Sl@grutenytt
nr 23    2004-10-25

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM

Sl@grutenytt innehåller nyheter om vad som händer inom det område,
som intresserar bl a slagrutefolk, dvs främst sådant som går att mäta med slagruta.
Vad gör vi med t ex slagrutan? Jo, vi SYNLIGGÖR DET OSYNLIGA!
Kom gärna med tips! Maila jc@vingar.se

 

 

INNEHÅLL:

IBLAND GÖR MAN FEL!

 

Föredrag av Olle Johansson

Jordstrålningscentrums 
-
KURS i SPANIEN
”Resa till det Osynliga”

Nu endast ett par platser kvar

Öppettider för den nya affären i Stockholm som har Jordstrålningscentrums produkter

INRE HARMONI - MÄSSA

Våra närmaste föredrag och kurser

 

 

Lär dig att söka, hitta, känna, se, uppfatta, påverka
 och kommunicera med det Osynliga!

 

 

Hejsan Slagrutevänner!

 

Dags för ett nytt  Sl@grutenytt

 

____________________________________________________________________________________________________________
 

 

 IBLAND GÖR MAN FEL!

Ja, i alla fall vi.

 

Av misstag gick det ut ett mail idag till en del av er där det står att du skall spara det som en backup!

Naturligtvis var det fel. Ursäkta!!!

Glöm det mailet och läs istället vidare…

 

  


 

TRÅDLÖST INGREPP I LIVET

Måndag 1 november kl.19.00

 talar Olle Johansson hos Hälsofrämjandet  i Fabiansalen på ABF,  Sveavägen 41, Stockholm. Kostnad 60:-

Docenten och forskaren i neurovetenskap vid Karolinska Institutet, Olle Johansson är landets ledande vetenskapliga varnare för den osynliga smog som hotar oss från mobiltelefoner, trådlösa telefoner och 3G-master. Olle är känd för att var en orädd talare; rakryggad och oberoende.

Varför varnar han? Vad kan vi göra för att skydda oss? Olle har själv forskat på hur människor reagerar på elstrålning och även sett samband mellan malignt melanom och radiosändare m.m.
.

Gå gärna och lyssna!

 

 

 

 

 


Jordstrålningscentrums

- NÄRMASTE Föredrag

 

Aurarensning med pekarnas hjälp.


Ikväll måndag 25/10 kommer Tommy Wiberg och håller föredrag igen. Han är en duktig talare berättar om att bakgrunden till de flesta av våra åkommor är känslomässiga blockeringar. Sambandet mellan dem och de fysiska/psykiska störningarna belyses och förklaras. En odramatisk metod presenteras där deltagaren får lära sig att själv ladda ur negativa laddningar, som ligger bakom de känslomässiga blockeringarna, varvid dessa kan neutraliseras och bli harmlösa. Detta kan medföra ett radikalt förbättrat stabilt hälsotillstånd t ex för elallergier m.fl. Tommy blev själv av med sin diabetes på 6 veckor. Tommy demonstrerar med pekare. Recept och rikligt med material delas ut kostnadsfritt under kvällen.

Lokal: Tempel Riddare Orden, Kammakarg. 56, kl 18.45

 

Tommy Wiberg återkommer lördag-söndag 20-21 november med kursen:
SLAGRUTAN SOM MEDICINSK VÄGLEDARE. Där får du lära dig ett komplett behandlingsprogram för att behandla dig själv och andra för en bättre hälsa.
 

 

 

GRATIS INFORMATIONSKVÄLL  Onsdag 3 november kl. 18 45 

Lokal: Tempel Riddare Orden, Kammakarg. 56

Information för nybörjare om jordstrålning, slagruta, pekare, pendel och om de osynliga världarna och våra s.k. övernaturliga förmågor. Kom och lyssna när vi går igenom grunderna! Kan man bli sjuk av jordstrålning? Kan man ta bort currykryss? Vad kan man mer göra med slagruta? Auror och chakror. Vilka outnyttjade förmågor har vi? Massor, se bara program- och kurstexterna! Du får även prova på att gå med slagruta eller pekare för att söka efter currylinjer. Tipsa och ta gärna med intresserade vänner. 

 

 

 

FÖREDRAG  Måndag 8 november kl. 18 45

LEYLINJER ÖVER SVERIGE, STONEHENGE mm.
Lokal: Tempel Riddare Orden, Kammakarg. 56

Karl-Erik Johansson har arbetat med att kartlägga, på plats och med kartpendling, ett antal av de långa urgamla jordstrålningslinjer, leylinjer, som går över hela Sverige. På vissa platser möts många linjer. Nästan varje landskap har en eller flera ”korspunkter”. Det här kände våra förfäder väl till och utnyttjade. Karl-Erik tar med kartor där allt finns dokumenterat. Det finns även skriftligt så att vi som är intresserade kan ta del av det vid behov. Kanske åker du t. ex. under en semester förbi platser där det finns linjer eller korsningar och kan kolla läge, riktning mm direkt på plats? Karl-Erik kommer också att berätta om leylinjer i England, samt om Stonehenge och andra kraftplatser med speciella energier.

