nr 15

28 augusti 2013

 JORDSTRÅLNINGSCENTRUM 

www.jordstralningscentrum.se 

 Gamla nummer av Slagrutenytt finns på  http://slagrutenytt.vingar.se   

Vill du läsa om och ev. köpa våra produkter så kan du göra det genom hemsidan och beställa via mail. 


 
 

INNEHÅLL:

LITE AV VARJE  

BIRGITTA KLEMO – Gratis mötesdag, Utbildning för självstudier, Barnlöshet

FÖREDRAG OCH KURSER

HJÄLP JORDEN

TV-TIPS   

HUMOR   

TÄNKVÄRT


 

 

LITE AV VARJE

I föregående nyhetsbrev blev ett datum felaktigt.
Föredraget med Bitten Jonsson om Sockrets påverkan på hjärnan hålls Onsdag 2 /10  (ej måndag som felaktigt angavs). Tack till alla som påpekat felet så vi kan rätta!

 

 

Nästkommande föredrag:

 

Vi rekommenderar föredraget nu på måndag 2/9 med Ärkeängeln Michael. Han har  fått lysande recensioner av tidigare deltagare på hans kurser .

 

 

Veckan därpå (9/9) talar Steven Acuff om vatten och  berättar som vanligt även upp sådant som vi annars aldrig hört talas om eller fått felaktig information om.

Vårt vatten är så viktigt för oss eftersom den allra största delen av vår kropp består av vatten! Dåligt/felaktigt vatten kan därför påverka vår hälsa negativt. Vad kan vi göra för att istället tillverka och tillgodogöra oss bästa möjliga vatten för kroppen?       


 

 

VATTEN - VÅRT VANLIGASTE LIVSMEDEL - STEVEN ACUFF
FÖREDRAG  Måndag 9 september,  kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56   Inträde: 180:-
Välkände Steven Acuff kommer tillbaka. Steven pratar den här kvällen om vatten och

 

http://birgittaklemo.jordstralningscentrum.se/Klemo-Viol.jpg

 

BIRGITTA KLEMO

Birgitta Klemo anses vara en av Sveriges skickligaste terapeuter 
som arbetar med alternativ medicin.

Vi informerar här dels om höstens två kurser med Birgitta (Barnlöshet och Gratisträff)  och hur man numera kan köpa hennes populära Utbildning i alternativ medicin för att studera själv, i form av ett tjockt kompendium och en film på USB.
Obs! De som köper eller har köpt hennes Utbildning i alternativ medicin har möjlighet att vara med på en gratis endagsträff med Birgitta i höst.
Läs mer längre ner.

 

UTBILDNING I ALTERNATIV MEDICIN 
BIRGITTA KLEMO
FÖR SJÄLVSTUDIER

Birgitta Klemo anses vara en av Sveriges skickligaste terapeuter 
som arbetar med alternativ medicin.

Birgitta är mycket skicklig på att behandla många hälsoproblem, även sådana som andra terapeuter tycker är svåra, t ex sköldkörtel- och bukspottkörtelproblem, men även andra organstörningar och mängder av olika sjukdomar och problem, eftersom hon går till botten med problemet och behandlar grundorsaken till symptomen. Hon har arbetat som terapeut i över 45 år och har en enorm erfarenhet av lyckade behandlingar av olika hälsoproblem. Birgitta använder kosttillskott, vitaminer/mineraler, homeopatmedel och andra noga utvalda preparat av hög kvalitet i sina behandlingar..

Utbildningen är avsedd både för dig som är intresserad av alternativ medicin för egen del och för färdiga terapeuter som vill höja sin kompetens rejält och därmed kunna hjälpa många fler patienter att bli friska.

Birgitta lär också ut grundförutsättningar för hälsa och hur man förebygger ohälsa. Hon berättar även lite om de olika diagnosmetoder hon arbetar med, så att man själv skall kunna kopiera hennes framgångsrika sätt att arbeta.

Birgitta är inte teoretiker utan hennes styrka ligger i alla de olika ”recept” på behandlingar som hon arbetat fram. Genom att ha behandlat många, många tusen patienter har hon lärt sig vad som verkligen fungerar i praktiken (och inte). Hon ger under kursen i sin undervisning exakta råd för olika sjukdomar och hälsoproblem, d.v.s. du får en fullständig och exakt handledning i behandling av mängder av olika åkommor och sjukdomar, även för hälsa i förebyggande syfte, inklusive preparat, doseringar, kombination av olika preparat samt andra åtgärder som är verksamma.
Birgitta har dessutom en livsfilosofi som hon lever efter, om hur man lever i ljus och kärlek, vilket hon förmedlar under kursen.

