Sl@grutenytt

nr 50     2006-04-03
JORDSTRÅLNINGSCENTRUM 
www.jordstralningscentrum.nu

 

Hejsan!  
En ovanligt lång vit vinter tror vi är slut nu och det ser ut som vår på golvet innanför köksdörren, dvs nyupptinat smutsbrunt när vi släpat in alla prylar efter att vi deltagit i Sveriges största alternativmässa i Liljeholmshallen nu i helgen!

Englandsresan vi berättade om i förra numret har max 1-2 platser kvar.
Reinkarnationskursen i påsk fullbokad, ( i september finns plats kvar ) ev finns någon försökspersons-plats kvar för dig, som gratis vill få en regression av en kursdeltagare. Ring Eva fort om du är intresserad. 08 – 510 110 25.
Dags för ännu ett Sl@grutenytt
 
 

 


  

INNEHÅLL:

 

·        VÅRA NÄRMASTE FÖREDRAG

·        VÅRA NÄRMASTE KURSER

·        LÄS-TIPS  

·        TV-TIPS  

·      HUMOR   

·        AVSLUTNINGSORD om bl a Svenska Slagruteförbundets årsmöte som närmar sig  


 

 VÅRA NÄRMASTE FÖREDRAG:

 

 FÖREDRAG Måndag 10 april kl. 18 45 

AURARENSNING MED PEKARENS HJÄLP
Tommy Wiberg
berättar om att bakgrunden till de flesta av våra åkommor är
känslomässiga blockeringar. Sambandet mellan dem och de fysiska/psykiska störningarna belyses och förklaras. Tommy visar och berättar hur han med olika hälsomedel och teknikers hjälp har ett program som kan förbättra mångas hälsa. En odramatisk metod presenteras där deltagaren får lära sig att själv ladda ur negativa laddningar, som ligger bakom de känslomässiga blockeringarna, varvid dessa kan neutraliseras och bli harmlösa. Detta kan medföra ett radikalt förbättrat stabilt hälsotillstånd t. ex. för elöverkänsliga m.fl. Tommy blev själv av med sin diabetes på 6 veckor. Tommy demonstrerar med pekare. Recept och rikligt med material delas ut under kvällen.
Lokal: Tempel Riddare Orden, Kammakarg. 56.

 

 

GRATIS INFORMATIONSKVÄLL OM KINESIOLOGI
Tisdag 11 april kl. 18
45
Eva Svensson, Jordstrålningscentrum, är diplomerad kinesiolog och informerar om kinesiologi = muskeltest. Kinesiologi är en mycket bra komplett behandlingsmetod, som kan användas för behandling av både kropp och själ. Muskeltest används också som kontrollhjälpmedel för att se att man mätt rätt med slagruta, vilket kommer att visas.
Här får du en inblick i vad kinesiologi är och kan användas till. Eva visar också andra slags metoder hon arbetar med. Se en demonstration som får dig att häpna!
Läs mer om våra kinesiologikurser:
Grundkurs Kinesiologi 25-26/2 och Mental Kinesiologi 2-3 sept på kurssidan.
På sista sidan kan du läsa om behandling med kinesiologi.
Lokal: Tempel Riddare Orden, Kammakarg. 56.

 

FÖREDRAG Måndag 24 april kl. 18 45 

SAMISKA TRADITIONER BERÄTTADE AV EN SAMEKVINNA

Laila Spik berättar om samernas yttre och inre traditionella värld. Laila Spik är unik genom att hon såsom enda same i Sverige går ut och i detalj berättar om sitt folks tro och sedvänjor. Hon är uppvuxen i en renskötarfamilj, vilket genomsyrat hennes liv. Idag är hon en av Sveriges mest kända samer och representerar ofta Sverige vid kontakt med andra ursprungsbefolkningar. Hon ger också kurser i samiskt levnadssätt och tro samt även i samisk matlagning. Hon har bibehållet det samiska sättet att förhålla sig till världen.

