Detta blir av nån anledning inte alltid så likt mail-utskicket, både färg o typsnitt ändras osv.
Eftersom så få kollar här lägger vi inte ner tid vi saknar på att göra detta snyggt.
En del roliga bilder lyckas vi inte heller föra över hit...
Glöm inte att anmäla er till kurser ni  vill vara med på i god tid,
nu har vi haft flera fullbokade i rad...
Glöm inte att kolla TV-tipsen och tipsa vänner om Slagrutenytt.

Varje vecka hör vi många nya som önskar att de känt till detta tidigare...

nr  23

19 november  2010

 JORDSTRÅLNINGSCENTRUM 
www.jordstralningscentrum.se


 
 

 Vill du läsa om och ev. köpa våra produkter så kan du göra det genom hemsidan och beställa via mail. 


 

 

INNEHÅLL:

-  LITE AV VARJE   
-  KURSER T.O.M. FEBR 2011
-  FÖREDRAG OCH HELA PROGRAMMET T.O.M. FEBR 2011
-  HJÄLP JORDEN  
-  TV-TIPS   
-  HUMOR   
 
-  TÄNKVÄRT  

 

LITE AV VARJE

 

KURS I  BIOMAGNETSIM med Johnny Grimståhl - NYA DATUM

Kurstillfällen:   Del 1 (BM 1): 11 - 12:e december.
eller:
Del 1 (BM 1):  26 - 27:e mars                                            

Del 2 (BM 2): 7 - 8:e maj 
Del 3 (BM3): prel. Juni

 

KURSER T.O.M. FEBR 2011

OBS! ett par nya datum på KURSERNA i Biomagnetism


MAYAKALENDERN  –  OLA (ANIEL) PETTERSON

KURS  Lördag-söndag 27-28 november,  lö 10-17, sö 9-16. Pris 2150  kr

 Aniel har så mycket information och material om Mayakalendern, så de som är intresserade erbjuds en hel helgkurs, för att komma djupare in i ämnet och därmed få större förståelse för vad Maya-folkets spådom innebär för jorden och mänskligheten i framtiden. 
Då nu Mayakalendern går mot sitt slut 21 dec 2012 spekuleras det över hela jorden om vad detta kommer att innebära för mänskligheten och vad mayas "Långa Räkning" mäter för typ av händelser.
Aniel upplyser oss om de nya rön som framlagts av "Mayas Elders" (de äldre som bevarat kunskaperna) om den heliga kalendern.
Mayafolkets andliga uppgift har varit att bevara Tidsplanen för denna transformation, vilken har förberetts sedan fallet av Atlantis. Ursprungsbefolkningar och esoteriker har sedan 13000 år guidats för att bygga och nu aktivera "The Grid".

Enligt profetiorna är tiden snart inne för människorna att genomgå den största genetiska förändringen i Galaxens histora - den Femte Solen skall födas.

En händelse som kommer att ge oss tillbaka den medvetenhet vi ägde för 13 000 år sedan, korsbefruktat med de kunskaper och framsteg vi gjort sedan dess. Vi går emot en gyllene Tidsålder - om vi vandrar med tiden.
Pris 2150:-

=====================================

RUNMAGI  OCH SHAMANISM  –  JÖRGEN I ERIKSSON
KURS  Lördag-söndag 4-5 december,  lö 10-17, sö 9-16. Pris 2150  kr 
Kunskap om runor och runmagi är en del av den nordiska shamanska traditionen och kunskapsvägen. 
Runorna har en mäktig inneboende kraft och uttrycker totaliteten av all kunskap som finns utspridd överallt i naturen. 
De är portar in i Drömtiden och den ickeordinära verkligheten och en förbindelselänk mellan människan och naturen.

Med hjälp av runorna kan man ställa sig i harmoni och balans med den kosmiska väven, hela sig själv och bidra till harmoni och balans för Moder Jord.

På den här kursen går vi igenom utharkens uppbyggnad, runornas betydelse och väsen, hur man på ett ödmjukt sätt kan använda runor ceremoniellt och magiskt och hur man förenar och sammansmälter runorna med andra shamanska metoder.

Kursledaren Jörgen I Eriksson har arbetat med shamanism i nordisk tradition i snart 30 år och har bland annat skrivit böckerna Sejd 3.0,Runmagi och shamanism 2.0, Naturens återkomst, Atrid Grimssons Svartkonstbok och Shamanens Edda.

====================================

LIEMANNEN  –  En kurs om döden  - CARINA HULTQVIST

KURS  Lördag-söndag 11-12 december,  lö 10-17, sö 9-16. Pris 2150  kr  
Det enda som är helt säkert i det här livet är att vi alla, var och en, skall dö. 
Alltså borde alla skaffa information om det och förbereda sig, 
så att det kan ske på ett bra sätt och vi mår bra av det istället för att vara rädda, 
och även så att vi kan hjälpa andra att dö på ett tillfredställande sätt!
  
