2007 nr 19,  10 augusti 

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM 
www.jordstralningscentrum.nu


 OBS! Gamla nummer av Slagrutenytt finns  slagrutenytt.vingar.se  
Har du varit på sajten och kollat in tuffingen som vågar?  
Nya nummer kommer i regel dit inom en vecka.
 

 

INNEHÅLL:  

     ·   NYINSATT FÖREDRAG OCH KURS I SEPTEMBER           
    ·   HÖSTENS FÖRSTA FÖREDRAG   
    ·   HÖSTENS FÖRSTA KURSER    

    
·   TV-TIPS  med
repriser som är Väl värda att se!  
   
  ·   HUMOR

      
·  TÄNKVÄRT     

 
 

NYINSATT FÖREDRAG OCH KURS I SEPTEMBER
MED
ALANNA MOORE FRÅN AUSTRALIEN

 Vi kan nu presentera innehållet i det nyinsatta föredraget och kursen

Det blir ett unikt engångstillfälle för oss i Norden att få träffa henne !
Missa det inte!

Alanna Moore återkommer i år till Europa för föredrag och kurser i flera länder. Vi har lyckats få henne till Sverige så att även vi kan få ta del av hennes stora erfarenhet.

Alanna Moore
har kunskaper om energier och kulturer från många länder, t ex Australien och aboriginerna, Irland, England, USA, Kina och Tibet. Hon har nu specialiserat sig på att arbeta med Moder Jord på olika sätt. Lär av hennes erfarenheter av energier hos jorden, växter, djur och människor, om kraftplatser, jordläkning, krafttorn, naturens väsen m.m. Hennes föredrag och kurs passar både för den som aldrig gått med slagruta eller erfarit jordens subtila energier eller vidrört något naturväsens aura, men passar även för erfarna slagruteanvändare.
Alanna har många års professionell slag
ruteerfarenhet, sedan hon 1983 startade New South Wales Slagruteförbund hemma i Australien, men hon arbetar också med att tona in sig (känna) på energier på olika sätt. Hon har författat 4 böcker och gjort 14 filmer.  Alanna publicerar tidskriften Geomancy och skriver som miljöjournalist regelbundet i flera tidningar.

FÖREDRAG med Alanna Moore från Australien
torsdagen den 6 september kl 18.45-22.00:

Alanna berättar kort och brett om en del av sina intressanta erfarenheter.
Missa inte detta unika tillfälle att få energ
ikunskap från olika länder och kulturer, inte minst Australien!
OBS! Alanna pratar en
gelska, men de svåraste orden försöker vi översätta när det behövs.
Läs mer om hennes spännande bredd och djup av kunskaper på hennes hemsida:  www.g
eomantica.com eller läs nedan under kursen.

GRATIS UTFLYKT
fredagen den 7 september

Utflykten lägg
s in som en gratis bonus för kursdeltagarna som anmält sig till (och betalt) för Alannas kurs 8-9 sept. En lång heldagsutflykt då vi samåker med bilar till olika intressanta platser och utbyter erfarenheter med Alanna. Vi vill t ex visa henne en svensk skeppssättning och hällristningar och se om hon ser (energi)samband med aboriginernas klippmålningar och andra kulturer. Vi vill också presentera henne för svenska naturväsen eftersom hon själv samarbetar med devor.   

KURS med Alanna Moore från Australien
lördag-söndag 8-9 september:
Här går Alanna in djupare på flera områden.
Du får lära di
g hantera en pendel om du inte redan kan.
Kursen passar
både den som aldrig gått med slagruta/pendel eller erfarit jordens subtila energier eller vidrört något naturväsens aura – kursen tar Dig till nya dimensioner. Kursen passar även för erfarna slagruteanvändare.

Kursinnehåll:

Geomanti

Alanna lär ut g
rundläggande kunskaper om landskapsenergier och jordharmoni från många olika geomantiska traditioner från hela världen och hur man själv använder dessa metoder, t ex i sin trädgård. Se hur växter och djur påverkas av energierna i området.

Att upptäcka energierna i landskapet
g
enom intoning och energimätning med pendel. (Nybörjare får lära sig att pendla. Pendlar finns att låna, eller ta med din egen.) Prova på att pendla på energier, använda tekniker för att tona in dig på subtila energifält, punkter och flöden, med teori och praktiska övningar. Introduktion till traditioner från hela världen inklusive australisk och aboriginsk geomanti. Alanna har bl a studerat aboriginernas kultur, som klippmålningar och songlines och berättar om dem.

Krafttorn för ökad och förbättrad energi
Professor Callag
han fann att tusen år gamla irländska runda torn utnyttjar kosmiska krafter och sänder in dem i marken runt omkring. Genom att göra små versioner av tornen så utstrålar dessa antennliknande installationer ett stimulerande energifält, som kan leda till bättre skördar och förhöjd hälsa och vitalitet hos människor och djur i närheten. Alanna har hjälpt till att bygga hundratals sådana torn i Australien och fått mycket positiv respons från många bönder som fått större skördar, som dessutom är mer motståndskraftiga mot sjukdomar och även smakar bättre.

Människor har också rapporterat en allmän ökning av den generella energinivån, ibland väsentligt större. Några har rapporterat dramatiskt förbättrad hälsa, välmående, lycka och högre inkomst! 
Alanna kommer att berätta om olika konstruktionsmetoder och visa hur man
göra ett litet torn. Det går ganska fort att konstruera det. För att hitta en plats med rätt energier för kraftpelaren behöver man använda en slagruta eller pendel. Som avslutning blir det en invigningsceremoni med "chanting" och slagrutemätningar av den resulterande energin.

Vatten och energisökningstekniker

Jordakupunktur för att minska påverkan av geopatisk stress (jordstrålning)

Energier från plantor och träd
Pendla på växternas subtila anatomi och se hur energ
itekniker, genom att använda stenar och kristaller, kan hjälpa dem.

Kontakt med naturväsenvärlden
Upptäck vem/vad är naturväsen och hur de passar in i den geomantiska bilden, hur de kan hjälpa trädgården att växa och vara mer magisk.
Använd pendel/sla
gruta och tona in på dem för att identifiera deras närvaro och var de bor.

Hur man hittar och gör heliga kraftplatser
Att skapa en vild, helig plats i ett hörn av trädg
ården kan bli ett himmelrike för naturväsen. Du kan också göra magnetiska platser till dem med stenarrangemang – stående stenar, stencirklar och labyrinter.

Helgen med Alanna
ser ut att bli en fascinerande resa in i en värld med subtila energ
ier och väsen!
Glöm inte att freda
gens utflykt är gratis för dig som är med på kursen.

