Sl@grutenytt
nr 16    2004-03-05 

P.g.a. nytt program, vi har bytt från Outlook Express till Outlook, så tyvärr så verkar 5-600 i registret inte ha fått detta.
Vi vet tyvärr inte vad som är fel. Vi startade bara upp Outlook och programmet förde själv över alla mail och adresser.
Någon som har en idé får gärna höra av sig!
 

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM  


 SYNLIGGÖR DET OSYNLIGA!
Lär dig att söka, hitta, känna, se, uppfatta, påverka och kommunicera med det

 

www.jordstralningscentrum.nu

 

 

Hejsan Slagrutevänner!

 

Innehåll i Sl@grutenytt denna gång:

 

Den här gången så avslöjar vi Aschbergs 
lögner och oetiska metoder

 


 

BLUFFAR ASCHBERG?

 

 

I  TV3 visades torsdagen 26/2  programmet ”Insider”.

Programmet innehöll fyra delar:

- Mediet Jörgen

- Den nya professuren i Lund

- Reinkarnationsforskning

- Jordstrålning

 

Vi vill här visa att: 
 

  Programmet innehåller massor av felaktiga fakta.

  De medverkande bluffas genom olika lögner.

-   TV-tittarna luras genom att programmet är tendensiöst och vinklas.  
    
Är det för att tittarna skall dra slutsatsen att de medverkande är skojare?   
    
Något liknande antyds av Aschberg i början av programmet.

-   Motargument, som finns, tas inte med i programmet.

  Deltagare får inte en seriös chans att försvara sin uppfattning under programmet.

-   Alla deltagare vet inte ens om att de är med i programmet och kan inte försvara sig alls trots att de framställs som bluffare.

-   Det känns oetiskt på många sätt.

-   Programmet präglas av programmakarnas och de inbjudna kritikernas okunskap på området.

 

Vi skall här koncentrera oss på de delar vi är experter på, dvs. jordstrålningsdelen av programmet och berätta detaljerat för att ni skall få en så bra bild som möjligt av det som hänt och också ge er möjlighet att bemöta de frågor ni kan få av andra, som sett programmet och gått på bluffarna.

 

Exempel på hur man bluffar deltagarna:

 

I slutet av 2003 kontaktades vi på Jordstrålningscentrum (JC) av P-E M ( P-E M hotade att se till att vår hemsida blev nedlagd om vi hade hans namn med, så därför gör vi så här. Men det är tydligen ok att som t ex TV3 och Aftonbladet publicera bild &  namn & pinsamma lögner på folk mot deras vilja. ) på Strix television. Han berättar att han tänker göra ett seriöst program om jordstrålning och frågar om vi vill medverka. Vi avtalar att han skall återkomma senare då han vet mer.
P-E M kontaktar också några som arbetar med reinkarnationsforskning. De filmas också senare för ett seriöst program men får senare veta att de blivit lurade och det istället ska visas i Aschbergs Insider-program.

 

I januari ringer en ung tjej till Jordstrålningscentrum. Hon presenterar sig som F L (här stod tidigare det namn hon sade sig heta, men bolaget Strix har jagat fel här och det enda fel de hittat är tydligen att ett av hennes namn råkade vara tjejens rätta namn, så deras advokat bad oss ta bort det med hänvisning till personskyddslagen - eller vad det heter, däremot var det tydligen fullt ok att Aschberg själv visade bild och namn på slagrutemännen mot deras vilja i TV i detta lögnaktiga sammanhang! Och är det någon som hört någon politiker eller tidning som protesterat så hör av er!) och säger sig vara förtvivlad för hon har nästan inte kunnat sova någonting sedan hon flyttade till sin nya lägenhet på S--gatan  i Stockholm. F bönar om omedelbar hjälp för kontroll av jordstrålningen. Vi har inte tid och hänvisar till en duktig slagruteman, senare benämnd som nr 2. F ringer till nr 2 och berättar samma snyfthistoria, som väl skall appellera till hans medlidande. F ringer till ytterligare 3 slagrutemän och uppger olika namn t ex F A och Frida B, alla med samma adress. De fyra slagrutemännen smygfilmas när de mäter i lägenheten. Vi känner nr 2, 3 och 4 och har talat med dem. Nr 1 känner vi inte och honom har vi inte haft kontakt med. Vi kan därför inte kommentera vad han har gjort i programmet.

 

Exempel på felaktiga påståenden i programmet:

 

Efter att slagrutemännen presenterats med bild och namn sägs det i programmet att nr 2 håller kurser och föredrag i slagruta och pendel. Det är fel.

