nr 21
6 december 2013

 JORDSTRÅLNINGSCENTRUM 

www.jordstralningscentrum.se

 Gamla nummer av Slagrutenytt finns på http://slagrutenytt.vingar.se   

Vill du läsa om och ev. köpa våra produkter så kan du göra det genom hemsidan och beställa via mail. 
 

INNEHÅLL:
LITE AV VARJE  
FÖREDRAG OCH KURSER
HJÄLP JORDEN
TV-TIPS   
HUMOR   
TÄNKVÄRT

 

 

 LITE AV VARJE


Nästa föredrag
LIVET MELLAN LIVEN – RITA BORENSTEIN
FÖREDRAG  Måndag 9 december
,  kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56   Inträde: 180:-
Eftersom vi lever ett antal liv (inkarnationer) på jorden så tillbringar vi också  varje gång en tid mellan människoliven, en period 
då vi inte har någon fysisk människokropp. Rita arbetar med en hypnosmetod som tar en person till livet mellan inkarnationerna
så att de kan få uppleva det tillståndet. Hon berättar om hur hypnosmetoden, kallad hypnoterapi, gör det möjligt att göra 
själsresor och gör det möjligt så att man t ex kan samtala med sin egen själ. Man kan också använda den för att t ex få reda 
på meningen med sitt liv, se om man är på rätt väg eller för att hitta vägen vidare i livet, och till mycket annat.
Dr Newton har forskat på området och arbetat fram metoden hypnoterapi. Rita har utbildat sig i denna på The Newton Institute. 
Dr Newton har skrivit böckerna ”Själarnas resa” och Själarna öde” och den just nyutkomna boken ”Minnen av livet mellan liven”. 
Rita berättar under kvällen om dr Newtons forskning och modell och om hans och sina erfarenheter av livet mellan liven. 

www.ritaborenstein.se

       

Channie West har lovat att komma och hålla föredrag 10 mars. Äntligen!


Birgitta Klemos gratis dag 15/12

Du som köpt/köper Birgitta Klemos utbildningskompendium i alternativ medicin eller gått hennes långa utbildning har möjlighet 
att nu, troligen för sista gången, få delta på en gratis dag med Birgitta 15 december. Anmäl dig omgående om du vara med. 
 (Läs mer på http://birgittaklemo.jordstralningscentrum.se)

 


Julklappar
Har du funderat på om några av våra produkter fungerar som julklapp för dig i år?
Läs mer om dem på 
http://bios.adante.se/. Balanserare för bl a el-, mobil- och jordstrålning.
http://vatten.adante.se/ Virvlare för bl a vatten.
http://plusminus.adante.se/ Balanserare för bl a el- och mobiler.  
http://purpurplatta.adante.se/ Energiplatta som tar bort blockeringar, vilket t ex kan minska smärta drastiskt.

 


FÖREDRAG OCH KURSER


Föredrag
Föredragen och workshops är på Kammakargatan 56, Stockholm, 
kl 18.45 - 22.00 om inget annat anges. 
Vi öppnar dörren kl 18.00.
Inträde för föredragen på Kammakargatan är 180 :- + ev fika 20:- om inte annat anges.
Föranmälan behövs inte till föredrag om det inte anges separat.
Workshops
Inträde normalt 250:- om inte annat anges.
Kurser
Till alla kurser behövs det föranmälan.
Lokal för kurser varierar.
Alla föredrag hålls på svenska om inget annat anges.
------------------------------------------------------------------

LIVET MELLAN LIVEN – RITA BORENSTEIN
FÖREDRAG  Måndag 9 december
,  kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56   Inträde: 180:-
Eftersom vi lever ett antal liv (inkarnationer) på jorden så tillbringar vi också  varje gång en tid mellan människoliven, 
en period då vi inte har någon fysisk människokropp. Rita arbetar med en hypnosmetod som tar en person till livet 
mellan inkarnationerna så att de kan få uppleva det tillståndet. Hon berättar om hur hypnosmetoden, kallad hypnoterapi, 
gör det möjligt att göra själsresor och gör det möjligt så att man t ex kan samtala med sin egen själ. Man kan också 
använda den för att t ex få reda på meningen med sitt liv, se om man är på rätt väg eller för att hitta vägen vidare i livet,
och till mycket annat.
Dr Newton har forskat på området och arbetat fram metoden hypnoterapi. Rita har utbildat sig i denna på The Newton Institute.
Dr Newton har skrivit böckerna ”Själarnas resa” och Själarna öde” och den just nyutkomna boken ”Minnen av livet mellan liven”. 
Rita berättar under kvällen om dr Newtons forskning och modell och om hans och sina erfarenheter av livet mellan liven. 

www.ritaborenstein.seGRATIS TRÄFF MED BIRGITTA KLEMO

INFORMATIONSDAG   Söndag 15 december,  kl.10-17
          
Vi arrangerar en gratis träff för de som deltagit i Birgitta Klemos Utbildning i Alternativ  Medicin, 
ANTINGEN genom att de köpt hennes kompendium och studerat själva ELLER genom att de gått kursen. 