Birgitta bestämde sig äntligen för några år sedan för att dela med sig av alla sina erfarenheter, vilket hon gjorde genom en gedigen utbildning under sju helger. Hon gjorde det under några år och tyckte sedan att hon inte ville hålla så långa kurser mer. Många frågar nu efter hennes utbildning och är ledsna för att hon inte fortsatt så att de har kunnat delta. 
Därför ges nu kursen ut för självstudier.

Kursmaterial
Utbildningsmaterialet består dels av ett kompendium och dels av en filminspelning på USB.
Kompendiet innehåller en nästan exakt nedskriven text av allt som Birgitta sagt under sju utbildningshelger, d.v.s. hennes kompletta undervisning på en kurs. 
Kompendiet är på över 350 sidor.
Filmen är en enkel film där kameran bara stått på själv och filmat en utbildningsomgång på sju helger, men det är inte samma kursomgång som skrivits ner i kompendiet. Eftersom det är mängder med frågor och funderingar som kommer upp från kursdeltagarna under helgerna och Birgitta villigt svarar på dem så finns det mycket undervisning på filmen som inte finns i den skrivna kursomgången och vice versa. Det är därför intressant att lyssna på/läsa båda.
Man kan köpa bara kompendiet, men inte bara filmen, p.g.a. att allt som Birgitta skriver på tavlan inte syns på filmen, eftersom det bara är en enkel inspelning där kameran står och går under kursen.
Vi rekommenderar ändå att man ser filmen också, för det ger en helt annan känsla för kursen! 

Birgitta är en mycket karismatisk person och man får i filmen ta del av en hel del saker som inte går att skriva ner, t ex ser man hur hon pendlar och testar personer. 
Som bonus till filmen så ingår extra filmmaterial som inte varit med på kurserna: 
Birgittas morgonmeditation och Birgittas morgongymnastik. 

Den sju helger långa kursen kostade 16.800:- för deltagarna. 
Nu kostar kompendiet 5.300:- och filmen 2.200:-, tillsammans 7.500:-

Du har möjlighet att göra en skrivning på kursen och därmed få diplom.

Genom att under kursen lära sig hur man behandlar mängder av hälsoproblem så får man möjlighet att hjälpa både sig själv och andra till bättre hälsa. 
Det gäller både för nuvarande problem och för att förebygga allehanda hälsoproblem i framtiden. Därmed kan man också skapa mycket goda förutsättningar för att själv ha en god hälsa, även när man blir gammal.


Detta är en verklig guldgruva för både terapeuter och andra som vill lära sig mer om behandling med alternativ medicin!


Kursdeltagarnas kommentarer från kurserna: 
- Saknar ord, kan inte vara bättre.
- Fantastiskt att få ta del av Birgittas kunskap!
- Undervisningen var helproffsig, kunnig, inspirerad och kärleksfull. 
- Birgitta bjuder så på sig själv, har humor och så djupa kunskaper. 
- En stor personlighet som med sina gåvor är mer än en vanlig terapeut. 
- Suverän föreläsare med unika erfarenheter av stora och små problem,
 idag – en högaktuell kurs.
- Jag är så glad att jag har gått kursen! 
- 5 + + + 
- Birgitta är en otrolig kunskapskälla.  
- Fantastisk energikick att gå kursen som gett mig otroligt mycket både kunskapsmässigt och på ett personligt plan!
- Bra, tydlig och underhållande undervisning. Duktig på att förklara så man förstår sammanhang.
- Tusen, tusen tack för denna fantastiska kurs som har gett mig så oerhört mycket kunskap, men också glädje och lycka.

Kursen beställs från Jordstrålningscentrum
Stockholmsvägen 158, 187 32 Täby
jc@vingar.se, jc@adante.se 
08-510 110 25.
www.jordstralningscentrum.se

 

 


BARNLÖSHET – BIRGITTA KLEMO

KURS   Söndag 3 november, kl 10-17 
Vi planerar EN ENDAGSKURS OM BARNLÖSHET för de som har svårt att få barn. 
Birgitta Klemo har hjälpt långt, långt mer än tusen barnlösa par att få en baby med hjälp av sina alternativa metoder. Hon har fått många hundra tackkort med bilder på de nyfödda babiesarna som  hon hjälpt till att ta hit till jorden! 
Birgitta har många gånger klarat av att hjälpa även de som försökt ett antal gånger med IVF och insemination utan att lyckas.

