nr 12

3 maj 2013

 JORDSTRÅLNINGSCENTRUM 

www.jordstralningscentrum.se

 Gamla nummer av Slagrutenytt finns på  http://slagrutenytt.vingar.se   

Vill du läsa om och ev. köpa våra produkter så kan du göra det genom hemsidan och beställa via mail. 


 
 

INNEHÅLL:

LITE AV VARJE  
- Föredraget nu på måndag: Hilma af Klint  - en höjdare för de som är intresserade av kanaliserade universella energier!

FÖREDRAG OCH  KURSER

HÄLSO TIPS (ny rubrik)  
- Bröstcancer, smycken och vagabonderande strömmar i hus 

HJÄLP JORDEN

TV-TIPS   

HUMOR   
 

 TÄNKVÄRT


 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
LITE AV VARJE

 

Föredraget nu på måndag – En höjdare för de som är intresserade av kanaliserade universella energier!
I förra veckan var vi på Moderna museet och såg Hilma af Klints utställning av tavlor.
Vi blev helt fascinerade!

Det började med en personlig smärre chock för mig (Eva Svensson).
Direkt när jag kom in på utställningen så tvärnitade jag vid den första gruppen av hennes äldsta abstrakta tavlor.
Oj! Hon målade exakt det jag målat de sista 20 åren! Jag skulle personligen kunna ha gjort ungefär ¾ av tavlorna i den 
gruppen. Exakt de energier jag målar fanns där på tavlorna. Jag har aldrig sett någon annan måla dem. Mina bilder träder
fram av sig själv från pappret jag målar dem på. Jag funderar aldrig över motiv eller har någon bild i huvudet som jag vill 
avbilda, utan sätter bara igång och målar det som finns där i pappret. Det är bara att känna efter och fylla i. Uppenbarligen har 
Hilma af Klint fått motsvarande information. De här bilderna är inte av någon teknisk hög svårighetsgrad utan enkel vad man kallar 
abstrakt konst. Hilma utvecklade sedan sin förmåga att avbilda energier och fortsatte att måla dem i många år.

Hilma är en konstnär, som i början av 1900-talet beskriver jordens och universums energimässiga utveckling på ett helt unikt sätt!
Hon skrev i sitt testamente att tavlorna inte fick visas förrän tidigast 20 år efter hennes död, för ingen skulle förstå dem.
Vi kan förstå det, för idag är de helt aktuella! De beskriver, enligt vår tolkning, t ex de kristallenergier som många nu anser 
kommit till jorden. Tavla efter tavla kunde vi ganska lätt tolka energimässigt och de beskriver jordens och människornas 
utveckling och vårt nuvarande universum! 
Margareta Klavsjö, som var med till museet, visade sig var en otroligt duktig tolkare av tavlornas energimässiga innebörd, 
vilket inte är så underligt med tanke på den nivå hon arbetar på energimässigt. Hennes naturliga ”hemvist” är högre upp än
någon annan jag känner till. Hon har en naturlig, för henne självklar, förståelse för energierna i universum från den första 
delningen (då ljuset skapades ur mörkret, yin och yang) till vårt universum och människorna på jorden. Hon har i hela sitt liv
haft förnimmelser av energier här på jorden, delvis till nytta och delvis till besvär för henne. Margareta, liksom jag, kände i
tavlorna igen att Hilma målade många att de energier vi jobbar med och har stött på i universum. Hilma var också intresserad
av och målar yin och yang-motiv och verkar beskriva shamanismens undre-, mellan- och övre värld i många tavlor.

Det skall bli riktigt spännande att höra Gertrud Sandqvist, som är konstprofessor och rektor för konsthögskolan i Malmö, 
tala om Hilma och tavlorna på fördraget hos oss på måndag kväll. Hon kommer bl a att berätta om Hilma af Klints s k 
andliga visioner som Hilma sedan tolkade och målade. Gertrud har läst Hilmas ca 10.000 dagbokssidor, som bl a beskriver detta.

Jag tror att vi som arbetar med energier i praktiken har en djupare förståelse av vad tavlorna föreställer, dvs vilka energier
de visar, och därmed hur de, var och en kan tolkas, men det är naturligtvis ingen vetenskap utan helt individuella upplevelser 
och tolkningar från vår sida. Därför planerar vi att göra en guidad tur till Moderna museet tisdag 21
 maj kl 17.30-20.
Margareta Klavsjö och jag kommer att visa och berätta om våra tolkningar av tavlorna och även demonstrera att vid vissa tavlor
är det viktigt exakt var man står för att kunna uppfatta energierna i dem.. Det här är verkligen spännande!

