nr 1

4 januari 2013
 JORDSTRÅLNINGSCENTRUM 

www.jordstralningscentrum.se


 
Gamla nummer av vårt nyhetsbrev Slagrutenytt finns på  http://slagrutenytt.vingar.se   

Vill du läsa om och ev. köpa våra produkter så kan du göra det genom hemsidan och beställa via mail. 


 

INNEHÅLL:

-  LITE AV VARJE 

-  FÖREDRAG OCH  KURSER 

-  HJÄLP JORDEN  

-  HUMOR   

-  TÄNKVÄRT
  

LITE AV VARJE


God fortsättning på det nya året och välkommen till Den nya tiden!
Äntligen har vi passerat 21/12 2012 som varit så mycket omskriven.
De som stressade på som vanligt den dagen märkte nog inte så mycket speciellt, för att säga ingenting, av den dagen.
Den som gav sig tid att sitta ner och meditera och känna efter kanske kunde uppfatta de mängder energier som var i omlopp.
Många tusen männsikor runt hela vår jord var dessutom aktiva med meditationer och ceremonier den dagen.

Är allt över nu?
Nej, så är det nog inte. Det är bara att se sig runt hur det fortfarande ser ut på jorden.
Så som det ser ut i vårt intre, så ser det ut i den yttre världen, och det är inte roligt.
Så det negativa accelerarer fortfarande. Eftersom vi i Den nya tiden höjer vårt medvetande så finns det i alla fall hopp.
Det gäller bara att vi skall lyckas ändra oss i tid, innan planeten är helt förstörd.
Det förespås fortfarande jobbiga tider, t o m jobbigare än förut, innan vi kommit igenom.
Det är lätt att förstå om man ser sig om i välden.

Vad kan man göra för att underlätta sin egen process mot högre medvetande för att komma igenom de besvärliga tiderna lättare?
Som jag ser det så behöver vi alla, förutom att jobba med de yttre miljöproblemen, jobba på att ändra oss för att vi och jorden skall överleva och transformeras på ett bra sätt.

Ett förslag är att som en bit av det försöka börja leva det liv som man kanske egentligen vill leva; med mindre stress, mera privat tid för att uppnå harmoni och och ha tid för eftertanke, helt enkelt må bättre i ditt inre.
Börja leva mer i kärlek och frid, så speglar det sig även i det yttre och kan spridas.

Vi behöver släppa mycket gammalt för att kunna göra detta.
Det är inte alltid lätt, men det är oftast enklare att göra det frivilligt än att så småningom tvingas till det av "yttre" omständigheter.
När medvetandet höjs så är det mycket lättare att förändra sig. Man får en förståelse för saker och ting på ett annat, högre sätt vilket gör det lättare att släppa gammalt som egentligen inte är rätt för en själv längre och därmed kunna ta till sig nytt.

Ju högre frekvens vi har, ju mer höjs vårt medvetande och vice versa.
Den biten kan vi delvis hjälpa till med på Jordstrålningscentrum genom att vi lagt in en kurs i detta 26-27 januari.

Kursen hjälper oss dels med att få tillgång till det höga Kristusmedvetandet och dels med kristallkroppen, som är kroppen i den 5:e dimensionen som vi nu går in i. Den kroppen har mycket högre frekvens än vår nuvarande och är också annorlunda uppbyggd.
Kristallkropp tycks de få som höjt sitt medvetande.
Resultatet i praktiken är, enligt min uppfattning, att lättare få  tillgång till fler förmågor som t e x intuition och öka styrkan på tankens kraft i vardagen, att på djupet förstå saker och därmed kunna släppa sina gamla problem, m.m.
Själv har jag uppmärksammat att jag fått två olika kristallauror under de senaste två åren och olika förmågor har förbättrats väsentligt.

Vi uppfattar den här kursen som viktig för många. Den ger nya möjligheter!
Du kan läsa mer under PROGRAM längre ner i nyhetsbrevet.

                                             Aktuellt ämne så här års, även om det inte är alternativt :-)
Det här är ett utdrag ur Plantagens sista nyhetsbrev (en handelsträdgård i bl a Frescati: www.plantagen.se,
De har bl a många bra medlemsrabatter på blommor, just nu 50 % på gröna växter).