Vi anordnar den här gratisdagen med Birgitta för uppföljning och information av t ex nya medel och metoder samt 
för att ge tillfälle till frågor.

Som ni vet så brukar Birgittas svar på frågor vara utförliga och ofta givande även för resten av deltagarna, så det blir 
säkert en informationsrik dag!
Anmälan görs till jc@vingar eller 08-510 110 25. Anmäl dig snarast om du vill få plats.


JULFEST- Knytkalas med social samvaro
                    
Måndag 16 december
,  kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56   
Vi avslutar med en festkväll, så att vi kan hinna umgås lite mer. Vi har den i form av ett knytkalas. 
Ta med dig lite mat och ställ fram, och smaka själv på vad andra tagit med. 
Kaffe, dricka, te och porslin samt tipstävling fixar vi. 
Välkomna!


Program i början av 2014

År 2014 UR ETT ASTROLOGISKT PERSPEKTIV  - THOMAS JÖNSSON        
FÖREDRAG  Måndag 20 januari kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56   Inträde: 180:-
Himlakropparnas rörelser och inbördes cykler beskriver symboliskt de medvetandeförändringar och utmaningar 
som vi genomgår kollektivt. 
I synnerhet de yttersta planeternas förlopp avspeglar stora förändringar. Detta anger tonen för året.
Thomas beskriver dessa processer för år 2014 och hur det då påverkar oss som människor. 

Thomas Jönsson är astrolog, författare och terapeut med över 25 års erfarenhet.
Motsvarande föredrag har tidigare år varit otroligt uppskattade!
Förvånandsvärt mycket av det han har förutsagt för de föregående åren har slagit in!
www.astrofool.com


THOTH – PAULA RABENIUS         
KURS 
 : Lördag-söndag 25-26 januari, lö:10-17, sö 10-16.                                Snart fulltecknad! 
Thot är en energiform från en högre frekvensnivå och har haft ett jordeliv för tre tusen år sen i Egypten. Hans syfte och uppgift 
då var att undervisa och fungera som lärare i den högre esoteriska skolan men han arbetade också med hantverk. 
Thoth förmedlar nu budskap för att hjälpa människorna på Jorden med att släppa blockeringar och rädslor. Som han säger 
- människan måste ha hjälp att rustas inför de frekvenshöjningar som sker och kommer att ske framöver. Thoths mål är att 
människorna ska använda sin högsta potential och leva utefter sin tänkta väg i Kärlek, Förlåtelse och Harmoni.

Paula kanaliserar budskap från andevärlden. De senaste 3,5 åren har hon samarbetat med Thoth. Redan som barn fick hon 
nformation om att någon skulle komma att tala genom henne och framföra viktig information till människorna i en tid av turbulens.

På kursen blir det två kraftfulla dagar med Paula och Thoth. 
Thoth/Paula leder gruppens deltagare till en djupare förståelse av den nya Tiden. 
Dagarna innehåller träning och meditativa övningar baserad på Thoths bok; Budskap från Thoth till mänskligheten och på ny 
information som kommit under 2013.
Innehåll: 
Frigöra och släppa personliga hinder*
Öppna hjärtat, högre kommunikation, telepati och trance
Den nya guldåldern av ljus. 
Kostnad 2400:- anmälan till jc@vingar.se
 


 


 

 


 BIRGITTA KLEMO – FÖREBYGG SJUKDOMAR OCH ÅTERFÅ HÄLSAN
FÖREDRAG  Måndag 27 januari kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56   Inträde: 180:-
Birgitta Klemo är känd som en av Sveriges duktigaste terapeuter i alternativ medicin.
Hon kommer under kvällen att berätta om hur man kan förebygga sjukdomar och ohälsa genom att rena kroppen från 
slaggprodukter och gifter, t ex genom tarmrening, avgifta lever och njurar och rena lymfan. Hon ger exakta råd om hur 
man gör. På så sätt kan man ofta även förbättra hälsan när man redan har problem

Alla människor har behov av att rengöra sin kropp invändigt regelbundet (vem rengör inte sin kropp utanpå, sitt hus och
bil ganska ofta?). Utan rengöring så ackumuleras gifter och slaggprodukter i kroppen och då kan diverse symtom och
hälsoproblem uppstå.

