Sl@grutenytt

nr 42     2005-11-26
JORDSTRÅLNINGSCENTRUM 
www.jordstralningscentrum.nu

 

 

Hejsan Slagrutevänner!

 

Dags för ett nytt  Sl@grutenytt

 


  

INNEHÅLL:

·        VÅRA NÄRMASTE FÖREDRAG,

·        VÅRA NÄRMASTE KURSER

·        TIPS OM TV-PROGRAM

·        BOKTIPS

·        INMAILAT

·        IRLÄNDSKT VIRUS  


 

VÅRA NÄRMASTE FÖREDRAG

 


 

FÖREDRAG Måndag 28 november kl. 18 45 
REGRESSION OCH TIDIGARE LIV - YLVA CRONSTEDT

Lokal: Tempel Riddare Orden, Kammakarg. 56
Livet vi lever nu är endast ett i den långa raden av de liv vi lever. Likt drömmar finns minnen av de föregående liven - likt drömmar flyr de snabbt bort – men de kan återkallas med de rätta orden. Erfarenheter i det förflutna har satt sina spår och påverkar vårt nuvarande liv mer än vi tror, på gott och ont. Ylva Cronstedt är sedan mer än tjugo år tillbaka reinkarnationsterapeut, utbildar terapeuter och har skrivit en bok, "Vi vanliga odödliga", i ämnet.

Ylva kommer att berätta om sin långa erfarenhet av reinkarnationsterapi med många klienter och om hur problem kan lösas upp med hjälp av att genom regression återknyta till ens egna tidigare erfarenheter. Hon presenterar också sin kurs där hon utbildar reinkarnationsterapeuter.

Ylva Cronstedt återkommer med en 6 dagars UTBILDNING TILL REINKARNATIONSTERAPEUT 18-23 februari 2006.
Kursen blev tidigt fulltecknad.
Är du intresserad hör av dig för nyinsatt kurs i Stockholm under påskveckan.

Läs mer om kursen på Kurssidan.

 

FÖREDRAG Måndag 5 december kl. 18 45 

ÅKE PIHLGREN BERÄTTAR OM SLAGRUTEFENOMEN
Lokal: Tempel Riddare Orden, Kammakarg. 56

Åke är ledare av Jordstrålningssällskapet i Stockholm (JiS), den förening där man aktivt lär sig gå med slagruta. Han är en oerhört flitig slagruteman, som gått ute och mätt i naturen så gott som dagligen i ett antal år. Därigenom har han blivit mycket skicklig (övning ger färdighet!) och har skaffat sig stor erfarenhet då han också samarbetar aktivt med de främsta slagrutemännen i Sverige. Åke arbetar mycket med att frekvensbestämma linjer vilket gör att det också går att avstöra dem. Han hjälper också många människor till bättre hälsa genom att mäta upp jordstrålningen i deras bostad så de kan få sova ostört.

Åke kommer under kvällen att berätta om flera av sina olika upptäckter, t ex energilinjernas placering och utformning kring kyrkor samt kommunikationslinjer mellan fornminnesplatser. Han berättar också om vad han upptäckt under sommarens många utflykter med slagruta.

 

KNYTKALAS Måndag 12 december kl. 18 45 
Lokal: Tempel Riddare Orden, Kammakarg. 56 (Vägbeskrivning på sista sidan)

Föredragens kafferaster räcker inte till, så vi lägger vi in en festkväll som höstavslutning, så att vi kan umgås en kväll! Vi tänkte ha den i form av ett knytkalas. Ta med dig lite mat och ställ fram och smaka själv på vad andra tagit med. Det duger att köpa t ex en sallad i butiken på väg hit. Kaffe, te, kaka, porslin och dricka fixar vi. Några små programpunkter ska vi ha: En tipstävling med priser, vi tar fram svaren med pekare/pendel. De som vill får gärna berätta om sitt bästa slagruteminne eller något annat med anknytning till det vi håller på med. Främst så hinner vi umgås! Välkomna!

 


VÅRA NÄRMASTE KURSER


BESÖK DE 4 OSYNLIGA VÄRLDARNA
Kurs med Carina Hultqvist

KURSDATUM:

Lördag-söndag 3-4 december. Lördag 10–17, söndag 9-16.