Vad ska jag mata fåglarna med?

I princip gäller att utfodra fåglarna med så mycket kolhydrater och fett som möjligt, och fåglarna har själva oftast en bra känsla för vad som passar dem. Olika sorters fåglar gillar förstås olika sorters mat, här följer en förteckning med exempel på vad du kan mata med:

 

Hampfrö
Grönfink, domherre, bofink, bergfink, gråsparv, pilfink, talgoxe, blåmes, entita, talltita.

Solrosfrö
Grönfink, domherre, stenknäck, talgoxe, nötväcka.

Havre, brödbitar, kokt osaltat ris
Gulsparv, gråsparv, turkduva, ringduva.

Vildfågelfrö, burfågelfrö, linfrö
Gråsparv, pilfink, bofink, bergfink, grönfink, gråsiska, grönsiska, järnsparv.

Bokollon
Bofink, bergfink, nötväcka.

Ekollon
Nötskrika, nötkråka, ringduva, nötväcka.

Hasselnötter
Nötskrika, nötkråka, nötväcka, större hackspett.

Jordnötter
De flesta mesarna, nötväckan och siskor.

Talg, ister, späck, kokosfett
Blåmes, talgoxe, kungsfågel, större hackspett, nötskrika, skata, trädkrypare.

Äpple, päron, banan, rönnbär, oxelbär
Trastar, sidensvans, stare.

Tänk på att inte mata fåglarna med mat som innehåller salt, gammalt mögligt bröd eller bröd med saffran i. Vill du ge dem något lite extra fint så tycker de väldigt mycket om smör och margarin eller russin. Smöret och margarinet innehåller lite salt men inte mer än vad fåglarna klarar av.


INTRÄDE
Vi har hållit samma inträdesavgifter under ett antal år och har jämförelsevis ett av de absolut lägsta priserna för öppna föredrag.
Andra tar normalt 250:-, 350:- eller mer för ett föredrag på kanske 1,5 timme. Vi har tagit 130:- för 2,5 timme.
Tyvärr så se vi att vi inte kan hålla kvar det priset för under hösten förekom det att flera kvällar t o m gick med klar förlust
.
Så kan det naturligtvis inte fortsätta. Våra föredragshållare behöver ett rimligt arvode och vi behöver också en del om vi skall ha råd att fortsätta.
Därför blir vi tvungna att höja inträdet till 180:- per kväll, men det kan variera och anges då separat.
Fika tillkommer som vanligt med 20:- för de som vill ha kaffe/te och egna bredda smörgåsar med ost och gurka
.

imap://jc%40vingar%2Ese@imap.vingar.se:143/fetch%3EUID%3E.INBOX%3E2047?part=1.3&filename=image003.gif


FÖREDRAG OCH  KURSER 

 

 

ÅR 2013 UR ETT ASTROLOGISKT PERSPEKTIV  - THOMAS JÖNSSON                      populär!
FÖREDRAG  Måndag 21 januari 2012 kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56   Inträde: 180:-
Himlakropparnas rörelser och inbördes cykler beskriver symboliskt de medvetandeförändringar och utmaningar som vi genomgår kollektivt. I synnerhet de yttersta planeternas förlopp avspeglar stora förändringar. Detta anger tonen för året.
Thomas beskriver dessa processer för år 2013 och hur det då påverkar oss som människor.

Thomas Jönsson är astrolog, författare och terapeut med över 25 års erfarenhet.
Motsvarande föredrag har tidigare år varit otroligt uppskattade!

Förvånandsvärt mycket av vad han har förutsagt för de föregående åren har slagit in!
www.astrofool.comMissa inte årets första kurs!

KRISTUSMEDVETANDE-HEALING OCH DEN KRISTALLINA KROPPEN 
Lördag-söndag 26-27 januari                                                                                             en viktig kurs! 
Vi uppfattar den som både spännande och väldigt viktig för de som vill följa med och utvecklas
i den Nya tiden som vi nu stigit in i. Det här är något som tycks ske för många (alla?),
Många har redan känt av problem de senaste månaderna eller året, med hälsa, känslor och besvärliga upplevelser.
Ett medvetet deltagande i utvecklingen  förenklar processen, så att man slipper mycket av de obehag som man nu annars kan uppleva.
 

