Sl@grutenytt

nr 36     2005-08-31
JORDSTRÅLNINGSCENTRUM 
www.jordstralningscentrum.nu

 

 

Hejsan Slagrutevänner!

 

Dags för ett nytt  Sl@grutenytt

 


  

INNEHÅLL:

·      NU ÄR vårt HÖSTPROGRAMMET KLART!


                                                                          

Nu kan ni gå in på hemsidan och hämta höst-programmet i form av pdf-fil.

 

De närmaste aktiviteterna är:

 

PROGRAM: September 2005

 

FÖREDRAG  Måndag 12 september kl. 18 45

BERTIL PETTERSSON
Lokal: Tempel Riddare Orden, Kammakarg. 56 (Vägbeskrivning på sista sidan).

Bertil återkommer äntligen och visar Plus & Minus-balansering med pekare och pendel, vilken görs för att justera de  energiobalanser som uppkommit mellan hjärnhalvorna, för att kroppen har obalans på ett eller flera grundämnen. Bertil arbetar också med sin vatten- och luftvirvlare, som gör miljön tvåpolig igen, vilket den ofta inte är i dagens samhälle. Han kontrollerar resultatet med pekare. Målet är att personen skall bli ”2-polig” i ”2-polig” miljö och därmed må bra igen. Bertil har behandlat ca 50.000 människor och nått fantastiska resultat med sin metod, även med personer med kraftiga problem. Bertil berättar även om hur vårens kraftiga storm, Gudrun, bytte plats på plus och minus.  

Hans Sjöström och Kurt Davidsson håller kursen PLUS OCH MINUS BALANSERING ENLIGT BERTIL PETTERSSONS METOD lördag - söndag 12-13 november. Där får du själv lära dig hur man gör. Läs mer om kursen på s. 16.

 

FÖREDRAG  Måndag 19 september kl. 18 45                      
MÄNNISKANS MYSTISKA FÖRHISTORIA  -  CARINA HULTQVIST

Lokal: Tempel Riddare Orden, Kammakarg. 56 (Vägbeskrivning på sista sidan).
Carina Hultqvist har många strängar på sin lyra. Den här gången kommer hon och berättar om riktigt gamla tider: Lemurien och Atlantis. Egypten. Pyramiderna. Främre Orienten. Maya och Inka. Mexikanska tempel och pyramider. Forntida tempel i Amerika och Stillahavsområdet. Stencirklar och skeppssättningar. Stonehenge och Avebury. Carnac. Runstenar. Skålgropar. Fornborgar. Iakttagna mänskliga fotavtryck, guldföremål och metallkulor från dinosauriernas tid.
Carina håller även föredrag den 10 oktober samt har 2 helgkurser. (se 10 oktober)

 

GRATIS INFORMATIONSKVÄLL Torsdag 22 september kl. 18 45 

Lokal: Tempel Riddare Orden, Kammakarg. 56 (Vägbeskrivning på sista sidan).
Information för nybörjare om jordstrålning, slagruta, pekare, pendel och om de osynliga världarna och våra s.k. övernaturliga förmågor. Kom och lyssna när vi går igenom grunderna! Kan man bli sjuk av jordstrålning? Kan man ta bort currykryss? Vad kan man mer göra med slagruta? Auror och chakror. Vilka outnyttjade förmågor har vi? Massor, se bara program- och kurstexterna! Du får även prova på att gå med slagruta eller pekare och söka efter currylinjer, samt se hur just du reagerar på dem. Tipsa och ta gärna med intresserade vänner

 

Fredag-söndag 23-25 september.
Svenska Slagruteförbundet har möte i Bogesund nära Stockholm. Föredrag, utflykter, övningar. Ett härligt tillfälle att få lära känna slagrutemän från hela Sverige! Du kan välja på helinackordering eller bara på att delta i mötet till billig penning, fre-sön 425:-.
Se programmet på
www.slagruta.org  Frågor och anmälan till Rolf Kjellström 08-35 82 10.