LOKAL:

Havreg. 4, ingång från gården på baksidan.

KOSTNAD:

1.950:-.

ANMÄLAN:

Anmälningsavgift 400:-. Övriga villkor, se sist på sidan.
Vi bekräftar inom 2 veckor om det finns plats, så att du kommit med.

Känns din värld för trång? Tror/vet du att det finns dolda dimensioner i tillvaron?
Är du nyfiken och vill veta mer om dig själv och din fantastiska men osynliga omgivning?

Kom med denna kurshelg för att besöka och utforska de fyra världarna, med sina tio
dimensioner vardera, i denna spännande kurs.
- Den fysiska världen, som har åtskilliga dimensioner, vilka vi dock inte uppfattar till
vardags.
- Den astrala världen är helt annorlunda än den fysiska. Den är svår att greppa, den flyr
undan som en dröm, men har ändå sina fasta stigar och kännetecken om man vet vad man ska leta efter.

- Den mentala världen är ytterligare helt annorlunda. Här konfronteras vi med de stora kosmiska naturkrafterna, med ärkeänglarna och de verkligt höga energierna. Denna värld är inte farlig att utforska, men den är krävande och spännande.

- I den andliga världens lägre dimensioner möter vi alla våra arketyper, gudaväsen och föreställningar om andliga väsen som människor haft i årtusenden. De finns alla där, formade av våra föreställningar. I den högsta av de andliga dimensionerna kan vi komma nära den intelligens som finns manifesterad bakom alla dessa bilder och föreställningar; den skapande kraftens källa.

Du får själv gå in i dessa världar på säkra stigar, med säkra metoder, under säker
handledning. Vi går in i varje värld på dess egna villkor när vi känner oss redo att möta dess landskap och invånare. Ingenting är farligt, men det kan upplevas som nytt, spännande och märkligt.

Vartefter som vi tränger allt djupare in i de olika världarnas många dimensioner, går vi också allt djupare in i oss själva och upptäcker dessa dimensioner inne i oss också, och inte bara i vår omvärld.

Den som en gång har börjat utforska dessa världar och dimensioner blir aldrig mer riktigt densamma utan man vill fortsätta att lära känna detta fantastiska kosmos som vi lever i och är en del av. Man vill lära känna alla de varelser som befolkar de olika världarna, och man vill gå alla vägar och stigar på denna helt nya karta.

Under två intensiva kursdagar lär vi oss hur man gör – hur kartan ser ut, vilka vägmärken man ska leta efter, vilka fallgropar det finns och vilka hjälpare man bör ha med sig.

Efter kursen kan kursdeltagarna på egen hand gå vidare och utforska andra delar av vår
underliga, underbara, oändliga värld.

Det krävs inga förkunskaper till kursen, men det är bra om du lyssnat på
Carinas föredrag om "De fyra osynliga världarna" måndag 10 oktober (se programmet).

 


NYBÖRJARKURS  i

SLAGRUTA OCH PENDEL

KURSDATUM:

Helgen 3-4 december. Lördag-söndag kl 9 - 17. Utflykt våren 2006.

LOKAL:

Ringv. 76.

KOSTNAD:

1.800:-, inklusive kurskompendium, pekare, slagruta, pendel
(värde 275:-).

ANMÄLAN:

Anmälningsavgift 400:-. Övriga villkor, se sist på sidan.
Vi bekräftar inom 2 veckor om det finns plats, så att du kommit med.

 

Du får en god inblick i vad jordstrålning är och
hur man använder slagruta, pekare och pendel.

Detta är en mycket bra grundutbildning i energier oavsett vad man vill gå vidare med sen.

Här lär du dig mäta, känna, se och påverka energier och har därför lättare att ta till dig annan utbildning på energiområdet senare, t ex olika terapeutkurser.

