nr 14
 

27augusti 2014

 JORDSTRÅLNINGSCENTRUM 

www.jordstralningscentrum.se

 Gamla nummer av Slagrutenytt finns på http://slagrutenytt.vingar.se   

Vill du läsa om och ev. köpa våra produkter så kan du göra det genom hemsidan och beställa via mail. 

-----------------------------------------------------------------------

INNEHÅLL:
LITE AV VARJE  
FÖREDRAG OCH KURSER
HJÄLP JORDEN
TV-TIPS   
HUMOR   
TÄNKVÄRT

-------------------------------------------------------------------------

LITE AV VARJE

Har du tänkt på att augusti 2014 kommer att ha 5 fredagar, 5 lördagar och 5 söndagar? 
Detta händer bara en gång vart 823:e år. 
Kineserna kallar det för "fickorna fulla med silver".

 

Vi börjar med Föredrag nu på måndag 1/9
Först ut är Tommy Wåglund. 
Han är teosof och kommer under kvällen att berätta bl a om Livets uppkomst. 
Teosofer har funnits i många hundra år. Madam Blavatsky, en kvinna med osedvanlig begåvning, 
är den mest kända teosofen. Man har tre grundbegrepp, det finns en Urgrund, allt existerande 
har sina cykler av födelse och död, vi utvecklas andligt successivt fram till gudomlighet. 
När man förstår dessa tre grundbegrepps samband med vår egen varelse, ser man hur alla 
andra läror flödar fram ur dem. De är nycklar till den djupare förståelsen av reinkarnation, 
cyklerna, karma, vad som händer efter döden, orsakerna till och befrielsen från lidande, 
universums och människans uppbyggnad, samverkan mellan involution och evolution osv 
- alltmedan den uppvaknande själen fortsätter sin eviga strävan.

Det ska bli intressant att lyssna till Tommy som berättar och förklarar utifrån de urgamla teosofiska 
kunskaperna. Han berättar även om hur vi personligen kan ha nytta av vetenskapens tankesätt.

Biomagnetism
Biomagnetism är en metod vi kommit i kontakt med och tycker mycket om, för den har gett 
många bra resultat.
 Den handlar om att man testar kroppen på ett speciellt sätt för att se när 
den förändras en smula. Det gör den varje gång man utsätts för något man inte tål, t o m när 
man bara hör ordet för problemet, t ex sköldkörtel, vare sig är medveten om problemet eller ej. 
När man testat fram problemet så lägger man starka magneter på kroppen, på olika sätt för 
olika symtom. Låter märkligt, men detta har även andra hälsotekniker tagit upp. Själv fick jag 
lära mig det på min kinesiologiutbildning och använder det vid mina behandlingar. Jag, Eva 
Svensson tänker själv vidareutbilda mig i det i höst, för jag vet flera som gjort det och får 
mycket bra resultat på sina patienter.
 Johnny Grimståhl är den som tagit hit biomagnetismtekniken till Sverige. Han har också en 
annan mycket bra kurs där man lär sig att ta bort allergi. Den ger oftast fantastiska resultat, 
t ex är det möjligt att ta bort hundallergi på en till två behandlingar (har själv gjort det på en 
person ) eller ta bort en matöverkänslighet för ett visst ämne. Själv fick jag behandling för 
mandelallergi  endast en gång och tål det nu. Tekniken är enkel att lära sig och att tillämpa. 
Helt fantastiska resultat kan jag intyga. 
Läs mer på: 
http://adante.se/Biomagnetism-2014ht.pdf 

 


 

