Sl@grutenytt
nr 20    2004-10-04

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM

Sl@grutenytt innehåller nyheter om vad som händer inom det område,
som intresserar bl a slagrutefolk, dvs främst sådant som går att mäta med slagruta.
Vad gör vi med t ex slagrutan? Jo, vi SYNLIGGÖR DET OSYNLIGA!
Kom gärna med tips! Maila jc@vingar.se

INNEHÅLL:

NYTT

Jordstralningscentrums hemsida

Jordstrålningscentrums 
-
KURSER
(under närmsta månaden)

TIPS om andra hemsidor

Jordstrålningscentrums  
-
FÖREDRAG
(under närmsta månaden)

Som alltid avslutning med lite

HUMOR

Lär dig att söka, hitta, känna, se, uppfatta, påverka
 och kommunicera med det Osynliga!

 

 

Hejsan Slagrutevänner!

 

Dags för ett nytt nummer av Sl@grutenytt igen.

 
Tyvärr så får vi som vanligt  många mail i retur p.g.a. t ex
-  full mailbox – så se till att ha plats, speciellt om ni har Hotmails 2MB,
-  oklart skrivna e-post-adresser på våra listor,

-  adresser som upphört


Kolla därför regelbundet på vår hemsida och se om det kommit något nytt nummer av Slagrutenytt,
har ni missat något nummer maila in er riktiga e-postadress.
Hotmail går att uppdatera till MSN Hotmail Plus med 2GB inbox för 159:-/år.
Då riskerar du inte att det blir så fullt eller att den slutar fungera efter en månad.

  

 


Jordstrålningscentrums 
- KURSER
(under närmsta månaden)

 

SLAGRUTA, PEKARE & PENDEL
kan göra oändligt mycket mer än att leta vatten.
Med hjälp av dem kan vi

SYNLIGGÖRA DET OSYNLIGA!

 

Att lära sig gå med slagruta och pekare öppnar upp för nya kunskaper i den osynliga världen. Genom att ha lärt sig mäta energierna så kan man mycket lättare gå vidare på andra områden och ofta lära sig och förstå mer ingående vad man sysslar med. När man kan ”se” energierna med slagruta, dvs mäta upp storlek, gränser osv får man ofta mycket bättre grupp över nya områden man går vidare på, vare sig det gäller healing, tidigare liv, kanalisering eller annat. Därför rekommenderar vi att man börjar med en nybörjarkurs i slagruta.

 

Nästa kurs börjar snart:

 

 

NYBÖRJARKURSER

SLAGRUTA OCH PENDEL
Helgen 8 - 10 oktober. Fredag inomhus kl. 18 45 – 22,
utflykt lördag kl 11 - ca 16, söndag inomhus kl 9 - 17.

Du får en god inblick i vad jordstrålning är och
hur man använder slagruta, pekare och pendel.


INNEHÅLL TEORI:
Slagrutekonstens utveckling genom tiden. Vad kan man använda slagruta och pendel till? T ex hitta bra plats att sova på, söka vatten, få svar på frågor, kontrollera och förbättra hälsan, leta efter nergrävda kablar, förutsäga jordbävningar, leta efter försvunna saker. Hur gör man? Frågeteknik. Olika slags energier (curry, hartmann, vatten, jordström, pelare, bergsspricka m. fl.). Litteratur på svenska.
Vad använde man jordstrålning till förr i tiden. Våra förfäder tycks ha kunnat mer än vi.
Vilka energier finns vid fornminnen? Gamla kyrkor och hus byggdes med tanke på jordstrålning. Leylinjer (ibland miltals långa) mellan olika forntida platser.
Hur påverkar jordstrålningen vår hälsa. Aurans uppbyggnad och reaktion på jordstrålning.
Vilka sjukdomar är kopplade till jordstrålning? Kan man ta bort den farliga jordstrålningen?
Bra och dåliga platser att sitta och ligga på. Hur påverkas växter och djur? Positiva energier. Sexkantfönster med manlig-, kvinnlig- och allmän healingpunkt.