INNEHÅLL TEORI: Slagrutekonstens utveckling genom tiden. Vad kan man använda slagruta och pendel till? T ex hitta bra plats att sova på, söka vatten, få svar på frågor, kontrollera och förbättra hälsan, leta efter nergrävda kablar, förutsäga jordbävningar, leta efter försvunna saker. Hur gör man? Frågeteknik. Olika slags energier (curry, hartmann, vatten, jordström, pelare, bergsspricka m. fl.). Litteratur på svenska.
Vad använde man jordstrålning till förr i tiden. Våra förfäder tycks ha kunnat mer än vi. Vilka energier finns vid fornminnen? Gamla kyrkor och hus byggdes med tanke på jordstrålning. Leylinjer (ibland miltals långa) mellan olika forntida platser.
Hur påverkar jordstrålningen vår hälsa. Aurans uppbyggnad och reaktion på jordstrålning.
Vilka sjukdomar är kopplade till jordstrålning? Kan man ta bort den farliga jordstrålningen?
Bra och dåliga platser att sitta och ligga på. Hur påverkas växter och djur? Positiva energier. Sexkantfönster med manliga och kvinnliga punkter samt healingpunkt.

PRAKTIK:
Övningar i att leta efter curry- och hartmann-linjer. Söka efter vatten, leylinjer, jordström m.m. Känna människors aura med handen och med slagruta, lära sig se auran (de allra flesta brukar klara det). Hitta bästa platsen för mig att vara på. Pendelövning.

UTFLYKT:
Utflykt på lördagen till en gammal kyrka med de speciella energimönster som finns där, samt till andra spännande fornminnen beroende på vädret. Vi provar på och mäter olika slags energier och övar på curry, hartmann, vatten, leylinjer, jordströmmar mm.

 

 


 

AURA och CHAKRA

KURS helgen 10-11 december

 

En mycket omtyckt kurs, som också ger en bra grundutbildning på energiområdet.

AUROR och CHAKROR
- mät, känn, se, rena och balansera dem

KURSDATUM:

Lördag-söndag 10-11 december, Lördag 10–17, söndag 9-16.

LOKAL:

Ej fastställt, men naturligtvis centralt i Stockholm.

KOSTNAD:

1.950:-   inkl. kurskompendium

ANMÄLAN:

Anmälningsavgift 400:-. Övriga villkor, se sist på sidan.
Vi bekräftar inom 2 veckor om det finns plats, så att du kommit med.


Våra Aura och Chakra-kurser är unika i Sverige, troligen landets mest kompletta och
omfattande specialkurser inom aura och chakra.

Människan består inte bara av kroppen. Auran är en del av oss och är lika väsentlig som kroppen och fungerar också som ett skydd runt oss. I auran finns känslor, tankar, minnen,
s k övernaturliga förmågor samt mallar för kroppen, vilka påverkar kroppens utseende och fysiska hälsa, m m. Det intressanta är att man kan arbeta direkt med energierna i auran och därmed påverka kroppen, känslorna, tankarna m m, både snabbt och förhållandevis enkelt. Det sker omedelbart i auran och förmedlas sedan till kroppen, som tar lite längre tid att
förändras. Psyket påverkas direkt.
I auran finns också minnen samlade. De negativa tynger oss och kan rensas bort med en teknik du får lära dig.
Chakrorna är våra energicentra och påverkar vår fysiska och psykiska hälsa i allra högsta grad. På kursen får du lära dig mycket mer om auror och chakror, hur vi kan förbättra vår fysiska och psykiska hälsa och påskynda vår utveckling genom att arbeta medvetet med dem.


Utdrag ur kursen:
- Vad är auror och chakror: utseende, färg, m.m.
- De olika aurornas och chakrornas betydelse för oss.
- Hur ska balanserade auror och chakror se ut. Hur påverkas vi av blockeringar.

- Hur stärker man auror och chakror. Olika metoder.

- Chakratrådar - känsloförbindelser med andra människor.

- Hur vi alla dagligen lämnar kroppen och förflyttar oss här och i kosmos med en aura.


Exempel på övningar under kursen:

- De flesta brukar börja lära sig se auran på kursen. Övningar för att förbättra auraseendet.
- Testa chakran med pendelspröt och tolka resultatet genom att ge en kort personlighets-

beskrivning av personen. Du kan se om personen är kärleksfull, egoistisk, tystlåten m.m.

Det brukar stämma förvånansvärt väl!.
- Känn på auran med händerna.
- Rena auran och chakrorna, flera olika metoder lärs ut.
- Upptäck och ta bort obalanser och energiblockeringar i auran,
t. ex. traumaringar som bildats vid obehagliga upplevelse.
- Ta tillbaka den energi du lämnat ifrån dig.
- Skydd mot "energivampyrer".

