2007 nr 08  18 mars  

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM 
www.jordstralningscentrum.nu


 OBS! Gamla nummer av Slagrutenytt finns  slagrutenytt.vingar.se  
Har du varit på sajten och kollat in tuffingen som vågar?  
Nya nummer kommer i regel dit inom en vecka.
 

 

  

INNEHÅLL:

·    DE NÄRMASTE KURSERNA

     ·    DE NÄRMASTE  FÖREDRAGEN    

      ·    TV-TIPS   

      ·    HÄLSO-TIPS      

·    HUMOR  

·    TÄNKVÄRT

 

 

 

 DE NÄRMASTE KURSERNA: 

 

HEALING är en förmåga,
som DU och ALLA människor har

Kurs med Per-Uno och Jenny Fransson
 
24-25 mars, några platser kvar. Hör av dig direkt om du vill vara med.  
 

Healing kan jag använda för att behandla mig själv eller andra. Den går att använda ensam
som hälsobehandling eller i kombination med andra terapiformer. Healing är en enkel,
redskapslös metod som använts i tusentals år just för att den fungerar så bra.
Du och alla andra kan redan healing, mer eller mindre, eftersom det är en medfödd gåva.
Under kursen ska vi väcka upp våra förmågor, öka och stärka dem.

Vår styrka/skicklighet att heala påverkas bl. a. av nedanstående faktorer, som vi ska gå igenom under kursen:

- KUNSKAP: om människokroppens olika fysiska och andra osynliga delar som energisystemen,
meridianerna, aurorna, chakrorna mm. Healingen arbetar med energierna i
kroppen och bl a löser den upp blockeringarna. Faran att jobba med t ex cancer.

- KONTAKT: med healingguider/-medhjälpare som hjälper oss. Du får lära känna din
egen healingguide och får veta hur han/hon ser ut, ev. namnet och hur du tar kontakt med guiden för att tala om vad du vill ha hjälp med.

- TEKNIK: att hitta obalanser som behöver fixas, att hitta vad vi ska göra, hur vi ska
göra, hur man kan jobba på distans, hur man kan jobba med andra tider - t ex
grundorsaker långt bak i tiden, hur man gör uppföljning för att se om det fungerade.
Hur ska den som ger eller tar emot healing göra/tänka? Hela dig själv, vänner, djur,
växter, naturen osv. Hur skickar man rätt frekvens med avseende på mottagaren?
T ex passar inte alltid reikins ”Faders-energi” för att ge healing till naturen, som ofta
behöver ”Moder Jords”-energi, osv...
Vi tränar praktiskt på att heala med rätt frekvenser m.a.p. de olika behoven till människa,
till träd och via naturväsen till naturen. De flesta kommer att skicka olika energier
eftersom vi ställer in oss på att sända det som mottagaren behöver. Jenny försöker
därför hinna med att se vilka naturväsen som tar emot och vad energin är bra för.
Inblandade naturväsen bekräftar under kurspraktiken om var och en av oss gör rätt.

- ERFARENHET: som vi kan få genom träning, lyssna/läsa/lära för att ta del av andras
erfarenheter…

- INTENTION: hur vi ska ställa in oss mentalt för att få bättre resultat… och

- FOKUSERING: tankeskärpan och medvetandets inriktning vid healingen….

Per-Uno är själv Reiki Healing Master, men detta blir inte en Reikikurs med initieringar,
den blir bredare och vi går kort igenom stolparna ovan och blandar teori och praktik och tar
hjälp av guider och naturväsen, som vi pratar med under kursen. Jenny ser och pratar med
osynliga väsen och ser osynliga energier, såsom obalanser i auror och chakror osv.

Vi tränar, bl a för att vi ska veta att vi kan. Per-Uno har utvecklat egna mycket verksamma
metoder, vilka ger mer precisionsinriktad healing än t ex reiki.

Pris: 2.150:- för helgen. Lördag kl 10- 17, söndag 9-16.

**************************************************
En kurs i regression har du nytta av som terapeut eller bara för att gå för din egen utvecklings skull.
Spännande och oerhört givande!
 
UTBILDNING TILL
REINKARNATIONS-TERAPEUT
Kurs med Ylva Cronstedt
4-9 april (påskveckan, så du inte behöver ta ledigt i onödan)

Ylva Cronstedt har arbetat med regressioner i 20 år och har utarbetat en metod, som nu har blivit spridd, för att komma åt grundorsakerna till olika negativa känslor, till en del sjukdomar och fobier, som har sitt ursprung i tidigare negativa händelser, vilka vi kanske inte ens kommer ihåg eller är medvetna om idag. Dagens problem kan då botas eller lindras. Med milda metoder kan man med regressioner också avsevärt lindra skador från barndomen i nuvarande liv.

Naturligtvis letar man inte bara efter traumatiska händelser i det förgångna, utan minst lika viktigt är det att finna styrkan, livsglädjen, en mening med tillvaron.
Att dessa minnen inte bara är fantasier finns det åtskilliga belägg för. Det har skrivits många böcker om hur människor hittat spår av sina egna tidigare liv. En hel del av Ylvas klienter har också senare funnit konkreta bevis på att de levt tidigare på just det viset de beskrivit under en regression.

Utbilda dig till reinkarnationsterapeut - det är en kort och effektiv utbildning där du får tillfälle att verkligen både lära känna dig själv och lära dig hjälpa andra människor. Att vara reinkarnationsterapeut är verkligen roligt och spännande. Det roligaste är att man gör så många människor glada. Den ena klienten är inte den andra lik och det blir aldrig tråkigt. KURS-innehåll:

- Djupavslappning
- Göra hopp mellan de olika liven
- Komma före människornas tid
- Bota med två olika metoder
- Hämta kraft och glädje
- I ljuset: andlig ledare och döda anförvanter
- Att få hjälp och råd av tidigare inkarnationer
- m.m.

Max sex deltagare per kurs.

