2007 nr 24,  24 september 

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM 
www.jordstralningscentrum.se


  OBS! Gamla nummer av Slagrutenytt finns  slagrutenytt.vingar.se  
  

INNEHÅLL:  

   ·   DE NÄRMASTE FÖREDRAGEN            
   ·   DE NÄRMASTE KURSERNA 
   ·   HÖSTENS HELA PROGRAM I SAMMANDRAG 
   ·   HJÄLP JORDEN 
   
·   TV-TIPS  
     
  
·    HUMOR 
    ·   TÄNKVÄRT 

           

 

DE NÄRMASTE FÖREDRAGEN 
Lokal för föredrag: Kammakargatan 56, kl 18.45. Inträde: 100:-.

 
EDGAR CAYCE, DEN SOVANDE PROFETEN - ULF WESTMAN
FÖREDRAG Måndag 24 september kl. 1845
Edgar Cayce var en helt fantastisk man. Han var USA:s mest kända medium och oerhört duktig. Han kallades "den sovande profeten" eftersom han låg ner som i dvala då han kanaliserade svaren på mångas frågar. Över 70.000 (!) sidor med hans kanaliserade svar är nedtecknade ordagrant av den alltid närvarande stenografen. Svaren har systematiserats i olika ämnesområden av Edgar Cayce-föreningen. Många böcker har skrivits om honom. Många frågor handlade om hälsa. Han ordinerade många gånger oväntade, ibland ännu ej uppfunna, men väl fungerande lösningar. Han har även gjort profetior om framtiden m.m.
En oerhört spännande man!

Föredragshållaren Ulf Westman är redaktör för Edgar Cayce-föreningens medlemsskrift Källan och har med sig böcker till försäljning. Under kvällen får du handfasta tips om kurer, kost och hälsa enligt Edgar Cayces beprövade kanaliseringar.
Ulf återkommer med kursen "Edgar Cayce –En väg till helhet" 20-21 oktober.

ANDLIG KOMIK – PETER WAHLBECK
FÖREDRAG
Måndag 1 oktober kl. 18
45
Peter är en av landets bästa ståupp-komiker sedan 15 år tillbaks. Han har inte bara synts på publika scener och på TV utan är också en erfaren föreläsare som brukar charma sin publik. Peter ger under kvällen bl a några exempel ur vardagen, t ex kan man se positivt även på tragedier, ja de kan t o m vara komiska i längre perspektiv. Peter berättar om sina egna erfarenheter och kommer in på olika ämnen. Han är bl. a. intresserad av miljön runt oss, den osynliga världen och sin egen andliga utveckling. Han kåserar och läser högt ur sin "Bok für alle" (ett slags dokument).

GRATIS INFORMATIONSKVÄLL
Onsdag 3 oktober kl. 18
45
Information för nybörjare om jordstrålning, slagruta, pekare, pendel och om de osynliga världarna och våra s.k. övernaturliga förmågor. Kom och lyssna när vi går igenom grunderna! Kan man bli sjuk av jordstrålning? Kan man ta bort currykryss? Vad kan man mer göra med slagruta? Auror och chakror. Vilka outnyttjade förmågor har vi? Massor, se bara program- och kurstexterna! Du får även prova på att gå med slagruta eller pekare och söka efter currylinjer, samt se hur illa just du reagerar på dem.
Tipsa och ta gärna med intresserade vänner.

INDIGOBARN – LISELOTT JONSSON, GITA LJUNGGREN
FÖREDRAG
Måndag 8 oktober kl. 18
45
Mänskligheten är i ett paradigmskifte. Nu kommer också den nya tidens barn till jorden - Indigobarn, Kristallbarn och Regnbågsbarn. Dessa har andra, mer utvecklade förmågor och ställer andra krav på vuxna då de inte accepterar att inordna sig i leden och leva efter de gamla reglerna.

Under kvällen berörs: Vad som förutspåtts om den nya tidens barn. I vilket syfte kommer barnen. Definitioner, historia och ifrågasättanden av de olika benämningarna på barn. "Bokstavsbarn" – Vad är det?

Hur kan vi vuxna agera för barns välbefinnande i den stora förändringen?

Liselott Jonsson är ordförande i föreningen Nya Tidens Barn, www.nyatidensbarn.se

TAROT – MARIE LOUISE CRONSTEDT
FÖREDRAG
Måndag 15 oktober kl. 18
45
Tarot är känt som aristokraten bland spåkonsten, dvs som det bästa. Lisa kommer att berätta om hur hon ser framtiden i tarotkorten, hur kortleken är uppbyggd som en inre världskarta och vad hon anser C G Jung menade när han liknade korten vid själens förvandlings-arketyper. Värdefullt också som terapiverktyg som visar på möjligheter, tankar, frågor, sammanhang och mönster. Lisa kommer att visa Stora Arkanan och olika symboler.
Marie-Louise återkommer med kurs i Tarot 10-11 november.

HÄLSO-LASSE
FÖREDRAG
Måndag 22 oktober kl. 18
45

Hälso-Lasse har jobbat som Sveriges mest besökta homeopat i 35 år och har ofta lyckats hjälpa personer som sökt många andra terapeuter utan resultat. Han har ett brett helhetstänkande och har en enorm energi! Den som träffat Hälso-Lasse glömmer honom inte då han är en stor personlighet och en stor föregångare på många områden!

Hälso-Lasse presenterar ett revolutionerande budskap. Du kan göra dig 10 år yngre, få bort din trötthet och olust, komma igång med det du inte gjort, bli vän med dig själv och andra, ta bort din allergi och höja din livskvalitét, få de pengar du behöver, öka din intuition, få det jobb du behöver, börja ett helt nytt liv. Allt detta genom att förstå livets princip, genom att få ut gifter ur kroppen (kroppen är självläkande), få igång tallkottkörteln (melatonin-produktion) då tallkott-körteln är kroppens dirigent. Detta och massor av annat kommer du att få höra under Hälso-Lasses föredrag. Du som aldrig hört Hälso-Lasse förut: Kom och lyssna! Ni andra kommer nog ändå!
Läs mer om Hälso-Lasse vid hans kurs 8-9 december. Läs den!

UPPTÄCK OCH DRA NYTTA AV DINA DELPERSONLIGHETER - VOICE DIALOGUE
KRISTINA VON REIN, LOTTA BLOMQVIST
FÖREDRAG
Måndag 29 oktober kl. 18
45
Voice Dialogue är en kraftfull metod som sammansmälter västerländsk psykologi med österländsk filosofi. Metoden utvecklades på 70-talet av två psykologer från USA.

Voice Dialogue bygger på teorin om att alla människor har olika delar i sig, där varje del har en egen personlighet och en egen aura. De olika kan vara manliga, kvinnliga, vuxna, barn, gudar/gudinnor, mentala, intuitiva, änglar, demoner m.m. Alla lever de inom dig och är en del av dig. Har du själv någon gång funderat på varför du plötsligt blir så arg eller ledsen men de andra inte reagerar likadant just då? Då har en av delpersonligheterna "tagit över" kroppen och agerar ut sina känslor. Med Voice Dialogue kan man, genom att prata med de olika delpersonligheterna, lära känna sina olika delar, upptäcka mer gömda sidor inom sig och därmed öka sin medvetenhet. Med övning kan man så småningom själv välja hur man vill känna och agera, genom att bestämma vilken av sina delpersonligheter som just nu får vara framme och agera.