- Snabbt skydd mot kritik och obehagliga människor.

En kurs där du lär dig många olika tekniker som kompletterar varandra.
Fördel, men ej nödvändigt, om du tidigare har gått med slagruta.

 

Läs mer om kursen på hemsidan www.jordstralningscentrum.nu under Kurser


 

HEALING med Per-Uno Fransson

 

KURS  Lördag-söndag 
Kursen blir uppskjuten till senare datum,
 i början av 2006, pga sjukdom.

Alla kan lära sig healing – även Du, eftersom det är en medfödd talang som vi kan väcka upp. Man kan hjälpa många, även sig själv, med healing.

Per-Uno arbetar med healing på olika sätt. På människor, djur och själva naturen. Han lär ut sina erfarenheter. Obs det är inte en Reiki-kurs utan den går längre, tack vare Per-Unos breda erfarenheter. Så även du som gått grunderna i Reiki kan ha nytta av den, men det behövs inga förkunskaper.
Läs mer om kursen på hemsidan www.jordstralningscentrum.nu under Kurser

 


TIPS OM TV-PROGRAM

 

OBS!

Följ upp tiderna för det kan finnas risk för programändringar när man går efter så här tidiga uppgifter. En del sena kvällstider är nästa datum, om man programmerar videon. Det kan finnas fler repriser än vi tar med här. Ev tid inom parentes visar sluttid.

 

Söndag 27 november
TV3 kl 11.25 

Fenomen (12:25)
Amerikansk dramaserie från 2000-01. Del 6 av 22. Två av Declans studenter uppvisar osannolika likheter med varandra. De är båda adopterade och har samma födelsedatum, sätt att föra sig på och får samma resultat på proven. Ett blodprov avgör dock att de inte är släkt. När en av dem blir sjuk, intensifieras mysteriet. [9426244]

 

Discovery kl 22.00 

övernaturliga fenomen i Georgia (00:00)
Märkliga händelser, underliga syner, det övernaturliga ger dig de sanna historierna om dessa ovanliga tilldragelser och de människor som påverkades av dem. [15281756]

 

Måndag 28 november
TV 4+ kl 14.05 
Det okända
(15:00)
Ockult magasin från 2004. "Det okända" utför i dagens program två experiment, ett för att se om det är så att människor lämnar energispår efter sig på exempelvis föremål de burit. I ett annat experiment görs ett försök att få medvetandet att lämna kroppen. Det blir också ett möte med familjen Olestad, som i ett tidigare program fått hjälp att kontakta sin avlidne make och far, för att se vad som hänt sedan dess. Programledare: Malin Berghagen Nilsson. Repris från 26/11. [5349288]
Mer info om medier och liknande: http://newage.vingar.se

 

Tisdag 29 november
Discovery Travel & Living kl 12.40 

I det dolda (13:35)
Mystiska stenar. Urgamla mysterier uppdagas när man avslöjar några märkliga sentida tilldragelser vid en av världens mest gåtfulla platser - den fantastiska cirkelformationen på Salisbury Plain. [12629962]

TV1 kl 19.00 

Ofattbara händelser (19:25)
Brittisk dramaserie. Mark och Song Li har övernaturliga krafter och löser mysterier. Del 7 av 12. Bredbild. [52558]

 

Discovery Science kl 23.10   (repris 05.10)

Cirklar i säden (00:00)
Vi följer forskare, astronomer och arkeologer som undersöker det mystiska fenomen som kan vara meddelanden från yttre rymden. [49320894]

Mer info och snygga bilder: www.jordstralningscentrum.nu klicka i vänsterspalten på ”Sädesfältcirklar”.

 

TV 4+ kl 00.45 

Det okända (01:35)
Ockult magasin från 2004. Del 1 av 7. Cilla Olestad vaknar en natt av att hennes rum fylls av begravningsmusik. Hennes döttrar vägrar vara ensamma i huset i Täby, och en dag upplever Cilla hur hat slår emot henne från hennes eget sovrum och det är så kraftigt att hon låser in sig på toaletten i över en timme. Mediet Terry Evans ska försöka hjälpa familjen i Täby. Programledare: Malin Berghagen Nilsson. Repris från 28/11. [19517996]

 

 