Kurserna är på bara sex dagar, men det är effektiva sex dagar och vi hinner lära oss många olika tekniker.

Teori blandas med många praktiska övningar, där man också själv får gå igenom egna regressioner, vilket deltagarna brukar uppleva som oerhört utvecklande för dem själva. De brukar bli förvånade hur mycket kursen ger dem personligen.

Kursdeltagarna tränar dels på varandra, dels på flera utomstående försökspersoner.
Att ta emot sin första klient efter kursen blir då inte någon ny eller ovan situation.

Läs mer på vår hemsida www.jordstralningscentrum.nu

************************************************** 
MAYA-KALENDERN
Kurs med Ola (Haniel) Petterson
14-15 april

 

Första dagen lär vi oss lite historia om mesoamerika och grunderna i mayakalendern. Vi går igenom mayakalenders dagtecken (20-räkning och Tzolkin) och de olika himlarna (skapelsens dagar/nätter).

Vi tittar på talmystiken som återkommer i mayas olika cykler och får redskapen för att göra beräkningar av vår egen och andras livsrytm. Det ger dig kunskap framöver om t ex vilka dagar det är bra för just dig att starta nya saker, avsluta gammalt och mycket, mycket mer.

Andra dagen ägnas åt en multimedial nutidsorientering i ljuset av mayakalenderns profetiska egenskaper. Vi tittar på olika händelser, signifikanta för 7:e (år 1755 >>2011) och 8:e
(år 1999>>2011) Undervärldens 13 himlar. Vi ser vilka förutsägelser man kan göra för den kommande och avslutande 9:e undervärlden som börjar år 2011 genom att peka på paralleller i det förflutna.

Detta 5000-åriga kalendersystem tycks visa på skeenden ända tillbaka från Big Bang och framåt genom den universella evolutionen likaväl som den tekniska utvecklingen. Haniel lägger in personliga erfarenheter, kopplingar och slutsatser och väver in in både politik, globaliseringar, privatiseringar, oroshärdar och väntade prövningar som peak oil och ekonomiska krascher. Haniels hemsida: www.ioon.net

Pris: 2.150:- för helgen. Lördag kl 10- 17, söndag 9-16.

 

************************************************** 
Övriga kurser under våren:
 MED TANKENS KRAFT OCH GUIDERNAS HJÄLP - EVA SVENSSON
KURS Lördag - söndag 21-22 april

Vill du lära dig hur du kan utnyttja din tankes enorma kraft - din absolut starkaste outnyttjade förmåga - för att uppnå det du vill, som annars nog inte skulle ske. Då är den här kursen för dig! Läs mer om kursen på vår hemsida www.jordstralningscentrum.nu

 

UPPTÄCK DINA DOLDA OUTNYTTJADE FÖRMÅGOR

Kurs-start Onsdag 25 april (innehåller 4 onsdagskvällar)

Följ med på en upptäcktsresa och utforska dina okända förmågor. De kan dessutom övas upp! Få personliga insikter om livet och hälsan! Mer kursinfo finns på hemsidan.

 

DRÖMTOLKNING – LOUISE MINERVA-LI

KURS Lördag - söndag 28-29 april

På denna inspirerande kurs får du träna drömtolkning och symbolseende, du får prova drömspel och drömhealing, samt lära dig hur du använder dina drömmar konstruktivt för att läka dig själv inifrån och växa både personligt och andligt. Mer kursinfo finns på hemsidan.

 

SE DIN HÄLSA – ANSIKTS- OCH KROPPSDIAGNOSTIK – STEVEN ACUFF

KURS Lördag - söndag 5-6 maj

Ohälsa visar sig i kroppen och ansiktet. Steven lär ut hur du genom att bara se på en människa kan uppfatta och förstå hälsoproblem. Du får också veta hur man kan förbättra dem med olika slags mat. Mer kursinfo finns på hemsidan. Se även föredraget 7/5.

 

SAMERNAS YTTRE OCH INRE TRADITIONELLA VÄRLD - LAILA SPIKKURS

Lördag - söndag 5-6 maj

Höstens mycket populära fullbokade kurs i repris!

Laila Spik, den enda svenska same som valt att fritt berätta om alla de samiska traditionerna, håller en helgkurs där hon förmedlar uråldrig visdom och kunskap från ett folk som lever i harmoni med naturen. Du får även smaka samisk lunch, bl. a. granskottssoppa och barkbröd. Mer kursinfo finns på hemsidan. Lailas hemsida: http://lailaspik.vingar.se

 

NYBÖRJARKURS I SLAGRUTA OCH PENDEL

KURS Fredag kväll - söndag 11-13 maj

Med vår innehållsrika nybörjarkurs får du ordentliga och roliga grundkunskaper för att själv fortsätta att utforska den osynliga världen. Mer kursinfo finns på hemsidan.

 

AUROR OCH CHAKROR - mät, känn, se, rena och balansera dem– EVA SVENSSON

KURS Lördag - söndag 12-13 maj

Kroppen är bara en begränsad del av människan. Vi är större än så!
I våra yttre osynliga kroppar (auror) finns känslor, tankar och s.k. övernaturliga förmågor. Vi kan t. ex. ta en sådan aura och förflytta oss mentalt till andra platser och se vad som händer där (fjärrsyn) eller påverka andra (distanshealing). Lär dig mer om auror och chakror på kursen. Lär dig rena och balansera dem och därmed snabbt påverka hälsan, både kroppen och psyket! Läs mer om kursen på hemsidan.

 

TA VARA PÅ NATURENS SKAFFERI ENLIGT SAMISK TRADITION

KURS med SAMEKVINNAN LAILA SPIK

Lördag - söndag 2-3 juni

Laila Spik är expert på samisk matlagning som hon fick lära sig redan som barn då hon växte upp bland renskötande samer. Hon har därför gedigen kunskap om de vilda växter samerna använt till mat och läkemedel i årtusenden. Kom och lär dig matlagning och annan användning av vilda växer, de flesta finns även i Mälardalen. En dag ute för att samla växter och en dag matlagning inne, för att ta hand om skörden på olika sätt.Laila kommer tillbaka med föredrag 17 september och kurs under hösten. Läs mer om kursen på hemsidan.