På föredraget nu på måndag kväll så kan man skriva upp sig och betala om man vill följa med på den guidningen 
(kostnad 180:- + inträde). Vi kan inte ta med så många till museet men de som är med på föredraget har företräde 
till guidningen. Vi får ju hela bakgrunden med Hilmas visioner på föredraget. Blir det platser kvar så skriver vi om det i nästa nyhetsbrev.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FÖREDRAG OCH KURSER 

 

MARINA MUNK -  HUR SKA VI ANPASSA OSS OCH LEVA I DET NYA 13:e UNIVERSUMET 
KURS Söndag 5 maj 
kl 11.00-18.00                             Endagskurs 
Populära Marina håller en endagskurs då hon informerar vidare om människornas och jordens utveckling, t ex hur kan vi göra 
för att anpassa oss och leva i allt det som är så nytt, dvs det 13:e universumet som är en kristallinsk värld. 
Hur anpassar man sig till den nya helhetsenergin. Hur lever man i två världar samtidigt. 

Marina är en av dessa högt utvecklade personer som har kontakt med universum.
Marina är en klärvoajant internationellt känd ljusarbetare som arbetar bokstavligen i hela världen.
 Hon arbetar med både 
människor och platser runtom på jorden på mycket hög andlig nivå.  Hennes uppgift sedan lång tid är bl. a. att uppväcka 
människors högre medvetandekanaler. Samtidigt utgår hon från vardagens behov. Bl. a. har hon en längre tid arbetat med 
ett eget regnskogsprojekt i
 Amazonas djungler. Marina har ett mycket tätt samarbete med sina guider och kanaliserar det 
mesta direkt vid sina föredrag och kurser.

Det har skrivits flera böcker med/om Marina Munk, t. ex. Glädjens tid och Det stora uppdraget,
 där Jordens och människans 
utveckling är i centrum. Böckernas energi har enligt många läsare förändrat deras liv och att bara hålla i en bok kan ge 
utvecklande energi.
 
Hon har skrivit flera böcker. Många säger att bara att hålla i en sådan bok kan ge höga energier.

Det går inte att exakt tala om vad kursen innehåller eftersom Marinas guider, som hon lyssnar till hela tiden, inte talar om det 
i förväg, men hon stödjer ofta deltagarna i deras personliga utveckling mot högre medvetande och hon vet att kursen handlar 

om det nya universumet och hur vi ska lära oss att leva i det. 
Kostnad 1000:-.  Det finns några platser kvar.

 

HILMA AF KLINT KANALISERADE SINA TAVLOR – GERTRUD SANDQVIST
FÖREDRAG  Måndag 6 maj,  kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56   Inträde: 180:-
I ett antal år så har vi försökt att få till det här föredraget. Först nu har vi hittat den som har kunskapen att framföra det.
 
Moderna Museet i Stockholm har under våren en stor utställning med Hilma af Klint.

 

Vi har nu varit där och det var otroligt spännande att se och försöka tolka hennes verk. Hon har målat olika energier 
som vi verkligen känner igen, även de som först nu kommit till jorden, och som vi aldrig sett någon annan kunnat beskriva! 
Läs mycket mer under rubriken ”Lite av varje” här ovanför. 

Här följer lite fakta om Hilma:
Hilma var född 1862 och fram till 1905 målade hon traditionella porträtt och landskapsmotiv, men detta bröts tvärt av till 
ett helt nytt bildspråk när hon fick sitt uppdrag från andevärlden. Detta innebar att hon skulle måla den astrala världen, 
bortom det synliga, och att hennes hand var styrd av andliga mästare för att förmedla viktiga budskap till mänskligheten.

Redan kring 1879 hade Hilma af Klint deltagit i spiritistiska seanser tillsammans med en grupp kvinnor, som kallade sig för 
De fem, med intresse för det ockulta genomförde hon regelbundet seanser där gruppen förde bok över vilka budskap de
fick. Hilma af Klint har själv beskrivit hur, under en av dessa seanser, ett andligt väsen förklarade för henne att hon skulle
skapa mediumistiska målningar
Detta resulterade i att hon 1906 målade den första serien med 26 abstrakta målningar. Verken handlar inte om en ren 
abstraktion av färg och form för dess egen skull, utan om att gestalta det icke synliga.
 Hilma beskrev att hon i detta 
skapande hade varit ledd av en andlig
 dimension och att hon bara var ett medium ”Bilderna målades genom mig direkt, 
utan förgående teckning och med stor kraft. Jag hade
 ingen aning om vad bilderna skulle framställa och ändå arbetade 
jag fort och säkert utan att ändra ett penseldrag.
 