På kursen får du information om de vanligaste orsakerna till barnlöshet enligt Birgittas mångåriga erfarenhet inom det alternativa området och hur man behandlar dem med alternativ
 medicin så att graviditeten kan komma igång och även fullföljas.

Birgittas undervisning är tydlig och lättförståelig. Hon ger exakta besked om hur man kan gå till väga för att t ex reglera menscykel och äggmognad, höja
 kvaliteten på sperman, få bort underliggande dolda infektioner, vilka vitaminer och mineraler som behövs tas för att kroppen skall komma i balans etc. Många barnlösa kvinnor har även problem med sköldkörteln utan att veta om det. 

Birgitta brukar få rent otroliga lovord för sina kurser av kursdeltagarna! Hon är en karismatisk person med gedigna kunskaper, lätt att förstå
 och hon ger omgående tydliga, detaljerade svar på allehanda frågor under kursen. 
Pris: 1000:- 

 

GRATIS TRÄFF MED BIRGITTA KLEMO
KURS   Söndag 10 november,  kl.10-17
 
Vi arrangerar en gratis träff för de som deltagit i Birgitta Klemos Utbildning i Alternativ  Medicin, ANTINGEN genom att de köpt hennes kompendium och studerat själva eller genom att de gått kursen.
Vi anordnar den här gratisdagen med Birgitta för uppföljning och information av t ex nya medel och metoder samt för att ge tillfälle att ställa frågor.

Som ni vet så brukar Birgittas svar på frågor vara utförliga och ofta givande även för resten av deltagarna, så det blir säkert en informationsrik dag!
Anmälan görs till jc@vingar eller 08-510 110  25.  Anmäl dig i tid för att säkra en plats (ange namn, adress och e-mail eller telefon).

 --------------------------------------------------------------------------------------------


FÖREDRAG OCH KURSER


Föredrag
Föredragen och workshops är på Kammakargatan 56, Stockholm, kl 18.45 - 22.00 om inget annat anges.
Vi öppnar dörren kl 18.00.
Inträde för föredragen på Kammakargatan är 180 :- + ev fika 20:- om inte annat anges.
Föranmälan behövs inte till föredrag om det inte anges separat.
Workshops
Inträde normalt 250:- om inte annat anges.
Kurser
Till alla kurser behövs det föranmälan.
Lokal för kurser varierar.
Alla föredrag hålls på svenska om inget annat anges. 

ÄRKEÄNGELN MICHAEL – AVATAREN  MICHAEL EL NOUR                                språk: engelska                                                                
FÖREDRAG  Måndag 2 september,  kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56   Inträde: 180:-
Vi rekommenderar föredraget!
Michael el Nour är en avatar av ärkeängeln Michael (Mikael).
Enligt Wikipedia är a
vatar är ett begrepp för ett gudaväsens inkarnation /nedstigande i en människogestalt för att motverka det onda i världen.
Han/hon kommer under kvällen att tala om:
Cosmic News and how to adjust and integrate those new frequencies.

Invisible events that have shaped the end of the cycle.

Briefly discussion about events which occurred on the Inner Planes and have changed the Earth for ever. Also, how are these events affecting human beings and how to be in harmony with the Planet.

- Transmutation of the Mother

- Life and spiritual awakening of the Great Dragon

- Alignment of the Dragon with the Michaelic Consciousness

- Anchor of the New Jerusalem

- The Cosmic Man and His recent change of Heart.

Avatar Michael El Nour (en kvinna), som förkroppsligar Ärkeängeln Michael, är en internationell andlig ledare och lärare. Michaels globala och karaktäristiska arbete med de pågående förändringarna på jorden och geopolitik kan utföras tack vare hans/hennes medfödda förmåga att navigera multidimensionellt och direkt delta i specifika spirituella händelser. Dessutom är Michaels spirituella läror baserade på en exceptionell personlig erfarenhet av den evolutionära alkemiska processen.

Under mer än 25 år har Michael betonat nödvändigheten att vara medveten om sin omgivning för att kunna vara medskapare av framtiden, i harmoni med de spirituella hierarkierna och Intelligensen som ansvarar över Planeten Jorden. Michael har undervisat längre än de flesta om den eventuella kommande förändringen av Jordens axel, i relation till den globala medvetandehöjningen, liksom rörelsen av energier i "leylines" (jordens energilinjer), speciellt då Apollo-Saint Michael axeln.

Dessutom har Michael El Nour riktat allmänhetens uppmärksamhet mot den ockulta roll som the New World Order, hemliga sällskap och Illuminati spelar, och även nödvändigheten att överbrygga de gamla traditionerna med den nuvarande vetenskapliga förståelsen av universums lagar.