-------------------------------------------------------------------------

HÖSTENS FÖREDRAG OCH KURSER

LIVETS UPPKOMST – Vad kan vi lära oss av vetenskapens attityder
 TOMMY WÅGLUND        

FÖREDRAG  Måndag 1 september
,  kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56   Inträde: 200:-
Tommy, som är teosof, anser att allt liv i grunden är andligt. Han berättar hur vårt kosmos 
är mer holistiskt än vad de flesta brukar förstå. Det är en del av något större, något som 
är andligt. Utan den holistiska synen är det omöjligt att förstå och förklara kosmos. 
Teosoferna säger: Så som ovan, så också nedan, och tvärtom. 
Man anser att det finns sju olika verklighetsplan. Så småningom kommer nog alla människor 
och även vetenskapen få upp ögonen för att det finns andra plan.
De riktigt stora frågorna är väldigt gåtfulla, även för vetenskapen, och kommer kanske alltid 
att vara det. Vetenskapen har gått kraftigt framåt och lyckats med mycket under de senare 
århundraden p g a vissa attityder som den har. Dessa attityder är alltså framgångsrika att ha. 
Det skulle gagna oss om vi också som privatpersoner skulle ha en del av dessa attityder i vardagslivet.

Tommy Wåglund sitter med i styrelsen för Teosofiska samfundet. Han är en omtyckt 
föredraghållare i många ämnen. Han har ägnat mycket tid åt t ex kinesisk filosofi, Tai Chi och Chi Gong.


HÄLSOSAM MAT - DIN DEFINITIVT BÄSTA MEDICIN - STEVEN ACUFF
FÖREDRAG  Måndag 8 september
,  kl.1845 Lokal: Kammakargatan 56   Inträde: 200:-
Den dagliga maten är det som påverkar vår hälsa allra mest. Den ger oss mer eller mindre 
näring och energi. Många hälsoproblem beror till mycket stora delar på att kroppen dagligen 
får sjukdomsframkallande mat eller inte får den olika slags mat den behöver för att kunna 
utföra det dagligen jobbet, t ex röra musklerna, sköta matsmältningen, kunna andas, hjärtslag, 
försvara sig mot inkräktare i form av virus och bakterier, tankeverksamheten, och även ersätta 
gamla celler och reparera sina skadade delar. Fel kost och livsstil kan ställa till det ordentligt 
för hälsan. 
Det är ganska lätt att förändra delar av sina matvanor och därmed förbättra hälsan avsevärt. 
Tyvärr är det för få som vet om hur man till vardags sätter ihop den bästa kosten. 
Det finns mycket förvirring kring ämnet eftersom det finns olika uppfattningar. 
Steven är internationell kostrådgivare och föredragshållare och anses vara en föregångsman 
på området. 
Han förklarar hur den optimala kosten ser ut och hur man använder den dagliga maten så 
att det gynnar kroppens underhålls- och läkningsprocess.

Steven Acuff har 40 års erfarenhet som föreläsare och kostrådgivare. Han reser runt hela världen 
och håller föredrag och kurser om mat och hälsa. Har arbetat som kostrådgivare på cancerkliniken 
Habichtswald-Kliniken i Kassel, Tyskland, i flera år, han drev en hälsokursgård i Sverige från 1987-98.
Har skrivit boken ”På kornet” 1988, i Tyskland har den sålts i 9 upplagor. 
Han kommer nu ut med två nya böcker under 2014.

Stevens specialitet är att använda olika slags mat för att stärka kroppen på olika sätt med vad som 
behövs, antingen för att förebygga problem eller för att bota ett redan uppkommet. 
Han ger även privata konsultationer.
Steven anses som en mycket duktig föregångare på hälsoområdet
Hans föredrag hos oss brukar vara mycket populära.


THOTH  - HÖGRE KUNSKAP I DEN NYA TIDEN  PAULA RABENIUS
FÖREDRAG  Måndag 15 september
,  kl. 1830 - 2100  OBS! Tiden. Vi startar en kvart tidigare 
och slutar också tidigare den här kvällen eftersom vi inte har något fika, bara bensträckarpaus. 
Lokal: Kammakargatan 56 
  Inträde: 200:-
Paula kommer tillbaka och går åter i trance och låter Thoth hålla föredrag om den nya tidens kunskap. 
Thoth kommunicerar med gruppen om det som är dagsaktuellt.
 

Thoth är en energiform från en högre frekvensnivå och har haft ett jordeliv för tre tusen år sen i 
Egypten. Hans syfte och uppgift då var att undervisa och fungera som lärare i den högre 
esoteriska skolan men han arbetade också med hantverk. 
Thoth förmedlar nu budskap för att 
hjälpa människorna på Jorden med att släppa blockeringar och rädslor. Som han säger 
- människan måste ha hjälp att rustas inför de frekvenshöjningar som sker och kommer att ske 
framöver. Thoths mål är att människorna ska använda sin högsta potential och leva utefter sin 
tänkta väg i Kärlek, Förlåtelse och Harmoni.