Meningen med detta var att viktiga budskap skulle förmedlas genom 
henne till mänskligheten. Hilma menade att de visionära bilderna var tänkta att upplysa mänskligheten. Hon skapade över 
1 000 verk, men hon visade aldrig under sin livstid upp sina abstrakta målningar offentligt, eftersom hon inte trodde att 
samtiden var mogen att förstå dem.

Dualismen framgåt ofta tydligt i Hilmas bilder, vilket påminner mycket om det österländska yin och yang och handlar om 
ljus och mörker, manligt och kvinnligt och den dynamik som kommer ur denna polaritet.

Gurli Lindén skriver i förordet till Enhetenbortom mångfalden, Två perspektiv på Hilma af Klints verk: ”Efter fem års arbete 
med Hilma af Klints texter kan jag säga att hon valde mig. Nu vet jag vad det innebär att tas i besittning av något som är 
större än det egna. 
Konstnären Adam Fuss skriver i 3 x Abstraction : new methods of drawing / Hilma af Klint, Emma Kunz, Agnes Martin: 
”I have personally endeavored to contact Hilma af Klint through spiritguides”. 
Båda dessa uttalanden är okonventionella i 
ett konsthistoriskt sammanhang. 
Lindéns genom att hon identifierar sig med af Klint och hennes liv till den grad att hon känner sig utvald att föra fram 
hennes budskap. 
Fuss skriver att han tagit kontakt med af Klint genom andliga guider, han går inte in på hur detta gjordes men han upplevde 
att han kunde kommunicera med af Klint. Det intressanta med dessa båda citat är att de går helt i linje med Hilma af Klints 
liv och hennes sätt att arbeta.
Fuss skriver även att det finns något bekant med af Klints formspråk och bilder samtidigt som de känns främmande och nya. 
Han upplever det som om han glömt något, vilket smärtar honom och fyller honom med längtan efter att minnas.

När Moderna museet nu skulle hänga upp tavlorna inför utställningen så tog man kontakt med ett medium som talade med
Hilma för att se att hon är nöjd med hur tavlorna har hängts! Vi fick också själva kontakt med Hilma på utställningen.


Gertrud Sandqvist, som håller föredraget hos oss nu på måndag, är konstprofessor och är rektor för Konsthögskolan i Malmö. 
Hon är sedan länge engagerad i Hilma af Klint och har läst Hilmas dagboksanteckningar (motsvarande över 10 000 sidor). 
Vi har bett henne att under kvällen främst fokusera på den andliga aspekten. 
Efter föredraget kan du också gå och se den unika utställningen av tavlorna på Moderna museet, vilken pågår fram till 25/5.

Margareta Klavsjö och Eva Svensson kommer att berätta om hur de tolkar energierna i tavlorna vid en 
av Jordstrålningscentrum guidad tur på Moderna museet tisdag 21 maj, kl 17.30-20.. 
Det blir mycket spännande för de som är intresserade av universums energier. Det är fantastiskt att få se dem på bild! 
Här kan vi t ex, enligt vår uppfattning, se människornas utveckling och vårt nuvarande universum i målningarna 
(precis som vi uppfattar det idag), samt shamanernas tolkning av de olika världarna. 
Läs mer detaljer under rubriken ”Lite av varje” ovan. De som är med på föredraget har förtur att följa med på den guidad
turen dit vi kan ta med ett begränsat antal personer. 

 

KUNSKAPENS BOK - SOPHIA ÖRDEN
FÖREDRAG  Måndag 13 maj,  kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56   Inträde: 180:-
Kunskapens bok har som syfte att förena mänskligheten och förhöja människornas medvetande samt informera om 
hur det fungerar i kosmos ch universum. Många som kommer i kontakt med boken säger att det är den ultimata boken 
som bl a innehåller de totala frekvenserna från
 alla religiösa böcker som uppenbarats på vår planet (de kommer alla 
från samma källa i grunden). Kunskapens bok är därmed den mest
 kompletta boken men är ingen religion utan 
informerar om källan.

Informationen kanaliserades av en turkisk kvinna, Bulent Corak under 1981-1995. Boken publicerades 1995 och sprids 
nu från mun till mun
 då många engagerar sig kraftigt i den. Det är en sådan bok som man upptäcker ny information i 
varje gång man läser den, dvs den följer och
 påverkar ens egen utvecklingsnivå. 

Sophia Örden kom i kontakt med Kunskapens bok 2002 och kände att hon absolut ville fortsätta med den då hon hörde 
att den skall ha all
 kunskap som finns, både framåt och bakåt i tiden, så hon åkte till den årliga Istanbulkonferensen för 
att undersöka den djupare.
 Sophia anser numera att allt annat, t ex yoga, meditation och deeksha, bara är inkörsportar 
till Kunskapens bok som har allt.


