Detta blir av nån anledning inte alltid så likt mail-utskicket, både färg o typsnitt ändras osv.
Eftersom så få kollar här lägger vi inte ner tid vi saknar på att göra detta snyggt.

 

nr  17

28 september  2010

 JORDSTRÅLNINGSCENTRUM 
www.jordstralningscentrum.se
 
 

  Gamla nummer av Slagrutenytt finns på  http://slagrutenytt.vingar.se   
 

Vill du läsa om och ev. köpa våra produkter så kan du göra det genom hemsidan och beställa via mail. 


 

INNEHÅLL:

-  LITE AV VARJE  

- Rapporterade biverkningar från vaccination av svininfluensa
- Per-Uno från Jordstrålningscentrum i radio om UFO  
onsdag 29/9 kl 11-12

-  UTBILDNING I ALTERNATIV MEDICIN 
   med BIRGITTA KLEMO – 
obs! sista kurstillfället någonsin
-  NATURVÄSEN – ENERGIBOLLAR 
-  KVINNORS HÄLSA  
(Viktig kurs för ALLA kvinnor och terapeuter)
-  HÖSTENS FÖREDRAG OCH KURSER 
-  HJÄLP JORDEN  
(& Moder Jord-Nätverket: nya datum & mål)
-  TV-TIPS   
(Över 100 spännande tips, glöm inte att kolla)
-  HUMOR
    
(Har du ÅNK?)
-  TÄNKVÄRT
   
(Praktisk politik)

cid:image003.gif@01CA1C78.9E04D310

 

LITE AV VARJE

Vi skrev mycket om svininfluensa-vaccineringen när den var aktuell.
Här kommer facit på vad som faktiskt hände!
Och nu rekommenderar de att vi skall vaccinera oss för svininfluensan i höst igen!

Rapporterade biverkningar från vaccineringen mot svininfluensa 
Biverkningar av vaccinet Pandemrix som rapporterats till Läkemedelsverket.

Källa: Läkemedelsverkets rapport om inrapporterade biverkningar 4 maj 2010. 

Minst fyra personer kan ha dött av biverkningar

   

  659 fick allergiska reaktioner, varav 163 allvarliga:

  Anafylaktisk reaktion: 50

  Anafylaktisk (allergisk) chock: 3

  Allergisk reaktion: 121


    
 Angioödem (svullnader i huden): 36


 
    Svullnad i svalg/munhåla: 24

  Läppsvullnad: 14

  Tungsvullnad: 6


      Nässelutslag/Nässelfeber: 162

  Utslag: 74

  Erytematöst utslag (rodnad): 24

  Olika utslag: 26

  Klåda: 81

  Astma: 21

  
     
Status astmatikus (livshotande andnöd): 1


     
Luftvägsobstruktion (stopp i luftrören): 8

  Heshet: 6

  Ökad andningsfrekvens: 2

  769 neurologiska biverkningar, varav 187 allvarliga:

  De tre vanligaste var yrsel, olika känsloförnimmelser som myrkrypningar och huvudvärk.

  49 rörde störningar i sinnesintrycken som lukt, smak, känsel, till exempel domningar, känselförlust, brännande

  känsla i armar, händer, fingrar, ben, fötter, ansikte.

 
     
 Motoriska störningar som svaghet och sluddrigt tal:

  17 ansiktsförlamning.

  3 förlamningar i ögats muskel.

  34 kramper.

  5 stroke (som inte bedömdes bero på vaccinet).

  13 Guillan-Barré syndrom.


     
Avstötning efter organtransplantation:

  Två fall, en 67-årig man som avled, samt en 17-årig flicka.

  Rapporterade dödsfall:

  27, varav fyra bedöms kunna ha ett samband med vaccinet.

  En 90-årig kvinna avled i organsvikt sedan hon insjuknat med kräkningar och diarré 
      
efter vaccinationen och en man i 70-årsåldern dog i lunginflammation efteråt. 
      
Ytterligare en 67-årig man avled sedan hans transplanterade hjärta stöttes bort efter vaccinationen.

  
      
Reaktioner från rörelseapparaten:

  205, varav 119 muskel- och ledvärk.

  
      
Allmänheten rapporterade 7 200 misstänkta biverkningar:

  1 880 rapporter om influensaliknande symptom.

  720 lokal reaktion som svullnad.

  13 överkänslighetsreaktion.

  1 allergisk chock.

  
      
Neurologiska reaktioner:
    
 196 yrsel, 147 känselbortfall, 22 smakförändringar, 21 migrän, 6 ansiktsförlamning,
    
 9 krampanfall, huvudvärk.


      Säkert var det några som inte dog i svininfluensan p g a att de vaccinerat sig. Det var naturligtvis mycket bra.
      Men var det värt alla dessa biverkningar? Man kan ju själv öka immunförsvaret på olika sätt istället.    

      Vem tjänade egentligen mest på vaccinationen – Mänskligheten eller Läkemedelsindustrin?

Per-Uno Fransson från Jordstrålningscentrum ska prata om UFO i Radion
onsdagen 29 september kl 11-12 
Radio Västmanland 100,5 
Kanalen går normalt att lyssna på även i Stockholm,

annars kan du höra via internet http://sverigesradio.se/vastmanland/ 
Via nätet kan man även lyssna i efterhand på alla radioprogram, inom en månad.

Per-Uno ska prata UFO tillsammans med sin gamla vän Mats Nilsson från Sala.
Men man hinner prata speciellt mycket mellan låtarna under en radiotimme, som du vet. 
Mats är sedan många år med i UFO-Sveriges styrelse. 
Radions redaktör är Gösta Westling som gjort radioprogram med Per-Uno om spöken och naturväsen tidigare. 

 

Per-Unos hemsida om UFO:

http://ufo.vingar.se 

UFO-Sveriges hemsida: 
www.ufo.se 

Radio Västmanland finns även på Facebook.
Och där finns som grupp numera även Jordstrålningscentrum och Hjälp Jorden.
Bara att knappa in http://facebook.se och söka.

 

 

UTBILDNING I ALTERNATIV MEDICIN 
med BIRGITTA KLEMO – 
obs! sista kurstillfället någonsin

Nu är det bestämt! 
Birgitta Klemo ger sin gedigna Utbildning i Alternativ Medicin (7 helger +2) för sista gången någonsin.
Birgitta fyller 70 år till våren och tycker därmed att det får räcka med långa utbildningar för hennes del.

Det sista tillfället att få ta del av hennes djupa kunskaper i Alternativ Medicin är under den utbildning som startar i höst, med start 23-24 oktober, och som fortsätter under våren, en gång per månad i totalt 7 helger, 
och med chans till 2 senare fördjupningshelger. 
Sen kommer Birgitta bara ha kortkurser, men inga fler kompletta utbildningar där hon delar med sig 
av all sin kunskap. Så har du tänkt gå den stora gedigna Utbildningen så är det här sista chansen!

Läs mer om höstens utbildning här nedanför om du är intresserad av att delta.
Obs! Vi räknar med att kursen snart kan bli fulltecknad, så vänta inte för länge om du vill vara med.