Michael er Nour är doctor of homeopathy, ND, Akupunktör, irisdiagnosställare, medical intuitive samt författare till 6 böcker och många artiklar; Michael är en mycket jordad individ som kombinerar medfödda naturliga gåvor med en omfattande kunskap vad gäller esoterisk tradition.

Michael kommer också att hålla en tre dagars workshop i Stockholm 31/8- 1/9. 
Du kan läsa mer på:
www.archangel-michael.us.

En deltagare i föregående års workshop har mailat oss  fantastiska recensioner av Michael; ”Han var enligt mitt tycke i en helt annan division än alla andra som jag har lyssnat på hittills (han har lyssnat på många). Det spelar ingen roll att jämföra med vem som helst så var det något mycket speciellt med AAMichael. Han rörde sig från det mycket abstrakta till mycket här och nu. Vad är det som pågår här omkring oss just nu? Hur kan vi agera för att komma vidare? Han utstrålar en sådan självklarhet och mycket högt medvetande. Jag har aldrig träffat något liknade.”
Därför frågade vi om Michael vill hålla ett föredrag hos Jordstrålningscentrum, och till vår glädje så har han tackat ja!

 

VATTEN - VÅRT VANLIGASTE LIVSMEDEL - STEVEN ACUFF
FÖREDRAG  Måndag 9 september,  kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56   Inträde: 180:-
Välkände Steven Acuff kommer tillbaka. Steven pratar den här kvällen om vatten och berättar som vanligt även upp sådant som vi annars aldrig hört talas om eller fått felaktig information om:       
Vilka hälsoproblem kan vi få av vattnet?
Bidrar ditt vatten till bättre hälsa eller motverkar det ditt välbefinnande?
Hur mycket bör man egentligen dricka?
Vilka hälsofaror finns i det kommunala vattnet, brunns- och källvatten?
Vad finns det egentligen i det kommunala vattnet?
Vad betyder vattnets energiladdning för hälsan?
Vatten som rinner genom våra rör är dött - hur kan vi ge tillbaka den energi det har förlorat?
Blir vattnet verkligen bra när vi renar det? Många vattenrenare filtrerar även bort de mineraler vi behöver! Hur skall vi då bära oss åt?
Vad är för – och nackdelarna med de olika vattenreningsmetoderna?

Steven Acuff är internationell kostrådgivare och föredragshållare. Han reser runt hela världen och håller föredrag och kurser om mat och hälsa. 
Hans specialitet är att använda olika slags mat för att stärka kroppen på olika sätt med vad som behövs, antingen för att förebygga problem eller för att bota ett redan uppkommet. 
Han ger även privata konsultationer.
Steven anses som en mycket duktig FÖREGÅNGARE på hälsoområdet
Hans föredrag hos oss brukar vara mycket populära. Steven talar svenska på föredraget.
http://stevenacuff.com/

 

 

UFO- FENOMENET LÄMNAR OSS INTE IFRED - JÜRI  LINA
FÖREDRAG  Måndag 16 september,  kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56   Inträde: 180:-
UFO-forskaren och författaren Jüri Lina berättar om hisnande UFO-fenomen som återigen oftare uppenbarar sig. Gåtfulla ljusspel och symboliska budskap dyker helt oväntade upp.

En ny UFO-våg har blivit registrerad. I augusti 2013 observerades UFO:s nästan dagligen i Mexico, USA och på andra håll. Nya fallbeskrivningar från hela världen, däribland Ryssland och Kina. Man kan fortfarande inte förklara varför UFO:s dyker upp i vågor.

Det är allt svårare att hänga med i forskningen. Jüri berättar om nya landningsfall och kontakter på högsta nivå. Det finns bara en president som offentligt har vågat berätta om sin kontakt med humanoider. Jüri berättar närmare om hans upplevelser och de problem allt detta vållat.

Dessutom har han med sig häpnadsväckande ryska böcker om olika UFO-gåtor som är omöjliga att lösa. Man får veta mer om tyskarnas forskningsresultat på UFO under andra världskriget. Merparten av dessa uppgifter hamnade hos ryssarna.

I juli 1969 iscensatte amerikanerna ett enormt bedrägeri för hela mänskligheten. Jüri försöker belysa spektaklet ur rysk synvinkel, han berättar om uppgifter man aldrig har publicerat i Sverige. Han ställer frågor som myndigheterna vägrar att ge svar på.

Jüri har förmågan att väcka oss ur vår ”törnrosasömn” och inse hur det ser ut i verkligheten!
Och verkligheten kan faktiskt överträffa dikten.