 Paula kanaliserar budskap från andevärlden. De senaste 4 åren har hon samarbetat med Thoth. 
Redan som barn fick hon information om att någon skulle komma att tala genom henne och 
framföra viktig information till människorna i en tid av turbulens.HÄXKONST – VAD GÖR EN HÄXA
samt VI FIRAR HÖSTDAGJÄMNINGEN   ROSIE BJÖRKMAN
 
FÖREDRAG  Måndag 22 september
,  kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56   Inträde: 200:-
Efter många års forskning  och praktik i olika urinvånares trossystem världen runt, s.k. andlig 
ekologi, så har Rosie fått en annorlunda världsbild. Hon är veteran inom området och har nu 
arbetat som häxa i 30 år. Rosie berättar under kvällen på ett lättsamt och engagerande sätt om 
häxans världsbild och hur det är att i vardagen leva som häxa i vårt samhälle, med ett så
annorlunda värderingssätt. Det medför t ex en annorlunda verklighet, där allt är heligt, som träd, 
blommor, människor och djur. Häxor arbetar också ofta med alternativ läkekonst. 
Rosie jobbar som vit häxa, dvs bara med att göra gott. 

Efter pausen så firar vi dagen dvs höstdagjämningen, en viktig dag, på häxors vis
Ta med trumma, skallra, bjällror etc om du har.

Rosie Björkman arbetar som medium och har tagit fram en egen Tarot-kortlek.
Hon är känd under namnet Jolanda den Tredje. Hon är också känd som ”Häxan i tornet” på 
Blåkulla (det gamla vattentornet i Hagalundsparken). Tornet är Rosies häxkonstateljé och är 
öppet för besökare. I tornet befinner man sig i häxans verklighet där man jobbar i den
framväxande Harry Potter-andan. 
Rosie har skrivit två böcker: Jolanda den Tredjes bok om Tarot och häxkonst samt Jolanda den 
Tredjes bok om häxkonst och shamanism.

Rosie återkommer och håller kurs15-16/11: Bli en aktiv drömmare.


RESA I VON DÄNIKENS FOTSPÅR 
samt UFO-NYHETER     CLAS SVAHN
FÖREDRAG  Måndag 29 september
,  kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56   Inträde: 200:-
UFO-Sveriges Clas Svahn reste under sommaren 2013 genom Peru och Bolivia där han besökte 
mäktiga byggnadsverk av enorma stenblock uppförda på flera tusen meters höjd. Han visar bilder 
och filmklipp och diskuterar dessa i relation till Erich von Dänikens teorier om forntida astronauter. 
Han har också besökt Cheopspyramiden, Nazcalinjerna och andra intressanta platser som 
uppvisar spår av forntida teknik.

Clas Svahn, f.d. ordförande i UFO-Sverige, journalist på DN och författare till en rad böcker om det 
okända, har själv undersökt en lång rad intressanta och märkliga rapporter som berättar om UFOs 
och ovanliga och besynnerliga fenomen i naturen, fenomen som fångar vår fantasi och i en del fall 
ännu väntar på sin förklaring

Clas Svahn är aktuell med en ny bok ”UFO – spökraketer, ljusglober och utomjordingar” som kom 
ut i mitten av september. Han har precis återvänt från en expedition till norra Norrland där han lett 
sökandet efter ett störtat ufo.KURSER UNDER HÖSTEN  (FLER KOMMER SENARE)