Laila lotsar oss ikväll genom samernas traditionella yttre och inre värld, berättar om hur det var i hennes barndom och jämför med hur det är nu.
Indianernas tro och sedvänjor har vi numera ganska stor kunskap om, men samerna, vår egen ursprungsbefolkning, saknas det detaljerade beskrivningar om, främst om deras tro och förhållningssätt till naturen. Så missa inte detta tillfälle, att få kunskap och uråldrig vishet direkt från en källa som är villig att berätta!
Lokal: Tempel Riddare Orden, Kammakarg. 56
Laila Spik återkommer 6-7 oktober ( OBS! Nytt datum!) med kursen
"Samernas yttre och inre traditionella värld",
där hon hinner berätta mer. Läs mer om kursen på kurssidan.

 

 

GRATIS INFORMATIONSKVÄLL Torsdag 27 april kl. 18 45
Information för nybörjare om jordstrålning, slagruta, pendel och om de osynliga världarna och våra s.k. övernaturliga förmågor. Kom och lyssna när vi går igenom grunderna! Kan man bli sjuk av jordstrålning? Kan man ta bort currykryss? Vad kan man mer göra med slagruta? Auror och chakror. Vilka outnyttjade förmågor har vi? Massor, se bara program- och kurstexterna! Du får även prova på att gå med slagruta eller pekare och söka efter currylinjer, samt se hur just du reagerar på dem. Tipsa och ta gärna med intresserade vänner.
Lokal: Tempel Riddare Orden, Kammakarg. 56 .

 


 VÅRA NÄRMASTE KURSER:

…som det är hög tid att anmäla sig till. 
Läs mer på vår kurssida!

 


 

 

 

AUROR och CHAKROR
- mät, känn, se, rena och balansera dem

Lördag-söndag 22-23 april

Våra Aura och Chakra-kurser är unika i Sverige, troligen landets mest kompletta och
omfattande specialkurser inom aura och chakra.

Människan består inte bara av kroppen. Auran är en del av oss och är lika väsentlig som kroppen och fungerar också som ett skydd runt oss. I auran finns känslor, tankar, minnen,
s k övernaturliga förmågor samt mallar för kroppen, vilka påverkar kroppens utseende och fysiska hälsa, m m. Det intressanta är att man kan arbeta direkt med energierna i auran och därmed påverka kroppen, känslorna, tankarna m m, både snabbt och förhållandevis enkelt. Det sker omedelbart i auran och förmedlas sedan till kroppen, som tar lite längre tid att
förändras. Psyket påverkas direkt.
I auran finns också minnen samlade. De negativa tynger oss och kan rensas bort med en teknik du får lära dig.
Chakrorna är våra energicentra och påverkar vår fysiska och psykiska hälsa i allra högsta grad. På kursen får du lära dig mycket mer om auror och chakror, hur vi kan förbättra vår fysiska och psykiska hälsa och påskynda vår utveckling genom att arbeta medvetet med dem.


Utdrag ur kursen:
- Vad är auror och chakror: utseende, färg, m.m.
- De olika aurornas och chakrornas betydelse för oss.
- Hur ska balanserade auror och chakror se ut. Hur påverkas vi av blockeringar.
- Hur stärker man auror och chakror. Olika metoder.
- Chakratrådar - känsloförbindelser med andra människor.
- Hur vi alla dagligen lämnar kroppen och förflyttar oss här och i kosmos med en aura.


Exempel på övningar under kursen:

- De flesta brukar börja lära sig se auran på kursen. Övningar för att förbättra auraseendet.
- Testa chakran med pendelspröt och tolka resultatet genom att ge en kort personlighets-beskrivning av personen. Du kan se om personen är kärleksfull, egoistisk, tystlåten m.m.