 
De flesta av oss kommer förr eller senare i kontakt med döden. Är döden slutet, eller?
I den här kursen ska vi samtala om det mest spännande som finns, nämligen döden. 
Vad händer när någon dör? Vi studerar vad olika traditioner har att säga om döden och döendet. Kursen presenterar b.l a Tibetanska Dödsboken, den Egyptiska Dödsboken samt The New Book of the Death. Vidare presenteras några olika religiösa uppfattningar 
om döden och vad den innebär. 
Att förbereda sin egen död. Meditationer, praktiska förberedelser.
Helande, ceremonier och ritualer som du kan utföra under någons sista dagar, och som underlättar för den döende. Dödsprocessens olika steg, medicinskt, esoteriskt, psykologiskt och andligt. Nära-döden-upplevelser. Sorgeprocessen. 
Vad händer efter döden? Finns det ett liv efter detta, eller tar allt slut då vi dör? 
Ser alla ljuset i tunneln? Kommer man till himlen direkt? Finns det någon som hjälper till? 
Återföds vi efter en tid? Vem väljer? 
Kan vi samtala med de döda? Var finns de? Tänker de på oss? 
Med denna nya förståelse och insikt kan vi hjälpa våra nära och kära att släppa rädslan och 
att släppa taget om den fysiska kroppen med skratt och tårar, i glädje och kärlek.

=====================================

BIOMAGNETISM  –  JOHNNY GRIMSTÅHL - NYTT DATUM
KURS  Lördag-söndag 11-12 december, lö 10-17, sö 9-16
På kursen lär du dig teori och praktik om Biomagnetism, pH-värdets betydelse och inverkan på vår hälsa. Hitta gömställen för virus, bakterier och parasiter och få bort dem med magneterna. Diagnos och testnings- metoder. Behandlingsschema och hjälptabeller som gör det lätt för dig att snabbt hitta de rätta ställena att placera magneterna på. Du kommer att häpna över resultaten.
Denna kurs är ägnad likväl åt vanliga människor som terapeuter. 
Pris 2.150:- Se även 22/11.


För de som sen vill gå vidare så finns det 2 fördjupningstillfällen:

Del 2 (BM 2): 7 - 8:e maj 
Del 3 (BM3): prel. juni

====================================

FÖRVERKLIGA DINA MÅL – SPIRITUAL OPTION  –  PETER KARLÉN
KURS  Lördag-söndag 11-12 december,    lö 10-17, sö 9-16. Pris 2150  kr 
Se föredragstext 15/11. Förverkliga dina mål samtidigt som du växer som människa.
På denna kurs lär du dig det kompletta systemet för att snabbt och säkert kunna förverkliga alla dina mål. Du får under handledning tillämpa teknikerna direkt på ett mål du valt att arbeta med. Eftersom detta system skapar harmoni mellan den du är och dina mål, så når du dem på snabbaste möjliga sätt och helt utan stress. Du blir den personen som naturligt får det du vill ha.

 • Hur du sätter mål
 • Hur du neutraliserar de negativa upplevelser som ligger bakom dina blockeringar
 • Hur du naturligt omvandlar negativa personliga egenskaper till positiva
 • Hur du tar reda på vad du egentligen vill
 • Hur du blir disciplinerad och fokuserad helt ansträngningslöst
 • Hur du gör varje handling du behöver göra till en fröjd
 • Hur du hittar den bästa och snabbaste vägen till ditt mål

Följer du detta program så är det så gott som 100% säkert att du uppnår dina mål!
Peter har föredrag 15 nov om Spiritual Option (läs mer text där)

 

2011

====================================

BIOMAGNETISM  –  JOHNNY GRIMSTÅHL – NYTT DATUM
KURS  (Del 1) Lördag-söndag  26 - 27:e mars, lö 10-17, sö 9-16 
På kursen lär du dig teori och praktik om Biomagnetism, pH-värdets betydelse och inverkan på vår hälsa. Hitta gömställen för virus, bakterier och parasiter och få bort dem med magneterna. Diagnos och testnings- metoder. Behandlingsschema och hjälptabeller som gör det lätt för dig att snabbt hitta de rätta ställena att placera magneterna på. Du kommer att häpna över resultaten.
Denna kurs är ägnad likväl åt vanliga människor som terapeuter. Pris 2.150:- Se även 22/11.

För de som sen vill gå vidare så finns det 2 fördjupningstillfällen:
Del 2 (BM 2): 7 - 8:e maj 
Del 3 (BM3): prel. juni


=====================================

MASSAGEKURS 
 MED INTUITIV TOUCH  –  CARINA AMNÉR SALAS
Nybörjarkurs i svensk klassisk massage med intuitiv touch.

KURS  Lördag-söndag 12-13 februari , lö 10-17, sö 9-16
Du kommer genom många övningar att lära dig ge en helkroppsmassage samt sittande massage. Grundläggande anatomi och fysiologi ingår. Carina arbetar mycket med intuition och närvaro under sina behandlingar och hjälper nu till att väcka upp din intuitiva förmåga att ge massage (en förmåga som vi alla har) under helgens kurs.
Carina Amnér Salas är certifierad och diplomerad massör, utbildad av Axelsons Gymnastiska Institut, där hon även varit lärare i Massage i Skolan-kurserna. Hon är leg. sjuksköterska med erfarenhet av beröring/massage inom vården bl.a.  från Vidarkliniken och äldrevården.  
Pris 2150  kr  

====================================

SAMERNAS YTTRE OCH INRE TRADITIONELLA VÄRLD  –  LAILA SPIK  
KURS  Lördag-söndag 26-27 februari, lö 10-17, sö 9-16
Laila spik är en av de ytterst få svenska samer som valt att fritt berätta om alla de samiska traditionerna.
Hon håller en helgkurs där hon förmedlar uråldrig visdom och kunskap från ett folk som lever i harmoni med naturen. 
Du får även smaka en samisk lunch: Manlavssoppa med barkbröd och enbärssmör. 
Läs mycket mer om kursen på vår hemsida.  Pris 2150  kr.