 
 
 
 
DE NÄRMASTE KURSERNA 
Kurser kräver föranmälan. Se under respektive kurs.
 

 

 

Öka din energi och livsglädje!

4 onsdagskvällar med början 3 oktober 2007

3/10, 10/10, 17/10, 24/10

På den här spännande kursen får du göra en djupdykning in i ditt eget energisystem samtidigt som du får förståelse för människor omkring dig. Vår energi och hur vi använder oss av den är ett fascinerande område. Detta påverkar hur vi relaterar till oss själva och andra. Vi kommunicerar med andra på olika sätt – genom talet, kroppsspråket och inte minst via vårt energisystem.

 

Vårt sätt att använda energi och hur vi kommunicerar genom energisystemet påverkar våra liv på alla plan – såväl fysiskt som känslomässigt. Vi blockerar energiflödet på olika sätt och det gör att vi inte har tillgång till hela vår energi. Blockeringarna bildar mönster och beteenden som formar starka försvar som begränsar oss i livet. Allt detta går att ”se” i vårt energisystem.

 

Du får på individnivå förståelse för hur du ”kör” din energi genom kroppen och hur det påverkar dig, på vilka sätt du blockerar din energi, hur dina försvar ser ut och varför du använder dem. Du blir medveten om hur du kan läsa din egen och andras energi och hur du känner igen de olika försvaren och blockeringarna. Du får insikter om vad som skapar försvaren och redskap för att hitta nya, mer konstruktiva sätt att använda ditt energisystem. Genom att få förståelse för hur du kan använda din energi på ett nytt sätt kan du få tillgång till hela din energi och livsglädje.

 

Du får lära dig om aurans och chakrasystemets anatomi och fysiologi, bl a våra specifika behov på de olika nivåerna i auran samt vilka psykologiska funktioner varje chakra har. Du får även lära dig på vilka specifika sätt vi använder energi och vilka metoder vi har för att kommunicera med vår energi.

 

Kursen består av en härlig och energigivande blandning av övningar och kortare teoripass och är som helhet mycket upplevelsebaserad. Du får många tips och redskap för att få tillgång till hela din kraft och livsglädje. Kom i ledig klädsel och ta med dig liggunderlag och ev. kudde. Inga förkunskaper behövs. Alla har glädje av kursen oavsett om du vill använda den i din egen personliga utveckling eller om du arbetar med människor, t ex som terapeut.

 

Lärare på kursen:

Annette Blom är utexaminerad från Barbara Brennan skolan i USA, har 2 års Core Energetics träning (en kroppsorienterad psykoterapi välkänd i bl a Europa och USA) samt är dipl. örtterapeut. Hon arbetar i dag i Stockholm med energiterapi, örtterapi samt konsultationer med mat- och sockerberoende. Annette håller även föreläsningar och kurser om energiterapi, energisystemet och våra försvar samt om mat- och sockerberoende.

 

Marianne Bazola utexaminerades från Barbara Brennan School of Healing i USA 2003 och har sedan 2006 fortsatt sin vidareutbildning på skolan, först inom ledarskap, handledning och nu även på lärarutbildningen. Marianne har gått 2 års Core Energetics träning (kroppsorienterad psykoterapi) och är dipl massageterapeut. Hon arbetar i Stockholm med energiterapi, massageterapi och personlig utveckling.

 

Datum:        Onsdagar 3/10, 10/10, 17/10, 24/10 2007 kl 18:45 – 22:00

Plats:            Jordstrålningscentrum, Ringvägen 76, Stockholm

Kostnad:      2150:-

Anmälan:     Anmälan jc@vingar.se eller 08-510 110 25

Frågor:         Annette Blom 070-6658317

 

Läs mer om Annette och Marianne och LifeWorks på www. lifeworks.se

 Mer info finns på hemsidan

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

VI LÄSER I HÄNDER

Kurs med Annakarin Svedberg

KURSDATUM: Lördag-söndag 6-7 oktober

Under två dagar lär vi oss att läsa av våra egna och varandras händer. Det bästa kursmaterialet har vi med oss - alltså våra egna händer, deras linjer, fingrar och struktur.
Vi lär oss linjernas betydelse, samt betydelsen av olika tecken som vi finner i handens olika fält. Vad man skall ta på allvar och vad med en nypa salt. Också hur olika tecken påverkar varandra i handen.
Handen kan vara en vägledning i din personliga utveckling, men behöver inte vara någonting absolut. Sättet att tolka händer har också förändrats med den kulturella utvecklingen.

Vi avläser inte ett oundvikligt öde i handen. Det handlar om utveckling och förändring. Händerna kan läsas som en spegling av var vi befinner oss just nu och hur vi kan komma vidare. De speglar också vad som påverkat oss i vårt förflutna och hur vi har hanterat det.

Under kursen lär vi oss förstå att tolka varandras olika händer, jämföra linjernas kvalitét och att förmedla våra kunskaper till varandra. Detta kan vara till hjälp i din egen personliga utveckling. Men det kan också fungera som ett komplement för både terapeuter och medier, t ex låter Annakarin ofta handtolkning och tarot-läsningar komplettera varandra, vilket ger henne ännu större träffsäkerhet och kvalitét i arbetet. Annakarin håller föredrag 3 sept.

Datum:        Lördag-söndag 6-7 oktober, lö 10-17, sön 10-16.
Plats:            Jordstrålningscentrum, Havregatan 4, Stockholm

Kostnad:      2150:-

Anmälan:     Anmälan jc@vingar.se eller 08-510 110 25

Frågor:         08-510 110 25

 Mer info finns på hemsidan

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

BLI FRI FRÅN DITT SOCKERBEROENDE
Kurs med Annette Blom

KURSDATUM:  Lördag-söndag 13-14 oktober

På denna kurs får du mycket spännande och intressant kunskap om hur kosten påverkar dig. Kosten, fettet och sockret har kommit mer och mer i fokus. Många är sockerberoende utan att veta om det och många har fysiska och psykiska symtom av en felaktig kost.

Under kursen får du lära dig hur du på ett enkelt sätt förändrar kosten genom att utesluta snabba kolhydrater. Du kommer att märka hur suget efter fett och socker minskar eller försvinner och hur energin och hälsan kommer tillbaka när du gör enkla kostförändringar. Vi varvar teori om kosten och vad som händer i kroppen och om sockerberoende, med aktiviteter. Vi kommer att laga en god och nyttig lunch med "vanlig mat". Du får lära dig hur mycket socker matvarorna innehåller och hur du köper mat som inte innehåller tillsatt socker. Du behöver inte vara sockerberoende eller överviktig för att få stor behållning av kursen.

Kursinnehåll:
Uteslut snabba kolhydrater. Vad behöver du äta för att må bra. Lär om sjukdomen socker-beroende. Förstå suget. Redskap och verktyg som gör det lätt och roligt att förändra ätbeteende. Recept, dokumentation, referenslistor. Övningar för ändrat ätbeteende.

Annette Blom jobbar idag som energiterapeut i Stockholm och jobbar mycket med mat- och sockerberoende personer. Hon håller föreläsningar och kurser om vårt energisystem, är örtterapeut och har en kroppsorienterad psykoterapi-utbildning.