Tidigare kursdeltagares kommentarer från kursen:
 
Undervisningen var helproffsig, kunnig, inspirerad, kärleksfull med fin variation mellan föreläsningar, praktikfall, extralitteratur och besök av viktiga nyckelpersoner / Saknar ord, kan inte vara bättre / Fantastiskt att få ta del av Birgittas kunskap! /Välorganiserad kurs. Underbart att t ex få kunna ta igen missad helg på USB /  Birgitta bjuder så på sig själv, har humor och så djupa kunskaper / En stor personlighet som med sina gåvor är mer än en vanlig terapeut / Suverän föreläsare med unika erfarenheter av stora och små problem idag- en högaktuell kurs / Den bäst organiserade kurs jag varit med om / Jag är så glad att jag har gått kursen! / 5+ + + / Birgitta är en otrolig kunskapskälla / Fantastisk energikick  att gå kursen som gett mig otroligt mycket både kunskapsmässigt och på ett personligt plan! / Bra, tydlig och underhållande undervisning. Duktig på att förklara så man förstår sammanhang / Tusen, tusen tack för denna fantastiska kurs som har gett mig så oerhört mycket kunskap men också glädje och lycka   

TERAPEUT-UTBILDNING 
i
 
  ALTERNATIV MEDICIN

enligt  BIRGITTA KLEMO


7 helger under 7 månader, med möjlighet till vidareutbildning
 

Birgitta Klemo är en av Sveriges erkänt skickligaste terapeuter som arbetar med alternativ medicin.

Hon är mycket skicklig på att behandla många diagnoser, även sådana som andra terapeuter tycker är svårt,

t ex sköldkörtel- och bukspottkörtelproblem, men även andra organstörningar och mängder av olika sjukdomar och problem, då hon går till botten och behandlar grundorsaken till symtomen. Hon har arbetat som terapeut i 44 år och har enorm erfarenhet av lyckade behandlingar av olika hälsoproblem.

Birgitta är en unik kunskapskälla, som äntligen delar med sig av hela sin kunskap, 
genom en gedigen utbildning under sju helger.

Birgitta använder kosttillskott, vitaminer/mineraler, homeopatmedel och andra noga utvalda preparat

av hög kvalitet i sina behandlingar. Hon ger under kursen i sin undervisning exakta råd för olika

sjukdomar och hälsoproblem, d.v.s. du får en fullständig och exakt handledning i behandling av

mängder av olika åkommor och sjukdomar, inklusive preparat, doseringar, kombination av olika

preparat samt andra åtgärder som är verksamma.

Detta är en verklig guldgruva för både terapeuter och andra som vill lära sig mer!

Birgitta lär också ut grundförutsättningar för hälsa och lite om de olika diagnosmetoder hon arbetar med,

så att du själv skall kunna använda hennes framgångsrika sätt att arbeta.

Under utbildningstiden visar hon upp många praktikfall, vilket är ett ypperligt sätt att lära sig på.

Många av kursdeltagarna har då möjlighet att få vara patienter.

Utbildningen är främst avsedd för terapeuter som vill höja sin kompetens rejält

och därmed kunna hjälpa många fler patienter att bli friska,

men kursen passar också för dig som bara är intresserad för egen del.


Birgitta är mycket snabb och exakt i sin undervisning, varför utbildningen kommer att medföra enorma mängder information och exakta behandlingsråd för olika åkommor, men också rikliga tillfällen för

frågor som brukar få omgående svar.

 

UTBILDNINGENS LÄNGD:

Utbildningen är uppdelad på 7 helger, en per månad. Därefter har de som vill möjlighet att vara med

på två vidareutbildningshelger, fyra respektive sex månader efter sista utbildningshelgen.

KURSDOKUMENTATION:
Kursen har spelats in under en föregående kurs och efteråt har hela texten skrivits ut i kompendieform, 
ca 50 sidor /helg, dvs ca 350 sidor. Kostnad för kompendiet tillkommer med 150:-/helg.

SLUTDIPLOM: 
Efter varje helg blir det en kortare skrivning för de som önskar bli godkända och få diplom.

 

KURSTIDER: Datum framgår av studieplanen nedan. 
Lördag 10 – 17. Söndag 9 – 16.
Fika fm och em ingår, ej lunch.                                                                                                      

 

HELG

DATUM

STUDIEPLAN


1

23-24/10
2010

Grunder för hälsa. 
Övrigt som är viktigt att kontrollera, t ex el- och jordstrålning.  
Birgittas berättar om sina effektiva diagnosmetoder: 
- ansiktsdiagnostik, pendling (för att kunna avgöra bästa alternativ just nu), intuitionens medverkan, diagnos med frekvensmaskin     

2

20-21/11

Organ och organstörningar. Symtom från olika organ.
Genomgång av vanliga skolmediciner som är viktiga att känna till.

Immunförsvaret. M.m.

3

2011:
15-16/1

Kraftfulla behandlingsmetoder för att avlasta utrensningsorganen (lever, njure, tarm, lymfa)

4

19-20/2

Vitamin- och mineralterapi. Kostråd. Praktikfall, m.m.

5

19-20/3

Mängder av sjukdomar, hälsoproblem och deras behandlingar. 
Sköldkörtel, bukspottkörtel och övriga körtlar. 
Barnlöshet. Ögonsjukdomar. Praktikfall.

6

16-17/4

7

14-15/5

Vidare-

utbildning 1

10-11/9

Fyra respektive sex månader efter sista kurstillfället 
ger Birgitta två separata vidareutbildnings-kurshelger för de som vill. Då blir det tillfälle att ta upp nya frågor som uppkommit efter kursen, vidareutbildning i behandling av olika sjukdomar, samt fler preparat, 
t ex cellsalter, kompletta R-medel m.m.

Vidare-

utbildning 2

5-6/11

 

FRÅNVARO:

Vid frånvaro någon helg pga av t ex sjukdom så kan man få låna hem ett USB-minne 
med det nyinspelade kursavsnittet för att se kursavsnittet på datorn.

 

BETALNING:
Avgiften är 16.800:- för de sju helgerna. De som förskottsbetalar betalar 15.800:-.

Avbetalning kan göras med 2.400:- per månad. Anmälningsavgift 1000:- (ingår i priset).
De båda extra vidareutbildningshelgerna kostar 2.400:- per styck. 
Kompendieavgift tillkommer med 150:- per helg.

 

ANMÄLAN: Görs till Jordstrålningscentrum via telefon 08 – 510 110 25 (säkrast kl 08-10) eller via

mail: jc@vingar.se. Anmälan är bindande för de sju första helgerna två månader före kursstarten i

oktober, vilket innebär att du då är skyldig att betala hela utbildningen p.g.a. att våra kostnader då är fastlåsta. Vid avbokning före debiteras 500:-. 

Hemsida:  
http://bk.jordstralningscentrum.se

SE BIRGITTA KLEMO INFORMERA OM KURSEN:  
www.youtube.com   Sök på  ”Birgitta Klemo”

 


Referens att ringa: Michael tel:0708-623746                 


 HJÄLP JORDEN  med  NATURVÄSEN-ENERGI-BOLLAR

Vi har länge lovat att berätta om de naturväsen-energibollar som är suveränt bra att använda.
Genom dem får man tillgång till rätt energi/frekvenser för healing av naturen och bollarna kan sparas och kopieras av både människor och naturväsen.
Det förutsätter att man fått tillgång till bollarna och lärt sig tekniken. 

BAKGRUND
När vi startade med detta så ville vi lära oss hur det fungerade att skicka energi till Moder Jord och naturen.
Därför så försökte vi göra uppföljningar när olika grupper skickade healing.
Vi gjorde det genom att fråga rätt sorts naturväsen som var på målplatsen om vi skickade energin på rätt sätt. 
Då fick vi av dessa veta att vi  människor ofta skulle kunna förbättra effekten av vår hjälp på flera sätt, för:
 - ibland kom inte energin fram till målet
 - ibland skickade vi fel energi, oftast med hög frekvens, därför att de vanligaste healingenergierna som reiki m fl sällan passar naturen, för att de har för hög frekvens
 - implantat i våra kroppar kan göra att vi sänder fel frekvens 
 - både när man sitter själv och vid gruppsändningar är det risk att negativa utomjordingar av maktskäl går in och låter vissa omedvetna människor förmedla deras styrande energier, som inte är de lämpligaste.