GRUNDKURS I KINESIOLOGI  EVA SVENSSON

KURS   Lördag- söndag 4-5 oktober, kl 9-17
Med kinesiologi kan man göra effektiva hälsobehandlingar och även ställa frågor med musklernas hjälp. 
Genom muskeltest får man omedelbara, precisa svar på vad kroppen reagerar på och inte, dvs. 
den visar t ex vad som är hälsoproblemet i kroppen och vad som behövs för att kunna avhjälpa det. 
Kinesiologi är en mycket praktisk metod som man kan använda på familjens medlemmar för att hjälpa 
dem med hälsan. Terapeuten har också mycket stor nytta av kinesiologi, antingen som enda metod 
eller tillsammans med andra. Man kan t.ex. se vad som är problemet och vilken behandlingsmetod, 
av alla olika man kan, som kommer att fungera på den här patienten. Därigenom får man större 
framgång med sina behandlingar och sparar även tid.
Genom mental kinesiologi ställer man frågor som kroppen, dvs t ex ens undermedvetna, svarar på 
genom att muskeln ömsom blir stark och ömsom svag.

På kursen går vi igenom kinesiologins grunder samt olika muskler, som är kopplade till varsitt organ. 
Dessa muskler får du lära dig att behandla, vilket påverkar hälsan. 
Du får lära dig sju olika behandlingstekniker för att rätta till obalanser i kroppen och sinnet, bl. a. 
genom att påverka blod- och lymfflödet, vilka bara den behandlingen oftast ger kraftfulla resultat. 
Du får också lära dig en stress-reduceringsteknik. 
Kinesiologi är en mycket mångsidig och effektiv behandlingsmetod.
Pris: 2.500:-, varav anmälningsavgift 350:-, inklusive bra kurskompendium på 24 sidor.     


MARINA MUNK

KURS   Söndag 12 oktober kl 10.00-17.00  Endagskurs 
Marina är en klärvoajant, internationellt känd ljusarbetare som arbetar bokstavligen i hela världen. 
Hon arbetar med både människor och platser runtom på jorden på mycket hög andlig nivå. 
Marina har ett mycket tätt samarbete med sina guider och kanaliserar det mesta i sina föredrag och kurser.

Hennes uppgift sedan lång tid är bl a att uppväcka människors högre medvetandekanaler.

Samtidigt utgår hon från vardagens behov. Hon har t e x levt en längre tid med indianerna i 
Amazonas djungler och 
leder fortfarande regnskogsprojektet World Rainforest Organisation, 
dit hon samlar pengar
.

Det har skrivits flera böcker med/om Marina Munk, t.ex. Glädjens tid, Det stora uppdraget och 
Stjärnmänniskor och det stora ansvaret. 
I böckerna berättar Marina bl a om hjälpen från Venus och 
andra rymdfolk, om Maria och änglarna och hur vi kan använda den andliga kärlekskraften, samt 
om vårt möte med framtiden där jordens och människans utveckling är i centrum.
Böckernas energi har enligt många läsare förändrat deras liv och att bara hålla i en bok kan ge 
utvecklande energi.

Intressanta och populära Marina Munk återkommer till oss och undervisar vidare i en endagskurs 
om de väntande tiderna med 
människornas och jordens utveckling. 
Det går inte att exakt tala om vad kursen innehåller eftersom Marinas guider, som hon lyssnar till 
hela tiden, inte talar om det i förväg, men hon stödjer ofta deltagarna i deras personliga utveckling 
mot högre medvetande.
Marinas endagskurser brukar vara mycket omtyckta av deltagarna.
Kostnad 1200:-. Anmälningsavgift 275:-
   


NYBÖRJARKURS I SLAGRUTA OCH PENDEL – PER-UNO FRANSSON

KURS   Fredag kväll - söndag 17-19 oktober 

Fredag 18.45-22.00, lördag utomhus 10.30 - ca 16, söndag 9 -16

Alla har möjlighet att lära sig uppfatta, mäta, känna och kanske även se ”osynliga energier” 
för det är en mänsklig förmåga som alla har, men som de flesta tyvärr inte fått lära sig att använda.               
Vi anser att slagruta och pekare är det enklaste och snabbaste sättet att börja mäta och få 
överblick över alla möjliga slags energier, var de börjar, var de slutar, hur de ser ut, m.m.
Vi arbetar främst med pekare. 
De flesta lär sig snabbt. Övning förbättrar successivt förmågan. 
Man kan mäta alla slags energier t ex jordstrålning, auror, hälsoproblem, osynliga väsen och 
energimönster v olika slag och successivt upptäcka nya saker. Det är ett mycket spännande 
område som hjälper en att utvecklas mer och mer om man vill! 