Onsdag 30 november
TV 4+ kl 20.00 
Det okända
(21:00)
Ockult magasin från 2004. Del 2 av 7. I Birgitta Petterssons hus i Hedemora har det spökat i över 30 år. Alla fem barnen märkte det men de vande sig och till slut blev det en del av vardagen. Nu vill dottern Gunilla Berglund veta vad som härjat hemma hos dem under alla år. Mediet som ska försöka hjälpa dem är Elisabeth Lannge. Programledare: Malin Berghagen. Repris från 6/8. [5420547]

 

TV 4+ kl 00.45 

Det okända (01:35)
Ockult magasin från 2004. Del 2 av 7. I Birgitta Petterssons hus i Hedemora har det spökat i över 30 år. Alla fem barnen märkte det men de vande sig och till slut blev det en del av vardagen. Nu vill dottern Gunilla Berglund veta vad som härjat hemma hos dem under alla år. Mediet som ska försöka hjälpa dem är Elisabeth Lannge. Programledare: Malin Berghagen. Även 3/12. [97973159]

 

TV1000 Family kl 01.00 

The Maldonado miracle (03:00)
(The Maldonado Miracle) Amerikanskt familjedrama från 2003 med Peter Fonda, Mare Winningham och Rubén Blades. Regi: Salma Hayek. 96 min. Den 11-årige Jose Maldonado har precis förlorat sin mor när han vilsen och skadad söker skydd i den sömniga lilla staden San Ramos kyrka. Nästa dag börjar det viskas om att en av stadens mest gudfruktiga kvinnor sett blod på Jesusstatyn i kapellet där Jose uppehåller sig. Den mirakulösa nyheten sprider sig som en löpeld och snart börjar folk att vallfärda till staden. Det är dock inte alla som tror på det heliga fenomenet. [88930791]

 

Torsdag 1 december
TV 4 kl 21.00   (repris 01.15)

Medium (21:55)
Amerikansk dramaserie från 2005. Del 16 av 16. När Allison får en vision och ser Kenneth Push på en mordplats kan hon inte hålla sig hemma. I rollerna: Patricia Arquette, Jake Weber, Miguel Sandoval. Även i natt. [893178]

 

TV 4+ kl 00.40 

Det okända (01:30)
Ockult magasin från 2004. Del 3 av 7. Reino Carling har hela sitt liv bott i huset som hans far byggde. Reinos exfru Laila bodde där i tio år, men kände att något ville ha bort henne därifrån. Närvaron hon känner är helt okänd för Reino. Mediet Jörgen Gustafsson ska ta reda på om någon försöker köra bort Laila från Åkers Styckebruk, och varför. Programledare: Malin Berghagen. Repris från 13/8. [97934260]

 

Fredag 2 december
TV4 Fakta kl 20.00 

Inte så mycket ”Hälsa” kanske, men intressant info?
Colakriget: Pepsi mot Coca Cola
(21:00)
Fransk dokumentär från 2002. Pepsi mot Coca-Cola är en strid som är 100 år gammal och som föddes under slutet av det amerikanska inbördeskriget. Det är en strid mellan två ekonomiska giganter vars finansiella vikt kan räknas i biljoner dollar. Den ofattbara och ibland oroande framgångssagan är ibland cynisk, ibland heroisk och alltid fascinerande. Dokumentären beskriver hur de bägge jättarna påverkat den ekonomiska historien över årtionden, ibland till och med skrivit historia på egen hand Även 7/12.

 

TV 4+ kl 00.10 

Det okända (01:50)
Ockult magasin från 2004. Del 4 av 7. I över 20 år har familjen Stevén upplevt oförklarliga saker i sitt hus i Oxie. Dörrklockan ringer fast den är urkopplad och någon drar i dotterns dörr när hon ska sova. Vem är det som inte vill låta familjen vara ifred, undrar de. Det ska mediet Iris Hall försöka ta reda på. Programledare: Malin Berghagen. Repris från 20/8.01:00 Polisaspiranten Amerikansk kriminalserie från 2002. I rollerna: Danny Nucci, Ernie Hudson och Indigo. [46249796]

 

