Jordstrålningscentrum

 

Nyhetsbrev
nr 17,
1 oktober 2014

Klicka här för gamla nummer av nyhetsbrevet

-----------------------------------------------------------------------

INNEHÅLL:
LITE AV VARJE 
FÖREDRAG OCH KURSER
BIRGITTA KLEMOS HÄLSOTIPS - NYHET
HJÄLP JORDEN
TV-TIPS 
HUMOR 
TÄNKVÄRT

-------------------------------------------------------------------------

LITE AV VARJE

Föregående utskick "kapades av"  av Microsoft på så sätt att många bara erhöll små delar av mailet. Istället hänvisades många till Microsofts hemsida!
Varken Microsoft eller någon datakonsult har lyckats förklara hur det gick till, men vi sänder därför delar av nyhetsbrevet igen och lägger också till nya saker. Vi har dessutom en ny leverantör av mailen och hoppas därmed slippa de leveransproblem vi dragits med en tid.

Birgitta Klemos hälsotips
Nu kommer en härlig nyhet i våra nyhetsbrev!
Birgitta Klemo, en av Sveriges duktigaste hälsoterapeuter i alternativ medicin, 
kommer framöver att medverka med små hälsotips i vårt nyhetsbrev. 
Birgitta har arbetat i över 40 år som terapeut. Hon har behandlat många tusen 
personer genom åren och är känd för sin omfattande hälsokunskap och därmed 
förmåga att hjälpa människor att bli friska genom alternativ medicin. 
I vårt nyhetsbrev kommer hon att ge diverse små hälsotips under en egen rubrik.

Kommande måndags föredrag 6/10
Då kommer en av Sveriges mest erfarna astrologer, Eric Hesser.
Det är intressant med astrologi. Visste inte själv om jag skulle kunna tro på att man verkligen påverkas av hur stjärnorna står när man föds. Jag tyckte det lät lite väl långsökt. Eftersom jag ändå var lite nyfiken så ville jag utforska det hela, och anmälde mig därför för ganska många år sedan till en astrologikurs på 10 kvällar. Den var i kyrkans lokaler i Täby! Tror nog inte kyrkan i förväg förstod vad kursen innehöll, men sen blev varse det, för det hölls inga fler sådana kurser i deras regi! Hur som helst, jag började med öppet sinne, dvs utan förutfattade meningar, men kom ut som övertygad att astrologi fungerar.

Här hade jag för första gången i mitt liv fått svar på varför jag fungerade så knepigt som jag gjorde. Jag hade besvär med att uppträda utåt på ett sätt som inte motsvarade mitt inre. Till det yttre var jag tuff, inne i mig var jag en mjukis, min man som kände till den sidan också sade att jag egentligen var mjuk, kelig och go som en kattunge. Det var besvärligt att ha det så, eftersom andra uppträdde lika tufft mot mig som jag själv gjorde mot dem. Är man en mjukis så känns det inte bra att bli bemött så tufft. Jag hade försökt att ändra mitt eget uppförande, men hade inte haft någon större framgång. 
Astrologin pekade exakt på detta problem! På det här området hade jag två 
planeter i mitt horoskop som stod i sämsta tänkbara vinkelförhållande till varandra,
så det skapade/visade på ett problem på området. Något liknande fanns inte på 
övriga områden i horoskopet. 
Det här kunde jag verkligen tro på! Det var första gången jag fått en förklaring till 
det som jag på den tiden uppfattade som mitt största problem. 
Eric Hesser har med tiden också gått vidare i sina tolkningar av horoskopen. 
Numera vägleder han också hur man kan ta sig ur de eventuella problem som 
finns där. Det kommer han att berätta om måndag 6 oktober.


Kinesiologikurs 5-6 oktober
Det finns bara en plats kvar.

-------------------------------------------------------------------------


FÖREDRAG OCH KURSER

Föredragen och workshops är på Kammakargatan 56, Stockholm, 
kl 18.45 - 22.00 om inget annat anges. Vi öppnar dörren kl 18.00.
Inträde för föredragen på Kammakargatan är 200 :- + ev fika 20:- om inte annat anges. Föranmälan behövs inte till föredrag om det inte anges separat.