Med pendelns hjälp kan man ställa frågor som kan besvaras med ja eller nej, leta efter saker, 
skriva meddelanden från ”andra sidan” m.m. Den används för att spå, kanalisera, fråga hur 
det var förr, få reda på saker man inte vet, t ex ”är det här äpplet nyttigt för mig? ”. 
På kursen får du lära dig grunderna i att hantera en pendel.

Att använda slagruta/pekare innebär att man alltid får tillgång till mer kunskap än ”normalt”!

På fredagskvällen har vi teori för att under lördagen åka till en fornminnesplats i Österåker för 
att mäta på olika slags energier där, även de speciella energier som finns vid just fornminnesplatser 
(de utnyttjade dessa energier förr i tiden), så vi mäter bl a curry, hartmann, vattenåder, leylinjer, 
sexkantfönster och härliga meditationsplatser. Vi mäter och känner hur kroppen reagerar på 
dessa platser. Det blir en spännande utflykt!

Under kursen lär vi oss om olika slags jordstrålning och vilka sjukdomar som förknippas med 
det och hur växter och djur reagerar på strålningen. 
Vi lär oss att hitta ”bästa platsen för mig just nu”.
Vi mäter på och känner på auran. Du får också lära dig tekniken för hur man kan lära sig se den. 
Kurskompendium (29 sid), pekare, slagruta och pendel ingår 
Pris: 2.300:-, varav anmälningsavgift 300:-.BLI EN AKTIV DRÖMMARE  ROSIE BJÖRKMAN
KURS  
 Lördag- söndag 15-16 november
 
Lördag 11.00 – 17.00, söndag 11.00 – 16.30
Vi öppnar under helgen upp vår drömkraft.
På så sätt stärks vår förmåga att se in i andra världar och fler dimensioner. 
Vi öppnar då upp för kontakt med bl a småfolk, våra förfäder och andevärlden.

Med hjälp av magi och häxkonstens alla grundläggande lagar och regler så tillverkar vi varsin 
drömkudde, stor som en handflata, fylld med det som behövs, som vi sen kan ha under 
huvudkudden på natten.
Med kuddens hjälp så öppnar vi upp vår drömkraft så kan vi öppna dörrar mellan olika 
dimensioner och riken och vistas vakna i dem när vi mediterar. Vi öppnar också för att ta 
med oss nattens upplevelser och bli medvetna om att vi drömmer, dvs för att aktivt börja 
arbeta med våra drömmar.

Kursledaren Rosie Björkman är veteran inom området med ca 30 års studier och praktik 
som häxa. 
Samtidigt som deltagarna under vägledning fixar ihop sina kuddar för Rosie samtalet runt 
häxkonst och shamanism. Den grundläggande undervisningen om häxkonst integreras 
sålunda på ett naturligt sätti skapandet av drömkudden. 
Pris: 2500:-, varav anmälningsavgift 375:-. 
Du behöver ta med ett litet fint tyg till kudden hemifrån. 
När du anmäler dig får du en närmare beskrivning.

Rosie håller också föredrag måndag 22 september (se det datumet).

 

PENDELKURS – EVA SVENSSON               även  bra för hälsoterapeuter
 KURS  Lördag-söndag 15-16 november
,  lör 10-17, sö 9-16 
Vill du kunna få fram svar på olika frågor, t ex är det lämpligt för mig att söka det här nya jobbet? 
Är den här maten bra för mig? Vilket tillskott mår kroppen bäst av, dvs vad är kroppen i behov av just nu? 
Vad ska jag välja? Vad är det grundläggande problemet egentligen?

Genom pendeln får du fram svar från ditt eget undermedvetna 
(från känslor, minnen, kreativitet, intuition) som ofta vet svaren. 
Om du vill så kan du också använda pendeln till att kontakta osynliga väsen, 
t ex dina guider och kommunicera med dem. 
Man kan använda pendeln också till många andra saker, t ex pendla in bra och pendla ut dåliga 
energier ur kroppen, hitta olika problem i kroppen och leta efter saker (även på karta). Listan kan göras lång.