Lördag 3 december
TV 4+ kl 17.10 

Det okända (18:05)
Ockult magasin från 2004. Del 2 av 7. I Birgitta Petterssons hus i Hedemora har det spökat i över 30 år. Alla fem barnen märkte det men de vande sig och till slut blev det en del av vardagen. Nu vill dottern Gunilla Berglund veta vad som härjat hemma hos dem under alla år. Mediet som ska försöka hjälpa dem är Elisabeth Lannge. Programledare: Malin Berghagen. Repris från 30/11. [9757406]

 

Söndag 4 december
National Geographic kl 20.00 

Är det sant? Polisens medium. Ofta framställs polisens inkallade medier som oerhört viktiga i kampen mot brottsligheten. Men gör dessa medier något för att hjälpa polisen att lösa brott eller är de bara bortkastade resurser? [9456013]

 

TV1 kl 22.45 

Vetenskap: Materiens mysterier (23:15)
UR. Den gåtfulla ljusfällan. Fysikern Lene Hau i Harvard påstår att hon kan cykla snabbare än ljuset och att hon kan fånga det. Vi följer hennes banbrytande experiment med att skapa en ljusfälla. Text-tv 199. Även 6/12. [9661013]

 

Måndag 5 december
TV 4+ kl 14.05 

Det okända (15:00)
Svenskt ockultmagasin från 2004. Del 2 av 7. I Birgitta Petterssons hus i Hedemora har det spökat i över 30 år. Alla fem barnen märkte det men de vande sig och till slut blev det en del av vardagen. Nu vill dottern Gunilla Berglund veta vad som härjat hemma hos dem under alla år. Mediet Elisabeth Lannge hjälper Gunilla att lösa gåtan. Programledare: Malin Berghagen. Repris från 3/12. [7050211]

 

TV 4+ kl 00.35 

Det okända (01:25)
Svenskt ockultmagasin från 2004. Del 5 av 7. I ett tidigare program fick mediet Iris Hall kontakt med en död pojke och i dagens program träffar Iris pojkens familj. Mediet Jörgen Gustafsson försöker hjälpa en familj och ge dem svar på varför deras son tog livet av sig. Programledare: Malin Berghagen. Repris från 27/8. [97842235]

 

TCM kl 00.40 

Det spökar på Hill House (02:30)
(The Haunting) Amerikansk skräckfilm från 1963 med Julie Harris (sv), Claire Bloom, Richard Johnson. Regi: Robert Wise. 108 min. Klassisk psykologisk skräckfilm. En professor som är intresserad av psykiska fenomen anländer till en herrgård i New England och blir, tillsammans med den grupp som följer med honom, skräckslagen när gården kommer till liv. Skräcken stegras gradvis tills en ung kvinna inte längre kan stå emot det öde som huset har för henne. Denna visuellt fina film innehåller speciella effekter och använder ljud och kameravinklar för att skrämma. (Svartvit) [99296631]

 

Tisdag 6 december
TV1000 kl 10.00 

Fenomen 2 (12:00)
(Phenomenon II) Amerikanskt drama från 2003 med Jill Clayburgh, Peter Coyote och Christopher Shyer. Regi: Ken Olin. 84 min. När George Malley på natten till sin 37:e födelsedag träffas av ett mystiskt, bländande ljus får han plötsligt en förbluffande mental kapacitet. Hans förhöjda inlärningsförmåga slår hela staden med häpnad och han är angelägen om att använda sina nya kunskaper till att hjälpa sina nära och kära. Människorna i hans omgivning reagerar dock med rädsla inför hans växande vetande och George tvingas fly till San Fransisco. Där finner han att det finns många som delar hans erfarenheter... [39724877]

 

TV1 kl 19.00 

Ofattbara händelser (19:25)
Brittisk dramaserie. Mark och Song Li har övernaturliga krafter. Del 8 av 12. Bredbild. [76083]

 

TV 4+ kl 00.40 

Det okända (01:30)
Svenskt ockultmagasin från 2004. Del 6 av 7. I familjen Nilssons lägenhet på Wollmar Yxkullsgatan i Stockholm sker underliga saker. Lampor tänds och släcks, dörrhandtag trycks upp och ner, garderobsdörrar står och slår och mumlande röster hörs från ett av sovrummen. Mamma Monica känner sig inte orolig men hennes dotter Emelie vågar inte längre sova själv därför har de bett om hjälp att få bort det som finns i lägenheten. Mediet Elisabeth Lannge beger sig till familjens lägenhet för att försöka hjälpa dem. Programledare: Malin Berghagen. Repris från 4/9. [97736620]