Juri har nyligen gjort en mycket vacker, harmonisk och enligt recensenter mästerlig film, ” I melodiernas förtrollning”, som handlar om en underbar estnisk kompositör som förtrycktes av sovjetmakten på 70-talet Svenska Filminstitutets ledning förbjöd i juni att filmen visas på svenska biografer. Jüri Lina svartlistades på grund av hans tidigare frispråkighet med att få fram sanningar. Filmen kan köpas på DVD under föredragskvällen och kostar 200:-.  Jüri brukar också ha med sig försäljningsexemplar alla de andra böcker och DVD han skrivit och filmat.
http://jyrilina.com

 

VAD ÄR MEDVETANDE? - ANNE KÜLPER
FÖREDRAG  Måndag 23 september,  kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56   Inträde: 180:-
Våra känslor, tankar, minnen, föreställningar, önskningar och vilja är det vi kallar vårt medvetande. Men var kommer de ifrån och hur hänger de ihop?

Den danske författaren Martinus beskriver våra tankar som fina elektriska vågor som genomströmmar vår kropp, som en sorts psykisk eller andlig materia.
Martinus fick i 30-årsaldern en kosmisk ljusupplevelse där hans intuitionsförmåga ”öppnades”. Han ägnade resten av sitt liv åt att skriva ”Livets Bok” i 7 band och i symbolbilder ge oss en föreställning av världsalltet, vårt medvetande och vårt innersta väsen.

Anne har under 20 år fördjupat sig i Martinus verk och hållit föredrag och kurser i Sverige och Danmark och fokuserar under kvällen speciellt på Vad är medvetande, men talar även om Martinus.

 

SOCKRETS PÅVERKAN PÅ HJÄRNAN HOS BARN OCH VUXNA
- och hur vi kan undvika det  - BITTEN JONSSON                   Obs! onsdag
FÖREDRAG Onsdag 2 oktober,  kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56   Inträde: 180:-
Bitten berättar om vad som händer i kroppen  och hjärnan när vi äter socker, speciellt de nya farliga sockervarianterna som numera finns i maten. Förutom att sockerkonsumtionen påverkar kroppen negativt, med t ex näringsbrister, skadad tarm, övervikt, diabetes m.m., så påverkar sockret även våra tankar, känslor och därmed beteenden negativt. Vi är ofta inte medvetna om att de negativa känslor som vi känner just i stunden kan bero på att vi ätit socker. Många, många i vårt samhälle utvecklar p g a uppfostran och livsstil ett mer eller mindre stort beroende av socker, som hos en del går över till rent missbruk där man inte kan vara utan även om man vill, eftersom det ligger i vår kultur att belöna oss med sötsaker, ”nu ska vi ha trevligt och äta något gott”, ”fredagsmys” m.m., viket lärt vårt belöningssystem att begära socker i tid och otid, och särskilt när vi känner oss oroliga. Alla känner vi människor som ”belönar” sig med socker och ofta gör vi det själva. Tyvärr så påverkas vi negativt.

Bitten Jonsson, som är Sveriges främsta expert på sockerberoende, berättar under kvällen om hur vi, var och en, med enkla medel, kan förbättra våra vardagsrutiner och därmed vanor i förhållande till socker. Hon begär inte av oss att vi skall göra drastiska förändringar (typ att springa och äta mycket fibrer, vilket man ofta snabbt tröttnar på) utan visar hur man tar enkla små steg till ett mer hälsosamt liv, utan krav, och hur man därigenom skapar glädje och en vilja att förbättra, vilket blir till en inre inspiration och motivation.

Bitten är Sveriges främsta specialist på sockerberoende och är den, med sina ca 4500 patienter, som har mest erfarenheter av att behandla det. Hon är legitimerad sjuksköterska i traditionell medicin och arbetar även med funktions- och beroendemedicin, har flera verksamma år med det här i USA och har arbetat med beroendesjukdomar i 24 år, varav med sockerberoende under de sista 18 åren. Hon har utvecklat en behandlingsmodell som har sina rötter i amerikansk addictionmedicin. Modellen, som sätter hjärnan främst, bygger på att var och en av oss är biokemiskt unik. Därför kombinerar hon med mycket från andra viktiga specialiteter, främst ortomolekylär och integrativ medicin. Framför allt är det mycket viktigt att arbeta holistiskt och med system biologi med en så komplex sjukdom som addiction. Hon arbetar även utifrån Gorski,s återfallsprevention. Hon är ADDIS® - behörig sedan början av 90-talet och har vidareutvecklat - och är en av två i världen - som gör ADDIS för sockerberoende.  Hon erbjuder ett flertal verktyg och kurser samt utbildningar för personer med beroendeproblematik och även för intresserade yrkesutövare som vill ha specialistkompetens. 
Hon har tillsammans med Pia Nordström, medicinsk journalist, skrivit böckerna ”Sockerbomben - i din hjärna ” och ”Sockerfria kokboken”.
Hon föreläser och har kurser i Europa och USA.