Kostnad 2.150:-

Tid: Lördag  och söndag kl 10.00 - ca 16.

Begränsat antal personer kan vara med på kursen.
Anmälningsavgit 400:- sätts in på Jordstrålningscentrums postgiro 410 89 43-4. Du kan också maila och anmäla dig till jc@vingar.se för att säkra en plats.

 

 
HÖSTENS FÖRSTA FÖREDRAG

NORDISK NATUR-RELIGION I FORNTIDEN OCH NU -  CARL-JOHAN REHBINDER 
FÖREDRAG
  Måndag 20 augusti kl. 18.45  
Lokal: Kammakargatan 56
Vad är nordisk naturreligion? Vad är hedniskt än idag – vad lyckades inte prästerna utrota? Mer än du tror! På vilket sätt kan vi moderna människor i vår tid ha glädje av delar av den ursprungliga nordiska naturreligionen?
Var våra förfäder primitiva barbarer, eller fanns där en utvecklad och förfinad andlig kunskapsväg? Calle tar oss med på en fascinerande resa bland trosföreställningar och ceremonier, och berättar om fornnordisk andlighet, skapelseberättelsen, världsträdet Yggdrasil och de nio världarna, asar, vaner, jättar och andra gudaväsen, vättar, småfolk och andra naturandar, samt lite om runorna och deras historia. 
Calle har praktiserat shamanska tekniker och nordisk naturreligion sedan 1990 och är med i flera svenska organisationer som aktivt använder sig av nordisk naturreligion. 
Calle återkommer 22-23 september med kurs i ämnet, då vi finner en djupare förståelse och även går ut och praktiserar en dag, t ex genomför ceremonier och även blotar.
Mer kursinfo finns på hemsidan och kommer också i höstens programblad.

ÖRTERS FREKVENSER OCH DERAS PÅVERKAN PÅ VÅRA KROPPAR -  THOMAS TULLHOLM 
FÖREDRAG
  Måndag 27 augusti kl. 18.45  
Lokal: Kammakargatan 56
Thomas Tullholm är naturläkare och arbetar som Närings- och Fytoterapeut. Han har länge undersökt många former av fysiska fenomen och ofta använt slagruta som hjälpmedel i sin forskning.
Han förklarar hur och varför örter är så effektiva vid behandling av olika sjukdomar.
Vad är det som gör att örter har läkande kraft på människor och djur?
Hur kan de lagra ett brett spektrum av frekvenser utan att förlora dem?
Svaret på dessa och många fler frågor kommer att presenteras med rikt bildmaterial.
Thomas återkommer 29-30 september med kursen ”Färgernas betydelse för oss”.
Vi påverkas  genom kläder, mat, våra hem m.m. Mer kursinfo på hemsidan. .

ATT LÄSA I HÄNDER -  ANNA-KARIN SVEDBERG 
FÖREDRAG
  Måndag 3 september kl. 18.45  
L
okal: Kammakargatan 56 
Det finns inte två händer som är exakt lika. Dessutom ändrar sig linjerna under livets gång. Med hjälp av linjerna i handen och fingrarnas och handens struktur kan vi t ex göra en självdiagnos som hjälper oss att arbeta på vår livssituation. Tex. kan en kort och tunn livslinje, vilket brukar indikera ett kort liv, förlängas och förstärkas. Ett krokigt finger kan bli rakt osv. Annakarin har tolkat händer under många år, både från kopior på händer som tillhört människor hon aldrig träffat, och vid rådgivning på levande händer. 
I grunden är det människan hon läser med handens hjälp.
Anna-Karin återkommer  8-7 oktober med kursen ”Vi läser i händer”.
Mer kursinfo på hemsidan.

GRATIS INFORMATIONSKVÄLL    UTGÅR!  pga av att  Alanna Moore besöker Sverige. Se nedan.
Torsdag 6 september kl. 18.45
  

FÖREDRAG  - ALANNA MOORE FRÅN AUSTRALIEN             NYINSATT!
torsdagen den 6 september
kl. 18.45   Lokal: Kammakargatan 56 
Alanna berättar kort och brett om en del av sina intressanta erfarenheter.
Missa inte detta unika tillfälle att få energ
ikunskap från olika länder och kulturer, inte minst Australien!
OBS! Alanna pratar en
gelska, men de svåraste orden försöker vi översätta när det behövs.
Läs mer om hennes spännande bredd och djup av kunskaper på hennes hemsida:  www.g
eomantica.com eller läs på annan plats i detta Sl@grutenytt.

HUR MATEN PÅVERKAR PSYKET -  STEVEN ACUFF
FÖREDRAG
  Måndag 10 september kl. 18.45   Lokal: Kammakarg 56 
Är ditt humör bättre vissa dagar och sämre andra utan att det egentligen finns någon anledning, eller märks det hos någon i din omgivning? Viss mat speedar oss, annan kan göra oss oroliga och även deprimerade. Annan mat stärker oss. Äter vi för dålig mat nästan varje dag blir verkan ännu starkare.  Steven Acuff är internationell kostrådgivare och föredragshållare. Han reser runt hela världen och håller föredrag och kurser om mat och hälsa. Han anses som en mycket kunnig föregångare på området.

SAMISKA TRADITIONER BERÄTTADE AV EN SAMEKVINNA – LAILA SPIK
FÖREDRAG
  Måndag 17 september kl. 18.45   L
okal: Kammakargatan 56 
Laila Spik berättar om samernas yttre och inre traditionella värld. Laila Spik är unik genom att hon såsom enda same i Sverige går ut och i detalj berättar om sitt folks tro och sedvänjor. Hon är uppvuxen i en renskötarfamilj, vilket genomsyrat hennes liv. Idag är hon en av Sveriges mest kända samer och representerar ofta Sverige vid kontakt med andra ursprungsbefolkningar. Hon ger också kurser i samiskt levnadssätt och tro samt även i samisk matlagning. Hon har bibehållet det samiska sättet att förhålla sig till världen.
Laila lotsar oss ikväll genom samernas traditionella yttre och inre värld, berättar om hur det var i hennes barndom och jämför med hur det är nu. Indianernas tro och sedvänjor har vi numera ganska stor kunskap om, men samerna, vår egen ursprungsbefolkning, saknas det detaljerade beskrivningar om, främst om deras tro och förhållningssätt till naturen. Så missa inte detta tillfälle, att ta del av kunskap och uråldrig vishet direkt från en källa som är villig att berätta!  Laila återkommer med kurs under hösten.
Lailas hemsida: http://lailaspik.vingar.se

 

 
HÖSTENS FÖRSTA KURSER

KABBALA – CARINA HULTQVIST  
KURS
  Lördag - söndag 25-26 augusti.