Kurser
Till alla kurser behövs det föranmälan.
Lokal för kurser varierar.
Alla föredrag hålls på svenska om inget annat anges.

----------------------------------------


KINESIOLOGI Steg 1– EVA SVENSSON
KURS Lördag- söndag 4-5 oktober
, kl 9-17
Med kinesiologi kan man göra effektiva hälsobehandlingar och även ställa frågor med musklernas hjälp. Genom muskeltest får man omedelbara, precisa svar på vad kroppen reagerar på och inte, dvs. den visar t ex vad som är hälsoproblemet i kroppen och vad som behövs för att kunna avhjälpa det.

Kinesiologi är en mycket praktisk metod som man kan använda på familjens medlemmar för att hjälpa dem med hälsan. Terapeuten har också mycket stor nytta av kinesiologi, antingen som enda metod eller tillsammans med andra. Man kan t.ex. se vad som är problemet och vilken behandlingsmetod, av alla olika man kan, som kommer att fungera på den här patienten. 
Därigenom får man större framgång med sina behandlingar och sparar även tid.
Genom mental kinesiologi ställer man frågor som kroppen, dvs t ex ens undermedvetna, svarar på genom att muskeln ömsom blir stark och ömsom svag.

På kursen går vi igenom kinesiologins grunder samt olika muskler, som är kopplade till varsitt organ. Dessa muskler får du lära dig att behandla, vilket påverkar hälsan. 
Du får lära dig sju olika behandlingstekniker för att rätta till obalanser i kroppen 
och sinnet, bl. a. genom att påverka blod- och lymfflödet, vilka bara den behandlingen oftast ger kraftfulla resultat. 
Du får också lära dig en stress-reduceringsteknik. 
Kinesiologi är en mycket mångsidig och effektiv behandlingsmetod.
Pris: 2.500:-, varav anmälningsavgift 350:-, inklusive bra kurskompendium på 24 sidor.

ASTROLOGI OCH PSYKETS MAGI – ERIC HESSER FÖREDRAG

Måndag 6 oktober, kl. 18.45 Lokal: Kammakargatan 56  Inträde: 200:-
Astrologin tolkar vårt horoskop och berättar för oss vilka vi är i grunden.

Eric Hesser är en av Sveriges mest erfarna astrologer. Han började tolka horoskop redan på 1970-talet. Eric  har med tiden också gått vidare i sina tolkningar av horoskopen. Han har numera insett att det är inte bara är vad horoskopen säger om personen som är det allra viktigaste utan det är istället vad man sedan gör av de gåvor/problem som kommer fram där. Attityden till oss själva spelar en avgörande roll för graden av lycka i vårt liv. Det är mirakulöst vilken skillnad det kan bli när man väljer en varmare och mer förstående attityd till sig själv, för människan skapar sin egen verklighet.

Eric berättar under kvällen om astrologi och vägleder också hur man kan ta sig ur de eventuella problem som finns där.

Eric har skrivit boken Astrologins ABC, en klassiker på området. 

 


MARINA MUNK 
KURS Söndag 12 oktober kl 10.00-17.00 Endagskurs
 
Marina är en klärvoajant, internationellt känd ljusarbetare som arbetar bokstavligen i hela världen. 
Hon arbetar med både människor och platser runtom på jorden på mycket hög andlig nivå. Marina har ett mycket tätt samarbete med sina guider och kanaliserar det mesta i sina föredrag och kurser.

Hennes uppgift sedan lång tid är bl a att uppväcka människors högre medvetandekanaler. Samtidigt utgår hon från vardagens behov. 
Hon har t e x levt en längre tid med indianerna i Amazonas djungler och leder fortfarande regnskogsprojektet World Rainforest Organisation, dit hon samlar pengar.