http://www.bittensaddiction.com

 

GRUNDUTBILDNING TILL SHAMAN del 3 - KJELL PETTERSSON
KURS   Lördag- söndag 5-6 oktober

Kursen är endast öppen för de som deltagit i de andra delarna av utbildningen.

 

DE 5 RYTMERNA – en dans och rörelsemeditation som andlig praktik
& Dansens roll i vår Andliga Utveckling
– BERIT HAGUE
FÖRDRAG OCH DANSÖVNINGAR Måndag 7 oktober, kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56   Inträde: 180:-
Först gör Berit en introduktion om hur Den Fria Dansen gör kroppen till ett öppnare instrument som gör att vi kan ta emot snabbare energi och högre frekvenser.

Efter fikapausen får vi prova på att dansa enligt De 5 Rytmerna, en rörelseform med många möjligheter och som är ett spännande sätt att utforska improviserad rörelse på. Här kan vi släppa loss utan att tänka på speciella danssteg. Det är enkelt, roligt och kraftfullt, och du kan röra dig mycket eller lite utifrån hur din kropp och du mår.

Alla kroppar har naturligt rytm och rörelse i sig, men många kroppar har ”glömt” sitt kroppsspråk och behöver återupptäcka och utforska sin förmåga till rörelse.

Din kropp vill vara levande, fri och uttrycksfull på ditt/sitt sätt.
Självklart finns det skäl till att vi kan ha begränsad rörlighet p g a. sjukdom, fysiska handikapp o.a., men vi kan ändå utveckla vår rörlighet så fritt som möjligt inom befintliga ramar.

De 5 Rytmerna är möjliga för alla, både nybörjare och erfarna dansare. Här finns möjligheter för utforskning och utveckling av rörlighet på ”alla” nivåer.

De 5 Rytmerna (flöde, stackato, kaos, lyrisk och stillhet) är en bild på hur livsenergin rör sig i allt levande, i alla processer. Tillsammans utgör de en Våg. När vi dansar, speglar musiken denna våg och inspirerar var och en att fritt röra sig till musiken så som kroppen ”vill” i ögonblicket. Då kroppen får denna frihet att uttrycka sig, frigörs återhållen energi, hjärtat öppnar sig och vi får en tillgång till vår kraft, kreativitet och livsglädje samtidigt som det fördjupar vår självkännedom och vår kroppsliga närvaro.

Berit Hague är utbildad andningspedagog och har varit lärare på Wäxthuset Väddö`s Andningspedagog utbildning i 6 år, hon arbetade i många år med kvinnogrupper för att upptäcka vad det innebär att vara kvinna, är utbildad lärare i Kundalini yoga, utbildad till 5 Rytmer Dans-lärare hos Gabrielle Roth i USA, har arbetat som coach i snart 30 år, har skapat Body Movement Coach utbildningen tillsammans med Jonas Klingberg, och är utbildad lärare i Soul Body Fusion av Jonette Crowley.

 

NYBÖRJARKURS I SLAGRUTA OCH PENDEL – PER-UNO FRANSSON
KURS   Fredag kväll  - söndag 11-13 oktober

Fredag 18.45-22.00, lördag utomhus 10.30 - ca 16, söndag 9 -16

Alla har möjlighet att lära sig uppfatta, mäta, känna och kanske även se ”osynliga energier” för det är en mänsklig förmåga som alla har, men som de flesta tyvärr inte fått lära sig att använda.               
Vi anser att slagruta och pekare är det enklaste och snabbaste sättet att börja mäta och få överblick över alla möjliga slags energier, var de börjar, var de slutar, hur de ser ut, m.m. Vi arbetar främst med pekare. De flesta lär sig snabbt. Övning förbättrar successivt förmågan.
Man kan mäta alla slags energier t ex jordstrålning, auror, hälsoproblem, osynliga väsen och energimönster av olika slag och successivt upptäcka nya saker. Det är ett mycket spännande område som hjälper en att utvecklas mer och mer om man vill!