 

Som medlem i Svenska Slagruteförbundet (200:-/år) får du

4 ggr/år Sveriges enda slagrutetidning

SLAGRUTAN
Läs mer på hemsidan www.slagruta.org

 

FÖREDRAG  Måndag 26 september kl. 18 45 
GEIR WOLLMANN – INTUITIV SLAGRUTEMAN

Lokal: Tempel Riddare Orden, Kammakarg. 56 (Vägbeskrivning på sista sidan).
Geir är norrman, same, slagruteman och grundare av, och f.d. ordförande, i den norska slagruteföreningen. Han berättar om hur han till vardags arbetar med slagruta, t ex olika slags uppdrag som att söka brunn, söka försvunna föremål, mäta jordstrålning i hus, söka efter guld och olja, söka efter människor och djur, undersöker auran m.m. Geir berättar också om hur han arbetar som vad han kallar ”igångsättare”, vilket innebär att han på intuitiv väg hjälper människor till en bättre vardag, både fysiskt och psykiskt. Han använder också sina samiska kunskaper för att kunna bota. Geir är en erfaren slagruteman och har tack vare sin kreativitet arbetat fram många egna sätt att använda slagrutan. Geir talar norska, vilket de flesta brukar förstå hyfsat bra efter en stund.

Geir återkommer lördag-söndag 19-20 november med KURS MED GEIR -

NYA SÄTT ATT ANVÄNDA SLAGRUTAN. Läs mer om kursen på …

 

KURS  Fredag kväll - söndag 30 september- 2 oktober

NYBÖRJARKURS I SLAGRUTA OCH PENDEL
Med vår innehållsrika nybörjarkurs får du ordentliga och roliga grundkunskaper för att själv fortsätta att utforska den osynliga världen. Läs mer om kursen på

 

FÖREDRAG  Måndag 3 oktober kl. 18 45   

FENG SHUI I HEMMET  -   ULLA NORBERG
Ulla Norberg återkommer lördag-söndag 5-6 november med kursen:
FENG SHUI I HEMMET - GRUNDKURS. Läs mer om kursen…

 

KURS  Fredag kväll – söndag 7-9 oktober

FORTSÄTTNINGSKURS I SLAGRUTA OCH PENDEL - Steg 1
Vi lär oss bl.a. PSI-spåret för att leta efter försvunna föremål, mäta styrkan på linjer, muskeltest, använda pendelspröt, hitta och fixa ryggproblem med pekarens hjälp, söka jordstrålning utan pekare. Läs mer om kursen…

 

FÖREDRAG  Måndag 10 oktober kl. 18 45 

DE 4 OSYNLIGA VÄRLDARNA  -   CARINA HULTQVIST

Carina Hultqvist återkommer med två kurser:
BESÖK DE 4 OSYNLIGA VÄRLDARNA 3-4 december. Där får du tillfälle att själv besöka de olika världarna. UTVECKLA DIN ANDLIGHET 4-5 mars 2006.


 

KURS  Lördag-söndag 15-16 oktober.
TILLVERKA EGNA HUD- OCH HÅRVÅRDSPRODUKTER
AV NATURLIGA RÅVAROR  -  ANNA IRESTIG

 

 


Sl@grutenytt innehåller nyheter om vad som händer inom det område,
som intresserar bl a slagrutefolk, dvs energier eller sådant,
som går att mäta med slagruta.
Vad gör vi med t ex slagrutan?
Jo, vi SYNLIGGÖR DET OSYNLIGA!
Kom gärna med tips! Maila till
jordstralningscentrum@spray.se
 


 

 God Morgon!

 

önskar

 

Eva Svensson och Per-Uno Fransson
Nu åker vi till Gotland, tillsammans med Jenny för att ha uppföljningsmöte på ”Resa till det Osynliga” – igen!  Så om vi inte svarar på telefon eller mail på någon vecka så vet ni varför.
Medan vi är där trycks höstprogrammet.

 

mailadress:  jordstralningscentrum@spray.se