 

NATURVÄSEN

KURS Lördag - söndag 16-17 juni

En kurs där vi berättar om olika slags osynliga intelligenser och om våra erfarenheter av framför allt naturväsen i olika former, både jättestora och pyttesmå. Andra dagen går vi ut i naturen till en lämplig plats där vi i förväg kontaktat områdesansvarigt naturväsen. Där träffar vi många slags varelser och känner på deras aura. Många på kursen brukar kunna börja en enkel kommunikation med dem och kanske kan du få med dig en naturväsen-följeslagare hem, ifall du önskar det. Läs mer om kursen på hemsidan.

 

HÄR ÄR EN SAMMANSTÄLLNING AV VÅRTERMINENS ALLA KVARVARANDE KURSER:
Som alltid: Anmäl dig i god tid! Vi har redan anmälningar även till höstkurser som inte ens står i programmmet utan som hittils bara finns på hemsidan.
Vi har inte bestämt pris för Spanien-vecko-kursen "Resa till det Osynliga"  i november , det dröjer någon vecka till,  för vi  planerar att boka ett trevligt hotell mitt i Nerja. Vi har redan många anmälningar, så platserna börjar tryta.
Flyget kan kosta nedåt hälften om du anmäler dig nu före mars utgång då de första flygbiljetterna släpps. 

 

Lö-sö
24-25 mars

HEALING  - är en förmåga som Du och Alla människor har
med PER-UNO och JENNY FRANSSON  

On-må 4-9 april

UTBILDNING TILL REINKARNATIONSTERAPEUT  -  YLVA CRONSTEDT

Lö-sö 14-15 april

MAYAKALENDERN  -  OLA PETTERSON 

Lö-sö 21-22 april

MED TANKENS KRAFT OCH GUIDERNAS HJÄLP  -  EVA SVENSSON 

On 25 april

UPPTÄCK DINA DOLDA OUTNYTTJADE FÖRMÅGOR  (4 onsdagskvällar)

Lö-sö 28-29 april

DRÖMTOLKNING – LOUISE MINERVA-LI

Lö-sö 5-6 maj

SE DIN HÄLSA – ANSIKTS- OCH KROPPSDIAGNOSTIK – STEVEN ACUFF 

Lö-sö 5-6 maj 

SAMERNAS YTTRE OCH INRE TRADITIONELLA VÄRLD - LAILA SPIK

Fr kv-sö 11-13 maj

NYBÖRJARKURS I SLAGRUTA OCH PENDEL  

Lö-sö 12-13 maj 

AUROR OCH CHAKROR - mät, känn, se, rena och balansera dem  – EVA  SVENSSON

Lö-sö 2-3 juni

TA VARA PÅ NATURENS SKAFFERI ENLIGT SAMISK TRADITION -
med SAMEKVINNAN LAILA SPIK
 

Lö-sö16-17 juni

NATURVÄSEN

 
 
 

 
ANMÄLAN OCH BETALNING AV KURSER

Anmälan görs genom att sätta in anmälningsavgiften  400:- (1000:- för Reinkarnation) på Jordstrålningscentrums postgiro 410 89 43-4.   Ange alltid kurs, kursdatum och ditt namn och adress.   Alla prisuppgifter finns på hemsidan.

Är du sent ute så är det bra att också anmäla sig direkt på telefon 08-510 110 25 eller 
maila och fråga om  det finns plats. 

Anmälningsavgiften ingår i kursavgiften. Plats på kursen erhålls i tur och ordning efter anmälan och inbetalningsdatum. Vi skickar bekräftelse inom 2 veckor att du kommit med på kursen.
Resterande kursavgift betalas senast 14 dagar före kursstart. V. v. skriv tydligt kursens namn och datum, ditt namn, adress och telefonnummer på postgiroblanketten.
Anmälan är bindande tre veckor före kursstart.
Det innebär att vid återbud senare än 3 veckor före kursstart är du skyldig att betala halva
kursavgiften p.g.a. att våra kostnader då är fastlåsta. Uteblir du från kurs, utan avbokning,
är du skyldig att betala hel kursavgift. Mot uppvisande av aktuellt läkarintyg debiteras inget.
Du har rätt att skicka någon annan i ditt ställe. Om kursen inställs eller flyttas till annat datum
sker naturligtvis full återbetalning till de som tänkt gå kursen.

I mån av plats får du repetera en kurs för halva priset!

 jordstralningscentrum@spray.se


 

 

DE NÄRMASTE  FÖREDRAGEN:

 

Hela programmet finns på vår hemsida www.jordstralningscentrum.nu


  Det tryckta vårprogrammet finns att hämta  vid våra föredrag och kurser,
på Hälsans Hus, Fjällgatan 23 A samt på  
 
Naturica Apoteket, Birger Jarlsgatan 81 (nära Odengatan) 

 Vi lägger också ut dem på Jupiters bokhandel på Hornsgatan,  
 
Axelssons på Gästrikegatan samt på  
 
Vattumannens bokhandel på Drottninggatan, men de kan ibland ta slut där.

För er som har tillgång till dator finns hela programmet alltid  på hemsidan och kan också skriva ut i pdf-format  för den som vill .  

Alla Föredrag är på Kammakargatan 56.  
 
De börjar 18.45 och slutar 22.00.  
 
Inträde 100:-
  (förutom gratiskvällarna) 

 

 

På senare år har det äntligen forskats mycket om hjärnan. Det är där allt samlas och bearbetas. Med rätt kunskap går det att göra mycket för att förbättra hjärnans kapacitet och förmågor och även vad vi kallar extra outnyttjade förmågor. Så ett föredrag om hjärnan kan ge många ideer.