                   


FÖREDRAG OCH HELA PROGRAMMET T.O.M. FEBR 2011

Klicka för detaljerad pdf-fil här:
http://kul.adante.se/JC-prog-2010ht.pdf

Alla föredrag är på Kammakargatan 56 klockan 18 45 - 22 00. .

Föredragen kostar 130:- . Fika  20:- för de som vill. 
Kurslokalerna varierar, men är oftast centralt i Stockholm. 
Ändringar och tillägg i programmet meddelas på hemsidan och i vårt Nyhetsbrev(som du just läser).

 
Se längst ner under den här rubriken för vägbeskrivning till föredragen.


BIOMAGNETISM- JOHNNY GRIMSTÅHL  
FÖREDRAG 
 Måndag 22 november kl. 1845   Lokal: Kammakarg 56
Biomagnetism är en metod för att upptäcka och korrigera avvikande pH-värden i kroppen, och på detta sätt avslöja närvaron av patogena mikroorganismer; virus, bakterier, svamp och parasiter. Biomagnetism är en metod för både diagnostik och behandling.
Virus och bakterier med lika frekvens är förenade via elektromagnetiska vågor (magnetisk bioresonans). Detta förstärker deras sjukdomsframkallande förmåga och ökar deras motståndskraft mot immunförsvarets antikroppar. Genom att applicera starka magneter på de ställen där man har påvisat patogena mikroorganismer, återställer man pH-värdet till neutralt (pH 7), vilket tar bort deras livsmiljö. 
Man har på detta sätt behandlat och botat tusentals personer i Mexiko och i Chile med svåra sjukdomar där ingen annan behandling har hjälpt.

Johnny återkommer med kurser i Biomagnetism under våren.

GRATIS INFORMATIONSKVÄLL
Onsdag 24 november  kl. 1845  Lokal: Kammakargatan 56  
Information för nybörjare om våra s.k. övernaturliga förmågor, som ofta kan tränas upp. 
Kom och lyssna när vi går igenom grunderna! 
Vi testar att gå med pekare och stå på currykors för att känna hur det känns.                  
Känn hur muskelsvag du blir där!

MAYAKALENDERN  –  OLA (ANIEL) PETTERSON
KURS  Lördag-söndag 27-28 november,  lö 10-17, sö 9-16. Pris 2150  kr

 Aniel har så mycket information och material om Mayakalendern, så de som är intresserade erbjuds en hel helgkurs, för att komma djupare in i ämnet och därmed få större förståelse för vad Maya-folkets spådom innebär för jorden och mänskligheten i framtiden. 
Då nu Mayakalendern går mot sitt slut 21 dec 2012 spekuleras det över hela jorden om vad detta kommer att innebära för mänskligheten och vad mayas "Långa Räkning" mäter för typ av händelser.
Aniel upplyser oss om de nya rön som framlagts av "Mayas Elders" (de äldre som bevarat kunskaperna) om den heliga kalendern.
Mayafolkets andliga uppgift har varit att bevara Tidsplanen för denna transformation, vilken har förberetts sedan fallet av Atlantis. Ursprungsbefolkningar och esoteriker har sedan 13000 år guidats för att bygga och nu aktivera "The Grid".

Enligt profetiorna är tiden snart inne för människorna att genomgå den största genetiska förändringen i Galaxens histora - den Femte Solen skall födas.

En händelse som kommer att ge oss tillbaka den medvetenhet vi ägde för 13 000 år sedan, korsbefruktat med de kunskaper och framsteg vi gjort sedan dess. Vi går emot en gyllene Tidsålder - om vi vandrar med tiden.
Pris 2150:-

Olas hemsida http://haniel.se

NY TYP AV UNDERFUNKTION I ÄMNESOMSÄTTNINGEN – EINAR BERG                 
FÖREDRAG 
 Måndag 29 november kl. 1845   Lokal: Kammakarg 56 
Dr Einar Berg kommer i kväll att tala om att det nu finns en mycket spridd sjukdom p g a miljögift och som kan orsaka övervikt, abnorm trötthet, kronisk depression, huvudvärk, diabetes, mensproblem, förstoppning, hjärtsjukdom, högt blodtryck, allmän olust m.m

RUNMAGI  OCH SHAMANISM  –  JÖRGEN I ERIKSSON
KURS  Lördag-söndag 4-5 december,  lö 10-17, sö 9-16. Pris 2150  kr 
Kunskap om runor och runmagi är en del av den nordiska shamanska traditionen och kunskapsvägen. 
Runorna har en mäktig inneboende kraft och uttrycker totaliteten av all kunskap som finns utspridd överallt i naturen. 
De är portar in i Drömtiden och den ickeordinära verkligheten och en förbindelselänk mellan människan och naturen.
Med hjälp av runorna kan man ställa sig i harmoni och balans med den kosmiska väven, hela sig själv och bidra till harmoni och balans för Moder Jord.
På den här kursen går vi igenom utharkens uppbyggnad, runornas betydelse och väsen, hur man på ett ödmjukt sätt kan använda runor ceremoniellt och magiskt och hur man förenar och sammansmälter runorna med andra shamanska metoder.
Kursledaren Jörgen I Eriksson har arbetat med shamanism i nordisk tradition i snart 30 år och har bland annat skrivit böckerna Sejd 3.0, Runmagi och shamanism 2.0, Naturens återkomst, Atrid Grimssons Svartkonstbok och Shamanens Edda.

