform Storymusic framför "Vattnets sånger och berättelser", en 45 min musikalisk berättarföreställning om, med och för VATTNET! 

 

Därefter har vi tid att umgås och sitta ner och diskutera fritt i mindre grupper under kvällen fram till 21.30. 

 

Vi gör test av vatten under helgen med den ryska professorn Korotkovs EPC-apparat

 

Symposiet söndag:

Curt Hallberg, Benny Johansson och Trygve Forssten gör en genomgång av forskning om vatten,
bl a om Schauberger, M. Emuto, G. Pollak, virvlat vatten m.m. 
 
Visning av en rysk film (1,5 tim) som handlar om vattnets märkliga egenskaper och om vattenforskning. 
 

 

Gemensamma diskussioner där även åhörare kan deltaga.

 

Sammanfattning

 

TID:  
lördag  6 september kl. 9.30 – 21.30
söndag 7 september kl. 9
.00 – 16.30

OBSERVERA  ATT DET ÄR EN EXTRA AVGIFT (75:-) FÖR LÖRDAGSKVÄLLEN (se nedan).

KOSTNAD:  
Åhörare betalar 475:- för symposiet dagtid
och 75:-extra för lördagskvällen
 (om man vill se den musikaliska berättarföreställningen ”Vattnets sånger och berättelser” av gruppen Flowform Storymusic  (45 min) och ha möjlighet att sitta ner och umgås och diskutera på kvällen). Totalt blir det då 550:-.
Avgiften sätts snarast in på pg 410 89 43-4 Jordstrålningscentrum.
Ange namn, adress, mail och telefon, samt om du önskar tolkning från engelska.

 

ANMÄLAN och FRÅGOR:
maila: jc@vingar.se eller ring 08-510 110 25.

 

MAT:  
Fika fm, em o kväll ingår, ej lunch/middag.
Lunchrestauranger finns nära lokalen.
Vi föreslår att var och en köper egen förpackad färdigmat i affären (vi visar var, i samma kvarter) efter lördagens föredrag på dagen och tar med sig tillbaka som middagsmat till lokalen, där vi tillbringar kvällen (samma lokal).

SPRÅK:  
Den ryska filmen och Klaus Volkamer talar engelska.   
Vi ordnar simultantolkning till svenska i ett hörn av lokalen för de som önskar och anmält sig till det
 
(obs, ej professionell tolk).

LOKAL:
Östermalms Föreningsråd, Valhallavägen 148 (vid Fältöversten).
T-bana: Karlaplan uppgång Valhallavägen. Ingång från gatan a
lldeles intill busshållplats 1, 4, 72,
vid korsningen Valhallavägen / Värtavägen.

Vi kommer att vara här under hela helgen, dvs även lördagskvällen.
Parkering finns i mittremsan på Vallhallavägen och i P-hus i samma hus, Värtavägen 7.

Detaljerat program kommer på
http://vatten.adante.se 
 

Sprid gärna denna information vidare till intresserade personer! 
 

 

 

 

VI ÖNSKAR HJÄLP MED ATT SPRIDA REKLAM OM OSS
- Få gratis inträdesbiljett
 
 

Det var inte många som svarade på detta i förra utskicket, så vi skickar om det för att få mera tips!
 
-   Vi behöver tips om kalendarier och andra ställen på Internet och andra platser där vi kan informera om oss, våra föredrag
    och kurser, gärna billliga 
eller gratis platser, eftersom vi värnar om att hålla  kvar våra låga inträdes- och kursavgifter.
 
Den första som tipsar oss om en plats som vi börjar använda får en Gratis Inträdesbiljett till valfritt föredrag under hösten. Värde 100:- 
 
 
 
-   Vi behöver hjälp att sprida  tryckta  program, affischer, reklamblad osv till lämpliga platser, främst i Stor-Stockholmsområdet.
   
Platser där folk som kan vara intresserade av det  vi har att erbjuda inom det
alternativa, hälsa, osynliga väsen, etc.
    Det kan vara i affärer, föreningar, hos terapeuter osv.  
 
Vill du som är terapeut ha våra broschyrer i ditt väntrum? 
 
Ring eller maila oss om du har möjlighet att förmedla program så kan vi diskutera  ersättning.                                                             
 
 
 
 DATAHJÄLP TILL OSS 
 

Vill du hjälpa oss med data-arbete man kan göra hemifrån på ledig tid?  
Kontakta oss på mail eller telefon 08-510 110 25 (kl 08-10) 

 
 
  
 

 DE NÄRMASTE  KURSERNA     
OBS! Nyinsatt kurs 11/10 med Carina Hultqvist 
 
 
Läs mer om respektive kurs på vår hemsida www.jordstralningscentrum.se under fliken Kurser i vänsterkolumnen .  
Du anmäler dig genom att maila till jc@vingar.se  eller ringa 08-510 110 25 kl 08-10 eller sätta in anmälningsavgift på plusgirot. 

 

 

KABBALA - CARINA HULTQVIST
KURS
Lördag-söndag 30-31 augusti 
 

 En av Carinas absolut mest givande kurser enligt vårt tyckande!                     OBS!Här är ny och mer information om kursen

Kabbalan är antagligen världens största filosofiska system, så hela kabbalan skulle kräva ett stort antal kurser.
I den här kursen koncentrerar vi  oss därför på den centrala symbolen i kabbalan, nämligen Livets Träd. Livets Träd är ett sätt att med hjälp av symboler beskriva tre aspekter av tillvaron.
För det första skapelseprocesser och utvecklingsprocesser av alla slag, alltifrån världens skapelse till det
vi själva skapar med våra kroppar och tankar.
Den andra aspekten är hur vi människor utvecklas och kan kontaktas av och
kommunicera med högre väsen.
För det tredje kan trädet ses som en karta över livet, där var och en av oss kan se var man befinner sig, vad som redan är avklarat och vad som ligger i framtiden.

I kursen beskrivs ingående de elva olika stationer eller sefiror där vi befinner oss, samt alla de stigar som förbinder dem.
Stigarna är 22 till antalet, liksom den högre Arkanan i tarotleken. Varje kort hör samman med en viss stig.
I kursen får du lära dig hur man använder tarotkorten som en del av informationen i Livets Träd.

Uppstigandet i Trädet är identiskt med den alkemiska processen med dess sju eller tolv steg.
Tarot, alkemi, numerologi och astrologi hör alla intimt samman med kabbalan.

Vi kommer under kursen att försöka sammansmälta alla dessa system till ett enda, så att varje kursdeltagare med hjälp av symbolerna finner
sin plats i livet och sin framtida väg till högre utveckling.

 Pris: 2150:-
 Mer kursinfo på hemsidans kurs-sida www.jordstralningscentrum.se. 