Det brukar stämma förvånansvärt väl!
- Känn på auran med händerna.
- Rena auran och chakrorna, flera olika metoder lärs ut.
- Upptäck och ta bort obalanser och energiblockeringar i auran,
t. ex. traumaringar som bildats vid obehagliga upplevelse.
- Ta tillbaka den energi du lämnat ifrån dig.
- Skydd mot "energivampyrer".
- Snabbt skydd mot kritik och obehagliga människor.

En kurs där du lär dig många olika tekniker som kompletterar varandra.
Fördel, men ej nödvändigt, om du tidigare har gått med slagruta.

 


 

 

ALKEMI
Kurs med Carina Hultqvist

Lördag-söndag 22-23 april

 

I det gamla Egypten, i Serapis´ och Sekhmets tempel hade man lärt ut hur man nådde
tillvarons innersta kärna genom transcendens och transformation. Genom att tillämpa dessa magiska lagar och regler på fysiska materia utanför människan, trodde sig medeltidens alkemister kunna förvandla t ex bly till guld. Man trodde sig också kunna framställa ett
livselixir eller det som kallades De Vises Sten; ämnet som kunde bota allt.

Under medeltiden stämde alkemin fortfarande tämligen väl med den gamla läran, men man hade förlorat förståelsen för hur man skulle tillämpa den. Transformation och transcendens - som lärdes ut i templen - är sätt att förändra en människa, inte ett grundämne. När ett grundämne övergår till ett annat kallas detta transmutation - också det lärdes ut i templen. Det har återupptäckts först av Rutherfod och andra forskare under 1900-talet, men nu kallar man det atomomvandlingar eftersom processerna försiggår på atomär nivå.

Bristfälliga kunskaper till trots, så blomstrade alkemin under inte bara medeltiden, utan långt fram i våra dagar. Strindberg t ex, intresserade sig ju mycket för alkemin. Dagens intresse för alkemi är däremot i första hand av teoretisk och inte av praktisk natur.

I den här kursen återupplivar vi bekantskapen med de gamla kunskaperna, och lär oss hur vi kan använda alkemin praktiskt i våra dagliga liv. Vi får flera exempel på alkemiska processer i vardagen.
Målet med kursen är, att deltagarna verkligen ska kunna förädla sig själva - fysiskt, psykiskt och mentalt - från bly till guld.

Carina tar oss med på en resa i alkemins fascinerande historia, men ger oss framför allt redskap och förståelse för de alkemiska processerna som styr våra liv - så att vi kan styra processerna dit vi vill!

Ur kursinnehållet:

Alkemi - definition. Alkemins ursprung. Medeltidens alkemi. Några framträdande alkemister i historien. Den alkemiska processen. De 12 stegen. Transformation och transsubstantiation. De vises sten. Odödlighetens elixir. Det alkemiska bröllopet. Alkemiska processer i vardagen. Att förvandla sig själv - psykisk och mental alkemi. Alkemi, steg för steg. Förvandling av substans. Andlig alkemi. 


 

UPPTÄCK DINA DOLDA
OUTNYTTJADE FÖRMÅGOR

Kurs med Eva Svensson
Kursen pågår 4 tisdagskvällar, 25/4, 2/5, 9/5, 16/5, kl. 18 45 – 22.


Ibland hör vi talas om mirakler eller någon med s. k. övernaturliga förmågor. Om vi granskar det så ser vi att de flesta människor – även Du! – har en hel del av dessa förmågor. Tyvärr har vi inte fått lära oss att utnyttja dem och de ligger därför väl dolda. Genom att vi berört och berättat om en del av dessa förmågor på våra kurser, har vi fått flera önskemål om att göra en separat kurs, för att gå igenom, berätta om och ibland ge möjlighet att prova dessa spännande saker.

