Sl@grutenytt

nr 29     2005-02-25
JORDSTRÅLNINGSCENTRUM 
www.jordstralningscentrum.nu   

Använd dina outnyttjade dolda förmågor till att

SYNLIGGÖRA DET OSYNLIGA!

 

Hejsan Slagrutevänner!

 

Dags för ett nytt  Sl@grutenytt

 


  

INNEHÅLL:

·        VÅRA NÄRMASTE KURSER

·        VÅRA NÄRMASTE FÖREDRAG

·        Carina Hultqvists Kanaliseringskursen blev fullbokad, men vi dubblerar den i vår!

·        RESA: STONEHENGE & SÄDESCIRKLAR, GLASTONBURY & CAMELOT

·        Mobiltelefoner & DECT & elöverkänslighet...   
Vetenskap & Folkbildning (de som hackar på allt ovetenskapligt) har till
Årets Folkbildare utsett bluffmakaren Robert Aschberg,
och till Årets Förvillare utsett en av de få modiga och ärliga forskare, som vågar lägga fram obehagliga rapporter, som inte stämmer överens med vad våra vetenskapsmän och politiker står för: Olle Johansson. Läs vad vi tycker om det.

·        Mediernas smutskampanj mot NATURMEDEL. Läsning för er som inte prenumererar på SIEMS nyhetsmail, något ni antagligen skulle tycka vore givande.

·        ÖGONSYSSELSÄTTNING

·        NY- och FULLMÅNETIDER


 

 

 

VÅRA NÄRMASTE KURSER

                                                                          

Passa på och anmäl dig direkt om du vill vara med på
ARNE GROTHS HELGKURS
Lördag-söndag 5-6 mars
Arne Groth är en av våra duktigaste och mest mångsidiga slagrutemän.
På kursen får du möjlighet att ta del av Arnes kunskaper på olika områden.

 

KURSDATUM:

Lördag-söndag 5-6 mars. lördag 10–17, söndag 9-16.

LOKAL:

Havreg. 4, ingång från gården på baksidan.

KOSTNAD:

1.950:-.

ANMÄLAN:

Anmälningsavgift 400:-. Övriga villkor, se sist på sidan.
Vi bekräftar inom 2 veckor om det finns plats, så att du kommit med.

Arne Groth är en av Sveriges mest kunniga och erfarna slagrutemän. Han forskar ständigt på slagrutefenomen och har gjort många banbrytande upptäckter. Arne tillhör våra mest kreativa slagrutemän och fortsätter dagligen med att utforska området och hitta nya samband. Arne har bl. a. hittat det matematiska sambandet mellan olika slagrutelinjers frekvenser och därvid konstruerat den s.k. frekvenstrappan, där även alla våra vanliga slagrutelinjer ingår.

Under kursen tar Arne bl. a. upp:
- Hur kan vi ändra, snabba upp och fininställa det praktiska arbetet. Vid vissa problem går vi upp i "förstoring" och arbetar med mikrofotografier. Andra problem kräver kartor och husritningar.
- Både genom naturens och människans inverkan uppträder magi. Hur kan detta komma till uttryck? Kan det avslöjas? Kan det motverkas? Vi får testa hur man gör. Det goda eller onda i magin beror ofta av vår fixering i en kulturform.
- Nya linjer i egendomliga störningsmönster.
- De ökande elektromagnetiska störningarna och deras koppling till jordstrålningen.
- Jordstrålning i vår omgivning, men även inom oss själva. För att komma tillrätta med vissa sjukdomstillstånd får vi kanske laborera med både yttre och inre avstörning av bestämda frekvenser.
- Att fiska upp och undersöka jordstrålning från ett avgränsat område – nära eller långt bort. Även mineralstrålning.
- Vatten – rörelser och magi. Även nya rön.
- Arne har upptäckt att man med slagruta kan mäta människans chakrasystem som geometriska strukturer (linjer) i naturen. Dessa kan mätas även om personen inte är närvarande. Man kan genom att mäta linjernas bredd se hur personen mår, samt hur han reagerar på olika saker, t. ex. om han har behov av vissa vitaminer och mineraler eller mår dåligt av något. Vi får testa detta under kursen.
Till skillnad mot jordstrålning ändras chakranätens frekvenser i förhållande till breddgraden.
Viktiga upptäckter och metoder.