Datum:        Lördag-söndag 13-14, lö 10-17, sön 10-16.
Plats:           
Jordstrålningscentrum, Havregatan 4, Stockholm

Kostnad:      2150:-

Anmälan:     Anmälan jc@vingar.se eller 08-510 110 25 

Frågor:         Annette Blom 070-6658317 

 Mer info finns på hemsidan

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

EDGAR CAYCE, EN VÄG TILL HELHET - ULF WESTMAN

KURSDATUM: KOSTNAD: ANMÄLAN: Lördag-söndag 20-21 oktober. Lördag 10-17, söndag 9-16 .
2.150:- .
Anmälningsavgift 400:-
Läs övriga villkor sist på sidan.

 

På kursen får vi en grund att arbeta med oss själv i ett helhetsperspektiv.
Edgar Cayce (1877-1945) räknas som holismens fader och ser oss som fysiska, mentala och själsliga
varelser. Vi får ta del av grunder i Cayces filosofi och lär oss att sätta in oss i ett större
perspektiv där våra tankar, känslor och det som han kallar för ideal styr oss.
För att ta reda på mer om oss själva finns olika metoder som vi kan använda.
Vi ser på vår egen livssituation genom Cayces ögon. Det som hos andra kan upplevas som problem kan
istället vara en prövning som vi behöver för vår andliga växt. Vi lär oss mer om detta på kursen.
Alla kan delta oavsett bakgrund. Teori varvas med praktiska övningar där vi arbetar med oss själva och varandra.

Kursen ger dig en plattform att arbeta vidare. Du får ett arbetsmaterial som du kan fortsätta med på egen hand.

Kursen innehåller:

Edgar Cayces filosofi, andlig healing, meditation, personlig utveckling, praktiska metoder för att ta reda på mer om sig själv.
Under kursen kan du köpa böcker om Edgar Cayce till rabatterat pris.
Lär mer om den märkliga mannen Edgar Cayce under föredraget 24 september.
Kom och lyssna när Ulf håller föredrag 24 sept.

Datum:        Lördag-söndag 20-21 oktober, lö 10-17, sön 10-16.
Plats:            Jordstrålningscentrum, Havregatan 4, Stockholm
Kostnad:      2150:-
Anmälan:     Anmälan jc@vingar.se eller 08-510 110 25
Frågor:         08-510 110 25
Mer info finns på hemsidan

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

UPPTÄCK DINA DOLDA OUTNYTTJADE FÖRMÅGOR

KURS-START Tisdag 30 oktober (innehåller 4 tisdagskvällar) 

Följ med på en upptäcktsresa och utforska flera av dina okända förmågor.
De kan dessutom övas upp! Få personliga insikter om livet och hälsan!
Läs mer på hemsidan under kurser

Datum:        30/10, 6/11, 27/11, 4/12, kl 18.45-22
Plats:             Jordstrålningscentrum, Ringvägen 76, Stockholm
Kostnad:      2150:-
Anmälan:     Anmälan per e-mail jc@vingar.se eller tel 08-510 110 25

Frågor:         08-510 110 25

 ------------------------------------------------------------------------------------- 

UTBILDNING TILL
REINKARNATIONSTERAPEUT

Lärare: Ylva Cronstedt

 

KURSDATUM:
 


KOSTNAD: ANMÄLAN:

6 heldagar (plus ev. en kväll). 3 olika alternativ:
1. 30/10 - 4/11
2. 2-7/1
3. 19-24/3 (påsk). Plats: Täby.
6.750:-. I priset ingår lunch, fika och en middag.
Anmälan per e-mail jc@vingar.se eller tel 08-510 110 25
Frågor:  08-510 110 25
 

 

När man går tillbaks i tiden genom regression till tidigare händelser, till barndomen eller till tidigare liv, kan man minnas exakt vad som hände. Det är spännande, utvecklande och många gånger hälsosamt.

Ylva Cronstedt har arbetat med regressioner i 20 år och har utarbetat en metod, som nu har blivit spridd, för att komma åt grundorsakerna till olika negativa känslor och till en del
sjukdomar och fobier som har sitt ursprung i tidigare negativa händelser, vilka vi kanske inte ens kommer ihåg eller är medvetna om idag. Dagens problem kan då botas eller lindras.

Med milda metoder kan man med regressioner också avsevärt lindra skador från barndomen i nuvarande liv.

Naturligtvis letar man inte bara efter traumatiska händelser i det förgångna, utan minst lika viktigt är det att finna styrkan, livsglädjen och en mening med tillvaron.
Att dessa minnen inte bara är fantasier finns det åtskilliga belägg för. Det har skrivits många böcker om hur människor hittat spår av sina egna tidigare liv. En hel del av Ylvas klienter har också senare funnit konkreta bevis på att de levt tidigare på just det viset de beskrivit under en regression.

Utbilda dig till reinkarnationsterapeut - det är en kort och effektiv utbildning där du får tillfälle att verkligen både lära känna dig själv och lära dig hjälpa andra människor. Att vara reinkarnationsterapeut är verkligen roligt och spännande. Det roligaste är att man gör så många människor glada. Den ena klienten är inte den andra lik och det blir aldrig tråkigt.

 

KURS-innehåll:
- Djupavslappning
- Göra hopp mellan de olika liven
- Besök liv före människornas tid
- Bota med två olika metoder
- Hämta kraft och glädje
- I ljuset: andlig ledare och döda anförvanter
- Att få hjälp och råd av tidigare inkarnationer

Max sex deltagare per kurs. Kurserna är på bara sex dagar, men det är effektiva sex dagar och vi hinner lära oss många olika tekniker. Teori blandas med många praktiska övningar, där man också själv får gå igenom egna
regressioner, vilket deltagarna brukar uppleva som oerhört utvecklande för dem själva.
De brukar bli förvånade hur mycket kursen ger dem personligen.
Kursdeltagarna tränar dels på varandra, dels på flera utomstående försökspersoner.
Att ta emot sin första klient efter kursen blir då inte någon ny eller ovan situation.
Lyssna gärna på Ylva Cronstedt föredrag om reinkarnation 4/2.

 

 Vi säljer Ylvas bok
VI VANLIGA ODÖDLIGA
Mycket intressant och läsvärd bok om reinkarnationstankens historia,
men framför allt intressanta exempel från Ylvas mycket långa praktiska erfarenhet. 200:-
 
 
 

 
 
HÖSTENS HELA PROGRAM I SAMMANDRAG 
fr o m 1 oktober
(ikväll är det föredrag om Edgar Cayce)
 