 Det sägs sedan att han använder tankeengergi. Det är fel.

 Det sägs att han använder en teknik där han frågar andar om råd och hjälp. Det är fel.

 Nr 3 anges ha hållit kurser hos JC. Det är fel.

 Det anges att nr 2 tog bort de currykryss, som fanns där sängen stod placerad. Det är fel.

 Han tog inte bort några currykors.

 

Exempel på hur man vinklar programmet och därmed manipulerar verkligheten för tittarna.:

 

I programmet framhålls tydligt att de 4 slagrutemännen anger 4 olika sängplaceringar som den bästa efter att de var och en har mätt upp rummet. Det är fel. Nr 1 och 2 anger sina respektive platser som de bästa. Nr 2 vill naturligtvis flytta på sängen i och med flickan angett att hon sovit så dåligt sedan hon flyttat till lägenheten.  Han flyttar den till ett läge, som är fritt från jordstrålning. Nr 3 och 4, som arbetat med att avstöra rummet, dvs minska jordstrålningen, anser att sängen därmed kan stå kvar antingen där den är eller placeras var som helst i rummet,  vilket klippts bort i TV . I stället säger Aschberg att nr 3 med bestämdhet sagt att den nya placeringen är den bästa för sängen Det framgår inte att det är Frida som speciellt önskar sig en annan plats. Till nr 3 säger hon att hon så gärna vill ha sängen vid den andra väggen för att kunna se TVn lättare. På speakerkommentaren kan man förstå att det är för att nr 2 tidigare talat om att den platsen är dålig som man vill se om nästa slagruteman går med på en flytt dit. De förklarar inte i programmet att avstörningen, som nr 3 gjort, nu gör att platsen kan användas.. Till nr 4 säger hon att hon vill ha sängen vid en annan vägg. Han samtycker eftersom han har stört av jordstrålningen. Programmet ger bilden av att sängen flyttas på nr 3:s och nr 4:s initiativ vilket är fel. I programmet visas endast när sängen flyttas dit. Det ser naturligtvis bättre ut i TV att sängen placeras på 4 olika sätt, om programmets mål är att visa att slagrutemännen bluffar. Aschberg visar sedan på en bildtavla hur de olika personerna ställt sängarna på 4 olika ställen och frågar sig hur det kan komma sig. Han verkar själv dra slutsatsen att det betyder att mätningarna har misslyckats. Hade han gjort en ordentlig research före programmet så skulle han haft svaret själv. Nu kommer hans okunskap(?) istället styra tittarna till att dra felaktiga slutsatser.

 På plats i studion efteråt  finns nr 4 samt en geolog, som kan gå med slagruta och har forskat i ämnet. Nr 4 och geologen har lurats dit. Han och geologen har fått erbjudande om att vara med i ett en timmes långt diskussions- och debattprogram om jordstrålning. De vet att nr 4 är filmad och tackar bl.a. därför ja. Nr 4 får chans att prata i ca 45 sekunder totalt, direkt efter att hela smygfilmningen visats. Det är tiden han får på sig för att utreda och förklara varför de 4 olika männen placerat sängen olika. Han hade inte fått se filmavsnitten i förväg.

Förklaringen är mycket  enkel och självklar för en slagruteman, men det är inte så helt lätt att uttrycka den direkt efter det överrumplande programmet, som han inte visste något om i förväg. Därmed fick TV-tittarna inte förklaringen att det faktiskt är högst normalt att en säng placeras på olika ställen. TV-tittarna fick stället själva dra slutsatser ivrigt påhejade av kritikerna, vilket för många troligtvis blev att slagrutemännen hade bluffat och inte kunnat mäta jordstrålningen

 

Nr 4 och geologen, som samarbetar, får inte möjlighet att redovisa de bilder och bevis de har med sig om jordstrålningens existens utan Aschberg ställer andra frågor och avslutar snabbt när geologen försöker komma in på de ämnen de blivit inbjudna att debattera. Även geologen har alltså lurats av Aschberg och nr 4 faktiskt 2 gånger. Först smygfilmningen och sen att han skulle få framlägga belägg för jordstrålningens existens.