Kursen var fulltecknad, men vi har fått två återbud. Så anmäl dig snabbt om du vill få möjlighet att få en av platserna.


Kabbalan är högaktuell just nu i USA. Kändisar som Madonna och Britney Spears studerar den. Varför? Jo, för att den kan tillföra våra liv så mycket: lycka, framgång, glädje, hälsa och speciellt fungera som vägvisare. Mer kursinfo på hemsidan.

Kabbalan är just nu högaktuell i USA. ALLA studerar Kabbala, och snart kommer trenden till Sverige också, sannolikt för att stanna under avsevärd tid. För Kabbalan är fantastisk och tidlös. Kabbala hänger ihop med tarot, alkemi, rosenkorsmysterierna, med livets träd och med astrologi, och är samtidigt en grundläggande beståndsdel i både Bibeln och Koranen.
Systemet är mycket äldre än det judiska folket, men har blivit en del i den judiska
vishetsläran. Carina lägger tonvikten i undervisningen på den äldre ursprungliga kabbalan som var före den judiska versionen.

Alla som på minsta sätt är intresserade av kabbalan och sin egen personliga och andliga utveckling har stor glädje av att lära sig lite om detta.

Kabbalan är världens största filosofiska och kosmologiska system
- en sammanfattning och en förklaring av hela skapelsen i ett enda stort diagram.
Kabbalan visar också vägen till lycka, framgång, pengar, berömmelse, hälsa, glädje, trygghet och mycket annat.

Och det bästa av allt: Kabbala är både roligt och spännande. Nästan alla som gått Carinas tidigare kurser i Kabbala har fortsatt att studera på egen hand.
Kabbala är som non-stop-godis, har man en gång börjat kan man inte sluta!
Carina har studerat Kabbala sedan 1980 och skriver just nu en svensk Kabbala-handbok.

FORTSÄTTNINGSKURS I SLAGRUTA – STEG 2
KURS
  Fredag kväll - söndag 31 augusti-2 september
Vi fördjupar vår kunskap och skicklighet med slagruta och pekare. Vi lär oss bl.a. PSI-spåret för att leta efter försvunna föremål, mäta styrkan på linjer, mer muskeltestning, använda pendelspröt, hitta och fixa ryggproblem med pekarens hjälp, söka jordstrålning utan verktyg på 4 olika sätt.
Kursinnehåll:

- Du får lära dig att använda pendelspröt, ett snabbt, tydligt och roligt enhandsverktyg.
- Lär dig mäta styrka på linjer. Varje linje är olika stark och påverkar oss därför varierande
mycket, t ex kan olika currylinjer skilja med flera 100 % i styrka.
- Lär dig en metod att hitta och ta bort obalanser i ryggmuskulaturen med pekarens hjälp.
Många, som har ont i ryggen, känner stor skillnad direkt efter balanseringen.
- Lär dig mer om muskeltest. Du får öva muskeltest genom att testa och se om du är
överkänslig mot någon mat (över 50 olika produkter). Bra kontrollhjälpmedel!
- Kan man ta bort jordstrålning och i så fall hur? Vi lär dig mer om det.
- PSI-spåret. Övning i att hitta (försvunna) saker med hjälp av de linjer, PSI-spår, som vi
först koncentrerat tänker fram och sedan finner med pekare.
- Teknik för att mäta auran på sig själv och osynliga väsen, t ex guider.
- Lär dig mäta noggrannare. Mycket praktiskt!
- Grunderna i kartpendling, dvs söka efter t ex försvunna saker på en karta.
- Sök jordstrålning helt utan verktyg, 4 olika metoder.
UTFLYKT: Utflykt till Jordbro gravfält. Där finns alla möjliga slags spännande energier att mäta på, t. ex. testar vi hur gravarna är placerade, mäter på och runt resta stenar, ser hur energierna växlar, testar om träden påverkas av våra tankar, går i procession runt en bronsåldershög, testar manliga och kvinnliga platser m.m.
Mer kursinfo på hemsidan.


MATLAGNINGS-KURS TEORI – STEVEN ACUFF
KURS
  Lördag - söndag 1-2 sept
En hel helg med Steven för att lära sig vad som är hälsosamt och inte, med råd om nyttiga livsmedel och maträtter. Tid för frågor och fördjupning. Steven är internationell kost-rådgivare. Han reser runt i hela världen och håller föredrag och kurser om mat och hälsa.
Steven anses so
m en mycket kunnig föregångare på området!  Det innebär att han på flera områden har annorlunda åsikter om vad som är bra mat och inte. Först nu har man i Sverige t ex börjat diskutera hur farliga transfetterna är, något som Steven talat om i många år.  Han förespråkar ekologiskt kokosfett och kan också motivera varför!

Vill du förbättra din hälsa genom vardagsmaten så får du de bästa råden här!  Detta är en investering för ett hälsofyllt harmoniskt liv!

Maten man äter har en enorm påverkan på hälsan. Steven gör under helgen en teoretisk genomgång av vilken sorts mat som är hälsosam respektive ohälsosam. Han förklarar också hur man skall hantera maten för att kroppen skall kunna tillgodogöra sig vitaminerna och mineralerna maximalt, eftersom t ex nötter och mycket annan mat faktiskt inte kan tas upp av kroppen utan speciell hantering innan. Det finns tid för alla frågor.
Mer kursinfo på hemsidan.
 

MATLAGNING I PRAKTIKEN - DEMONSTRATIONSKURS – STEVEN ACUFF
KURS
  Måndag - onsdag 3-5 sept
Fortsättningskurs från dagarna innan för de som vill lära sig laga den nyttiga slags mat Steven berättat om under helgen. Det är inte alls svårt att laga bra mat men en del grundläggande kunskaper behövs för att det skall bli riktigt bra och maten ge det bästa till din kropp! Tex, behöver  bönorna och grynen blötläggas för att kunna smältas! Massor med sådana enkla råd lämnas. Tid för frågor.
Mer kursinfo på hemsidan.

Steven Acuff är internationell kostrådgivare och föredragshållare. Han reser runt hela världen och håller föredrag och kurser om mat och hälsa. Han anses som en mycket kunnig föregångare på området.