Peter Tucker har arbetat mycket med sydafrikanska flyktingar och deras krigstraumer.

DEN SKAPANDE HJÄRNAN - PETER TUCKER

FÖREDRAG Måndag 19 mars kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56  
 

En bildpresentation av några nya idéer om hjärnan och medvetandet.  
Med utgångspunkt i egna studier av forskarnas arbete och erfarenheter av bildarbete med traumatiserade krigsbarn och deras pappor – krigsveteraner – söker konstnären svar på frågorna: Hur fungerar den säregna elektro-kemiska apparat vi kallar hjärnan? Vem styr? (det medvetna, det undermedvetna, eller det gudomliga?) Hur fungerar minnet? (är det jag som jag minns, eller Jaget som minns mig?) Hur når man förtryckta minnen? (och befriar sig från dess makt?) Var finns jaget, egentligen? Och varför kan man hitta paralleller mellan de mönster som själens mekanik ritar i vårt liv och det rörelsemönster vi ser i solsystemets egen virvel genom rymden?  

 

Ett föredrag av Labyrint-experten Sig Lönegren, som sällan är i Sverige
Labyrinter är stor sak i England och USA, vilket få av oss svenskar  anar.
Verkligen en sak för oss svenskar att ta till sig! Vi har ju flest labyrinter  i hela världen ! Oanvända! Folk åker runt hela jorden för att få tillfälle att besöka dem och använda dem.
Kom och lyssna på varför!

OBS att det är en torsdag! 

LABYRINTER OCH DESS ENERGIER - SIG LÖNEGREN (England)

FÖREDRAG Torsdagen (OBS! Torsdagen) 22 mars kl. 1845 Kammakargatan 56

I England och USA är intresset för stenlabyrinter helt enormt bland slagrute-män! Dessa fornminnen har fått ny användning i vår tid då entusiaster åter utnyttjar labyrinternas energier på ett medvetet sätt (slagruta behövs inte). Det flesta labyrinterna i hela världen finns i Sverige, men vi använder dem inte! Sig visar hur man gör en själv (ta med papper och penna) och hur man använder den som ett mycket bra fokuseringshjälpmedel för att lösa problem. Han visar också bilder på många olika slags labyrinter världen runt.

Sig Lönegren, som har en M.A. i studier av heliga platser har studerat dessa magiska "gångvägar" i över 20 år. Sig har skrivit boken "Labyrinths: Ancient Myths & Modern Uses" samt flera slagruteböcker. Han har suttit med i styrelsen i både amerikanska och engelska slagruteförbundet. OBS! Föredraget hålls på engelska.

Sig håller en workshop med utflykt under helgen. Anmälan och info under föredraget.

 

 

Dharma Gaynes kommer från USA. Hon driver High hope Ranch i Texas och är en fantastisk kvinna när det kommer till hur vi  
kommunicerar med vår energi till andra människor och vad vi tar emot för kommunikation av  andra människors energier.
 

Hon är indian i andra led och har med sig hela medicinkvinnans kunnande till oss här i Sverige.

 

Så här skriver Anna-Lena Nordin om Dharma:

Av alla mina möten med människor så har Dharma Gaynes varit den som betytt mest för mig och min utveckling till coach och trainer.

 

Missa henne inte!


 

MÄNNISKANS ENERGIFÄLT -  DHARMA Z. GAYNES (Texas/USA)
FÖREDRAG
  Måndag 26 mars kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56   
 Dharma har studerat och lärt ut mänsklig förändring och andlig utveckling i mer än femton år.  Hon flätar samman gammal kunskap från shaman-traditioner (hon har delvis indianskt påbrå), modern vetenskaplig forskning och inre cellminnen till en kunskap som hjälper oss att se mer och mer komplexa och subtila vägar. Detta för att med lätthet nå och direkt relatera med det mänskliga energifältet. Tre grundläggande punkter finns:
 

1)     Alla människor har en plats av absolut gudomlig skönhet inuti sig.
 

2)     Det mänskliga energifältet är det mest sofistikerade kommunikationsredskapet som någonsin skapats. 
 

3)    Vi har alla tillgång till denna otroliga aspekt av kontakt med oss själva.
 

Den här kvällen kommer Dharma att berätta om både intellektuella och praktiska aspekter av interagerande

  – med medvetenhet – med våra egna och andra människors energifält. Hon hoppas att kunna väcka  tillräcklig nyfikenhet och erbjuda tillräcklig praktisk kunskap om hur du medvetet koordinerar dina energifält, så att du omedelbart i din vardagliga kommunikation märker en stor skillnad i din effektivitet. Din del är att vilja medverka.  Det blir både roligt och utmanande.

OBS!   Föredraget hålls på engelska.

 

Det här föredraget har vi haft många gånger.Det är populärt. Med all rätta!
Tommy har mycket klokskap och har arbetat fram en mycket bra metod för att förbättra hälsan.

AURARENSNING MED PEKARENS HJÄLP  -  TOMMY WIBERG
FÖREDRAG
  Tisdagen (OBS! Tisdagen)  27 mars kl. 1845   Kammakargatan 56 
Tommy Wiberg berättar om att bakgrunden till de flesta av våra åkommor är känslomässiga blockeringar. Sambandet mellan dem och de fysiska/psykiska störningarna belyses och förklaras. En odramatisk metod presenteras där deltagaren får lära sig att själv ladda ur negativa laddningar som ligger bakom de känslomässiga blockeringarna, varvid dessa kan neutraliseras och bli harmlösa. Detta kan medföra ett radikalt förbättrat stabilt hälsotillstånd även för elallergiker m.fl. Tommy blev själv av med sin diabetes på 6 veckor. Tommy demonstrerar med pekare hur man mäter de olika organens tillstånd och ev. förekomster av parasiter, virus m.m.

 

MÄSSA: Sveriges största ALTERNATIVMÄSSA:  INRE HARMONI
Lördag - söndag 31 mars – 1 april kl. 10  – 18.