På den här kursen får du följa med på en upptäcktsresa och utforska dina okända förmågor. Vi går igenom och förklarar olika, ofta kallade "övernaturliga" förmågor och provar på en del av dem. Du får lära dig olika tekniker så att du kan öva på de förmågor du önskar
förbättra. Kursen ger tips så att du hemma sedan kan fortsätta öva. Vissa saker kommer du att ha lättare för än andra. Det är individuellt. Vi är alla olika.
Du får hemläxor i form av övningsuppgifter på denna kurs, frivilligt, men bra för den som vill träna upp sina förmågor och inte bara få teoretisk bakgrund.

På kursen går vi bl. a. igenom:

Energier, auraseende, se på avstånd, kanalisering, tidigare liv – hitta och uppleva, känna på föremål – berätta vad som hänt, vad är det vi ser – hur ser det ut runt oss egentligen, känna med auran på flera meters avstånd, meditation på alfanivå, spöken och spökrädsla – vad är det, healing, stämma blod – för att få blodflöde att stoppa, tala med djur och andra intelligenser - synliga och osynliga ( t ex spöken, ledsagare, naturväsen, änglar, utomjordingar) - här och på annan plats, se tidigare trauman hos en annan person, intuition.
Vi kommer också att beröra varsel, tankeläsning, spontan förflyttning i tid och rum, spontan tankekommunikation mellan två varelser, mm.

Vad är människan för något egentligen? Ja vi är betydligt mer mångfacetterade än vad de lärde oss i skolan. Vi är alla utrustade med s.k. "övernaturliga" förmågor, men ytterst få använder sig av dem. En del utnyttjas bara omedvetet.

Som en följd av denna kurs har många upptäckt att de har fler "övernaturliga" förmågor än de tidigare anat. Vid övningarna blir deltagarna ofta positivt överraskade av sina förmågor.

 

Underverk strider inte mot naturen,
bara mot det vi vet om naturen.

Augustinus

 


 

HÄLSOKURS - ORGAN
med Birgitta Klemo

Lördag-söndag 6-7 maj

 

Birgitta Klemo är en mycket skicklig och omtyckt hälsoterapeut. På kursen delar hon frikostigt med sig av sin mångåriga och stora erfarenhet.

Våra organ kan ha många olika uppgifter i kroppen. Orsaken till många sjukdomar är organ, som är så belastade att de inte längre kan klara sina uppgifter på ett fullgott sätt. Tillfrisknandet från olika åkommor kan också försvåras om inte organen fungerar som de ska. Organstörningar kan påverka vår hälsa.
Det genetiska arvet, tungmetallförgiftning, vitamin- och mineralbrister kan också vara orsak till olika symtom.

Under helgen går Birgitta systematiskt igenom de olika organen och undervisar utifrån sin mångåriga erfarenhet om olika hälso- och utrensningskurer som kan återställa balansen för respektive organ. Hon kommer också att ta upp en del om olika körtlar.


Under kursen får du också veta din egen grundkonstitution, som visar dina genetiska svagheter och hur den kan påverka din hälsa, samt vad man kan göra åt det. Birgitta gör också en kort irisdiagnostik på var och en.
Du behöver inte kunna pendla för att gå kursen, även om Birgitta ofta använder pendel.

 


 


 

HEALING är en gåva, 
som DU och ALLA människor begåvats

Kurs med Per-Uno Fransson

Lördag-söndag 6-7 maj

 

Healing kan jag använda för att behandla mig själv eller andra. Den går att använda ensam som hälsobehandling eller i kombination med andra terapiformer. Healing är en enkel, redskapslös metod som använts i tusentals år just för att den fungerar så bra.
Du och alla andra kan redan healing, mer eller mindre, eftersom det är en medfödd gåva.
Under kursen ska vi väcka upp våra förmågor, öka och stärka dem.

Vår styrka/skicklighet att heala påverkas bl. a. av nedanstående faktorer,
som vi ska gå igenom under kursen:

- KUNSKAP: om människokroppens olika fysiska och andra osynliga delar som energisystemen, meridianerna, aurorna, chakrorna mm. Healingen arbetar med energierna i kroppen och bl a löser den upp blockeringarna.