 

LAGA HÄLSOSAM MAT – STEVEN ACUFF
KURS
Lördag - söndag 30-31 augusti
Maten du äter har en enorm påverkan på din hälsa,
vilket TV-programmet "Du är vad du äter" visat många gånger.  

Fast man vet vad som är nyttigt och bra så är det inte så lätt att genomföra en sådan matlagning alla gånger, eftersom de flesta inte har tillräcklig information och  
 
bakgrund för att klara det på ett både enkelt och rätt sätt.  Det är inte alls svårt att laga den nyttiga maten, men man behöver ofta lite mer kunskap om hur man skall göra.

Steven gör under helgen en teoretisk genomgång av vilken sorts mat som är hälsosam respektive ohälsosam. Han förklarar och visar också hur man skall hantera  
maten för att kroppen skall kunna tillgodogöra sig vitaminerna och mineralerna maximalt, eftersom t ex nötter, ris, bönor och mycket annan mat faktiskt inte kan tas upp  
riktigt av kroppen utan speciell hantering innan. Så fast du äter nyttigt så kanske det inte hjälper helt! 
Det finns tid för alla frågor. Fina recept.  Provsmakning av maten. 
 
Steven Acuff är internationell kostrådgivare och föredragshållare.
Han reser runt i hela världen och håller föredrag och kurser om mat och hälsa.
Han anses som en mycket kunnig föregångare på området. 
  

Här får du lära dig det som du inte får lära dig på annat håll! 
Investera i bra mat för ett långt och friskt liv!  Lär dig hur du skall laga den så att du får ut så mycket som möjligt av den! 

 Pris 2150:-.  Mer kursinfo finns  hemsidans kurssida  www.jordstralningscentrum.se.
 


VATTEN-SYMPOSIET
lördag-söndag 6-7 september
blir fyllt av föredrag . Läs mer under separat rubrik och på hemsidan http://vatten.adante.se  

 

NYBÖRJARKURS I SLAGRUTA OCH PENDEL
KURS
  Fredag kväll-söndag 12-14 september
Nästan alla har behov av att lära sig mäta, se och känna energier. Med vår innehållsrika nybörjarkurs får du ordentliga och roliga grundkunskaper i att mäta.
Du får också prova på att se och känna. En mycket användbar kurs för att sedan själv kunna utforska den osynliga världen på alla möjliga sätt!
Pris: 1.900:-Mycket mer kursinfo på hemsidan

 


ÖKA DIN INTUITION OCH KÄNSLIGHET - ANN-KRISTIN NILSSON

Steg 4 – Repetition och uppföljning av steg 1-3
KURS
  Lördag 13 september 
Steg 4 i kursserien i Intuitiv utveckling (det går att vara med på enstaka delar).
Den här helgen är en sammanfattning av de tre första helgerna. 

Pris: 1.150:- Mycket m
er kursinfo finns på hemsidan.

 

NATURVÄSEN – FÖRDJUPNINGSKURS
KURS
  Lördag - söndag 20-21 september 
Vill du ha djupare kontakt med naturväsen och träffa fler? Känner du kanske att du vill hjälpa naturen och miljön? Vill du hjälpa naturväsen i deras arbete med dessa? Eva och Per-Uno delar med sig av sina kunskaper och mångåriga erfarenheter av naturväsen och samarbete med dem, och lär ut förhållningssätt och tekniker.
Mycket övningar. På kursen är vi ute i naturen hela helgen och träffar olika slags naturväsen, små och stora. Vi frågar dem också vad de vill ha hjälp med.

Endast ett fåtal platser finns på kursen för att var och en ska få maximal support. Pris 2.150:-
Mer kursinfo finns på hemsidan..

 

UTBILDNING TILL REINKARNATIONSTERAPEUT  -  YLVA CRONSTEDT
KURS  Tisdag - söndag 23-28 september
När man går tillbaks i tiden genom regression till tidigare händelser, till barndomen eller till tidigare liv, kan man minnas exakt vad som hände. Det är spännande, utvecklande och många gånger hälsosamt. En hel del av Ylvas klienter har också senare funnit konkreta bevis på att de levt tidigare på just det viset de beskrivit under en regression.

Ylva Cronstedt har arbetat med regressioner i 20 år och har utarbetat en metod, som nu har blivit spridd, för att komma åt grundorsakerna till olika negativa känslor, till sjukdomar och fobier, som har sitt ursprung i tidigare negativa händelser, vilka vi kanske inte ens kommer ihåg eller är medvetna om idag. Dagens problem kan då botas eller lindras!
Med milda metoder kan man med regressioner också avsevärt lindra skador från barndomen i nuvarande liv. Vi letar också efter att finna styrkan, livsglädjen och en mening med tillvaron.

Utbilda dig till reinkarnationsterapeut - det är en kort och effektiv utbildning där du får tillfälle att verkligen både lära känna dig själv och lära dig hjälpa andra människor. Att vara reinkarnationsterapeut är både roligt och spännande. Det roligaste är att man gör så många människor glada. Den ena klienten är inte den andra lik och det blir aldrig tråkigt.
Kurserna är på bara sex dagar, men det är effektiva sex dagar. Vi hinner lära oss många olika tekniker och det är max sex deltagare per kurs. Kursdeltagarna tränar dels på varandra, dels på flera utomstående försökspersoner. Att ta emot sin första klient efter kursen blir då inte någon ny eller ovan situation.

Mycket mer kursinfo finns på hemsidan.. Vi söker personer att öva på. Hör av dig! Gratis!

 

TA BORT TRAUMAN OCH NEGATIVA KÄNSLOR - EVA SVENSSON
KURS
  Lördag - söndag 27-28 september 
Flyttad till våren 2009

 

OKTOBERS KURSER 

FORTSÄTTNINGSKURS I SLAGRUTA
KURS
  Fredag kväll - söndag 3-5 oktober
Vi fördjupar vår kunskap och skicklighet med slagruta och pekare. Vi lär oss bl.a. söka jordstrålning utan verktyg på 4 olika sätt, PSI-spåret för att leta efter försvunna föremål, mäta styrkan på linjer, mer muskeltest, använda pendelspröt, hitta och fixa ryggproblem med pekarens hjälp och tillverkar avstörare.
Pris: 2150:-   
Mer kursinfo finns på vår hemsida.

 

MENTAL KINESIOLOGI  -  EVA SVENSSON
KURS  Lördag - söndag 4-5 oktober
Med mental kinesiologi ställer du muntliga frågor till kroppen och själen och får sedan svar från det undermedvetna genom muskeltest, som svarar ja eller nej på alla dina
frågor. Därför kan du lätt få fram svar och kunskap från delar av dig som annars är svåra att nå. Det är roligt och spännande!
Kinesiologin används också till mycket mer.