KÄNSELN I AURAN - EVA SVENSSON, PER-UNO FRANSSON
WORKSHOP  Måndag 20 maj,  kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56   Inträde:250-
Vi har inte bara känsel i händer och hud utan vi har också förmåga att känna energier med händerna. Det har många 
lärt sig numera.
 Det som är mindre vanligt att man lärt sig och övat på är att känna med själva auran, känna med andra 
ställen än händerna, t ex bakom sig.
 Många har upplevt att när de av någon anledning vänt sig om så har de insett att 
någon står och tittar på dem, dvs det var det de kände.
 
Alla har förmågan att känna med auran, men alla är inte medvetna om det. Precis som när det gäller fotboll, pianospel 
och språk så lär sig
 en del snabbt och blir jättebra på det medan andra får öva längre innan de kan.
Vad kan man känna med auran? T ex jordstrålningsenergier och alla möjliga olika slags levande osynliga väsens närvaro.
 
Så småningom kan
 man lära sig känna om saker känns bra eller dåligt för en, hur stämningen är i ett rum, hur andra mår 
m.m. Under kvällen så berättar vi om dessa saker och övar upp förmågan att känna energier med auran.
 
Du får även prova på att se färger utan att alls använda ögonen. Även det kan man öva in.

 

GUIDAD TUR TILL MODERNA MUSEET  -  MARGARETA KLAVSJÖ,  EVA SVENSSON
UTFLYKT  Tisdag 21 maj,  kl. 17.30-20 Lokal: Moderna museet  
Avgift: 180:-  + museets inträde                    OBS! Föranmälan
Vi ser på och tolkar Hilma af Klints målningar. 
Se info under måndag 6 maj och under rubriken ”Lite av varje”

 

ENERGIFLÖDEN I SAMVERKAN  -  ANN HENEMO
FÖREDRAG  Måndag 27 maj,  kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56   Inträde: 180:-
Det händer mycket med våra energier i dessa dagar, de påverkar oss på många sätt.
"Nya" fenomen uppstår, när vår medvetenhet höjs, vi får fler sinnen och vi blir mer sensitiva.

Ann berättar om energier
- hur de påverkar oss som människor
- hur de påverkar vår jord
- hur de påverkar kosmos
- hur vi kan arbeta i samklang med de nya energierna
- hur vi kan ta hjälp av energier för att nå "högre" kunskaper
- hur vi kan använda energier för att läka - oss själva och Moder Jord

Genom att lära dig mer om hur de olika energisystemen fungerar, i samverkan med varandra får du ytterligare
kunskap om energier. Du får större förståelse hur din fysiska kropp och dina energikroppar fungerar gentemot 
andra energier, t ex jordenergier, andra personers energier, dina egna energier och kosmiska energier. På detta 
sätt kan du balansera dig hälsomässigt, t ex genom att låta bli att ta in olika energier som inte tillhör dig och tillämpa 
kunskaper om hur energier påverkar dig positivt och negativt. 

Under kvällen kommer Ann att kanalisera kunskap om energier från det Galaktiska kosmiska rådet beläget på Sirius. 
Allt det hon berättar om är sammanställd kunskap från detta råd

Ann Henemo - vandrar schamanens väg - ser och arbetar med energierna -  kanaliserar kunskap om ”Den nya
tidens” energier.


NYBÖRJARKURS I SLAGRUTA OCH PENDEL
KURS  Fredag kväll 31 maj - söndag 2 juni
Fredag 18.45-22.00, lördag utomhus 10.30– ca 16, söndag 9-16
Alla har möjlighet att lära sig uppfatta, mäta, känna och kanske även se ”osynliga energier” för det är en mänsklig 
förmåga som alla har, men som de flesta tyvärr inte fått lära sig att använda.               
Vi anser att slagruta och pekare är det enklaste och snabbaste sättet att börja mäta och få överblick över alla möjliga 
slags energier, var de börjar, var de slutar, hur de ser ut, m.m. Vi arbetar främst med pekare. De flesta lär sig snabbt. 
Övning förbättrar successivt förmågan. 
Man kan mäta alla slags energier t ex jordstrålning, auror, hälsoproblem, osynliga väsen och energimönster av olika 
slag och successivt upptäcka nya saker. Det är ett mycket spännande område som hjälper en att utvecklas mer och 
mer, om man vill!