Det har skrivits flera böcker med/om Marina Munk, t.ex. Glädjens tid, Det stora uppdraget och Stjärnmänniskor och det stora ansvaret.
I böckerna berättar Marina bl a om hjälpen från Venus och andra rymdfolk, om Maria och änglarna och hur vi kan använda den andliga kärlekskraften, samt om vårt möte med framtiden där jordens och människans utveckling är i centrum.
Böckernas energi har enligt många läsare förändrat deras liv och att bara hålla i en bok kan ge utvecklande energi.

Intressanta och populära Marina Munk återkommer till oss och undervisar vidare i en endagskurs om de väntande tiderna med människornas och jordens utveckling. 
Det går inte att exakt tala om vad kursen innehåller eftersom Marinas guider, som hon lyssnar till hela tiden, inte talar om det i förväg, men hon stödjer ofta deltagarna i deras personliga utveckling mot högre medvetande.
Marinas endagskurser brukar vara mycket omtyckta av deltagarna, vilka återkommer gång på gång.
Kostnad 1200:-. Anmälningsavgift 275:-


MÖTEN MED DET OKÄNDA OCH OSYNLIGA VÄSEN – CARINA HULTQVIST 
FÖREDRAG Måndag 13 oktober, kl. 18.45 
Lokal Kammakargatan 56 Inträde: 200:- 
Carina Hultqvist har under många år medvetet och systematiskt besökt olika osynliga världar och tagit kontakt med och ibland samarbetat med de väsen som finns där. Carina har därigenom fått en svårslagen erfarenhet på området.

Under kvällen kommer hon att berätta om en del av sina upplevelser.

Så här säger Carina: "Att möta det okända – okända världar, dimensioner, varelser eller tider – är inte så ovanligt som många tror. Många har gjort egna erfarenheter, men vågar inte berätta om dem av rädsla för vad andra ska tycka. Andra har haft besök av konstiga varelser, förts till okända världar eller kanske kommunicerat med okända väsen och tyckt att det hela varit konstigt och oförklarligt. De allra flesta är fascinerade och vill veta mer."

Carina hör till dem som har mött det okända i många varianter alltsedan barndomen, och hon berättar gärna om sina upplevelser. ” ...det okända och paranormala är egentligen alldeles normalt; det är bara så att vi ännu inte riktigt vet hur det fungerar...” säger Carina. I det här föredraget får du även mycket information om de olika typerna av världar och om de varelser man kan finna där: änglar, ärkeänglar, alver, troll, drakar, utomjordingar, demoner, guider och många andra.

Carina Hultqvist har studerat västerländsk esoterik och är en av de kunnigaste på området.Hon har alltså stora kunskaper i de västerländska andliga traditionerna, t ex Egyptens gudar, Kabbalan och Tarot. 
Carina kanaliserar mycket och är bl a transmedium för Johannes Döparen.

Carina har hållit ett stort antal olika kurser och föredrag hos oss förut och vi glädjer oss åt att hon nu återkommer efter några års uppehåll.


22-23/11 kommer Carina att hålla den populära kursen: Besök okända världar

där du guidas runt på olika ställen för att själv få uppleva t ex Akashakrönikan (platsen där allt som skett och skall ske i ditt liv och i universum är nedskrivet). Inga förkunskaper behövs. Pris 2500:-, varav anmälningsavgift 375:-

NYBÖRJARKURS I SLAGRUTA OCH PENDEL – PER-UNO FRANSSON 
KURS Fredag kväll - söndag 17-19 oktober
 
Fredag 18.45-22.00, lördag utomhus 10.30 - ca 16, söndag 9 -16

Alla har möjlighet att lära sig uppfatta, mäta, känna och kanske även se ”osynliga energier” för det är en mänsklig förmåga som alla har, men som de flesta tyvärr inte fått lära sig att använda.

Vi anser att slagruta och pekare är det enklaste och snabbaste sättet att börja mäta och få överblick över alla möjliga slags energier, var de börjar, var de slutar, hur de ser ut, m.m.
Vi arbetar främst med pekare. 
De flesta lär sig snabbt. Övning förbättrar successivt förmågan. 
Man kan mäta alla slags energier t ex jordstrålning, auror, hälsoproblem, osynliga väsen och energimönster av olika slag och successivt upptäcka nya saker. Det är ett mycket spännande område som hjälper en att utvecklas mer och mer om man vill!