Exempel ur kursinnehållet:
Mentala frågor: Kontakta och samtala med den klokaste delen av dig - ditt undermedvetna. Ställ frågor och få fram precisa ja- eller nej-svar genom muskeltest.
Ställ frågor om nuvarande problem och fråga vad ditt undermedvetna (som har mycket mer kunskap) anser, vad du behöver göra åt det.

Ställ frågor om tidigare liv du levt.
Ställ frågor om vad som är lämpligt att göra för dig framöver, t ex om nytt jobb, bostad,
relation, utbildning.
Arbeta bort stress, så att problem inte längre uppfattas som problem. Kan göras på alla
problem! Våra undermedvetna delar är mycket starka och de kan hindra oss kraftigt om de vill något annat än vi själva vill, t ex om någon del inom oss inte vill bli frisk. Lär dig fråga och också rätta till det.
Test med indikatormuskel. Mycket praktiskt att arbeta med vid hälsobehandlingar och frågor av alla slag. Du behöver bara lära dig en muskeltest!

Egenvårdsprogram för fysiska och psykiska problem.
Mer kursinfo finns på vår hemsida.
Pris: 2150:-  Läs om Evas behandlingar på hemsidan under fliken Kinesiologi

 

AMULETTER OCH TALISMANER  -  CARINA HULTQVIST          NYINSATT
KURS  Lördag 11 oktober
En amulett är något som ger skydd eller lycka. De brukar massproduceras och kan köpas och säljas i många exemplar. En amulett kan t ex vara en lyckoklöver, ett kors eller en kristall.

Kursdeltagarna får tips om vilka typer av amuletter som passar för olika ändamål samt råd om vilken sorts amulett som passar var och en.

 

En talisman är något du tillverkar själv för ett speciellt ändamål och för ett enda tillfälle.

Talismanens syfte är att hjälpa dig med något, till exempel framgång i en förhandling, beskydd under en sjukdom, hjälp vid ett prov, en förlossning eller en tävling.

Storleken är inte så viktig. Många vill ha en talisman att hänga om halsen, andra föredrar att ha den i fickan eller under huvudkudden. Den kan också vara en stor tavla som hänger på väggen.

 

En talisman är personlig. Den är gjord för en viss person och för ett visst ändamål. Man kan göra en talisman för sig själv eller för någon annan, men de kan inte masstillverkas eller ges bort som present till någon annan senare.

 

Vi lär oss hur talismaner tillverkas, konsekreras, laddas, används och förvaras. Under kursen får varje kursdeltagare tillverka sin egen talisman.

Pris: 1150:-   Mer kursinfo finns eller kommer på vår hemsida.

 

UT UR KROPPEN - ASTRALRESOR  -  TORBJÖRN SASSERSSON
KURS  Lördag - söndag 11-12 oktober
Kan människans Medvet-Ande lämna den fysiska kroppen? Är människans själ mobil och flyttbar bortom själens boning, det som vi kallar kropp? Svaret är ja.
Vi fokuserar på enkla metoder som möjliggör utomkroppsligt resande (UKU) s k utomsinnlig kommunikation. Grunden är djupavslappning utan att somna. Målet är att vi öppnar upp för utökad inre medvetenhet och personlig kontakt med inre guider. Vi försöker resa till andra platser med våra energikroppar. Hela helgen kommer att ha mycket helande effekter på både kropp och psyke tack vare djupavslappningen. Vi delar med oss av våra upplevelser. Teoretiska inslag finns med i form av korta föredrag under helgen. Vi använder musik- och instruktions-CD:s av hög kvalitet med inslag av självhypnos.

En del instruktioner är på engelska, men Torbjörn kommer även att guida under djupavslappning på svenska. Helgen inleds med att formulera ett personligt mål och intention, som du sätter upp för helgen som helhet. Målet kan handla om att du vill få kontakt med din inre guide, "den andra sidan", en specifik plats och/eller att du vill få inre ledning i hur ditt liv ska utvecklas på bästa sätt med helgen som startpunkt.

Kursledaren heter Torbjörn Sassersson och är redaktör för Soul Travel Magazine. Han har setts en del i TV, t ex har han demonstrerat UKU/fjärrsyn i TV4-serien: "Det Okända". .
Pris: 2150:-  Mer kursinfo finns på vår hemsida.

 

UPPLEV ENERGIER PÅ KRAFTPLATSER - ANN-KRISTIN NILSSON
KURS  Lördag 18 oktober 
Steg 5 i kursserien i intuitiv utveckling (det går bra att vara med på enstaka delar).
Den här dagen utvecklar vi förmågan att uppleva energier på kraftplatser.
Pris: 1.150:-  Mycket mer kursinfo finns på vår hemsida.

 

FRIGÖR DINA INRE GUDINNOR – KRISTINA VON REIN och LOTTA BLOMQVIST
KURS
  Lördag-Söndag 18-19 oktober  
Gudinnans, dvs det kvinnligas, återkomst till jorden är högaktuell och viktig. Det är hon som för med sig vördnaden för naturen, naturen inom oss människor och vördnaden för Moder Jord. Utan Gudinnan kommer människor aldrig att nå en slutgiltig balans mellan det manliga och kvinnliga. Många kulturer har prisat Gudinnan hon vars sköte är ursprunget till allt. Om vi till fullo förstod kvinnans kraft skulle vi vörda kvinnan, dvs oss själva, såsom det gjordes i de gamla tiderna. Gudinnan inom dig väntar på att bli mottagen och accepterad av dig själv.

Inom varje kvinna lever en eller flera Gudinnor, ibland en hel Gudinna och ibland delar av henne. Kunskap om de inre Gudinnorna ger kvinnor möjlighet att förstå sig själva och sina relationer till män, andra kvinnor, föräldrar och barn. Kunskap om dessa Gudinnekrafter ger också insikt om vad det är som fungerar som drivkraft eller som hinder. Det går också att kalla in bestämda Gudinnekrafter för att få uppleva nya sidor inom sig, som man kan behöva.

Denna kurs är en introduktion till Gudinnans/Gudinnornas värld. Vi erbjuder ett smörgåsbord med Gudinneberättelser, änglakanaliseringar, information om gudinnearketyper, guidade meditationer, dans, ceremonier, samtal i cirkel och andra övningar som för oss djupare in i det gudomligt mystiska inom oss.

Det händer något magiskt när kvinnor möts i en cirkel och delar med sig av sina erfarenheter. Vi befruktar varandra när vi delar våra energier och visar vår gudomlighet. Kursen går ut på att lära känna sig själv och andra på ett djupare plan. Vi ger mycket tid och utrymme för ett aktivt deltagande. Alla deltar på eget ansvar.
Pris: 2150:-   Mer kursinfo finns på vår hemsida.
                                                                   
VÄLKOMMEN ATT UPPLEVA 
                                                        DINA INRE GUDINNOR OCH MER AV DIG SJÄLV!