Med pendelns hjälp kan man ställa frågor som kan besvaras med ja eller nej, leta efter saker, skriva meddelanden från 
”andra sidan” m.m. 
Den används för att spå, kanalisera, fråga hur det var förr, få reda på saker man inte vet, t ex ”är det här äpplet nyttigt 
för mig? ”. Att använda slagruta/pekare innebär att man alltid får tillgång till mer kunskap än ”normalt”! 
På kursen får du också lära dig grunderna i att hantera en pendel.

På fredagskvällen har vi teori för att under lördagen åka till en fornminnesplats i Österåker för att mäta på olika slags 
energier där, även de speciella energier som finns vid just fornminnesplatser (de utnyttjade dessa energier förr i tiden), 
så vi mäter bl a curry, hartmann, vattenåder, leylinjer, sexkantfönster(= UFO-landningsplatser m.m.)
 och härliga 
meditationsplatser. Vi mäter och känner hur kroppen reagerar på dessa platser. 
Det blir en spännande utflykt som brukar vara väldigt uppskattad!

Under kursen lär vi oss om olika slags jordstrålning och vilka sjukdomar som förknippas med det och hur växter och
djur reagerar på strålningen. Vi lär oss att hitta ”bästa platsen för mig just nu”. 
Vi mäter på och känner på auran. Du får också lära dig tekniken för hur man kan se auran. 

Kurskompendium (29 sid), pekare, slagruta och pendel ingår 
Pris: 1.950:-, varav anmälningsavgift 300:-.


FÖREDRAG  Måndag 3 juni,  kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56   Inträde: 180:-
 Programmet är ej klart


GRUNDKURS I KINESIOLOGI - EVA SVENSSON
KURS  Lördag - söndag 8-9 juni, kl 9-17
Genom muskeltest får man omedelbara, precisa svar på vad kroppen reagerar på och inte, dvs. den visar vad som 
är problemet i kroppen och vad som behövs för att kunna avhjälpa det. 
Kinesiologi är en mycket praktisk metod som man kan använda på familjens medlemmar för att hjälpa dem med hälsan.
Terapeuten har också mycket stor nytta av kinesiologi, antingen som enda metod eller tillsammans med andra. 
Man kan t.ex. se vad som är problemet och vilken behandlingsmetod, av alla olika man kan, som kommer att fungera
på den här patienten. Därigenom får man större framgång med sina behandlingar och sparar även tid.
 
Vi går igenom kinesiologins grunder samt olika muskler, som är kopplade till varsitt organ. Dessa muskler får du lära 
dig att behandla, vilket påverkar hälsan. Du får lära dig 7 olika behandlingstekniker för att rätta till obalanser i kroppen 
och sinnet, bl. a. påverka blod- och lymfflödet, vilka bara de oftast ger kraftfulla resultat, och en stress-reduceringsteknik. 
Kinesiologi är en mycket mångsidig och effektiv behandlingsmetod.
Pris: 2.150:-, inklusive bra kurskompendium på 24 sidor.  


HUR MAN STÖR AV JORDSTRÅLNING OCH EL I ETT HUS I PRAKTIKEN - PER-UNO FRANSSON

UTFLYKT
  Söndag 9 juni,  kl. 11- ca 15            Kostnad: 180:-            Adress fås vid anmälan.  Obs! Föranmälan.
Vi går hem till någon som vill ha sitt hus undersökt och avstört med avseende på  jordstrålning och el.
Vill du ha ditt hus undersökt och avstört? Först till kvarn gäller, men det behöver finnas plats i huset/lägenheten för 
andra deltagare att vara med och det bör vara bra kommunikationer dit. 
Övriga deltagare får var med och se, diskutera och lära sig hur man mäter upp jordstrålning i hus, vilka saker som 
behöver störas av och hur man gör det. 
Föranmälan behövs, så att du får adressen. Ring eller maila oss.

 

FLER KURSER:

Vi planerar EN ENDAGSKURS OM BARNLÖSHET för de som har svårt att få barn. 
Birgitta Klemo
 har hjälpt långt mer än 1000 par att få barn med sina alternativa metoder. 
Hon har fått många hundra tackkort med bilder på de nyfödda babiesarna hon hjälpt till att skapa!
 
Birgitta klarar även ofta av att hjälpa de som försökt ett antal gånger med IVF utan att lyckas.
På kursen får du lära dig de, enligt Birgittas mångåriga erfarenhet, vanligaste orsakerna till barnlöshet och hur man 
behandlar dem med alternativ
 medicin så att graviditeten kan komma igång och även fullföljas.
Birgittas undervisning är tydlig och lättförståelig. Hon ger exakta besked om hur man går till väga för att t ex få ägg 
att mogna i rätt tid, höja
 kvaliten på sperman, få bort underliggande dolda infektioner, vilka tillskott som behövs för 
att kroppen skall komma i balans etc.
 