Steven berättar på sina föredrag om många olika sorters nyttig mat, men det är inte alltid så lätt att veta hur man bäst tillagar den. Därför finns den här demonstrationskursen där deltagarna tittar på och ställer frågor under matlagningen, vilken görs av Steven och hans assistent. Varje dag lagas en fullständig måltid. Det blir en rätt med helsäd, en med protein och gott om grönsaker och nyttiga sallader. Deltagarna får sedan tillfälle att smaka genom att äta maten som sen lunch. Du får mängder med praktiska och nyttiga tips under kursen.
Mer kursinfo på hemsidan.


NATURVÄSEN – FÖRDJUPNINGSKURS 
KURS
  Lördag - söndag 8-9 september      
UTGÅR!  pga av att  Alanna Moore besöker Sverige. Se nedan.


GRATIS UTFLYKT
med ALANNA MOORE FRÅN AUSTRALIEN   NYINSATT!
fredagen den 7 september

Utflykten läggs in som en gratis bonus för kursdeltagarna som anmält sig till (och betalt) för Alannas kurs 8-9 sept. En lång heldagsutflykt då vi samåker med bilar till olika intressanta platser och utbyter erfarenheter med Alanna. Vi vill t ex visa henne en svensk skeppssättning och hällristningar och se om hon ser samband med aboriginernas klippmålningar och andra kulturer. Vi vill också presentera henne för svenska naturväsen eftersom hon själv samarbetar med devor.   


KURS
med
ALANNA MOORE FRÅN AUSTRALIEN   NYINSATT!
lördag-söndag 8-9 september:
Här går Alanna in på flera områden.
Du får lära di
g hantera en pendel om du inte redan kan.
Kursen passar både den som aldrig gått med slagruta/pendel, erfarit jordens subtila energier eller vidrört något naturväsens aura – kursen tar dig till nya dimensioner. Kursen passar även för erfarna slagruteanvändare. Kursinnehåll:
Innehåll:
Geomanti
Alanna lär ut g
rundläggande kunskaper om landskapsenergier och jordharmoni från många olika geomantiska traditioner från hela världen och hur man själv använder dessa metoder, t ex i sin trädgård. Se hur växter och djur påverkas av energierna i området.

Att upptäcka energierna i landskapet
g
enom intoning och energimätning med pendel. (Nybörjare får lära sig att pendla. Pendlar finns att låna, eller ta med din egen.) Prova på att pendla på energier, använda tekniker för att tona in dig på subtila energifält, punkter och flöden, med teori och praktiska övningar. Introduktion till traditioner från hela världen inklusive australisk och aboriginsk geomanti. Alanna har bl a studerat aboriginernas kultur, som klippmålningar och songlines och berättar om dem.

Krafttorn
Professor Callag
han fann att tusen år gamla irländska runda torn utnyttjar kosmiska krafter och sänder in dem i marken runt omkring. Genom att göra små versioner av tornen så utstrålar dessa antennliknande installationer ett stimulerande energifält, som kan leda till bättre skördar och förhöjd hälsa och vitalitet hos människor och djur i närheten. Alanna har hjälpt till att bygga hundratals sådana torn i Australien och fått mycket positiv respons från många bönder som fått större skördar, som dessutom är mer motståndskraftiga mot sjukdomar och även smakar bättre.

Människor har också rapporterat en allmän ökning av den generella energinivån, ibland väsentligt större. Några har rapporterat dramatiskt förbättrad hälsa, välmående, lycka och högre inkomst! 
Alanna kommer att berätta om olika konstruktionsmetoder och visa hur man
göra ett litet torn. Det går ganska fort att konstruera det. För att hitta en plats med rätt energier för kraftpelaren behöver man använda en slagruta eller pendel. Som avslutning blir det en invigningsceremoni med "chanting" och slagrutemätningar av den resulterande energin.

Vatten och energisökningstekniker 

Jordakupunktur för att minska påverkan av geopatisk stress (jordstrålning)

Energier från plantor och träd
Pendla på växternas subtila anatomi och se hur energ
itekniker, genom att använda stenar och kristaller, kan hjälpa dem.

Kontakt med naturväsenvärlden
Upptäck vem/vad är naturväsen och hur de passar in i den geomantiska bilden, hur de kan hjälpa trädgården att växa och vara mer magisk. Använd pendel/slagruta och tona in på dem för att identifiera deras närvaro och var de bor.

Hur man hittar och gör heliga kraftplatser
Att skapa en vild, helig plats i ett hörn av trädg
ården kan bli ett himmelrike för naturväsen. Du kan också göra magnetiska platser till dem med stenarrangemang – stående stenar, stencirklar och labyrinter.

Helgen med Alanna
ser ut att bli en fascinerande resa in i en värld med subtila energ
ier och väsen!
Glöm inte att freda
gens utflykt är gratis för dig som är med på kursen!

Kostnad 2.150:-

Tid: Lördag  och söndag kl 10.00 - ca 16.

Begränsat antal personer på kursen
Anmälningsavgit 400:- sätts in på Jordstrålningscentrums postgiro 410 89 43-4. Du kan också maila och anmäla dig till jc@vingar.se för att säkra en plats.

 

NYBÖRJARKURS I SLAGRUTA OCH PENDEL
KURS
  Fredag kväll-söndag 14-16 september
Med vår innehållsrika nybörjarkurs får du ordentliga och roliga grundkunskaper för att själv fortsätta att utforska den osynliga världen.

Mer kursinfo på hemsidan.

Du får en god inblick i vad jordstrålning är och
hur man använder slagruta, pekare och pendel.
 

INNEHÅLL TEORI:
Slagrutekonstens utveckling genom tiden. Vad kan man använda slagruta och pendel till? T ex hitta bra plats att sova på, söka vatten, få svar på frågor, kontrollera och förbättra hälsan, leta efter nergrävda kablar, förutsäga jordbävningar, leta efter försvunna saker. Olika slags energier (curry, hartmann, vatten, leylinje, pelare, bergsspricka m. fl.).
Hur gör man? Frågeteknik. Litteratur på svenska.
Vad använde man jordstrålning till förr i tiden. Våra förfäder tycks ha kunnat mer än vi.
Vilka energier finns vid fornminnen? Gamla kyrkor och hus byggdes med tanke på
jordstrålning. Energilinjer s.k. leylinjer (ibland miltals långa) mellan olika forntida platser.
Hur påverkar jordstrålningen vår hälsa. Aurans uppbyggnad och reaktion på jordstrålning.
Vilka sjukdomar är kopplade till jordstrålning? Kan man ta bort den farliga jordstrålningen?
Bra och dåliga platser att sitta och ligga på. Hur påverkas växter och djur? Positiva energier. Sexkantfönster som innehåller energipunkter som är bra för män men inte för kvinnor, andra punkter där det är tvärtom samt andra healingpunkter.

