nr 01
10 januari 2014

 JORDSTRÅLNINGSCENTRUM 

www.jordstralningscentrum.se

 Gamla nummer av Slagrutenytt finns på http://slagrutenytt.vingar.se   

Vill du läsa om och ev. köpa våra produkter så kan du göra det genom hemsidan och beställa via mail. 
 

 

INNEHÅLL:
LITE AV VARJE  
FÖREDRAG OCH KURSER
HJÄLP JORDEN
TV-TIPS   
HUMOR   
TÄNKVÄRT

 

 

 LITE AV VARJE

 

God fortsättning på det nya året!

Vi börjar med årets föredrag måndag 20 januari, som vanligt med att få reda på vad det nya året kommer att föra med sig enligt astrologin. 
Thomas Jönssons återkommande föredrag brukar vara mycket uppskattat, så kom i tid.


Vi förmedlar ett par bra länkar:

Vatten
Vatten är mycket bra för hälsoproblem. En del (men inte alla) behöver också fylla på med salt.
http://newsvoice.se/2013/12/08/vatten-och-salt-tva-enkla-naturliga-satt-att-forebygga-och-bota-sjukdom/  

 

 

Intervju med f d Canada försvarsminister om att UFOs finns i verkligheten. (kopiera länken)
http://www.disclose.tv/action/viewvideo/161392/Must_SEE_Defense_Minister_of_Canada_Tells_Of_Proof_of_ETs_amp_UFOs_RT_News_12302013/                       

 

 

FÖREDRAG OCH KURSER


Föredrag
Föredragen och workshops är på Kammakargatan 56, Stockholm, 
kl 18.45 - 22.00 om inget annat anges. 
Vi öppnar dörren kl 18.00.
Inträde för föredragen på Kammakargatan är 180 :- + ev fika 20:- om inte annat anges.
Föranmälan behövs inte till föredrag om det inte anges separat.
Workshops
Inträde normalt 250:- om inte annat anges.
Kurser
Till alla kurser behövs det föranmälan.
Lokal för kurser varierar.
Alla föredrag hålls på svenska om inget annat anges.

------------------------------------------------------------------

Program i början av 2014

År 2014 UR ETT ASTROLOGISKT PERSPEKTIV  - THOMAS JÖNSSON        
FÖREDRAG  Måndag 20 januari kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56   Inträde: 180:-
Himlakropparnas rörelser och inbördes cykler beskriver symboliskt de medvetandeförändringar och utmaningar som vi genomgår kollektivt. I synnerhet de yttersta planeternas förlopp avspeglar stora förändringar. Detta anger tonen för året. Thomas beskriver dessa processer för år 2014 och hur det då påverkar oss som människor. 

Thomas Jönsson är astrolog, författare och terapeut med över 25 års erfarenhet.
Motsvarande föredrag har tidigare år varit otroligt uppskattade!
Förvånadsvärt mycket av det han har förutsagt för de föregående åren har slagit in!
www.astrofool.com

THOTH – PAULA RABENIUS         
KURS 
 : Lördag-söndag 25-26 januari, lö:10-17, sö 10-16               
Fulltecknad - ny kurs inlagd 8-9/2 

BIRGITTA KLEMO – FÖREBYGG SJUKDOMAR OCH ÅTERFÅ HÄLSAN
FÖREDRAG  Måndag 27 januari kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56   Inträde: 180:-
Birgitta Klemo är känd som en av Sveriges duktigaste terapeuter i alternativ medicin.
Hon kommer under kvällen att berätta om hur man kan förebygga sjukdomar och ohälsa genom att rena kroppen från slaggprodukter och gifter, t ex genom tarmrening, avgifta lever och njurar och rena lymfan. Hon ger exakta råd om hur man gör. På så sätt kan man ofta även förbättra hälsan när man redan har problem.

Alla människor har behov av att rengöra sin kropp invändigt regelbundet (vem rengör inte sin kropp utanpå, sitt hus och bil ganska ofta?). Utan rengöring så ackumuleras gifter och slaggprodukter i kroppen och då kan diverse symtom och hälsoproblem uppstå.

Birgitta Klemo har arbetat som terapeut med alternativ medicin i över 45 år och har en enorm erfarenhet av lyckade behandlingar av olika hälsoproblem. Birgitta klarar ofta av problem som många andra inte klarar.

Birgittas undervisning är klar och tydlig. Hon har stor kapacitet och hinner med mycket under kvällen. Du får exakt handledning i hur man gör och vilka preparat, dosering etc som behövs. Birgitta använder kosttillskott, vitaminer/mineraler, homeopatmedel och andra noga utvalda preparat av hög kvalitet i sina behandlingar.
Det brukar finnas ganska gott om möjlighet till frågor under kvällen och Birgitta brukar kunna ge snabba och exakta svar på vad som kan behöva göras.