 


VÅRA NÄRMASTE FÖREDRAG

 

FÖREDRAG Måndag 7 mars kl. 18 45 
MAGI - CARINA HULTQVIST

Lokal: Tempel Riddare Orden, Kammakarg. 56.
Magi är, rätt utförd, ett oerhört kraftfullt redskap för att skapa förändringar av alla slag.
All sann magi utnyttjar naturkrafterna och den universella energin, så magi är det naturligaste man kan tänka sig.
Carina Hultqvist berättar i kväll om riktig äkta magi : inte illusioner eller scenkonster som hos Joe Labero och inte påhittat som i Harry Potter-böckerna, utan verklig magi! Hon berättar om hur man gör och vad magi kan användas till, t ex påverka olika saker, som framtid, relationer, lycka, kärlek, pengar m.m. I 20 år har Carina studerat och undervisat i både hög och låg magi. Hon är initierad vit magiker (dvs. en sådan som endast arbetar med att skapa positiva saker för sig själv och andra. En svartmagiker arbetar även med negativa saker).
Carina Hultqvist återkommer med kursen GRUNDKURS I VIT MAGI 9-10 april. 
Läs mer om kursen på Kurssidan.

 

FÖREDRAG Måndag 14 mars kl. 18 45  
ENERGI - MEDVETANDE - FREKVENS
Lokal: Tempel Riddare Orden, Kammakarg. 56.
Martin Carelius och Anette Trautmann berättar om Levande Vatten, harmoniska frekvenser i vår inre och yttre miljö. Färgtoner, chakranät, medvetande och funktion.
Den kollektiva matrisen, den personliga vibrationen och den individuella Själstonen.
Demo av olika produkter framtagna av Martin för balansering av Luft, Vatten och Miljö.

Martin och Anette återkommer med helgkurs 16-17 april: PERSONLIG UTVECKLING,
HÄLSA - LIVSKVALITÉ OCH TRANSFORMATION
. Läs mer om kursen på Kurssidan.

 

GRATIS INFORMATIONSKVÄLL Onsdag 16 mars kl. 18 45
Lokal: Tempel Riddare Orden, Kammakarg. 56 (Vägbeskrivning finns sist på sidan).

Information för nybörjare om jordstrålning, slagruta, pekare, pendel och om de
osynliga världarna och våra s.k. övernaturliga förmågor.
Kom och lyssna när vi går igenom grunderna! Kan man bli sjuk av jordstrålning? Kan man ta bort currykryss? Vad kan man mer göra med slagruta? Auror och chakror. Vilka outnyttjade förmågor har vi? Massor, se bara program- och kurstexterna! Du får även prova på att gå med slagruta eller pekare och söka efter currylinjer. Tipsa och ta gärna med intresserade vänner. 

 

DU VET VÄL?
... att du i mån av plats
får repetera en kurs
för halva priset!

 

FÖREDRAG Måndag 21 mars kl. 18 45
AURARENSNING MED PEKARENS HJÄLP

Lokal: Tempel Riddare Orden, Kammakarg. 56
Tommy Wiberg
berättar om att bakgrunden till de flesta av våra åkommor är
känslomässiga blockeringar. Sambandet mellan dem och de fysiska/psykiska störningarna belyses och förklaras. En odramatisk metod presenteras där deltagaren får lära sig att själv ladda ur negativa laddningar, som ligger bakom de känslomässiga blockeringarna, varvid dessa kan neutraliseras och bli harmlösa.
Detta kan medföra ett radikalt förbättrat stabilt hälsotillstånd
t. ex. för elallergier m.fl.
Tommy blev själv av med sin diabetes på 6 veckor.
Tommy demonstrerar med pekare.
Recept och rikligt med material delas ut under kvällen.
Tommy Wiberg återkommer lördag-söndag 16-17 april med kursen:
SLAGRUTAN SOM MEDICINSK VÄGLEDARE. Där får du lära dig ett komplett behandlingsprogram för att behandla dig själv och andra för en bättre hälsa. Läs mer om kursen på Kurssidan
.