PRAKTIK:
Övningar i att leta efter curry- och hartmann-linjer. Söka efter vatten, leylinjer, jordström m.m. Känna människors aura med handen och med slagruta, lära sig se auran
(de allra flesta brukar klara det). Hitta bästa platsen för mig att vara på. Pendelövning.

UTFLYKT:

Utflykt på lördagen till en gammal kyrka med de speciella energimönster som finns där, samt till andra spännande fornminnen beroende på vädret. Vi provar på och mäter olika slags energier och övar på curry, hartmann, vatten, leylinjer, jordströmmar mm.

 

Har du gått nybörjarkursen?

Lär dig då att mäta noggrannare och säkrare. Lär dig roliga tester!

 

FORTSÄTTNINGSKURS
I SLAGRUTA - Steg 1

Helgen 15-17 oktober. Fredag kl. 18 45 - ca 22,
lördag kl 10 - 17. Utflykt söndag ca 11 - 16.

INNEHÅLL bl. a:
l Du får lära dig att använda pendelspröt, ett snabbt, tydligt och roligt enhandsverktyg.
l
Lär dig mäta styrka på linjer. Varje linje är olika stark och påverkar oss därför varierande mycket, t ex kan olika currylinjer skilja med flera 100 % i styrka. Det gör att vissa av dem bör man akta sig extra mycket för, då de snabbt påverkar hälsan. Lär dig testa.
l
Lär dig en metod att hitta och ta bort obalanser i ryggmuskulaturen med pekarens hjälp. Många, som har ont i ryggen, känner skillnad direkt efter balanseringen.
l
När vi går med slagruta testar vi ofta hur folk reagerar på en dålig plats genom att mäta hur auran förändras. Men vi blir också samtidigt svaga, en del påverkas mer och en del mindre, vilket kan visas med muskeltest. Här får du lära dig lite mer om muskeltest. Du får också öva genom att testa och se om du är överkänslig mot någon mat (över 50 olika produkter). Detta är kinesiologi, en mycket bra metod, som vi ofta använder för att kontrollera att vi mätt riktigt med slagrutan.
l Kan man ta bort jordstrålning och i så fall hur? Begränsningar? Vi fortsätter gå igenom några olika slags avstörare, t ex kopparspiraler (enligt Arne Groth), som också används för att kontrollera vilken slags linje man hittat.
l
PSI-spåret. Övning i att hitta (försvunna) saker med hjälp av de linjer, PSI-spår, som vi först koncentrerat tänker fram och sedan finner med pekare. Detta är det första upprepningsbara, vetenskapligt undersökta parapsykologiska fenomenet, som lyckades till 75%!
l Mäta auran på sig själv och osynliga väsen, t ex guider.
l Vi lär oss mäta noggrannare, genom att använda ena handen som mätpunkt. Då kan vi lättare mäta t. ex. de olika auraskikten och andra exakta gränser. Mycket praktiskt!
l
Grunderna i kartpendling, dvs söka på en karta.
l
Söka jordstrålning helt utan verktyg, 3 olika metoder.

UTFLYKT:
Utflykt till Jordbro gravfält. Där finns alla möjliga slags spännande energier att mäta på, t. ex. testar vi hur gravarna är placerade, mäter på och runt resta stenar, ser hur energierna växlar som i ett ställverk med många reläer, testar om träden påverkas av våra tankar, går i procession runt en bronsåldershög, testar manliga och kvinnliga platser m.m. Hela tiden jobbar vi med slagruta/pekare.

 

VEM ÄR DU?
VAD VILL DU?

TA REDA PÅ DET!

Lev det liv som är menat för dig!

 

SKAPA SJÄLV RESTEN AV DITT LIV
- så som Du vill ha det!

Kurs med Eva Svensson
Lördag-söndag 23-24 oktober. Lördag kl 10–17, söndag 9-16.

Till största delen skapar man sitt eget liv - och har skapat det till den situation man befinner sig i nu. Är du nöjd med din tillvaro?

Om inte, så kan du lära dig hur man ändrar på det. Det är inte så svårt. Du har ju redan övat i hela ditt liv. Lär dig göra rätta val medvetet!

 

Är du harmonisk och kärleksfull eller stressar du i vardagen? Finns det delar (stora eller små) som du vill ändra på?