Birgitta Klemo har arbetat som terapeut med alternativ medicin i över 45 år och har en enorm erfarenhet av lyckade 
behandlingar av olika hälsoproblem. Birgitta klarar ofta av problem som många andra inte klarar.

Birgittas undervisning är klar och tydlig. Hon har stor kapacitet och hinner med mycket under kvällen. Du får exakt 
handledning i hur man gör och vilka preparat, dosering etc som behövs. Birgitta använder kosttillskott, vitaminer/mineraler,
homeopatmedel och andra noga utvalda preparat av hög kvalitet i sina behandlingar.
Det brukar finnas ganska gott om möjlighet till frågor under kvällen och Birgitta brukar kunna ge snabba och exakta svar på 
vad som kan behöva göras.

Birgitta Klemo kommer att hålla kurs söndag 23 mars.
 
Innehållet är inte helt bestämt ännu, men som vanligt innehåller dagen massor med information om hur man underhåller 
och förbättrar sin hälsa, och man får massor med tips och exakta råd. 
Pris:1000:-


HOLDING THE LIGHT AS EARTH´S CARETAKER:
Completing Our Evolution With the Earth
   - ULLA ANDERÉN, GARY KENDALL
FÖREDRAG  Måndag 3 februari  kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56   Inträde: 180:-
Long before humans came to earth, there were giant beings who shaped the earth by the power of their consciousness.  
Specialists in developing new worlds, their role was to pass their work on to other beings---to humanity.  
But humans have been in a long cycle of evolution to come back to their true divine purpose---to be the caretakers and
master builders of the earth working in direct partnership with all of the earth’s kingdoms.  This is the original goal of earth’s
evolution.

Ulla and Gary have recently returned from their third trip to a very special area of northwest Argentina.  In the midst of the 
most unusual, arid landscape is a spiritual metropolis with voices reaching back to the origins of the earth.  
Ulla and Gary will share their experiences receiving a very ancient history that has relevance to the evolution of humanity 
and earth together.

 Some of the talk will be given in Swedish and  some in English.

  
HOLDING THE LIGHT AS EARTH´S CARETAKER:
 
Start Fulfilling Your Deepest Purpose Now!
     - Ulla Anderén, Gary Kendall.
WORKSHOP  Lördag-söndag 1-2 mars 
For too long we have been accustomed to thinking that humanity’s evolution on Earth was simply about us humans.  
Long before humans came to earth, there were giant beings who shaped the earth by the power of their consciousness.  
Their role was to pass their work on to other beings---to humanity. But humans have been in a long cycle of evolution to 
come back to their true divine purpose---to be the caretakers and master builders of the earth working in direct partnership 
with all of the earth’s kingdoms.  This is the original goal of earth’s evolution.

 How do we become the earth’s caretaker?  During the workshop we will practice:

  • ·      Making a stronger connection to our Higher-Self,
  • ·      Connecting to the crystalline grid of the Earth,
  • ·      Making a psychic contact with various kingdoms of the earth,
  • ·      Enhancing the focus of our awareness,
  • ·      Activating our heart centers, and
  • ·      Uniting heart and mind in unity consciousness. 

Besides personal practices, during the workshop we will also discuss the early history of the earth and how that history 
clarifies our future evolution.

Some of the  workshop will be conducted in Swedish and some in English as Ulla speaks Swedish but not Gary.
Pris 2400:-.

Fortsättning av programmet läggs ut successivt.

 

ANMÄLAN OCH BETALNING
Anmälan till kurs görs genom att sätta in anmälningsavgiften på Jordstrålningscentrums pg 410 89 43 -4 och 
samtidigt maila eller ringa in 
(08-510 110 25) namn, adress och mailadress eller telefonnummer.
Anmälningsavgiften ingår i kursavgiften. Vi skickar bekräftelse på att du kommit med på kursen. Resterande kursavgift
ska vara inbetald senast 14 dagar före kursstart.
V.v. skriv tydligt kursens namn och datum, ditt namn, adress, e-mail och telefonnummer på inbetalningen om det går.

Anmälan är bindande tre veckor före kursstart. Det innebär att vid återbud senare än tre veckor före kursstart är du 
skyldig att betala hela kursavgiften p g a att våra kostnader då är fastlåsta. Avbokning skall alltid ske skriftligt och du får en skriftlig 
bekräftelse på den så att den gäller. Anmälningsavgiften betalas ej tillbaka. Du har alltid rätt att skicka någon annan i ditt ställe.