Mässa för kropp och själ i Liljeholmshallen, Mejerivägen 4. T-banestation Liljeholmen. Många utställare från hela landet och även Jordstrålningscentrum är med och gör som vanligt roliga demonstrationer. Du kan t ex stå och känn på ett currykors och gratis testa  ”plattor” som minskar ne
gativ påverkan från jordstrålning. Prova om någon ”platta” hjälper dig mot din mobiltelefon, det är individuellt. På vår hemsida finns länk till arrangören.  
Programmet med föredraggen är klart nu:
  www.harmoniexpo.com  

 

ÖVNINGSKVÄLL    Lokal: Kammakargatan 56   
Måndag 2 april kl. 18.00  (vi startar då för dig som hinner, men vi har dörren öppen till 1845


Det är fullmåne kl 1915 så vi börjar redan kl 18 och passar på att mäta linjerna före och se hur de förändras  av fullmånen under kvällen. Försvinner linjerna?

 Vi skall också leta fram allmänna och personliga chakra-linjer och mäta ut dem på golvet samt pendla chakror.


Denna kväll är inte avsedd för totala nybörjare, du måste kunna få utslag med pekarna, för det ges ingen sådan nybörjarinformation under kvällen, men du behöver inte vara erfaren.

Åke Pihlgren, Per-Uno Fransson och Eva Svensson medverkar.


 
 

 

                                  Titta även på de kompletta föredragen  fram till oktober  och mer info om kurserna på  

 

 www.jordstralningscentrum.nu Se där under flikarna till vänster.  

 

TV-TIPS  
 

TV-TIPS om sådant som brukar intressera olika slags energiintresserade personer såsom t ex slagrutefolk, häxor, alternativare etc och kanske några pärlor utanför… Jordstrålningsprogram är sällsynta i TV, men det finns annat om osynliga energier som andar, spöken, medier, övernaturligt, hälsoprogram, natur, miljö, … Tipsa oss gärna om andra program, helst någon vecka innan de kommer…

 


OBS! Kontrollera att tiderna fortfarande stämmer (de flyttas ofta). Lita inte helt på Show-view-koderna, de skrivs tidigt och programmen ändras alltför ofta… Speciellt vilken dag "natt-repriserna" går, ibland verkar de i tablån höra till dagen före... Har vi missat bra program, hör av dig.   


För att hitta TV-programmen söker vi också på olika ord. Exempel på ord vi sökt på i www.dagenstv.com

Det okända    Paul McKenna förändrar ditt liv   Osaliga andar   Psychic challenge
Miracle workers  Du är vad du äter   Oddasat   Mannen som talar med hundar  Supernatural  
Övernaturlig
a fenomen   Vetenskap - Antikens upptäckter Recept för överlevnad  spöke
Millenium Hälsotips  Pyramider  Labyrinter  Medium
Galna vetenskapsmän Criss Angel  


Måndag 19 mars
TV4+ 16:20              Gert har hittat detta program som han gillar:
Mannen som talar med andar (16:45)
Amerikansk ockult serie från 2002. James van Praagh hjälper sina gäster att få kontakt med döda släktingar och vänner inför en studiopublik. Även 24/3. [1498345]


TV1 17:30             Samiska nyheter och inslag, varje må-fr samma tid.
Oddasat (17:45)
Samiskspråkiga nyheter. [34971]

TV4 17:45
Förkväll (18:50)
Direktsänt aktualitets- och underhållningsprogram. Med gäster som diskuterar aktuella ämnen, skvaller och mycket annat. Dagens tema är hälsa där man fokuserar på träning och kost. Cirka 18.40 är det Limbo-dragning. [9388242]

TV2 18:05
Fråga doktorn (19:00)
Hälsomagasin. Del 10 av 16. "Fråga doktorn" fortsätter följa Michaels kamp mot kilona efter hans magsäcksoperation. Lisbeth Stahre forskar kring vilka effekter KBT, kognitiv beteendeterapi, har för den som har svårt att gå ner i vikt och sen hålla vikten. I kväll gästar hon programmet. Husdoktorn Gunilla Hasselgren svarar på tittarnas frågor. Programledare: Suzanne Axell. Text-tv 299. Även 20/3 och 24/3. [4219722]

TV400 19:05
Ghost whisperer (19:55)
Amerikansk dramaserie från 2005-06. Del 13 av 22. Melinda och Jim börjar ifrågasätta sin nya grannes mentala hälsa när konstiga saker inträffar i huset bredvid. Men när Melinda ser ett spöke bokstavligen fastklamrat på grannen inser hon orsaken till det underliga som skett. I rollerna: Jennifer Love Hewitt, David Conrad och Asiha Tyler. Repris från 7/1. Även 25/3. [3262432] 

Tisdag 20 mars
TV1 11:30 
Livet & hälsan (12:00)
Infektioner och allergier. Varje år dyker minst ett par nya infektioner upp som sjukvården inte känner till. I dag undersöker vi vårt immunförsvar och får många förklaringar och antagande till uppkomst av infektioner och allergier. Text-tv 199. [1556]

TV4+ 16:20 
Mannen som talar med andar (16:45)
Amerikansk ockult serie från 2002. James van Praagh hjälper sina gäster att få kontakt med döda släktingar och vänner inför en studiopublik. Även 24/3. [8569339]
  

TV4+ 20:00 
Det okända (21:00)
Svenskt ockult magasin från 2007. Del 7 av 12. Linda Wallin har aldrig riktigt trivts i huset i Norromängarna. Hon känner sig iakttagen och barnen ser skepnader. Inte ens sophämtaren vill stanna längre än nödvändigt på gården. En dag säger Linda högt att det är dags att flytta. Nästa morgon när hon ska skotta är alla snöskyfflar böjda till L-form. Mediet Jörgen Gustafsson hjälper henne att ta reda på vad som pågår i huset. Programledare: Caroline Giertz. Även 21/3. [7681407]
  