 

Sveriges största ALTERNATIVMÄSSA: Kropp & Själ.
Lördag-söndag 2-3 april kl. 10 00 – 18 00.
INRE HARMONI – MÄSSA.
I Liljeholmshallen, Mejerivägen 4. T-banestation Liljeholmen. Många utställare från hela landet och även Jordstrålningscentrum är med och gör som vanligt roliga demonstrationer, t ex stå och känn på ett currykors och testa gratis "plattor", som minskar den negativa påverkan från din mobil. 
Arrangörens hemsida:  www.harmoniexpo.com   
   


KANALISERING

Kursen med Carina Hultqvist
hålls även helgen 30/4 – 1/5.
Anmäl dig om du är intresserad!

Kursdeltagarna var otroligt framgångsrika första kurshelgen. Alla kan mer än de anat!

KANALISERING
Kurs med Carina Hultqvist

KURSDATUM:

Lördag-söndag 12-13 febr, 2005. lördag 10–17, söndag 9-16.
OBS! Februari kursen blev fullbokad så därför dubblering:
Lördag-söndag 30 april - 1 maj.

LOKAL:

Havreg. 4, ingång från gården på baksidan.

KOSTNAD:

1.950:-.

ANMÄLAN:

Anmälningsavgift 400:-. Övriga villkor, se sist på sidan.

På den här kursen får du själv öva på kanalisering av flera olika slag. På så sätt kan du lära dig att fråga och få meddelanden från t ex ditt högre jag och från dina guider (som är mycket klokare och vet mycket mer än ditt vardagsjag).
Kursen tar bl a upp: människan, utveckling av det högre medvetandet, telepati, meditation, osynliga varelser i kosmos, hur går kanalisering till, vem kan kanalisera, att kanalisera för andras eller egen räkning, guider, trance-tillstånd, kontakt, hinder, utvärdering och

dokumentation av upplevelserna. Carina har lång erfarenhet av att kanalisera och har kanaliserat många olika typer av väsen: det högre jaget, guider, gudar, änglar, mästare, delfiner och andra varelser i kosmos.

Kursen inleds med en kort teoretisk introduktion och består därefter av många olika övningar. De flesta kursdeltagarna brukar kunna kanalisering på egen hand efter avslutad kurs. Den som vill, kan ha med sig pekare eller pendel till kursen för att exakt avgöra när ett annat väsen tar kontakt respektive lämnar mediet.

Carina Hultqvist är bl. a. Remote viewing master och har mycket stor erfarenhet av att arbeta med energier i olika dimensioner och på olika sätt. Hon undervisar bl. a. i esoterik, healing, kabbala, parapsykologi, fjärrsyn och tarot. Hon är också initierad magiker och diplomerad hälsokostrådgivare.

 

 

STONEHENGE & SÄDESCIRKLAR

GLASTONBURY & CAMELOT
Resa till dessa spännande platser och mycket mer 10-16 juli 2005
Arrangörer: Lennart Larsson och Louise Linnerfält.
Läs mycket mer på vår hemsidas ANSLAGSTAVLA.Ni har i tidigare nummer fått en del info om:
Mobiltelefoner & DECT & elöverkänslighet...  
 
Olle Johansson
har glädjande nog lovat att komma och hålla föredrag hos oss.
Så boka upp måndagen den 9 maj i almanackan:
Klockan 18.45 håller Olle föredrag på Kammakargatan  56.
Att våga varna för möjliga skaderisker medför
att man som Olle blir utnämnd till

”Årets förvillare”.
Läs mer på vår hemsida under ”HÄLSA” och ”Förebyggande…”.
Kolla igenom avsnitten om både amalgam, elöverkänslighet och mobiltelefoner. Det hör mer eller mindre ihop. 
 


 

 

Ni som är gamla prenumeranter på Slagrutenytt vet att vi i # 16 hade:

 

Vi bemöter och avslöjar Aschbergs BLUFFAR
i TV3-programmet Insider i Sl@grutenytt!