HEALING  - är en förmåga som Du och Alla människor har
KURS Lördag - söndag 25-26 okt med PER-UNO och JENNY FRANSSON  
Alla kan lära sig healing – även Du, eftersom det är en medfödd talang som vi kan väcka upp.
Man kan hjälpa många, även sig själv, med healing.
Per-Uno har arbetat fram egna mycket verksamma tekniker, vilket ger en mer precisionsinriktad healing är t ex reiki.
Vi provar att heala med rätt avstämda frekvenser för varje tillfälle, och skickar till människor, träd och naturväsen. Du får veta vem din healing-guide är, hur den ser ut, hur du skapar kontakt med guiden och hur du talar om vad du vill göra, så att du får rätt hjälp.

Pris: 2150:-  
Mer kursinfo finns på vår hemsida.
.

AUROR OCH CHAKROR - mät, känn, se, rena och balansera dem
KURS
Lördag - söndag 25-26 oktober  med EVA SVENSSON
Kroppen är bara en begränsad del av människan. Vi är större än så!
I våra yttre osynliga kroppar (auror) finns känslor, tankar och s.k. övernaturliga förmågor. Vi kan t. ex. ta en sådan aura och förflytta oss mentalt till andra platser och se vad som händer där (fjärrsyn) eller påverka andra (distanshealing). Lär dig mer om auror och chakror på kursen. Lär dig rena och balansera dem och därmed snabbt påverka hälsan, både kroppen och psyket!
Pris: 2150:-    Mer kursinfo finns  på vår hemsida.

 

 


 

 

PRISER PÅ KURSER
Helgkurser kostar normalt 2.150:-, dagskurser 1.150:- , men det kan variera. Läs mer under respektive kurs på hemsidan.  

ANMÄLAN
Du kan anmäla dig till våra kurser genom att maila till jc@vingar.se, ringa 08-510 110 25 (kl 08-10) eller sätta in anmälningsavgiften.  Skriv namn och adress. Vi skickar bekräftelse.  
Anmälningsavgift sätts in på pg 410 89 43-4 
 
 
 

 

 
 

DE NÄRMASTE  FÖREDRAGEN     
 

 2  Nyinsatt föredrag: torsdag 4/9 och måndag 8/9 
 

GRATIS INFORMATIONSKVÄLL
Onsdag 27 augusti kl. 18
:45 Lokal: Kammakargatan 56
Information för nybörjare om olika s.k. övernaturliga förmågor, som vi alla har, men inte lärt oss utnyttja, om jordstrålning, om slagruta/pekare/pendel och om de osynliga världarna.
Kom och lyssna när vi går igenom grunderna! Kan man bli sjuk av jordstrålning?
Kan man ta bort currykryss? Vad kan man mer göra med slagruta? Auror och chakror, healing, se på avstånd m.m. Vilka fler outnyttjade förmågor har vi? Massor, se bara program- och kurstexterna! Du får även prova på att gå med slagruta eller pekare och söka efter currylinjer, samt se och även känna hur illa just du reagerar på dem.
Tipsa och ta gärna med intresserade vänner. 

 UT UR KROPPEN UPPLEVELSER -
TORBJÖRN SASSERSSON

FÖREDRAG Måndag 1 september kl. 18:45 Lokal: Kammakarg 56  
 

Kan människans Medvet-Ande lämna den fysiska kroppen?
Är människans själ rörlig och flyttbar bortom själens boning, det som vi kallar kropp? Svaret är ja. Modern forskning vid privata och statliga universitet samt dokumentation från historien visar att det är en medfödd egenskap som finns i oss alla. Lyssna på ett föredrag om utomkroppsliga upplevelser (UKU).

Föredraget skapar en förståelse för hur dessa upplevelser kan uppstå och hur de kan användas rent praktiskt. Kan du använda en UKU för att gå över till den "andra sidan" och hur högt i sfärerna kan du stiga? Kan du bli ditt eget spöke? Är UKU en universell metod för transport och kommunikation med andra människor och andra arter? Finns risker och vad hände egentligen med Carlos Castaneda? Tips på litteratur och biofilm ges. Tid för frågor och svar finns under hela kvällen.
Torbjörn återkommer med kursen "Ut ur kroppen - Astralresor" 11-12 oktober. Se  hemsidan för mer information . 
  
Nyinsatt  föredrag
 
VATTNETS BETYDELSE - CARINA HULTQVIST & JOHANNES DÖPAREN
FÖREDRAG Torsdag 4 september kl. 18:
45 Lokal: Kammakarg 56  
 
Carina Hultqvist berättar om hur vatten använts och fortfarande används i diverse ritualer och initieringar, t ex dop.
Hon förklarar vad som gör att just vatten används, vilket slags vatten behövs, när, hur och av vem?

Därefter övergår Carina till att vara transmedium för Johannes Döparen, som kommer att tala om vattnets betydelse för jordens framtid.

 
 


VATTEN-SYMPOSIET
lördag-söndag 6-7 september
blir fyllt av föredrag . Läs mer på annan plats här och på hemsidan http://vatten.adante.se  
  
Nyinsatt  föredrag
 
 med doktor Klaus Volkamer från Tyskland som även föreläser på symposiet 
FYSISKA OCH BIOLOGISKA KONSEKVENSER AV HITTILS OKÄNDA SUBTILA FORMER AV MATERIA - KLAUS VOLKAMER
FÖREDRAG Måndag 8 september kl. 18:45 Lokal: Kammakarg 56 
 
Klaus Volkamer, doktor i fysisk kemi i Tyskland, arbetar som fri forskare av subtil materia, författare och konsult. 
Klaus har experimentellt bevisat existensen av en än så länge vetenskapligt okänd form av subtil materia med fältliknande kvantiserad struktur och verklig massa och energi-innehåll.  
(För er som har svårt att förstå ”facksnacket” här, så kan vi säga att det är en förklaring av ”osynliga energier”, som aura m.m., dvs mycket spännande att lyssna på ).  
Detta tillåter formulering av en ny fysik, utökad med subtil materia. 
 
Experiment avslöjar att kvanta av den nya formen av materia bildar elementära enheter av liv och medvetande. 
 
Klaus diskuterar om fysiska och biologiska konsekvenser för en ny fysik som utökats med subtil materia, och en större förståelse av livet i universum.  
  