Om vi ändå hade sänt rätt energi-frekvenser, så var det ändå problem med att även om vi skickade så mycket energi vi kunde, så kunde naturväsen bara använda energin så länge ”lagret” räckte, sedan behövdes påfyllning… Och hur skulle de få människor som jobbar med sådant här att skicka tillräckligt med energi så det räcker till alla obalanser på hela jorden hela tiden?

Sedan finns ytterligare en nivå att fundera över: vi får inte ta bort all påverkan vi människor gör på naturen eftersom vi alla måste reagera och därmed inse att människorna gör fel när de förstör naturen.

ENERGI-BOLLARNAS SKAPANDE
Vi hade diskuterat ovanstående problem i månader, även med större, kunniga naturväsen.
Under en veckokurs i Västerås med Raija Öberg, Per-Uno o Jenny Fransson, och ett gäng energikunniga, mediala och naturväsenintresserade deltagare fick en person idén om att vi skulle försöka göra en boll med ”rätt” frekvenser,
och att denna boll skulle kunna lagras hos var och en av oss på ett sätt så att man kan plocka ut exakta ”kopior” av energibollen, men hela tiden ha en ”original-boll” kvar, så att man aldrig missar och börjar skicka fel frekvenser. Här gäller det också att vara neutral och inte påverka energi-/frekvensinnehållet. 
Alla försökte hitta de bästa Moder Jord-vänliga energier de kunde och resultatet samlades upp i en första naturväsen-boll. Denna tog Jenny med till det skickligaste stortroll vi känner så han skulle få undersöka bollens innehåll map frekvenser. 
Vi fick plocka bort en del som var fel enligt honom och lägga till en del frekvenser som saknades.
Resultatet blev en boll som duger hyfsat bra för stortrollens område, dvs mest för jordytan och träd.
Det visade sig att även de största naturväsena, likt kunniga människor, kunde spara denna boll som original och sedan kunde göra kopior som användes vid behov. 

När man hugger ner träd eller t o m klipper grenar eller gräs utan att säga till i förväg ställer man till oreda och oro i energierna. Ett kalhygge förstör energierna i området under decennier framåt. 
Naturväsen har stora problem med att återställa allt negativt som människor numera gör med naturen. De har svårt att hitta metoder och lösningar på nya slags problem, dvs sådana som inte funnits förut, medan de är enormt skickliga på att hantera sådant som skett under långa tider, dvs normala problem i skog och mark. De har däremot aldrig tidigare behövt jobba med asfalterade ytor, gruvor, industriområden, kraftledningar, giftiga kemikalier, luftföroreningar m.m., som utbreder sig på jorden. Vi förstår inte ens att våra negativa, stressade tankar påverkar natur och sjöar miltals från oss. Inom allt detta behöver nu människan hjälpa till med att heala jorden.

Vi träffade sedan samma stortroll vid ett stort kalhygge med gräsliga energier och gav honom en boll.
När vi kom dit nästa morgon hade han delat ut ett antal kopior av bollen till de naturväsen som jobbade med energierna i området. Jenny kunde då märka en enorm positiv skillnad i områdets energ
i.
Stortrollet var mycket nöjd och de naturväsen som jobbade med energierna var jätteglada. 

Därefter har vi överlämnat dessa bollar till säkert mer än 50 olika stortroll vid olika tillfällen. En del får glädjetårar i ögonen över att få tillgång till ett verktyg som de kan ge både sina medarbetare och andra stortrollsvänner. Vi har även träffat ett ”regeringstroll” och visat honom detta, men det är en annan kul story vi kanske kan ta någon annan gång.

 

Exempel på olika slags energibollar som vi lyckats ta fram för att hjälpa naturen:

 
STORTROLLS-BOLLEN 
Bollen innehåller frekvenser som passar för de områden som stortrollen har som sitt främsta arbetsområde, vilket är marken och det som växer på den och lite till.

VATTEN-BOLLEN
Den passar, som namnet säger, för hav, sjöar, tjärnar, älvar, åar, bäckar…
Vattenväsen använder sig gärna av denna energi, i den mån de fått tillgång till den.

LUFT-BOLLEN
Den passar för luften och används av de stora luftväsen som jobbar med luftens energier.

BERG-BOLLEN
Den passar som namnet antyder för berg.

EL-BOLLEN
Kan användas för att balansera kraftledningar, mobilmaster osv…
Den innehåller frekvenser/energier från BIOS, PlusMinus, Purpurplattan mm.
Den kräver exakt placering och ger inte samma effekt som t ex en optimalt placerad BIOS-bricka.
Ni som känner till BIOS-brickan vet att en BIOS-bricka på en mobilmasts jordledning kan balansera masten, 
som annars stör mycket. Enligt vad naturväsen säger så störs minst en halvmil i radie.
 (Om du vill: läs om BIOS-brickan på http://bios.adante.se och om PlusMinus på http://plusminus.adante.se)
 

SUVERÄNA EGENSKAPER
Det suveräna med energi-bollarna är ju egenskapen att både människor och större naturväsen kan spara egna original och sedan vid behov kopiera dem, vilket starkt reducerar risken för att skicka fel frekvenser. 
När man har lärt sig tekniken kan man även skicka dessa bollar på distans
, vilket naturligtvis förutsätter att man har kontakt med en mottagare.

HJÄLP JORDEN
Hjälp Jorden, som du ser längre ner i våra nyhetsbrev, har olika mål varje söndags- och onsdagskväll. 
Då kan man antingen använda dessa bollar, när man fått tillgång till dem,
 eller skicka de bästa energier man kan enligt tips på hemsidan http://hjalpjorden.vingar.se. 
Fördelen med att hjälpa Moder Jord en kvart eller två varje vecka är
att man tränar upp sin förmågor att skicka healing, 
att få kontakt med guider och naturväsen osv,
att man ökar sin andlighet och healingstyrka…
Många, som under lång tid sysslat med detta och motsvarande, har fått tillgång till energier som hjälper dem med ökade förmågor inom healing, andlighet, kanalisering osv.
De som jobbat med och hjälpt naturväsen har kunnat få tillgång till ”Enhörnings-energin”,
som hjälper dem att se och känna och uppleva annars osynliga väsen och kommunicera med dem…
För ett år sedan kom ”Silverflamman” till Sverige, som jag berättade lite kort om under mitt änglaföredrag i maj förra året och som används b la mot negativa utomjordingar.
Hur den används och hur bäraren påverkas kan vi kanske berätta om en annan gång om intresse finns.
/ Per-Uno

 

cid:image003.gif@01CA1C78.9E04D310

KVINNORS HÄLSA  

Vi poängterade i föregående Nyhetsbrev att vi har en kurs som är viktig för ALLA kvinnor i höst.
Här kommer mer detaljerad information om den.

I stort sett alla kvinnor har HORMONOBALANS, 
vilket orsakar en mängd problem
,
som vi kanske inte i första hand sätter ihop med våra hormoner 
och ändå är det ofta just det!