Onsdag 21 mars  
TV4+ 13:10 
Det okända (14:15)
Svenskt ockult magasin från 2007. Del 7 av 12. Linda Wallin har aldrig riktigt trivts i huset i Norromängarna. Hon känner sig iakttagen och barnen ser skepnader. Inte ens sophämtaren vill stanna längre än nödvändigt på gården. En dag säger Linda högt att det är dags att flytta. Nästa morgon när hon ska skotta är alla snöskyfflar böjda till L-form. Mediet Jörgen Gustafsson hjälper henne att ta reda på vad som pågår i huset. Programledare: Caroline Giertz. Repris från 20/3. [73172063] 

 
TV4+ 16:20 
Mannen som talar med andar (16:50)
Amerikansk ockult serie från 2002. James van Praagh hjälper sina gäster att få kontakt med döda släktingar och vänner inför en studiopublik. Även 25/3. [8529711]


Torsdag 22 mars
TV4+ 13:10 
Jakt & fiske (14:15)
Svenskt jakt- och fiskemagasin från 2007. Del 3 av 8. William fiskar röding i Härjedalsfjällen och besöker samen Thomas Rehnfelt. Ola Svensson jagar fasan och kronhjort utanför Västerås. Repris från 18/3. [73149735]

TV4+ 16:20 
Mannen som talar med andar (16:50)
Amerikansk ockult serie från 2002. James van Praagh hjälper sina gäster att få kontakt med döda släktingar och vänner inför en studiopublik. Även 25/3. [8596483]

Discovery Science 19:05 
Uppfinnarna (19:40)
Silver. Ett porträtt av doktor Josh Silver, som har uppfunnit en enkel anordning som skulle kunna förändra livet för en femtedel av världens befolkning - genom att ge dem synen tillbaka. [68744648]

Fredag 23 mars
TV4+ 16:20 
Mannen som talar med andar (16:50)
Amerikansk ockult serie från 2002. James van Praagh hjälper sina gäster att få kontakt med döda släktingar och vänner inför en studiopublik. Även 25/3. [8490255]


Lördag 24 mars
TV4+ 12:55 
Mannen som talar med hundar (13:25)
Amerikansk dokumentärserie från 2005. Del 3 av 26. Familjen Kleins hund Ruby är rädd och biter. Familjen har tvillingar som är tio år gamla och många barn kommer till huset och besöker dem. Därför måste familjen lämna bort Ruby om hon inte ändrar sitt beteende. Rana skäller varje gång Karen eller Alanna Adams rostade bröd hoppar upp ur brödrosten, när mikrovågsugnen plingar till och när telefonen ringer. Hundpsykolog: Cesar Millan. Repris från 2006. [7854569] 

TV4+ 18:05 
Det okända (19:00)
Svenskt ockult magasin från 2007. Del 7 av 12. Linda Wallin har aldrig riktigt trivts i huset i Norromängarna. Hon känner sig iakttagen och barnen ser skepnader. Inte ens sophämtaren vill stanna längre än nödvändigt på gården. En dag säger Linda högt att det är dags att flytta. Nästa morgon när hon ska skotta är alla snöskyfflar böjda till L-form. Mediet Jörgen Gustafsson hjälper henne att ta reda på vad som pågår i huset. Programledare: Caroline Giertz. Repris från 21/3. [25117705]

Viasat Nature/Crime 19:00 
Luftens rovdjur (20:00)
Naturdokumentär. Örnen, falken, höken och gamen. Alla dessa rovfåglar är unika, men de delar även en rad utmärkande egenskaper. De är vackra och mystiska varelser som ofta figurerat i gamla legender och folksagor. Fergus Bee har varit fascinerad av dessa kraftfulla naturväsen så länge han kan minnas och i den här dokumentären delar han med sig av sin expertis. Även 25/3. [65403415]


TV400 21:00 
Millennium (21:50)
Amerikansk thrillerserie från 1997. Före detta FBI-agenten Frank Black har en övernaturlig förmåga att sätta sig in i mördares och galningars psyken. När det nya årtusendet närmar sig verkar det som att antalet grova brott ökar och Frank känner pressen på sig att skydda de svaga i samhället. Del 11 av 22. I rollerna: Lance Henriksen, Brittany Tiplady och Klea Scott. [890811]

TV4+ 22:05             Spöken, men det är en skräckfilm 
Sleepy Hollow (00:00)
Amerikansk rysare från 1999. Året är 1799 och professor Ichabod Crane från New York-polisen anländer till den lilla staden Sleepy Hollow för att undersöka några mystiska mord. I staden talar alla om den huvudlöse ryttare som spökar i skogen och som är ute för att hämnas för att han blivit mördad. Crane vägrar tro på ortsbefolkningens teorier och anser att det är nonsens. Men när Crane undersöker morden krossas hans illusioner när han själv möter den huvudlöse ryttaren. I rollerna: Johnny Depp, Christina Ricci, Miranda Richardson. Regi: Tim Burton. [66871057]
 
TV4+ 02:40 
Mannen som talar med andar (03:00)
Amerikansk ockult serie från 2002. James van Praagh hjälper sina gäster att få kontakt med döda släktingar och vänner inför en studiopublik. Repris från 19/3. [68168187]
 

TV4+ 03:00 
Mannen som talar med andar (03:25)
Amerikansk ockult serie från 2002. Repris från 20/3. [11267800]
 
 

Söndag 25 mars
TV4+ 01:15
      3 repriser i följd, lätt att spela in
Mannen som talar med andar (01:45)
Amerikansk ockult serie från 2002. James van Praagh hjälper sina gäster att få kontakt med döda släktingar och vänner inför en studiopublik. Repris från 21/3. [15020065]
  

TV4+ 01:45 
Mannen som talar med andar (02:10)
Amerikansk ockult serie från 2002. Repris från 22/3. [82284539]
 
 
TV4+ 01:15 
Mannen som talar med andar (02:35)
Amerikansk ockult serie från 2002. Repris från 23/3. [94507317]