Föredraget hålls på engelska
 

 

 

HÄLSO-LASSE  
FÖREDRAG  OBS! Onsdag 10 september kl. 1845   

Hälso-Lasse har jobbat som Sveriges mest besökta homeopat i 35 år och har ofta lyckats hjälpa personer som sökt många andra terapeuter utan resultat. Han har ett brett helhetstänkande och har en enorm energi! Den som träffat Hälso-Lasse glömmer honom inte då han är en stor personlighet och en stor föregångare på många områden!

Enligt Hälso-Lasse kan du göra dig 10 år yngre, få bort din trötthet och olust, komma igång med det du inte gjort, bli vän med dig själv och andra, ta bort din allergi och höja din livskvalitet, få de pengar du behöver, öka din intuition, få det jobb du behöver, börja ett helt nytt liv. Allt detta genom att förstå livets princip, genom att få ut gifter ur kroppen (kroppen är självläkande), få igång tallkottkörteln (melatonin-produktion) då tallkott-körteln är kroppens dirigent, förstå D-vitaminets betydelse. Detta och massor av annat kommer du att få höra under Hälso-Lasses föredrag. Du som aldrig hört Hälso-Lasse förut: Kom och lyssna! Ni andra kommer nog ändå! Hälso-Lasse återkommer med kurs 6-7 december.
 GUDAR OCH GUDINNOR –
KRISTINA VON REIN
FÖREDRAG  Måndag 15 september kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56
Följ med på en upptäcktsresa in i gudarnas och gudinnornas värld. Resan kommer att föra dig tillbaka i historien och över kontinenter. Men det blir lika mycket en upptäcktsresa inom dig själv.
Vi föds till jorden som man eller kvinna, men alla har vi både
manliga och kvinnliga kvalitéer inom oss. Det gör att vi känner igen oss i de olika arketyper som både gudar och gudinnor representerar. Vi visar alla upp olika drag av dem, bra och dåliga. Så med kunskap om gudar och gudinnor kan vi förstå mycket mer av oss själva och därmed bättre förstå våra relationer och reaktioner på omvärlden.

Synnerligen intressant! 

Kristina återkommer med kursen ”Frigör dina inre gudinnor” 18-19 okt.
Kursinfo på på hemsidan.


 
GRATIS INFORMATIONSKVÄLL OM KINESIOLOGI

Onsdag 17 september kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56 
Eva Svensson, Jordstrålningscentrum, är diplomerad kinesiolog
och informerar om kinesiologi = muskeltest. Kinesiologi är en mycket bra komplett behandlingsmetod, som kan användas för behandling av både kropp och själ. Muskeltest används också som kontroll-hjälpmedel för att se att man mätt rätt med slagruta, vilket kommer att visas.

Här får du en inblick i vad kinesiologi är och kan användas till, t ex för hälsan, regression, allergitest och test på sjuka djur.
Eva visar också andra slags metoder hon arbetar med, bl a tankens kraft.
Se en demonstration som får dig att häpna! 
Läs mer om kurs i Mental kinesiologi (4-5 okt) på sid 28 i gratisprogrammet eller hemsidan.
På hemsidan kan du läsa om Eva Svenssons behandlingar med bl a kinesiologi.


 
 
VI FIRAR HÖSTDAGJÄMNINGEN

UTFLYKT  Måndag 22 september kl. 1800, utomhus i Bagarmossen.
Naturligtvis är vi ute i naturen denna kväll! Med en ceremoni stämmer vi oss i samklang med naturens krafter på denna sedan forntiden heliga dag, för att fira höstdagjämningen och därmed inträdandet i hösten. Vi reser in i sprickan mellan världarna, mellan ljusets och mörkrets tid.
Vi gör det enligt forntida seder, genom blot (matoffer till makterna), trumresa och ceremoniell dans vid elden. SkallePer leder ceremonin.
Vi träffas vid grillen på torget vid T-banestation Bagarmossen kl 18:00 och har sedan ca 20 minuter att gå (ganska lätt väg). Ta med rikligt med varma kläder och lämpliga skor för skogspromenad, gärna ficklampa, samt något att sitta/ligga på. Vi avslutar med att fika runt elden (var och en tar med eget fika). Utflykten kostar 100:-. Välkommen till en magisk minnesvärd kväll!


 
 
LEV I ÖVERFLÖD!  – ANETTE PALMMAN

FÖREDRAG  Måndag 29 september kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56
Lär känna och bli medveten om de universella energilagarna.
Hur påverkar de ditt liv, i det stora och i det lilla. Med större medvetenhet om dessa lagar får du större tillgång till din livsenergi och kan skapa ett mer harmoniskt och balanserat liv – precis det som DU vill ha!
Föredraget bygger på Maria Malomis ME-koncept – allt är energi. (ME står för Mother Earth the Energy of Love). Energi finns och kommer alltid att finnas men dess form är föränderlig, med andra ord, den går att omvandla, och vi kan lära oss hur…


OKTOBER 

 

 

VÅRA GUIDER  – EVA SVENSSON, JENNY och PER-UNO FRANSSON
FÖREDRAG
  måndag 6 oktober kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56
Alla människor har osynliga guider. Guiderna är våra hjälpare i livet. De ger oss bl a skydd, inspiration och tyst undervisning. Genom ökad kunskap om dem kan vi få ännu bättre hjälp. Eva och Per-Uno från Jordstrålningscentrum berättar om sina mångåriga erfarenheter av guider av olika slag, samt samarbetet med dessa. Jenny, som ser osynliga väsen i detalj och lätt talar med dem, berättar om någon av åhörarnas guider. 
I Healingkursen får alla lära känna minst en av sina healingguider.
I kursen/Workshop X  får alla veta mer om en av alla deltagarnas guider. 
Mer kursinfo finns eller kommer på hemsidan.


 
 
MERKABAN  –
CARINA HULTQVIST
FÖREDRAG  Måndag 13 oktober kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56

Vad är egentligen Merkaban?

De allra flesta har ingen aning, och har aldrig hört talas om Merkaban. Det är lite synd, för Merkaban visar oss vad vi är, vad vi har förutsättningar att utvecklas till, och hur detta går till…

 

Många som har läst kapitlen om Merkaban i Drunvalo Melchizedeks bok har fått uppfattningen att Merkaban består av ett antal energifält som skall visualiseras och roteras på ett visst sätt, samtidigt som man andas enligt instruktionerna.

Andra, som studerat den judiska merkabah-litteraturen, menar att det handlar om en farkost av något slag, en sådan som profeten Elia for upp till himlen med.

Båda har rätt, men beskriver bara begränsade delar av vd Merkaban egentligen är.