Detta är kursen för dig som vill kunna bli en duktig pendlare. 
Vi har massor med övningar under kursen så att du hinner bli vän med din pendel. 
Eva berättar om hur man gör för att bli en bra pendlare (det finns många fallgropar vilket gör att många får felaktiga svar).
Kursmaterial: Pendel, samt häfte (22 sidor) med information, samt många pendelscheman för 
att man snabbt ska kunna välja mellan många olika svarsalternativ, vilket är otroligt effektivt. 
Pris: 2500:-  Anm.avgift 400.-.
 


Föredragen är på Kammakargatan 56, Stockholm, 
kl 18.45 - 22.00 om inget annat anges. 
Vi öppnar dörren kl 18.00.
Föredrag
Inträde för föredragen på Kammakargatan är 200 :- + ev fika 20:- om inte annat anges.
Föranmälan behövs inte till föredrag om det inte anges separat.
Kurser
Till alla kurser behövs det föranmälan. Maila till 
jc@vingar.se
 eller ring 08-510 110 25
Lokal för kurser varierar, men är oftast centralt i Stockholm, och anges i kursbeskeden.
Alla föredrag och kurser hålls på svenska om inget annat anges.
Föredagshållare talar om ina teorier och erfarenheter, vilket inte behöver betyda att vi alltid delar deras uppfattning.

Programmet finns också på www.jordstralningscentrum.se. 
Vi ger också successivt ut skrivna programblad med Jordstrålningscentrums närmaste programpunkter, 
vilka du kan hämta på föredragskvällarna.

ANMÄLAN OCH BETALNING
Till föredragen behövs ingen föranmälan.
Anmälan till kurs görs genom att sätta in anmälningsavgiften på Jordstrålningscentrums 
pg 410 89 43 -4 och samtidigt maila eller ringa in (08-510 110 25) namn, adress och mailadress eller telefonnummer.
Anmälningsavgiften ingår i kursavgiften. Vi skickar bekräftelse på att du kommit med på kursen. 
Resterande kursavgift ska vara inbetald senast 14 dagar före kursstart.
V.v. skriv tydligt kursens namn och datum, ditt namn, adress, e-mail och telefonnummer på inbetalningen om det går. 
Anmälan är bindande tre veckor före kursstart. Det innebär att vid återbud senare än tre veckor före kursstart är du 
skyldig att betala hela kursavgiften p g a att våra kostnader då är fastlåsta. Avbokning skall alltid ske skriftligt och du 
får en skriftlig bekräftelse på den så att den gäller. Anmälningsavgiften betalas ej tillbaka. 
Du har alltid rätt att skicka någon annan i ditt ställe.

VÄLKOMMEN!

-------------------------------------------------------------------------


HJÄLP JORDEN - KLIMAT - MILJÖ
 SKICKA HEALING


Vi skickar healing till olika ställen på jorden två kvällar per vecka, onsdag och söndag. Tiden är alltid 19:30 - 19:45. 
Om det inte passar dig så går det att skicka mellan kl 18 och 20. 
På onsdagar skickar vi främst till mer lokala mål i Norden. 
På söndagar till andra mål i hela världen. 

Hoppas att du tycker att vår framtid och Moder Jord är värd att få en kvart eller två i veckan.
Tillsammans gör vi underverk med miljön, klimatet och utvecklingen! 

 Kartor på målen dit vi skickar finns på: 
http://maps.google.com/maps?hl=en&tab=wl 
http://eniro.se  
http://hitta.se 

AKTUELLA MÅL:

 

2014

DATUM

DAG

MÅL              tid gärna 19:30 - 19:45 
annars när det passar dig mellan 18 - 20.