Nu har detta hänt, som visar att dylikt uppträdande är ok. För ni såg väl att det var styrelsemedlemmar i föreningen Vetenskap och Folkbildning, som var med Aschberg i TV3-studion. Och vi har inte hört att de protesterat mot Aschbergs metoder utan istället utser de honom till Årets Folkbildare. Så kolla vilka metoder de anser är ok. Och har ni hört att någon tidning protesterat? Eller någon politiker?

 

Föreningen Vetenskap & Folkbildning har utsett Aschberg till
"Årets Folkbildare". De var ju medverkande i ovanstående.
Pressmeddelandet:
 Till Årets folkbildare 2004

utses journalisten Robert Aschberg. Han får priset för att han gjort något så ovanligt i svenska medier som att kritiskt granska otroliga påståenden. Aschberg har för en bred publik avslöjat vattenvirvlare, slagrutegängare, hästpratare, hästhårsanalytiker, s.k. medier och andra utövare av pseudovetenskap som simpla charlataner. Föreningen anser att hans insats är mycket betydelsefull eftersom massmedias vanliga attityd ger allmänheten en felaktig uppfattning om dessa fenomen.
Utmärkelsen Årets folkbildare är förenad med ett penningpris på 10 000 kr.

 

Till Årets förvillare 2004
utses docent Olle Johansson, Karolinska Institutet, för hans mångåriga, lika tvärsäkra som onyanserade varningar för allehanda negativa hälsoeffekter av elektromagnetiska fält...
...VoF har noterat att Olle Johansson ofta uttalar sig i frågor som ligger utanför hans fackområde...
Inget penningpris är knutet till utmärkelsen Årets förvillare.


 

Vår kommentar:

Men snälla VoF vad pratar ni om?
Nu kastar ni väl sten i eget glashus?
Låt oss titta lite närmare på varför VoF utnämnt Olle Johansson till årets förvillare. 

1)
VoF klagar på att
"Olle Johansson ofta uttalar sig i frågor som ligger utanför hans fackområde."
Har VoF´s experter någon djupare kunskap i ämnena de smutskastar?
Nej, inte vad vi har märkt! 
VoF är experter på att hitta "fel" och det kan säkert alla göra om man letar noga. 
I Slagrute- & Jordstrålningsfrågor hänvisar VoF till Hannu Essén. Vad vi vet så kan han inte ens gå med slagruta och det är definitivt inte hans fackområde!

VoF´s nya ordförande Jesper Jerkert har gjort bra men begränsade bokstudier av jordstrålning och slagruta, men vi ser att han i sina föredrag och artiklar saknar mycket kunskap, bl a praktisk, och därför drar många felaktiga slutsatser. Även han uttalar sig alltså i allra högsta grad i frågor som ligger utanför hans fackområde! Likadant är det i ämne efter ämne VoF uttalar sig, speciellt inom "NewAge". Dvs de gör själva gång på gång exakt vad de själva anklagar Olle Johansson för, så att de t.o.m. utser honom till årets förvillare, gör de själva gång efter gång! Ja, ibland är det verkligen skrattretande hur en del kan få till det i sin iver att smutskasta andra!  

2)
Det är intressant att Olle också får priset för "
lika tvärsäkra som onyanserade varningar".
Det finns över 700 vetenskapliga rapporter, som visar på negativa hälsoeffekter av elektromagnetisk strålning m.m. Fler och fler bevis tillkommer men många föredrar att förneka dem fortfarande. Olle Johansson är en av de få som vågat gå fram och varna allmänheten för el och mobiler och vad de eventuellt kan ställa till med för hälsan.

Företrädarna för den motsatta åsikten, t ex mobilföretaget Ericson, SSI, regeringen, en del vetenskapsmän m.fl. har nämligen just hela tiden totalt förnekat att el- och mobilstrålning kan vara farlig, trots över 700 vetenskapliga rapporter, varav många välgjorda, visar på motsatsen och trots den stora mängd personer som blivit elöverkänsliga både i Sverige och utomlands. Dessa erkänns inte att de existerar. Deras fysiska symtom, bl a brännsår och medvetslöshet i de värsta fallen, är "psykiska". Det är ju hos företrädarna för ofarlighet, som det totala förnekandet och tvärsäkerheten hela tiden funnits. Nu har Olle Johansson blivit utnämnd som årets förvillare för att han bemöter och varnar för deras tvärsäkra påståenden!