Med pendelns hjälp kan man ställa frågor som kan besvaras med ja eller nej, leta efter saker, skriva meddelanden från ”andra sidan” m.m. Den används för att spå, kanalisera, fråga hur det var förr, få reda på saker man inte vet, t ex ”är det här äpplet nyttigt för mig? ”. På kursen får du lära dig grunderna i att hantera en pendel.

Att använda slagruta/pekare innebär att man alltid får tillgång till mer kunskap 
än ”normalt”!

På fredagskvällen har vi teori för att under lördagen åka till en fornminnesplats i Österåker för att mäta på olika slags energier där, även de speciella energier som finns vid just fornminnesplatser (de utnyttjade dessa energier förr i tiden), så vi mäter bl a curry, hartmann, vattenåder, leylinjer, sexkantfönster och lär oss hitta härliga meditationsplatser. 
Vi mäter och känner hur kroppen reagerar på dessa platser.
Vi lovar att det blir en rolig och spännande utflykt!

Under kursen lär vi oss om olika slags jordstrålning och vilka sjukdomar som förknippas med det och hur växter och djur reagerar på strålningen. 
Vi lär oss att hitta ”bästa platsen för mig just nu”.
Vi mäter på och känner på auran. 
Du får också lära dig tekniken för hur man kan lära sig se auran. 
Kurskompendium (29 sid), pekare, slagruta och pendel ingår. 
Pris: 2.300:-, varav anmälningsavgift 300:-.

 


ANDEN I DITT LIV OCH MEDIUMSKAPETS MEKANIKER – EVA-BRITT WENNERSTRÖM
FÖREDRAG Måndag 20 oktober
, kl. 18.45 Lokal: Kammakargatan 56 Inträde: 200:-
Eva-Britt Wennerström, författare till boken Anden i ditt liv, berättar under kvällen om olika andliga begrepp och om hur mediumskap egentligen fungerar- och inte.

Hur kan du t ex avgöra om mediet du besöker verkligen är en sann kanal? 
Hon berör också ämnen som kanalisering, clairvoyance, spiritualism m.m. 
Eva-Britt tycker om att arbeta interaktivt så informationen inhämtas delvis genom vi får göra egna enkla övningar under kvällen.

Eva-Britt Wennerström har studerat för några av vår tids mest erfarna medier, bl a Carol Ellis, Colin Fry och Jeff Jones. Hon har studerat psykologi, esoterik, antroposofi och spiritualistiskt mediumskap och arbetar som psykosyntesterapeut. Sökandet har trappats ner till en essens där förståelse för medvetandet och hennes egen ande ligger i fokus.

INRE HARMONI-MÄSSA Lördag söndag 25-26 oktober *Sveriges största alternativmässa för kropp & själ 

Plats: Solnahallen, Ankdammsgatan 46, Solna (Nära Solna C & T-bana)
Tid: 10-18 båda dagarna
Inträde: 120:-, 2 dagar 200:-

Fullt med utställare, prova på-tillfällen (olika behandlingar, tarotkort m.m.), billiga/gratis föredrag (läs programmet på deras hemsida) och saker att kolla in (hela Solnahallen är Full av utställare som har alternativa produkter, lite kläder, många smycken, kristaller, alternativa hälsoprodukter, (natur-)godis m.m.). 
Hermans restaurang serverar smörgås/fikabröd/hälsodrinkar och lunchmat. Jordstrålningscentrum är med på mässan som vanligt.
Se till att du har minst en dag till ditt förfogande, för att hinna med allt!

Läs mer på www.harmoniexpo.com

RESTEN AV HÖSTPROGRAMMET LÄGGS UT SUCCESSIVT

T ex kommer Pema i november, en av Dalai Lamas närmaste medarbetare!

Vi får också höra Juri Lina prata om UFO och mer av Marina Munk.