071001

FÖREDRAG

ANDLIG KOMIK – PETER WAHLBECK 

071003

FÖREDRAG

GRATIS INFORMATIONSKVÄLL 

071003

KURS-START 

ÖKA DIN ENERGI OCH LIVSGLÄDJE  –  ANNETTE BLOM  4 ons-kvällar

071006--07

KURS

VI LÄSER I HÄNDER – ANNAKARIN SVEDBERG 

071008

FÖREDRAG

INDIGOBARN  – LISELOTT JONSSON, GITA LJUNGGREN 

071013--14

KURS

BLI FRI FRÅN DITT SOCKERBEROENDE  - ANNETTE BLOM 

071015

FÖREDRAG

TAROT  – MARIE LOUISE CRONSTEDT

071020--21

KURS

EDGAR CAYCE, EN VÄG TILL HELHET -  ULF WESTMAN 

071022

FÖREDRAG

HÄLSO-LASSE 

071027--28

MÄSSA

Sveriges största ALTERNATIVMÄSSA:  INRE HARMONI

071029

FÖREDRAG

UPPTÄCK OCH DRA NYTTA AV DINA DELPERSONLIGHETER
- VOICE DIALOGUE  –  KRISTINA VON REIN, LOTTA BLOMQVIST

071030

KURS-START 

UPPTÄCK DINA DOLDA OUTNYTTJADE FÖRMÅGOR 
- EVA SVENSSON 4 kvällar  30/10, 6/11, 27/11, 4/12

071030-1104

KURS

UTBILDNING TILL REINKARNATIONSTERAPEUT   6 heldagar
 -  YLVA CRONSTEDT

071101

FÖREDRAG

GRATIS INFORMATIONSKVÄLL OM KINESIOLOGI

071103--04

WORKSHOP

FÅ DITT UNIVERSELLA NAMN m.m.  WORKSHOP B
PER
-UNO & JENNY FRANSSON 

071105

FÖREDRAG

TANKENS KRAFT OCH THE SECRET  –  EVA SVENSSON

071108

FÖREDRAG

GRATIS INFORMATIONSKVÄLL 

071110--11

KURS

SAMERNAS YTTRE OCH INRE TRADITIONELLA VÄRLD  -  LAILA SPIK

071110--11

KURS

TAROT  -  MARIE LOUISE CRONSTEDT

071110--17

RESA

”RESA TILL DET OSYNLIGA” - Spaniens solkust  1 vecka

071112

FÖREDRAG

JORDENS HELIGA PLATSER –  NINA FALKENBERG

071117--18

KURS

GRUNDKURS I MAGI – CARINA HULTQVIST 

071119

FÖREDRAG

VARFÖR ÄR CHAKROR SÅ VIKTIGA? – HENRIK HAMMARGREN

071122

FÖREDRAG

AURARENSNING MED PEKARENS HJÄLP – TOMMY WIBERG

071124--25

KURS

HEALING  - är en förmåga som Du och Alla människor har
- PER-UNO och JENNY FRANSSON
  

071124--25

KURS

UPPTÄCK OCH DRA NYTTA AV DINA EGNA INRE DELPERSONLIGHETER -  VOICE DIALOGUE
KRISTINA VON REIN och LOTTA BLOMQVIST

071126

FÖREDRAG

PROFETIA INFÖR FRAMTIDEN  -  CARINA HULTQVIST

071130--1202

KURS

NYBÖRJARKURS I SLAGRUTA OCH PENDEL

071201--02

KURS

MED TANKENS KRAFT OCH GUIDERNAS HJÄLP
 -  EVA SVENSSON 

071203

ÖVNING

ÖVNINGSKVÄLL  - ÅKE PIHLGREN 

071206

FÖREDRAG

HJÄLP JORDEN  – EN NY IDEELL ALTERNATIV ORGANISATION  

071208--09

KURS

HÄLSO-LASSE 

071210

FÖREDRAG

NÄRA DÖDEN UPPLEVELSER – ANN-KRISTIN NILSSON 

071217

JULFEST

Knytkalas med samvaro

 

HJÄLP JORDEN   

  
 

Är du bekymrad över klimatförändringar med översvämningar, stormar och smältande isberg? Är du bekymrad över annan miljöförstöring t ex spridning av gifter, algblomning, kalhuggna områden, kärnkraftens inverkan m.m.?
Vill du personligen göra en insats, 
 en insats där ditt engagemang verkligen betyder något och kan göra en avgörande skillnad?

I projektet ”Hjälp Jorden” tänker vi engagera alla som vill bidra. Det är ett nytt projekt. Vi kommer att arbeta med  
alternativa metoder.  

Verksamheten i Hjälp Jorden kommer att bestå av flera olika delar för att nå den effekt vi vill ha, dvs hjälpa Moder Jord.

- Vi hjälper jorden med rent praktiskt healingarbete på olika ställen som är i obalans. Detta sker i större eller mindre grupper, på plats eller på distans. Alla har förmåga att delta i det här.

- Eftersom människan som ras är det största bekymret för jorden så arbetar vi för att höja människors medvetande, så att så många som möjligt förstår att det också finns en annan verklighet och de själva har en annan roll, bakgrund och förmågor än de fått lära sig i skolan. När människor blir medvtena om det här så brukar de välja att leva på ett annorlunda sätt, med mer ansvarstagande mot jorden och mer i samklang med naturen. T ex tänker man på vad som händer på lång sikt innan man tar ett belsut. 

- Vi vill samla "Alternativrörelsen". Genom att visa allt man kan göra med alternativa metoder (yoga, massage, healing, tarot, egenvård etc, etc) och visa vilka framgångar man har med sina "patienter" så kan vi få många männiksor att våga prova detta och därmed förstå att allt inte behöver vara vetenskapligt utforskat och godkänt för att fungera, vilket ju är en mycket vanlig uppfattning i Sverige idag hos de männiksor som inte provat den "alternativa" vägen.

- Vi vill visa hur stor "Alternativrörelsen" är. Det är många tusen människor som arbetar med alternativa metoder idag, dock okänt hur många. Många arbetar på heltid, ett stort antal på deltid och så har vi ju alla som sysslar med det på fritiden. Eller bara testar och för att det är intressant och roligt,  dvs lär sig använda okända, outnyttjade förmågor som t ex tarot och auraseende. Och alla de som jobbar med personlig utveckling på olika alternativa sätt t ex Voice dialogue. Ca 50 % av Sveriges befolkning har idag, enligt statistik, provat alternativa behandlingar, allt ifrån kosttillskott till olika slags behandlingsformer! Och fler ska det bli!

Att visa upp "Alternativrörelsen" görs enklast på Internet och därför håller vi just nu på att skapa en stor hemsida. Den är än så länge inte alls klar men arbete pågår. Det finns också många andra sätt som vi kommer att arbeta med.

Genom att visa fram storlekan av och nyttan med "Alternativrörelsen" så får vi fler att förstå att detta är verkligt, dvs vi är inte bara människokroppar som lever och sen läggs i graven och sen är det slut. Nej vi har helt andra funktioner och förmågor, en annan bakgrund och en annan framtid än vad vi fick lära oss av våra föräldrar och i skolan!

 

Jorden har länge varit i obalans. Främst tack vare människans framfört. Det accelererar snabbt nu. Med bl a healing och tankens kraft kan vi ändra på det! Alla har ju dessa förmågor, så låt oss nu utnyttja dem!

Från devavärlden rapporteras nu gång på gång att de är oroliga för utvecklingen. De kan inte längre tygla krafterna och reparera skador, vilket de tidigare gjort med lätthet i miljardtals år. De har inte tillräcklig kunskap om hur nytillkomna miljöförstöringar skall repareras. Detta skapar då bl a stormar, översvämningar och klimatförändringar. Genom vårt healingarbete kan vi människor förse devorna med de energier som behövs för att reparera de nya sorters obalanser som uppstått p g a människans ovarsamma aktiviteter på Moder Jord. Redan nu finns healinggrupper som medvetet och aktivt systematiskt arbetar med devorna och hjälper dem att klara av nytillkomna människoskapade problem. Dessa grupper får fantastiska resultat av sitt arbete. Tillsammans kan vi göra en gigantisk insats och hjälpa till att vända utvecklingen! Vi kan använda oss av flera olika sätt för att utföra ett praktiskt läkande arbete av själva jorden. 
 