Övningar i att leta efter curry- och hartmann-linjer. Söka efter vatten, leylinjer, m.m.
Känna människors aura med handen och med slagruta. Lära sig se auran (de allra flesta brukar klara det). Hitta bästa (mest hälsosamma) platsen för mig att vara på. Pendelövning.

Utflykt på lördagen till en gammal kyrka med de speciella energimönster som finns där,
samt till andra spännande fornminnen beroende på vädret. Vi provar på och mäter olika slags energier och övar på curry, hartmann, vatten, leylinjer mm

MENTAL KINESIOLOGI
KURS
  Lördag - söndag 15-16 september
Kontakta ditt kloka och kunniga undermedvetna med frågor och få svar genom muskeltest! Du kan med mental kinesiologi få information från ditt inre om hälsan, uppleva tidigare liv, göra hälso-behandlingar, minska problem m.m.
Mer kursinfo på hemsidan.

Mental kinesiologi är roligt att arbeta med.
Man ställer bl.a. muntliga frågor till kroppen och själen
och får svar från det undermedvetna genom muskeltest.
Därför kan du få fram svar från delar av dig som annars är svåra att nå.
Kinesiologin används också till mycket mer.

Exempel ur kursinnehållet:

Mentala frågor:
Kontakta och samtala med den klokaste delen av dig - ditt undermedvetna.
Ställ frågor och få fram precisa svar genom muskeltest. Ställ frågor om nuvarande problem och fråga vad ditt undermedvetna (som har mycket mer kunskap) anser, vad du behöver göra åt det.
Ställ frågor om tidigare liv du levt och vad som hände då. Låt kroppen, som har minnen därifrån, få svara.
Utgå från ett aktuellt problem och arbeta bort stressen, så att det inte längre uppfattas som ett problem utan något som är ganska OK. Kan göras på alla problem! Har du t ex varit rädd för att stå och tala framför publik en gång?
Vårt undermedvetna är mycket starkt och det kan hindra oss kraftigt om det vill något annat än vi själva vill, t ex inte bli frisk. Oftast vill långtidssjuka medvetet men inte undermedvetet bli bra. Vi ändrar på det.
Test med indikatormuskel. Mycket praktiskt att arbeta med vid hälsobehandlingar och frågor av alla slag. Du behöver bara lära dig en muskeltest men kan testa hur kroppens olika organ mår!
Mycket bra egenvårdsprogram för fysiska och psykiska problem.

 
 

TV-TIPS  
 

TV-tipsen handlar om  är sådant som brukar intressera energiintresserade personer så som t ex  slagrutefolk, alternativare, de som vill utveckla sig som människor m. fl. och kanske några pärlor utanför... Jordstrålningsprogram är sällsynta i TV, men det finns annat om osynliga energier som andar, spöken, medier, övernaturligt, hälsoprogram, natur, miljö, … Tipsa oss gärna om andra program, helst någon vecka innan de kommer…


OBS! Kontrollera att tiderna fortfarande stämmer (de flyttas ofta). Lita inte helt på Show-view-koderna, de skrivs tidigt och programmen ändras alltför ofta… Speciellt ofta ändras vilken dag "natt-repriserna" går, ibland verkar de i tablån höra till dagen före... Har vi missat bra program, hör av dig.   


För att själv hitta TV-programn kan du söka på olika ord i www.dagenstv.com

Bra repriser!
Serien "Planeten" kommer i repris, avsnitt 2-3-4 hinner ni se.
Serien "Planetens hälsa" kommer i repris
torsdag 16/8, fredag 17/8, lördag 1/8
liksom Al Gore-filmen "En obekväm sanning" måndag 20/8.

Spela in  och visa för vänner!

 

Lördag  11 augusti

TV2 17:05
Örter - naturens eget apotek
Dansk faktaserie från 2006. Del 12 av 16. Ringblomma. I varje avsnitt guidar programledaren Rikke Goerlich genom den enskilda örtens kulturhistoria och ger praktiska tips om odling och användningsområde. Bredbild. Repris från 6/8. [926966]

TV4+ 17:30
Osaliga andar 

Kanadensisk ockultserie från 2006. Del 11 av 13. Ett hus hemsöks av flera andar och medierna Jackie och Christine identifierar några. De får även besök av anden till en kvinna som försvann för över tre år sedan och som befaras ha blivit mördad. Programledare: Christine Hamlett, Jackie Dennison. Repris från 17/2. [4432850]

TV4+ 18:00 
Möte med Bonnies & Clydes andar
Brittisk underhållningsdokumentärserie från 2004. Del 8 av 10. Gail Porter och Chris Fleming söker efter Bonnies och Clydes andar. Paret var våldsamma bankrånare med 13 liv på sina samveten. De blev legender medan de fortfarande levde, men deras liv kortades drastiskt när de sköts till döds vid ett spektakulärt polisingripande. Programledare: Gail Porter, Chris Fleming. Repris från 7/8. [6026508]

TV4 19:30 
Min hund styr mitt liv
Brittisk realityserie från 2006. Del 5 av 6. De två hundsyskonen Bumble och Doogle kommer inte överens och de har förvandlat Penny Curran och hennes dotter Jades liv till rena mardrömmen. De tävlar om att få uppmärksamhet och bråkar med varandra och sin omgivning. Det har gått så långt att Pennys mamma inte längre vågar komma och hälsa på. Frågan är om Victoria Stilwell kan tämja de två vilddjuren. [655782]

TV4+ 02:05 
Mannen som talar med andar
Amerikansk ockultserie från 2002. Repris från 7/8. [35295270]

 

Söndag  12 augusti

TV4+ 13:00
Mannen som talar med hundar
Amerikansk dokumentärserie från 2005. Del 15 av 18. Rachel och Linda har i samarbete med ett kvinnofängelse startat ett program för rehabilitering av hundar och fångar, men det finns saker som de inte klarar av. Jeffrey och Susan har problem med Eton och Dolly, två bulldogar som bråkar hela dagarna om vem som ska bestämma. Hundpsykologen Cesar Millan kallas in i båda fallen för att försöka hjälpa till. Hundpsykolog: Cesar Millan. Repris från 6/8. [9139947]

TV1 15:40 
Europa - en naturhistoria
Brittisk dokumentärserie från 2007. Om vår del av världen ända från födelsen för 3 miljarder år sedan, genom perioder av tropisk värme, istider och civilisationer som byggt och format Europas landskap. Del 2 av 4. Isens tid. En extrem klimatförändring lade vår kontinent under is i 1,6 miljoner år och präglade mycket av det landskap vi kan se i dag. Mildare perioder inföll, tundrans djur avlöstes av arter anpassade sig till de nya förutsättningarna. Och för 40 000 år sedan kom våra förfäder till Europa. Repris från 5/8. [8904909]

National Geographic 17:00
Är det sant?
Antika astronauter. Många människor struntar i logik och förnuft och fortsätter tro på en rad oförklarliga händelser och "övernaturliga fenomen".
Är det sant? avslöjar myterna bakom dessa moderna sagor. [8031638]

     Vetenskaplig logik har hittills misslyckats med att förklara många "övernaturliga fenomen",
         vilket inte betyder att det kan ligga en hel del sanningar i t ex  det "osynliga" som folk tror på...