FLER KURSER UNDER HÖSTEN:

 

BLI EN AKTIV DRÖMMARE – ROSIE BJÖRKMAN
KURS Lördag- söndag 15-16 november 
Lördag 11.00 – 17.00, söndag 11.00 – 16.30

Vi öppnar under helgen upp vår drömkraft. 
På så sätt stärks vår förmåga att se in i andra världar och fler dimensioner. Vi öppnar då upp för kontakt med bl a småfolk, våra förfäder och andevärlden.

Med hjälp av magi och häxkonstens alla grundläggande lagar och regler så tillverkar vi varsin drömkudde, stor som en handflata, fylld med det som behövs, som vi sen kan ha under huvudkudden på natten. Med kuddens hjälp så öppnar vi upp vår drömkraft så kan vi öppna dörrar mellan olika dimensioner och riken och vistas vakna i dem när vi mediterar. 
Vi öppnar också för att ta med oss nattens upplevelser och bli medvetna om att vi drömmer, dvs för att aktivt börja arbeta med våra drömmar.

Kursledaren Rosie Björkman är veteran inom området med ca 30 års studier och praktik som häxa.

Samtidigt som deltagarna under vägledning fixar ihop sina kuddar för Rosie samtalet runt häxkonst och shamanism. Undervisningen om häxkonst integreras sålunda på ett naturligt sätt i skapandet av drömkudden. 
Pris: 2500:-, varav anmälningsavgift 375:-. 
Du behöver ta med ett litet fint tyg till kudden hemifrån. 
När du anmäler dig får du en närmare beskrivning.BESÖK OKÄNDA VÄRLDAR – CARINA HULTQVIST
KURS Lördag-söndag 22-23 november
lör 10-17, sö 9-16 
Finns det verkligen okända världar, eller är alltsammans bara fantasi och inbillning? Finns det något sätt att ta reda på om de verkligen existerar? Ja, det finns flera sätt, och i den här kursen kommer vi att förvissa oss om att världar finns, som vi tidigare inte ens hört talas om, och vi kommer att guidas in i flera av dessa helt okända världar. Dessutom besöker vi ett antal världar och dimensioner som de flesta av oss mer eller mindre känner till: astralvärlden, akasha-arkivet (vilket är platsen där allt som skett och skall ske i ditt liv och för alla andra är nedskrivet), alv-städerna, ärkeänglarnas dimension, den inre trädgården och många fler platser, dimensioner och världar. Kanske ett besök hos Mästaren från Lemurien, eller en resa in i den egna kroppen?

Under två dagar gör vi tillsammans resor i tid och rum, och ibland utanför den vanliga tiden och det vanliga rummet – till händelser, platser och varelser som kan hjälpa dig att bättre förstå hur mycket mer det finns än vår egen lilla vanliga fysiska värld, och hur mycket information, kunskap och glädje man kan få av att göra dessa besök.

Vi har haft den här kursen flera gånger men med delvis olika resmål. Det är en omtyckt kurs. Den brukar fungera bra även för nybörjare.
Pris 2500:-, varav anmälningsavgift 375:-

 

PENDELKURS – EVA SVENSSON 
även bra för hälsoterapeuter 
KURS Lördag-söndag 29-30 november, 
lör 10-17, sö 9-16
Vill du kunna få fram svar på olika frågor, t ex är det lämpligt för mig att söka det här nya jobbet? Är den här maten bra för mig? Vilket tillskott mår kroppen bäst av, dvs vad är kroppen i behov av just nu? Vad ska jag välja? Vad är det grundläggande problemet egentligen?

Genom pendeln får du fram svar från ditt eget undermedvetna (från känslor, minnen, kreativitet, intuition) som ofta vet svaren. 
Om du vill så kan du också använda pendeln till att kontakta osynliga väsen, 
t ex dina guider och kommunicera med dem. 
Man kan använda pendeln också till många andra saker, t ex pendla in bra och pendla ut dåliga energier ur kroppen, hitta olika problem i kroppen och leta efter saker (även på karta). Listan kan göras lång.