Ett flertal studier har visat på  t ex tankens enorma kraft och inverkan. Det skall vi utnyttja.  
Att arbeta direkt med energier ger omedelbara förändringar. Det vet alla som lärt sig healing. Det gäller även för healing av naturen. Det skall vi utnyttja. 
 
Inom healing vet man att när två healers arbetar tillsammans blir effekten starkare, dvs 1+1=3. Det skall vi utnyttja. 
 
Vi kommer dessutom att ta råd av de som är proffs på att hjälpa naturen, dvs devorna. Deras kunskap skall vi utnyttja. Vi skall arbeta med att hjälpa dem.

Vår vision är att mängder av vanliga människor  och organisationer  samarbetar i detta alternativa arbete, där var och en bidrar med sin lilla del, vilket sammantaget blir ofantligt stort, 1+1=3 och 10 000 + 10 000=oändligt! Ju fler som gör sin lilla till synes obetydliga del, desto större blir totaleffekten. Alla behövs för att bidra med sin del!

 

 

Genom upplysning och utbildning vill vi skapa ett nätverk av mängder av enskilda personer och healinggrupper. Först i Sverige och sedan över hela jorden. Allt sker i form av en ideell förening för att Hjälpa Jorden.

 

Låt oss nu visa att vi genom alternativa kunskaper och förmågor kan Hjälpa Jorden. Låt politikerna och beslutsfattarna sköta sina delar av detta, dvs. genom att skapa lagar och ta fram nya tekniker m.m. minska utsläppen och annat. I den delen kan vi som enskilda personer oftast inte göra så mycket.  
Din hjälp till det alternativa sättet att minska verkan av miljöförstöringar kan däremot vara av stor betydelse. Här är alla lika viktiga! Det är summan av antalet personer som gör oss kraftfulla. Det behövs inte bara healers och kommunikatörer med devavärlden. Det behövs många engagerade själar som kan arbeta praktiskt med detta.

Arbetet kommer till stor del att ske med hjälp av Internet för att kunna komma i kontakt med alla.  Vi söker också bidragsgivare så att vi ekonomiskt kan genomföra allt detta. Vi söker lokaler att få låna för informationsmöten. 

Och du som känner för detta, men varken kan healing, kommunikation eller har tid att engagera dig, kan ändå bidra med minst två viktiga delar. Du kan dels hjälpa till med din tankes kraft när vi gör sådana aktiviteter. Vidare info om detta kommer senare.  
Du kan också bidra ekonomiskt om du så önskar, antingen själv eller genom att engagera andra sponsorer. Vårt svenska ordspråk säger en hel del: Många bäckar små gör en stor å!

Välkommen med ditt bidrag till att Hjälpa Jorden!  
Gemensamt kan vi se till att  vända på utvecklingen! 


Vi söker också betalande medlemmar som vill stödja oss för en hundralapp per år.
Du behöver inte vara medlem för att vara med i arbetet och få information, men medlemskap stöder föreningens verksamhet.  
Om du vill bli medlem så sätt in 100:- på Hjälp Jordens pg: 30 91 68-3. Betalar du nu så gäller det även för 2008.Vill du ha Hjälp Jordens gratis Nyhetsbrev framöver? 
Skicka då din mailadress till nyhetsbrev@hjalpjorden.se  och skriv Nyhetsbrev.
 

 


 

TV-TIPS  
 

TV-tipsen handlar om  är sådant som brukar intressera energiintresserade personer så som t ex  slagrutefolk,
alternativare, de som vill utveckla sig som människor m. fl. och kanske några pärlor utanför... 

Det finns så mycket som handlar om osynliga energier som andar, spöken,
medier, övernaturligt, hälsoprogram, natur, miljö, …  

Tipsa oss gärna om andra program, helst någon
vecka innan de kommer…

OBS! Kontrollera att tiderna fortfarande stämmer (de flyttas ofta). Lita inte helt på Show-view-koderna, de
skrivs tidigt och programmen ändras alltför ofta… Speciellt ofta ändras vilken da
g "natt-repriserna" går,
ibland verkar de i tablån höra till dagen före... Har vi missat bra program, hör av di
g.   

För att själv hitta TV-program kan du söka på olika ord i www.dagenstv.com

 

Tisdag 25 sept

TV4+ 16:20 
Mannen som talar med andar  
Snacka om snabbpratande medium!

Amerikansk ockult serie från 2002. James van Praagh hjälper sina gäster att få kontakt med döda släktingar och vänner  
inför en studiopublik. Även 29/9. [6556767]
  
Discovery Science 17:10 
Med kritiska ögon 
Spå i kort. Är det möjligt att förutspå framtiden? Experter ifrågasätter personer med mediala förmågor, konsten att spå,
tarotkortsläsning, astrologi och Nostradamus förutsägelser. [75388212] 
Hmm, när något alternativt ska undersökas av "experter", verkar deras gemensamma nämnare vara att man har begränsad
erfarenhet av ämnet och använder sig av förutsättningar som gör att man kan bevisa vad man vill: dvs att något alternativt inte
fungerar. Det brukar ge felaktiga resultat när man gör så här och bevakar utifrån.

Vi som vet att det fungerar eller vill kolla själv har möjlighet till föredrag och kurser hos Jordstrålningscemtrum, i höst och i
vår om Tarot, magi, handtydning och astrologi.

På Jordstrålningscentrum har vi själva mycket goda erfarenheter av ämnena och använder dem regelbundet, vilket visat sig
mycket lönsamt på många sätt (hälsomässigt, psykologiskt m.fl och inte minst ekonomiskt .) Man får information i tid och
vet vad man har att vänta sig. Gillar man det inte så går framtiden att ändra på, även om det kräver lite mer fokusering och
energi. Med tankens kraft kan man fixa det mesta. Men det gäller att få reda på ev framtida problem i tid, dvs innan de blivit problem.

  
Kunskapskanalen  19:30 (20:00)
In i väggen
Hälsoserie. Del 1 av 3: Diagnos utbränd. Vem drabbas och vem klarar sig i dagens stressade tillvaro? Allt fler svenskar  
sjukskrivs på grund av att de mår psykiskt dåligt. Påfallande ofta bottnar den psykiska ohälsan i stress på arbetsplatsen.  
Text-tv 890. Repris från 24/9. Även 29/9.

Kunskapskanalen 22:00 (23:00)
Hållbart
Miljöserie. Del 1 av 8. Om klimatet. Första delen av David Attenboroughs resa när han undersöker hur den globala  
uppvärmningen påverkar vår planet. Är människan orsak till klimatförändringarna? Iskärnor visar att det idag finns mer  
koldioxid i atmosfären än någonsin tidigare. Även 26/9. och 29/9. Bredbild.