KRISTUSMEDVETANDE-HEALING OCH DEN KRISTALLINA KROPPEN
- NEW EARTH VISION - ULLA ANDEREN och GARY KENDALL
 
                                                  
KURS   Lördag-söndag 26-27 januari kl.10-17 
Dörröppningen till femte dimensionens medvetande har öppnats och överföringen till en ny nivå av medvetande har börjat.
Starka, högdimensionella energier kommer att komma till jorden och ändra våra liv, vår värld
- allt ändå ner till själva strukturen på våra celler. Vi behöver veta hur detta kommer att påverka oss och vad vi
behöver göra för att förändra oss själva in i den femte dimensionens medvetande.
Det är dags att hoppa in i femte dimensionens ljus.

Du bjuds in till att delta i en  workshop som handlar om vad som händer just nu.
Guiderna har gjort  kursschemat:
- Stig in i femte dimensionens medvetande och förbli uppkopplad.
- Befria hjärtcentrat från tredje dimensionens begränsningar.
- Heala dig själv och andra med Kristusmedvetenhet.
- Arbeta med Kristallenergierna, den femdimensionella kroppens heliga geometri.

Vi kommer också att diskutera:
- Förändringarna av våra fysiska kroppar när vi fullständigt  kommer in i femte dimensionen.
- Vårt nya chakrasystem och förändringen av den emotionella och mentala kroppen.

Kursen är på blandad engelska och svenska, då Ulla är svensk men Gary bara talar engelska.
Pris: 2150:- varav anmälningsavgift 350:-
Läs mer på
www.newearthvision.org

  

HÄLSOFÖREDRAG med BIRGITTA KLEMO       
FÖREDRAG  Måndag 28 januari,  kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56   Inträde: 180:-
Birgitta Klemo är en av Sveriges erkänt skickligaste terapeuter och har arbetat med alternativ  medicin i ca 45 år. Birgitta har haft stor framgång med sina patienter och lyckas ofta även med sådant som andra terapeuter har problem med, t ex sköldkörtel, ögonsjukdomar, bukspottkörtel och barnlöshet. Birgitta har med ålders rätt dragit ner takten på sin verksamhet men håller fortfarande föredrag och en del kurser. Hon har haft flera omtyckta terapeututbildningar hos oss och hennes föredrag har varit milt sagt mycket omtyckta.
Kvällens  huvudämne är inte klart ännu, men kommer i nästa nyhetsbrev.

Birgitta är känd för att under sina föredrag ge mängder med tips på egenbehandlingar. Hon är snabb och hinner gå igenom många olika hälsoproblem på en kväll. Hon ger då exakt handledning om preparat, doseringar och andra åtgärder för olika åkommor.

Under kvällen finns också möjlighet att ställa frågor. Birgitta brukar svara snabbt och ge exakta beskrivningar på hur man kan hantera allehanda hälsoproblem, inklusive preparat och dosering.
 Frågedelen brukar vara mycket uppskattad eftersom frågorna och råden ofta berör många personers problem, inte bara frågeställarens, och man brukar få lära sig många olika saker.
Ta med penna och papper så att du kan anteckna.

Birgitta Klemos 7 helger långa terapeututbildning i samarbete med oss har gått under tre år men ges inte fler gånger då Birgitta inte vill hålla så långa utbildningar längre.  Många har ändå bett om att Birgitta skall fortsätta att förmedla sina enorma kunskaper. Vi kommer därför ge ut kursen för självstudier. Den riktar sig både till alternativa hälsoterapeuter som vill höja sin kompetens, och till privatpersoner som är intresserade för egen eller nära och käras del.
Kursmaterialet är dels en exakt nedskrivning av Birgittas undervisning från en sju helgers kurs, i form av en kurspärm på över 350 sidor, med mängder av information och behandlingsråd, och dels en inspelning från alla helgerna, där man kan följa undervisningen.
Under kvällen så kommer du ha möjlighet att på bokbordet få se materialet.