Mensvärk,  PMS,  Missfall,  Benskörhet,  Oro, Sköldkörtelproblem, Cyklisk Migrän,  
Torra ögon,  Torra slemhinnor,  Svettningar och Vallningar, 
Bröst-,  Livmoders-  och  Äggstockscancer,  Fibromyalgi,  Reumatism m.m.

VARFÖR FÅR VI DENNA OBALANS ???

Hur kommer det sej att vi inte kan läsa om det i tidningen  ? 

Vad finns det för naturliga metoder att få 
och därmed kunna behålla HORMONBALANSEN 
mellan 
 - östrogen
 - progesteron
 - testosteron

KURSEN HAR FÅTT MYCKET GODA RECENSIONER 
OCH ÄR NOG EN GÅVA TILL VARJE KVINNA SOM VILL
UTNYTTJA MÖJLIGHETEN ATT KUNNA LEVA I BALANS MED SIG OCH SIN KROPP.

Missa inte detta tillfälle med Marianne Arnström. 
Kursen är lika lättförstålig för vanliga kvinnor, som för barnmorskor gynekologer och andra terapeuter som jobbar med kvinnor.

Marianne har informerat många kvinnor både i Sverige och på Nya Zealand. 
Materialet bygger på Dr.John Lee´s forskning och erfarenheterna och är logiskt upplagt och lätt att förstå.

Kursen hålls i Stockholm Onsdagen 13 Oktober 17.30-22.00.

Adress erhålls vid ANMÄLAN, som kan göras via mail: jc@vingar.se.eller per telefon 08-510 110 25 (kl 08-10)

Kostnad 500:-

                   

image003.gif@01CAD0E2.74963DB0

HÖSTENS FÖREDRAG OCH KURSER

Klicka för detaljerad pdf-fil här:
http://kul.adante.se/JC-prog-2010ht.pdf

 

 

Alla föredrag är på Kammakargatan 56 klockan 18 45 - 22 00. .

Föredragen kostar 130:- . Fika  20:- för de som vill. 
Kurslokalerna varierar, men är oftast centralt i Stockholm. 
Ändringar och tillägg i programmet meddelas på hemsidan och i vårt Nyhetsbrev.

 
Se längst ner för vägbeskrivning. Kurslokalerna varierar, men är oftast centralt i Stockholm. Ändringar och tillägg i programmet meddelas på hemsidan och i vårt Nyhetsmail, som du gratis kan prenumerera på: http://slagrutenytt.vingar.se 

 

 

SHAMANERNAS ÅTERKOMST – JÖRGEN I ERIKSSON
Om kunskap från urtiden som kan bringa harmoni och balans till dagens värld
FÖREDRAG
 Måndag 4 oktober kl. 1845   Lokal: Kammakarg 56 
Jörgen I Eriksson berättar om den renässans som shamanismen upplever världen över, 
framför allt bland ursprungsfolk som samer och indianer och om hur denna ursprungliga andlighet sipprar in också i industricivilisationen. 
Föredraget tar upp hur vi kan använda dessa kunskaper för att hela oss själva och försvara Moder Jord, t ex med hjälp av runor och runmagi.

Jörgen I Eriksson är journalist och författare och har studerat och praktiserat shamanism i 30 år. Han har skrivit ett flertal böcker i ämnet, bland annat om den nordiska

sejdtraditionen, om shamanism bland samer och navajoindianer samt om runmagi.

Jörgen återkommer med kurs i Runmagi  och shamanism 4-5/12. Läs mer på det datumet.


MEDITATIONSKVÄLL – CARINA HULTQVIST
Fredag 8 oktober, kl 18.45-21.30. Pris: 90:-.

Föranmälan per telefon eller mail: jc@vingar.se. Lokal meddelas vid anmälan.

 

DJURSJÄLAR OCH ANDRA PLATSER – REBECKA VIK
KURS  Lördag - söndag 9-10 oktober,  lö 9:30-16, sö 9:30-15. Pris 2150 kr
I Hagaparken finns två platser med djursjälar. Den ena är Liggande älgen, en sten som 
fungerar som kontaktkanal till de stora vilda djurens själar. Den andra är Vattenhålet. 
Där rör sig djursjälarna runt benen på en så att man kan få en känsla av att vara i Afrika vid ett vattenhål. 
Vi besöker även andra platser runtom i parken för att tillsammans göra oss en bild av 
hela området. Efter att vi undersökt den fysiska naturen tar vi hjälp av övningar och ledda meditationer för att närma oss den immateriella världen.
Hagaparken ingår i ett tvådelat landskapsområde, en jättelik lunga. Lungan som höljer om Hagaparken mår bra medan den andra, som går österut, är avkapad. Framför Naturhistoriska Riksmuseet och Stockholms universitet är det nämligen stopp. Den tro och det tänkande som präglar den traditionella akademiska och naturvetenskapliga världen av idag har skurit av den. 
Livet, naturens väsen, gudinnorna, djursjälarna har inte tillträde i dessa byggnader vilket 
blivit en reell barriär i deras dimension. 
I slutet av kursen kommer vi att göra ett arbete för den östra lungan.
 
Om platsen vill och gruppen är tillräckligt stark kanske vi till och med kan
 hjälpa den att växa till sig igen. 

FJÄRRSYN ERV  – CARINA HULTQVIST
KURS  
Lördag-söndag 9-10 oktober,  lö 10-17, sö 9-16. Pris 2150 kr
Vill du kunna förflytta dig med en tankes hastighet och exakt vart du vill?
Lär dig ”utsträckt fjärrsyn”, Extended Remote Viewing (ERV). 
Man ligger eller sitter och förflyttar sig med hjälp av givna instruktioner till målet enbart med hjälp av PSI-spåret, i form av koordinater. 
Här tillbringar man ca en timme med att på egen hand se, uppleva och utforska målet i alla dess detaljer. 
Man kan förflytta sig i målområdet, precis som om man var där fysiskt, man kan se, höra, känna
och passera genom väggar etc.

Kursinnehåll: 
Utsträckt fjärrsyn. Tekniker för att komma till målområdet, för att kunna se bättre och att kunna beskriva målet. Förberedelser. Skydd. Att producera fjärrsynsmål. Att förflytta sig i målområdet. Deltagarna får träna på mål i nutid, förfluten tid, samt mål utanför vår egen planet. Information om andra typer av fjärrsyn, som t.ex CRV och medicinsk fjärrsyn, MRV. Praktiska övningar. Kurskompendium ingår.

MAYAKALENDERN   –  OLA (ANIEL) PETTERSON
FÖREDRAG  Måndag 11 oktober kl. 1845   Lokal: Kammakarg 56 
Det står nu empiriskt bevisat att Mayafolkets gamla tidsvetenskap speglar medvetandets acceleration och att Mayaindianernas kalendersystem kan användas som ett profetiskt verktyg. Då Mayakalendern går mot sitt slut 2012 och den "Blå Kachinan" dansade den 24 oktober 2008, spekuleras det över hela jorden om vad detta kommer att innebära för mänskligheten och vad mayas "Långa Räkning" mäter för typ av händelser.

Vi tar pulsen på den 21:a dec, 2012 och visar att hela den hysteri som spridits i västvärlden om detta datum bara är en skröna. Aniel upplyser oss om de nya rön som framlagts av "Mayas Elders" (de äldre som bevarat kunskaperna), om den heliga kalendern samt redovisar empiriska bevis för att det finns en intelligent plan som styr universum och medvetandets evolution.