Jörgens hemsida: 
www.norrshaman.net

SAMMANFATTNING AV 16 ÅRS FÖREDRAG OCH KURSER  
 –  EVA SVENSSON och PER-UNO FRANSSON

FÖREDRAG  Måndag 6 december kl. 1845   Lokal: Kammakarg 56

DET ÄR DET HÄR JAG FÖRSÖKT LÄRA UT - SAMMANFATTNING 
 –  CARINA HULTQVIST

FÖREDRAG  Torsdag 9 december kl. 1845   Lokal: Kammakarg 56

OBS! Sista tillfällena för föredrag, kurs och meditation med Carina pga hennes sista termin!

MEDITATIONSKVÄLL – CARINA HULTQVIST
Fredag 10 december,  kl 18.45-21.30. Pris: 90:-.

Föranmälan per telefon eller mail: jc@vingar.se. Lokal meddelas vid anmälan.

LIEMANNEN  –  En kurs om döden  - CARINA HULTQVIST
KURS  Lördag-söndag 11-12 december,  lö 10-17, sö 9-16. Pris 2150  kr  
Det enda som är helt säkert i det här livet är att vi alla, var och en, skall dö. 
Alltså borde alla skaffa information om det och förbereda sig, 
så att det kan ske på ett bra sätt och vi mår bra av det istället för att vara rädda, 
och även så att vi kan hjälpa andra att dö på ett tillfredställande sätt!
  
 
De flesta av oss kommer förr eller senare i kontakt med döden. Är döden slutet, eller?
I den här kursen ska vi samtala om det mest spännande som finns, nämligen döden. 
Vad händer när någon dör? Vi studerar vad olika traditioner har att säga om döden och döendet. Kursen presenterar b.l a Tibetanska Dödsboken, den Egyptiska Dödsboken samt The New Book of the Death. Vidare presenteras några olika religiösa uppfattningar 
om döden och vad den innebär. 
Att förbereda sin egen död. Meditationer, praktiska förberedelser.
Helande, ceremonier och ritualer som du kan utföra under någons sista dagar, och som underlättar för den döende. Dödsprocessens olika steg, medicinskt, esoteriskt, psykologiskt och andligt. Nära-döden-upplevelser. Sorgeprocessen. 
Vad händer efter döden? Finns det ett liv efter detta, eller tar allt slut då vi dör? 
Ser alla ljuset i tunneln? Kommer man till himlen direkt? Finns det någon som hjälper till? 
Återföds vi efter en tid? Vem väljer? 
Kan vi samtala med de döda? Var finns de? Tänker de på oss? 
Med denna nya förståelse och insikt kan vi hjälpa våra nära och kära att släppa rädslan och 
att släppa taget om den fysiska kroppen med skratt och tårar, i glädje och kärlek.


FÖRVERKLIGA DINA MÅL – SPIRITUAL OPTION  –  PETER KARLÉN

KURS  Lördag-söndag 11-12 december,    lö 10-17, sö 9-16. Pris 2150  kr 
Förverkliga dina mål samtidigt som du växer som människa.
På denna kurs lär du dig det kompletta systemet för att snabbt och säkert kunna förverkliga alla dina mål. Du får under handledning tillämpa teknikerna direkt på ett mål du valt att arbeta med. Eftersom detta system skapar harmoni mellan den du är och dina mål, så når du dem på snabbaste möjliga sätt och helt utan stress. Du blir den personen som naturligt får det du vill ha.

 • Hur du sätter mål
 • Hur du neutraliserar de negativa upplevelser som ligger bakom dina blockeringar
 • Hur du naturligt omvandlar negativa personliga egenskaper till positiva
 • Hur du tar reda på vad du egentligen vill
 • Hur du blir disciplinerad och fokuserad helt ansträngningslöst
 • Hur du gör varje handling du behöver göra till en fröjd
 • Hur du hittar den bästa och snabbaste vägen till ditt mål

Följer du detta program så är det så gott som 100% säkert att du uppnår dina mål!
Peter har föredrag 15 nov om Spiritual Option (läs mer text där)

JULFEST   
Onsdag 15 december kl. 1845   Lokal: Kammakarg 56 
Vi avslutar med en festkväll, så att vi kan hinna umgås lite mer.

 

 JANUARI 2011

ÅR 2011 UR ETT ASTROLOGISKT PERSPEKTIV  – THOMAS JÖNSSON
FÖREDRAG  Måndag 17 januari kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56 
Himlakropparnas rörelser och inbördes cykler beskriver symboliskt de medvetande-förändringar och utmaningar som vi genomgår kollektivt. I synnerhet de yttersta planeternas förlopp avspeglar stora förändringar. Detta anger tonen för året. 
Thomas Jönsson beskriver dessa processer för år 2011 och hur det påverkar oss inför de närmaste mycket intressanta åren. Thomas är astrolog, författare och terapeut med över 25 års
 erfarenhet. Motsvarande föredrag i januari 2009 och 2010 blev otroligt uppskattade! 