 

Förklaringen, som aldrig framkom i programmet, för att sängen placerades olika av de olika männen är som sagt enkel. Negativ jordstrålning täcker naturligtvis i normalfall inte hela lägenheten utan finns bara på vissa ställen. Tänk dig att du tappar ut en stor burk med målarfärg på golvet och den skvätter runt på några ställen. Du går naturligtvis inte just där målarfärgen är (jämför där jordstrålningen är) men kan gå i resten av rummet och även ställa sängen där. Om du torkar upp målarfärgen så kan du också vara på den platsen igen (det blir motsvarande effekt när man avstör jordstrålningen). Aschberg och programskaparnas upplägg manipulerar TV-tittarna till att tro att det bara finns en bra placering för en säng i varje rum! Hela programinslaget tycks vinklas så att  tittarna skall tro det!. Det verkar vara en allmän tendens i hela programmet. En yrkeskollega till Aschberg ringde upp honom och kritiserade honom för påhoppet på mediet Jörgen i programmet. Hon ställde frågan: Är inte det här djävligt dålig journalistik, Robert? Aschberg svarade ” Det skiter jag i. Jag fick vad jag ville ha”. Det förstärker sannerligen intrycket av att man redan från börja bestämt sig vad programmet skulle visa för resultat. Aschberg har också nekat att titta på och ta med bitar som talar till mediet Jörgens fördel.

 

Ingen av slagrutemännen har fått se programmet i förväg och kan därför inte omgående kommentera det. Aschberg säger dessutom att eftersom rummet avstörts av nr 1, 3 och 4 så bör all jordstrålning vara borta. Det visar på att han ävevn där är dåligt påläst och han lurar därmed tittarna. De som arbetar med avstörning vet att linjerna går att mäta även efteråt. Det är den negativa delen som minskas. Linjen finns i normalfall kvar. Nr 2 arbetade inte med avstörning av sängplatsen utan ställde sängen fritt från negativ jordstrålning. Det är det sätt som vi på JC rekommenderar när det är möjligt, för att vi anser det är bäst och säkrast i längden.  Nr 1, 3 och 4 arbetade med avstörning och förlitade sig på den. Nr 1 och 4 tycks ändå enligt TV-bilderna ha ställt sängen så att de undvek att ha currylinjer över sängen.

 

Varför märkte inte efterföljarna att andra hade avstört innan? Det finns nog flera anledningar till det. Först och främst så var det ingen som hade någon anledning att tro att flickan ljög. De litade på Frida som ringt och bönat och bett och berättat om hur otroligt dåligt hon mådde sedan hon flyttade in i den nya lägenheten. Det gick inte att sova i den sängen. Ingen mätte styrkan på linjerna eftersom de trodde på henne. Det fanns ju ingen anledning att tro att hon skulle ljuga utan de utgick ifrån en normal situation vid mätningen. Hade de mätt styrkan så hade de nog märkt att det varit avstört. Fast ibland kan linjerna vara väldigt svaga i sig. De varierar alltid. Nr 4 såg avstörningen nr 3 hade satt upp på elmätarskåpet och frågade om hans vän nr 3 hade varit där och avstört. Frida ljög igen och svarade nej och sa att hon köpt avstöraren på Sollentuna-mässan.

 

Aschberg visade upp avstöraren i TV och kallade den bara för en plastbit och ingenting annat.

Det är åter ett bevis på hans okunskap om dessa områden och hur han förmedlar denna till tittarna utan möjlighet för någon att besvara kritiken.. Det finns många olika avstörningar, mer eller mindre bra. Den nr 3 och 4 arbetade med fungerar enligt våra erfarenheter bra. Den har använts på hundratals ställen med många rapporterade hälsoförbättringar.

 

Exempel på oetiskt uppträdande:

 

Ja, i redogörelsen ovan framgår väl hur oetiskt programmet var upplagt, med smygfilmning, lögner och annat. Man har också manipulerat verkligheten i flera fall. Om det var med mening eller av misstag kan vi inte bedöma, men det var ingen objektiv version av mätningarna man presenterade.

Frida har dessutom ljugit om att hon efter healing av en av männen sovit bättre än i hela sitt liv. Hon har kramats och varit jättetrevlig. Några av personerna känner sig inte bara lurade av Aschberg utan det känns också i själen när någon ger beröm och visar känslor, som inte är äkta. Vi uppfattar detta som i högsta grad oetiskt och ser inte att det är en nödvändig del för att programidén skulle kunna genomföras.

 

Nr 3 får ingen som helst förhandsinformation om smygfilmningen utan får plötsligt syn på sig själv och hur han smygfilmas i TV-programmet, som han sitter hemma och tittar på med familjen.

 

I slutet av programmet får skeptikerna komma till tals. Så bör det naturligtvis vara. Problemet är bara att de två skeptikerna man valt inte själva har någon eller mycket liten praktisk erfarenhet om slagruta och jordstrålning utan helt förnekar dess existens och trumpetar ut att det inte finns vetenskapliga bevis för att jordstrålningen existerar. Sven-Ove Hansson: ”Det finns inga currylinjer och hartmannlinjer. Det är därför personer som säger sig hitta dem, hittar dem på olika ställen.” ”Det är noga undersökt och vetenskapligt påvisat att slagrutan inte mäter några fenomen utanför människans hjärna.”  Vi håller inte med om detta.