Eftersom du hittills skapat ditt liv omedvetet utan några speciella mål och ofta med negativa inslag "jag kan inte", "jag är så ... (ful, trött, fattig, tjock, sjuk...)" m.m. och nu går över till att medvetet skapa det du faktiskt vill ha, så blir resultaten ofta kraftfulla.

Du kan t ex arbeta med:
- din hälsa (fysiska och psykiska problem, ...)
- din ekonomi (det finns obegränsat med pengar för dig i världen, ...)
- dina relationer (problem i relationer, ny man/kvinna, ...)
- egna förmågor (vad vill du kunna uppnå? intuition, healing, ...)
- din arbetssituation (arbetslös, vantrivsel, för mycket att göra, ...)
- ta bort blockeringar (trauman från detta eller tidigare liv, som stör dig på olika sätt, ...)

- stress i ditt liv
- harmoni och livsglädje
- egen livsväg utan alltför stora motgångar
- kärleksfullhet, tillit och andra positiva egenskaper

I kursen får du gå igenom:
- Hur ser ditt liv ut idag
- Hur vill du ha det? Vilka är dina livsmål?

(Du får hjälp med att komma fram till vad du vill, om du inte redan vet det.)
- Tekniker och hjälpmedel för att uppnå det du vill, inklusive övningar

Eva Svensson håller FÖREDRAG måndag 4 oktober: Personlig utveckling och hälsa...
Kom gärna och lyssna då. Läs mer i programmet.

 

 


 


 

Jordstrålningscentrums  
- FÖREDRAG
(under närmsta månaden)

 

 

FÖREDRAG Måndag 4 oktober kl. 18 45  
PERSONLIG UTVECKLING OCH HÄLSA.....

Lokal: Tempel Riddare Orden, Kammakarg. 56.
Eva Svensson är kursledare hos Jordstrålningscentrum för bl a Auror och chakror, Skapa din egen framtid - så som Du vill ha den, Slagruta och pendel, Upptäck dina dolda outnyttjade förmågor och Kinesiologi. Det borgar för en blandad kväll med diverse
spännande ämnen, t ex tar Eva upp: Summan av belastningar avgör vår hälsa, minska därför dina belastningar. Livsmål. Intuition. Tankens kraft. Ideomotoriska rörelser - undermedvetna rörelser, som ger slagruteutslagen (på gott och ont) och som ger oss underbara behandlingsmöjligheter för t ex smärta, vilket åhörarna får prova på under kvällen.
Eva Svensson håller kurs 23-24 oktober:
Skapa själv resten av ditt liv – så som du vill ha det!
 

 

 

 

GRATIS INFORMATIONSKVÄLL Måndag 11 oktober kl. 18 45
Lokal: Tempel Riddare Orden, Kammakarg. 56.

Eva Svensson, Jordstrålningscentrum, är diplomerad kinesiolog och informerar om kinesiologi = muskeltest. Kinesiologi är en mycket bra komplett behandlingsmetod, som kan användas för behandling av både kropp och själ. Muskeltest används också som kontrollhjälpmedel för att se att man mätt rätt med slagruta, vilket kommer att visas.
Här får du en inblick i vad kinesiologi är och kan användas till. Eva visar också andra slags metoder hon arbetar med. Se en demonstration som får dig att häpna!
Mer information om kinesiologi-kurser på sidan "KURSER HT-2004".
Under "Kinesiologi" kan du även läsa om "Behandlingar".

 

 

 

 

FÖREDRAG Måndag 18 oktober kl. 18 45  
HUR EN SHAMAN KAN UPPLEVA
VÅRA FORNMINNESPLATSER

Lokal: Tempel Riddare Orden, Kammakarg. 56
Hos ursprungsbefolkningar, t ex samer och indianer, hade shamaner bl a ansvar för kontakterna med den andliga världen. De botade även sjukdomar. På många håll i dagens värld lever shamanska traditioner kvar.

Jörgen I Eriksson
berättar ikväll om
Shamanens landskap – om heliga platser, bergens visdom och landskapet som en del av jaget.
Jörgen I. Eriksson är journalist och författare och har under drygt 20 år utforskat shamanismen, speciellt i Norden, och skrivit ett flertal böcker i ämnet – bland dem Samisk shamanism, Vandrare i två världar, Bergets visdom och Sejd 3.0 – en introduktion till shamanismen.