TV4+ 06:40
Det okända (07:30)
Svenskt ockult magasin från 2004. Del 23 av 23. Repris från 2006. [36625380]

TV4+ 22:25
Det okända (23:25)
Svenskt ockult magasin från 2007. Del 7 av 12. Linda Wallin har aldrig riktigt trivts i huset i Norromängarna. Hon känner sig iakttagen och barnen ser skepnader. Inte ens sophämtaren vill stanna längre än nödvändigt på gården. En dag säger Linda högt att det är dags att flytta. Nästa morgon när hon ska skotta är alla snöskyfflar böjda till L-form. Mediet Jörgen Gustafsson hjälper henne att ta reda på vad som pågår i huset. Repris från 24/3. [6354632]

Måndag 26 mars
TV4+ 16:15 
Mannen som talar med andar (16:40)
Amerikansk ockult serie från 2002. James van Praagh hjälper sina gäster att få kontakt med döda släktingar och vänner inför en studiopublik. Även 31/3. [1162978]


Tisdag 27 mars
TV4+ 16:20
 
Mannen som talar med andar (16:50)
Amerikansk ockult serie från 2002. James van Praagh hjälper sina gäster att få kontakt med döda släktingar och vänner inför en studiopublik. Även 31/3. [8398843]


Onsdag 28 mars
TV4+ 13:10 
Det okända (14:15)
Svenskt ockult magasin från 2007. Del 9 av 12. Sedan Lea Lundin flyttade till Hallonbergen har hon vaknat om nätterna med blåmärken och rivsår, om dagarna har hon sett skuggor och hört röster. Hennes dotter var övertygad om att mamman var galen, tills hon själv fick uppleva fenomenen på närmare håll än hon önskade. I tjugo års tid har Lea tvingats leva med sina plågoandar, nu orkar hon inte längre. Mediet Vendela Cederholm försöker hjälpa henne. Programledare: Caroline Giertz. Repris från 27/3. [73918867]

TV4+ 16:20 
Mannen som talar med andar (16:50)
Amerikansk ockult serie från 2002. James van Praagh hjälper sina gäster att få kontakt med döda släktingar och vänner inför en studiopublik. Även 1/4. [8365515]


Torsdag 29 mars
TV4+ 16:20
 
Mannen som talar med andar (16:50)
Amerikansk ockult serie från 2002. James van Praagh hjälper sina gäster att få kontakt med döda släktingar och vänner inför en studiopublik. Även 1/4. [8332287]


Fredag 30 mars
TV4+ 16:10
 
Mannen som talar med andar (16:50)
Amerikansk ockult serie från 2002. James van Praagh hjälper sina gäster att få kontakt med döda släktingar och vänner inför en studiopublik. Även 1/4. [8332287]


Lördag 31 mars
TV4+ 14:00 
Mannen som talar med hundar (14:30)
Amerikansk dokumentärserie från 2005. Del 4 av 26. Josh är en livlig malteser som inte låter någon med en borste eller en sax komma i närheten av honom. Mycket hellre jagar han dammsugaren eller springer i cirklar runt huset. Alla försök att få honom att stå stilla slutar med att någon blir biten. Boomer är en chesapeake bay retriever som skäller oavbrutet, vägrar gå upp ur poolen och som ständigt vill stå i centrum. Skällandet gör grannarna galna och gör ägarna Jodys och Christys relation ansträngd. I båda fallen har ägarna låtit sina hundar ta över hemmet. Båda hundarna behöver mer motion och mer bestämda ägare. Cesar Millan ska försöka få ordning på både ägare och hundar. Hundpsykolog: Cesar Millan. Repris från 2006. [2853851]


TV4+ 18:05 
Det okända (19:00)
Svenskt ockult magasin från 2007. Del 8 av 12. Den här gången handlar det om mediet Jörgen Gustafsson. Han berättar om hur hans arbete som medium går till, hur man lever med gåvan och hur den påverkar andra delar av livet. Dessutom följer programmet Jörgen i Japan där man med hans hjälp löser ett brott. Programledare: Caroline Giertz. Repris från 28/3. [25953509]

TV400 21:00 
Millennium (21:50)
Amerikansk thriller från 1997. Före detta FBI-agenten Frank Black har en övernaturlig förmåga att sätta sig in i mördares och galningars psyken. När det nya årtusendet närmar sig verkar det som att antalet grova brott ökar och Frank känner pressen på sig att skydda de svaga i samhället. Del 12 av 22. I rollerna: Lance Henriksen, Brittany Tiplady och Klea Scott. [658431] 
 

   

 


 HÄLSO-TIPS  

MAT är viktigare än vad många förstått för att få och underhålla god hälsa.
Tänk dig kroppen som en fabrik, vill du ha bra kvalitet så använder du inte skräp som råvara, eller?
 
Kolla massor av länkar från vår sida nedan med många tusen recept, svenska, utländska, för veganer, vegetarianer, allergiker osv...

Allmänt:
 
Summan av belastningar avgör din hälsa!
Se till att du ger kroppen rätt byggstenar!
Våga leva i kärlek här och nu!
Tänk positivt!
 
Om du äger ett hus så behöver det underhållas. Tänk dig att en fönsterruta har spruckit, golvmattan är trasig och tapeten börjar bli ful. Dessutom har cementen släppt i fogarna runt skorstenen. Gångjärnet på en dörr börjar gnälla när man rör dörren. Vad gör du då?
Självklart köper du en glasruta till fönstret och lite kitt och nubb för att fästa den, du köper en golvmatta och lim till den, du köper ny tapet och klister till den, smörjmedel till gångjärnet samt cement till skorstenen. Naturligtvis!   Inte köper du väl bara cement? För hur skulle det se ut att laga glasrutan med cement,  laga tapeten och mattan med cement och smörja gångjärnen med cement? Men till fogarna i skorstenen blir det bra med cement.
 