Birgitta brukar få rent otroliga lovord för sina kurser av kursdeltagarna! Hon är en karismatisk person med riktigt 
gedigna kunskaper, lätt att förstå
 och hon ger omgående tydliga, detaljerade svar på allehanda frågor under kursen. 
Pris: 950:-  (vilket är en bråkdel av vad många barnlösa lägger ut på att bli med barn, så varför inte prova det här 
som fungerat så många gånger..).
 
Anmäl ditt intresse om du vill vara med på en sådan här kurs till
 
jc@vingar.se. 

Det är tyvärr många som är oönskat barnlösa idag. 
INFORMERA GÄRNA VÄNNER SOM HAR BEHOV.

 

LOKALER OCH KOSTNADER
Föredrag
 och workshops är det ingen föranmälan till, om det inte anges speciellt, utan det är bara att komma till 
Kammakargatan 56 i Stockholm, (samma kvarter, men inte gata, som Vattumannen), om inget annat anges. 
Föredragen börjar där kl 18.45 och slutar 22.00, med kaffepaus i mitten.
Vi öppnar normalt dörrarna kl 18.00. Kom i tid till populära föredrag! 

Inträde för föredrag på Kammakargatan är normalt 180:- + 20 för fika för de som vill ha, om inget annat anges.
Kurser och workshops har andra priser (se respektive programpunkt)
Obs! Kurser hålls aldrig på Kammakargatan, utan adress fås vid anmälan.

ANMÄLAN OCH BETALNING

Anmälan till kurs görs genom att sätta in anmälningsavgiften på Jordstrålningscentrums pg 410 89 43 -4 och 
samtidigt maila eller ringa in (08-510 110 25) namn, adress och mailadress eller telefonnummer.
Anmälningsavgiften ingår i kursavgiften. Vi skickar bekräftelse på att du kommit med på kursen. Resterande kursavgift 
ska vara inbetald senast 14 dagar före kursstart.
V.v. skriv tydligt kursens namn och datum, ditt namn, adress, e-mail och telefonnummer på inbetalningen om det går.

Anmälan är bindande tre veckor före kursstart. Det innebär att vid återbud senare än tre veckor före kursstart är du 
skyldig att betala hela kursavgiften p g a att våra kostnader då är fastlåsta. Avbokning skall alltid ske skriftligt och du 
får en skriftlig bekräftelse på den så att den gäller. Anmälningsavgiften betalas ej tillbaka. 
Du har alltid rätt att skicka någon annan i ditt ställe.

 

                                                     VÄLKOMMEN!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÄLSOTIPS
av Eva Svensson


 

Bröstcancer, smycken och vagabonderande strömmar i hus

Vilka kvinnor är inte uppmärksamma på och lite rädda för att få bröstcancer?
Sjukdomen är den vanligaste cancerformen för kvinnor. 80 % av de drabbade är i klimakieriet eller äldre.

Jag har länge misstänkt att bröstcancer många gånger kan bero på energistopp, vilket troligen minskar cirkulationen 
av lymfa och blodflöde i området. Detta gör i sin tur gör att området inte får tillräckligt med näring (som blodet för med sig) 
och främst inte kan göra sig av med de restprodukter som bildas (vilket är lymfans uppgift) när cellerna tillgodogjort sig näringen  


Energistoppet och den minskade cirkulationen kan bero på många orsaker.
En av dem är de populära bygelbehåarna. Dessa har en metallskena undertill för att hålla uppe bysten för att förbättra 
utseendet. Idag är det svårt att få tag på en bh utan, men det går att ta ur skenorna, vilket jag alltså rekommenderar.
Problemet är att kroppen har mycket svårt för att tåla metaller. Vi ser att de stoppar upp energicirkulationen till och från 
det stället och kanske också energier som skall föras vidare i kroppen (meridianer).

En bröstcancertumör uppstår inte så där över natten utan det tar tid. Jag tror att man ofta kan hitta och känna 
energistoppet en lång tid innan, kanske i år. Stället kan ömmai bröstet och kanske kännas svullet, men ändå inte ha
en knöl. Brösten kan ju också vara svullna i en period i menscykeln, men det känner nog varje kvinna skillnad på, 
för då är det hela brösten som ömmar lite.
Själv har jag haft som en ”sträng” alldeles vid utkanten av bröstet som svullnat gång på gång ömmat vid beröring, dvs 
det har varit lymfstopp där. Det har varit precis i bh-kanten, och troligtvis beroende på att behån sitter emot där och därför 
stoppar upp flödet, även fast det inte är metall där, för den tar jag alltid ur direkt när jag köper en bh. Det här stället har
jag brukat massera då och då, men det har inte fungerat fullt ut.