 
Axess TV  23:15 (00:15)
Munkarna i laboratoriet

Dokumentär. Vetenskaplig forskning, personlig hälsa och själsliga frågor utforskas. Hur kommer det sig att nutida forskare intresserar  
sig för meditation? Varför är meditation bra för vår hälsa? Varför tillåter buddistiska munkar forskare att använda teknologi för att  
undersöka deras hjärna och kroppar? Buddister har studerat hjärnan i 2500 år utan tekniska hjälpmedel. De har utvecklat  
meditationstekniker som ökar den medvetna uppmärksamheten och som förvandlar känslor. Fram tills nu har denna teknik varit  
okänd och ignorerats av västerlandet. Dagens forskare måste allt oftare behandla frågor gällande känslor och sinne. Buddisternas  
erfarenhet och kunskap har därmed fått ökad uppmärksamhet. Vad är "känslor"? Vad menar vi med "sinne"? Forskarna i projektet  
"Mind and life" är pionjärer på området och studerar meditativa tillstånd. De försöker bland annat förstå mekanismerna som gör att  
sinnet påverkar kroppen. Mathieu Ricard är före detta biolog och buddistisk munk. Han lever i Kathmandu och har utövat buddism i  
över 30 år. Han är en av de första munkarna som samarbetar med neurovetenskapliga laboratoriet på Princeton University. I detta  
labb studeras uppmärksamhet och kognitiv kontroll. Ökar meditation möjligheten till koncentration? Denna fråga försöker gruppen  
kring psykologen Jonathan Cohen att svara på.

 
SVT24 23:15 
Agenda 
Fördjupande samhällsprogram. Aktuella händelser i Sverige och världen. Del 5 av 18. Trött på att tågen inte kommer
i tid? Inte så konstigt. Sverige är sämst i Europa på att underhålla järnvägarna. Samtidigt ökar både resandet och
godstransporterna. "Agenda" synar järnvägstrafiken. Miljömedvetna företag som vill lägga sitt gods på järnvägen
avvisas. Fler tåg får helt enkelt inte plats. Infrastrukturminister Åsa Torstensson intervjuas om vad som ska hända
med den svenska järnvägen i framtiden. Dessutom: regeringens statsbudget analyseras. Programledare: Karin
Hübinette. Bredbild. [79730106] 

 

Discovery Channel  02:00 (03:00)
Övernaturliga fenomen
Del 12. "Övernaturliga fenomen" är en rysansvärd serie i sex delar som tar upp hemska och sanna paranormala händelser  
återberättade av människor som varit med om otäckheter i verkligheten. [51255626]


TV4+ 05:25 (06:15)
Det okända
Svenskt ockult serie från 2004. Del 18 av 23. Repris från 10/3. 2007-09-26 [83729046]

 

Onsdag 26 sept

TV4+ 16:20 
Mannen som talar med andar
Amerikansk ockult serie från 2002. Repris från 10/3. [6450539]


TV4+ 20:00 (21:00)
Akademien för Det okända
Svensk ockult serie från 2007. Del 1 av 12. Även 29/9. [1746775]
Här startar en sorts ”Idol”-program för svenska medier.
Producenten är samma som för ”Det Okända”: Caroline Giertz.
Läs intervju med henne om hennes succébok ”Aschimas bok” som sålt slut, men häftad upplaga har kommit. 
 
Vi har den till salu för 65:-
http://www.boknytt.com/giertz.htm  

 

TV4+ 21:00 
Osaliga andar
Kanadensisk ockultserie från 2007. Del 8 av 12. Ett sekelskifteshus, som delar mark med en begravningsplats, bebos  
av ett oräkneligt antal själar. Husets ägare har upplevt andlig aktivitet och barnen har till och med blivit rädda för  
sina egna leksaker. Nu kallar de in teamet i Osaliga andar för att sprida ljus över situationen och befria det hemsökta  
huset. [5451626]

TV7 / Aftonbladet TV  23:00 
(00:00)

Diet doctors
Brittisk hälsoserie. Del 3 av 6. Läkaren Wendy Denning och nutrionist Vicki Edgson närmare på personers hälsa samt  
hur den påverkas när man är överviktig. Varje program får en person hjälp av dessa två experter som tillsammans 
 
med den senaste medicinska kameratekniken avslöjar hur farlig personens kosthållning är. Programledare: Wendy  
Denning och Vicki Edgson. [14052881]

Discovery Channel  02:00 
(03:00)
Övernaturliga fenomen
Del 13. Lisa fascineras av en bild på sin pojkväns döde bror och väcks ständigt av visioner av honom. Det är inte förrän hennes  
döttrar ser honom som hon inser att hans ande är verklig. [51222398]

TV4+ 05:25 (06:15)
Det okända
Svenskt ockult serie från 2004. Del 19 av 23. Programledare: Malin Berghagen. Repris från 11/3. 2007-09-27 [83796718] 
 
 

 

Torsdag 27 sept

TV4+  16:20 
Mannen som talar med andar
Amerikansk ockult serie från 2002. James van Praagh hjälper sina gäster att få kontakt med döda släktingar och vänner inför  
en studiopublik. Repris från 10/3. [6410911]

TV3 20:00 
Du är vad du äter
Svensk dokumentärserie. Linnéa är en yogalärare som inte lever som hon lär. Hon är extra svag för smält ost och kan inte
längre göra flera av de yogaövningar hon lär ut. Anna Skipper ordinerar strikt diet och inspirerande möte med världskände
gurun Swami. Linnéa kan äta upp till ett kilo smält ost i veckan! Och ostkvällarna har satt sina spår. Linnéa väger 82 kilo till
sina 165 cm och lider idag av fetma. Linnéas ökande vikt hindrar henne från att göra flera av de yogaövningar hon lär ut.
Hennes fusk gör att hon riskerar sitt jobb. Linnéa får träffa gurun Swami, en världsstjärna i yogavärlden. Anna Skipper har
lyckats ordna en audiens åt Linnéa för att Swami ska se hur hon klarar yogaställningarna. Anna Skipper ger Linnéa en
strikt yogadiet, utan både kött och vitlök, och ett intensivt övningsprogram. Det blir åtta tuffa veckor för den fuskande
yogaläraren. Även 29/9. [974282]


Discovery Channel  02:00 (03:00)

Övernaturliga fenomen
Del 14. 10-årige Billy Bean i Maryland attackeras på natten av en övernaturlig kraft. Billy vet att något ondskefullt lurar i huset  
och måste slå tillbaka när överfallen blir värre. [51282770]


TV4+ 05:25 (06:15)
Det okända
Svenskt ockult serie från 2004. Del 20 av 23. Programledare: Malin Berghagen. Repris från 17/3. 2007-09-28 [83756190]

 

 

Fredag 28 sept

TV4+  16:20 
Mannen som talar med andar
Amerikansk ockult serie från 2002. James van Praagh hjälper sina gäster att få kontakt med döda släktingar och vänner inför en  
studiopublik. Repris från 10/3. [6487683]


Discovery Channel  02:00 (03:00)

Övernaturliga fenomen
Del 15. Clara och hennes familj flyttar ut på landet för att slippa livet i storstan. Husfriden störs dock snart av skrämmande  
syner och av ritualistiska ramsor från skogen. [51186542]

 
 

Lördag 29 sept
 
TV4+  13:00 
Rovdjur
Brittisk naturserie från 2004. Del 1 av 6. I det första programmet tittar man närmare på hur det går till när örnar, krokodiler,  
geparder och hajar går till attack mot sina byten. Repris från 2006. [7599788]

TV4+  13:30 
(13:55)

Rovdjur
Brittisk naturserie från 2004. Del 2 av 6. I det andra programmet tittar man närmare på rovdjurets förmåga att använda sig  
av sina sinnen för att hitta sitt byte. Repris från 2006. [4732894]


TV4+ 18:00 (18:55)
Akademien för Det okända
Svensk ockult serie från 2007. Del 1 av 12. Repris från 26/9. [2614813] 

Kunskapskanalen 20:00 
Vetenskap - DNA 
Vetenskapsserie. Del 3 av 6: Patent på livet. Forskarna insåg tidigt att kunskapen om DNA kunde användas till att
manipulera gener och de började drömma om att skapa nya grödor, läkemedel och nyttiga bakterier. Samtidigt gav
upptäckterna upphov till kontroverser. Allmänheten demonstrerade och protesterade, men även många forskare blev
oroade. Vi möter framstående genforskare som berättar om sitt arbete. Text-tv 825. Även 30/9. Bredbild.
 