Det kan väl inte vara så att VoF bara söker fel hos personer, som på något sätt har motsatt uppfattning än deras kollegors och vetenskapsmäns arbetsgivare?

VoF belönar uppenbarligen Aschberg, som vi anser bluffar och sprider lögner i TV,
(se vårt bemötande av hans program i Slagrutenytt-16) medan Olle Johansson, som törs sticka ut hakan mot storföretag och av dem beroende vetenskapsmän får skit!

Som en glädjande nyhet kan vi nämna att:
Olle Johansson kommer till oss och håller föredrag i vår! 
Kom och lyssna måndagen den 9 maj och döm själv. 

 


NATURMEDEL….

Ska läkemedelsföretagen lyckas få våra okunniga politiker att idiotförklara oss och ta bort vårt fria val av naturläkemedel och vilka behandlingar vi vill ha?

Vill du prenumerera maila din e-postadress till Ulf: 
siem@klokast.se
Ulf Brånell
Svenska Institutet för Ekologisk medicin, Frälsegården, 52026 Trädet
http://www.klokast.se   Bra stor hemsida med mycket alternativ info.


Nedan lite citat från senaste numret, som även innehåller tips om kommande TV-program för oss som är hälso-intresserade:

 

===================================================

 

MOTGIFT v 08

Lärdomarna av vitaminkampen lär bli nyttiga, däremot knappast de framtida ”hälso”-produkterna.

I förra veckans MOTGIFT skrev vi att ANH:s kritik av ett TV-program om vitaminer att kritiken ”..är naturligtvis korrekt, men tar inte fasta på att detta program ingår i en sedan flera år väl iscensatt medial och politisk kampanj. ” Vi kunde väl knappast få bättre illustration av detta än påföljande dags stort uppslagna artikelserie i GT/Expressen, som på löpsedlarna skyltades med ”120 döda av naturmedel”.

Naturligtvis är det rimligt med en saklig diskussion om de fyra fall (varav ett dödsfall) Expressen redovisar i sina artiklar. Man kan t ex påvisa att

- ett av dessa fall handlar om en person som olagligen utgett sig för att vara ”riktig” läkare utan att vara det.

- ett annat fall handlar om ett preparat som innehållit amfetaminliknande och i Sverige förbjudna ämnen ( f ö läkemedelsklassade)

- ett tredje fall härrör från början av nittiotalet, där uppenbarligen grova brott mot kvacksalverilagstiftningen ägt rum

- ett fjärde fall handlar om en diabetiker som fortsatt ta sina blodsockersänkande insulinsprutor sedan hon börjat ta naturmedel vilka också bidrar till att sänka blodsockret.
(Detta visar inte att naturmedlet i sig är farligt men att användning av skolmediciner parallellt med naturmedel kan vara det. Uppenbarligen hade hälsokostaffären missat i informationen till patienten - men det hade uppenbarligen även den läkare som skrev ut insulin..!)


Varför medvetna och kriminella bedrägerier t ex där folk utger sig för att vara läkare utan att vara det, eller säljer narkotika som bantningsmedel, ska läggas natumedicinen till last - det är en gåta för de flesta utanför Expressens redaktion Är bevakningssbranschen ansvarig om Tony Ohlson utger sig för att vara polis?

Historierna är alltså väl valda av rent propagandistiska syften och för att skapa opinion för ökad ”kontroll” av naturprepat och alternativ medicin överhuvudtaget. Kanpanjen visar också hur täta banden mellan medicinska skråintressen, industri, massmedia och myndigheter är. Den ene kratsar den andres rygg, och båda vinner i trovärdighet genom att citera varandra.