 

Direkt efter att nr 2 fått reda på att han smygfilmats, ca 2 veckor innan programmet sändes i TV, ringde han omgående till oss på JC och skickar över den ritning han gjort över hur linjerna går i rummet. Vi har alltså den i förväg och kan på TV se att nr 4 får currylinjen på exakt samma ställe som nr 2 ritat in den på. Currylinjerna går normalt med ca 4 meters mellanrum. Sannolikheten att nr 2 och nr 4 skulle ha fått currylinjen  på samma ställe, beroende på slumpen, är därmed mycket liten. Enligt Sven-Ove Hansson ovan så finns dock linjerna bara i deras hjärna. Hur de övriga mätte linjerna framgår inte av programmet.

 

Efter tusentals och åter tusentals mätningar och flyttningar av sängar, som gjorts av många personer i många länder, så vet vi idag av erfarenhet att hälsan ofta förbättras när personen flyttat från jordstrålningen. Vi brukar själva demonstrera currykorsen inverkan på människor. Vi har ofta skeptiskt inställda människor med på våra kurser. Det uppskattar vi. Under kursen brukar vi ställa var och en på ett currykors, för att de själva skall få känna dess inverkan. Många känner direkt. En del tar mer tid på sig. Det hör till ovanligheterna att inte känna något alls. En man, som absolut inte trodde på att det skulle kännas, kände inte heller någonting direkt. Vi lät honom stå kvar. Efter ca 4 minuter tar han ett vacklande steg från korset och utbrister: Benen viker sig! Han var mycket förvånad.

 

Vi skulle önska mer forskning på området, men då gjorda under rätt förutsättningar. Den forskning som kritikerna hänvisar till och som de säger bevisar att jordstrålning inte existerar, har, enligt oss, mest gjorts på ett felaktigt sätt, t ex med nybörjare. Kunskapen om att gå med slagruta måste övas upp, precis som att köra bil, tala andra språk eller spela piano. Som en jämförelse med vad man hänvisar till kan man tänka sig följande: Låt tio personer, utan kunskap om kirurgi, få instruktionen att utföra en hjärtoperation för att testa en ny metod. Om operationerna sedan misslyckas så drar man slutsatsen att operationsmetoden inte fungerar. Om personer, som inte mätt jordstrålning förut, ombeds att gå en sträcka med slagruta, så får de markeringar lite här och var beroende på att det finns ett otal olika energier, som de kan reagera på. De kanske t om slinter med slagrutan, eller får utslag för att de förväntar sig det. Eftersom alla nybörjarna då inte får markering på samma ställe så drar man slutsatsen att det inte finns någon jordstrålning

 

Det kritikerna, dit även Aschberg måste räknas, inte redovisade är t ex. de tusentals rapporter om hälsoförbättringar som finns efter flyttning av sängar, eller tendenser och resultat av annan forskning, även om den inte utförts med perfekt metodik. Den praktiska tillämpningen visar gång på gång att det fungerar om man tillämpar rätt teknik, har övat tillräckligt och är noggrann. Men den som vill bevisa något och inte drar sig för att använda manipulativa och oetiska metoder, redovisar ofta bara de fakta som visar det man vill uppnå.

 

Mediet Jörgen blev i programmet också utsatt av Aschberg, som lurades genom upprepade fällor. Sen vägrade Aschberg att i programmet ta med ett antal saker som har talat för Jörgens förmåga och som Aschberg hade möjlighet att kontrollera om han hade velat. Aschberg har dock sagt att han inte är intresserad av de delarna. Man kan fråga sig om han medvetet vinklat programmet genom att göra det onyanserat. Läs mer om det på www.soultravel.nu. Likaså har de som arbetat med reinkarnationsforskning blivit lurade. En del av det inslaget visades dock inte. Blev Aschberg rädd och drog tillbaka det eftersom de hotade med att stämma honom? Tyckte han att han hade överskridit tillåtna gränser?

 

Läs mer på

www.insider.tv3.se  med bl a diskussionssida där du kan läsa och skriva  dina kommentarer till programmet.

 

Förmedla gärna detta mail vidare.  
Ju fler som får veta bakgrunder till programmet och hur Aschberg uppför sig, desto bättre!