SAMISKA TRADITIONER BERÄTTADE AV  EN SAMEKVINNA
FÖREDRAG  Måndag 24 januari kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56 
Laila Spik berättar om samernas yttre och inre traditionella värld. Hon är en av de ytterst få samer i Sverige som går ut och i detalj berättar om sitt folks tro och sedvänjor. 
Laila är uppvuxen i en renskötarfamilj och har behållit det samiska sättet att förhålla sig till omvärlden. Laila är en av Sveriges mest kända samer och representerar ofta Sverige vid kontakt med andra ursprungsbefolkningar, t ex Grandmothers. 
Laila återkommer med kurs 26-27/2.  Samisk lunch ingår.  
http://lailaspik.vingar.se

HÄLSOSAMMA  MATLAGNINGTIPS  –  KARIN FREDRIKSSON
FÖREDRAG  Måndag 31 januari  kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56
Karin har studerat 7 år med Steven Acuff och har då lärt sej hur man använder mat som medicin. Hon ger sedan flera år ett antal kurser i ämnet. Mat är inte bara mat, för den kan göra dig sjuk eller frisk… Du blir vad du äter! Optimera näringsintaget! 
Här får du lära dig hur man praktiskt och enkelt  t ex kan mjölksyra grönsaker, blötlägga bönor och helsäd samt andra tillagningsmetoder för att stödja kroppens egna hälsobringande friskprocesser. Karin är kostrådgivare, Shiatsuterapeut, cert. hälsorådgivare och medium.. 
FEBRUARI 2011

BIOMAGNETISM  –  JOHNNY GRIMSTÅHL
KURS  Lördag-söndag 5-6 februari , lö 10-17, sö 9-16
På kursen lär du dig teori och praktik om Biomagnetism, pH-värdets betydelse och inverkan på vår hälsa. Hitta gömställen för virus, bakterier och parasiter och få bort dem med magneterna. Diagnos och testnings- metoder. Behandlingsschema och hjälptabeller som gör det lätt för dig att snabbt hitta de rätta ställena att placera magneterna på. Du kommer att häpna över resultaten.
Denna kurs är ägnad likväl åt vanliga människor som terapeuter. Pris 2.150:- Se även 22/11.

JÛRI LINA  –  KONSPIRATIONSTEORIN – VEM STYR VÄRLDEN?
Finns det någon frimurarkonspiration eller är det endast en spridd paranoid teori?

FÖREDRAG  Måndag 7 februari kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56
Skall man tro på de källor som säger att frimurarordern i hemlighet styrt  hela världsekonomin och världshändelserna sedan slutet av 1700-talet  eller tro på försvararnas förklaringar som säger att frimurarna  bara ägnar sig åt välgörenhet och personlig utveckling? 
Bedöm själv. Under denna högintressanta kväll får åhörarna ta del av de mest dolda bakomliggande orsakerna till vissa världshändelser. Jüri är en undersökande författare med stor kunskap i ämnet och som alltid studerar åtskilliga originalhandlingar om det han gräver i.

MASSAGEKURS  MED INTUITIV TOUCH  –  CARINA AMNÉR SALAS
Nybörjarkurs i svensk klassisk massage med intuitiv touch.

KURS  Lördag-söndag 12-13 februari , lö 10-17, sö 9-16
Du kommer genom många övningar att lära dig ge en helkroppsmassage samt sittande massage. Grundläggande anatomi och fysiologi ingår. Carina arbetar mycket med intuition och närvaro under sina behandlingar och hjälper nu till att väcka upp din intuitiva förmåga att ge massage (en förmåga som vi alla har) under helgens kurs.
Carina Amnér Salas är certifierad och diplomerad massör, utbildad av Axelsons Gymnastiska Institut, där hon även varit lärare i Massage i Skolan-kurserna. Hon är leg. sjuksköterska med erfarenhet av beröring/massage inom vården bl.a.  från Vidarkliniken och äldrevården.  
Pris 2150  kr  

STORSEANS  –  ELISABETH LEANDER
SEANS  Måndag 14 februari kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56
Elisabeth berättar om hur hon ser på livet efter detta och annat hon fått till sig under seanser.
Därefter genomför hon en storseans.
Det finns möjlighet att ställa frågor i slutet av kvällen.

TRE NORDAMERIKANSKA HÖGKULTURER FÖRE COLUMBUS 
–  JENS TELLEFSEN
 
FÖREDRAG  Måndag 21 februari kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56
Jens Tellefsen berättar om det märkvärdiga Anasazifolket som bodde de i jättelika byggnader som uppfördes inuti enorma grottor i blankslipade canyonväggar, med spikraka och i vissa fall många mil långa processionsvägar mellan bosättningarna. En annan kultur konstruerade enorma jordvallar och kullar som visar att de behärskade både symmetri, geometri och astronomi!  De påminner delvis om Nazcafolkets linjefigurer, men detta är i Nordamerika!  Efter ytterligare en kultur finns rester av en terrasserad pyramid som på marken är större än själva Keopspyramiden. De behärskade astronomi, stadsplanering och konsten att konstruera kalendrar! Jens har mycket information att berätta!

SAMERNAS YTTRE OCH INRE TRADITIONELLA VÄRLD  –  LAILA SPIK  
KURS  Lördag-söndag 26-27 februari, lö 10-17, sö 9-16
Laila spik är en av de ytterst få svenska samer som valt att fritt berätta om alla de samiska traditionerna. Hon håller en helgkurs där hon förmedlar uråldrig visdom och kunskap från ett folk som lever i harmoni med naturen. Du får även smaka en samisk lunch: Manlavssoppa med barkbröd och enbärssmör. Läs mycket mer om kursen på vår hemsida.  Pris 2150  kr.