Detta är kursen för dig som vill kunna bli en duktig pendlare. 
Vi gör massor med övningar under kursen så att du hinner bli vän med din pendel. 
Eva berättar om hur man gör för att bli en bra pendlare, vilket är en viktig del för det finns många fallgropar, vilka gör att många får felaktiga svar.
Kursmaterial: Pendel, samt häfte (22 sidor) med information, samt många 
pendelscheman för att man snabbt ska kunna välja rätt när det finns många olika 
svarsalternativ, vilket är otroligt effektivt. 
Pris:2500:- Anm.avgift 400.-. 

Föredrags- och Kursprogrammet finns också på www.jordstralningscentrum.se.

Vi ger även successivt ut skrivna programblad med Jordstrålningscentrums 
närmaste programpunkter, vilka du kan hämta på föredragskvällarna.

ANMÄLAN OCH BETALNING
Föredragen hålls på Kammakargatan 56. Till föredragen behövs ingen föranmälan. Föredragshållare talar om sina teorier och erfarenheter, vilket inte behöver betyda att vi alltid delar deras uppfattning.

Anmälan till kurs görs genom att sätta in anmälningsavgiften på 
Jordstrålningscentrums pg 410 89 43 -4 och samtidigt maila jc@vingar.se
eller ringa in (08-510 110 25) namn, adress och mailadress eller telefonnummer. 
Lokal för kurser varierar, men är oftast centralt i Stockholm, och anges i kursbeskeden.
Anmälningsavgiften ingår i kursavgiften. 
Vi skickar bekräftelse på att du kommit med på kursen. 
Resterande kursavgift ska vara inbetald senast 14 dagar före kursstart.
V.v. skriv tydligt kursens namn och datum, ditt namn, adress, e-mail och
telefonnummer på inbetalningen om det går. 
Anmälan är bindande tre veckor före kursstart. Det innebär att vid återbud 
senare än tre veckor före kursstart är du skyldig att betala hela kursavgiften 
p g a att våra kostnader då är fastlåsta. Avbokning skall alltid ske skriftligt och du 
får en skriftlig bekräftelse på den så att den gäller. 
Anmälningsavgiften betalas ej tillbaka. 
Du har alltid rätt att skicka någon annan i ditt ställe.

 

VÄLKOMMEN!

 

BIRGITTA KLEMOS HÄLSOTIPS

Övergångsproblem/Vallningar 
Idag finns en produkt i hälsokostaffärerna som heter Klimadynon som innehåller silverax (Cimicifuga).
Refemme fanns länge (Raimo Heinos produkt) men tyvärr finns den inte längre i Sverige men går att få tag på på nätet. Cimicifuga ger en östrogenliknande effekt och jag har fått fantastiska resultat på kort tid mot vallningar. 
Jag blev en ny Qvinna påstår många.
Det går utmärkt att använda homeopatiskt Cimicifuga (utan tillsatser) och det ger samma effekt och är givetvis billigare.

The på salvia kan också lindra svettningar.

 

--------

Har du svårt att hitta produkterna som Birgitta rekommenderar så går det oftast att få tag på dem i hälsokostaffärerna:

Lifeland, Norrtullsgatan 25A i Stockholm, 08-33 78 78
eller 
DCG, Norrtullsgatan 13 i Stockholm, 08-34 73 69

De brukar också kunna skicka per post.

 

 

HJÄLP JORDEN - KLIMAT - MILJÖ
SKICKA HEALING

Vi skickar healing till olika ställen på jorden två kvällar per vecka, onsdag 
och söndag. Tiden är alltid 19:30 - 19:45. 
Om det inte passar dig så går det att skicka mellan kl 18 och 20. 
På onsdagar skickar vi främst till mer lokala mål i Norden. 
På söndagar till andra mål i hela världen. 

Hoppas att du tycker att vår framtid och Moder Jord är värd att få en kvart 
eller två i veckan. Tillsammans gör vi underverk med miljön, klimatet och utvecklingen!

Kartor på målen dit vi skickar finns på: 
http://maps.google.com/maps?hl=en&tab=wl 
http://eniro.se 
http://hitta.se 
Här nedan finns aktuella mål:

tid gärna 19:30 - 19:45 annars när det passar dig mellan 18 - 20.