Att Expressen dock gärna själv uppträder som kvackare kan enklast illustreras genom sökning i arkivet,: Peta t ex in följande rad i din web-browser och studera de rubriker från tidigare Expressen-artiklar som dyker upp:
http://expressen.se/index.jsp?search_type=1&advanced=false&d=1190&q=naturmedel&submit=S%f6k

Här utlovar kvacksalvarna på Expressens redaktion t ex att

Svenskt naturmedel lindrar klimakteriet
Annika fick orken tillbaka av naturmedel
Alexandra Charles: "Det är ett utmärkt naturmedel"
Ny studie: svenskt naturmedel gör att du slipper östrogen
Så får du tillbaka sexlusten
Astmatiker kan halvera medicinering med naturmedel
Carl-Johan: Jag blev av med influensan
Ny studie: Naturmedel botar värk
Så blir du pigg - snabbt


Att tala om hyckleri är alltför milt. När prästen kommer skäller hallicken skäller sina flickor för horor.

http://www.expressen.se/index.jsp?a=245793

Vad den pågående mediakampanjen effektivt illustrerar är alltså inte naturmedlens farlighet, utan att vad man får läsa i tidningen avgörs av hur många som är beredda att betala hur mycket för att få läsa vad. Läkemedels- och kemiindustrin är stora annonsörer, och ingen redaktion har råd att fnysa åt deras synpunkter. Ingen behöver tvivla på att stora massmedia spelar i industrins orkester.

Vilket för oss in även på SIEMs MOTGIFT och MAGASIN, som nu utkommit regelbundet på internet i snart fem år sedan 1999. Vi har i dag några tusen trogna läsare, och tiotusentals mer tiillfälliga surfare. Inte så sällan får vi brev av följande typ:

Hej!. Jag har tillbringat åtskilliga timmar på din sajt sen detta mail. Tack för så otroligt mycket kunskap alldeles gratis..... Det har tagit lång tid att plöja igenom allt ditt material och att ta det till sig. Vissa saker kanske man mått bättre av att inte veta och jag har behövt ta paus för att orka. Det är går nästan inte att förstå hur läkemedels/livsmedelsindustri och annat har så stor makt, men det är väl faktiskt så illa.... Undrar hur många gånger du blivit hotad till livet för att du uttrycker dej om såna här saker. Du har ju ett ganska kraftigt motstånd. :-) Ha det gott


Under dessa fem år har Magasin och Motgift alltmer kommit att svälla, bl a tack vare allt fler bidrag från läsekretsen, i form av frågor, debattinlägg, synpunkter, artiklar och översättningar men också ett växande arkiv- och abonnentregisterunderhåll. En alltmer medicin-kritisk opinion växer fram och har börjat att så smått organisera sig, vilket vi försökt understödja. Därmed har också arbetet kommit att ta alltmer tid i anspråk. En växande del av detta arbete innebär att svara på frågor, förmedla kontakter, ge lästips osv. Det finns många goda förslag att pröva - chattar, regionala forum, föräldrastöd etc - men en grundläggande förutsättning är att vi förmår och orkar hålla utgivningen i gång.

Intäkterna från dessa publikationer har dock hela tiden varit synnerligen blygsamma, och inte alls vuxit i samma takt. Vi har inte heller strävat efter att ”maximera intäkterna”, och det har känts helt fel att t ex begränsa utgivningen till betalande prenumeranter, eftersom syftet med utgivningen till stor del är opinionsbildande.

Samtidigt har förespråkare för en kemiskt inriktad medicin och systematisk folkförgiftning i dag närmast obegränsade resurser och arbetstid till föfogande för häxjakt och mediala kampanjer. Ofta tvingas vi i dag smärtamt nog lämna deras argument oemotsagda, av det enkla skälet att vi inte har motsvarande resurser och arbetstid till förfogande.

I dag står vi inför något av ett vägskäl. Antingen måste vi framöver begränsa utgivning och innehåll i Magasin och MOTGIFT rätt ordentligt - eller också måste vi ordna intäkter som kan trygga en fortsatt utgivning och vidareutveckling av SIEMs verksamhet på nätet. Därför vill vi introducera tanken på en frivillig prenumerationsavgift om förslagsvis 100:-/år.

Detta förslag avser inte på något sätt att någon av ekonomiska skäl ska avstå från att abonnera och läsa det vi skriver. Tvärtom - om du inte anser dig ha råd att stödja oss ekonomiskt, så kan du i alla fall stödja oss genom att ta del av våra argument, använda dem och föra dem vidare!

Vill du betala en frivillig prenumerationsavgift om 100:- (det är tillåtet att betala mer) så använd SIEMs postgiro 1 76 88 -3!