Med pendelns hjälp kan man ställa frågor som kan besvaras med ja eller nej, leta efter saker, skriva meddelanden från ”andra sidan” m.m. Den används för att spå, kanalisera, fråga hur det var förr, få reda på saker man inte vet, t ex ”är det här äpplet nyttigt för mig? ”.
På kursen får du lära dig grunderna i att hantera en pendel.

Att använda slagruta/pekare innebär att man alltid får tillgång till mer kunskap än ”normalt”!

På fredagskvällen har vi teori för att under lördagen åka till en fornminnesplats i Österåker för att mäta på olika slags energier där, även de speciella energier som finns vid just fornminnesplatser (de utnyttjade dessa energier förr i tiden), så vi mäter bl a curry, hartmann, vattenåder, leylinjer, sexkantfönster och härliga meditationsplatser. Vi mäter och känner hur kroppen reagerar på dessa platser.
Det blir en spännande utflykt!

Under kursen lär vi oss om olika slags jordstrålning och vilka sjukdomar som förknippas med det och hur växter och djur reagerar på strålningen.
Vi lär oss att hitta ”bästa platsen för mig just nu”.
Vi mäter på, känner på auran. Du får också lära dig tekniken för hur man kan lära sig se den.

Kurskompendium (29 sid), pekare, slagruta och pendel ingår
Pris: 1.900:-, varav anmälningsavgift 300:-.

Välkommen till en helg i energiernas oerhört spännande värld!Fler kurser under hösten:
BARNLÖSHET – BIRGITTA KLEMO
KURS   Söndag 3 november, kl 10-17 
Vi planerar EN ENDAGSKURS OM BARNLÖSHET för de som har svårt att få barn. 
Birgitta Klemo har hjälpt långt, långt mer än tusen barnlösa par att få en baby med hjälp av sina alternativa metoder. Hon har fått många hundra tackkort med bilder på de nyfödda babiesarna som  hon hjälpt till att ta hit till jorden! 
Birgitta har många gånger klarat av att hjälpa även de som försökt ett antal gånger med IVF och insemination utan att lyckas.

På kursen får du information om de vanligaste orsakerna till barnlöshet enligt Birgittas mångåriga erfarenhet inom det alternativa området och hur man behandlar dem med alternativ
 medicin så att graviditeten kan komma igång och även fullföljas.

Birgittas undervisning är tydlig och lättförståelig. Hon ger exakta besked om hur man kan gå till väga för att t ex reglera menscykel och äggmognad, höja
 kvaliteten på sperman, få bort underliggande dolda infektioner, vilka vitaminer och mineraler som behövs tas för att kroppen skall komma i balans etc. Många barnlösa kvinnor har även problem med sköldkörteln utan att veta om det. 

Birgitta brukar få rent otroliga lovord för sina kurser av kursdeltagarna! Hon är en karismatisk person med gedigna kunskaper, lätt att förstå
 och hon ger omgående tydliga, detaljerade svar på allehanda frågor under kursen. 
Pris: 1000:- 

 

GRATIS TRÄFF MED BIRGITTA KLEMO
KURS   Söndag 10 november,  kl.10-17
 
Vi arrangerar en gratis träff för de som deltagit i Birgitta Klemos Utbildning i Alternativ  Medicin, ANTINGEN genom att de köpt hennes kompendium och studerat själva eller genom att de gått kursen.
Vi anordnar den här gratisdagen med Birgitta för uppföljning och information av t ex nya medel och metoder samt för att ge tillfälle att ställa frågor.

Som ni vet så brukar Birgittas svar på frågor vara utförliga och ofta givande även för resten av deltagarna, så det blir säkert en informationsrik dag!
Anmälan görs till jc@vingar eller 08-510 110  25.  Anmäl dig i tid för att säkra en plats. 

 

Fortsättning av höstprogrammet läggs ut successivt

 


ANMÄLAN OCH BETALNING

Anmälan till kurs görs genom att sätta in anmälningsavgiften på Jordstrålningscentrums  pg 410 89 43 -4 och samtidigt maila eller ringa in (08-510 110 25) namn, adress och mailadress eller telefonnummer.
Anmälningsavgiften ingår i kursavgiften. Vi skickar bekräftelse på att du kommit med på kursen. Resterande kursavgift ska vara inbetald senast 14 dagar före kursstart.
V.v. skriv tydligt kursens namn och datum, ditt namn, adress, e-mail och telefonnummer på inbetalningen om det går.

Anmälan är bindande tre veckor före kursstart. Det innebär att vid återbud senare än tre veckor före kursstart är du skyldig att betala hela kursavgiften p g a att våra kostnader då är fastlåsta. Avbokning skall alltid ske skriftligt och du får en skriftlig
bekräftelse på den så att den gäller. Anmälningsavgiften betalas ej tillbaka. Du har alltid rätt att skicka någon annan i ditt ställe.