Birgitta Klemo kommer att hålla kurs söndag 23 mars.
 
Innehållet är inte helt bestämt ännu, men som vanligt innehåller dagen massor med information om hur man underhåller och förbättrar sin hälsa, och man får massor med tips och exakta råd. 
Pris:1000:-

HOLDING THE LIGHT AS EARTH´S CARETAKER:
Completing Our Evolution With the Earth
   - ULLA ANDERÉN, GARY KENDALL
FÖREDRAG  Måndag 3 februari  kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56   Inträde: 180:-
Long before humans came to earth, there were giant beings who shaped the earth by the power of their consciousness.  
Specialists in developing new worlds, their role was to pass their work on to other beings---to humanity.  
But humans have been in a long cycle of evolution to come back to their true divine purpose---to be the caretakers and master builders of the earth working in direct partnership with all of the earth’s kingdoms.  This is the original goal of earth’s evolution.

Ulla and Gary have recently returned from their third trip to a very special area of northwest Argentina.  In the midst of the most unusual, arid landscape is a spiritual metropolis with voices reaching back to the origins of the earth.  
Ulla and Gary will share their experiences receiving a very ancient history that has relevance to the evolution of humanity and earth together.

 Some of the talk will be given in Swedish and some in English.

THOTH – PAULA RABENIUS         
KURS 
 : Lördag-söndag 8-9/2, lö:10-17, sö 10-16                
Thoht är en energiform från en högre frekvensnivå och har haft ett jordeliv för tre tusen år sen i Egypten. Hans syfte och uppgift då var att undervisa och fungera som lärare i den högre esoteriska skolan men han arbetade också med hantverk. 
Thoth förmedlar nu budskap för att hjälpa människorna på Jorden med att släppa blockeringar och rädslor. Som han säger - människan måste ha hjälp att rustas inför de frekvenshöjningar som sker och kommer att ske framöver. Thoths mål är att människorna ska använda sin högsta potential och leva utefter sin tänkta väg i Kärlek, Förlåtelse och Harmoni.

Paula kanaliserar budskap från andevärlden. De senaste 3,5 åren har hon samarbetat med Thoth. Redan som barn fick hon information om att någon skulle komma att tala genom henne och framföra viktig information till människorna i en tid av turbulens.

På kursen blir det två kraftfulla dagar med Paula och Thoth. 
Thoth/Paula leder gruppens deltagare till en djupare förståelse av den nya Tiden. 
Dagarna innehåller träning och meditativa övningar baserad på Thoths bok; Budskap från Thoth till mänskligheten och på ny information som kommit under 2013.
Innehåll: 
Frigöra och släppa personliga hinder*
Öppna hjärtat, högre kommunikation, telepati och trance
Den nya guldåldern av ljus. 
Kostnad 2400:- anmälan till 
jc@vingar.se

Fler kurser som kommer under våren:


HOLDING THE LIGHT AS EARTH´S CARETAKER:
 
Start Fulfilling Your Deepest Purpose Now!
     - Ulla Anderén, Gary Kendall.
WORKSHOP  Lördag-söndag 1-2 mars 
For too long we have been accustomed to thinking that humanity’s evolution on Earth was simply about us humans.  
Long before humans came to earth, there were giant beings who shaped the earth by the power of their consciousness.  
Their role was to pass their work on to other beings---to humanity. But humans have been in a long cycle of evolution to come back to their true divine purpose---to be the caretakers and master builders of the earth working in direct partnership with all of the earth’s kingdoms.  This is the original goal of earth’s evolution.

 How do we become the earth’s caretaker?  During the workshop we will practice:

  • ·      Making a stronger connection to our Higher-Self,
  • ·      Connecting to the crystalline grid of the Earth,
  • ·      Making a psychic contact with various kingdoms of the earth,
  • ·      Enhancing the focus of our awareness,
  • ·      Activating our heart centers, and
  • ·      Uniting heart and mind in unity consciousness. 

Besides personal practices, during the workshop we will also discuss the early history of the earth and how that history clarifies our future evolution.

Some of the  workshop will be conducted in Swedish and some in English as Ulla speaks Swedish but not Gary.
Pris 2400:-. anmälan till jc@vingar.se

BIRGITTA KLEMO
KURS  Söndag 23 mars
Innehållet är inte helt bestämt ännu, men som vanligt innehåller dagen massor med information om hur man underhåller och förbättrar sin hälsa, och man får massor med tips och exakta råd. 
Pris:1000:- anmälan till 
jc@vingar.se 

Fortsättning av programmet läggs ut successivt.