Mayafolkets andliga uppgift har varit att bevara Tidsplanen för denna transformation, 
vilken har förberetts sedan fallet av Atlantis. Ursprungsbefolkningar och esoteriker har sedan 13 000 år guidats för att bygga och nu aktivera "The Grid". Enligt profetiorna är tiden snart inne för människorna att genomgå den största genetiska förändringen i Galaxens historia - den Femte Solen skall födas. En händelse som kommer att ge oss tillbaka den medvetenhet vi ägde för 13 000 år sedan, korsbefruktat med de kunskaper och framsteg vi gjort sedan dess. 
Vi går emot en gyllene Tidsålder - om vi vandrar med tiden.
Ola återkommer med en fördjupningskurs om Mayakalendern 27-28 november.


HORMONER OCH KVINNANS HÄLSA   –  MARIANNE ARNSTRÖM

KURS  Onsdag 13 oktober,  kl. 1730 - 22  Föranmälan. Pris 500:- 
En kurs, som har fått mycket goda recensioner och som  alla kvinnor verkligen borde gå och även terapeuter!
Visste du att hormonobalans är vanlig hos kvinnor idag?
Denna obalans är en viktig orsak till: 
Endometrios, PCOS, Benskörhet, Sköldkörtelproblem, PMS, Mensvärk, Att man får missfall, Att man mår illa under graviditeten, Svettningar och vallningar, Oro, Cyklisk migrän, Torra ögon och slemhinnor, Fibromyalgi, Reumatism, Bröstcancer, Livmoder- eller livmoderhalscancer, Äggstockscancer mm

Vill du veta…
Varför vi får denna obalans? Varför läser vi inte om det i tidningen?  Hur P-piller påverkar hormonbalansen? Vad finns det för naturliga metoder att få och behålla hormonbalansen mellan östrogen, progesteron och testosteron? Mer om Gardasil (vaccinationen mot livmoderhals-cancer)?

Kursen hålls av Marianne Arnström som informerat, framför allt kvinnor, i Sverige och på Nya Zealand. Materialet bygger på dr John Lee´s forskning och erfarenheter och är logiskt upplagd och lätt att förstå.

TEST AV NÄRINGSBEHOV MED KINESIOLOGI  –  EVA SVENSSON
KURS  Lördag - söndag 16-17 oktober,  lö 10-17, sö 9-16. Pris 2.150 kr   
Kinesiologi är en otroligt effektiv metod för att testa fram vilken näring/preparat 
( t ex vitaminer, mineraler, homeopatmedel, örttillskott och allt möjligt) 
kroppen är i behov av och därmed kommer att må bra av. 
Man kan också testa vad kroppen inte mår bra av, även mat. Är äpplet av sådan kvalitet (giftfritt?) så kroppen vill ha det eller åtminstone inte mår dåligt av det?
Du lär dig testa fram: 
vilka näringspreparat en person behöver, vilket av preparaten (vitamin, mineral, ört, homeopatmedel, mat etc.) fungerar bäst, om det behövs fler preparat och vilken kombination av preparat kroppen vill ha, dosering etc. 
Behövs verkligen alla produkterna och kan kroppen klara av att ta dem ihop, eller är en annan kombination bättre. Vilken är den bästa kombinationen? Du får omgående svar.
Man måste först ha gått grundkurs i kinesiologi, hos oss eller på annan plats, för att kunna hänga med.   Pris 2.150 kr  

LÄR KÄNNA DINA GUIDER  –  JENNY & PER-UNO FRANSSON
KURS  Söndag 17 oktober,  kl 10-17. Pris 1150 kr
Alla människor har guider. De flesta har flera och ju mer förmågor man tränar upp inom den osynliga alternativa världen, ju fler guider kommer till ens hjälp. Guiderna är här för att hjälpa oss med olika saker, så medveten kontakt och kunskap om dem är intressant och det kan dessutom ge större möjligheter till hjälp och utveckling. De flesta kan också senare lära sig att både se och kommunicera med sina guider. Det ingår inte i denna kurs, men vi har även sådana kurser. 
På kursen blir du medveten om några av dina guider och får känna på dem. 
Per-Uno Fransson håller i undervisningen under dagen och Jenny Fransson, som med lätthet både ser och kommunicerar med osynliga väsen sedan barndomen, hjälper till och berättar för var och en om deras guide, som t ex utseende, varifrån den kommer, ev tidigare kontakter er emellan, t ex om ni levt tillsammans i tidigare liv, när och vilken slags relation ni hade. 
Det brukar vara mycket uppskattat och lärorikt att också få lyssna till vad Jenny har att berätta om din och de andras guider.  Pris 1150 kr

TVILLINGSJÄLAR –KRISTIINA STAPLETON     Nyinsatt
FÖREDRAG Måndag 18 oktober kl. 1845   Lokal: Kammakarg 56     
Kristiina berättar under kvällen om: Vad är en tvillingsjäl, hur hittar man sin tvillingsjäl, parrelationer. självfränder, karmiska förhållanden, vad är vad och skillnader...Lär dig om andliga redskap, som underlättar sökandet efter både ens egen själ och tvillingsjälen. Tvillingsjälar: en relationsenhet som hela kosmos är byggt på. Varför är just din tvillingsjäl viktigast för dig. Många praktiska tips om relationer och förhållanden, med betoning på de mest betydande relationer i vårt liv: det inre jaget och tvillingsjälen. 
Kvällens föreläsning om Tvillingsjälar grundas på material och undervisning från bl.a. Det Stora Vita Brödraskapet

Kristiina Stapleton arbetar med att både föreläsa och undervisa om människorelationer ur holistiskt perspektiv, t.ex hur karma och även terapeutiskt med praktiskt andlig synvinkel i relationsproblematik, båda inom oss själva och med andra människor.


KROPPSVÅRD (kväll 1) Tillverka egna giftfria hudvårdsprodukter  –  ANNA IRESTIG
KURS  Tisdag kväll 19 oktober  kl. 1845  - 22. Föranmälan.
Anna håller kvällskurs 3 fristående tisdagar, dvs du kan välja vilka delar du vill delta i.

19/10  KROPP:      flytande tvål, deodorant, hudsalva   450:- + material  170:-
26/10  HÅR:          hårschampo, balsam, hårstylinggele   450:- + mtrl  175:-
  2/11  ANSIKTE:  ansiktskräm, rengöringsolja, ansiktsvatten 450:- + mtrl 185:-

Allt du använder på hud och hår ska du även kunna äta!

ÖVNINGSSKVÄLL  MED SLAGRUTA OCH PEKARE
Onsdag 20 oktober  kl. 1845  Lokal: Kammakargatan 56 

Vi delar in deltagarna i en nybörjargrupp och en mer avancerad.

 

UTBILDNING I ALTERNATIV MEDICIN – BIRGITTA KLEMO   

UTBILDNINGS-START  Lördag - söndag 23-24 oktober   (Del 1 av 7)  
En av Sveriges erkänt skickligaste terapeuter, som arbetar med alternativ medicin 
sedan 44 år, har bestämt sig för att dela med sig av hela sin kunskap under 7 helger och 
2 uppföljningshelger! Birgitta lyckas ofta med sådant som andra terapeuter har problem med, t ex sköldkörtel, bukspottkörtel, ögonsjukdomar och barnlöshet. Du får exakt handledning om preparat, doseringar och andra åtgärder för mängder av åkommor och sjukdomar. Utbildningen är en verklig guldgruva för alla som vill lära sig alternativ medicin och också för de terapeuter som vill bli skickligare och därmed kunna hjälpa många fler patienter att bli friska!
Läs mer på hemsidan 
http://bk.jordstralningscentrum.se eller skicka efter info.
Se och hör henne berätta om utbildningen på 
www.youtube.com  Sök på ”Birgitta Klemo”.