Häromveckan kände jag att det började ömma i bröstet längre in och kunde konstatera att ”strängen” blivit längre och 
nu nådde ända in i bröstet. Insåg då att jag behövde göra något mer drastiskt för att få slut på det här som jag haft i 
flera år och som, enligt mig, troligen kan leda till bröstcancer.
Hur får man bort energistopp? 
Enkelt! Man tar en purpurplatta eller liten specialmagnet.
Så några dagar senare, när jag var hemma hela dagen, så lade jag in en purpurplatta (7 x 11 cm) i behån. Lät den 
ligga mot det ömmande svullna området hela dagen och lät den ligga kvar på natten också, så jag sov med behån på. 
På morgonen var värken borta och svullnaden väsentlig mindre. 
Det ser lite märkligt ut att gå omkring med en platta som är 7 x 11 cm i behån, så jag bytte istället ut den mot en liten 
rund purpurplatta, som inte syntes. Den fick ligga där några dagar. Eftersom det är ett gammalt problem så får jag nu 
hålla kolla på om det kanske inte är helt utläkt utan kommer tillbaka och i så fall lägga in purpurplattan igen tills det 
håller sig borta hela tiden. Kan tänka mig att jag här hade stor chans att annars utveckla bröstcancer.

Purpurplattor använder vi till otroligt många saker, bl a så lägger vi dem på alla ställen på kroppen som värker eller 
behöver läka, men det kan jag berätta mer om en annan gång.       

Purpurplattor har vi sedan flera år tillbaka till försäljning (www.adante.se). 
Ber om ursäkt för reklamen här, för det är inte meningen att detta avsnitt i vårt nyhetsbrev skall vara reklam för våra
produkter, men ibland så blir det så, för vi har ju bara produkter som vi tycker mycket om, känner till och använder själva.

Vi har uppmärksammat de här problemen med energistopp länge. 
Jag testar ofta om personer tål sina smycken. Testen görs med kinesiologi (muskelstyrketest) och pendelspröt (chakratest).

Man jämför hur kroppen reagerar med och utan smycket (halskedja, ring, örhängen m.m.). I stort sett alla 
(det finns några få undantag) tål inte sina halssmycken i metall (oavsett metallsort). De stänger av cirkulationen till
huvudet och minskar halschakrats storlek, vilket skall ta in energi till auran. 
Vår rekommendation är därför att inte använda halssmycken, speciellt inte halskedjor i metall. 
Ringar kan också stänga av de meridianer som går till och från fingrarna, så vi anser att det är bäst att vara utan. 
Örhängen brukar de flesta inte reagera så mycket mot.
Det är synd om många som verkligen tycker om sina smycken, men inte tål dem!  
Det kan ju vara en kär present som man inte vill vara utan

Man kan ofta ”rädda” halskedjor, så man kan fortsätta använda dem, genom att bryta den cirkel av metall som bildas av 
en halskedja, med en liten plastbit. Den sätter man vid låset så att låsets båda bitar inte får kontakt med varandra, 
så ”strömmen” inte kan vandra runt i kedjan. 

För några år sedan lyckades vi äntligen få tag i sådana här små plastbitar som man sätter i halskedjan. Vi tog in dem till 
försäljning. Tyvärr tycker jag de har ett oskäligt högt pris (50:-) för en liten plastbit och med knäppning i vardera änden, 
men så är det. Är man händig så kan man tillverka det själv men en del vill hellre köpa. (Ack ja, nu blev det reklam igen…)


Jag vet inte hur det fungerar enligt fysiken med en metallkedja runt halsen, men vet när det gäller el. 
På min värmepanna i källaren har jag sett till att de satt ett ca 3 dm långt plaströr mitt i rörledningen för att bryta 
eventuella vagabonderande strömmar (el som går fel väg och följer med metall) därifrån, för att slippa få strålning från 
elementen i huset. Vagabonderande strömmar är mycket vanliga i hus och lägenheter och kan stråla ut 
från vattenledningar, element och annat där elsladdar kommer i kontakt med dem. De fortplantar sig genom hela husets 
alla element (även grannarnas) och kan då stråla upp till 3-4 dm från samtliga. Det är alltså ett stort problem i hyreshus 
där alltid någon granne lägger en sladd mot ett element. 
Vi har ett dåligt elledningssystem i Sverige alla hus äldre än 1994, om man inte byggt om dem. Först då krävde man 
jordade uttag i nya hus, vilket minskade problemet väsentligt.
Men problemet är fortfarande stort. Vi har t ex mätt i hus där hela väggarna strålat 3 dm, p g a  att de haft 
vagabonderande strömmar som fortplantat sig i väggarnas gipsskivor eller till armeringsjärn i väggarna.  
Skrivbord med underrede och ben av metall blir ofta spänningssatta av de datorers och lampors elsladdar som ligger 
intill bordsbenen. Då sitter man med hela underlivet och benen i ett spänningssatt område. Vi anser inte att det är 
hälsosamt. Sådana ställen skall jordas om inte sladdarna är det. 
Vissa elapparater strålar kraftigt och påverkar i stort sett alla, men oftast på en nivå där man inte märker det själv. 
Men man kan se det med muskeltest. 
Mer om det en annan gång.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