Carina kommer under föredraget att beskriva hur man kan uppnå ett tillstånd där man upplever allt som har med Merkaban att göra: andning, bön, expansion av energifältet, kontakten med det högre jaget, rening av kropp, känsla och tanke, visualisering av farkosten samt upplevelsen av den egna, personliga gudomlighetens ansikte och en hel del annat, som till exempel den mystiska föreningen av manligt och kvinnligt, föreningen av gudomligt och mänskligt, hur detta går till och vilket resultatet blir…

 

I den efterföljande kursen 15-16 november praktiseras allt detta av kursdeltagarna utifrån vars och ens förmåga.


Mer info om Carinas föredrag och kurser finns  på vår hemsida och på http://carinahultqvist.jordstralningscentrum.se 
 TIBETANSK VISDOM – Soenam Jamyanling

FÖREDRAG Må 20 oktober kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56
Hur man kan transformera problem och lidande till ett bättre liv och lycka.
Soenam är buddist och har utvecklat en stor visdom som kan hjälpa många. Han förmedlar sin kunskap ödmjukt, med humor och värme. Kanske läste du artikeln om honom i Hälsa 2006? Passa på och lyssna på föredraget då han väldigt sällan ger sådana, men nu gör ett undantag. Soenam är grundare av och ordförande i Svensk-Tibetanska Skol- och Kulturföreningen, som hjälper  
bl a Kina, Indien och Nepal genom att bygga skolor, bibliotek, sjukhus m.m. Obs! Föredraget är på engelska.
www.tibet-school.org


 
AURARENSNING MED PEKARENS HJÄLP –
TOMMY WIBERG
FÖREDRAG  Torsdag 23 oktober kl. 18 45    Lokal: Kammakargatan 56
Tommy Wiberg berättar om att bakgrunden till de flesta av våra åkommor är känslo-mässiga blockeringar. Sambandet mellan dem och de fysiska/psykiska störningarna belyses och förklaras. Tommy visar och berättar hur han med olika hälsomedel och teknikers hjälp har ett reningsprogram som kan förbättra mångas hälsa. En odramatisk metod presenteras där deltagaren får lära sig att själv ladda ur negativa laddningar som ligger bakom de känslomässiga blockeringarna, varvid dessa kan neutraliseras och bli harmlösa. Detta kan medföra ett radikalt förbättrat stabilt hälsotillstånd t. ex. för elöverkänsliga m.fl. Tommy blev själv av med sin diabetes på 6 veckor. Tommy demonstrerar med pekare hur han mäter de olika organens tillstånd och ev förekomster av virus, parasiter m.m.

 

TALA MED DJUR  –  MARIA HODGES
FÖREDRAG
  Måndag 27 oktober kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56
Maria har talat med djur sedan hon var liten och blev förvånad när hon så småningom insåg att inte alla gör det. Hon kan också läsa människors tankar. Maria berättar under kvällen om sitt jobb där hon arbetar med främst hundar, katter och hästar. Hon känner också med händerna var djuren har ont. Du får gärna ställa frågor.

Maria är känd från radio/TV, arbetar bl a regelbundet med polisens hundar och länsveterinärer. Hon är dotter till den världsberömde jazzsaxofonisten Johnny Hodges, hennes farmor var cherokeeindian. Maria är utbildad djurpsykolog i USA, bl a av TV-kända Cesar Milan (TV4+ Mannen som talar med hundar) och har haft en alternativ djurklinik med bl a mycket trav- och galopphästar från Solvalla och Täby galopp.
ABC återkommer med ??-?? nov. Mer kursinfo finns på sid ??.


 
 
GRATIS INFORMATIONSKVÄLL
 
Onsdag 29 oktober kl. 1845   
Lokal: Kammakargatan 56  (vägbeskrivning sid 36 i gratisprogrammet)
Information för nybörjare om olika s.k. övernaturliga förmågor, som vi alla har, men inte lärt oss utnyttja, om jordstrålning, om slagruta/pekare/pendel och om de osynliga världarna.
Kom och lyssna när vi går igenom grunderna! Kan man bli sjuk av jordstrålning?
Kan man ta bort currykryss? Vad kan man mer göra med slagruta? Auror och chakror, healing, se på avstånd m.m. Vilka fler outnyttjade förmågor har vi? Massor, se bara program- och kurstexterna! Du får även prova på att gå med slagruta eller pekare och söka efter currylinjer, samt se och även känna hur illa just du reagerar på dem.
Tipsa och ta gärna med intresserade vänner.


 

  TERAPEUT-UTBILDNING
i
  ALTERNATIV MEDICIN

enligt 

 BIRGITTA KLEMO

(7 helger under 7 månader, med uppföljning)
 

Birgitta Klemo är en av Sveriges erkänt skickligaste terapeuter som arbetar med alternativ medicin.

Hon är mycket skicklig på att behandla många diagnoser som andra terapeuter tycker är svårt, t ex sköldkörtel- och bukspottkörtelproblem, men även andra organstörningar och mängder av olika sjukdomar och problem, då hon går till botten och behandlar grundorsaken till symtomen.  

Birgitta
har arbetat som terapeut i 42 år och har enorm erfarenhet av lyckade behandlingar av olika hälsoproblem.  

Hon har hjälpt massor med kvinnor att bli med barn, är duktig på ögonsjukdomar och mycket annat som anses svårbehandlat och har naturligtvis oerhörd erfarenhet också av mer vanliga problem..
 


 

 

Birgitta har äntligen bestämt sig för att dela med sig av hela sin kunskap
genom en gedigen utbildning under sju helger.
 
 

 

Birgitta använder kosttillskott, vitaminer/mineraler, homeopatmedel och andra utvalda preparat av hög kvalitet i sina behandlingar.  
 
 
Hon ger under kursen i sin undervisning exakta råd för olika sjukdomar och hälsoproblem, d.v.s.  
man får en fullständig och exakt handledning om vilka preparat, doseringar och andra åtgärder som är verksamma vid olika åkommor och sjukdomar,  
vilket är en verklig guldgruva för många terapeuter och andra som vill lära sig mer!  
Birgitta lär också ut olika diagnosmetoder och grundförutsättningar för hälsa. Under utbildningstiden visar hon upp många praktikfall, vilket är ett ypperligt sätt att lära sig på.  
 
Många av kursdeltagarna har då möjlighet att få vara patienter. 
 
 
Utbildningen är avsedd både för dig som är intresserad av alternativ  medicin  och  
 
för mer avancerade terapeuter som vill lära sig mer från denna unika kunskapskälla
.


UTBILDNINGENS LÄNGD:

Utbildningen är uppdelad på 7 helger, en per månad. Därefter, har de som vill, möjlighet att vara med på två uppföljningshelger, tre respektive sex månader efter sista utbildningshelgen.

 


SE INTERVJU MED BIRGITTA KLEMO PÅ
 
  
 
www.youtube.com     Sök ”Birgitta Klemo”. 