 

ANMÄLAN OCH BETALNING
Anmälan till kurs görs genom att sätta in anmälningsavgiften på Jordstrålningscentrums pg 410 89 43 -4 och samtidigt maila eller ringa in 
(08-510 110 25) namn, adress och mailadress eller telefonnummer.
Anmälningsavgiften ingår i kursavgiften. Vi skickar bekräftelse på att du kommit med på kursen. Resterande kursavgift ska vara inbetald senast 14 dagar före kursstart.
V.v. skriv tydligt kursens namn och datum, ditt namn, adress, e-mail och telefonnummer på inbetalningen om det går.

Anmälan är bindande tre veckor före kursstart. Det innebär att vid återbud senare än tre veckor före kursstart är du skyldig att betala hela kursavgiften p g a att våra kostnader då är fastlåsta. Avbokning skall alltid ske skriftligt och du får en skriftlig 
bekräftelse på den så att den gäller. Anmälningsavgiften betalas ej tillbaka. Du har alltid rätt att skicka någon annan i ditt ställe.

VÄLKOMMEN!

--------------------------------------------------------------------------------------------

HJÄLP JORDEN - KLIMAT - MILJÖ
 SKICKA HEALING


Vi skickar healing till olika ställen på jorden två kvällar per vecka, onsdag och söndag. Tiden är alltid 19:30 - 19:45. 
Om det inte passar dig så går det att skicka mellan kl 18 och 20. 
På onsdagar skickar vi främst till mer lokala mål i Norden. 
På söndagar till andra mål i hela världen. 

Hoppas att du tycker att vår framtid och Moder Jord är värd att få en kvart eller två i veckan.
Tillsammans gör vi underverk med miljön, klimatet och utvecklingen! 

 Kartor på målen dit vi skickar finns på: 
http://maps.google.com/maps?hl=en&tab=wl 
http://eniro.se  
http://hitta.se 

Här nedan finns aktuella mål: 

2014

DATUM

DAG

MÅL              tid gärna 19:30 - 19:45 
annars när det passar dig mellan 18 - 20.

 

 

 

140112

SÖN

 Botswana/ Gaborone

140115

ONS

 S/ Lakenesjön, Värmland

140119

SÖN

 Frankrike/ Corsica o vattnen runt

140122

ONS

 ISL/ Akureyri och området öster/sydost

140126

SÖN

 Indien/ Rajkot

140129

ONS

 N/ Molde och kringliggande områden

 

 

 

140202

SÖN

 USA/ Wyoming

 

 

 

 

 

 


 Målområdet är: 
nämnda orter och ungefär det kartan visar runt om.  
S = Sverige, N = Norge, DK = Danmark, FIN = Finland  
På kartan kan du kryss-klicka bort den obligatoriska vita "lappen", 
du kan växla mellan kartbild som passar dig, vanlig kartbild, satellitfoto eller natur/grund-karta. 
Du kan zooma dig ut och in. Skicka ungefär till det beskrivna målet och kartbilden. 
 
Hemsidan 
http://hjalpjorden.vingar.se/ 
Klickbara mål-kartlänkar och lite teknik finns på
 
http://slagrutenytt.vingar.se/HJ-aktiviteter.htm--------------------------------------------------------------------------------------------

TV-TIPS

 Vi har tagit fram bra, aktuella TV-tips, från många kanaler, om sådana saker som personer med intressen inom det alternativa 
området kanske vill se, så att du slipper bläddra igenom alla TV-program själv. Vi antar att du tittar i genom de vanligaste 
kanalernas programtablå själv, så de har vi inte med bland tipsen.

Läs här: 
http://tv.jordstralningscentrum.se/tv-2014-01.htm

Lätt att hitta de mest intressanta programmen här!
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
HUMOR

- Läkaren sade till mig att jag skulle dränka mina problem.
- Gick det?
- Nej, min fru ville inte följa med till simhallen.


Dummaste citaten

Volvo är det svenskaste vi har, 
det är nästan lika svenskt som spagetti.
        Karin Pilsäter (fp)


Framtiden är inte vad den brukade vara

        Yogi Berra

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------


TÄNKVÄRT

Lycka är det som händer oss 
när vi tillåter oss att förstå 
hur bra allting faktiskt är 

Marianne Williamson

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  Eva Svensson och Per-Uno Fransson  
Jordstrålningscentrum

e-mail: 
 jc@adante.se
jc@vingar.se
 
 tel: 08 - 510 110 25    
 
www.jordstralningscentrum.se


Tipsa gärna fler personer om vårt nyhetsbrev,
så de också får en chans att hitta och börja utforska de osynliga världarna, få tillgång till metoder för sin egen medvetandehöjning 
och få hjälp med kropp och själ genom alternativa metoder.