- KONTAKT: med healingguider/-medhjälpare som hjälper oss.

- TEKNIK: att hitta obalanser som behöver fixas, att hitta vad vi ska göra, hur vi ska göra, hur man kan jobba på distans, hur man kan jobba med andra tider, hur man gör uppföljning för att se om det fungerade. Hur ska den som ger eller tar emot healing göra/tänka? Hela dig själv, vänner, djur, växter, naturen osv. Hur skickar man rätt frekvens med avseende på mottagaren? T ex passar inte alltid reikins "Faders-energi" för att ge healing till naturen, som ofta behöver "Moder Jords"-energi, osv...

- ERFARENHET: som vi kan få genom träning, lyssna/läsa/lära för att ta del av andras erfarenheter…

- INTENTION: hur vi ska ställa in oss mentalt för att få bättre resultat… och

- FOKUSERING: tankeskärpan och medvetandets inriktning vid healingen….


Per-Uno är själv Reiki Healing Master, men detta blir inte en Reikikurs med initieringar,
den blir bredare och vi går kort igenom stolparna ovan och blandar teori och praktik.
Vi tränar, bl a för att vi ska veta att vi kan. Per-Uno har utvecklat egna mycket verksamma metoder, vilka ger mer precisionsinriktad healing än t ex reiki.


 


 

 

LÄS-TIPS  

 

Läs gärna denna mycket intressanta och synnerligen läsvärda artikel
"Mobil-medveten? Så skyddar du dig mot onödig strålning" av Anette Tamm i senaste numret av tidningen HÄLSA, nr. 4, april 2006, sidorna 54-58. Den innehåller bl.a. en uppmaning till försiktighet från Statens Strålskyddsinstitut (SSI)!

 

Från

 

(Olle Johansson, assoc. prof.

The Experimental Dermatology Unit

Department of Neuroscience

Karolinska Institute

171 77 Stockholm

Sweden)

 

OBS!
Läste du i förra Slagrutenytt om mobilen som vi tyckte om.

Vi fick en del sura kommentarer om att vi gjorde reklam för en mobiltelefon.  
Alla tycktes inte uppfatta att vi funderade på att ta med den på mässan den 1 april! Vi trodde alla skulle förstå att videon var ett skämt och skratta som oss.  Mobilen fungerade bl a som strykjärn, febertermometer, defillibrator på hjärtat för att återuppliva döende, rakapparat, smörgåsgrill och för att ”fixa” gamla damers väskryckare, fast på aningen sjukt sätt.


På mässan under helgen demonstrerade vi hur man kan placera en avslagen mobiltelefon på vissa punkter minst 35 meter bort, med resultat att vi muskeltestar svagt och aurorna reagerar negativt. Så vi vet minsann att de inte är ofarliga.


 

 

TV-TIPS 
Medium är slut för säsongen, återkommer i höst, men en del gamla avsnitt går i repris nu.
Kolla alltid att kanal och tid stämmer, även om vi skrivit rätt så ändras det ofta…

 


 

 

 


HUMOR
Hmmm!?!?

Vi lovade i förra numret att denna gång skulle vi
dra lärdom av kor! Även de lär oss mer än vi tror
!
Så läs dessa ”fådda” klokheter, har du något att bidra med?

 

 Allt man behöver veta om livet

 Kan man lära sig av en ko .       

 

 

Ta tillvara varje möjlighet att mjölka ur det bästa

 

Allting tål att tuggas om och om och om…

 

Gräset är grönare på andra sidan staketet

 

Hedra din moder och ditt foder

 

Gråt inte över spilld mjölk

 

Ta tjuren vid hornen

 

Att trampa i koskit ger tur

 

Svart och vitt är alltid trendigt

 

Lite skit under skorna skadar inte

 

Spendera mycket tid med dina KO-mpisar

 

Man behöver inte vara dum för att man ser så ut

 

Det finns inget som heter ”för mycket klöver”

 

Det är roligare i grupp

 

Och kom ihåg…
en intelligent blick betyder allt!