 

Läs om resterande föredrag under hösten under

Föredrag www.jordstralningscentrum.nu/prog-nu.htm

 

 

-Närmaste kurs

 

Slagrutan som medicinsk vägledare

Tommy Wiberg, som håller föredrag 25/10, har tagit fram ett väl genomarbetat program, vars syfte är att förbättra och underhålla den fysiska och psykiska hälsan. Kursen ger färdigheter i att analysera besvär samt att ge råd om åtgärder som syftar till läkning av besvären istället för livslånga
symptombehandlingar. Kursen visar också hur man kan lösa känsloblockeringar,
som hindrar uppstigning mot upplyst tillstånd.
Du får ett komplett program, som genomförs i olika steg, och syftar till grundläggande hälsoförbättringar och förebyggande reningar, av kropp och själ.

 

Kunskapen byggs under kursen upp i steg genom övningar med pekare för att fastställa:

1.  Allmäntillstånd (inmätning av hälsoauran)
2.  Frekvenskontroll av de viktigaste organen.
     Med pekare fastställs olika organs eventuella avvikelse från sin friska frekvens.
     Denna avvikelse är en indikation på att något stör organet.
3.  Bestämning av vad som eventuellt stör hälsan. Störningen identifieras med pekare
     och kan bero på parasiter, virus, bakterier, svamp, tungmetaller, lösningsmedel m.m.
4.  Test av vitamin/mineralbrister, sockervärden, immunförsvar, PH-balans, blodvärden.
5.  Lokalisering och upplösning av känslomässiga blockeringar pga tidigare traumatiska 

     upplevelser.

 

Tommy förklarar orsakerna till varför besvären uppkommit och ger förslag till åtgärder,
som syftar till att stärka tillstånd för att slippa behov av vidare behandlingar.
Du får göra övningar för att även kunna göra denna analys på distans,
vilket betyder att Du kan hjälpa människor var som helst på vår jord.
Senaste rön inom pågående forskning redovisas.                    

Kursen rekommenderas till såväl terapeuter som lekmän.

Läs mer på www.jordstralningscentrum.nu/kurser-nu.htm

 

Vår kursvecka i Spanien
Resa till det Osynliga

12-19 november

 

Det finns nu endast någon plats kvar

 

Läs mer på www.jordstralningscentrum.nu/spanien.htm

Anmälan kan ske på mail så kontaktar vi dig..

 

Vill du se på 100-tals bilder från Spanien-resorna?
Även lite privata bilder från oss, som stannat kvar några dagar extra.
Titta på www.resa.vingar.se  Klicka er till Europa och Spanien.
Bilder från kurs, Torrox Costa, Nerja, El Torcal, Sierra Nevada, Alhambra...
Kan gå ”lite söligt” om du inte har bredband f ör här finns mycket att se…

 

 

 

______________________________________________________

 

INRE HARMONI – MÄSSA

Sveriges största alternativmässa

Nu är det dags igen!

 

Lördag - söndag 30-31 oktober kl. 10 00 – 18 00.
 I Liljeholmshallen, Mejerivägen 4. T-banestation Liljeholmen.
Många utställare från hela landet och även Jordstrålningscentrum är med och gör som vanligt roliga demonstrationer, t ex stå och känn på ett currykors och testa gratis plattor som minskar den negativa påverkan från din mobil.

 Program och vägbeskrivning:
www.harmoniexpo.com   

 


 

 

Vi har nu fått öppettiderna

 

Vi berättade i föregående Sl@grutenytt att en ny butik på söder

kommer att sälja Jordstrålningscentrums produkter:

 

Feng Shui-butiken Bespoke

 

Skånegatan 83 (alldeles intill den mycket populära glassbaren)

 

Butiken öppnar torsdagen 11 november. Den kommer att vara öppen torsdagar- fredagr kl. 12-18 samt lördag kl. 11-15.

Där kommer att finnas våra: Slagruteböcker, pekare, slagrutor, pendlar, pendelspröt, avstörare, energiplattor m.m.

En underbar liten butik att titta i!
Kläder, inredning, tygprover, färgprover, småsaker att njuta av…

Allt är inspirerat av feng shui.

     

 


 

 

 Många slagrutehälsningar
från

Eva Svensson  /Per-Uno Fransson