 
KJELL IVAR PETTERSSON ÅTERKOMMER             
FÖREDRAG  Måndag 4 februari,  kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56   Inträde: 180:-
Kjell Ivar är en mycket  duktig shaman, utbildad bl a av en shaman i Amazonas.
Han var hos oss under hösten och återkommer nu med mer info om magi och shamanism.

Under våren kommer Kjell Ivar ge en möjlighet till att utbilda sig till shaman i form av en 3 helgers lång utbildning.
Den första delen handlar om hur man skyddar sig mot negativa energier.
Den kommer i mars och man kan anmäla sig till enbart den om man inte vill gå hela utbildningen.
Många personer har problem med mörka energier och kan ha behov av den här delkursen.
De som vill utbilda sig själv till shaman, för att själv kunna göra shamanarbeten, går alla tre delarna.
Den andra och tredje delen handlar om magi och shamanism och kommer i april och maj.
Mer info kommer senare.


Det fortsatta vårprogrammet kommer succesivt att läggas ut

t ex så har vi KURS i PENDLING 16-17 februari. 


LOKALER OCH KOSTNADER
Föredrag
är det ingen föranmälan till, om det inte anges speciellt, utan det är bara att komma till Kammakargatan 56 i Stockholm,
(samma kvarter, men inte gata, som Vattumannen), .
Föredragen börjar kl 18.45 och slutar 22.00, med kaffepaus i mitten.

Vi öppnar normalt dörrarna kl 18.00. Kom i tid till populära föredrag!

Inträdet för föredrag på Kammakargatan är normalt 180:- + 20 för fika för de som vill ha, om inget annat anges.
Kurser och workshops har andra priser (se respektive programpunkt)


 

Obs! Kurser hålls aldrig på Kammakargatan, utan adress fås vid anmälan.

ANMÄLAN OCH BETALNING
Anmälan till kurs görs genom att sätta in anmälningsavgiften på Jordstrålningscentrums pg 410 89 43 -4 och samtidigt maila eller ringa in namn, adress och mailadrss eller telefonnummer.
Anmälningsavgiften ingår i kursavgiften. Vi skickar bekräftelse på att du kommit med på kursen.
Resterande kursavgift ska  vara inbetald senast 14 dagar före kursstart.
V.v skriv tydligt kursens namn och datum, ditt namn, adress, e-mail och telefonnummer på inbetalningen om det går.

Anmälan är bindande tre veckor före kursstart. Det innebär att vid återbud senare än 3 veckor före kursstart är du skyldig att betala hela kursavgiften p g a att våra kostnader då är fastlåsta. Avbokning skall alltid ske skriftligt och du får en skriftlig bekräftelse på den så att den gäller. Anmälningsavgiften betalas ej tillbaka. Du har alltid rätt att skicka någon annan i ditt ställe.
Om kursen inställs eller flyttas till annan datum sker naturligtvis full återbetalning till de som tänkt gå kursen

 

                                                     VÄLKOMMEN!

cid:234473301@24012009-0687

 

HJÄLP JORDEN - KLIMAT - MILJÖ

SKICKA HEALING

 Vi arrangerar så att många människor samarbetar och skickar healing till olika ställen på jorden
två kvällar per vecka, onsdag och söndag.

Du får gärna var med.

Tiden är alltid 19:30 - 19:45.
Om det inte passar dig så går det att skicka mellan kl 18 och 20.

På onsdagar skickar vi främst till mer lokala mål i Norden. På söndagar till andra mål i hela världen.
Där kommer även internationella grupper att medverka och skicka healing och positiva tankar.   

Hoppas att du tycker att vår framtid och Moder Jord
är värd att få en kvart eller två i veckan.


Tillsammans gör vi underverk med miljön, klimatet
och utvecklingen! 

Kartor på målen dit vi skickar finns på:
http://maps.google.com/maps?hl=en&tab=wl
http://eniro.se 
http://hitta.se

Här nedan finns mål: (klicka på länken)


 

DATUM

DAG

MÅL              tid gärna 19:30 - 19:45 
annars när det passar dig mellan
18 - 20.