Kunskapskanalen  21:00 
(21:30)
Klorofyll möter Piteälven
Miljömagasin. Anna Snäll följer Piteälven. Del 1 av 6. Glaciären smälter. Hon besöker glaciären vid Sulitelma. 
Även 1/10 och 3/10. Textat 793.

TV4+  22:30 
A.I. Artificial intelligence
Amerikansk science fiction från 2001. David är en avancerad robotpojke vars högsta önskan är att bli en riktig människa. 
 
David längtar efter Monica, som en gång adopterade honom som substitut för sin riktiga son som drabbats av en 
 
obotlig sjukdom. När sonen genom ett under blev frisk förändrades Davids liv drastiskt och han blev övergiven av sin 
 
nya familj. Nu gör han allt för att hitta någon som kan hjälpa honom att få sina drömmar om att bli en människa att  
slå in. I rollerna: Haley Joel Osment, Frances O'Connor, Sam Robards. Regi: Steven Spielberg. [39965726] 
 

Kunskapskanalen 00:00 
Aldrig tyst 
Hälsoserie. Del 1 av 4. Tinnitus - ljud i hjärnan. Det finns hopp! Nya rön om forskning och behandling kring tinnitus,
diagnosen som för många orsakar svåra smärtor. Möt patienter och forskare. Text-tv 890. Repris från 24/9.
 


TV4+  03:05 
Mannen som talar med andar

Amerikansk ockult serie från 2002. Repris från 24/9. [22229479]

TV4+  03:25 
Mannen som talar med andar
Amerikansk ockult serie från 2002. Repris från 25/9. [65631027]

 


 
Söndag 30 sept


TV4+  17:05 
Tabbar och misstag
Amerikanskt underhållningsprogram från 2004. Del 2 av 5. Missar, felsägningar och fummel från tv-världen. [5647479] 
 

Kunskapskanalen
21:00 
Världen 
Dokumentärserie. Del 5 av 18. I lobbyisternas värld. Somliga tycker bearbetning av beslutsfattare är något som närmast
kan liknas vid korruption, andra menar det är ett bra sätt att kunna påverka beslut. Gäster är lobbyisten Lars Zederlund,
som gillar sitt jobb, och journalisten Erika Bjerström som är mera tveksam till det arbete han bedriver. Även 1/10.
Textat 793. Bredbild.
 


TV4+  00:55 
Mannen som talar med andar
Amerikansk ockult serie från 2002. Repris från 26/9. [54916130]

TV4+ 01:20 
Mannen som talar med andar
Amerikansk ockult serie från 2002. Repris från 27/9. [54930710]

TV4+  01:45 
Mannen som talar med andar
Amerikansk ockult serie från 2002. Repris från 28/9. [53939333]


TV4+ 05:30 (06:20)

Det okända
Svenskt ockult serie från 2004. Del 21 av 23. Programledare: Malin Berghagen. Repris från 18/3. [13862333]
 

 


 
Måndag 1 oktober


Discovery Travel & Living  09:00 (09:55)
Banbrytare
In i Amazonas djungel. Den amerikanske fotografen Phil Borges reser till Ecuador i Sydamerika för att dokumentera shamaner  
och helare i avlägsna stammar i Amazonas djungel. [63140771]


TV4+  16:20 
Mannen som talar med andar
Amerikansk ockultserie från 2002. Programledare: James van Praagh. [9942130]

TV4+  20:00 
Mannen som talar med hundar 
Den här killen är suverän på att förstå hur hundarna tänker!
Amerikansk dokumentärserie från 2006. Del 5 av 21. Maya är en blandning mellan border collie och spring spaniel. För  
 
matte Diana, som har genomgått en stor nackoperation, är det riskfyllt att gå på promenad med Maya eftersom hon  
 
drar i väg med ett ryck så fort hon ser ett litet djur. Schäferblandrasen Sam skäller och bits och jagar cyklister,  
 
joggare och fotgängare. Pudeln Lilly kastar sig över familjens gäster och gör allt för att få uppmärksamhet.  
 
Hundpsykologen Cesar Millan försöker hjälpa hundarna och deras ägare att få ordning på sina problem. [5516401]

TV4+  01:45 
Medium
Amerikansk dramaserie från 2005. Del 10 av 16. Allison har en återkommande dröm om två pojkar som jagar ett tåg.  
 
Drömmen leder henne till professor Leonard Cardwell som är expert på att kommunicera med döda. Åklagare  
 
Devalos undersöker ett fall där en fjortonåring erkänt sig skyldig till mord och ber Allison om hjälp. I rollerna:  
 
Miguel Sandoval, Maria Lark, Sofia Vassilieva. [15639802]

Discovery Channel  02:00 (03:00)
Övernaturliga fenomen
Del 16. Edd och Beth tror att de har hittat det perfekta huset för deras barn att växa upp i. Men efter att de upplevt flera  
 
syner hänger ett mörkt moln över det en gång så lyckliga huset. [89603043]

TV4+ 05:25 (06:15)
Det okända
Svenskt ockult magasin från 2004. Del 22 av 23. Linda Hansson i Åtvidaberg känner att någon befinner sig i hennes  
 
lägenhet, trots att hon är ensam. Mediet Elisabeth Lannge försöker bistå henne. Programledare: Malin Berghagen.  

[30401598]

 

Tisdag 2 oktober

Kunskapskanalen 22:00 (23:00)
Hållbart
Miljöserie. Del 2 av 8. Om klimatet. Andra delen av David Attenboroughs resa där han undersöker hur den globala  
uppvärmningen påverkar vår planet. Är människan orsak till klimatförändringarna? Vilka konsekvenser får dessa 
 
förändringar och vad kan vi göra för att hejda en sådan utveckling? Även 3/10, 6/10. Bredbild.

Discovery Channel  02:00 
Övernaturliga fenomen
Fruktans hus. Steven LaChance och hans familj flyttar in i ett gammalt hus men flyr när de får veta att det är hemsökt.  
Steven återvänder dock för att varna de nya ägarna för de farliga andarna. [89670715]

TV4+ 05:25 (06:15)
Det okända
Svenskt ockultmagasin från 2004. Del 23 av 23. På en 1700-talsgård i Mellansverige händer det konstiga saker. Det  
knackar på fönstren och dörrvred vrids om av sig själva. Nattgäster vaknar av ljudet av tapeter som rivs ner i deras rum. 
 