MEDIUMET  ELISABETH LANNGE TALAR OM SINA ERFARENHETER
FÖREDRAG  Måndag  28 februari kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56
Elisabeth berättar om sina erfarenheter av spöken och andar i hemsökta hus och om olika metoder för att mäta spökfenomen korrekt, bl a med magnetometer. Elisabeth kommer också att redovisa sina skeptiska tankar kring en del saker i den nya tidens andlighet - hur man kan bli lurad på olika sätt, och vad man därför bör uppmärksamma vid besök hos t ex medium. Elisabeth låter oss också delta i ett par övningar för att stärka vår intuitiva utveckling. 

Elisabeth Lannge har medverkat som medium i TV i Andarnas makt, Det okända och i Akademin för det okända.
  

 

Klicka här för att läsa Jordstrålningscentrums utförliga föredrags- och kursprogram (t om februari 2011):
http://kul.adante.se/JC-prog-2010ht.pdf

 

ANMÄLAN OCH BETALNING AV KURSER

Föredrag är det ingen föranmälan på, utan det är bara att komma till Kammakargatan 56. 
Föredragen börjar 18.45 och slutar 22.00. Kom i tid till populära föredrag, för det kan bli fullt!
Kostnad 130:- + ev fika 20:-.


Anmälan till kurs görs genom att sätta in anmälningsavgiften på Jordstrålningscentrums plusgiro 410 89 43-4.Anmälningsavgiften är 400:-.


Anmälningsavgiften ingår i kursavgiften. 
Plats på kursen erhålls i tur och ordning efter anmälan och inbetalningsdatum. 
Vi skickar bekräftelse på att du kommit med på kursen. 
Resterande kursavgift betalas senast 14 dagar före kursstart. 
V. v. skriv tydligt kursens namn och datum, ditt namn, adress, e-mail och telefonnummer på inbetalningen. 
Anmälan är bindande tre veckor före kursstart. Det innebär att vid återbud senare än 3 veckor före kursstart är du skyldig att betala hela kursavgiften p.g.a. att våra kostnader då är fastlåsta. 
Avbokning skall alltid ske skriftligt och du får skriftlig bekräftelse på den så att den gäller. 
Du har rätt att skicka någon annan i ditt ställe. Om kursen inställs eller flyttas till annat datum 
sker naturligtvis full återbetalning till de som tänkt gå kursen.  

 

 

 

VÄGBESKRIVNING till föredragslokalen på Kammakargatan 56:   
Här hålls våra föredrag och gratis infokvällar. Ligger i samma kvarter som Vattumannen. 
Närmast är att åka BUSS 47, 53 eller 69 till Norra Bantorget. 
Gå backen uppför Upplandsgatan. Sväng in till höger på Kammakargatan. 
Det går också bra att åka T-bana till Rådmansgatan. Uppgång Tegnérgatan. 
Gå Sveavägen mot city till Adolf Fredriks kyrka. Där går du Kammakargatan till höger. 
56:an ligger uppe på krönet.

 

 

                                                     VÄLKOMMEN!OBS! Ingen föranmälan till föredrag, 
men ibland kan det vara många som kommer och i värsta fall kan det bli fullt, så kom i tid till populära föredrag.
Inträde 
130:-. Fika 20:- om du vill ha (kaffe/te och bred smörgås själv).

 Läs mer om kurserna och övriga villkor under  
respektive kurs på hemsidan  www.jordstralningscentrum.se

PRISER PÅ KURSER
Helgkurser kostar normalt 2.150:- och dagskurser kostar 1.150:-, men det kan variera (se respektive kurs).

ANMÄLAN TILL KURS

Du kan anmäla dig till våra kurser genom att maila till jc@vingar.se, ringa 08-510 110 25 ( säkrast kl 08-10) eller sätta in anmälningsavgiften på plusgirot.   
Skriv namn och adress och mailadress. Vi skickar bekräftelse.

Anmälningsavgift sätts in på pg 410 89 43-4  HJÄLP JORDEN - KLIMAT - MILJÖ
 SKICKA HEALING
 

 Vi  skickar healing till olika ställen på jorden två kvällar per vecka, onsdag och söndag. 
Tiden är alltid 19:30 - 19:45. 
Om det inte passar dig så går det att skicka mellan kl 18 och 20. 

På onsdagar skickar vi främst till mer lokala mål i Norden. På söndagar till andra mål i hela världen. 
Där kommer även internationella grupper att medverka och skicka healing och positiva tankar.   

Hoppas att du tycker att vår framtid och Moder Jord 
är värd att få en kvart eller två i veckan
.


Tillsammans gör vi underverk med miljön och klimatet! 

 Kartor på målen dit vi skickar finns på: 
http://maps.google.com/maps?hl=en&tab=wl 
http://eniro.se  
http://hitta.se

Här nedan finns mål:

DATUM

 

MÅL              tid gärna 19:30 - 19:45 
                 
annars när det passar dig mellan 18 - 20.