 
   
 

 

 
 
ONS 1/10 S/F Sävsjö
SÖN 5/10 Fiji
ONS 8/10 S/BD Abmoträsket, Vindelälven, Sorsele
SÖN 12/10 Egypten/ Port Said
ONS 15/10 S/F Vetlanda
SÖN 19/10 Holland/ Nijmegen
ONS 22/10 S/AC Lycksele
SÖN 26/10 Italien/ Sardinien/Cagliari o vattnen runt


Målområdet är: 
nämnda orter och ungefär det kartan visar runt om. 
S = Sverige, N = Norge, DK = Danmark, FIN = Finland 
På kartan kan du kryss-klicka bort den obligatoriska vita "lappen", 
du kan växla mellan kartbild som passar dig, vanlig kartbild, satellitfoto eller natur/grund-karta.
Du kan zooma dig ut och in. Skicka ungefär till det beskrivna målet och kartbilden. 

Hemsidan http://hjalpjorden.vingar.se/ 
Klickbara mål-kartlänkar och lite teknik finns på http://slagrutenytt.vingar.se/HJ-aktiviteter.htm

--------------------------------------------------------------

TV-TIPS

Vi har tagit fram bra, aktuella TV-tips, från många kanaler, om sådana saker 
som personer med intressen inom det alternativa området kanske vill se, 
så att du slipper bläddra igenom alla TV-program själv. 
Vi antar att du tittar i genom de vanligaste kanalernas programtablå själv, 
så de har vi inte med bland tipsen.

Läs här: http://tv.jordstralningscentrum.se/tv-2014-16.htm

Lätt att hitta de mest intressanta programmen här!

------------------------------------------------------

HUMOR

Ordvitsar

Blev du glad då du kom in på elektriker-linjen? 
- Ja, jag blev så till mig att jag slog en volt. 

- Med vilken rätt sitter ni här? 
- Stekt torsk. 

- Spelar du också violin? 
- Ja, sen i fiol.

- Det där stearinljuset brinner lite dåligt.
- Ja, den ser lite VEK ut.

-Vet du varför en  ..... (censurerat ord = manligt tillbehör) bör vara högst 29 cm?
-Nej
-Jo för annars blir det en fot.

Vi har censurerat ordet på den manliga kroppsdelen i historien här ovanför, därför att vår datakonsult sade att kanske var det p g a  att det ordet fanns i mailet, som Microsoft inte ville skicka ut vårt nyhetsbrev förra gången! Amerikanska spamfilter är kraftiga. 
Fast vi tycker nog själva att den här historien är ganska oskyldig...


Två duvor tävlingsflög och när den första kom fram sa
den andra: du-vann.

Att föda barn kan bli krystat.

Alkoholhalt, har det att göra med spritrelaterade gångproblem?

- Har du hört om den berömde konstnären som blev tagen av polisen och inspärrad i finkan? 
- Näe, vad hade han gjort? 
- Han hade gjort en riktig tavla.

 

 

 

 

----------------------------------------


 

TÄNKVÄRT

Proffs byggde Titanic

Amatörer byggde arken

---------------------------------

INTRESSANTA LÄNKAR

Power Animals & Native Nights-Native American Indian Meditation Music-Healing soft sleep music-Niall

http://www.youtube.com/watch?v=X_WYLNVSE3U

Tibetan Healing Sounds, 2 hours https://www.youtube.com/watch?feature=player_embed..

---------------------------------------------------

 

Eva Svensson och Per-Uno Fransson 
Jordstrålningscentrum e-mail: jc@adante.se 
tel: 08 - 510 110 25 www.jordstralningscentrum.se


Tipsa gärna fler personer om vårt nyhetsbrev,så de också får en chans att hitta och börja utforska de osynliga världarna, få tillgång till metoder för sin egen medvetandehöjning och få hjälp med kropp och själ genom alternativa metoder. 
Det gäller att visa så många som möjligt, så de börjar förstå att vetenskapen ännu inte har tillgång till den enda och sanna verkligheten. Livet innehåller mer än så!

Vill du läsa om och ev. köpa våra produkter, mest energiprodukter, så kan du göra det på hemsidan www.adante.se och beställa via mail till jc@adante.se