VÄLKOMMEN!

--------------------------------------------------------------------------------------------

HJÄLP JORDEN - KLIMAT - MILJÖ
 SKICKA HEALINGVi skickar healing till olika ställen på jorden två kvällar per vecka, onsdag och söndag. 
Tiden är alltid 19:30 - 19:45.
Om det inte passar dig så går det att skicka mellan kl 18 och 20. 
På onsdagar skickar vi främst till mer lokala mål i Norden.
På söndagar till andra mål i hela världen.

Hoppas att du tycker att vår framtid och Moder Jord är värd att få en kvart eller två i veckan.
Tillsammans gör vi underverk med miljön, klimatet och utvecklingen! 

 Kartor på målen dit vi skickar finns på:
http://maps.google.com/maps?hl=en&tab=wl 
http://eniro.se 
http://hitta.se 

Här nedan finns aktuella mål:

2013

DATUM

DAG

MÅL              tid gärna 19:30 - 19:45 
annars när det passar dig mellan 18 - 20.


 

 

 

130828

ONS

Litauen/ Klaipèda o Österjön västerut

130901

SÖN

 Thailand/ Si Sa Ket 

130904

ONS

 DK/ Roskilde

130908

SÖN

 Turkiet/ Ankara

130911

ONS

 FIN/ Kuopio

130915

SÖN

 Syrien/ Damaskus


 

 

 

 

 

 

Målområdet är:
nämnda orter och ungefär det kartan visar runt om.  
S = Sverige, N = Norge, DK = Danmark, FIN = Finland  
På kartan kan du kryss-klicka bort den obligatoriska vita "lappen",
du kan växla mellan kartbild som passar dig, vanlig kartbild, satellitfoto eller natur/grund-karta.
Du kan zooma dig ut och in. Skicka ungefär till det beskrivna målet och kartbilden. 
 
Hemsidan 
http://hjalpjorden.vingar.se/
Klickbara mål-kartlänkar och lite teknik finns på
 
http://slagrutenytt.vingar.se/HJ-aktiviteter.htm 

--------------------------------------------------------------------------------------------

TV-TIPS

 Vi har tagit fram bra, aktuella TV-tips, från många kanaler, om sådana saker som personer med intressen inom det alternativa
området kanske vill se, så att du slipper bläddra igenom alla TV-program själv. Vi antar att du tittar i genom de vanligaste
kanalernas programtablå själv, så de har vi inte med bland tipsen.

Läs här: 
http://tv.jordstralningscentrum.se/tv-2013-15.htm

Lätt att hitta de mest intressanta programmen här!
 

--------------------------------------------------------------------------------------------
HUMOR

 
 

Det var 2 pojkar som hade varit och knyckt jordgubbar hos grannen och bestämde sig för att gå upp till kyrktornet där de kunde dela upp alla jordgubbarna. På vägen upp till tornet så tappade dom 2 jordgubbar men lät de ligga kvar på trappan. Väl där uppe så började de dela på jordgubbarna.
-En gubbe till mig och en gubbe till dig.

Medan de satt där och delade, så gick vaktmästaren förbi och fickhöra:
-En gubbe till mig och en gubbe till dig. Så vaktmästaren sprang så fort han kunde ut till expeditionen där prästen satt och sa:
-Du kommer inte att tro mig men gud och djävulen håller på att dela upp oss människor.
Så prästen och vaktmästaren sprang iväg till kyrktrappan och lyssnade och än en gång hördes:
-En gubbe till mig och en gubbe till dig
Sen så blev det tyst varav en av dom sa:
- Men du! Vi glömde ju dom 2 gubbarna i trappan!

 

Eleven frågar sin lärare: "Jo, magistern, kan man bli straffad för något som man inte gjort?"
"Nej, naturligtvis inte", svarar läraren.
"Vilken tur, för jag har inte gjort läxorna."
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÄNKVÄRT


"Tänk på att en främling är en vän du inte lärt känna."
Abraham Lincoln

-------------------------------------------------------------------------------------------

  Eva Svensson och Per-Uno Fransson  
Jordstrålningscentrum

e-mail:  jc@adante.se
 
tel: 08 - 510 110 25    
 
www.jordstralningscentrum.se


Tipsa gärna fler personer om vårt nyhetsbrev,
så de också får en chans att hitta och börja utforska de osynliga världarna, få tillgång till metoder för sin egen medvetandehöjning
och få hjälp med kropp och själ genom alternativa metoder.