De två tidigare kurserna har fått helt fantastiska lovord av deltagarna!!

 

Resten av höstprogrammet kan du läsa här men bara i  en kort version.
Den fulla versionen av texten kan du läsa på hemsidan 
www.jordstralningscentrum.se under” Program” i vänsterkolumnen

MATEN KAN FÖDA ELLER DÖDA DIG  –  MARGARETHA HELLSTEN

FÖREDRAG Måndag 25 oktober kl. 1845   Lokal: Kammakarg 56
Dagens mat innehåller inte längre allt vi behöver!
 
Vitaminer och mineraler utarmas i dagens snabbodlade produkter på felaktiga jordar.
 

KROPPSVÅRD  (kväll 2) Tillverka egna produkter  –  ANNA IRESTIG
KURS  Tisdag kväll 26 oktober  kl. 1845  - 22. Föranmälan.
26/10  HÅR:          hårschampo, balsam, hårstylinggele   450:- + mtrl  175:-

VISIONER FÖR DEN NYA TIDEN – 2012 OCH SEN?   –  INGRID KRIANON
FÖREDRAG Måndag 1 november kl. 1845   Lokal: Kammakarg 56 
Kanaliserad och annan information av en mycket erfaren person.

KROPPSVÅRD  (kväll 3) Tillverka egna produkter  –  ANNA IRESTIG
KURS
  Tisdag kväll 2 november  kl. 1845  - 22. Föranmälan.

 2/11  ANSIKTE:  ansiktskräm, rengöringsolja, ansiktsvatten 450:- + mtrl 185:-

MEDITATIONSKVÄLL – CARINA HULTQVIST
Fredag 5 november,   kl 18.45-21.30. Pris: 90 kr

Föranmälan per telefon eller mail: jc@vingar.se. Lokal meddelas vid anmälan.

 

ATLANTISK HEALING   –  CARINA HULTQVIST
KURS  Lördag-söndag 6-7 november,  lö 10-17, sö 9-16. Pris 2150 kr  

Healingmetoden är kanaliserad direkt från gudinnan Isis av bl a Carina Hultqvist.

Läs mer om kursen på hemsidan.  


REFERENCE  POINT THERAPY  (RPT) Steg 1 (av 2) –  PETER KARLÉN 
Kursen flyttas till våren. Nytt datum är ej satt ännu.

KURS  Lördag-söndag 6-7 november  lö 10-17, sö 9-16. Pris 2150 kr  

 

UFOS OCH BESYNNERLIGA FENOMEN I NATUREN   –  CLAS SVAHN
FÖREDRAG  Måndag 8 november kl. 1845   Lokal: Kammakarg 56
Clas är ordförande i föreningen UFO Sverige och har lång erfarenhet av fenomenet.


LÄR DIG UPPFATTA ENERGIER   -  DEL 3    
ENDAGS-KURS med Per-Uno Fransson
  
Söndag 14 november,  kl 9-17.  Pris 1150 kr, alla 3 delarna 2.950 k
r
Läs mer om kursen på hemsidan.  

MÅL I LIVET - SPIRITUAL OPTION   –  PETER KARLÉN
FÖREDRAG  Måndag 15 november kl. 1845   Lokal: Kammakarg 56

Förverkliga dina mål samtidigt som du växer som människa.
Mycket bra metod att nå sina önskade mål!
Följ en detaljerad plan och ta bort den känslomässiga stressen på att uppfylla målet.
Kurs 11-12/12 för de som vill fördjupa sin kunskap i ämnet.

BIOMAGNETISM- JOHNNY GRIMSTÅHL  Obs Nytt datum!
FÖREDRAG 
 Måndag 22 november kl. 1845   Lokal: Kammakarg 56
Bli av med problem i kroppen, som orsakas av bakterier, virus och parasiter m.m., 
genom att med  starka magneter återställa pH-värdet
 på problemstället.
Johnny återkommer med kurser i Biomagnetism under våren.

GRATIS INFORMATIONSKVÄLL
Onsdag 24 november  kl. 1845  Lokal: Kammakargatan 56  
Information för nybörjare om våra s.k. övernaturliga förmågor, som ofta kan tränas upp. 
Kom och lyssna när vi går igenom grunderna!

 

MAYAKALENDERN  –  OLA (ANIEL) PETTERSON
KURS  Lördag-söndag 27-28 november,  lö 10-17, sö 9-16. Pris 2150  kr

För den som vill lära sig mer om Mayakalendern. Se även texten till föredraget 11/10.

Läs mer om kursen på hemsidan.   

NY TYP AV UNDERFUNKTION I ÄMNESOMSÄTTNINGE                 Nyinsatt 
FÖREDRAG 
 Måndag 29 november kl. 1845   Lokal: Kammakarg 56 
Lufthavet har länge använts som sopstation för fabriksskorstenarna. Detta börjar nu få alltmer alarmerande konsekvenser för människors ämnesomsättning som t. ex. övervikt, abnorm trötthet, kronisk depression, huvudvärk, diabetes, mensproblem, förstoppning, hjärtsjukdom, högt blodtryck, allmän olust m.m.  Dr Einar Berg har  sedan slutet av 80-talet arbetat med amalgamskador. Han kommer i kväll att tala om att det nu finns en ännu mer spridd sjukdom p g a miljögifter. 

RUNMAGI  OCH SHAMANISM  –  JÖRGEN I ERIKSSON
KURS  Lördag-söndag 4-5 december,  lö 10-17, sö 9-16. Pris 2150  kr 
Se föredragstext 4/10. Läs mer om kursen på hemsidan. 
 

 

REFERENCE  POINT THERAPY  Steg 2 (av 2) –  PETER KARLÉN
Flyttas till våren. Nytt datum är ej satt ännu.

KURS  Lördag-söndag 4-5 december, lö 10-17, sö 9-16. Pris 2150 kr  

SAMMANFATTNING AV 16 ÅRS FÖREDRAG OCH KURSER  
 –  EVA SVENSSON och PER-UNO FRANSSON

FÖREDRAG  Måndag 6 december kl. 1845   Lokal: Kammakarg 56

DET ÄR DET HÄR JAG FÖRSÖKT LÄRA UT - SAMMANFATTNING 
 –  CARINA HULTQVIST

FÖREDRAG  Torsdag 9 december kl. 1845   Lokal: Kammakarg 56

OBS! Sista tillfällena för föredrag, kurs och meditation med Carina pga hennes sista termin!

MEDITATIONSKVÄLL – CARINA HULTQVIST
Fredag 10 december,  kl 18.45-21.30. Pris: 90:-.

Föranmälan per telefon eller mail: jc@vingar.se. Lokal meddelas vid anmälan.

 

LIEMANNEN  –  En kurs om döden  - CARINA HULTQVIST
KURS  Lördag-söndag 11-12 december,  lö 10-17, sö 9-16. Pris 2150  kr  
Det enda som är helt säkert i det här livet är att vi alla, var och en, skall dö. 
Alltså borde alla skaffa information om det och förbereda sig, 
så att det kan ske på ett bra sätt och vi mår bra av det istället för att vara rädda, 
och även så att vi kan hjälpa andra att dö på ett tillfredställande sätt!
  

FÖRVERKLIGA DINA MÅL – SPIRITUAL OPTION  –  PETER KARLÉN

KURS  Lördag-söndag 11-12 december,    lö 10-17, sö 9-16. Pris 2150  kr 
Se föredragstext 15/11. Läs mer om kursen på hemsidan. 
 