VÄLKOMMEN!
--------------------------------------------------------------------------------------------

HJÄLP JORDEN - KLIMAT - MILJÖ
 SKICKA HEALING

Vi skickar healing till olika ställen på jorden två kvällar per vecka, onsdag och söndag. Tiden är alltid 19:30 - 19:45. 
Om det inte passar dig så går det att skicka mellan kl 18 och 20. 
På onsdagar skickar vi främst till mer lokala mål i Norden. 
På söndagar till andra mål i hela världen. 

Hoppas att du tycker att vår framtid och Moder Jord är värd att få en kvart eller två i veckan.
Tillsammans gör vi underverk med miljön, klimatet och utvecklingen!

 Kartor på målen dit vi skickar finns på: 
http://maps.google.com/maps?hl=en&tab=wl 
http://eniro.se  
http://hitta.se 

Här nedan finns aktuella mål:

2013

DATUM

DAG

MÅL              tid gärna 19:30 - 19:45 
annars när det passar dig mellan 18 - 20.

131208

SÖN

 Filippinerna/ Leytebukten

131211

ONS

 N/ Kirkenes, Murmansk

131215

SÖN

 Filippinerna/ Manila

131218

ONS

 DK/Grönland/ Narssarssuak (södra delen)

131222

SÖN

 Spanien/ Alicante

131225

ONS

 N/ Nordkapp , Hammerfest

131229

SÖN

 Tunisien/ Tunis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Målområdet är: 
nämnda orter och ungefär det kartan visar runt om.  
S = Sverige, N = Norge, DK = Danmark, FIN = Finland  
På kartan kan du kryss-klicka bort den obligatoriska vita "lappen", 
du kan växla mellan kartbild som passar dig, vanlig kartbild, satellitfoto eller natur/grund-karta. 
Du kan zooma dig ut och in. Skicka ungefär till det beskrivna målet och kartbilden. 
 
Hemsidan 
http://hjalpjorden.vingar.se/ 
Klickbara mål-kartlänkar och lite teknik finns på
 
http://slagrutenytt.vingar.se/HJ-aktiviteter.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------

TV-TIPS
 Vi har tagit fram bra, aktuella TV-tips, från många kanaler, om sådana saker som personer med intressen 
inom det alternativa området kanske vill se, så att du slipper bläddra igenom alla TV-program själv. 
Vi antar att du tittar i genom de vanligaste kanalernas programtablå själv, så de har vi inte med bland tipsen.

Läs här: http://tv.jordstralningscentrum.se/tv-2013-21.htm
Lätt att hitta de mest intressanta programmen här!
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
HUMOR

 

- "Det finns dom som säger att det är små naturväsen som har hand om kroppens alla olika organ." 
- "Jaha, är det dom som kallas Inälvor?"


En liten fräckis
En ung dam sitter i ett flygplan och bredvid en präst... 
 - "Fader", sa hon "kan jag be om en tjänst?" 
 - "Visst, om jag kan, mitt barn." ... 
 - "Jo, det råkar vara så att jag köpte en mycket dyr och speciell Lady Shaver som aldrig har använts
  av någon kvinna och jag räknar med att behöva betala tull för den,
  och dessutom skulle det vara pinsamt för mig att visa den. 
  Kan du kanske dölja den under din dräkt? "... 
 - "Jag kan göra det, mitt barn, problemet är bara att jag inte kan ljuga,
  men jag ska nog komma på något." 
 Ja, ja tänker den unga damen, det är det enda alternativet jag har, att ge prästen Lady Shavern. 
 På flygplatsen fick prästen frågan om han har något att förtulla. 
 "Från huvudet och ner till midjan har jag inget att förtulla, mitt barn!", försäkrar prästen. 
 Något förvånad frågar tullaren: 
 "Och från midjan och ner?" 
 "Där nere", sa prästen, "har jag en apparat som kvinnor aldrig har använt". 
 Då skrattar tulltjänsteman och ropar: "Nästa"

-------------------------------------------------------------------------------------------------


TÄNKVÄRT

VÄNTAN
Några tillfällen som ofta kräver väntan:

Advent
Surdeg
Graviditet
Döden
Uppehållstillstånd
Att hitta kärleken
Att hitta sig själv 
Bussen
Provsvar 
Besked efter en anställningsingtervju 
En annalkande orkan
JULEN

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

   Eva Svensson och Per-Uno Fransson  
Jordstrålningscentrum

e-mail:  jc@adante.se 
 tel: 08 - 510 110 25    
 
www.jordstralningscentrum.se


Tipsa gärna fler personer om vårt nyhetsbrev,
så de också får en chans att hitta och börja utforska de osynliga världarna, få tillgång till metoder för sin egen medvetandehöjning 
och få hjälp med kropp och själ genom alternativa metoder.