Jörgen har specialiserat sig på samisk shamanism men arbetar även med den nordiska varianten.

 


Jörgen I Eriksson återkommer med helgkurs 20-21 november:
En introduktionskurs i shamanism - Att vandra i skönhet.
Där får du bl a göra egna trumresor till andra världar, samt delta i en ceremoni
på kultplatsen Rösaring på lördagskvällen
.
Mer kursinformation på sidan "KURSER HT-2004".
Jörgens hemsida:  www.norrshaman.net

 

 

 

FÖREDRAG Måndag 25 oktober kl. 18 45
AURARENSNING MED PEKARENS HJÄLP

Lokal: Tempel Riddare Orden, Kammakarg. 56.
Tommy Wiberg
berättar om att bakgrunden till de flesta av våra åkommor är känslo-mässiga blockeringar. Sambandet mellan dem och de fysiska/psykiska störningarna belyses och förklaras. En odramatisk metod presenteras där deltagaren får lära sig att själv ladda ur negativa laddningar, som ligger bakom de känslomässiga blockeringarna, varvid dessa kan neutraliseras och bli harmlösa. Detta kan medföra ett radikalt förbättrat stabilt hälsotillstånd t ex för elallergier m.fl. Tommy blev själv av med sin diabetes på 6 veckor. Tommy demonstrerar med pekare. Recept och rikligt med material delas ut kostnadsfritt under kvällen.

 


Tommy Wiberg återkommer lördag-söndag 20-21 november med kursen:
SLAGRUTAN SOM MEDICINSK VÄGLEDARE. Där får du lära dig ett komplett behandlingsprogram för att behandla dig själv och andra för en bättre hälsa.
Mer kursinformation på sidan "KURSER HT-2004".

 

 


 

NYTT www.jordstralningscentrum.nu

 
Du vet väl att det finns hundratals bra hälso-länkar
från www.jordstralningscentrum.nu
Vi har fått flera nya bra hälso-länkar,
gå in och kolla så du vet vad som finns den gången du behöver info.


 

TRADITIONELL HÄLSOVÅRD
på svenska

TRADITIONELL HÄLSOVÅRD
på engelska

ALTERNATIV HÄLSOVÅRD

FÖREBYGGANDE HÄLSA, SYMTOM & MILJÖ 

 

 

 


 

TIPS om andra hemsidor 

 

Angående Jörgen I Erikssons intressanta föredrag om SHAMANER måndagen den 18 oktober.
Du som vill veta mer om Shamaner kan börja med att besöka hemsidan http://shaman.vingar.se
där det finns mer än 50 externa länkar att börja botanisera i.
På samma domän finns även liknande material om samer: http://naturfolk.vingar.se/samer.htm
och om indianer: http://indianer.vingar.se

  

 


 

 

Som alltid avslutning med lite HUMOR
 

 

 

… för att samla sina tankar, behöver man minst två …  ;-) 

 

 
 


 

 

 

 

 

Den bästa inkörsporten till ”Den osynliga världen” är Slagruta.
Börja med en nybörjarkurs för att få lite erfarenhet, kunskap, frågeteknik.


Läs mer om kurserna: www.jordstralningscentrum.nu/kurser-nu.htm  


Gå och lyssna på föredrag för få andras erfarenheter och hämta nya idéer: www.jordstralningscentrum.nu/prog-nu.htm
Sedan gäller det naturligtvis att träna och öva, helst tillsammans med andra.
Botanisera bland hemsidorna ovan och alla deras länkar för att se hur en helt ny intressant värld kan öppna sig för dig.


Området är mycket större än du någonsin kunnat ana.
Det handlar inte om att bara gå med slagruta och leta vatten utan oändligt mycket mer.
Det handlar om förståelse och utveckling av din hälsa och din personliga utveckling.
Det kan ge dig en ny givande och spännande hobby, där du kan gräva efter oupptäckta skatter överallt där du råkar befinna dig.

 

 Många slagrutehälsningar
från

Eva Svensson  /Per-Uno Fransson