101121

SÖN

USA/ Seattle

101124

ONS

N/ Kristiansand o Skagerack söderom

101128

SÖN

Rumänien/ Bukarest & Donau (söder om stan)

 

 

 

101201

ONS

Estland/ Tartu/Peipus

101205

SÖN

Peru/ Puno o Titicaca

101208

ONS

FIN/ Jyväskylä

101212

SÖN

Turkiet/ Istanbul

101215

ONS

S/ Sarek

101219

SÖN

USA/ Philadelphia


 Målområdet är: 
nämnda orter och ungefär det kartan visar runt om.  
S = Sverige, N = Norge, DK = Danmark, FIN = Finland  
På kartan kan du kryss-klicka bort den obligatoriska vita "lappen", 
du kan växla mellan kartbild som passar dig, vanlig kartbild, satellitfoto eller natur/grund-karta. 
Du kan zooma dig ut och in. Skicka ungefär till det beskrivna målet och kartbilden. 
 
Hemsidan 
http://hjalpjorden.vingar.se/ 
Klickbara mål-kartlänkar och lite teknik finns på 
http://slagrutenytt.vingar.se/HJ-aktiviteter.htm     

 


TV-TIPS  

Aktuella TV-tips om sådant som kan intressera personer med intressen 
inom det alternativa området finns här:

http://tv.jordstralningscentrum.se/tv-2010-23.htm 

Mängder med intressanta program, t ex

LÖRDAG 20 nov
TV4 Fakta - 14:00   (även kl 19)

Det stora matkriget [Repris]

Brittisk dokumentärserie från 2010. Om matindustrin i Storbritannien. Maten i butikerna marknadsförs ofta som näringsrik och hälsosam. Men i verkligheten utsätts mat för fler hälsovådliga faktorer än någonsin genom industriell tillverkning. Hygien och förvaring på fabriker och under frakt kan vara mycket bristfällig. Här följer man hälsoinspektörer och tulltjänstemän i deras arbete att se till att maten håller de krav som utlovats. 13/11. Del 2 av 5. [71390001]


SÖNDAG 21  nov
Kunskapskanalen - TV4 Fakta - 19:00

Arns rike [Repris]

Svensk dokumentärhistoriskserie från 2004. Konsten att förfalska historien. Nationen Sverige uppstod på slagfältet i Gestilren. Men många historieskrivare har valt att ta bort det. Jan Guillou tar med tittarna på en exposé över de stora historieskrivarna och deras förfalskningar av sanningen. 19/6. Del 2 av 5. [21642044]


MÅNDAG 22 nov
TV4+ - 15:35

Det okända [Repris]

Svenskt ockult magasin från 2007-08. En mystisk kvinna dyker om nätterna upp vid Maria Lien Stöckls säng och försöker påkalla uppmärksamhet på Marias mormors gamla fäbodstuga. Till slut reser hon till stugan för att ta reda på vad kvinnan vill, men lyckas inte få reda på någonting. Tillsammans med mediet Jörgen Gustafsson beger de sig till stugan för att lösa mysteriet. 26/8. Del 3 av 12. Medverkande: Maria Lien Stöckls, Jörgen Gustafsson. [11270377]

 

TISDAG 23 nov
Kunskapskanalen - 20:00

Sökandet efter den förbjudna symbolen

Dokumentär. Vi följer spåren efter Dan Browns bok "Den förlorade symbolen". Fanns det en dold agenda när USA grundades?. Vilka var syftena bakom alla de symboler och byggnader som utgjorde de tidiga Amerikas grunder? Vad är fakta och vad är fiktion i Dan Browns bok?. En spännande resa bland historia, myter och konspirationsteorier.

 

Viasat History - 23:00

Sanningen bakom myten

Brittisk dokumentärserie från 2009. Cirklar och geometrisk mönster på fält är ett av tidernas mest omtalade fenomen. Frågan är om de intrikata mönstren är ett resultat av mänskliga ansträngningar eller av varelser från rymden? Bara en sak är säker: att meningarna om cirklarnas ursprung är delade. Vi följer med till Wiltshire i England i sökandet efter bevis och använder modern teknik för att undersöka fynden. Cirkelexperter förklarar varför de inte tror att fenomenet skapats av människor och förnekare berättar varför de tror att cirklarna är en bluff. Del 1 av 3. Producerat år 2009. [4719694]


ONSDAG 24 nov
Kunskapskanalen - 09:00
En bok, en författare: Mona Nilsson [Repris]
Kulturmagasin. "Mobiltelefonins hälsorisker" av Mona Nilsson handlar om de hälsorisker kring strålningsnivåerna som industrin och myndigheter sägs tona ner. Allt fler läkare och experter varnar för allvarliga konsekvenser för människan och ekosystemet. Intervjuare: Birger Schlaug. Från 23/11 i K.

TORSDAG 25 nov
TV4+ - 15:35

Det okända [Repris]

Svenskt ockult magasin från 2007-08. Terry Evans, Jörgen Gustafsson och de andra berättar om hur det gick till när de fick sin förmåga och om hur deras vardag ser ut. Deras familjer berättar om hur det är att leva med en synsk människa. 1/9. Del 6 av 12. Medverkande: Terry Evans, Jörgen Gustafsson. [11101293]


FREDAG 26 nov
TV4+ - 15:35
Det okända [Repris]
Svenskt ockult magasin från 2007-08. Engsö slott har funnits i familjen Pipers ägo sedan början av 1700-talet. Katarina Piper som driver slottet har bott där i snart 40 år och kan dess sägner på sina fem fingrar. Mediet Vendela Cederholm beger sig dit för att undersöka om det ligger någon sanning i att hovnarren Anders Luxemburg och den elaka slottsfrun Brita Bååt hemsöker slottet. 2/9. Del 7 av 12. Medverkande: Pipers, Katarina Piper, Vendela Cederholm, Brita Bååt, Anders Luxemburg. [11005065]

LÖRDAG 27 nov
Discovery Science - 14:55

Tio sätt

Tio sätt att kidnappas av utomjordingar. Faktaprogrammens Twilight zone – vetenskaps-tv:ns gränsland. Detta avsnitt tar upp tio sätt att kidnappas av en utomjording!. Del 1. [29628992]


Discovery Science - 16:45

Weird or what?