140827

ONS

 FIN/ Seinäjoki

140831

SÖN

 Colombia/ Bogota

 

 

 

140903

ONS

 S/F Växjö

140907

SÖN

 USA/ Kailua Kona, Hawaii, USA

140910

ONS

 S/BD Haparanda

140914

SÖN

 Serbien/ Novi Sad och större delen av norra Serbien

140917

ONS

 DK/ Färöarna/ Torshavn

140921

SÖN

 Moldavien/ Chisinau

 

 

 

 

Målområdet är: 
nämnda orter och ungefär det kartan visar runt om.  
S = Sverige, N = Norge, DK = Danmark, FIN = Finland  
På kartan kan du kryss-klicka bort den obligatoriska vita "lappen", 
du kan växla mellan kartbild som passar dig, vanlig kartbild, satellitfoto eller natur/grund-karta. 
Du kan zooma dig ut och in. Skicka ungefär till det beskrivna målet och kartbilden. 
 
Hemsidan 
http://hjalpjorden.vingar.se/ 
Klickbara mål-kartlänkar och lite teknik finns på
 
http://slagrutenytt.vingar.se/HJ-aktiviteter.htm

  

-------------------------------------------------------------------------

TV-TIPS

Vi har tagit fram bra, aktuella TV-tips, från många kanaler, om sådana saker som personer med intressen inom det alternativa 
området kanske vill se, så att du slipper bläddra igenom alla TV-program själv. Vi antar att du tittar i genom de vanligaste 
kanalernas programtablå själv, så de har vi inte med bland tipsen.

Läs här: är: 
http://tv.jordstralningscentrum.se/tv-2014-14.htm

Lätt att hitta de mest intressanta programmen här!
 
-------------------------------------------------------------------------

HUMOR

 

Hörde två tjejer prata bakom mig när jag åkte spårvagnen idag:
 - ”Hur får man en man att göra sit-ups?” 
- ”Lägg fjärrkontrollen vid fötterna.” 

Om man lagar en fisksoppa kokad på torsk och så bjuder en kompis på den, 
kan man då säga att kompisen fått "soppatorsk?

- "Hur står det till?" 
- "Suck. Min man har blivit impotent." 
- "Men grattis! Min man är bara byrådirektör."

Jag har flera kompisar som klagar på mig för att jag inte bryr mig om världshändelser. 
Men det gör jag ju. Jag har sagt "Usch" flera gånger.

-"Vilken fågel är den mest kända i sagosamlingen Tusen och en natt?" 
-"Hmmm...?" 
-" Den som finns med i berättelsen om Ali Baba.” 
-"Hmmm...?"
”Anden i flaskan!"

--------------------------------------------------------------------

INTRESSANTA LÄNKAR
Vänta med att titta på denna  dansuppvisning,
så du inte väcker nån om du gapflabbar:
https://www.facebook.com/photo.php?v=202375860513 

WOW! Vilken liten härlig dragspelslirare som kör Hank Williams-country så det gungar!
https://www.facebook.com/photo.php?v=1188073498488 

Du visste nog inte hur en riktig äkta gotte-gris ser ut va?
https://www.facebook.com/photo.php?v=581663965212830 

Hund + häst = sant! 
https://www.facebook.com/photo.php?v=203161239763583  

Nån fisk-kunnig som hajar detta otroliga?
https://www.facebook.com/photo.php?v=10151426810224214 

Nån som kan köpa en sån här apparat till oss?
https://www.facebook.com/photo.php?v=392639924203289

Sist en riktigt välmenande vingkram:
https://www.facebook.com/photo.php?v=769649576392665

-------------------------------------------------------------------------

TÄNKVÄRT

Enligt forskningen lever man längre om man har vänner.

Vänskap är en blomma 
som man måste vattna ofta. 

En kopp kaffe 
kan bli början till livslång vänskap.

 Många vänner, det är inte alltid allt. 
Bara en kan vara allt.

  En vän är den, som knackar på din dörr. 
När alla andra vänt sig bort.

-------------------------------------------------------------------------

 Eva Svensson och Per-Uno Fransson  
Jordstrålningscentrum

e-mail: jc@adante.se 
 tel: 08 - 510 110 25    
 
www.jordstralningscentrum.se


Tipsa gärna fler personer om vårt nyhetsbrev,
så de också får en chans att hitta och börja utforska de osynliga världarna, få tillgång till metoder för sin egen medvetandehöjning 
och få hjälp med kropp och själ genom alternativa metoder.