 

 

 


 

Vi bifogar information från Sällskapet för Parapsykologisk Forskning. Undrar just om det blir ett juste TV-program:

 

Till medlemmar och intresserade av Sällskapet för Parapsykologisk Forskning

 

Debatt om parapsykologi i TV 1

Repris Torsdag 4 mars kl 12.10 samt

Fredag kl 15.00

Det är en direktsänd debatt som bl a kommer att behandla Parapsykologi. Programmet går i repris mitt på dagen på torsdag och fredag (se nedan).

På sin hemsida resenterar redaktionen begreppet parapsykologi på ett närmast pinsamt sätt:

”Lunds universitet utser snart landets första professor i

parapsykologi, läran om ockulta fenomen.”

Det är uppenbart att Media ännu har en lång väg att gå innan de börjar presentera parapsykologi på ett vettigt sätt.

 

Trots att jag har känt mig lite tveksamt till TVs förmåga att behandla dessa frågor på ett seröst sätt har jag tackat  ja till att medverka i debatten, eftersom jag anser det vara viktigt att åtminstone försöka visa på betydelsen av en ordentlig vetenskaplig forskning kring dessa fenomen. Får se om jag lyckas …

Du får gärna maila mig tillbaka med synpunkter.

 

Jan Fjellander

 

Så här står det SVTs hemsida:

 

 

Finns spöken?
Var sjätte svensk tror på spöken, var femte att folk går igen. Lunds universitet utser snart landets första professor i parapsykologi läran om ockulta fenomen. Frågan är: finns det något övernaturligt?
Debatt mellan häxor och medium och de som menar att allt är bluff och båg.
I studion bland andra: fysikern Hans-Uno Bengtsson, det spiritualistiska mediet Jill Petersson, historikern Peter Ullgren och Jan Fjellander, medlem i Sällskapet för parapsykologisk forskning.

KONTROVERSIELL PROFESSUR

Snart har Sverige sin första professor i parapsykologi. Lunds universitet har efter mycket vånda tagit emot en dansk donation på 30 miljoner kronor. Pengarna skall användas till en professur i psykologi med inriktning på hypnologi och parapsykologi.

Till sommaren kommer Lunds universitet att ha Sveriges första och enda professur med inriktning på parapsykologi.
Beslutet att ta emot den danska donation togs efter mycket vånda i det skånska lärosätet. Parapsykologi är kontroversiellt, framförallt i ett anrikt universitet som Lund. Det handlar ju ändå om att forska om saker som förflyttas med tankekraft, om sanndrömmar och om förmågan till telepatisk kontakt.
 
40-årig strid
Striden om de danska pengarna har pågått de senaste 40 åren och den akademiska striden lika länge.
På 1960-talet ville den danske fabrikören Poul Thorsen med sin förmögenhet finansiera forskning om det övernaturliga. Pengar som han tjänat på sin margarinfabrik, men enligt rykten, även på pornografi. Först frågade han universitetet i Stockholm. De sa blankt nej.
Då vände han sig till Lund som tackade ja först efter att inriktningen på parapsykologi mildrats något i donationens regleringsbrev.
Lund skulle få pengar och fabrikör Thorsen sin forskning i parapsykologi. Det skulle ändå dröja nära 40 år innan tjänsten kom att tillsättas. Förklaringen hittas i Thorsens testamente.
 
Mystiska kvinnor
Förutom donation fanns nämligen två mystiska kvinnor nämnda i testamentet. De skulle under resten av sin livstid få en månatlig summa pengar. Först när de båda avlidit skulle pengarna betalas ut. Vilka kvinnorna var har inte helt klarlagts, inte heller varför de fick del av arvet under så lång tid.
2002 var de bägge damerna lämnat jordelivet samtidigt som pengasumman genom skicklig förvaltning vuxit till 30 miljoner.
Och i sommar är det dags. De första professuren i parapsykologi tillsätts. Och diskussionen på Lunds universitet lär inte sluta med det.
Fast det blir inte den första svenska professorn i ämnet. Redan 1974 blev Martin Jonsson världens första statsfinansierade professor i parapsykologi i holländska Utrecht.

 


 

Eftersom några blir fundersamma på att detta inte liknar ett vanligt mail,

så beror det på att vi skriver "hemlig mottagare"  för att det inte ska bli en halvmeter namn som inledning till alla och skickar till en stor grupp.

 Det kommer alltid massor av returer, kanske för att någon

skrivit otydligt, missat ".", tagit fel på "-" och "_" osv osv.

Plus att många inte har plats i sina mailboxar...


 

Många slagrutehälsningar
från

Eva Svensson