TV4+ 19:00 
Det okända

Svensk ockultserie från 2007. Del 2 av 12. Familjen Ibsch upplevde paranormal aktivitet i sitt hus och hoppades att det skulle bli lugnare när de flyttade. Det blev det inte. Nu behöver de hjälp. Programledare: Caroline Giertz. Repris från 17/2. [2900164]

TV4+ 20:00 
Det okända

Svensk ockultserie från 2007. Del 3 av 12. Zuzanne bor i Jakobsberg utanför Stockholm. I husets källare är hon med om märkliga saker, och mediet Vendela Cederholm kommer på besök för att hjälpa henne. Programledare: Caroline Giertz. Repris från 24/2. [2939676]

TV4+ 00:00
Hemsökta hus
Brittisk ockultserie från 2005. Del 8 av 20. Slottet Pegersick i Cornwall har en historia som går 5 000 år tillbaka i tiden, ända till bronsåldern. Under åren som gått lär mer än tjugo olika spöken ha setts på slottet. Programledare: Yvette Fielding. Repris från 21/4. [5532313]

Måndag  13 augusti

TV2 17:50   osv t.o.m fredag samma tid.
Oddasat

TV2
18:15
Örter - naturens eget apotek
Dansk faktaserie från 2006. Del 13 av 16. Svarta vinbär. I varje avsnitt guidar programledaren Rikke Goerlich genom den enskilda örtens kulturhistoria och ger praktiska tips om odling och användningsområde. Även 15/8 och 18/8. Bredbild. [4501431]

TV4+ 20:00
Mannen som talar med hundar

Amerikansk dokumentärserie från 2005. Del 16 av 18. Miniatyrpinscher-syskonen Taz och Vicky har skapat kaos hos familjen Brown, pitbullmixen Punkin är fixerad vid stenar, och terriermixen Maddy är jätterädd för män, vilket inskränker matte Mollys sociala liv. Hundpsykologen Cesar Millan får i uppdrag att försöka få ordning på hundarna. Hundpsykolog: Cesar Millan. Repris från 15/4. [2906348]
 

Tisdag  14 augusti

TV4+ 21:00
Hemsökta hus
Brittisk ockultserie från 2004. Del 10 av 18. The Mermaid är ett av Englands äldsta värdshus och där sker märkliga ting. Rum nummer 5 sägs vara hemsökt av en tjänsteflicka som mördades där av några smugglare, medan det i rum nummer 16 hölls en dödlig duell mellan några smugglare. Spökena efter smugglarna skrämmer nästan livet ur teamet. Mediet Derek blir överväldigad när han får kontakt med anden till en man som dödats av smugglarna, och Yvette blir skrämd av att någonting svävar över henne när hon tillbringar natten i ett hemsökt sovrum. Programledare: Yvette Fielding. Repris från 2006. [6798337]

Onsdag  15 augusti

TV4 10:00
Ghost whisperer
Amerikansk dramaserie från 2005-06. Del 9 av 22. Melinda stöter på spöket till en kock som blev innebränd när den kinesiska restaurangen han arbetade på brann ner och han utpekades som den skyldige. För att spöket ska kunna gå vidare måste Melinda hitta den person som låg bakom branden som spöket blev anklagad för. Programmet sänds i HD-upplösning i TV4 HD. I rollerna: Jennifer Love Hewitt, David Conrad, Asiha Tyler. Repris från 9/8. [9694177]

 Torsdag  16 augusti

Nature 16:00 
Planetens hälsa
Brittisk dokumentärserie från 2000. Hur står det egentligen till med moder jord? Skövlade regnskogar, utrotade djurarter, översvämmade floder, ett snabbt förändrande klimat och en stigande havsyta är väl knappast goda tecken, eller? I den här dokumentärserien ställer naturfilmaren sir David Attenborough en rad viktiga frågor om vår planets hälsa och framtid. Vad har orsakat dagens miljöproblem? Och hur kan vi människor värna om jordklotet? Del 1 av 3. Även 17/8. [92038413]

TV4 21:00
Ghost whisperer

Amerikansk dramaserie från 2005-06. Del 10 av 22. Brandon, en tidigare rockstjärna, terroriseras av sin fars spöke och behöver Melindas hjälp. Det visar sig att Brandons far har ett spöke efter sig själv, Jared, en tidigare medlem i Brandons band. Nu måste Melinda hitta en väg att stilla Jareds ilska så att Brandons pappa kan ge Brandon den uppmuntran han behöver för att återvända till musiken. Programmet sänds i HD-upplösning i TV4 HD. I rollerna: Jennifer Love Hewitt, David Conrad, Asiha Tyler. Även 22/8. [990448]

TV1 21:00 
Djur med känsla för fara
Vetenskapens värld. Del 7 av 10. Långt innan tsunamin slog in mot Thailands kust blev elefanterna oroliga. De vägrade gå mot havet och vände istället uppåt sluttningarna. Turisterna som red på dem var i säkerhet när vågen kom. Kan djur känna på sig annalkande naturkatastrofer? Berättelserna är många men vad är vetenskapligt belagt? Programledare: Henrik Ekman. Text-tv 199. Repris från 1/3. [31142]

TV1 22:00 
Planeten
Vetenskapsprogram från 2006. Nya diskussioner och intervjuer. Del 2 av 4. Det finns bara ett enda jordklot och vi är sex miljarder människor på jorden. Hur ska jordens resurser räcka när vi blir allt fler? Om utvecklingen fortsätter skulle vi behöva fem planeter år 2050. Medverkande bl.a. forskarna Herman Daly, Mathis Wackernagl, Jared Diamond och Lester Brown. Efter filmen intervjuar Linda Olofsson Sveriges internationella klimatförhandlare Anders Turesson. Text-tv 199. Även 17/8. [62603]


Fredag  17 augusti

Nature 11:00 
Planetens hälsa
Brittisk dokumentärserie från 2000. Del 1 av 3. Repris . [20548307]