 

 

 Hemsida:  http://birgittaklemo.jordstralningscentrum.se

 

HELG

DATUM

STUDIEPLAN


1

 

8-9/11
2008

Grunder för hälsa.
Vad övrigt bör man kontrollera, t ex jordstrålning och elstrålning.  
Birgittas diagnosmetoder:
-  ansiktsdiagnostik
-  pendling
   (separat kurs med pendling kommer att hållas för de som vill lära sig mer)
-  diagnos med frekvensmaskin (möjlighet till separat kurs för den som vill lära sig hantera frekvensmaskinen)    
-  intuitionens medverkan  

2

 

13-14/12

 

Organ och organstörningar.
Symtom från olika organ.
Genomgång av vanliga skolmediciner.

Immunförsvaret
m.m.

3

 

10-11/1
2009

Behandlingsmetoder för att avlasta utrensningsorganen (lever, njure, tarm, lymfa)

4

7-8/2

Vitamin- och mineralterapi. Kostråd. Praktikfall

5

7-8/3


 
Sjukdomar, hälsoproblem och deras behandlingar.
Sköldkörtel, bukspottkörtel och övriga körtlar.  Praktikfall.

6

4-5/4

7

9-10/5

Upp-följning 1

29-30/8

 

Tre respektive sex månader efter sista kurstillfället
ger Birgitta två separata uppföljningskurser för de som vill.
Då blir det tillfälle att ta upp nya frågor som uppkommit efter kursen,
samt ytterligare praktikfall.

Upp-följning 2

28-29/11

 

 

KURSDOKUMENTATION:
Birgitta är mycket snabb och exakt i sin undervisning, varför utbildningen kommer att medföra enorma mängder information och exakta behandlingsråd för olika åkommor, men också rikliga tillfällen för frågor som brukar få omgående svar.
Kursen kommer att spelas in och efteråt kommer texten att skrivas ut och ges ut i kompendieform. Kostnad för kompendiet tillkommer med 150:-/helg.

SLUTDIPLOM:
Efter varje helg blir det en kortare skrivning för de som önskar bli godkända och få diplom.

 

BETALNING:
Avgiften är totalt 16.800:- för sju helgers utbildning.

De som förskottsbetalar hela utbildningen betalar 15.800:- totalt.

Avbetalning kan göras med 2.400:- per helg.
De båda extra uppföljningshelgerna kostar 2.400:- per styck.

 

 

KURSTIDER: Lördag 10 – 17. Söndag 9 – 16.  Datum framgår av studieplanen ovan. Fika fm och em ingår, ej lunch.

 

ANMÄLAN: Görs till Jordstrålningscentrum
via telefon 08 – 510 110 25 (säkrast kl 08-10) eller via mail:
jc@vingar.se 
Ange separat om du också anmäler dig till uppföljningshelgerna.

 


 
 KURS I SPANIEN  
 

 
SPANIEN - Resa till det Osynliga - Spaniens solkust  
 

 I höst åker vi åter till Spanien:   En härlig KURS-VECKA 11-18 november  

 Kursen har varje gång fått lysande recensioner av deltagarna. 
 
  
 
Vi får ofta uppleva fantastiska saker, t ex visade 42 örnar upp sig för oss vid ett tillfälle,  
 
gigantiska naturväsen är närvarand
e och vi har fått hjälp av och hjälpt osynliga väktare och naturväsen!  


I höst så gör vi om resan.  

 Mitt i det värsta höstrusket i Sverige så åker vi på en händelserik vecka till Spaniens vackra sydkust för att synliggöra det osynliga med olika metoder: 
 Vi ägnar dagarna till det osynliga: Mäta med pekare, känna energier med händer och kroppen, se aura, kommunicera med osynliga, muskeltesta  varandra, uppleva och  
 
påverka energier, och mycket mer !
   
 
Vi gör h
ärliga utflykter till bl. a. en  av Europas största grottor, en fantastisk jättestor, underbart vacker katedralliknande grotta med  
 
världens största kända stalaktiter där vi också tittar på naturväsen 
 
samt en heldags-utflykt med egen buss till ett oerhört märkligt bergsmassiv
  som liknar Gotlands raukar i tusental   
 
och där alla får ha personlig närkontakt med  små naturväsen. 
 
 
Vi tar godbitar ur våra andra kurser och lägger in här.  
 
Kursen handlar om aura, chakra,  hälsa, ledsagare, naturväsen, jordstrålning  och en hel del personlig utveckling m.m. 
 

 Vi håller till i Nerja, ca 8 mil öster om Malaga på Spaniens sydliga solkust, en lugn liten mysig stad utan turist-stress, speciellt den här tiden på året.
Då  brukar temperaturen vara vänlig för oss nordbor, lagom så man kan gå omkring och trivas och njuta utan att svettas
,
även nere vid havet där vi har en del av undervisningen. Bakom oss har vi de kullriga vackra bergen.


M
ånga deltatgare tar några dagar eller någon vecka extradå man kan bussturer härifrån eller hyra bil.
Förra året åkte folk till Gibraltar, Granada  eller Alhambra (dagsbusstur) och till Spaniens vackraste by .   
 
.  
 
 

Kostnad 7.100 för kurs och logi. Flyg tillkommer.   
 
Anmäl ditt intresse snarast! Flyget kan bli mycket billigare för den som beställer tidigt.
  

Anmälan till arrangören Lotus, tel. 08 – 615 26 20
eller Jordstrålningscentrum 
 

Läs mycket mer (bl a  härliga bilder) på vår hemsida  
 
www.jordstralningscentrum.se  
under den egna rubriken i vänsterkolumnen Resa till det okända .  

 
 
  HJÄLP JORDEN:  SKICKA HEALING 
 
V skickar healing  två kvällar per vecka, onsdag och söndag.
På onsdagar skickar vi främst till mer lokala mål i Norden. På söndagar till andra mål i hela världen.
Där kommer även internationella grupper att medverka och skicka healing och positiva tankar. 
  

 
 
Hoppas att du tycker att vår framtid och Moder Jord
är värd att få en kvart eller två i veckan 
 

Tillsammans gör vi underverk med miljön och klimatet!
 
 
Hjälp Jorden , pga semestar och problem med datorer har vi tyvärr kunnat  
uppdatera hemsidan:  h
ttp://hjalpjorden.se. Därför lägger vi ut hela septembers program här.     

Kartor finns på:
http://maps.google.com/maps?hl=en&tab=wl 
http://eniro.se 
http://hitta.se
 
Målområdet är:
nämnda orter och ungefär det kartan visar runt om.