 

Här kommer ett annat bidrag från flitige Perttan!

 

De tre gåvorna

 

Tre söner flyttade hemmifrån, slog in på olika banor i livet där de hade stor framgång och blev förmögna. Vid en familjeträff diskuterade man de gåvor som de nu hade kunnat ge till deras åldriga moder.

 

De förste sa:
"Jag byggde ett stort hus till vår mamma."

 

Den andre sa:
"Jag sände henne en Mercedes med vidhängande chaufför."

 

Den tredje log och sa:
"Ha-ha, jag slog er båda två. Kommer ni ihåg hur mamma tyckte om att läsa Bibeln? Och ni vet ju att hon inte kan se särskilt bra längre. Så jag sände henne en märklig papegoja som kan recitera hela Bibeln. Det tog ledarna i kyrkan 12 år att lära honom det. Han är den enda i sitt slag. Mamma behöver bara säga kapitel och vers, så reciterar papegojan det." 

 

Strax därefter sände mamman sina tackbrev:

 

"Milton", skrev hon till en son. "Huset du byggde är så stort. Jag använder bara ett rum, men jag måste städa hela huset."

 

Gerald", skrev hon till den andre.
"Jag är för trött för att resa. Jag stannar hemma mesta delen av tiden, så jag använder sällan Mercedesen. Och chauffören är så ohövlig!"

 

”Käraste Donald", skrev hon till den tredje sonen.
"Du har en så fin känsla för vad din mamma tycker om. Kycklingen var underbart läcker."

 

:- )))))

- - - - -

 


Lite video:

 

En väldigt kort liten film om snöröjning,
som kanske får er att inte sakna vintern alltför mycket.
Sätt på datorns högtalare och klicka på:
http://crazy.spray.se/show.asp?id=b745c466-6add-4ba6-849c-fb1253e4fa76  

Måndag igen!
Ja vi känner vi oss idag efter helgens mässa!
Eva, Per-Uno, Jenny, Britt-Marie, Ebba-Renate,  Britta & Laila.
 
http://crazy.spray.se/show.asp?id=9215ac96-3929-4fd0-84f7-6b8cc4eac978


 

  Avslutningsord   

 

 Tack för att ni pendlat på… så ni kört så det nästan ryker.

Här i Mälardalen har snön smält undan rejält.
Snart kommer information om Svenska Slagruteförbundets årsmöte, som vanligt under Kristi Himmelfärdshelgen.
I år blir mötet i Garpenberg, i Dalarna!
För er som i vanliga fall bor för långt från kursorter med ”Det osynliga” på programmet, passa på att bli medlem i Svenska Slagruteförbundet. Numera börjar alla årsmöten med 3 pass kortkurser, torsdag eftermiddag, torsdag kväll och fredag förmiddag. Flera olika kurser parallellt att välja mellan. Alltid nybörjarkurs i slagruta. I år dessutom bl a Naturväsenkurs med Per-Uno och Jenny Fransson, som många av er säkert känner från Jordstrålningscentrum.
Deras hemsida http://vingar.se fungerar nu igen!
Det betyder att det åter är fritt fram att utforska hälsosidorna på http://adante.vingar.se
Men håll ögonen på Slagruteförbundets hemsida www.slagruta.org angående årsmötet och bli medlem redan nu, det krävs för att få vara med på årsmötet. Du får som medlem varje år 4 nummer av Sveriges enda slagrutetidning Slagrutan.


Kör lagom hårt så ses vi när du har möjlighet !
Här hos oss på föredrag och kurser och/eller i Dalarna!
HDG & en skön och trevlig vår!

önskar

 

Eva Svensson och Per-Uno Fransson

 

 

Jag vill till
Jordstrålningscentrums hemsida
Adante (hälso-sajten)
ett annat nummer av Slagrutenytt

nästa Slagrutenytts
indexsida
föregående