TV1 12:05 (repris från torsdagen)  
Planeten
Vetenskapsprogram från 2006. Nya diskussioner och intervjuer. Del 2 av 4. Det finns bara ett enda jordklot och vi är sex miljarder människor på jorden. Hur ska jordens resurser räcka när vi blir allt fler? Om utvecklingen fortsätter skulle vi behöva fem planeter år 2050. Medverkande bl.a. forskarna Herman Daly, Mathis Wackernagl, Jared Diamond och Lester Brown. Efter filmen intervjuar Linda Olofsson Sveriges internationella klimatförhandlare Anders Turesson. Text-tv 199. Även 17/8. [62603]

TV4 Fakta 15:00
New Orleans: Dagen D
Amerikansk dokumentär från 2000. Augusti 2005, ingenjörer och forskare förutspår att domedagen är nära. Geografiska och konstgjorda faktorer är på väg att skapa den största naturkatastrofen i amerikansk historia. En vetenskaplig analys om katastrofen i New Orleans. Repris från 11/7.


Nature
16:00 
Planetens hälsa
Brittisk dokumentärserie från 2000. Del 2 av 3. Även 18/8. [92005185]

Lördag  18 augusti

Nature 16:00 
Planetens hälsa
Brittisk dokumentärserie från 2000. Del 3 av 3. Även 19/8. [92072857]

Söndag  19 augusti
TV4+
12:50
Mannen som talar med hundar
Amerikansk dokumentärserie från 2005. Del 1 av 26. Nunu är en chihuahua, en förtjusande liten buse. Aggressivt attackerar Nunu alla som kommer nära hans ägare Tina. Kane är Nunus totala motsats. Stor, gänglig och rädd. Allt sedan ett otäckt fall är Kane rädd för glansiga ytor, som linoleummattor. Hundpsykolog: Cesar Millan. Repris från 10/3. [33639762]

TV4+ 17:35
Mannen som talar med hundar
Amerikansk dokumentärserie från 2005. Del 16 av 18. Miniatyrpinscher-syskonen Taz och Vicky har skapat kaos hos familjen Brown, pitbullmixen Punkin är fixerad vid stenar, och terriermixen Maddy är jätterädd för män, vilket inskränker matte Mollys sociala liv. Hundpsykologen Cesar Millan får i uppdrag att försöka få ordning på hundarna. Hundpsykolog: Cesar Millan. Repris från 13/8. [10095221]

TV4+ 18:30
Osaliga andar
Brittisk ockultserie från 2006. Del 3 av 13. Ägarna till ett stort hus vid Lake Simcoe har känt olust i källaren och på ägorna. Entreprenörer har rapporterat att de faktiskt sett spöken. Medierna Jackie och Christine avslöjar en rad intressanta fakta med hjälp av sina krafter och går till botten med mysteriet. Programledare: Christine Hamlett, Jackie Dennison. Repris från 2006. [4254074]


TV4 Fakta 17:50 
En hotad planet?
Brittisk dokumentär från 2006. Om de globala klimatförändringarna. Trots olika larmrapporter i media varje dag är det fortfarande kontroversiellt att diskutera den globala uppvärmningen. Flera forskare anser att den förändring som skett de senaste 150 åren kan liknas vid istiden, andra säger att forskningen inte är trovärdig och att ingen med bestämdhet kan säga hur klimatförändringarna kommer att påverka vår jord. Paul Rose, som ägnat de senaste 10 åren åt forskningsexpeditioner, anser att om temperaturen stiger bara någon grad under nästa århundrade kommer det att få förödande konsekvenser för jorden. Repris från 29/4.

TV4+ 19:00 
Det okända
Svensk ockultserie från 2007. Del 4 av 12. Hos Carina, Mikael och deras barn i Krylbo händer det konstiga saker. Barnen vaknar på nätterna och säger att någon försöker locka med dem ut i lekparken. Mediet Terry Evans besöker familjen för att hjälpa dem att få lugn och ro. Programledare: Caroline Giertz. Repris från 10/3. [2673068]

TV4+ 20:00 
Det okända
Svensk ockultserie från 2007. Del 4 av 12. Hos Carina, Mikael och deras barn i Krylbo händer det konstiga saker. Barnen vaknar på nätterna och säger att någon försöker locka med dem ut i lekparken. Mediet Terry Evans besöker familjen för att hjälpa dem att få lugn och ro. Programledare: Caroline Giertz. Repris från 10/3. [2673068]

TV1 21:00 
Europa - en naturhistoria
Brittisk dokumentärserie från 2007. Följ historien om vår del av världen ända från födelsen för 3 miljarder år sedan. Del 4 av 4. Ett nytt årtusende. I dag lever 750 miljoner människor i Europa. Hur ska den vilda faunan och floran klara sig i konkurrensen? Vilka vinner och vilka förlorar i ett förändrat klimat, med hetta och torka i söder, översvämningar och mildvintrar i norr? Och vad händer med ekologin när vi hela tiden hjälper främmande arter att komma hit? Även 26/8. [21109]

TV4 Fakta 23:00 
Klimatförändringarna - en bluff?
Brittisk dokumentär från 2007. Är alla varningar om den globala uppvärmningen osanna? Ledande akademiker hävdar att så är fallet och att påståendena om att människan är boven bakom den globala uppvärmningen är en av de största lögnerna i modern historia. Genom att studera flera undersökningar har de kommit fram till att uppvärmningen under de 300 senaste åren är en naturlig effekt från den så kallade lilla istiden. Människan har också påverkat klimatet men det är ytterst lite jämfört med naturkrafterna hävdar forskarna i filmen. Repris från 27/4.

 

Måndag  20 augusti
TV2
17:30
Oddasat
Samiskspråkiga nyheter. [83469]      Samma tid framöver må-fr. 
Vill du veta mer om samernas intressanta liv och spännande kunskaper kolla upp våra föredrag och kurser med Laila Spik,
hennes hemsida http://lailaspik.vingar.se

TV2 18:15
Örter - naturens eget apotek
Dansk faktaserie från 2006. Del 14 av 16. Gingko. Rikke Goerlich guidar genom den enskilda örtens kulturhistoria och ger praktiska tips om odling och användningsområde. Bredbild. Även 22/8 och 25/8. [1153515]

TV4 Fakta 20:00 
En obekväm sanning
Amerikansk dokumentär från 2006. Miljöförstöringen hotar världen och om det som majoriteten av världens klimatforskare hävdar är riktigt har mänskligheten inte lång tid på sig att förhindra den katastrof som väntar. Jorden står inför en klimatförändring som inom en snar framtid kan innebära väderomsvängningar med torka, översvämningar, stormar och epidemier som följd. Ett förlopp som jordens befolkning själva orsakat. Dokumentären handlar om den amerikanske före detta vicepresidenten Al Gores beslut att göra något åt saken. Här presenteras fakta om vår planets sargade tillstånd. Filmen slår hål på den mytbildning och missuppfattning som omger begreppet global uppvärmning.