Dödens budbärare. Är det möjligt att känna lukt av död? I hela Amerika förutspår husdjur när människor kommer att dö. Och ingrep delfiner med flit för att rädda en surfare som attackerats av hajar?. Del 4. [73822263]


SÖNDAG 28 nov
Discovery Science - 14:55
Världens märkligaste UFO-berättelser
Sanningen om Roswell. 1947 kraschade ett utomjordiskt rymdskepp på en bondgård utanför Roswell i New Mexico. Regeringen påstod att det rörde sig om en flygande ballong… men var detta sanningen?. Del 1. [29695664]

National Geographic - 15:00

Övernaturligt

Blodsregn och stjärngéle. Jorden bombarderas ständigt av mystiska föremål från yttre rymden och forskarna undersöker vad dessa unika lämningar utgörs av. [5206616]


National Geographic - 16:00

Övernaturligt

Mystiska ljussken. Oförklarliga spöklika ljussken förbryllar världens forskare. Kan de vara bevis på en ny energikälla eller till och med UFO:s?. [1606652]

 

HUMOR 

 

Före giftermålet och 7 år efter

Före giftermålet:

Tjejen:  Hej

Killen:  Äntligen, jag har väntat riktigt länge nu!

Tjejen:  Vill du att jag ska gå?

Killen:   Nej, var har du fått det ifrån? Bara tanken får mig att må dåligt.

Tjejen: Älskar du mig?

Killen:  Självklart, alla tider på dygnet.

Tjejen:  Har du bedragit mig någon gång?

Killen:  Nej, aldrig! Varför frågar du ens?

Tjejen:  Vill du kyssa mej?

Killen:  Ja, så fort jag får tillfälle till det.

Tjejen: Skulle du någonsin slå mig?

Killen: Är du galen? Du känner väl mig?

Tjejen: Kan jag lita på dig?

Killen: Ja älskling...

Tjejen: Älskling..

 

7 år efter:

Läs texten nerifrån och upp...

 

 

Ett fel i mailet

Ett medelålders par från norra USA längtade en kall vinter till värmen och bestämde sig för att åka ner till Florida och bo på hotellet där de tillbringade bröllopsnatten tjugo år tidigare. Mannen hade längre ledighet och åkte ner en dag i förväg. När han checkade in upptäckte han att hotellrummet hade dator, och han beslutade sig för att skicka ett mejl till hustrun.
Han missade en bokstav i namnet.
Mejlet hamnade hos en prästänka i Houston, som just kommit hem från makens begravning och skulle kolla om det hade kommit e-post med kondoleanser från släkt och vänner. 
Sonen fann henne avsvimmad vid datorn och läste på skärmen:
Till min älskade hustru. Jag har kommit fram. Jag vet att du är förvånad över att höra ifrån mig. De har datorer här numera, och man tillåts skicka mejl till sina nära och kära. Jag har just checkat in. Allt är förberett för Din ankomst i morgon. Jag ser fram emot att träffa dig då. Hoppas din resa blir lika problemfri som min.

 

 

The pope 

One day, a shy gentleman was preparing to board a plane when he heard that the Pope was on the same flight.

 "This is exciting," thought the gentleman. "I've always been a big fan of the Pope. Perhaps I'll be able to see him in person."

 Suddenly, the man realized his seat was right next to the Pope himself.
Still, the gentleman was too shy to speak to the Pope. Shortly after take-off, the Pope took a crossword puzzle out of his bag and began working on it.

 "This is fantastic", thought the gentleman. "I'm really good at crosswords.
Perhaps if the Pope gets stuck, he'll ask me for assistance."

 Almost immediately, the Pope turned to the man and said, "Excuse me, but do you know a four letter word referring to a woman that ends in 'unt'?

 The man was in shock. He could only think of one word that fit the description and he was not about to say it to the Pope. The gentleman thought for a while longer, then it hit him. Turning to the pope, the gentleman said, "I think you're looking for the word 'aunt'."

"Of course," said the Pope. "Do you have an eraser?" 


TÄNKVÄRT

 

När förändringens vindar blåser, bygger de flesta vindskydd.

 

Några få bygger väderkvarnar.....

 

 

 

Vi blir vad vi tänker, så tänk positivt – även i november! 
Fram med varma kläder 
och njut av den friska luften så här års!

 

 Eva Svensson och Per-Uno Fransson  
Jordstrålningscentrum

e-mail:  jc@adante.se 
 
tel: 08 - 510 110 25    
 
www.jordstralningscentrum.se


Tipsa gärna fler personer om Sl@grutenytt,
så de också får en chans att hitta och börja utforska de osynliga världarna!

Varför inte vidarebefordra detta till lämpliga vänner och bekanta ?

 

 

Jag vill till
Jordstrålningscentrums hemsida
Adante  (hälso-sajten)
ett annat nummer av Slagrutenytt

nästa Slagrutenytts
indexsida
föregående