 
Onsdag 27 augusti
Östersjön, Ålands hav, Norrtälje, Grisslehamn, Östhammar, Åland. 
KLICKA HÄR FÖR KARTLÄNK
 
Söndag 31 augusti
Östersjön, Skärgården mellan Åland och Åbo
KLICKA HÄR FÖR KARTLÄNK
 
Onsdag 3 september
Östersjön öster om Norrtälje, Österåker, Värmdö  
KLICKA HÄR FÖR KARTLÄNK
 
Söndag 7 september
Östersjön, Finska viken, Helsingfors, Hangö, Tallin
KLICKA HÄR FÖR KARTLÄNK
 
Onsdag 10 september
Östersjön öster om Värmdö, Dalarö, Nynäshamn
KLICKA HÄR FÖR KARTLÄNK
 
Söndag 14 september
Östersjön Riga-bukten
KLICKA HÄR FÖR KARTLÄNK
 
Onsdag 17 september
Östersjön öster om Nynäshamn, Bråviken, Valdemarsvik till Gotska Sandön
KLICKA HÄR FÖR KARTLÄNK

Söndag 21 september
Östersjön mellan Gotland och Lettland
KLICKA HÄR FÖR KARTLÄNK

Onsdag 24 september
Östersjön öster om Valdemarsvik, Västervik, Oskarshamn till Gotland.
KLICKA HÄR FÖR KARTLÄNK
 
Söndag 28 september
Östersjön, Finska Viken mellan Helsingfors och St Petersburg
KLICKA HÄR FÖR KARTLÄNK
 
 
 
   TV-TIPS  
  
 Här finns tips, som vi letat fram, om Intressanta program för alla med Alternativa intressen.
 Under sommaren hinner vi 
bara ta fram ett mindre antal program p g
a semestrar. 

Bl a flera spännande UFO-dokumentärer.
I vinter kommer Torbjörn Sassersson till oss och håller ett mycket bra intressant UFO-föredrag.

Även tips om "Mannen som talar med hundar".
I höst kommer Maria Hodges till oss,
hon är dotter till den världsberömda jazz-saxofonisten Johnny Hodges, som spelade med Duke Ellington under måååånga år.
Maria har gått kurs just för Cesar Millan i USA, mycket intressant person....


TV-tipsen finns att läsa på
 :   http://tv.jordstralningscentrum.se    
   
HUMOR
 
 

 

Det var två kor som stod och betade på en äng.
Plötsligt sa den ena: "Mu".
'Shit' tänkte den andra, precis det jag skulle säja.

Vad en påslagen mobiltelefon kan ställa till med

Et hold af golfspillere er samlet i omklædningsrummet.
En mobiltelefon ringer og en mand tager den "hands free", imens han snører sine sko.
Alle andre i rummet lytter således med.
Mand: HALLO!
Kvinde: Skat - det er mig. Er du i klubben?
Mand: Ja
Kvinde: Jeg står på Strandvejen og har fundet en skøøøn læderjakke. Den koster kun 7.500 kr. Er det OK hvis jeg køber den?
Mand: Ja da, naturligvis, hvis du synes så godt om den.
Kvinde: Nu hvor jeg har dig, så var jeg også lige forbi Mercedes for at få monteret en ny stjerne. De havde lige fået 2007 modellen, og de havde en super-rap sort SL500. Det var lige sådan en jeg altid har ønsket mig.
Mand: Hvad kostede den?
Kvinde: 2.200.000 kr. i standard versionen.
Mand: OK, så køb den da, men for den pris skal der også være vinterdæk med i handlen.
Kvinden: Tak Skat! Hvor er du dog dejlig. Så var der kun een ting til. Det hus vi så på sidste år er til salg igen til 10.500.000 kr.
Mand: OK, tilbyd dem bare 10 mio. kr. Det vil de sikkert acceptere. Hvis ikke så gi' dem de sidste 500.000. Det er sku en OK pris.
Kvinden: OK. Vi ses senere. Jeg elsker dig skat!
Manden: Farvel - Jeg elsker også dig.
Telefon samtalen slutter. De andre mænd i omklædningsrummet stirrer på ham
- måbende - indtil manden siger med et stort smil:
Er der nogen som vet vems telefon det her er ?


Läkarnas tokiga skriverier i journalerna

 

Samlade journalgrodor som doktorerna har skrivit.
Nedan följer ett axplock.  

 • Patienten vägde 78 kilo i hemmet innan han gick hit utan kläder.  
 • Studerar till ingenjör, för övrigt frisk. 
 • Elektriker under jord i 18 år. 
 • Gift, för övrigt frisk. 
 • Nuvarande sjukdomar: Har nyss flyttat till Rimbo. 
 • Patienten själv orolig över cancer då patienten avlidit i detta. 
 • Ortopedi: Patienten får ont i ryggen vid snöskottning, framförallt vintertid. 
 • Vänster ben mycket spastiskt idag. I övrigt på gott humör. 
 • Värk i vänster skinka, debut ungefär vid jultid. 
 • Patientens huvudbesvär kommer från vänster fotled. 
 • Ögon, öron, näsa, hals: Irriterad på morgonen då han vaknar i vänster
  öga.

 

TÄNKVÄRT 
 

Klokheter, alla sagda av Nalle Puh:

Kanin är begåvad, sa Puh tankfullt.
Ja, sa Nasse. Kanin är begåvad.
Och han har Hjärna,
Ja, sa Nasse, Kanin har Hjärna
Det blev tyst en lång stund.
Jag antar, sa Puh, att det är därför han aldrig begriper någonting.
Att kunna stava är inte det viktigaste.
Vissa dagar har det ingen betydelse alls om man kan stava till tisdag.
Den bästa platsen att gräva en mycket djup grop i vilken man vill fånga en Heffaklump,
vore någonstans där en Heffaklump redan befinner sig,
bara någon meter längre fram ungefär.
Det bästa är att veta vad man letar efter
innan man början leta efter det.
Det är att göra en god gärning utan att tänka på att det är en god gärning.
Det är bra mycket trevligare att vara två.
Det är roligare att prata med någon som inte använder långa, svåra ord, utan korta, lätta ord, som: 'Vad sägs om lite lunch?


Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge!
nart så kommer nog brittsommaren med ytterligare några härliga sommardagar!


Eva Svensson och Per-Uno Fransson 
 
Jordstrålningscentrum
 

e-mail: jc@vingar.se

tel: 08-510 110 25    
 
www.jordstralningscentrum.se

 Tipsa gärna fler personer om Sl@grutenytt,
så de också  får  en chans att hitta och börja utforska de osynliga världarna!
Varför inte vidarebefordra detta till lämpliga vänner och bekanta 

 

Jag vill till
Jordstrålningscentrums hemsida
Adante (hälso-sajten)
ett annat nummer av Slagrutenytt

nästa Slagrutenytts
indexsida
föregående