JULFEST   
Onsdag 15 december kl. 1845   Lokal: Kammakarg 56

Vi avslutar med en festkväll, så att vi kan hinna umgås lite mer.

 

Klicka här för att läsa Jordstrålningscentrums utförliga föredrags- och kursprogram (t om februari 2011):
http://kul.adante.se/JC-prog-2010ht.pdf

 

ANMÄLAN OCH BETALNING AV KURSER

Föredrag är det ingen föranmälan på, utan det är bara att komma till Kammakargatan 56. 
Föredragen börjar 18.45 och slutar 22.00. Kom i tid till populära föredrag, för det kan bli fullt!
Kostnad 130:- + ev fika 20:-.


Anmälan till kurs görs genom att sätta in anmälningsavgiften på Jordstrålningscentrums plusgiro 410 89 43-4.

Anmälningsavgiften är 400:-

förutom för Utbildning i Alternativ Medicin där anmälningsavgiften  är 1000:-,

samt för Hormoner och Kvinnans Hälsa där hela beloppet, dvs  500:- betalas direkt vid anmälan. 

Anmälningsavgiften ingår i kursavgiften. 
Plats på kursen erhålls i tur och ordning efter anmälan och inbetalningsdatum. 
Vi skickar bekräftelse på att du kommit med på kursen. 
Resterande kursavgift betalas senast 14 dagar före kursstart. 
V. v. skriv tydligt kursens namn och datum, ditt namn, adress, e-mail och telefonnummer på inbetalningen. 
Anmälan är bindande tre veckor före kursstart. Det innebär att vid återbud senare än 3 veckor före kursstart är du skyldig att betala hela kursavgiften p.g.a. att våra kostnader då är fastlåsta. 
Avbokning skall alltid ske skriftligt och du får skriftlig bekräftelse på den så att den gäller. 
Du har rätt att skicka någon annan i ditt ställe. Om kursen inställs eller flyttas till annat datum 
sker naturligtvis full återbetalning till de som tänkt gå kursen.  

 

 

 

VÄGBESKRIVNING till föredragslokalen på Kammakargatan 56:   
Här hålls våra föredrag och gratis infokvällar. Ligger i samma kvarter som Vattumannen. 
Närmast är att åka BUSS 47, 53 eller 69 till Norra Bantorget. 
Gå backen uppför Upplandsgatan. Sväng in till höger på Kammakargatan. 
Det går också bra att åka T-bana till Rådmansgatan. Uppgång Tegnérgatan. 
Gå Sveavägen mot city till Adolf Fredriks kyrka. Där går du Kammakargatan till höger. 
56:an ligger uppe på krönet.

 

 

                                                     VÄLKOMMEN!OBS! Ingen föranmälan till föredrag, 
men ibland kan det vara många som kommer och i värsta fall kan det bli fullt, så kom i tid till populära föredrag.
Inträde 
130:-. Fika 20:- om du vill ha (kaffe/te och bred smörgås själv).

 Läs mer om kurserna och övriga villkor under  
respektive kurs på hemsidan  www.jordstralningscentrum.se

PRISER PÅ KURSER
Helgkurser kostar normalt 2.150:- och dagskurser kostar 1.150:-, men det kan variera (se respektive kurs).

ANMÄLAN TILL KURS

Du kan anmäla dig till våra kurser genom att maila till jc@vingar.se, ringa 08-510 110 25 ( säkrast kl 08-10) eller sätta in anmälningsavgiften på plusgirot.   
Skriv namn och adress och mailadress. Vi skickar bekräftelse.

Anmälningsavgift sätts in på pg 410 89 43-4  

cid:234473301@24012009-0687

HJÄLP JORDEN - KLIMAT - MILJÖ
 SKICKA HEALING
 

 Vi  skickar healing till olika ställen på jorden två kvällar per vecka, onsdag och söndag. 
Tiden är alltid 19:30 - 19:45. 
Om det inte passar dig så går det att skicka mellan kl 18 och 20. 

På onsdagar skickar vi främst till mer lokala mål i Norden. På söndagar till andra mål i hela världen. 
Där kommer även internationella grupper att medverka och skicka healing och positiva tankar.   

Hoppas att du tycker att vår framtid och Moder Jord 
är värd att få en kvart eller två i veckan
.


Tillsammans gör vi underverk med miljön och klimatet! 

 Kartor på målen dit vi skickar finns på: 
http://maps.google.com/maps?hl=en&tab=wl 
http://eniro.se  
http://hitta.se
 
 
Vi hade ju den isländska vulkanen som mål.
Kul tillfällighet att den ”lade av” något dygn efter HJ-sändningen,
och vi hade fått mål och datum före utbrottet.
Vi fick inte skicka mot det målet tidigare eftersom den skulle bolma ett tag så människorna enligt en del kanaliseringar skulle lära sig lite. Ungefär samma sak med oljeutsläppet i USA. Det skulle gå och frågan är om USA lärt sig något ändå ;-(

OBS! SMS-påminnelse i SMS-Slagrutenytt, se nedan. 50:- räcker ca 1 år.

Här nedan finns mål:

2010

DATUM

DAG

MÅL              tid gärna 19:30 - 19:45 
                 
annars när det passar dig mellan 18 - 20.

100929

ONS

N/ Oppdal Dovrefjell

     

101003

SÖN

USA/ New York, Perth Amboy

101006

ONS

N/ Larvik, Horten

101010

SÖN

Nepal/ Katmandu

101013

ONS

FIN/ Oulu=Uleåborg

101017

SÖN

Haiti

101020

ONS

Litauen/ Vilnius östra Litauen

101024

SÖN

Tyskland/ Berlin

101027

ONS

DK/ Falster och vattnen runt ön

101031

SÖN

Spanien/ Cordoba o floden Guadalquivir

         

 

 Målområdet är: 
nämnda orter och ungefär det kartan visar runt om.  
S = Sverige, N = Norge, DK = Danmark, FIN = Finland  
På kartan kan du kryss-klicka bort den obligatoriska vita "lappen", 
du kan växla mellan kartbild som passar dig, vanlig kartbild, satellitfoto eller natur/grund-karta. 
Du kan zooma dig ut och in. Skicka ungefär till det beskrivna målet och kartbilden. 
 
Hemsidan 
http://hjalpjorden.vingar.se/ 
Klickbara mål-kartlänkar och lite teknik finns på 
http://slagrutenytt.vingar.se/HJ-aktiviteter.htm     


Moder Jord Nätverket
 
skickar också healing till olika mål


http://moderjord-natverket.vingar.se/ 
Om du inte redan är medlem i Moder Jord Nätverket och vill ha deras nyhetsbrev, så skicka ett mail till moderjordnatverket@gmail.com 

Tack för din medverkan. Tillsammans åstadkommer vi mirakel!

cid:234473301@24012009-0687


TV-TIPS  

Aktuella TV-tips om sådant som kan intressera personer med intressen 
inom det alternativa området finns här:

http://tv.jordstralningscentrum.se/tv-2010-17.htm 

Mängder med intressanta program, t ex

Tisdag 28 september

Viasat History - 22:00

Amazonas hemliga städer

Amerikansk dokumentär från 2008. I hundratals år har upptäckare försökt, och misslyckats, med att hitta de förlorade civilisationer som ryktas finnas gömda i Amazonas djungler. Nu har en ny generation upptäckare återuppväckt teorierna om El Dorado. Djupt in i djungeln har de hittat nya bevis på att stora civilisationer funnits här – något som radikalt utmanar alla uppfattningar om hur den västra hemisfären såg ut innan Columbus. Forskare under 1900-talet menade att Amazonas röda jord inte var brukbar och att den därför inte kunde producera de stora mängder födoämnen som behövdes för att kunna nära en stor befolkning. Moderna arkeologer och geografer har dock funnit nya bevis som helt kan komma att ändra den tidigare uppfattningen om Amazonas, och om de människor som bott här under flera tusen är. Producerat år 2008. [6840954]

 

cid:image003.gif@01CA1C78.9E04D310


HUMOR

HAR DU ÅNK?   