HJÄLP JORDEN - KLIMAT - MILJÖ

 
SKICKA HEALING

 

Vi skickar healing till olika ställen på jorden två kvällar per vecka, onsdag och söndag. 
Tiden är alltid 19:30 - 19:45. 
Om det inte passar dig så går det att skicka mellan kl 18 och 20. 
På onsdagar skickar vi främst till mer lokala mål i Norden. 
På söndagar till andra mål i hela världen. 

Hoppas att du tycker att vår framtid och Moder Jord är värd att få en kvart eller två i veckan.
Tillsammans gör vi underverk med miljön
, klimatet och utvecklingen! 

 Kartor på målen dit vi skickar finns på: 
http://maps.google.com/maps?hl=en&tab=wl 
http://eniro.se  
http://hitta.se

Här nedan finns aktuella mål:

2013

DATUM

DAG

MÅL              tid gärna 19:30 - 19:45 
annars när det passar dig mellan 18 - 20.

130505

SÖN

 Marocko/ Rabat

130508

ONS

 S/ Markaryd, Småland

130512

SÖN

 Turkiet/ Konya

130515

ONS

 S/ Furuvik

130519

SÖN

 Israel/ Haifa

130522

ONS

 S/ Målilla, Småland

 

 

 Målområdet är: 
nämnda orter och ungefär det kartan visar runt om.  
S = Sverige, N = Norge, DK = Danmark, FIN = Finland  
På kartan kan du kryss-klicka bort den obligatoriska vita "lappen", 
du kan växla mellan kartbild som passar dig, vanlig kartbild, satellitfoto eller natur/grund-karta. 
Du kan zooma dig ut och in. Skicka ungefär till det beskrivna målet och kartbilden. 
 
Hemsidan 
http://hjalpjorden.vingar.se/ 
Klickbara mål-kartlänkar och lite teknik finns på
 
http://slagrutenytt.vingar.se/HJ-aktiviteter.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------


TV-TIPS

 

Vi har tagit fram bra, aktuella TV-tips, från många kanaler, om sådana saker som personer med intressen inom 
det alternativa området kanske vill se, så att du slipper bläddra igenom alla TV-program själv. Vi antar att du tittar i
genom de vanligaste kanalernas programtablå själv, så de har vi inte med bland tipsen.

Läs här: 
http://tv.jordstralningscentrum.se/tv-2013-12.htm

Lätt att hitta de mest intressanta programmen här!
 


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

HUMORI deklarationstider


 
 


 


 


 


 


 


 

    Kära skattekontor                                                             Jag vill gärna säga upp              Var vänlig stryk mitt                                                                               
                                                                                                 mitt abonnemang hos Er            namn ur Ert register - Ha, jag såg hur du stoppade en tesked i fickan.
- Ja, doktorn har sagt att jag alltid skall ta en tesked efter varje måltid.


- Det är förfärligt. Jag läste att varje gång jag drar ett andetag och blåser ut det igen så dör 32 människor.
- Du borde nog ta och tala med din tandläkare!


- Jomen snälla tandläkaren. Det var inte den tanden jag ville ha utdragen.
- Lugn, lugn. Jag kommer till den så småningom…


Ur TV-programmet:
20.00-19.00   Vi ser tillbaka

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TÄNKVÄRT

Vem orkar bry sig om andra eller världen när man själv har problem?

Jo, den som har öppnat sitt hjärta har alltid den förmågan.

Kärleken är alltid störst.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 


  Eva Svensson och Per-Uno Fransson  
Jordstrålningscentrum

e-mail:  jc@adante.se 
 
tel: 08 - 510 110 25    
 
www.jordstralningscentrum.se


Tipsa gärna fler personer om vårt nyhetsbrev,
så de också får en chans att hitta och börja utforska de osynliga världarna och få hjälp med alternativa metoder!

Varför inte vidarebefordra detta till lämpliga vänner och bekanta?