Men när det gäller kroppen så är samma sak inte så självklart för många. Kroppens celler och funktioner behöver rätt näring varje dag för att kunna reparera skador och fungera med allt den skall göra, t ex röra sig, smälta mat, få hjärtat att slå m.m. Varje dag dör många tusentals celler och nya skall bildas. Då går det inte att bara köpa cement (t ex Mac Donaldsmat) för att laga den. Nej, kroppen behöver sin motsvarighet till glasrutan, nubben, kittet, tapeten, klistret, mattan och limmet. Annars blir det samma reultatat som att laga hela huset med cement! Men om man tittar på vad många äter så förstår man att de inte tänkt på detta. Tyvärr är det ju så att vår vanliga mat i affärerna idag inte klarar av att ge oss detta. Halvfabrikaten och färdigmaten  innehåller inte allt det kroppen behöver. En hälsosam kropp behöver också hälsosam mat. I färdigmaten och halvfabrikaten finns så mycket tillsatser som kroppen har svårt att ta hand om. Inte tar du väl hem sopor och ställer ut på olika ställen i ditt hus? Det finns ju hälsosam mat att köpa.
Idag kräver det tyvärr att vi  måste lära oss själva vad som är hälsosamt och inte eftersom affärerna är fulla av icke häslsamma varor! Fler än vad man någonsins skulle kunna tro!
Din kropp idag visar vad du ätit förut. När du blir äldre så syns det ännu mer. Hälsan och psyket påverkas lika mycket.
Depressioner, illamående, allehanda smärtor i kroppen, huvudvärk, ja mängder av sjukdomar beror till stora delar på om du äter rätt mat. Fel mat ger påverkan på både kort och lång sikt.
 

Andra viktiga råd:
Ät i positiv miljö med positiva tankar!
Ät i lugn och ro! 
TUGGA MATEN MÅNGA GÅNGER!
Ge enzymer & magen en chans, 
så kommer du att må mycket bättre!
Skölj inte ner maten!
Men drick tillräckligt mycket BRA vatten mellan måltiderna!
(Kranvatten är i regel tyvärr ganska "dött"... Förbättra det gärna med Plus-Minus-virvlare,

läs mer på www.jordstralningscentrum.nu klicka i vänsterspalten på "Plus & Minus")
 
Ät rätt slags mat!
Undvik de vita farorna: socker, vetemjöl, salt. Ät mycket grönsaker och frukt. Ät protein till varje måltid för att balansera blodsockret.
 
Läs mer på:
 
 
Som alltid, tipsa oss gärna om länkar, döda länkar, nya bra du hittat osv osv...

 

HUMOR 


Eftersom du sitter säkert på din stol därhemma framför PC´n,
så törs du nog knappa in denna sajt med exempel på världens kanske sämsta/farligaste vägar:


 

http://ostfrallan.com/redir.php?link=547


 

Ämne: Marknadsföring
 
Folk frågar ofta vad marknadsföring är.  
En kvinnlig marknadsassistent förklarar så här:
 
 
- Du är tjej och ser en snygg kille på en fest. Du går fram till honom och säger: "Jag är fantastisk i sängen".
Det är direkt marknadsföring.
 
- Du är på fest med massa kompisar och ser en snygg kille. En av dina kompisar går fram till honom, pekar på dig och säger: "Hon är fantastisk i sängen".
Det är annonsering.
 
- Du ser en snygg kille på ett party. Du går fram till honom, får hans telefonnummer. Nästa dag ringer du och säger: "Hej, jag är fantastisk i sängen".
Det är telefonförsäljning.
 
- Du ser en kille på en fest, slätar till klänningen. Du går fram till honom, häller upp en drink åt honom. Frågar: Får jag? Lutar dig fram, låter dina bröst nudda hans arm, rättar till hans slips och säger: "Bara så du vet, jag är fantastisk i sängen".
Det är PR (Public Relations).
 
- Du är på en fest, ser en snygg kille. Han kommer fram till dig och säger: "Jag har hört att du är fantastisk i sängen."
Det är tecken på ett starkt varumärke. (Brand Recognition)
 
- Du är på en fest och ser en snygg kille. Han gillar dig men du övertygar honom att gå hem med din kompis istället.
Det är representation.
 
- Din kompis kan inte tillfredställa honom så hon ringer dig.
Det är teknisk support.
 
- En kille kommer in på en fest. Han blickar ut över rummet. Inser att han vill ha alla brudar, så han ställer sig på bordet och skriker: "Jag är fantastisk i sängen!!!".
Det är spam.  

 

 

 TÄNKVÄRT
   
Runt hörnet har du en vän men dagar och månader går.
Innan du märker det,
 har det gått ett år och aldrig träffar du dina vänner. 
 
För livet -  det är som ett långt sprinterlopp. 
 
De vet att du tyckte om dem som förr en gång, nu är du trött och stressad. 
 
Allt handlar om vårt dumma spel för att nå en titel. 
 
Du säger "imorgon ringer jag till Kajsa" men imorgon kommer 
och går
och avståndet mellan er blir större och större. 
 
Och efter många år får 
du ett telegram:
"Kajsa litade på dig".
Men det är precis vad vi förtjänar...
Runt hörnet dog en vän, så kom ihåg att alltid säga vad du tänker. 
 
Om du älskar någon, säg det till honom/henne. 
 
Var inte rädd att uttrycka dina 
innersta känslor.
Säg till den personen hur mycket den betyder för dig.
För innan du hinner bestämma dig kan det vara för sent.
Lev här och nu!
Ångra aldrig något!
Och vad som viktigast är; 
 
var alltid sams med dina vänner och din familj
för det är de som hjälpt dig att bli den du är nu.

 

 


  

  Eva Svensson och Per-Uno Fransson

Jordstrålningscentrum

 

Jag vill till
Jordstrålningscentrums hemsida
Adante (hälso-sajten)
ett annat nummer av Slagrutenytt

nästa Slagrutenytts
indexsida
föregående