Verkar detta bekant?

Jag blev nyligen diagnostiserad med ÅNK 
(Åldersbetingad Nedsättning av Korttidsminnet).

Så här visade sig symptomen: 

Jag bestämde mig för att tvätta bilen. 

När jag är på väg ut till garaget upptäcker jag posten i hallen.
Bäst att kolla posten innan jag tvättar bilen, säger jag till mig själv. 

Jag lägger bilnycklarna på bordet, kastar reklamen i pappersinsamlingen 
och märker att den behöver tömmas. 

Därför lägger jag räkningarna och ett brev med en svarsblankett på bordet
och bestämmer mig för att tömma pappersinsamlingen först.
Eftersom jag trots allt går förbi en brevlåda när jag ska till 
återvinningsstationen kan jag lika gärna posta svarsblanketten. 
Men då behöver jag en penna.

Mina pennor ligger på skrivbordet i arbetsrummet, 
så jag går in dit och hittar en flaska juice som jag börjat dricka ifrån. 
Jag ska börja leta efter pennan, 
men först måste jag flytta juicen så jag inte råkar spilla på skrivbordet. 
Juicen håller på att bli varm och bör sättas in i kylen.
På väg till köket med juicen får jag syn på en blomvas som står på bänken.
Blommorna behöver vatten, så jag ställer ifrån mig juicen på bordet.
Då ser jag mina glasögon som jag letat efter hela förmiddagen. 
Det är bäst att jag lägger dem på mitt skrivbord, men först ska jag vattna blommorna. 

Jag lägger glasögonen på köksbänken och fyller vattenkannan med vatten.
Då får jag plötsligt syn på fjärrkontrollen till TV:n. 

Någon har lagt den på köksbordet. 
Ikväll när vi ska se på TV kommer vi att få leta efter kontrollen, 
men ingen kommer att tänka på att den ligger på köksbordet.
Jag bör lägga den där den ska vara, men först ska jag vattna blommorna. 
Jag häller lite vatten i vasen, men det mesta hamnar på golvet. 

Jag lägger tillbaka kontrollen på bordet och går för att leta en trasa. 
Så går jag ut i hallen igen för att försöka komma på vad jag hade tänkt göra. 
Vid dagens slut 

är bilen fortfarande smutsig, 
svarsblanketten har inte blivit postad, 
det står en flaska med varm juice på bänken, 
blommorna är vissna, 

jag kan inte hitta någon penna, 
jag kan inte hitta fjärkontrollen till TV:n, 
jag kan inte hitta mina glasögon 
och jag har ingen aning om var jag lagt bilnycklarna.
Jag försöker komma på varför det inte blev något gjort idag. 

Det är förbluffande för jag vet att jag har varit upptagen hela dagen och jag är helt FÄRDIG. 
Jag förstår att detta är ett allvarligt problem och jag ska söka hjälp för det, 
men först ska jag kolla min mail. 

Kan du vara snäll och göra mig en tjänst?

Skicka detta meddelande till alla som du tror har glädje av det, 
för jag kan inte komma på vem jag redan har skickat det till förut….

 

 

VARNING 
(en blondinhistoria)
             
Om någon ringer på din dörr 

och säger att de kontrollerar om du har fått fästingar på grund av varmare väder, 

ber dig ta av dig kläderna och dansa runt med armarna upp i luften.
GÖR INTE DET! 
Det är en bluff! 
De vill bara se dig naken.
Jag önskar att jag hade fått veta det här igår... 
Jag känner mig så dum...

cid:image003.gif@01CA1C78.9E04D310


TÄNKVÄRT


Vi brukar inte lägga oss i  politik, 
men den här historien är både rolig och tänkvärd!

 

En tanklös modell

10 personer går dagligen ut för att äta middag. 
Notan blir 1000 kr. 

Notan delas på samma sätt som skatt betalas:

 - De första fyra - de fattigaste - betalar ingenting;

 - den 5:e betalar 10 kr;

 - den 6:e betalar 30 kr;

 - den 7:e 70 kr;

 - den 8:e 120 kr;

 - den 9:e 180 kr.

 - Den 10:e personen, den rikaste, betalar 590 kr. 

 

De 10 åt middag på restaurangen varje dag, nöjda med uppgörelsen. 

Tills en dag, då ägaren till restaurangen gav dem rabatt. 

"Ni är så bra kunder", "jag ger 200 kr rabatt på era middagar." 

Middag för 10 kostar nu 800 kr. 

Man ville fortfarande betala middagen som skatter betalas. 

De första 4 påverkades inte, de fick fortsätta äta gratis. 

Men hur skulle de andra 6 göra - de som betalade? 

Hur skulle de dela upp rabatten på 200 kr så att alla skulle få sin del? 

De insåg att 200 kr delat med 6 blir 33,33 kr. 

Men drog de bort det från varje persons andel skulle den 5:e och 6:e personen få betalt för att äta. 

Restaurangägaren föreslog att det vore rättvist att reducera varje persons nota proportionellt. 

Han räknade ut de belopp varje person skulle betala. 

Resultatet blev att även den 5:e personen fick äta gratis,

 - den 6:e fick betala 20 kr,

 - den 7:e betalade 50 kr,

 - den 8:e 90 kr,

 - den 9: 120 kr,

 - den 10:e personen betalade 520 kr istället för tidigare 590 kr. 

Alla fick lägre pris än tidigare och de 4 första fick fortsätta äta gratis. 

Utanför restaurangen började de jämföra vad de sparat. 

"Jag tjänade bara en tia av rabattens 200 kr," började den 6:e personen. 

Han pekade på den 10:e : "men han tjänade 70!" 

"Precis," sa den 5:e personen, "jag sparade också bara en tia. Det är orättvist att han fick sju gånger så mycket som jag!" 
"Det är sant!" skrek den 7:e personen, "varför ska han få 70 kr tillbaka När jag bara fick 20? De rika ska alltid få det bättre!" 

"Vänta ett tag," skrek de 4 första, "Vi fick ingenting! Det här systemet utnyttjar de fattiga!" 

De 9 personerna skällde på den 10:e och kallade honom för utsugare som sög blodet ur de fattiga. 

Nästa kväll kom inte han till middagen; skönt, tyckte de andra 9, och satte sig ner och åt. 

När notan kom upptäckte de något viktigt - det fattades 520 kr.

 

 

cid:image003.gif@01CA1C78.9E04D310

Härligt höstväder

önskar er

 
Eva Svensson och Per-Uno Fransson  
Jordstrålningscentrum

e-mail:  jc@adante.se 
 
tel: 08 - 510 110 25    
 
www.jordstralningscentrum.se


Tipsa gärna fler personer om Sl@grutenytt,
så de också får en chans att hitta och börja utforska de osynliga världarna!

Varför inte vidarebefordra detta till lämpliga vänner och bekanta ?

 

 

Jag vill till
Jordstrålningscentrums hemsida
Adante  (hälso-sajten)
ett annat nummer av Slagrutenytt

nästa Slagrutenytts
indexsida
föregående