Sl@grutenytt

nr 21    2004-10-06från JORDSTRÅLNINGSCENTRUM

 

Hej!

Ett snabbmeddelande!

Ikväll onsdag 6 oktober håller Hanno Essen ett kåseri om Tomtar, troll, slagrutor, currykryss, virvlat vatten m.m. på Tekniska Museet i Stockholm kl. 18.30.

Hanno Essen känner vi som en av de mest aggresiva och okunniga kritikerna av vårt område. Han är aktiv medlem i skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning och tror inte på något sådant här.  Tyvärr så vill dessa medlemmar ofta inte heller ställa upp på demonstrationer av oss, bara om det sker på deras villkor. Då vet vi att det blir fel. De förstår inte de grundläggande förutsättningarna för att våra s.k. övernaturliga förmågor (som alla har och därför inte är övernaturliga utan bara oövade) ska fungera och konstruerar därför diverse olika experiment som är dömda på förhand. T.ex. så används ofta totala nybörjare i olika experiment! Inte konstigt att det misslyckas. Vi brukar jämföra det med att låta en outbildad person göra en kirurgisk operation med en ny teknik. Skulle nog tro att man skulle komma fram till att den metoden inte fungerar om den görs av en total nybörjare!

Lyssna gärna på föredraget. Spill dock inte alltför mycket möda på att övertyga dem att de har fel. Det är i mångt och mycket bara egen förspilld energi. Den kan vi använda till viktigare saker! Många medlemmar i Vetenskap och Folkbildning har antagit en fast ståndpunkt och försöker oftast bara göra sig lustiga över det många av oss har upplevt och idag vet är sanning p g a egna och andras upplevelser och experiment.

Det är dock alltid nyttigt att vara självkritisk och personligen fick jag ut mycket av Jesper Jerkerts (nuvarande ordförande i föreningen) föredrag i våras. Föredraget gav mig en hel del tips, som fört mitt eget kunnande framåt. På många områden så var han tyvärr så oinformerad att det han sade var lätt att se bristerna i. Därav kom det sig att han också flera gånger drog felaktiga slutsatser, som mest tycktes basera sig på vad andra rapporterat.  Tyvärr så verkar inte någon av dem intresserade av att sätta sig in det hela på djupet. Det skulle vara nyttigt och roligt om någon ville göra det. Det skulle, bedömer jag, föra hela diskussionen framåt mycket mer än som nu då de bara upprepar samma oinvigda felaktigheter gång på gång. Det vore bra med en riktig kommunikation! Vi vill ju gärna ha mer forskning på vårt område.

Må så gott!

Eva Svensson
Jordstrålningscentrum