130106

SÖN

  Irak/ norra, Mosul

130108

ONS

  FIN/ Finska viken Kotka - St Petersburg - Narva

130113

SÖN

  Peru/ Titicaca

     

Målområdet är:
nämnda orter och ungefär det kartan visar runt om. 
S = Sverige, N = Norge, DK = Danmark, FIN = Finland 
På kartan kan du kryss-klicka bort den obligatoriska vita "lappen",
Du kan växla mellan kartbild som passar dig, vanlig kartbild, satellitfoto eller natur/grund-karta.
Du kan zooma dig ut och in. Skicka ungefär till det beskrivna målet och kartbilden.
Hemsidan
 http://hjalpjorden.vingar.se/
Klickbara mål-kartlänkar och lite teknik finns på
http://slagrutenytt.vingar.se/HJ-aktiviteter.htm    
cid:image003.gif@01CA1C78.9E04D310

TV-TIPS 

Vi har läst igenom de flesta kanalers program  (utom 1-5, som man ändå läser igenom själv) för att se vad de har att erbjuda!
Det finns många intressanta TV-program för oss som gillar ”alternativa” program,

om t exjordens och människornas medvetandehöjning och utveckling, energier, hälsa, UFOs,
gammal historia sedd med nya ögon osv osv…
:

Läs våra utvalda programförslag här:
 http://tv.jordstralningscentrum.se/tv-2012-30.htm
Vi har haft julluppehåll så alla dagars program finns inte med den här gången.

cid:image003.gif@01CA1C78.9E04D310

 


 HUMOR   

Förakta inte en spådam
En man går in till en spådam för att få sig ett skratt.
"Jag ser att du har två barn"  säger spådamen.
"Ha, det är vad du tror" säger mannen föraktfullt.
"Jag har tre barn!"

"Ha" säger spådamen.
"Det är vad du tror."

 
En rolig repris: Kommer ni ihåg den här? Passar just i juletider!

En liten gåta
Det var en gång en perfekt man och en perfekt kvinna.
De träffades och eftersom deras förhållande var perfekt så gifte de sig.

Bröllopet var perfekt och deras liv som ett gift par var också perfekt.

En julafton när det snöade mycket så åkte det perfekta paret bil på en slingrande väg.
Plötsligt såg de någon vid sidan om vägen som hade fått punktering.

Det var jultomten med säcken full av presenter.
Eftersom de inte ville göra barnen besvikna erbjöd de jultomten att åka med dem,
så att han skulle hinna dela ut presenterna. Och så började de snart dela ut presenterna.

Men tyvärr försämrades vädret och de tre råkade ut för en olycka.

Bara en av dem tre överlevde. Vem?


(Tänk först och titta sen på svaret nedan)Givetvis överlevde den perfekta kvinnan.
Hon är den enda av de tre personerna som existerar i verkligheten.

Alla vet att jultomten inte existerar...

....och vad kan man säga om de perfekta männen!!För kvinnor slutar historien här.

Männen kan läsa vidare.


 
 Bonus för män:


Om inte jultomten existerar och inte den perfekta mannen,
så betyder det att kvinnan körde. Det förklarar olyckan.


Och en sak till: Om du är kvinna och läste slutet av historien så bevisar det att:

Kvinnor aldrig gör vad de blir tillsagda ;-)


cid:image003.gif@01CA1C78.9E04D310

 
TÄNKVÄRTNär våra medvetanden höjs, så behöver vi även öka vår etik och moral.
Vi behöver också se till att vi verkligen vandrar vår livsväg
och inte fladdrar omkring någon annanstans.


Fundera på vad du gör idag som du inte borde göra
och
vad du inte gjort men kanske borde göra.

Det finns stora möjligehter att utvecklas nu i Den nya tiden.
Och det är alltid extra lätt att börja då ett nytt år startar.

cid:image003.gif@01CA1C78.9E04D310

En God fortsättning i Den nya tiden!
önskar
Eva Svensson och Per-Uno Fransson  
Jordstrålningscentrum

e-mail:  jc@adante.se 
 
tel: 08 - 510 110 25    
 
www.jordstralningscentrum.se


Tipsa gärna fler personer om vårt nyhetsbrev,
så de också får en chans att hitta och börja utforska de osynliga världarna och få hjälp med alternativa metoder!

Varför inte vidarebefordra detta till lämpliga vänner och bekanta ?