Monstershow

Hej! Sänder några web-adresser om parasiter.
Parasites? Me? Are you kidding? http://curezone.com/forums/m.asp?f=83&i=246
Human Parasites http://curezone.com/diseases/parasites/default.asp
Parasites Cleanse: http://curezone.com/diseases/parasites/parasitescleanse.asp
....
Hälsningar Holger


Mer makt åt läkemedelsindustrin!?

Regeringen kommer den 16 mars att ha samtal om hur man på bästa sätt kan ge mer makt till läkemedelsindustrin. Bifogat finns en alternativ dagordning. Sprid gärna.
http://www.klokast.se/Nyhet/2005/JnLregering0502.pdf
Vänliga hälsningar
Janne Larsson

===================================================

 


 

ÖGONSYSSELSÄTTNING

Optiska illusioner:
Denna länken har flera spännande saker att titta på,

så det är inte ”bara” en liten länk, utan en hel del spännande bilder att se på…
och likt den osynliga världen
så är inte allt vad det ser ut att vara vid första anblicken ;-)

http://www.optillusions.com  
 


FULLMÅNETIDER
Ja, både nymåne och fullmåne.
Det är fullmåne ikväll när detta ramlar in i mailboxen.
Läs lite om vad man kan göra på vår hemsida under ”Planeter, Månfaser och Jordstrålning”. Och hör av er med erfarenheter!

 

2005
Tidsformat  ÅÅÅÅ-MM-DD  TT:MM

NYMÅNE 

FULLMÅNE   

SVENSK TID

GMT

SVENSK TID

GMT

2005-01-10  13:04

2005-01-10  12:04

2005-01-25  11:33

2005-01-25  10:33

2005-02-08  23:29

2005-02-08  22:29

2005-02-24  05:55

2005-02-24  04:55

2005-03-10  10:11

2005-03-10  09:11

2005-03-25  22:00

2005-03-25  21:00

2005-04-08  22:33

2005-04-08  20:33

2005-04-24  12:07

2005-04-24  10:07

2005-05-08  10:47

2005-05-08  08:47

2005-05-23  22:19

2005-05-23  20:19

2005-06-06  23:56

2005-06-06  21:56

2005-06-22  06:15

2005-06-22  04:15

2005-07-06  14:04

2005-07-06  12:04

2005-07-21  13:01

2005-07-21  11:01

2005-08-05  05:06

2005-08-05  03:06

2005-08-19  19:54

2005-08-19  17:54

2005-09-03  20:46

2005-09-03  18:46

2005-09-18  04:02

2005-09-18  02:02

2005-10-03  12:29

2005-10-03  10:29

2005-10-17  14:15

2005-10-17  12:15

2005-11-02  02:26

2005-11-02  01:26

2005-11-16  01:59

2005-11-16  00:59

2005-12-01  16:02

2005-12-01  15:02

2005-12-15  17:17

2005-12-15 16:17

2005-12-31  04:13

2005-12-31  03:13

 

 

 

Sammanställt av: Jenny Fransson

Källa:
The American Ephemeris for the 20th Century, ISBN 0-917086-92-9
The American Ephemeris for the 21st Century, 2001 to 2050..., ISBN 0-935127-00-3
Neil F. Michelsen, 
(Detta är "måste"-böcker för astrologer, köpta hos Vattumannen, Stockholm, kostade ca 300:- styck ?)

OBS!
Vår svenska tid är:
normaltid GMT + 1 timme, sommartid GMT + 2 timmar.
Du måste veta om det är sommartid eller ej
och justera GMT-tiden!
Det skiljer ibland någon minut mellan olika tabeller.

 

 


 

Sl@grutenytt innehåller nyheter om vad som händer inom det område,
som intresserar bl a slagrutefolk, dvs energier eller sådant,
som går att mäta med slagruta.
Vad gör vi med t ex slagrutan?
Jo, vi SYNLIGGÖR DET OSYNLIGA!
Kom gärna med tips! Maila till jordstralningscentrum@spray.se
 


 

 Ha en skön vinter!

 

önskar

 

Eva Svensson och Per-Uno Fransson

 

 

mailadress:  jordstralningscentrum@spray.se