 

 

Onsdag 7 december
DR2 kl 17.30 

Ta' selv tro (18:00)
Del 2 av 3. "Healing og højmesse". I præstegården i Svenstrup sogn på Als tilbydes healing, meditation og selvudvikling. [1764823]

 

TV 4+ kl 20.00 

Det okända (21:00)
Svenskt ockultmagasin från 2004. Del 3 av 7. Reino Carling har hela sitt liv bott i huset som hans far byggde. Reinos exfru Laila bodde där i tio år, men kände att något ville ha bort henne därifrån. Närvaron hon känner är helt okänd för Reino. Mediet Jörgen Gustafsson ska ta reda på om någon försöker köra bort Laila från Åkers Styckebruk, och varför. Programledare: Malin Berghagen. Repris från 1/12. [3810587]

 

TV 4+ kl 00.40 

Det okända (01:30)
Svenskt ockultmagasin från 2004. Det okända utför i dagens program två experiment, ett för att se om det är så att människor lämnar energispår efter sig på exempelvis föremål de burit. I ett annat experiment görs ett försök att få medvetandet att lämna kroppen. Det blir också ett möte med familjen Olestad, som i ett tidigare program fått hjälp att kontakta sin avlidne make och far, för att se vad som hänt sedan dess. Programledare: Malin Berghagen Nilsson. Repris från 28/11. [97703392]

 

Torsdag 8 december
TV 4+ kl 00.35 

Det okända (01:25)
Svenskt ockultmagasin från 2004. Del 1 av 10. Linda Wikberg bor med sina två barn och sin pojkvän Thomas Aller i ett gammalt stenhus i bruksorten Gimo. Här händer det konstigheter. De har hört någon dra ut och bläddra i en bok ur bokhyllan i hallen, ett av barnen vägrar sova i sitt sovrum för han känner hur någon rör vid sängen. De har även hört knackningar på fönstret på andra våningen fast det varken finns träd eller stege utanför. Hunden reagerar och morrar åt något osynligt i hörnet. Kan mediet Elisabeth Lannge återställa lugnet? Programledare: Malin Berghagen. Repris från 16/11. [97773151]

 

 

 

 

TV-program kan du söka bl a här:  www.dagenstv.com
På sajten ovan går det bra att skriva ett sökord från titlarna ovan.
Prova så du vet hur man gör och kolla igenom länkarna så du vet vad som finns.
Fler tips på TV-hemsidor finns på http://peruno.vingar.se/li-div-tv

 


 

BOKTIPS

 

Cassandra Eason

Stora boken on PENDELN

 

Stora boken om PENDELN Cassandra Eason.

Massor med exempel på vad man använda pendlar till.
Hälsa, hela människor, djur och platser, hitta föremål,
tidigare liv, tala med andliga guider.
Inkl. Bergkristallpendel.
191 sid, 8 kapitel, 170:-


 

ROLIGA HEMSIDOR

 

Parodi om kända konstverk,
men med Kalle Anka osv i huvudrollen:
  www.duckomenta.de

Detta måste till före julbordstiden. Sedan orkar vi inte ens se på personerna.  
Träningstips för ormmänniskor:
  www.contortionhomepage.com 

 

 

Nedan kan du utnyttja hemsidan för att öva med din

PENDEL !
Testa hur gamla personerna på bilderna är:

 
www.ageguess.com  
 


IRLÄNDSK VIRUS
Tänk om alla datavirus var irländska!
 

 


 Slagrutenytt innehåller nyheter om vad som händer inom det område,
som intresserar bl a slagrutefolk, dvs energier eller sådant,
som går att mäta med slagruta.


Vad gör vi med t ex slagrutan?
Jo, vi SYNLIGGÖR DET OSYNLIGA!


Kom gärna med era tips så att andra kan få ta del av dem!

 Maila till jordstralningscentrum@spray.se 


 

Nu kommer vintern! Det är lite snö på marken i Stockholm och nära nollgradigt. Halka inte!

 

tycker

 

Eva Svensson och Per-Uno Fransson

mailadress: jordstralningscentrum@spray.se   

 

 

Jag vill till nästa nummer.
Slagrutenytt nr 43