TV4+ 20:00
Mannen som talar med hundar
Amerikansk dokumentärserie från 2005. Yorkshireterriern Winston attackerar växter och familjens andra hund Oliver. Bullterriern Bikini går till anfall mot större hundar, och blandrashanen Fella skäller oavbrutet så fort han lämnas ensam. Hundpsykologen Cesar Millan gör vad han kan för att få bukt med hundarnas problem. Hundpsykolog: Cesar Millan. Repris från 22/4. [2662952]


TV4+ 21:00
Mannen som talar med hundar
Amerikansk dokumentärserie från 2005. John och Stella skaffade ettårige boxern Coach eftersom de önskade en aktiv hund åt sina tre barn. I början var han besvärlig och tuggade på familjens möbler, men med hjälp av en hundtränare blev det ordning på honom. Plötsligt efter några år blev Coach aggressiv, och när familjen till slut hotades av stämning kontaktade de hundpsykologen Cesar Millan för att få hjälp. Hundpsykolog: Cesar Millan. Även 26/8. [6567469]

Tisdag  21 augusti
TV4
23:30
Expedition Tarfala
Svensk dokumentär från 2007. Tarfala som ligger i Kebnekaisemassivet är en miljö fylld av faror. Härifrån kommer Sveriges viktigaste bidrag till FN:s klimatrapport, hur glaciärerna runt Tarfala förändras från år till år. Den senaste siffran visar hur katastrofalt fort glaciärerna smälter och den stora frågan är hur utvecklingen kommer att se ut. Programmet följer de forskare som arbetar på forskningsstationen i deras vardag. från alfapetspel och gräddtårta i snöstorm till gassande sol över porlande glaciärsprickor. [213315]

TV4+ 20:00
Möte med Elvis ande
Brittisk underhållningsdokumentärserie från 2004. Del 10 av 10. Gail Porter och Chris Fleming söker efter Elvis Presleys ande. Den legendariske sångaren har kallats kungen av rock'n'roll och är en ikon för många människor. I sin jakt på Elvis spöke besöks Graceland, Sun Studios samt ett nedlagt bryggeri som sägs vara bebott av omkring 90 andar. Programledare: Gail Porter, Chris Fleming. [2639624]

TV400 03:20
Millennium
Amerikansk kriminalserie från 1997. Del 6 av 23. Under allhelgonhelgen hämtar Frank sin dotter. Utklädd till Marge Simpson går hon ut på en "bus eller godis"-runda. Frank blir påmind om sin egen barndom och hans förflutna ger sig till känna och jagar honom under natten i form av syner och spöken. I rollerna: Brittany Tiplady, Dean Winters, A J Adamson. Repris från 2006. [5619236]
 
 HUMOR  

Ett medelålders par från norra USA längtade en kall vinter till värmen och bestämde sig för att åka ner till Florida och bo på hotellet där de tillbringade bröllopsnatten tjugo år tidigare.
Mannen hade längre ledighet och åkte ner en dag i förväg. När han checkade in upptäckte han att hotellrummet hade dator, och han beslutade sig för att skicka ett mejl till hustrun. Han missade en bokstav i namnet.
Mejlet hamnade hos en prästänka i Houston, som just kommit hem från makens begravning och skulle kolla om det hade kommit e-post med kondoleanser från släkt och vänner. Sonen fann henne avsvimmad vid datorn och läste på skärmen:

"Till min älskade hustru. Jag har kommit fram. Jag vet att du är förvånad över att höra ifrån mig. De har datorer här numera, och man tillåts skicka mejl till sina nära och kära. Jag har just checkat in. Allt är förberett för Din ankomst i morgon Jag ser fram emot att träffa dig då. Hoppas din resa blir lika problemfri som min. P.S. Det är verkligen hett här nere. " DS.

:-)))))  (Insänt av vår vän P)
 


En dag kom mannen hem och blev överraskad av sin fru i ett väldigt sexigt nattlinne
Bind mig och du får göra allting du vill, sa frun.
Mannen band henne och åkte och golfade.


Äktenskap är ett förhållande
där den ena parten alltid har rätt.
den andre är mannen.


Den högsta nunnan kallade samman alla nunnorna och sade till dem.
Jag måste berätta för er alla att vi har fall av gonorrea i klostret.
Tack Gode Gud, säger en äldre nunna längre bak, Jag är så trött på Chardonney.


 TÄNKVÄRT 

Fniss!

Här är några knäppa aforismer av någon länge sedan okänd "Tänkare".
(Insänt av vår vän P)

---

Att blommorna dofta och ej sjunga är ett exempel på naturens vishet.
Vilket  skrål skulle ej annars störa trädgårdens stillhet om morgonen.

---

Humorn förmår inte driva en ångmaskin, men den gör den roligare att se på.

---

Det orimliga är en skymf mot förnuftet.

---

Stundom hisnar jag inför rymderna innanför min pannas skal.

---

Vi bära alla änglamat i våra hjärtan.

---

Också dumheten är en gåva av Gud.

---

Storhetens pärla har jag funnit genom att tömma ringhetens kalk i botten.

---

Nog finns det något bortom bergen. Det vore nog bra roligt att veta vad.

---

Fotspåren efter Guds väldiga hand kan man till och med se i sitt morgonkaffe.

---

Utan medvetande om att vara jordens salt skulle jag rent av känna mig överflödig.

---

Svindlande inför min tankes djup upplever jag åter och återigen meningen med mig själv.

---

Intet är så smått att inte Tänkaren kan tänka något stort därom.

---

Också Tänkaren kan tyvärr någon gång stupa i lastens brunnar.
Han kan dock alltid adla händelsen genom en ädel tanke.

 
 

 En LJUUUVLIG sensommar tillönskas ALLA av    

 Eva Svensson och Per-Uno Fransson

Jordstrålningscentrum 

  

 Tipsa gärna fler personer om Sl@grutenytt,
så de har en chans att hitta de osynliga världarna!
Varför inte vidarebefordra detta till lämpliga vänner?
 

 

 

Jag vill till
Jordstrålningscentrums hemsida
Adante (hälso-sajten)
ett annat nummer av Slagrutenytt

nästa Slagrutenytts
indexsida
föregående