De flyr och kommer aldrig mer tillbaka. Vem är den osynlige gästen och vad vill han? Mediet Terry Evans försöker  
lösa gåtan. Programledare: Malin Berghagen. [30461970]


 


 
Onsdag 3 oktober

 TV4+ 20:00 (21:00)
Akademien för Det okända
Svenskt ockult magasin från 2007. Del 2 av 12. Uttagningen till Akademien för Det okända fortsätter. 60 personer ska  
bli 20 och de sökande ställs inför tuffa tester. Kan de avslöja vad som ligger dolt i en av fyra lådor och tala om vem  
sakerna tillhör - utan att vidröra lådorna? Programledare: Caroline Giertz. [5550845]

TV4+ 05:25 
(06:15)
Det okända

Svenskt ockultmagasin från 2006. Del 1 av 10. Familjen Forsberg har vant sig vid att dörrar öppnas och stängs av sig själva. De står  
till och med ut med att se olika skuggor och skepnader i hemmet. Men en natt, när två av dessa skepnader står med vapen i hand,  
lutade över den sovande maken Bertil, då får Carina nog och ringer till Det okända för att få hjälp. [30365742]


 


Torsdag 4 oktober

 
Nature  18:00 (19:00)
Pingvinernas överlevnad
Fransk naturdokumentär från 2005. Vi får se pingvinernas kamp mot vädret och gå bakom kulisserna för att se hur  
människorna i filmteamet överlever i det extrema klimatet. Vi följer dem under deras nio månader långa vistelse  
 
sida vid sida med de orädda och nyfikna djuren. Både på land och i vattnet. Även 5/10. [20957758]


TV3 04:20 (05:40)
Twilight zone - på gränsen till det okända
(Twilight Zone: The Movie) Amerikansk science fiction från 1983. Vi får ta del av fyra skrämmande berättelser om det  
övernaturliga och okända. Den första berättelsen handlar om en fördomsrik man som får en dos av sin egen medicin. 
 
Den andra handlar om ett ålderdomshem där de boende får chansen att återuppleva sin barndom. I den tredje 
 
berättelsen stiftar en ung lärarinna bekantskap med en liten pojke vars hem är varje barns fantasi eller mardröm. 
 
Den fjärde utspelar sig på ett flygplan där en flygrädd man plötsligt får se ett monster ute på vingen. Baserad på den 
 
populära TV-serien med samma namn. Text-tv sid 690. I rollerna: Dan Aykroyd, Albert Brooks, Donna Dixon. 
 
Regi: Joe Dante och John Landis. [9782834]

TV4+ 05:25 
Det okända
Svenskt ockult magasin från 2006. Del 2 av 10. Maria Ahola har bott i knappt ett år i sitt torp och funderar redan på 
 
att sälja det. Någon snickrar ute i vedboden om nätterna, och hon kan höra viskande mansröster. När hon en natt 
 
får se en man stå bredvid hennes säng, en man som hon inser inte lever, får hon nog och tillkallar hjälp. Det krävs 
 
två medier för att få bukt med det som stör friden hos Maria: Jörgen Gustafsson och Elisabeth Lannge.  
Repris från 4/6. [30332414]


 


 


 

     HUMOR   
 

 
"Dubbelmoral är bra att ha, förlorar man den ena så har man den andra kvar." Okänd
 
"Den kloke lär av andras misstag, dåren av sina egna." Engelskt ordspråk
"De som inte behagar oss bedrar oss sällan." Drottning Kristina
 
 


THIS IS WHAT SAD LOOKS LIKE
d


THIS IS WHAT SORRY LOOKS LIKE


  

 
Vi har fått ytterligare ett dussin bilder av motsvarande innehåll...
Egentligen skulle vi haft någon kul efter detta,
men det får bli en hundberättelse istället.


Fru Johanssons diskmaskin gick sönder och hon tog kontakt med en servicefirma,
som lovade skicka en tekniker nästa förmiddag.


Fru Johansson hade avtalat ett möte samma förmiddag
och instruerade därför teknikern:


"Nyckeln ligger under dörrmattan. Laga diskmaskinen och lägg fakturan på bordet.
Ni behöver inte vara rädd för hunden, han kommer inte att röra er.
Men tala absolut inte med papegojan!"


När teknikern anlände dagen efter, fann han nyckeln under dörrmattan,
öppnade dörren och stod öga mot öga med den största och mest
skräckinjagande hund han någonsin hade sett (Lukas). Hunden var dock
genomsnäll och tittade lugnt på, medan teknikern lagade diskmaskinen.

Papegojan däremot kastade nötter på honom, skrek, skällde
och överöste honom med obsceniteter.
Till slut kunde teknikern inte bärga sig längre och röt åt papegojan:

"Håll käften, din fula, jävla kråka!"

Då svarade papegojan:
"Hugg, Lukas!
"TÄNKVÄRT   

 

Vi har för bråttom i vår hektiska värld
för att vi skulle ha tid att stanna
och tänka på livets grundläggande frågor, såsom:  

Varför kommer pizzan fram snabbare till kunden, än ambulansen till patienten?  

Varför finns det parkeringsplats för rörelsehindrade framför skridskobanan?

Varför beställer folk en dubbel osthamburgare med stor pommes frites och Cola light? 
 
Varför köper vi hotdogs i tiopack och korvbröd i åttapack?   

 
Varför målar kvinnorna sina ögon med öppen mun? 

 
Varför är inte ordet förkortning kortare? 
 
 

Varför trycker vi på start när vi vill stänga av datorn? 

 
Varför finns det inte kattmat som smakar mus? 

 
Varför står det på hundmatburken "ny bättre smak", vem har testat detta? 

 
Alla känner väl till flygplanens svarta låda, som alltid håller sig oskadd.  
 

Varför tillverkar man inte flygplanen av samma material? 
 
 
Varför trycker du fjärrkontrollens knappar hårdare när batterierna är nästan slut? 

 
Varför tvättar vi handdukarna, händer är väl rena när de torkas?

 
Varför använde Kamikaze-piloterna hjälm? 

 
Hur har man fått skylten "gå inte på gräsmattan" ut till mitten av gräsmattan? 

 
När ett ord är fel i ordboken, hur vet man det? 

 
Har arbetarna på Lipton kafferast? 

 
När jag köper en ny bumerang - hur blir jag av med den gamla? 

 
Varför har byggnader som ska var öppet dygnet runt överhuvudtaget lås?  

 
Om du log, om så bara en gång, så  kadu (om du själv vill) skicka detta 
  mail till alla som du önskar ska få ett leende !! Är någon av er intresserad av ett par fina, knappt använda, men gamla SONY-högtalare
med bra ljud. Två separata småhögtalare ingår för suroundljud. Kostade 12.000:- för drygt 10 år sedan.    
Är meterhöga och tar lite plats, fjärrkontroll. Kolla på bilder med (alldeles för många -- hihi)
anslutningsmöjligheter och knappar och finesser:
 
 
  

http://biphome.spray.se/jordstralningscentrum/index-x.htm
  
 Kom med ett bud!

 Eva Svensson och Per-Uno Fransson

Jordstrålningscentrum 

e-mail: jc@vingar.se

tel: 08-510 110 25  

www.jordstralningscentrum.se

 Tipsa gärna fler personer om Sl@grutenytt,
så de har en chans att hitta de osynliga världarna!
Varför inte vidarebefordra detta till lämpliga vänner?
 

 

Jag vill till
Jordstrålningscentrums hemsida
Adante (hälso-sajten)
ett annat nummer av Slagrutenytt

nästa Slagrutenytts
indexsida
föregående